Үндсэн хувилбар

Энгийн багц

750,000₮/1 жил
 • Ажлын зар - 15ш
 • CV бааз - 20 CV үзэх
 • Данс - 100,000₮
 • Зангиа Академийн байгууллагын сургалт - Бүх ажилтан үнэгүй
 • Дэлгэрэнгүй CV анализ
CV бааз хөнгөлөлттэй авах

Хүрэл багц

1,950,000₮/1 жил
 • Ажлын зар - 60ш
 • CV бааз - 100 CV үзэх
 • Данс - 300,000₮
 • Зангиа Академийн байгууллагын сургалт - Бүх ажилтан үнэгүй
 • HR Event
 • Дэлгэрэнгүй CV анализ
CV бааз хөнгөлөлттэй авах

Мөнгөн багц

4,950,000₮/1 жил
 • Ажлын зар - 500ш
 • CV бааз - 1000 CV үзэх
 • Данс- 1,500,000₮
 • Зангиа Академийн байгууллагын сургалт - Бүх ажилтан үнэгүй
 • HR Event
 • Байгууллагын лого сайтын нүүр хуудсанд байрших
 • Шинэ зар тухайн категорийн эхэнд байрлана
 • Дэлгэрэнгүй CV анализ
CV бааз хөнгөлөлттэй авах

Алтан багц

9,950,000₮/1 жил
 • Ажлын зар - Хязгааргүй
 • CV бааз - 2000 CV үзэх
 • Данс- 3,000,000₮
 • Зангиа Академийн байгууллагын сургалт - Бүх ажилтан үнэгүй
 • HR Event
 • Баннер - 10 хоног
 • Салбарын шинэ жил
 • Байгууллагын лого сайтын нүүр хуудсанд байрших
 • Бүх зар "Gold" тэмдэглэгээ
 • Шинэ зар тухайн категорийн эхэнд байрлана
 • Дэлгэрэнгүй CV анализ
 • Цалингийн судалгаа-50%
CV бааз хөнгөлөлттэй авах
SALE

Хөнгөлөлтийн хугацаа:
2022-09-30 хүртэл

"SOS" багц

835,000₮ 334,000₮/1 сар
 • Зарын эрх - 5ш
 • CV бааз - 50 CV үзэх
 • Данс - 400,000₮
 • Зангиа Академийн байгууллагын сургалт - Бүх ажилтан үнэгүй
 • Баннер - 3 хоног
 • Дэлгэрэнгүй CV анализ
CV бааз хөнгөлөлттэй авах
FREE

Хөнгөлөлтийн хугацаа:
2022-09-30 хүртэл

1 зар

/Шинэ хэрэглэгч/
145,000₮ 0₮/1 сар
 • Ажлын зар - 1ш
 • Зангиа Академийн байгууллагын сургалт - Бүх ажилтан үнэгүй
CV бааз хөнгөлөлттэй авах
SALE

Хөнгөлөлтийн хугацаа:
2022-09-30 хүртэл

2 зар

/Шинэ хэрэглэгч/
265,000₮ 132,500₮/1 сар
 • Ажлын зар - 2ш
 • Зангиа Академийн байгууллагын сургалт - Бүх ажилтан үнэгүй
CV бааз хөнгөлөлттэй авах
SALE

Хөнгөлөлтийн хугацаа:
2022-09-30 хүртэл

3 зар

/Шинэ хэрэглэгч/
355,000₮ 177,500₮/1 сар
 • Ажлын зар - 3ш
 • Зангиа Академийн байгууллагын сургалт - Бүх ажилтан үнэгүй
CV бааз хөнгөлөлттэй авах
SALE

Хөнгөлөлтийн хугацаа:
2022-09-30 хүртэл

10 зар

/Шинэ хэрэглэгч/
475,000₮ 237,500₮/1 сар
 • Ажлын зар - 10ш
 • Данс - 50.000₮
 • Зангиа Академийн байгууллагын сургалт - Бүх ажилтан үнэгүй
CV бааз хөнгөлөлттэй авах

CV бааз - 20 эрх

CV үзэх эрх: 20 CV
Хугацаа: 30 хоног

100,000₮

Эрх авах

CV бааз - 50 эрх

CV үзэх эрх: 50 CV
Хугацаа: 30 хоног

200,000₮

Эрх авах

CV бааз - 100 эрх

CV үзэх эрх: 100 CV
Хугацаа: 30 хоног

300,000₮

Эрх авах
Дээрх нийт үнийн дүнд НӨАТ-ийн 10% нэмэгдсэн болно.

ТУСЛАМЖ
7010 1132 /1/, 8607 2200, 8007 6622

БОРЛУУЛАЛТ МАРКЕТИНГ
7010 1132 /2/, 8605 2200, 8003 2200

И-МЭЙЛ    info@zangia.mn

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.