Үндсэн хувилбар

Энгийн багц

990,000₮/1 жил
 • Ажлын зар - 15ш
 • CV бааз - 50 CV үзэх 100.000₮/100% off/
 • Данс- 100,000₮
  ?

  Дансан дах мөнгөө зар онцлох, байгууллага онцлох, зар шинэчлэх, баннер байршуулах, загвар маягт гэх мэт нэмэлт үйлчилгээнд ашиглах боломжтой.

 • Сургалтын платформ - 150+ сургалт бүх ажилтанд -3.000.000₮ /100% off/
 • HR Event - 1 хүн хөнгөлөлттэй үнээр хамрагдах
 • Цалингийн судалгаа - 3.000.000₮ /-40% off/
 • Дэлгэрэнгүй CV анализ
 • "Zangia B2B" -д бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зараа үнэ төлбөргүй байршуулах эрх
CV бааз хөнгөлөлттэй авах

Хүрэл багц

3,250,000₮/1 жил
 • Ажлын зар - 60ш
 • CV бааз - 100 CV үзэх 300.000₮/100% off/
 • Данс- 300,000₮
  ?

  Дансан дах мөнгөө зар онцлох, байгууллага онцлох, зар шинэчлэх, баннер байршуулах, загвар маягт гэх мэт нэмэлт үйлчилгээнд ашиглах боломжтой.

 • Сургалтын платформ - 150+ сургалт бүх ажилтанд -3.000.000₮ /100% off/
 • HR Event - 2 хүн хөнгөлөлттэй үнээр хамрагдах
 • Цалингийн судалгаа - 3.000.000₮ /-40% off/
 • Дэлгэрэнгүй CV анализ
 • "Zangia B2B" -д бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зараа үнэ төлбөргүй байршуулах эрх
CV бааз хөнгөлөлттэй авах

Мөнгөн багц

8,250,000₮/1 жил
 • Ажлын зар - 500ш
 • CV бааз - 1000 CV үзэх 1.000.000₮/100% off/
 • Данс- 1,500,000₮
  ?

  Дансан дах мөнгөө зар онцлох, байгууллага онцлох, зар шинэчлэх, баннер байршуулах, загвар маягт гэх мэт нэмэлт үйлчилгээнд ашиглах боломжтой.

 • Сургалтын платформ - 150+ сургалт бүх ажилтанд -3.000.000₮ /100% off/
 • HR Event - 2 хүн хөнгөлөлттэй үнээр хамрагдах
 • Цалингийн судалгаа - 3.000.000₮ /-40% off/
 • Дэлгэрэнгүй CV анализ
 • "Zangia B2B" -д бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зараа үнэ төлбөргүй байршуулах эрх
CV бааз хөнгөлөлттэй авах

Алтан багц

17,950,000₮/1 жил
 • Ажлын зар - Хязгааргүй
 • CV бааз - 2000 CV үзэх 2.000.000₮/100% off/
 • Данс- 3,000,000₮
  ?

  Дансан дах мөнгөө зар онцлох, байгууллага онцлох, зар шинэчлэх, баннер байршуулах, загвар маягт гэх мэт нэмэлт үйлчилгээнд ашиглах боломжтой.

 • Сургалтын платформ - 150+ сургалт бүх ажилтанд -3.000.000₮ /100% off/
 • HR Event -3 хүн хөнгөлөлттэй үнээр хамрагдах
 • 10 Хоног баннер байршуулах эрх - 3.500.000₮ /100% off/
 • Цалингийн судалгаа - 3.000.000₮ /-50% off/
 • Байгууллагын лого сайтын нүүр хуудсанд байрших
 • Бүх зар "Gold" тэмдэглэгээ
 • Дэлгэрэнгүй CV анализ
 • "Zangia B2B" -д бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зараа үнэ төлбөргүй байршуулах эрх
CV бааз хөнгөлөлттэй авах

1 зар

?Зарлаж буй зарын цалингийн түвшнээс хамаарч төлбөр тооцогдоно
- - - 
 • Зарлаж буй зарын цалингийн түвшнээс хамаарч төлбөр тооцогдоно
30%ff

Хөнгөлөлтийн хугацаа:
2024-04-15 хүртэл

2 зар

265,000₮ 185,500₮/1 сар
 • Ажлын зар - 2ш
 • Дэлгэрэнгүй CV анализ
CV бааз хөнгөлөлттэй авах
30%ff

Хөнгөлөлтийн хугацаа:
2024-04-15 хүртэл

3 зар

355,000₮ 248,500₮/1 сар
 • Ажлын зар - 3ш
 • CV бааз - 20 CV үзэх
 • Дэлгэрэнгүй CV анализ
CV бааз хөнгөлөлттэй авах

CV бааз - 20 эрх

CV үзэх эрх: 20 CV
Хугацаа: 30 хоног

100,000₮

Эрх авах

CV бааз - 50 эрх

CV үзэх эрх: 50 CV
Хугацаа: 30 хоног

200,000₮

Эрх авах

CV бааз - 100 эрх

CV үзэх эрх: 100 CV
Хугацаа: 30 хоног

300,000₮

Эрх авах
Дээрх нийт үнийн дүнд НӨАТ-ийн 10% нэмэгдсэн болно.

ТУСЛАМЖ
7010 1132 /1/, 8007 9972, 8058 9966

БОРЛУУЛАЛТ МАРКЕТИНГ
7010 1132 /2/, 8007 6688, 8605 2200

И-МЭЙЛ    info@zangia.mn

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.