Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2 Сэнтрал Тауэр, 8-р давхар

Юнител Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-09-28
Дата аналист

Хэрэглэгчдийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, өгөгдөл дээр судалгаа, шинжилгээ хийх, боловсруулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-10-04
Хэрэглэгчийн зөвлөх

Лавлах төвөөр хандсан хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээллийг стандартын дагуу үнэн зөв хүргэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-10-03
Шууд борлуулалтын ажилтан /түр/

Байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлог, давуу тал болон тухайн хэрэглэгчдэд зориулсан онцгой урамшууллын мэдээллийг борлуулалтын цэгүүд дээрээс санал болгон ятган борлуулалт хийх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-30
Теле борлуулалтын ажилтан

Байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлог давуу тал, тухайн хэрэглэгчид зориулсан онцгой урамшууллын мэдээллийг утсаар санал болгож, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-30
Програм хөгжүүлэлтийн инженер

Компанийн дотоод хэрэгцээнд зориулсан програм хангамжуудыг боловсруулах, хөгжүүлэлт хийх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-28
Дата инженер

Data management, data structure-г удирдан, зохион байгуулах, өгөгдөл олборлох, боловсруулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-26
Дорноговь-Байгууллагын борлуулалтын ажилтан

Орон нутгийн байгууллагын хэрэглэгчдэд үйлчилгээний стандартад нийцсэн, хурдан шуурхай, найрсаг үйлчилгээг үзүүлэх, ятган борлуулалт хийх,харилцагч байгууллагуудын сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах

ТохиролцоноДорноговь аймаг
2022-09-26
Төслийн мэргэжилтэн

Газрын хүрээнд төслийн удирдлагын ойлголтыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, төслүүдэд дэмжиж зөвлөгөө өгөх, төслүүдийн тайлан мэдээ боловсруулах, хяналт тавих, улмаар тодорхой сонгогдсон төслүүдийг удирдах, хэрэгжүүлэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-26
Авлагын гэрээт ажилтан /түр/

Байгууллагын авлагатай хэрэглэгчтэй утсаар холбогдон авлага барагдуулах  
 

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-26
Гэрээ хариуцсан туслах ажилтан /түр/

Цаасан гэрээ файлжуулах, файлжуулсан гэрээ стандартын дагуу бүрэн зөв эсэхэд хяналт тавих, гэрээний архивын бүртгэл, цаасан гэрээтэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-09-22
Захиалгын ажилтан

Хэрэглэгчдэд утсаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл хүргэн ятган борлуулалт хийх, хэрэглэгчдийн захиалгыг баталгаажуулж, суурилуулалтыг төлөвлөх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-21
Өвөрхангай - Байгууллагын борлуулалтын мэргэжилтэн

Тухайн орон нутгийн байгууллагын борлуулалтын зах зээлд эзлэх байр суурийг тэлэх, орлогыг нэмэгдүүлэх, шинэ хэрэглэгчийн төлөвлөгөөг биелүүлэх, харилцагч байгууллагуудын сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах, найдвартай үйлчилгээг байгууллагын хэрэглэгчидэд хүргэх.

ТохиролцоноӨвөрхангай аймаг
2022-09-20
Outsourcing инженер

Гэр хорооллын бүсэд хайгуул судалгаа хийж сүлжээ төлөвлөх, туслан гүйцэтгэгч компанийн ажилд координат хийж дэмжлэг үзүүлж ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-19
УБ хотын салбарын борлуулалт, үйлчилгээний ажилтан

Салбараар үйлчилгээ авч буй хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллын талаар үнэн зөв мэдээллийг өгөх, үйлчилгээний стандартад нийцсэн хурдан шуурхай, найрсаг үйлчилгээ үзүүлэх, борлуулалт хийх, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр байлгах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-19
Өрхийн борлуулалт, үйлчилгээний ажилтан

УБ хотын гэр хороолол болон зуслангийн айл өрхүүдэд IPTV гурвалсан үйлчилгээний суурилуулалт  холболтыг хийх, хэрэглэгчийн гомдол болон сүлжээнд гарсан доголдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэх, хамрах хүрээний айл өрхүүдэд ятган борлуулалт хийх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-17
Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын мэргэжилтэн

Компанийн нийгмийн хариуцлага, тогтвортой хөгжлийн бодлогын хүрээнд оновчтой менежментийг хэрэгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, холбогдох асуудлуудаар бодлого, журмын санал боловсруулах, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тайлан, зөвлөмж боловср

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-17
Худалдан авалтын мэргэжилтэн

Бараа бүтээгдэхүүний захиалга боловсруулах, журмын дагуу бараа бүтээгдэхүүн болон ажил үйлчилгээ нийлүүлэх нийлүүлэгчийн судалгаа шинжилгээ хийх, гадаад, дотоод тээвэрлэлт зохион байгуулах, тээврийн хоцрогдол үүсгэхгүй байхаар ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-15
Нягтлан бодогч

Борлуулалтын орлого болон түүнтэй холбогдох бүртгэлийг санхүүгийн тайланд тусган, анхан шатны баримтуудыг бүрдүүлэн ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-06
Бизнес аналист

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, урамшууллуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай системийн шийдлийг оновчтой боловсруулах, хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөө гаргах, холбогдох бичиг баримтуудын бүрдэл, биелэлтийг хянах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-14
Систем хөгжүүлэлтийн инженер

IPTV системтэй холбоотой ТВ апп, мобайл апп болон бусад системүүдийг төлөвлөсөн хугацааны дагуу түргэн шуурхай чанартай хийж гүйцэтгэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-07
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн инженер

Төлбөр тооцооны болон нэмэлт үйлчилгээний системүүдийн хэвийн, найдвартай үйл ажиллагааг хангах, компанийн үндсэн болон нэмэлт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний техник шийдлийг төлбөр тооцооны болон бусад системд нэвтрүүлэх, шинэ технологи, үйлчилгээ нэвтрүүлж ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-14
Санхүүгийн менежер

Юнител Группийн бие даасан салбар бизнесийн санхүүгийн менежментийг хэрэгжүүлэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-13
Авлагын гэрээт ажилтан

Авлагатай байгууллагын хэрэглэгчтэй утсаар холбогдон авлага барагдуулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-13
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Зах зээл дээрх хэрэглэгчдэд үзүүлж буй компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх, тэдний хэрэгцээ, хүсэл сонирхолд нийцсэн урамшууллын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг гаргах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийг дүгнэж тайлагнах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-13
Медиа бизнес төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

Контентийн төсөл, хөтөлбөр, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, түүнтэй холбоотойгоор судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, хэрэглэгч болон хамтрагч байгууллагуудын хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн хөтөлбөр, урамшууллын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах, гүйцэтгэлийг үнэлж тайлагнах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-13
Радио сүлжээ төлөвлөлтийн инженер

Ачааллын өсөлтөнд нийцсэн, олон улс болон дотоодод мөрддөг чанарын стандартыг хангасан системийг бий болгох, техник технологийн талаас чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдэд хүргэн ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-13
Баянхонгор аймаг- Борлуулалт, үйлчилгээний ажилтан

Орон нутгийн салбараар үйлчилгээ авч буй хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллын талаар үнэн зөв мэдээллийг өгөх, үйлчилгээний стандартад нийцсэн хурдан шуурхай, найрсаг үйлчилгээ үзүүлэх, борлуулалт хийх, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр байлгах

ТохиролцоноБаянхонгор аймаг
2022-09-13
Захиалгын ажилтан

Хэрэглэгчдэд утсаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл хүргэн ятган борлуулалт хийх, хэрэглэгчдийн захиалгыг баталгаажуулж, суурилуулалтыг төлөвлөх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-12
Медиа маркетингийн мэргэжилтэн

Jig Jug платформын маркетингийн төлөвлөгөө гаргах, өдөр тутмын мэдээлэл хүргэлт, тэмцээн уралдааны мэдээлэл хүргэлт, маркетингийн төлөвлөгөө гарган ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-12
Нярав

Хариуцсан тоног төхөөрөмж, бараа материалыг бүртгэх, хадгалах, ажлын бүртгэлийг хөтлөн хянаж, тайлан тооцоог гарган шаардлагатай баримт, бичгийг боловсруулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-07
Хүргэлтийн ажилтан /түр/

Хэрэглэгчийн захиалсан бүтээгдэхүүнийг хүргэлтийн цаг тухай бүрт нь аюулгүй, түргэн шуурхай, найдвартай хүргэх, шаардлагатай гэрээг байгуулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-05
Ресепшн

Компанийг зорин ирж буй зочдыг чиглүүлэх болон холбогдох ажилтнуудтай холбох, ажилтнуудын ажлын цагийн бүртгэлийг алдаагүй зөв гаргах, оффисийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-05
Борлуулалтын ажилтан

УБ хотын гэр хорооллын бүсэд шинэ хэрэглэгчийн захиалга авах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл хүргэж, дугаарын борлуулалт хийх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот

Ажлын байрны зарууд

  1. Дата аналист9 сарын 28. 10:46
  2. Хэрэглэгчийн зөвлөх10 сарын 4. 15:16
  3. Шууд борлуулалтын ажилтан /түр/10 сарын 3. 9:24
  4. Теле борлуулалтын ажилтан9 сарын 30. 11:56
  5. Програм хөгжүүлэлтийн инженер9 сарын 30. 9:31

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

© Юнител Групп. 2006-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.