Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2 Сэнтрал Тауэр, 8-р давхар

Юнител Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-02-01
Агент оператор

Хандсан агентуудад үйлчилгээний стандартын дагуу үнэн зөв мэдээллийг утсаар болон онлайн хэлбэрээр хүргэн, асуудлыг шийдвэрлэж, сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлган, өдөр тутмын борлуулалтад дэмжлэг үзүүлэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-02-01
Хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Toki app-н үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх, гуравдагч байгууллагуудтай гэрээ байгуулах, борлуулалтыг дэмжих ажлуудыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-02-01
Өмнөговь-Техник туслалцааны инженер

Орон нутгийн байгууллагад зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэвийн найдвартай хүргэх, компаниас мөрдөж буй журам стандартын дагуу техникийн холболтыг хийж, заавар зөвлөлгөө өгөх, байгууллагын гэмтэл саатал, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, захиалгын дагуу систем дээр бүртгэл хийж хуваарилах, борлуулалттай холбоотой зардлуудыг сар бүр хянах, туслан гүйцэтгэгч компанийн гүйцэтгэл дээр хяналт тавих

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-02-01
Орхон- Гэрээтийн борлуулалтын ажилтан

Хариуцсан бүсийн агентийн сувгуудаар борлуулалт хийж, борлуулалтанд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллын мэдээллийг тухай бүр нь хүргэх, шинээр агент, энгийн болон сүлжээт гэрээт борлуулагч, гэрээт диллер, мобайл диллерүүдийг элсүүлж гэрээ байгуулах

ТохиролцоноОрхон аймаг
2023-02-01
Орхон- Өрхийн борлуулалтын мэргэжилтэн

Хариуцсан аймгийн Юнивишнийн партнер байгууллагуудтай хамтран ажиллах, төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэлийг хянах, борлуулалтын төлөвлөгөөг өсгөхөд чиглэсэн үйл ажилллагааг зохион байгуулах, асуудлыг шийдвэрлэх, сайжруулалтыг хийх, шаардлагатай судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэх гаргах

ТохиролцоноОрхон аймаг
2023-02-01
Баян-Өлгий- Гэрээтийн борлуулалтын ажилтан

Хариуцсан бүсийн агентийн сувгуудаар борлуулалт хийж, борлуулалтанд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллын мэдээллийг тухай бүр нь хүргэх, шинээр агент, энгийн болон сүлжээт гэрээт борлуулагч, гэрээт диллер, мобайл диллерүүдийг элсүүлж гэрээ байгуулах

ТохиролцоноБаян-Өлгий аймаг
2023-02-01
Баян-Өлгий- Өрхийн борлуулалтын мэргэжилтэн

Хариуцсан аймгийн Юнивишнийн партнер байгууллагуудтай хамтран ажиллах, төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэлийг хянах, борлуулалтын төлөвлөгөөг өсгөхөд чиглэсэн үйл ажилллагааг зохион байгуулах, асуудлыг шийдвэрлэх, сайжруулалтыг хийх, шаардлагатай судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэх гаргах

ТохиролцоноБаян-Өлгий аймаг
2023-02-01
Увс- Өрхийн борлуулалтын мэргэжилтэн

Хариуцсан аймгийн Юнивишнийн партнер байгууллагуудтай хамтран ажиллах, төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэлийг хянах, борлуулалтын төлөвлөгөөг өсгөхөд чиглэсэн үйл ажилллагааг зохион байгуулах, асуудлыг шийдвэрлэх, сайжруулалтыг хийх, шаардлагатай судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэх гаргах

ТохиролцоноУвс аймаг
2023-02-01
Увс- Гэрээтийн борлуулалтын ажилтан

Хариуцсан бүсийн агентийн сувгуудаар борлуулалт хийж, борлуулалтанд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллын мэдээллийг тухай бүр нь хүргэх, шинээр агент, энгийн болон сүлжээт гэрээт борлуулагч, гэрээт диллер, мобайл диллерүүдийг элсүүлж гэрээ байгуулах

ТохиролцоноУвс аймаг
2023-02-01
Ховд- Гэрээтийн борлуулалтын ажилтан

Хариуцсан бүсийн агентийн сувгуудаар борлуулалт хийж, борлуулалтанд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллын мэдээллийг тухай бүр нь хүргэх, шинээр агент, энгийн болон сүлжээт гэрээт борлуулагч, гэрээт диллер, мобайл диллерүүдийг элсүүлж гэрээ байгуулах

ТохиролцоноХовд аймаг
2023-02-01
Ховд- Өрхийн борлуулалтын мэргэжилтэн

Хариуцсан аймгийн Юнивишнийн партнер байгууллагуудтай хамтран ажиллах, төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэлийг хянах, борлуулалтын төлөвлөгөөг өсгөхөд чиглэсэн үйл ажилллагааг зохион байгуулах, асуудлыг шийдвэрлэх, сайжруулалтыг хийх, шаардлагатай судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэх гаргах

ТохиролцоноХовд аймаг
2023-02-01
Ховд- Техник туслалцааны инженер

Орон нутгийн байгууллагад зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэвийн найдвартай хүргэх, компаниас мөрдөж буй журам стандартын дагуу техникийн холболтыг хийж, заавар зөвлөлгөө өгөх, байгууллагын гэмтэл саатал, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, захиалгын дагуу систем дээр бүртгэл хийж хуваарилах, борлуулалттай холбоотой зардлуудыг сар бүр хянах, туслан гүйцэтгэгч компанийн гүйцэтгэл дээр хяналт тавих

ТохиролцоноХовд аймаг
2023-01-31
Үйл ажиллагааны шинжээч /Дата аналист/

 
Хэрэглэгчдийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, өгөгдөл дээр судалгаа, шинжилгээ хийх, эрсдлийг үнэлэх, боловсруулах, тайлан мэдээ автоматжуулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-18
Системийн инженер

Системийн найдвартай хэвийн ажиллагааг хангах, шинэ гарч байгаа технологуудыг судлах, нэвтрүүлэх, Microservice болон CI/CD автоматжуулалт хийх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-30
Теле борлуулалтын ажилтан

Байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлог давуу тал, тухайн хэрэглэгчид зориулсан онцгой урамшууллын мэдээллийг утсаар санал болгож, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-26
Шууд борлуулалтын ажилтан

Байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлог, давуу тал болон тухайн хэрэглэгчдэд зориулсан онцгой урамшууллын мэдээллийг борлуулалтын цэгүүд дээрээс санал болгон ятган борлуулалт хийх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-26
Архангай Шууд борлуулалтын ажилтан

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлог, давуу тал болон тухайн хэрэглэгчдэд зориулсан онцгой урамшууллын мэдээллийг борлуулалтын цэгүүд дээрээс шууд санал болгон ятган борлуулалт хийх

600,000 - 800,000Архангай аймаг
2023-01-26
Архангай Байгууллага хариуцсан ажилтан

Тухайн орон нутгийн байгууллагын хэрэглэгчдэд үйлчилгээний стандартад нийцсэн, хурдан шуурхай, найрсаг үйлчилгээг үзүүлж, харилцагч байгууллагуудын сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулах болон ятган борлуулалт хийх

ТохиролцоноАрхангай аймаг
2023-01-26
Архангай Борлуулалтын суваг хариуцсан мэргэжилтэн

Тухайн орон нутгийн зах зээлийн судалгааг үндэслэн шууд борлуулалтын төлөвлөгөөг гаргах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлэх, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах

ТохиролцоноАрхангай аймаг
2023-01-26
Архангай Байгууллагын борлуулалтын мэргэжилтэн

Тухайн аймгийн байгууллагын борлуулалтын зах зээлийг тэлэх, борлуулалтын болон шинэ хэрэглэгчийн төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжүүлэх, харилцагч байгууллагуудын сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгаж борлуулалтын сувгуудаар дамжуулан байгууллагын онцлог хэв маягт тохирсон найдвартай үйлчилгээг байгууллагын хэрэглэгчдэд хүргэх

ТохиролцоноАрхангай аймаг
2023-01-25
Медиа маркетингийн мэргэжилтэн

Jig Jug платформын маркетингийн төлөвлөгөө гаргах, өдөр тутмын мэдээлэл хүргэлт, тэмцээн уралдааны мэдээлэл хүргэлт, маркетингийн төлөвлөгөө гарган ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-17
Датабэйс администратор

Компанийн хэмжээнд ашиглагдаж буй өгөгдлийн сангуудын хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллаагааг хангах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-24
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Toki апп-н хэрэглэгчдэд үзүүлж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх, тэдний хэрэгцээ, хүсэл сонирхолд нийцсэн урамшууллын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг гаргах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийг дүгнэж тайлагнах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-17
Маркетингийн мэргэжилтэн

Toki апп-н бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, брэндийн сурталчилгааг сошиал медиа болон дижитал маркетингийн сувгаар хэрэгжүүлэх, шинэ сувгийг судлах, хөгжүүлэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-24
Медиа бизнес төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

Контентийн төсөл, хөтөлбөр, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, түүнтэй холбоотойгоор судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, хэрэглэгч болон хамтрагч байгууллагуудын хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн хөтөлбөр, урамшууллын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах, гүйцэтгэлийг үнэлж тайлагнах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-23
Даланзадгад - Борлуулалт, үйлчилгээний ажилтан

Орон нутгийн салбараар үйлчилгээ авч буй хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллын талаар үнэн зөв мэдээллийг өгөх, үйлчилгээний стандартад нийцсэн хурдан шуурхай, найрсаг үйлчилгээ үзүүлэх, борлуулалт хийх, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр байлгах

ТохиролцоноӨмнөговь аймаг
2023-01-17
Програм хөгжүүлэлтийн инженер

Компанийн мобайл апп болон веб хөгжүүлэх, сайжруулалт, шинэчлэлтийг хийх
 

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-16
Дата аналист

Хэрэглэгчдийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, өгөгдөл дээр судалгаа, шинжилгээ хийх, боловсруулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-17
Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын мэргэжилтэн

Компанийн нийгмийн хариуцлага, тогтвортой хөгжлийн бодлогын хүрээнд оновчтой менежментийг хэрэгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, холбогдох асуудлуудаар бодлого, журмын санал боловсруулах, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тайлан, зөвлөмж боловср

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-17
Дижитал маркетингийн мэргэжилтэн

Группийн имидж болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэндийн сурталчилгааг сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгаар хэрэгжүүлэх, сошиал медиа болон дижитал маркетингийн шинэ сувгийг судлах, хөгжүүлэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-17
Борлуулалт, үйлчилгээний ажилтан

Хэрэглэгчдийн үйлчилгээнд болон сүлжээнд гарсан доголдлыг стандарт хугацаанд шийдвэрлэх, шинэ захиалгын хүсэлтийн дагуу хугацаанд нь суурилуулалт, холболтыг хийж гүйцэтгэх, хамрах хүрээний айл өрхүүдэд хандалт хийн ятган борлуулалт хийж, захиалга авах.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-16
Телекэйрын ажилтан

Хэрэглэгчид зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг утсаар санал болгон ятган борлуулалт хийх, хэрэглэгчийн шаардлагатай мэдээллийг шинэчлэх, судалгаа хийж мэдээлэл цуглуулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-10
Байгууллагын борлуулалтын ажилтан

Өдөрлөг зохион байгуулж дугаар борлуулах, түүнтэй холбоотой хувь хэрэглэгчийн нийт цаасан гэрээ болон албан тоотуудыг архивлах, гэрээ шүүх, мэдээлэл тулгалт хийх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-10
Оператор

Лавлах төвийн дуудлагыг хүлээн авч бүртгэн, мэдээлэл өгч, үйлчилгээ үзүүлэн хэрэглэгчийг халамжлах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-09
Бүртгэлийн инженер

Сүлжээний дэд бүтэц дээр төлөвлөлт хийн техникийн даалгавар гаргахад оролцон ажиллах. Шинээр гэрээ хийгдсэн орон сууцад үйлчилгээ хүргэх техникийн нөхцлийг бүрдүүлэх. Автокад программ дээр сүлжээний зураг зурах, хянах, пасспортжуулах. Сүлжээ орсон газруудыг бүртгэлийг хийх, нэршил тодорхойлон ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-09
Үндсэн сүлжээ төлөвлөлтийн инженер

Үндсэн сүлжээ, системийн төлөвлөлтийг оновчтой зохион байгуулж, системд ачааллыг үнэлж цаашдын хэвийн ажиллагааг төлөвлөх. Шинэ техник технологийг судлах, танилцуулах, нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулан хөрөнгө оруулалт болон үйл ажиллагааны зардлыг оновчтой зарцуулах шийдэл гаргах. Үндсэн сүлжээний төхөөрөмж дээр мөрдөгдөж буй чанар стандартын үзүүлэлтүүдийг баримтлан сүлжээнд хяналт тавин ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-04
Дата инженер

Data management, data structure-г удирдан, зохион байгуулах, өгөгдөл олборлох, боловсруулах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2023-01-04
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн инженер

Компаний ажилтнуудыг аливаа аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-04
Дотоод хяналтын мэргэжилтэн

Компанийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж, стандарт болон дотоод бодлого, журамд нийцүүлэх, эрсдлийг бууруулах дотоод хяналтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, удирдлагаар хангах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-04
Захиалгын ажилтан

Орон нутгийн хэрэглэгчдэд утсаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл хүргэн ятган борлуулалт хийх, хэрэглэгчдийн захиалгыг баталгаажуулж, суурилуулалтыг төлөвлөх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2023-01-04
Систем хөгжүүлэлтийн инженер

Биллинг системийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах буюу хариуцах, системийн өргөтгөл, төлөвлөлт болон сайжруулалтуудыг хийх, үйлчилгээний шийдлийг боловсруулах, бүтээгдэхүүн урамшууллын тохиргоог хийх буюу хөгжүүлэх

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2023-01-03
Контент cтратегич

Контентийн трендийг тогтмол судалж, нэгжийн хэмжээнд сургалт хөгжлийг хариуцах, групп компанийн брэндүүдийн контент бодлого, чиглэл тодорхойлж, урт хугацаанд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2023-01-02
Өмнөговь Цогтцэций-Борлуулалт,үйлчилгээний ажилтан

Орон нутгийн салбараар үйлчилгээ авч буй хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллын талаар үнэн зөв мэдээллийг өгөх, үйлчилгээний стандартад нийцсэн хурдан шуурхай, найрсаг үйлчилгээ үзүүлэх, борлуулалт хийх, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр байлгах

1,200,000 - 1,500,000Өмнөговь аймаг
2023-01-02
GPON сүлжээний инженер

Сүлжээний өргөтгөл, суурилуулалтын төлөвлөгөөг гарган стандартын дагуу богино хугацаанд хийх. Шинэ гарч байгаа технологиудыг судлах, суурилуулах, ашиглах. GPON-ы хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-02
Сүлжээ төлөвлөлт, ашиглалтын инженер

Оптик дамжуулах сүлжээний өргөтгөл, суурилуулалтын төлөвлөгөөг гарган стандартын дагуу богино хугацаанд хийх. Шинэ гарч байгаа технологиудыг судлах, суурилуулах, ашиглах, Оптик сүлжээний бүртгэлийг хийх, хянах бусад холбоотой нэгжид дэмжлэг үзүүлэх. Хамрах хүрээний мэдээллийг бүртгэх.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2023-01-02
Радио сүлжээ төлөвлөлтийн инженер

Ачааллын өсөлтөнд нийцсэн, олон улс болон дотоодод мөрддөг чанарын стандартыг хангасан системийг бий болгох, техник технологийн талаас чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдэд хүргэн ажиллах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот

Ажлын байрны зарууд

  1. Агент оператор21 минут 3 секундын өмнө
  2. Хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн5 цаг 51 минутын өмнө
  3. Өмнөговь-Техник туслалцааны инженер7 цаг 51 минутын өмнө
  4. Орхон- Гэрээтийн борлуулалтын ажилтан7 цаг 53 минутын өмнө
  5. Орхон- Өрхийн борлуулалтын мэргэжилтэн7 цаг 54 минутын өмнө

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

© Юнител Групп. 2006-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.