Үндсэн хувилбар

Юнител Групп

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
Борлуулалт, Үйлчилгээний ажилтан

Компаний нүүр царай болж, хэрэглэгчид үйлчилгээний стандартад нийцсэн, хурдан шуурхай,найрсаг үйлчилгээг үзүүлж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөрт байлгах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

Бизнес аналист

Зах зээлд хэрэглэгчдэд хүрч байгаа урамшуулалт хөтөлбөрүүдийн гүйцэтгэлийг дата мэдээлэл боловсруулан хяналт хийх, бизнес шинжилгээний аргуудыг ашиглан судалгаа, анализ хийж дүгнэлт гаргах, санал боловсруулах, танилцуулах

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн инженер

Төлбөр тооцооны болон нэмэлт үйлчилгээний системүүдийн хэвийн, найдвартай үйл ажиллагааг хангах, компанийн үндсэн болон нэмэлт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний техник шийдлийг төлбөр тооцооны болон бусад системд нэвтрүүлэх, шинэ технологи, үйлчилгээ нэвтрүүлж ажиллах

Хэрэглэгчийн зөвлөх /Дижитал/

Дижитал сувгаар хандсан хэрэглэгчид үйлчилгээний стандартын дагуу, үнэн зөв бүрэн мэдээлэл хүргэх, хэрэглэгчид тулгамдсан асуудлыг хүлээн авч оношлон шийдвэрлэх, санал хүсэлтийг хүлээн авах, нөхцөлийн дагуу үйлчилгээ үзүүлэн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Зах зээл дээрх хэрэглэгчдэд үзүүлж буй компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх, тэдний хэрэгцээ, хүсэл сонирхолд нийцсэн урамшууллын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг гаргах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийг дүгнэж тайлагнах

Ачаалал, чанар хяналтын мэргэжилтэн

Системүүдийн чанар ачааллыг хянах, холбогдох тайлан мэдээллийг бэлтгэх, системүүдийн чанар ачааллын стандарт утгыг тодорхойлох, холбогдох дүрэм журмыг боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

Цагийн ажилтан-Лавлах төвийн оператор

Лавлах төвд хандсан хэрэглэгчидэд үйлчилгээний стандартын дагуу, үнэн зөв бүрэн мэдээлэл хүргэх, санал хүсэлтийг хүлээн авах

Системийн инженер

Системийн найдвартай хэвийн ажиллагааг хангах, шинэ гарч байгаа технологуудыг судлах, нэвтрүүлэх, Microservice болон CI/CD автоматжуулалт хийх

Гэрээт ажилтан

Wi-Fi router төхөөрөмжийг upgrade хийх  Wi-Fi router төхөөрөмжүүдэд зааврын дагуу системийн шинэчлэлийг уншуулж суулгах Төхөөрөмж, түүний хайрцаг сав, switch, төхөөрөмжийн adapter зэргийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллах

Хэрэглэгчийн зөвлөх /Дархан/

Лавлах төвөөр хандсан хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээллийг стандартын дагуу үнэн зөв хүргэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах

Хэрэглэгчийн зөвлөх /Улаанбаатар/

Лавлах төвөөр хандсан хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээллийг стандартын дагуу үнэн зөв хүргэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах

Тестер

Хариуцсан систем дэх урамшууллын хөтөлбөр болон програмыг тестлэх, холбогдох газар нэгжүүдтэй хамтран ажиллах

Борлуулалтын ажилтан /түр/

Одоогийн хэрэглэгчдэд юнивишний шинэ төхөөрөмжийн давуу талыг тайлбарлан таниулж, борлуулах, солих ажлыг хийж гүйцэтгэх

Дата инженер

Data management, data structure-г удирдан, зохион байгуулах, өгөгдөл олборлох, боловсруулах

ПиАр мэргэжилтэн

Компанийн болон брэндүүдийн нэр хүнд, имиджийг дэмжих ПиАр-ын батлагдсан стратеги, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэлийг хариуцан ажиллах

Теле борлуулалтын ажилтан

Байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлог давуу тал, орон нутгийн хэрэглэгчдэд зориулсан онцгой урамшууллын мэдээллийг утсаар санал болгож, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ятган борлуулах

Back-End хөгжүүлэгч

Компанийн програм хангамжийг боловсруулах, хамтран ажиллаж буй нэгжүүдийн дотоод үйл ажиллагааны автоматжуулалт, шинэ санаачлагуудыг дэмжин ажиллах

Дотоод аудитор

Компанийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж, стандарт болон дотоод бодлого, журамд нийцүүлэх, эрсдэлийг бууруулах дотоод хяналтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, удирдлагаар хангах

Дата аналист

Хэрэглэгчийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, өгөгдөл дээр судалгаа, шинжилгээ хийх, эрсдэлийг үнэлэх, боловсруулах, тайлан мэдээллийг автоматжуулах

Дизайнер

Компанийн зорилго, зорилт, стратегийн бодлогод нийцэх хэвлэмэл, дижитал бүх төрлийн сурталчилгаа, аппликейшн, вэб сервис дизайн эх бэлтгэлийг хийх

Борлуулалтын ажилтан

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлог давуу тал, тухайн хэрэглэгчид зориулсан онцгой урамшууллын мэдээллийг утсаар санал болгон, ятган борлуулалт хийж, шинэ хэрэглэгч авах, багц ахиулахаас гадна, хэрэглэгчийн мэдээллийг шинэчилж өрхийн бусад гишүүдийн мэдээллийг цуглуулж мэдээллийн бааз үүсгэх 

Хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Toki app-н үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх, гуравдагч байгууллагуудтай гэрээ байгуулах, борлуулалтыг дэмжих ажлуудыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх

Радио сүлжээний инженер

Радио сүлжээний олон улс болон дотоодод мөрддөг чанарын стандартыг хангасан найдвартай сүлжээг бий болгож, сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж, чанарын стандартыг тогтмол хэвийн найдвартай оновчтой ажиллуулж, техник технологийн талаас чанартай, зөв шийдэлтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэх

Хэрэглэгчийн зөвлөх /Англи хэлтэй/

Лавлах төвөөр хандсан хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээллийг стандартын дагуу үнэн зөв хүргэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах

Сошиал, эвент хариуцсан мэргэжилтэн

Контентийн трендийг тогтмол судалж, орон нутгийн маркетингийн кампанит ажил болон сурталчилгааны төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэлийг хянах, тайлагнах, төлөвлөлтийн дагуу сошиал медиа дахь гүйцэтгэлийг хариуцан ажиллах, тухайн контент, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд таниулах,

Маркетингийн инноваци хариуцсан мэргэжилтэн

Маркетингийн шинэ технологийн трендийг тогтмол судалж, критив технологийн шийдлийг гаргах, судлах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэл хариуцах

Үйл ажиллагааны шинжээч

Хэрэглэгчдийн мэдээлэл болон дотоод үйл ажиллагааны тоон дата мэдээллийг цуглуулж, боловсруулан тайлагнах, өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх, тайлан мэдээллийг автоматжуулах

Санхүүгийн шинжээч

Бизнесийн болон хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт шаардлагатай мэдээллийг бэлтгэх, шинжилгээ судалгаа хийх, ирээдүйн төлөв байдлыг таамаглах, төсвийн санал дүгнэлт боловсруулах, тайлагнах, гүйцэтгэлд хяналт тавих.

Гэрээ хариуцсан туслах ажилтан /түр/

Гэрээний бүрдлийг бүрэн байлгах, гэрээг хуулийн дагуу товьёлох, архивлах, хуулийн хэрэгжилтийг биелүүлэх, Гэрээний үүргийн биелэлтэд хяналт тавих, нөхцлийг хангуулах талаар ажиллах

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Зах зээл дээрх хэрэглэгчдэд үзүүлж буй компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх, тэдний хэрэгцээ, хүсэл сонирхолд нийцсэн урамшууллын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг гаргах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийг дүгнэж тайлагнах

Техникийн продюсер /Номадиа Пикчерс Продюсинг/

Номадиагийн original кино, контентийн маркетингийн ажлын төлөвлөлтөд оролцож, шаардалгатай материалыг бэлтгэх, зураг авах, монтажлах, камер тоног төхөөрөмжийг хадгалах, хамгаалах, түрээслэх ажлыг зохион байгуулах

Байгууллагын үйлчилгээний зөвлөх /Оператор/

Лавлах төвийн дуудлагыг хүлээн авч бүртгэн, мэдээлэл өгч, үйлчилгээ үзүүлэн хэрэглэгчийг халамжлах

Дамжуулах сүлжээний инженер

Үүрэн холбооны бааз станцын дамжуулах шугамын ашиглалт үйлчилгээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, өргөтгөл шинэчлэлийн ажилд оролцож чанартай гүйцэтгэн ажиллах

GPON инженер

Сүлжээний өргөтгөл, суурилуулалтын төлөвлөгөөг гарган стандартын дагуу богино хугацаанд хийж, шинэ гарч байгаа технологиудыг судлах, суурилуулах, ашиглах, GPON-н хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах

Бизнес төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

Контентийн төсөл, хөтөлбөр, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, түүнтэй холбоотойгоор судалгаа шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, хэрэглэгч болон хамтрагч байгууллагуудын хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн хөтөлбөр, урамшууллын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах, гүйцэтгэлийг үнэлж тайлагнах

Контент найруулагч

Компанийн маркетингийн бодлого, зорилго зорилт, маркетингийн кампанит ажлын хүрээнд рекламны шинэ санаа гаргах, гүйцэтгэх, сурталчилгааны өнгө төрхийг тодорхойлон хэрэгжүүлэх

М-Си-Эс Групп-н салбар компаниуд

 • М-Си-Эс Групп
 • Юнител Групп
 • М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК
 • Мэтагро ХХК
 • Вэлл Бий ХХК
 • М-Си-Эс Кока-Кола ХХК
 • Интермед эмнэлэг
 • Скай Резорт ХХК
 • Тотал дистрибюшин ХХК
 • Анунгоо ХХК
 • М-Си-Эс Проперти ХХК
 • ДДэшТВ
 • М-Армор ХХК
 • М-Си-Эс Эстэйтс ХХК
 • Эрчим Сүлжээ ХХК
 • Юнисервис Солюшн ХХК
 • ТекПак Групп ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2 Сэнтрал Тауэр, 8-р давхар

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.