Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-5, Аюуд Тауэр, 13-р давхар.

Улаанбаатар групп ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-05-20
НЯРАВ

Байгууллагын өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтанд хяналт тавих
Эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулах, байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явуулахад шаардлагатай эд материалын хангалт, олголтыг хийж ажиллах
Шаардлагатай бараа, материалын захиалга өгөх
Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны тооцоо бүртгэл хөтөлж, тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргах

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-18
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР /wellness center/

Байгууллагын үйл ажиллагааг урт, дунд, богино хугацаанд төлөвлөх, төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж, нөөцийг хуваарилах буюу зохион байгуулах, хамт олноо манлайлж сэдэлжүүлэх, төлөвлөсөн ажлын үр дүн, үйл явцыг хянана

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-02
Ахлах архитектор (төлөвлөлтийн)

Архитектурын концепци, эскиз боловсруулах
Төлөвлөлтийн шийдэл боловсруулах, төслийн зургийн багийг удирдах
Ажлын зургийн гүйцэтгэл хийх, хянах

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-02
Барилга бүтээцийн инженер (зураг төсөл)

Барилга бүтээцийн зураг төсөл боловсруулах
Зураг төслийн дагуу зохиогчийн хяналт хийх
Барилга бүтээцийн тооцоо хийх
Зохиогчийн хяналт хийх

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Сантехникийн инженер

Барилга байгууламжийн сантехникийн тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний зураг төслийн хяналт тавьж, төсөв графикт төлөвлөгөөний дагуу угсралтын ажлыг хянах болон зохион байгуулах
Барилгын сантехникийн шугам сүлжээний угсралтын ажлыг холбогдох хууль тогтоомж, барилгын норм ба дүрэм, стандартын дагуу явуулах
Удирдлагаас гарсан шийдвэрийн биелэлтийг хангаж ажиллах
Компанийн гүйцэтгэж байгаа барилгын гадна болон дотор цэвэр бохир ус, халаалт агаар сэлгэлтийн ажлуудын зураг төсөл, техникийн нөхцөл, бусад баримт бичгийн бүрдэлд орлцох

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Барилгын инженер

-Барилга угсралтын бүхий л үе шатны ажлыг гүйцэтгэлээр хангаж , графикт төлөвлөгөөний дагуу ажлуудыг хурдтай зохион байгуулах;
-Барилга угсралтын ажлыг холбогдох хууль тогтоомж, барилгын норм ба дүрэм, стандартын дагуу явуулах;
- Талбайн инженерүүдийг удирдлагаар хангаж ажиллах, хяналт тавих
-Удирдлагаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг хангаж ажиллах;
-Өөрийн хариуцсан хэсэг болон барилгын талбайд туслан гүйцэтгэгч нарын ХАБЭА-д давхар хяналт тавих замаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журмуудын хэрэгжилтийг хангуулах, “Ажилтан бүр ХАБЭА-н ажилтан байна” уриаг хэрэгжүүлэх,

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-13
МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Улаанбаатар групп болон үл хөдлөхийн төслүүдийн дижитал маркетингийг хариуцан ажиллана

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-11
БОРЛУУЛАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ КОМПАНИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН БАГИЙГ АХЛАН АЖИЛЛАХ
КОМПАНИЙН СТРАТЕГИ ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД БОДЛОГЫН БИЧИГ БАРИМТ ГАРГАХ, НУТАГШУУЛАХ

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-09
ЦАХИЛГААНЫ ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Компанийн хэрэгжүүлж буй төслүүд дээр барилга угсралтын гадна, дотор цахилгаан хангамж - холбоо дохиоллын ажлыг чанартай хэрэгжүүлэх
Барилгын үйл явцыг тасалдуулахгүй явуулахад шаардагдах зураг төслийн тоо хэмжээ гаргах
Угсралтын ажлыг батлагдсан зураг, төсөл, техникийн шаардлага, төлөвлөлтийн дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах
Угсралтын ажлыг аюулгүй, найдвартай, гүйцэтгэх арга барилыг байнгын сайжруулах , төслийн онцлогт тааруулан техникийн шаардлагуудыг боловсруулах зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажлыг хийж гүйцэтгэнэ

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-04
ГАДААД ХАРИЛЦАА, МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн гадаад харилцааг өргөжүүлэх, гадаадын компаниудтай шинээр харилцаа холбоо тогтоох, гэрээ байгуулах
Бараа бүтээгдэхүүний захиалгыг төлөвлөх, төлөвлөсөн хугацаандаа бараа бүтээгдэхүүнийг татан авах
Маркетингийн чиглэлээр тодорхой функцүүдийг хэрэгжүүлэх

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-04
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үндсэн чиг үүргийн хүрээнд

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-04
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Группийн хэрэгжүүлж буй бүх ҮХХ-ийн төслүүдийн анхан шатны болон, үндсэн төлөвлөгөө гаргахад дэмжиж оролцох. ҮХХ-ийн төслүүдийн нэгдсэн мастер төлөвлөгөөг гаргах, гүйцэтгэлийг хянах 
Төслүүдийн хэрэгжилтийн хугацааг бодитоор үнэлэх, батлагдсан хуваарьт багтааж ажлыг дуусгахын тулд авах арга хэмжээнүүдийг төлөвлөх.  
Төслүүдийн БУА-н нарийн тоон үзүүлэлтүүдийг бэлтгэхэд албаны бусад ажилчидтай хамтран, манлайлж ажиллах 

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-02
МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦААНЫ АЖИЛТАН

Оффисын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй зохион байгуулах
Албан бичиг боловсруулах, төлөвлөх
Бичиг баримт архивлах, хадгалах
Захиргааны бусад үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-02
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн “Эрхэм зорилго”-д хүрэхийн тулд хүний нөөцийн бодлого функцийг системтэйгээр хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийн төлөвлөлтийн дагуу чадвартай, мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах, шинэ ажилтныг сонгон шалгаруулах, дотоод шилжилт хөдөлгөөний процесс, бодлого боловсруулж батлуулах, компанийн өөрчлөлт хөгжлийн бодлогод нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх, компанийн дотоод соёлыг хэвшүүлэх.

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. НЯРАВ5 сарын 20. 16:03
  2. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР /wellness center/5 сарын 18. 13:17
  3. Ахлах архитектор (төлөвлөлтийн)5 сарын 2. 11:23
  4. Барилга бүтээцийн инженер (зураг төсөл)5 сарын 2. 11:21
  5. Сантехникийн инженер5 сарын 16. 16:47

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Улаанбаатар групп ХХК. 2006-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.