Үндсэн хувилбар

Цэцэнс Майнинг & Энержи ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Авто ачигч (Ковш) оператор

Уурхайн бүсэд шаланз болон бусад тээврийн автомашинд нүүрс ачих Бутлуурын ажилтай хослон ажиллах Вагонд нүүрс ачих

Хуулийн хэлтсийн захирал

Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм журмыг хууль эрхзүйн актуудад нийцүүлэн боловсруулах, санал өгөх, хянах Байгууллагын бодлогын баримт бичгүүдэд санал өгөх, хууль тогтоомжийн нийцлийг хянах Гэрээ хэлцлийн төсөл боловсруулах, хянах, санал оруулах, гэрээ дүгнэх, гэрээний зөрчил үүссэн үед холбогдох шаардлага тавьж зохицуулалт хийж ажиллах Удирдлагуудыг хууль эрх зүйн чиглэлээр заавар зөвлөгөөгөөр хангах Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм журамд компанийн үйл ажиллагааг нийцүүлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, хууль зүйн дэмжлэг үзүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх Компанийн хэрэгжүүлж буй төслүүдэд хууль эрх зүйн асуудлаар дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, хамтран ажиллах, ажил олгогчийг төлөөлж ажиллах Компанийг хууль шүүхийн байгууллагуудад төлөөлөх  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүд

Засварчин

Уурхайд үйлчилгээнд явж байгаа автомашин /хөнгөн тэрэг/ болон автобусанд үзлэг хийх, эвдрэл гэмтлийг засварлах Ажлын ачаалалгүй үед хүнд даацын засварын хэсэг рүү шилжин ажиллах ХАБЭА, дүрэм журмыг даган мөрдөж ХХХ-г бүрэн ашигладаг байх АБТ-д заасан бусад ажил үүргүүд

Аж ахуй, тээвэр зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

  Оффис, кэмп хоорондын хүн тээврийг аюулгүй, үр ашигтай зохион байгуулах Компанийн авто машин ашиглалт, засвар үйлчилгээ, түүнтэй холбогдох үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах Аж ахуйн хэсгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллах Оффисийн хэрэглээнд явж буй авто машин, техник хэрэгслүүдийг осол аюулгүй ажиллуулах нөхцлийг бүрдүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил, үүргүүдийг гүйцэтгэх

Механик тоног төхөөрөмжийн хяналтын инженер

Цахилгаан станцын механик тоног төхөөрөмжийн угсралтын технологийн аргачлал болон техникийн батлагдсан зураг төсөлд нийцүүлж угсралт, туршилт, тохируулга болон ашиглалтад хүлээн авах үеийн техникийн процесст чанарын хяналт тавьж, баримт бичгийн бүрдүүлэлт хийх

Зуухны чанарын хяналтын инженер

Зуух болон түүний туслах тоног төхөөрөмжийн угсралтын технологийн аргачлал болон техникийн батлагдсан зураг төсөлд нийцүүлж угсралт, туршилт, тохируулга болон ашиглалтад хүлээн авах үеийн техникийн процесст чанарын хяналт тавьж, баримт бичгийн бүрдүүлэлт хийж, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах.

Баримт бичиг хяналтын ажилтан /ЦС төсөл/

Төслийн  баримт бичгийг Англи хэлээр боловсруулах, хадгалах, ашиглах, хүлээн авах, шинэчлэх Бичиг баримтын үнэн зөв, алдаагүй байдалд хяналт тавих

IT инженер

Байгууллага доторх болон уурхай, кемп, төслийн талбайн сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангах /обьектууд хоорондын сүлжээний холболт, ажилчдын компьютер, принтер холболт, хурал уулзалтын төхөөрөмжүүд, сүлжээний кабель г.м./; Камерын ажиллагааны хяналт, суурилуулалт, шаардлагатай бол туслан гүйцэтгэгч компанитай холбогдож, асуудлыг уламжлах, шийдүүлэх6

Бэлтгэгч, угаагч (Уурхайд)

Хоол хүнсний бэлтгэл ажлыг ахлах тогооч, туслах тогоочийн заавар, удирдлаган дор чанартай гүйцэтгэнэ.   

ХАБЭА-н Координатор

ХАБЭАБО-ны Удирдлагын тогтолцооны бичиг баримтыг бүртгэлжүүлэх, компанийн нийт ажилтануудад танилцуулах Ээлжийн өмнөх хурлын материал, зааварчилгааны материалыг бэлтгэх ХАБЭАБО-ны хэлтсийн ажилтнуудад дэмжлэг үзүүлж ажиллах ХАБЭАБО-ны хэлтсээс зохион байгуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ХАБЭАБО-ны хэлтсийн тайланг ахлах менежертэй хамтран бэлтгэх, шаардлагатай дата мэдээллээр хангах Уурхай болон Цахилгаан станцын төслийн ХАБЭАБО-ны шаардлагатай мэдээллийн дата сан үүсгэх, бүртгэлжүүлэх

Ашиглалтын Геологич

- Ил уурхайн ул, таазнаас стандартын дагуу дээжлэлт болон баримтжуулалт хийх,     лабораторийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих  - Ил уурхайн хана, ажлын бус догол зэрэгт иж бүрэн стрүктүрийн бичиглэл хийн   баримтжуулах  - Уурхайн нүүрс олборлолтын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, ордын нөөцийн хөдөлгөөн зэрэгт хяналт   тавин гар бие оролцох  - Уурхайн нүүрсний чанарт хяналт тавих, түүнийг олборлоход шаардлагатай геологийн мэдээлэл өгөгдлүүдээр хангах, тайлагнах  - Геотехникийн болон бусад төрлийн судалгааны ажлын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавин ажиллах, үр дүнг тайлагнах  - Дотоод болон гадаад хэрэгцээнд ашиглагдах уурхайн үйл ажиллагааны тайланг бусад ИТА нартай хамтран цаг тухайд нь боловсрлуулах, хүлээлгэн өгөх. /7 хоног, сар, улирал, жил болон шаардлагатай хугацаанд/  - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд   

Цахилгаан автоматжуулалт,реле хамгаалалтын инженер

Станцын үндсэн тоног төхөөрөмж болон түүний туслах тоног төхөөрөмжийн угсралтын технологийн аргачлал болон техникийн батлагдсан зураг төсөлд нийцүүлж угсралт, туршилт, тохируулга болон ашиглалтад хүлээн авах үеийн техникийн процесст чанарын хяналт тавьж, баримт бичгийн бүрдүүлэлт хийх

Уулын мастер

Эрчим хүчний нүүрсний уурхайн өдөр тутмын уулын ажлыг зохион байгуулах Нүүрсний бутлалт, гадаад тээвэр, вагон ачилт, дэд бүтэцтэй холбоотой үйл ажиллагаа, ус шүүрүүлэлтийн гадаад суваг гэх мэт

Үйлчлэгч (Уурхайд)

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Баримт бичиг хяналтын ажилтан /Оффис/

Төслийн  баримт бичгийг Англи хэлээр боловсруулах, хадгалах, ашиглах, хүлээн авах, шинэчлэх Бичиг баримтын үнэн зөв, алдаагүй байдалд хяналт тавих

Засварын клерк

Бичиг хэрэг хөтлөлт, тайлан болон төлөвлөгөө гаргах, ажлын дугаар үүсгэж машинуудын түүх архивлах Засварын хэсэгт хийгдэж буй ажлуудыг нэг бүрчлэн ажлын дугаар өгч ХАБЭА, болон ААДШ-Г хавсарган засварчинд өгөх Ажил дууссан хойно ажлыг хааж, файл үүсгэн техник бүр дээр оруулж хадгалах Засварын хэсэгт шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангах, бусад хэсэгтэй ажлын талаар тайлбар тайланг хүргэх, авах Ерөнхий механик засварын хэсэгт байхгүй үед шаардлагатай хойшлуулашгүй мэдээ мэдээллийг ямар нэгэн шат дамжлаггүй үнэн зөвөөр ерөнхий механикт шуурхай хүргэх, тайлан бэлтгэх, нэгжийн удирдлагыг мэдээллээр хангах АБТ-д заасан бусад ажил үүргүүд

Хими, ус бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжийн инженер

Цахилгаан станцын хими-ус бэлтгэл, бохир цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийн угсралтын технологийн аргачлал болон техникийн батлагдсан зураг төсөлд нийцүүлж угсралт, туршилт, тохируулга болон ашиглалтад хүлээн авах үеийн техникийн процесст чанарын хяналт тавьж, баримт бичгийн бүрдүүлэлт хийж, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллана.

Цахилгааны хэмжүүрийн инженер

  Цахилгаан станцад ашиглагдаж байгаа Цахилгааны хэмжүүр, тоолууруудын ашиглалтын хэвийн ажиллагааг хангах,  засвар үйлчилгээ, баталгаажуулалт хийх ажлыг зохион байгуулах, шаардлагатай горим тооцоо хийх.

Цахилгааны хяналтын инженер /300MBт станцын төсөл/

Цахилгаан станцын үндсэн тоног төхөөрөмж болон түүний туслах тоног төхөөрөмжийн угсралтын технологийн аргачлал болон техникийн батлагдсан зураг төсөлд нийцүүлж угсралт, туршилт, тохируулга болон ашиглалтад хүлээн авах үеийн техникийн процесст чанарын хяналт тавьж, баримт бичгийн бүрдүүлэлт хийх

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Хүний нөөцийн үндсэн функцуудыг хэрэгжүүлж ажиллана.

Төлөвлөлт, мониторингийн инженер /ЦС-ын төсөл/

Төлөвлөгөө, мониторингийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг хангах, төслийн үйл ажиллагааны богино, дунд урт хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, тайлагнах Төслийн ажилтнуудын төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний дагуу ажил үүрэгт хяналт тавих, ажлын ачаалал, зохион байгуулалтыг оновчтой хуваарилах

Тооцооны нябо

Үндсэн хөрөнгө бүртгэл, хөтлөлт, хяналт тавих Бараа материал, сэлбэг хэрэгсэл тооцоо бүртгэл, хяналт тавих

Цахилгаанчин /уурхайн/

Уурхайн болон ажилчдын хотхоны Цахилгаанчины ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Цахилгааны ээлжийн монтер

Бүх хүчдэлийн цахилгаан байгууламжид сэлгэн залгалт хийх, эргэлт шалгалт, урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ хийх, Цахилгаан тоноглолын гэмтэл тодорхойлж, оношлох.

Хятад хэлний орчуулагч /ЦС-н төсөл/

Цахилгаан станцын төслийн ажлын инженер, техникийн орчуулга хийж гүйцэтгэнэ.  

Байгаль орчны мэргэжилтэн

Байгууллагын байгаль орчны гүйцэтгэлийг холбогдох хууль, тогтоомж, стандартын шаардлагыг ханган байгаль орчны батлагдсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан, зохион байгуулах; Байгаль орчны багийн өдөр тутмын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж зохицуулах; Засгийн газар, орон нутгийн байгууллагуудтай холбоо харилцаатай ажиллах;

Автын цахилгаанчин

Цахилгааны гэмтэл гарсан техникт үзлэг хийж засварлах , механик засварын хэсэгт засвар хийх  Хүнд машин механизмын цахилгааны гэмтлийг цаг тухай бүрд зөв оношилж, засварлах Авто цахилгааны гарсан эвдрэл гэмтлийг тухай бүр чанартай хийж гүйцэтгэн жолооч болон шалгах механикт хүлээлгэн өгөх  Автын цахилгаанчин мэргэжилтэй   

Гидрогеологич

Ил уурхайн Гидрогеологийн асуудлыг хариуцан ажиллана, Газрын гүний болон гадаргын уснаас үүдэлтэй уурхайн үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэл, хүндрэлүүдийг удирдахад мэргэжлийн чиг үүрэгтэй уурхайн ашиглалтын болон геологийн багийг дэмжин ажиллах, уурхайн ус шүүрүүлгийн ажлыг хариуцан ажиллах ба геологийн багийг мэдээллээр ханган ажиллах, гидрогеологийн нэмэлт судалгааны шаардлага, цар хүрээг тодорхойлох, нэмэлт судалгааны ажлыг гүйцэтгэхэд талбайн хяналт, зөвлөмж өгч ажиллах, усны даралт, параметрүүд болон бусад нөхцөл байдлыг харгалзан ил уурхайд тохирох ус шүүрүүлэлтийн болон удирдлагын дэвшилтэт технологийн судалгааг бие даан гүйцэтгэнэ.

Барилгын чанарын хяналтын инженер /ЦС-ын төсөл/

- Цахилгааны станцын төслийн үндсэн болон туслах барилгын угсралт, суурь цутгалт          үйлдвэрлэгчийн угсралтын зааварын дагуу явагдаж байгаад Захиалагч талаас хяналт тавих; - Төслийн хүрээнд багтах барилга, байгууламж , зам талбай дэд бүтцийг ашиглалтанд хүлээж     авах;  

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-24, Энхтайвны гүүрны зүүн хойд үзүүр дээрх "Парк Плэйс" оффис 4 давхарт 402 тоот

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.