Монгол English
Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Эрчим хүчний гудамж-32, 20-р хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол улс, Ш.Х 242 / 18031

Трансвест Монголиа ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-11-01
HR Coordinator

We are looking for HR Coordinator to work closely alongside other members of the team to assist in a full range of HR initiatives by supporting many HR processes and administrative tasks as needed. The incumbent possesses tremendous multi-tasking skills, a team player, and manages competing priorities, with a passion for supporting people and being a vital resource to the team.
 
Main duties:

Oversee all aspects of full cycle recruiting to include sourcing, screening, interviewing, and closing.
Serve as a point of contact with employee questions and assist with employee communications.
Assist with performance management processes
Assist with reporting needs across all aspects of the HR function.
Prepare process, and maintain employee life cycle transactions within HRIS system including new hires, status changes etc.
Support a variety of HR team initiatives and projects

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-11-03
Авлага Хариуцсан HБ/ Accounts Receivable Officer

Prepare customer statements, bills, and invoices and reconcile expenses to the general ledger.
Calculate and post receipts to appropriate general ledger accounts and verify details of transactions, such as funds received and total accounts balances;
Compile and sort documents, prepare and post invoices and credit and debit memos;
Liaising with customers, as well as internal personnel including the sales team;
To ensure that debts are paid in a timely manner;
Assist with monthly and quarterly tax reports;
Assist in the setting up of the electronic payment system
Providing ad-hoc reporting as and when requested by management
Ensure monthly processing deadlines are met as required
Other duties as delegated from time to time by the Head of Department or any other person designated in their absence.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-11-28
Багаж, тоног төхөөрөмж хариуцагч /Багажны нярав/

Засвар үйлчилгээний цехэд ашиглагдах бүх төрлийн багаж, тоног төхөөрөмжийг хянах, бүртгэх, засварлах, захиалах, тэдгээрийг хариуцан шаардлагатай ажилтнуудад хуваарилах үндсэн үүрэгтэй.
Үүнд:

Багажны бүрэн бүтэн, найдварт ажиллагааг хангах, нөөц бэлэн байдлыг хариуцах
Багаж тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, бүртгэл тооллогыг хариуцах
Багажны засвар үйлчилгээ болон шинээр солих, актлах ажлыг хариуцах
Багаж захиалах, бүртгэх ажлыг хариуцах
Багажны эвдрэл гэмтэл, найдварт ажиллагааг хариуцах
Багажны улирлын үзлэг, оношилгоог хариуцах
Засварын цехийн үрэгдэх материалын зарцуулалтыг хянаж бүртгэх, нөөцөнд бэлдэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-11-28
Reporting Accountant

Responsible for all aspects of reporting within the Group and preparing/analyzing operational reports
In charge of streamlining the reporting activities to the operation and financial transactions
Preparing and maintaining ad-hoc reports required for upper management and ensuring consistency of reporting within the Group
In charge of all activities relating to consolidated financial statements and related management accounts of the subsidiary including intercompany eliminations
Prepare separate financial statements
Monthly and annual Group reporting to the parent company
Preparing and reviewing operational and accounting reports
Month-end reconciliation of management accounts of subsidiary
In charge of recording and reconciliation of daily transactions of subsidiary
Take part in external and internal audits and related activities

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-11-28
Machine Shop Supervisor

Ensures the machine shop team has a clear understanding of their job responsibilities through effective supervision, leadership, conducting regular team position descriptions, performance reviews, and providing appropriate feedback.
Ensures objectives, targets and standards are clearly communicated.
Reports any situation which has an adverse effect on the department’s profitability.
Supervises the daily activities of the machining team ensuring all repairs are completed to the applicable OEM published procedures, applicable time, quality, and cost parameters.
Establishes a work environment that promotes and encourages employee success.
Ensures all company policy, systems, and industry-related training is delivered to all direct reports as needed.
Provides effective tracking of Work in Progress for workshop activities.
Ensures proper documentation, including invoicing and timesheet management.
Ensure documentation is accurately processed, and distributed with internal and external departments as required in a timely manner.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-11-28
Inventory Coordinator

Maintaining inventory levels according to budgets and plans, monitoring inventory turnover ratio, days in inventory, and dead and slow-moving items.
Coordinating inventory usage and storage requirements with Purchasing, Warehousing, and Operations.
Checking the inventory list of products and maintaining adequate inventory levels in the warehouse.
Keeping track of all inventories for transportation.
Assigning tags and labels for all housed merchandise.
Making note of damaged, lost, and stolen goods.
Monitoring the inventory turnover ratio.
Ensuring the compliance of Occupational Safety and Health rules for all warehouse personnel.


Making sure the proper and systematic handling of all inventories in the warehouse.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-11-28
САНХҮҮГИЙН АЖИЛТАН

Долоо хоног бүрийн мөнгөн урсгалын тайланг бэлтгэх, гүйцэтгэлийг хянах
Гадаад валютын ханшийн ашиг алдагдлыг тооцох, тайлан мэдээ бэлтгэх
Газар хэлтэсүүдийн тухайн сарын гүйцэтгэлийг нэгтгэх, төсөвтэй харьцуулсан тайлбар дүгнэлт гаргах
Жилийн санхүүгийн төсөв, төлөвлөгөө боловсруулахад мэдээлэл бэлтгэх, гүйцэтгэлийг нэгтгэх
Эдийн засгийн болон бизнесийн судалгаа шижилгээ хийх, мэдээлэл цуглуулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-11-22
РЕСЕПШН

Оффист/ажлын байранд ирж буй зочдыг угтан авах, утсаар ирж буй дуудлагуудад ба имэйлээр ирж буй захидалд хариу өгөх, мөн холбогдох ажилтнуудтай холбох
Албан бичиг баримтууд, илгээмжүүдийг хүлээн авч эмх цэгцтэй хадгалах, холбогдох ажилтнуудад хүлээлгэн өгөх
Хэрэглэгч, харилцагчдад оновчтой мэдээллийг компанийн дүрэм журмын дагуу мэдээлэх
Бусад хэлтэс, газартай уялдаа холбоотой ажиллаж дотоод болон гаднаас ирж буй харилцааг зохион байгуулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-11-17
ТОКАРЬЧИН

Бид Улаанбаатар дахь Засварын цехд ажиллах Токарьчин ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.
 
Үүрэг хариуцлага:
Токарьчин нь Токарийн цехийн мастерийн шууд удирдлаган дор ажиллах бөгөөд уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн эд ангиудыг сэргээн засах, шинээр хийхэд шаардлагатай зорох суурь машин, өрөмдлөгийн суурь машин зэрэг нарийн хэмжээс бүхий тоног төхөөрөмж болон метал боловсруулах суурь машинуудыг ажиллуулана. Голлон гүйцэтгэх үүрэгт:

Бүх ажил үүргийг аюулгүй, үр ашигтайгаар гүйцэтгэх
Ажил үүргээ цаг хугацаа, чанар, тоо хэмжээ, үнэ өртөгийн стандартын хүрээнд хийж гүйцэтгэх
Машин төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгчийн заасны дагуу ажиллуулж, засварлах
Өндөр нарийвчлалтай хэмжигчийг ашиглан үзүүлэлтүүд нарийн таарч байгаа эсэхийг шалгах, хэмжих, туршилтанд оруулах.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-11-16
МЕХАНИК (УБ хотод ажиллах)

Бид Засвар Үйлчилгээний хэлтэст Уурхайн тоног төхөөрөмжийн эд ангийн сэргээн засварлах төвд Механик шалгаруулж авна. Энэхүү ажлын байр нь Трансвест Монголиа ХХК-ийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын дараах үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор Улаанбаатар хотод Засвар үйлчилгээний төвд ажлын 5 өдөр энгийн 8 цагаар ажиллах ба өдөр тутмын засвар үйлчилгээ болон сэргээн засварлах ажлыг аюулгүйгээр хийж гүйцэтгэнэ.
 

Аюулгүй ажиллагааны арга барилыг мөрдлөг болгон ажиллах;
Уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээг үйлдвэрлэгчээс гаргасан стандарт, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх;
Гар багажуудыг тогтмол зөв, зохистой хэрэглэх;
Засвар үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны үр ашигт сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл үүсвэл түүнийг мэдэгдэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;
Засварын үйлчилгээний гарын авлага, зааварчилгааны дагуу ажиллах;
Өдөр тутмын засвар, үйлчилгээ, даалгасан үүрэг даалгаварыг үйлдвэрлэгчээс гаргасан стандарт, журмын дагуу гүйцэтгэх;
Засварын мастераас даалгасан бусад ажил, үүргийг гүйцэтгэх зэрэг болно.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-11-16
Цахилгаанчин (УБ хотод)

Бид Засвар Үйлчилгээний газарт Уурхайн тоног төхөөрөмжийн бүх төрлийн цахилгаан мотор сэргээн засварлах цехэд Цахилгаанчин шалгаруулж авна. Энэхүү ажлын байр нь Трансвест Монголиа ХХК-ийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын дараах үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор өдөр тутмын цахилгааны засвар үйлчилгээ болон сэргээн засварлах ажлыг аюулгүйгээр хийж гүйцэтгэнэ.
 
ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ:

Аюулгүй ажиллагааны арга барилыг мөрдлөг болгон ажиллах;
Уурхайн тоног төхөөрөмжийн цахилгааны хөдөлгүүрийн засвар, үйлчилгээг үйлдвэрлэгчээс гаргасан стандарт, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх;
Гар багажуудыг тогтмол зөв, зохистой хэрэглэх;
Засвар үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны үр ашигт сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл үүсвэл түүнийг мэдэгдэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;
Засварын үйлчилгээний гарын авлага, зааварчилгааны дагуу ажиллах;
Өдөр тутмын засвар, үйлчилгээ, даалгасан үүрэг даалгаварыг үйлдвэрлэгчээс гаргасан стандарт, журмын дагуу гүйцэтгэх;
Засварын мастераас даалгасан бусад ажил, үүргийг гүйцэтгэх зэрэг болно.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-11-15
Marketing Manager

We are seeking a qualified candidate for the position of Marketing Manager based in UB at the Sales Marketing Department. 
 
Responsibilities:

Developing marketing and promotional strategy and materials for a company and the product, including brand management, advertising, and web and sales collateral 
Ensuring marketing programs align with public relations and other communication activities 
Leading role of creating long- and short-term marketing plans and corresponding budgets 
Initiating and organizing internal and external corporate events
Building strong business relationship with OEM’s, product suppliers, partners, chambers, and associations.
Managing all activities related to marketing including but not limited to content creation, corporate image maintenance, promotional goods selection, Novelty shop product selection and operations
Leading the development and maintaining of the company’s web page and social media pages

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-11-04
EXPEDITING COORDINATOR

We are currently seeking a  potential candidate for the position of Expediting Coordinator  based in UB at Parts Department.
 
This position is responsible for coordination of all customer parts order to ensure an internal and external customers parts delivery under cooperation with logistics and warehousing.
 
The main responsibilities:
 

Follows up the orders placement to the Suppliers
Ensures the stock and emergency orders are placed to the vendor and dispatched on time from the vendors
Continuously checks the status of emergency and stock orders daily and updates customer
Analyse DIFOT score monthly

ТохиролцоноУлаанбаатар хот

Ажлын байрны зарууд

  1. HR Coordinator11 сарын 1. 8:12
  2. Авлага Хариуцсан HБ/ Accounts Receivable Officer11 сарын 3. 9:25
  3. Багаж, тоног төхөөрөмж хариуцагч /Багажны нярав/11 сарын 28. 9:48
  4. Reporting Accountant11 сарын 28. 9:48
  5. Machine Shop Supervisor11 сарын 28. 9:46

Фэйсбүүк хуудас

© Трансвест Монголиа ХХК. 2011-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.