Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Транскапитал

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Салбарын эрхлэгч /Архангай аймаг/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Аудитор /Дотоод/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Гүйлгээний нягтлан бодогч

НББ-ийн анхан шатны гүйлгээ бүртгэлийг хөтлөх Харилцагчид төлбөр тооцоотой холбоотой мэдээлэл өгөх Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээллээр хангах Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүд

Эрсдэлийн удирдлагын менежер

Олон Улсын эрсдэлийн удирдлагын стандартын хүрээнд эрсдэлийг тодорхойлж, эрсдэлээс хамгаалж хэрэгжүүлэх Хүлээн зөвшөөрөгдөх эрсдэлийн түвшин эрсдэл даах компанийн чадамжийг тодорхойлж хяналтаар хангах Салбар нэгжүүдийн үйл ажиллагааны эрсдэлүүдийг тодорхойлох, үнэлэхэд арга аргачлалаар хангах, үйл ажиллагаа, процессын сайжруулалтуудыг хийх, үүсэж болжзошгүй эрсдэлийг бууруулах талаар санал боловсруулан, дүгнэлт гаргах, эрсдэлийн соёлыг нутагшуулах  Комплаенс эрсдэлийн хүчин зүйлүүдэд хяналттай ажиллах  

Салбарын эрхлэгч /Хэнтий аймаг/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Салбарын эрхлэгч /Говь алтай аймаг/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Зээлийн эдийн засагч

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Программ хөгжүүлэгч

Мобайл аппликэйшн болон бусад программын хөгжүүлэлтэд оролцох, нийлүүлэгч байгууллагын хөгжүүлсэн аппликэйшнд бизнесийн шаардлагыг хангаж буй эсэхэд дүн шинжилгээ хийх, шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлт, засваруудыг хийх. Байгууллагын хэмжээнд ашиглаж буй үндсэн болон дэд систем, бусад аппликэйшн системийн хоорондын уялдаа холбоог тодорхойлох, интеграци хийх. Технологийн судалгаа шинжилгээ хийж боломжит шийдлүүд санал болгох.

Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг ямагт эрхэмлэн зээл болон санхүүгийн бүх төрлийн мэдээлэл лавлагаа өгөх, байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах,  анхан шатны бүртгэл гүйлгээ хийх

Бизнес хөгжлийн менежер

•    Support the organization's mission and business plan•    Conduct research on products and services of international best practices•    Initiate ideas for the improvement of new and existing products, services and processes•    Increasing the value of current customers while attracting new ones•    Implement and develop business projects to improve the competitiveness of the organization

Эдийн засагч/Багануур дүүрэг/

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Төслийн менежер

 •    Support the organization's mission and business•    Conduct research on products and services of international best practices•     Initiate ideas for the improvement of new and existing products, services and processes•    Increasing the value of current customers while attracting new ones•    Implement and develop business projects to improve the competitiveness of the organization•    Work with IT department to finalize what the final solution will look like, identifying product and configuration gaps.  

Эдийн засагч/Завхан аймагт/

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Тусгай активын мэргэжилтэн

Эрсдэлд орж болзошгүй, анхаарал татсан, хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээлүүдийг салбар бүсийн эрхлэгч, эдийн засагч нартай хамтран төлүүлэх, Тусгай активд шилжин ирсан чанаргүй зээлүүд дээр ажиллах төлүүлэх, ШШГГ байгууллагатай хамтран ажиллах зэрэг болно

Зээлийн эдийн засагч

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Эдийн засагч/Баян-Өлгий аймагт/

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Хамтын ажиллагааны менежер

Гуравдагч байгууллагуудтай гэрээ байгуулах, борлуулалтыг дэмжих ажлуудыг төлөвлөх, хамтын ажиллагаа үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх, дотооддоо мэдээлэл, арга зүйгээр хангаж ажиллах, тайлагнах

Зээлийн эдийн засагч

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Эдийн засагч/Хөвсгөл аймагт/

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Зээлийн эдийн засагч

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Зээлийн эдийн засагч

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Эдийн засагч/Өмнөговь аймагт/

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Эдийн засагч/Ховд аймагт/

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Эдийн засагч/Өвөрхангай аймагт/-Түр орон тоон дээр

Байгууллагын эрхэм зорилгыг ухамсарлан зорилтот харилцагч нарт хүрч ажиллах, Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах, харилцагчид сургалт мэдээлэл өгөх, зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээлийн хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

INTERNAL AUDITOR

Provide independent and objective evaluations of financial and operational business activities including the risk management, internal control and governance process.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатр дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Партизаны гудамж, Транскапитал ББСБ-ын байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.