Үндсэн хувилбар
,
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатр дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Партизаны гудамж, Транскапитал ББСБ-ын байр

Транскапитал - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-05-22
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Компанийн хүний нөөцийн бодлогыг удирдлагаас өгсөн чиглэлийн хүрээнд бие даан хэрэгжүүлэх, тайлагнах
Компанийн хүрээнд Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх, дотоод журмын хэрэгжилтийн хангаж ажиллах, хяналт тавих
Хүний нөөцийн үндсэн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэх, процессын хяналт хийх
Хүний нөөцийн эрэлт хэрэгцээг урьдчилан таамаглах, эрсдэлээс урьдчилан хамгаалах
Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулах, сургалт зохион байгуулах

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Дотоод хяналтын ажилтан

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх, алдаа дутагдлыг илрүүлэх, зөрчлийг бууруулж ажиллах
Олон улсын стандарт, Монгол улсын хууль тогтоомж, байгууллагад мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүрэм журамтай холбоотой шинэчлэлт хийх, санал гаргах, Компаенсийг хэрэгжүүлэх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Маркетингийн менежер

Маркетингийн стратегийг тодорхойлж, зах зээлийн судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ цэнийг зорилтот харилцагчид бий болгох, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, сурталчилгаа идэвхжүүлэлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах.

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
INTERNAL AUDITOR

Provide independent and objective evaluations of financial and operational business activities including the risk management, internal control and governance process.

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Системийн администратор/аюулгүй байдал мэргэжилтэн

Байгууллагын хүрээнд ашиглагдах шинэ системүүдын нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлт, сайжруулалт дээр ажиллах.
Компанийн үндсэн болон дагалдах системүүдэд өдөр тутмын хяналт тавьж, системийн тогтвортой үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, систем дээр илэрсэн асуудлыг засварлуулах арга хэмжээг авах.
Технологийн хэрэглэгчдийг мэдээллийн аюулгүй байдлын хэрэгслээр хангах, хэрэглэгчдийн болон төхөөрөмж, программуудын мэдээллийн аюулгүй байдлын төлөвийг хянах, аюулгүй байдлын зөрчлийг арилгах ажлыг гүйцэтгэх, удирдах.

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

Байгууллагын харилцагчийн үйлчилгээний стандартын дагуу харилцагчаа хүндэтгэн харилцаж, тэдэнд зээл болон санхүүгийн бүх төрлийн мэдээлэл лавлагаа өгөх, Анхан шатны бүртгэл гүйлгээ хийх

800,000 - 1,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Хөгжүүлэгч /Developer/

Мобайл апп болон бусад программын хөгжүүлэлтэд оролцох, вендор байгууллагын хөгжүүлсэн апп-д бизнесийн шаардлагыг хангаж буй эсэхэд дүн шинжилгээ хийх, шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлт, засваруудыг хийх.
Байгууллагын хэмжээнд ашиглаж буй үндсэн болон дэд систем, бусад аппликэйшн системийн хоорондын уялдаа холбоог тодорхойлох, интеграци хийх ажилд оролцох
Технологийн судалгаа шинжилгээ хийж боломжит шийдлүүд санал болгох

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Зээлийн эдийн засагч

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах,  зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

800,000 - 1,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Зээлийн эдийн засагч /Туршлагатай/

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах,  зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, зээл холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Замын үүд Салбарын эрхлэгч ажилд авна

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Зээлийн эдийн засагч Замын үүд

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах,  зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

800,000 - 1,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Зээлийн эдийн засагч Сүхбаатар аймаг

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах,  зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

800,000 - 1,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Зээлийн эдийн засагч Сүхбаатар аймаг

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах,  зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

800,000 - 1,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Зээлийн эдийн засагч Говь-Алтай аймагт

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах,  зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

800,000 - 1,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Зээлийн эдийн засагч Архангай аймагт

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах,  зээл судлах, дүн шинжилгээ хийх, холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх, олгосон зээлд хяналт тавих, зээлийн багцын эрсдлийг удирдах  зэрэг ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

800,000 - 1,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Архангай аймагт Салбарын эрхлэгч ажилд авна

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-22
Говь-Алтай аймагт Салбарын эрхлэгч ажилд авна

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Хүний нөөцийн мэргэжилтэн58 минут 26 секундын өмнө
  2. Дотоод хяналтын ажилтан58 минут 50 секундын өмнө
  3. Маркетингийн менежер59 минут 17 секундын өмнө
  4. INTERNAL AUDITOR59 минут 36 секундын өмнө
  5. Системийн администратор/аюулгүй байдал мэргэжилтэн59 минут 54 секундын өмнө

Шинэ мэдээнүүд

Шинэ салбарын нээлт2018, 2 сарын 22. 17:31

Фэйсбүүк хуудас

© Транскапитал. 2001-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.