Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Шангри-Ла төв, 15 давхар

Тээвэр хөгжлийн банк - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-05-16
Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Харилцагчийн бүх төрлийн бэлэн ба бэлэн бус гүйлгээг үйлчилгээний стандартын хүрээнд чанартай гүйцэтгэх, харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, түүний хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл, тавигдах шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх, сурталчлах, борлуулалт хийх зэргээр харилцагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн харилцагчийн үйлчилгээг үзүүлэх;
Харилцагчид бүтээгдэхүүн үйлчилгээ борлуулах, төлөвлөгөөг биелүүлэх,

 

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-12
Жолооч

Банкны авто машины бүрэн бүтэн, цэвэр цэмцгэр байдлыг хангах, Замын хөдөлгөөний дүрмийг баримтлан ажилтнуудад тээврийн хэрэгслээр үйлчлэх 
Мөнгө тээвэрлэлтийн нууцлал аюулгүй байдлыг бүрэн хангах 
Банкны мөнгө тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд тогтоосон дүрэм, журмын дагуу тээврийн хэрэгслээр аюулгүй, шуурхай үйлчлэх 
Автомашинд зохих засвар үйлчилгээг цаг тухайд хийж байх, үзлэг оношлогоонд тухай бүр хамруулах 

800,000 - 1,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-12
Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

Компьютерийн сүлжээ, тэдгээрийн сервер компьютер дээрх аливаа мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдалтай холбоотой үйл ажиллагаанууд (серверт хандах, мэдээллийг хадгалах, боловсруулах, дамжуулах г.м) хяналт тавих, хэрэгжүүлэх, бодлого тодорхойлох;
Банкны хэмжээнд мэдээллийн аюулгүй байдлыг шинжлэх, мониторинг хийх, эмзэг байдлыг хянах, тайлагнах, тасралтгүй, найдвартай, аюулгүй ажиллагааг хангах, урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдсэн мэдээллээр банкны удирдлагыг хангах;
Мэдээлэл технологи, эрсдэл, маркетингийн мэргэжилтнүүдтэй хамтарч ажиллах, ажилтнуудад мэдээллийн аюулгүй байдлын сургалт явуулах, зөвлөгөө өгөх;
Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад чиг үүрэг, ажлыг хэрэгжүүлэх.

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-10
Гүйцэтгэх захирлын нарийн бичгийн дарга

- Гүйцэтгэх захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;
- Албан бичиг, тушаал шийдвэр, төлөвлөх, тайлан мэдээ боловсруулах, 
- Банкны бичиг баримтыг стандартын дагуу хөтлөх,
- Хурал уулзалтыг хариуцан зохион байгуулах, 

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-09
Үйлдвэр, уул уурхай хариуцсан Дэд захирал

Үйлдвэр, уул уурхайн салбарын байгууллагууд, бизнес эрхлэгч нартай хийгдэх харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хариуцан, тэдгээрт зориулсан санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний оновчтой шийдлийг боловсруулах, загварчлах, хэрэгжүүлэх, хүргэх замаар эх үүсвэр татан төвлөрүүлж, банкны ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх;
Үйлдвэрийн томоохон төслүүд болон уул уурхайн түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэрүүдийн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх байгууллагуудтай хийгдэх бизнес xарилцааг хариуцан, харилцагчийн бизнес буюу төслийг xамтран xөгжүүлэx, санxүүгийн зөвлөгөө үзүүлэx;
Томоохон үйлдвэрийн дагалдах ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний байгууллагуудад тохирсон санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний цогц шийдлийг санал болгох замаар эх үүсвэр татан төвлөрүүлж, ашигт ажиллагааг өсгөх;
Дотоод болон олон улсын төсөл xөтөлбөрүүдийг банкаар дамжуулан банкны эx үүсвэрийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ гадаадын хөрөнгө оруулагч байгууллагуудад зах зээлийн ерөнхий мэдээлэл өгөх замаар бизнес үйл ажиллагааг тэлэх;
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх эрх зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулж, тэдгээрийн уялдаа холбоог хангахад хяналт тавьж ажиллахын зэрэгцээ хариуцсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үйл ажиллагааны процессыг тодорхойлж тэдгээрийн хоорондын уялдааг сайжруулах замаар үйл ажиллагааны өртөг, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг авах;

4,000,000 - 5,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-09
Экспорт, импорт худалдаа хариуцсан Дэд захирал

Олон улсын худалдааны дүрэм журам, бодлогын хүрээнд харилцагч байгууллагуудтай хийгдэх хамтын ажиллагааг дэмжиж, тэдний олон улсын бизнесийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд туслах замаар шинэ харилцагч татан, огтолцоо борлуулалтыг нэмэгдүүлж, эх үүсвэр татан төвлөрүүлж, банкны ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх;
Худалдааны санхүүжилтийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглан харилцагчийн бизнесийг дэмжих санхүүгийн загварчлалыг боловсруулах замаар эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх;
Худалдааны санхүүжилтийг сайжруулах үүднээс корреспондент банк санхүүгийн байгууллагуудаас зээлийн шугам авах санал гаргах, тухайн зээлийн шугамын ашиглалтыг сайжруулах тал дээр үр дүн гарган ажиллах;
Бүтээгдэхүүний зах зээлийн өрсөлдөх чадварыг тодорхойлоход шаардлагатай судалгаа шинжилгээг бэлтгэж бүтээгдэхүүний үнийн бодлогыг тодорхойлж холбогдох албан тушаалтнаар батлуулах, холбогдох нэгжүүдтэй хамтран ажиллах;

4,000,000 - 5,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-09
Шинэ төсөл хариуцсан Дэд захирал

Банкны стратегийн түвшний харилцагч нарт зориулсан шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санаачлан, загварчлах, хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх бөгөөд харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, шинэ төсөл xөтөлбөрүүдийг банкаар дамжуулаx болон бусад газар нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, банкны ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх;
Төсөл xэрэгжүүлж буй байгууллагатай xолбоотой бүтээгдэxүүн xөгжүүлж, загварчлах, түүнийг борлуулаx замаар бизнес xарилцааг xарилцан ашигтайгаар xөгжүүлэхийн зэрэгцээ харилцагчийн бизнес буюу төслийг xамтран xөгжүүлэx, санxүүгийн зөвлөгөө үзүүлэx;
Харилцагч нарт тоxирсон дотоод болон олон улсын төсөл xөтөлбөрүүдийг банкаар дамжуулан банкны эx үүсвэрийг нэмэгдүүлэx замаар ашигт ажиллагааг өсгөх;

4,000,000 - 5,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-04-25
Маркетингийн ахлах менежер

Банкны брэндинг болон маркетинг, олон нийттэй харилцах бодлого, сурталчилгаа, судалгаа зэрэг ажлуудыг төлөвлөх, зохион байгуулах, тайлагнах,
Банкны бизнесийн үндсэн онцлог, байгууллагын давуу талыг таниулахад чиглэсэн төсөл хөтөлбөрийг санаачлах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг удирдах;
Өдөр тутмын бүхий л үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд, санал санаачилга, ажлын үр дүнг дээд шатны удирдлагуудад танилцуулах, тайлагнах;
Банкны дижитал маркетингийн сувгуудыг удирдан хөгжүүлэх, сайжруулах, хяналт тавих;
Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврууд болон ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад чиг үүрэг, ажлыг хэрэгжүүлэх.

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-02
Мэргэшсэн харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Гүйлгээний НББ-ийн ажлыг банкны НББ-ын бодлого, журамд нийцүүлэн зохион байгуулах,
Харилцагчийн төлбөр тооцооны үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд теллерүүдийн үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийж өдөр тутмын мэргэжлийн удирдлагаар хангах замаар үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих,
Касс үнэ бүхий зүйлийн хадгалалт хамгаалалт бүх төрлийн бэлэн болон бэлэн бус гүйлгээнд давхар хяналт тавьж эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх,
Харилцагчид банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, төлөвлөгөөг биелүүлэх,

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-02
Иргэдийн зээлийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Бизнесийн зорилт, зээлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих, холбогдох бодлого, журмыг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллахад хяналт тавих;
Салбаруудын зээлийн хяналтын тайланг бэлтгэх, холбогдох удирдлагад танилцуулах, зээлийн шийдвэрлэлтэнд санал өгөх, шийдвэр гаргалтанд хяналт тавих;
Салбаруудын зээлийн багц, чанарын үзүүлэлтийг хянах, зээлийн эрсдэлийг үнэлэх стандартыг хэрэгжүүлэх, эрсдэлийг зохих түвшинд удирдан ажиллуулах;
Салбаруудын зээлийн багц, зээлийн хүүгийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлж, зээлийн багцын чанарыг сайжруулж ажиллах;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад үүргүүд;

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-02
ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар харилцагчдад мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх
Шинэ харилцагч татах, хамтран ажиллах, зөвшилцөх, тогтвортой харилцаа үүсгэх
Эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх
Төлөвлөгөөг биелүүлэх, чанар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
Зээлийн материал судлах, олгох, зээлийн эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд барьж ажиллах
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтын дагуух ажил үүргүүд

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-04-25
Хуульч, хуулийн мэргэжилтэн

Банкны эрхэлж буй үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй хууль, эрх зүйн эрсдэлээс сэргийлэх,
Учирсан эрсдэлийн үр нөлөөг бууруулах чиглэлээр хууль, эрх зүйн арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллах,
Хууль зүйн зөвлөгөө, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх,
Өдөр тутмын гарч буй шийдвэр, бодлогын бичиг баримт, гадагшаа хандсан албан тоотуудад эрх зүйн дүгнэлт өгөх

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-04-25
Дизайнер

Брэндийн бодлогын дагуу өнгө аясыг шингээсэн санаа, загвар гаргахад чиг үүрэг өгөх, төлөвлөгөөг гаргах, батлуулах;
Дизайн болон хэвлэлттэй холбоотой ажлуудыг санаачлах, ажил хэрэг болгох, үр дүнгээ танилцуулах;
Банкны сурталчилгааны бүх төрлийн материалын агуулга, бүрдүүлэлтийг зохион байгуулах, харилцагчдад таниулах, сурталчлах ажилд дэмжлэг үзүүлэх;
Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад чиг үүрэг, ажлыг хэрэгжүүлэх.

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-04-25
Ахлах дизайнер

Брэндийн үндсэн өнгө төрхийг тодорхойлох, сайжруулах, хяналт тавих;
Брэндийн бодлогын дагуу өнгө аясыг шингээсэн санаа, загвар гаргахад чиг үүрэг өгөх, төлөвлөгөөг гаргах, батлуулах;
Дизайн болон хэвлэлттэй холбоотой ажлуудыг санаачлах, ажил хэрэг болгох, үр дүнгээ танилцуулах;
Банкны сурталчилгааны бүх төрлийн материалын агуулга, бүрдүүлэлтийг зохион байгуулах, харилцагчдад таниулах, сурталчлах ажилд дэмжлэг үзүүлэх;
Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад чиг үүрэг, ажлыг хэрэгжүүлэх.

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-04-18
Худалдааны санхүүжилтийн менежер

Банкны эрхэм зорилго, стратегитай уялдуулан худалдааны санхүүжилтийн бүтээгдэхүүнийг олон улсын холбогдох дүрэм, журам болон Банкны бусад дүрэм, журам, зааврын дагуу судлах, шийдвэрлүүлэх, банкны хүүгийн бус орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, худалдааны санхүүжилтийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу тогтмол хөгжүүлэх, холбогдох судалгаа шинжилгээг хийн ажиллана.

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
© Тээвэр хөгжлийн банк. 1997-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.