Үндсэн хувилбар

Ти Эм Эл ХХК

ЭС И ЭС ЭЛ смарт солюшн ХХК
Ти Эм Эл Пластик ХХК
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

1. Зах зээлийн судалгаа хийж, группын худалдан авалтын үйл ажиллагааг үр ашигтай төлөвлөх, зохион байгуулах; 2. Гадаад зах зээлээс бараа материалуудын чанарын харьцуулалт судалгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулах, худалдан авалтыг өндөр түвшинд гүйцэтгэн ажиллах; 3. Компанийн худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааг сайжруулах, боловсронгуй болгох санал, шийдэл боловсруулах;

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /SESL/

Компанийн хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө, стратеги, бодлогыг хэрэгжүүлэх Хүний нөөцийн хөдөлмөрийн харилцаа болон бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалтыг   мэргэжлийн түвшинд хариуцан ажиллах Сургалт хөгжил ба дасан зохицох процессыг журмын дагуу хэрэгжүүлэх Хүний нөөцийн орчин үеийн чиг хандлагуудыг судлаж, байгууллагын соёлтой уялдуулан үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх

ЧАНАР ШАЛГАГЧ /Ээлжээр/ "ТЖТБ" ХХК /СХД-т/

Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний лабораторийн шинжилгээг хийх, тоон мэдээг гаргах, бүртгэл хөтлөх Түүхий эдээс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх үйлдвэрлэлд чанарын хяналт хийх Бэлэн бүтээгдэхүүний чанарын баталгааг илтгэх хаягжуулалтыг хийх Лабораторийн шил сав, багаж тоног төхөөрөмж, өрөөний ариун цэврийг хангаж ажиллах Үйлдвэрлэгдэн гарах түүхий эдэд гологдол гарахаас урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах

Нярав /Амгаланд/

Бараа материалыг тасалдалгүй хэвийн байлгах, захиалгыг цаг тухай бүрт өгөх , баримтын дагуу хүлээн авах, санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдлийг хийх; Бараа материалыг агуулахад хүлээн авах, стандартын дагуу хадгалах; Бараа бүтээгдэхүүний тооллого хийх, хариуцан ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

ОПЕРАТОР

- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

КРАНИСТ

- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

Цахилгаанчин /БЗД-т Хуа Мей Да ХХК/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасны дагуу

Үйлдвэрийн менежер Хятад хэлтэй /БЗД-т Хуа Мей Да ХХК/

Өглөө бүр үйлдвэрлэгдсэн болон борлуулагдсан тоон мэдээг гаргах, дээд шатны удирдлагад мэдээлэх Үйлдвэрийн ажилчдын ээлжийн хуваарийг нормт цагаар зөв гаргаж хуваарийн дагуу ажиллуулах Үйлдвэрийн даргын хяналтын доор үйлдвэртэй холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах Инженер, чанарын албадад шаардлагатай орчуулгыг хийх Үйлдвэртэй холбоотой мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрт мэдээллээр хангаж ажиллах Үйлдвэрийн ажилчдыг сургах, хөгжүүлэх, чиглүүлж ажиллах. Мөн ажилчдын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Үйлдвэрлэлд шаардлагатай бараа материал, сэлбэг хэрэгсэл, түүхий эдийн захиалгыг хийх, тайланг гаргах

Шланзны жолооч /Хуа Мей Да ХХК/

БЗД Амгалан дотор ачаа тээвэрлэх Замын хөдөлгөөний дүрэм болон аюулгүй байдлын зааварчилгааг мөрдөн ажиллах    

Харилцагч хөгжүүлэх мэргэжилтэн /SESL LLC/

Хамтран ажиллах боломжтой бүхий л газруудтай уулзалт хийж, худалдан авах гэрээ байгуулан хамтран ажиллах Гэрээт харилцагчидтай эргэх холбоотой ажиллах  Байгууллагын хуванцар сав худалдан авалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх, харилцагчийн хүрээг тэлэх  Харилцагчийн мэдээлэл нэгтгэх, тайлагнах

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙЧ - /ТЖТБ ХХК СХД-т/

• Ажлын байрны эрүүл ахуйг хангах, ажилтны эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй үйлдвэрлэлийн хортой аюултай хүчин зүйлээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, арга зүйгээр хангах • Эрүүл ахуйн холбогдох хууль, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх, даган мөрдүүлэх • Ажилтнуудын эрүүл ахуйтай холбоотой аливаа ажиллагааг хэрэгжүүлэх  • Эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, гарсан дүгнэлтэнд хариу арга хэмжээ авч төлөвлөх хэрэгжүүлэх

НЯРАВ /ТЖТБ ХХК/ СХД-т

Бараа материалыг тасалдалгүй хэвийн байлгах, захиалгыг цаг тухай бүрт өгөх , баримтын дагуу хүлээн авах, санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдлийг хийх; Бараа материалыг агуулахад хүлээн авах, стандартын дагуу хадгалах; Бараа бүтээгдэхүүний тооллого хийх, хариуцан ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

Орон нутаг хариуцсан борлуулалтын менежер MGL AQUA

Орон нутгийн борлуулалтын үйл ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулах. Орон нутгийн борлуулалтын  хэвийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах. Борлуулалтыг дэмжих урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг үнэлэх. Зах зээлийн суурь судалгаа хийх, тайлагнах. Шинэ санал, санаачилага дэвшүүлж, хэрэгжүүлэх. Үр дүнтэй ажиллахад анхаарах. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллана.

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /MGL AQUA LLC/

Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжтой харилцагчийг судлах, борлуулалтын төлөвлөгөө гаргах, зах зээлийн боломжит багтаамжийг дүүргэх, Шууд удирдлага дор байгаа өөрийн багийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнд хяналт тавих, үүрэг даалгавар өгөх, тэдний ажлын тайланг нэгтгэх, удирдлагад танилцуулах Шууд удирдлага дор байгаа ажилчдад байгууллагын бодлого, зорилтыг тайлбарлан ойлгуулах, ажил үүргээ гүйцэтгэхтэй холбоотой заавар, зөвлөгөө, мэдээллийг өгөх;

Чанар шалгагч /MGL AQUA/ Ээлжээр

Үйлдвэрийн хэмжээнд ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангуулах Шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах Үйлдвэрлэгдэх бүтээгдэхүүнд хохирол гарахаас урьдчилан сэргийлж ажиллах Лаброторид шинжилгээ хийх

Мерчиндайзер /MGL AQUA LLC/

Компанийн бараа бүтээгдэхүүний өрөлтийг стандартын дагуу харилцагч, дэлгүүрүүдэд өрөх Цаашид Худалдааны төлөөлөгчөөр өсөн дэвшиж ажмллах боломжтой Бараа бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээ, барааны хугацаа, хадгалалтанд хяналт тавих

БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

-Барилгын зураг төсөл, барилга угсралтын төлөвлөгөөт ажлуудыг журмын дагуу мөрдүүлж, хяналт тавьж ажиллах -Төслийн багийн ажлын уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцох, ажил үүргийн биелэлтийг хангуулах, хянаж ажиллах  -Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайлагнах  

Жолооч /C ангилалтай/

-Түгээгчтэй хамтран харилцагч байгууллага, дэлгүүрүүдээр бүтээгдэхүүний түгээлт хийх 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБАНЫ ДАРГА /MGL AQUA/

Компанийн бодлого, стратеги төлөвлөлттэй уялдуулан Хүний нөөцийн стратеги боловсруулах, бодлого тодорхойлох, оновчтой менежментийг хэрэгжүүлэх Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, сургалт, хөгжлийн стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэх Цалин хөлс, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг удирдах, сайжруулах Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад дэмжлэг үзүүлэх Бодлогын баримт бичиг боловсруулах, батлуулах, хэвшүүлэх Чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх, тогтвортой байдлыг хангаж ажиллах

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /SESL Smart Solution LLC/

Компанийн маркетингийн үйл ажиллагаатай холбоотой үндсэн чиг үүргүүд Маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх Компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд таниулах, эзлэх байр суурийг өргөжүүлэх, тэлэх Бизнес дэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд

НЯРАВ /БАРИЛГЫН/

- Бараа материалыг тасалдалгүй хэвийн байлгах, захиалгыг цаг тухай бүрт өгөх, баримтын дагуу хүлээн авах, санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдлийг хийх; - Бараа материалыг агуулахад хүлээн авах, стандартын дагуу хадгалах; - Бараа бүтээгдэхүүний тооллого хийх, хариуцан ажиллах; - Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх;  

ТҮГЭЭГЧ /СХД-т/

Захиалгын дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг харилцагчид тоо ширхэгийн дагуу бүрэн бүтэн хүлээлгэж өгнө. Төлбөр тооцоог хүлээн авч компанийн дансанд тухай бүр шилжүүлэх, түгээлтийн санхүүгийн гүйцэтгэлийг өдөр бүр бүрэн хангаж ажиллана.

Механик инженер

Тоног төхөөрөмжийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношилгоог хийх Засвар үйлчилгээг тогтмол хийх Тоног төхөөрөмжийн хэв солих   

ТҮГЭЭГЧ /СХД-т/

Захиалгын дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг харилцагчид тоо ширхэгийн дагуу бүрэн бүтэн хүлээлгэж өгнө. Төлбөр тооцоог хүлээн авч компанийн дансанд тухай бүр шилжүүлэх, түгээлтийн санхүүгийн гүйцэтгэлийг өдөр бүр бүрэн хангаж ажиллана.

НЯРАВ /БАРИЛГЫН/

- Бараа материалыг тасалдалгүй хэвийн байлгах, захиалгыг цаг тухай бүрт өгөх, баримтын дагуу хүлээн авах, санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдлийг хийх; - Бараа материалыг агуулахад хүлээн авах, стандартын дагуу хадгалах; - Бараа бүтээгдэхүүний тооллого хийх, хариуцан ажиллах; - Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх;

ТАЛБАЙН ИНЖЕНЕР

- Барилгын зураг төсөл, барилга угсралтын төлөвлөгөөт ажлуудыг журмын дагуу мөрдүүлж, хяналт тавьж ажиллах; - Төслийн багийн ажлын уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцох, ажил үүргийн биелэлтийг хангуулах, хянаж ажиллах; - Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайлагнах  

Уурын зуухны оператор

Уурын зуухны хэвийн ажиллагааг хангах  Уурын зуухны хэвийн ажиллагаа хянах  

Мерчиндайзер /MGL AQUA LLC/

Компанийн бараа бүтээгдэхүүний өрөлтийг стандартын дагуу харилцагч, дэлгүүрүүдэд өрөх Цаашид Худалдааны төлөөлөгчөөр өсөн дэвшиж ажмллах боломжтой Бараа бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээ, барааны хугацаа, хадгалалтанд хяналт тавих

Тооцооны нягтлан бодогч /MGL AQUA LLC/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ Нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан гаргах Орлого, зарлагын нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт хийх Тооллого хийх, тайланг гаргах Авлага, өглөгийн тооцоо хийх

Түгээлтийн менежер /СХД-т/

1. Агуулахын үйл ажиллагааг зөв удирдан зохион байгуулах 2. Борлуулалтын түгээлтийн үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулах  3. Түгээлтийн жолооч, түгээгч, түгээлтийн туслах ажилтан нарыг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих. 4. Ажлын байранд тавигдсан чиг үүргийн дагуу гүйцэтгэнэ.

Тооцооны нягтлан бодогч /MGL AQUA LLC/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ Нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан гаргах Орлого, зарлагын нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт хийх Тооллого хийх, тайланг гаргах Авлага, өглөгийн тооцоо хийх

Жолооч /MGL AQUA LLC/

-Түгээгчтэй хамтран харилцагч байгууллага, дэлгүүрүүдээр бүтээгдэхүүний түгээлт хийх 

Маркетингийн Менежер /MGL Aqua LLC/

Компанийн маркетинг, идэвхжүүлэлтийн төлөвлөгөө, төсөв боловсруулах, гүйцэтгэлийг хангах Зах зээлийн судалгаа хийх, боловсруулах, тайлагнах Зорилтот хэрэглэгчдэд брэндийн үнэ цэнийг сурталчлах замаар борлуулалтыг дэмжин ажиллах Маркетингийн багийг үйл ажиллагааны хүрээнд чиг үүргийн удирдлагаар хангаж, манлайлан ажиллах Байгууллагын зах зээлд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх Компанийн маркетингийн стратегийг боловсруулан, брэндүүдийн маркетингийн төлөвлөлтийг гаргаж, хэрэгжүүлэх Төсөв төлөвлөгөө, гүйцэтгэл тайлан тогтмол гаргаж батлуулах Хэрэглэгчийн дата, мэдээлэл дээр анализ хийж үр дүнтэй шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх Брэндүүдийн харилцагчийн үйлчилгээ, сэтгэл ханамжийг сайжруулаx, брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо Гэгээнтэн цогцолбор Гэгээнтэн оффис, 11 давхар Утас: 7709-5555 E-mail: hr@tml.mn

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.