Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Тэсо Групп

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
БОРЛУУЛАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Борлуулалтын баг хамт олныг удирдах, менежментээр хангах, борлуулалт хийх, байнгын харилцагч хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх Харилцагч үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх Борлуулалтын бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэх, тэдгээрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах Борлуулалтын орлого, зарлагын тайлан, бодит урьдчилсан мэдээг менежментийн багт танилцуулах

ТУСЛАХ ТОГООЧ /ХУД-Т/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ. Ажилчдын 1 удаагийн хоолний бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Порцолно. Ажилчдын хоол хийнэ.

АХЛАХ ТОГООЧ /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Батлагдсан технологийн дагуу амт чанар, стандарт хангасан бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, түүний чанар стандартад хяналт тавих Технологи карт боловсруулах Бүтээгдэхүүний өртөг болон хоргодол тооцох Цехийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг стандартад нийцүүлэн хяналт тавьж ажиллах Цехийн ажилтнуудыг удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган ажиллах

ДИЗАЙНЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Байгууллагын дотоод болон гадаад мэдээний эх бэлтгэл Маркетингийн идэвхжүүлэлтийн контент бэлтгэх Компанийн брэндбүүктэй холбоотой ажлуудыг хийж гүйцэтгэх Бүтээгдэхүүний сав баглаа, загвар дээр ажиллах 

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

Программ хангамж, технологи төслүүдийг удирдан зохион байгуулж төслийг төлөвлөсөн хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлэ Орчин үеийн зах зээлийн шинэ хандлага, шинэ аргачлал, шинэ технологийг байгууллага, албандаа нэвтрүүлэх Ажлын үр дүн, тухайн өдрийн ажлын гүйцэтгэлийг программд оруулсан эсэхэд хяналт тавьж, үр дүнг харуулах Зах зээлийн суурь судалгаа, үнийн судалгаа, өрсөлдөгчийн судалгаа хийх, тайлагнах

МАРКЕТИНГ БОДЛОГЫН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Маркетингийн бодлогын бичиг баримтыг боловсруулж хэрэгжилтийг хангах Бодит судалгаа шинжилгээн дээр суурилсан төсөл, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх Маркетингийн албаны төлөвлөгөө, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах Албаны ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулж, удирдлагаар ханган ажиллах Зах зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийж, дүгнэлт анализ хийх Шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх, борлуулалт нэмэгдүүлэх бодлого төлөвлөлт хийх, хэрэгжилтийг хангах Маркетингтай холбогдолтой гэрээ хэлэлцээр хийх, санал дэвшүүлэх Маркетинг идэвхжүүлэлтийн ажлыг тухай бүр зохион байгуулж буй эсэхэд хяналт тавьж ажиллах, Маркетингийн үр ашигтай арга хэрэгсэл санал болгох Зах зээлийн чиг хандлагыг судлах Идэвхжүүлэлтийн шинэ, орчин үеийн, үр нөлөөтэй арга хэлбэрүүдийг сонгон хэрэгжүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын орлогыг хангах  Маркетингийн бодлогын бичиг баримтыг боловсруулж хэрэгжилтийг хангах Хариуцсан үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зохион байгуулах Олон нийтийн сувгийг бодлогын дагуу ашиглах Дүрэм журмыг мөрдөж хэрэгжилтэнд хяналт тавих, санал оруулах, зайлшгүй сайжруулалт хийх

FULL STACK ENGINEER /TECH PARTNERS/

Одоогийн системүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах Програм хангамжийн хөгжүүлэлт хийх

ХӨГЖҮҮЛЭГЧ /ERP/

Байгууллагын программ хангамжийг байнга сайжруулан тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах. Шинэ программ хангамж хөгжүүлэх. Компанийн төсөл, захиалгат ажилд өөрийн үүргийн дагуу оролцох. Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

БАРИСТА /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Харилцагч, үйлчлүүлэгчид амт чанартай кофегоор үйлчлэх Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний стандартыг ажлын байранд хэрэгжүүлэн ажиллах Үйлчилгээний стандартыг чанд мөрдөн, тав тухтай орчинд чанартай үйлчилгээ үзүүлэх Хүнсний аюулгүй байдлын дүрэмийг чанд сахин ажиллах Цагийн баристагын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  зааварчилгаа өгөх, ажлын явцыг мэдээллэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавиж суралцуулах

МОБАЙЛ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ /TECH PARTNERS/

Програм хангамжийн хөгжүүлэлт хийх Одоогийн гар утасны програмууд дээр сайжруулалт өөрчлөлт хийх

ХӨГЖҮҮЛЭГЧ

Байгууллагын программ хангамжийг байнга сайжруулан тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах. Шинэ программ хангамж хөгжүүлэх. Компанийн төсөл, захиалгат ажилд өөрийн үүргийн дагуу оролцох. Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

ДИЗАЙНЕР

Байгууллагын дотоод болон гадаад мэдээний эх бэлтгэл Маркетингийн идэвхжүүлэлтийн контент бэлтгэх Компанийн брэндбүүктэй холбоотой ажлуудыг хийж гүйцэтгэх

САНХҮҮГИЙН БОДЛОГЫН МЕНЕЖЕР

НББ-ийн Бодлого, журам боловсруулах, батлуулах Салбарын Нягтлан бодогчдыг   сургаж хөгжүүлэх Салбарын татвар санхүү -ийн тайлангийн үнэн зөв байдал, тушаалтанд хяналт хийх Салбарын Нягтлан бодогчдод зөвлөх, арга зүйгээр хангах, чиглүүлэх Санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл хийх, шинжилгээ хийх, 

ДОТООД АУДИТОР /САНХҮҮ/

Группийн  эрсдэл, хяналт, засаглалыг үнэлэх хараат бус, бодитой иж бүрэн аудитын циклийг хийж гүйцэтгэх ба үйл ажиллагааны, санхүүгийн, нийцлийн, аудтыг хийж гүйцэтгэх  IPPF-ийн стандартын талаар мэдлэгтэй байх   Группт мөрдөгдөж байгаа дүрэм, бодлого, журмуудыг даган мөрдөж буй ба хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хараат бус, бодит хяналт тавих  Процессын зураглал боловсруулах ба тухайн аудитын процессыг ойлгох  Аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хамрах хугацааг танилцуулж, нийтлэг үндэслэлийг бий болгох замаар хоёр талын хүлээлтийг тогтоож аудитын уулзалтыг хөтлөн явуулах  Томилогдсон аудитын эрсдэл ба хяналтын матрицыг боловсруулах  Тухайлсан аудитын хөтөлбөрийг боловсруулах   Аудитын ажлын дэвтрийг бэлтгэн боловсруулах   Аудиторын хараат бус байдал, болон бодит байдлыг хадгалан, статистикийн арга зүйг ашиглан түүвэрлэлт хийх  Аудитлагдаж буй газар, салбар, нэгжийн удирдлагатай харилцах ба хийгдэх ажлуудыг хооронд нь уялдуулж, хамтын ажиллагааг зохион байгуулах  Холбогдох хууль тогтоомж, салбарын стандарт, бодлого, журамд нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж, дутагдлыг илрүүлэх, залилангийн улаан туг болон  зөрчил, шаардлага хангаагүй нөхцөл байдлыг илрүүлэх замаар шалгах  Дотоод аудитын зөвлөмж, тайланг тодорхой, товч, үнэн зөв, цаг тухайд нь бэлтгэж, танилцуулах  Аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянан шалгаж нийт аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийн  статусыг тайлагнах 

ДОТООД АУДИТОР /ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА/

Группийн  эрсдэл, хяналт, засаглалыг үнэлэх хараат бус, бодитой иж бүрэн аудитын циклийг хийж гүйцэтгэх ба үйл ажиллагааны, худалдан авалтын, нийцлийн, аудтыг хийж гүйцэтгэх  IPPF-ийн стандартын талаар мэдлэгтэй байх   Группт мөрдөгдөж байгаа дүрэм, бодлого, журмуудыг даган мөрдөж буй ба хэрэгжилтэнд хөндлөнгийн хараат бус, бодит хяналт тавих  Процессын зураглал боловсруулах ба тухайн аудитын процессыг ойлгох  Аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хамрах хугацааг танилцуулж, нийтлэг үндэслэлийг бий болгох замаар хоёр талын хүлээлтийг тогтоож аудитын уулзалтыг хөтлөн явуулах  Томилогдсон а удитын эрсдэл ба хяналтын матрицыг боловсруулах  Тухайлсан аудитын хөтөлбөрийг боловсруулах   Аудитын ажлын дэвтэрийг бэлтгэн боловсруулах   Дотоод аудитын зөвлөмж, тайланг тодорхой, товч, үнэн зөв, цаг тухайд нь бэлтгэж, танилцуулах  Аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянан шалгаж нийт аудитын зөвлөмжийн хэгэгжилтийн  статусыг тайлагнах 

ХҮРГЭЛТИЙН ЖОЛООЧ /ХУВЬДАА МАШИНТАЙ,ЗАЙСАНД/

Захиалгын дагуу хүнсний бүтээгдэхүүн харилцагчид хүргэх;  

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаархи журмыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;  Группийн мэдээллийн урсгал, зохион байгуулалт, аюулгүй байдлын бодлогод хувь нэмэр оруулах;  Эрсдэл, аюул занал, үр дагаврыг үнэлэх;  Урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг бий болгох, мөрдүүлэх;  Үйл ажиллагааны газрууд, бодлогын газруудад сургалт явуулах; 

НЯРАВ / БЗД-т, ЭЭЛЖЭЭР АЖИЛЛАХ/

Хариуцсан бараа материалын биет байдал, чанарыг бүрэн хариуцах Бараа материалын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх Агуулахын гадна, дотно орчны эмх цэгц, цэвэр байдлыг хангаж ажиллах

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Хариуцсан салбарын санхүүгийн тайлангийн бүртгэлийн хяналт хийх Үр дүнг тооцоолон дүгнэх Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангахад оршино

Тэсо Групп-н салбар компаниуд

  • Тэсо Групп
  • Тэсо Фүүдс ХХК
  • Милко ХХК
  • Айсмарк ХХК
  • Тэсо Пропертис ХХК
  • Хүннү Конкрет ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, Их жанжин Сүхбаатарын нэрэмжит талбай 2 Сэнтрал Тауэр, 903 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.