Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, Их жанжин Сүхбаатарын нэрэмжит талбай 2 Сэнтрал Тауэр, 903 тоот

Тэсо Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-07-04
САНХҮҮГИЙН БОДЛОГЫН МЕНЕЖЕР

Байгууллагын НББ-ийн бодлогын стандартууд тухайн нөхцөл байдалд нийцэж байгаа эсэх, гарах өөрчлөлтүүдийг бодлогын баримт бичигт тусгах
Группийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хэлбэрээр зохион байгуулах
Группийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хянах, салбар компануудад зөвлөмж өгөх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-06-09
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Байгууллагын бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын бодлогыг чиглүүлэх, удирдан зохион байгуулах, удирдлагын тайлан мэдээ бэлтгэх
Ажилтнуудын карьер төлөвлөлт нэгжийн удирдлагуудтай хамтран гаргах, түүний дагуу урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
Бизнесийн орчин, зах зээл, байгууллагын ирээдүйн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх шилдэг хүний нөөцийн төлөвлөлтийг  хийх /сургалт хөгжил, карьер, ур чадвар/
Байгууллагын урт болон богино хугацааны стратегитэй уялдуулан хүний нөөцийн менежментийг хэрэгжүүлэх 
Байгууллагын хүний нөөцийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах
Гүйцэтгэлийн удирдлагын системийг хэрэгжүүлэх, үнэлгээ, дүгнэлт гаргах, шаардлагатай бодлогын сайжруулалтуудыг хийх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-06-21
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Шинэ бизнесийн судалгаа хийх, хэрэгжүүлэх боломжтой төслүүдийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, түүний дагуу хэрэгжүүлэх
Төслийн агуулга, хамрах хүрээ, ажлын бүтэц тодорхойлох
Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах
Төслийн нөөцийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа, өртөг зардлыг удирдах
Гадаад дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах
Компаний бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж гаргах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-06-28
АХЛАХ АУДИТОР

Аудитын ажлын явцыг тайланг  авч ерөнхий аудиторт тогтмол тайлагнах
Ерөнхий аудиторын зөвлөмжийн дагуу өөрчлөлт, шинэчилэлт, дахин шалгалт хийх
Аудитын хөтөлбөрийн ажлын баримт, шаардлагатай материалын жагсаалт боловсруулах
Аудитын нотлох баримт цуглуулах, түүний хадгалалт, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
Аудитын тайлан бэлтгэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-06-28
АУДИТОР

Аудитын ажлыг төлөвлөх гүйцэтгэх тайлагнах чадвартай байх
Компанийн салбар нэгжүүдийн үр ашигтай, нийцтэй байдалд үр дүнтэй хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх чадвартай, 
Оновчтой, хэрэгжүүлэх боломжтой зөвлөмж хүргүүлэх,  хэрэгжилтийг ханган ажиллах, 
Цаг хугацааны нарийн төлөвлөлттэй, хугацаандаа ажил үүргээ бүрэн биелүүлдэг байх, 
Аудитын хөтөлбөрийн дагуу сонгогдсон санхүүгийн үзүүлэлт тус бүрээр аудитын ажлыг хийж гүйцэтгэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-06-22
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Маркетингийн бодлого, стратеги боловсруулж борлуулалтын орлого төлөвлөх
Бараа бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг тодорхойлж, зах зээлийн хандлага болон борлуулалтын талаар судалгаа хийх
Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх хүчин зүйлсд сайжруулалт хийх
Хэрэглэгчээс ирсэн санал хүсэлтийг цаг алдалгүй шуурхай хүлээн авч шийдвэрлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-06-15
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Бүтээгдэхүүний түүхий эд, технологийн судалгаа хийх
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн жилийн бизнес төлөвлөгөө үйлдвэртэй хамтарч гаргах
Шинэ болон цуврал бүтээгдэхүүний технологын заавар боловсруулах
Шинэ, цуврал болон сайжруулалт хийх бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн туршилт хийх
Бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавих, сайжруулалт хийх шаардлагатай бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-06-13
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Шинэ ажилтны хувийн хэргийн бүрдэлийг бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журмын дагуу бүрдүүлж хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах
Байгууллагын нийт ажилчдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг системтэйгээр зохион байгуулах
Архивын сан хөмрөгийг нэмэгдүүлэх, бүртгэлжүүлэх, хадгалах, хамгаалах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-06-09
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Нягтлан бодох бүртгэлийн холбогтох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх 
Компанийн санхүүтэй холбоотой тушаал, шийдвэр, журмын биелэлтийг хангаж ажиллах
Санхүүгийн тайлан балансыг цаг хугацаанд нь үнэн зөв гаргах, удирдлагад танилцуулах
Байгууллагын мөнгөн урсгалыг зөв зохион байгуулж удирдах
Удирдлагаас өгсөн нэмэлт ажлууд 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-06-09
ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн үйл ажиллагааг хууль зүйн зүйн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хууль зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх
Гүйцэтгэх удирдлагад хууль эрх зүйн чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, санал боловсруулах
Компанийн хэмжээнд хийгдэж буй гэрээ, хэлцэл, баримт бичиг, гадны гаралтай баримт бичиг, тусгай зөвшөөрөл, патент, дүрэм гэрчилгээ, тамга тэмдэг, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний эрсдэлгүй байдлыг хангах, бүртгэх, дүгнэх, шинэчлэх, сунгах, холбогдох төрийн байгууллагад бүртгүүлэх, төлбөр тооцоо нийлсэн акт авах
Гэрээ хэлцэл, тушаал шийдвэр зэрэг компаниас гарах эрх зүйн баримт бичгүүдийн төслийг хуульд нийцүүлэн боловсруулах, хянах, бүртгэх
Компанийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр төлөөлөн ажиллах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-06-08
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Борлуулалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах
Байгууллагын салбарт борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх боломжийг тогтмол эрэлхийлэх, үнэнч харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх
Маркетингийн идэвхжүүлэлтийг дэмжин ажиллах
Орчин үеийн зах зээлийн шинэ хандлага, шинэ аргачлал, шинэ технологийг байгууллага, албандаа нэвтрүүлэх
Зах зээлийн судалгаа, үнийн судалгаа, өрсөлдөгчийн судалгаа хийх, тайлагнах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. САНХҮҮГИЙН БОДЛОГЫН МЕНЕЖЕР1 минут 48 секундын өмнө
  2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБАНЫ ДАРГА6 сарын 9. 13:32
  3. БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/6 сарын 21. 18:22
  4. АХЛАХ АУДИТОР6 сарын 28. 10:41
  5. АУДИТОР6 сарын 28. 9:51

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Тэсо Групп. 2003-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.