Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Монгол улс, Улаанбаатар хот СХД 18-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-157, ТЭСО корпораци

Тэсо Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-01-15
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /МИЛКО ХХК/

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн бизнес төлөвлөгөөг үйлдвэртэй хамтарч гаргах, хэрэгжүүлэх
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу тайлан тавих
Шинэ болон цуврал бүтээгдэхүүний санаа санаачлага гаргах,  технологийн заавар боловсруулах
Бүтээгдэхүүний түүхий эд, технологийн судалгаа хийх
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд шаардлагатай түүхий эдийн захиалга өгч  авах, ирсэн дээжний үр дүнг тайлагнах

2022-01-11
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /Милко ХХК/

Түгээлтийн түвшин, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж, зах зээлийн боломжит багтаамжийг дүүргэх, борлуулалтын системийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино

2022-01-11
Чанарын мэргэжилтэн /МИЛКО ХХК/

Компанийн хэмжээнд Удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг / MNS ISO 9001:2010, MNS ISO 22000:2007, MNS ISO 14000:2005 / үр дүнтэй нэвтрүүлж, гадны аудитаар баталгаажуулах, тогтолцооны байнгын ажиллагааг хангах, бүтээгдэхүүний чанарыг тогтвортой хангуулах, чанарын хяналт хийх, хүнс үйлдвэрлэлийн хэлхээний туршид эрүүл ахуй, технологи, орц гарц, ХЭЦ, ТЭМ, ББ-ний хөндлөнгийн хяналт хийж, эцсийн бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулах

2022-01-11
Нягтлан бодогч /Милко ХХК/

Бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтод зардалд хяналт тавьж ажиллах.
Санхүүгийн бүртгэлийг ЭМШГТ-ны дагуу баримт бичгийн бүрдлийг хангаж  ажиллах
Авто болон тоног төхөөрөмжийн сэлбэгийн бүртгэлийг тухай бүр баримтын дагуу бүртгэж дараа тайлан хянаж хаах
Түлш зарцуулалтын норм хангалтанд хяналт тавьж, тухай бүрт бүртгэл хийж тайлан гаргах
Үндсэн хөрөнгө худалдан авсан мэдээ нэгтгэл өгөх
Салбар хоорондын тооцоог тухай бүр салбар хариуцсан нягтлан бодогчид мэдээллэж, тулгалт хийж баримтын бүрдүүлэлтийг хангах
Хөрөнгө ашиглалтанд байгаа хангамжийн орлого, зарлагыг тухай бүрт бүртгэж, баримтын бүрдлийг гүйцэд хангаж ажиллах.
Бусад

2022-01-14
Программист

- Суурилуулсан тоног төхөөрөмж, програм хангамжийг ашиглагч буюу хэрэглэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх;
- Програм хангамжийн талаар хэрэглэгчтэй товч тодруулга хийх. Үүнд: оношлогоо, ашиглах, мэдээлэл, шийдвэр - гаргах, боловсруулах;
- Ямар нэгэн "хэвийн бус" гэмтлийн үед удирдлагад мэдэгдэх;
- Ирсэн хүсэлтүүд дээр анализ, судалгаа хийх;
- Бусад

2022-01-14
Нягтлан бодогч

Санхүүгийн анхан шатны баримт үндэслэж холбогдох тайлан гаргаж, дүн шинжилгээ хийж, удирдлагад санал дүгнэлт гаргаж ажиллана.
Татвар болон Санхүүгийн тайланг цаг тухайд гаргаж удирдлагад тайлагнах
Компанийн хэмжээнд НББ-г стандартын дагуу үр ашигтай хөтлөн явуулах
Бусад АБТ заасан чиг үүргийн дагуу

2022-01-14
Ачигч

Хариуцсан бараа материалын биет байдал, чанарыг бүрэн хариуцах
Бараа материалын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх
Агуулахын гадна, дотно орчны эмх цэгц, цэвэр байдлыг хангаж ажиллах

2022-01-14
Борлуулалтын албаны дарга

- Борлуулалтын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах
- Санхүү төлөвлөлтийн албатай хамтарч сарын борлуулалтын төлөвлөгөө гаргах, батлуулах
- Орчин үеийн зах зээлийн шинэ хандлага, шинэ аргачлал, шинэ технологийг байгууллага, албандаа нэвтрүүлэх
- Ажлын үр дүн, тухайн өдрийн ажлын гүйцэтгэлийг программд оруулсан эсэхэд хяналт тавьж, үр дүнг харуулах
- Менежерийн ажлын цаг ашиглалтын өгөөжийг нэмэгдүүлэх
- Бараа бүтээгдэхүүний байршуулалтыг нэмэгдүүлэхэд хяналт тавих
- Удирдлаган доор байгаа ажилтнуудын санал хүсэлтийг хүлээн авч тухай бүр шийдвэрлэх
- АБТ заасан бусад чиг үүрэг

2022-01-14
Нярав

Хариуцсан бараа материалын биет байдал, чанарыг бүрэн хариуцах
Бараа материалын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх 

2022-01-11
Эмч

Группийн хэмжээнд ажлын байранд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах шаардлагатай ажилтнуудад яаралтай тусламж үйлчилгээг стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн төвшинд үзүүлэх,
Шаардлагатай тохиолдолд ажилтныг сувилах
Ажилтнуудын эрүүл мэндэд бүртгэл судалгаа , дүн шинжилгээ хийх
Нийт ажилтнуудад эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх сургалт мэдээллээр тогтмол хангаж, эрүүл амьдралын хэв маягыг таниулах

 

2022-01-13
Борлуулалтын менежер /Байгууллага хариуцсан/

Түгээлтийн түвшин, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж, зах зээлийн боломжит багтаамжийг дүүргэх, борлуулалтын системийг бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино. 

2022-01-13
Үйлдвэрлэлийн технологич

Үйлдвэрлэлд бүтээгдэхүүн инновацийг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэх явцад бүтээгдэхүүний технологийн горим, заавар боловсруулах, мөрдөн ажиллах 
Үйлдвэрлэлийн явцад хяналтыг хийж, дамжлага дундын хяналтаар стандарт, технологийн горимыг мөрдүүлж, бүтээгдэхүүний амт чанарыг байнгын сайжруулан ажиллах
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн судалгаа хийх, технологи, жор боловсруулан турших, гүйцэтгэн баталгаажуулах, шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх
Үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалын агуулах стандарт, хадгалагдаж буй түүхий эд материалын хадгалах горим стандартын шаардлага хангаж буй эсэхэд хяналт тавих, шаардлага хангуулах

2022-01-13
Нягтлан бодогч (Барилгын салбар)

Хариуцсан бараа материал дээр хяналт тавих, тооцоо гаргах
Санхүү бүртгэлийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлтийг хангаж ажиллах
Няравуудыг өдөр дутмын удирдлагаар хангаж хяналт тавих
Санхүү бүртгэлийн тооцоог программд бүртгэж тулгах
Хариуцсан бараа материалтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх, чиглэл өгч ажиллах

2022-01-13
Төсөвчин /Барилга/

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Гүйцэтгэгч компаний авч байгаа материал зарцуулалтынг хянах, баримтжуулах
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулах
Өдөр тутмын барилгын ажлын төсөв тооцоо үнэн зөв гаргах
Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах
Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг гүйцэтгэх захиралд мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

2022-01-13
Цахилгааны хяналтын инженер

Өдөр тутмын ажлын шалгах хуудсыг хөтөлж бүрдүүлэх. Барилгын цахилгаан холбоо дохиоллын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Ажилчидыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах, төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын ажлыг чанартай технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд зориулан гаргасан баримт бичгийг мөрдөх

2022-01-13
Импорт менежер -Англи хэлтэй /барилга

-Чанартай  бараа мматериалаар барилгын төслүүдэд  тасалдалгүй нийлүүлэх
-Төслүүдийн гадаад худалдан авалтын процессыг зохион байгуулж ажиллах
-Төслүүдийн  гадаад харилцаатай холбоотой асуудлыг цаг алдалгүй шийдэж ажиллах, бусад алба нэгжүүдтэй хамтран үр дүнтэй ажиллах.

2022-01-13
Ресепшн

Гадны зочдыг угтах, хүлээж авах,
Ажилтуудын хурууны хээг бүртгэх
Ажил горилогчидыг утсаар ярилцлаганд дуудах, анкет бөглүүлэх,
Хэрэглэгчдийн санал гомдлыг утсаар хүлээн авах, холбогдох албанд хүргүүлэх

2022-01-13
ЭЭЛЖИЙН ТЕХНОЛОГИЧ

Үйлдвэрт орж буй түүхий эд материалаас эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх бүхий л шатны технологийн горим, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн хяналтыг нарийн чанд тавьж ажиллах
Чанартай, стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд анхаарч ажиллах

2022-01-12
Өртгийн нягтлан бодогч /Барилга/

импорт  менежерийн дараа тайлан, импортоор ирсэн ТЭМ тоо хэмжээнд хяналт хийх, өртөг тооцох, дүгнэх анхан шатны бүртгэл тооцоог үнэн зөв бүрдүүлэхСанхүүгийн анхан шатны баримт үндэслэж холбогдох тайлан гаргаж, дүн шинжилгээ хийж, удирдлагад санал дүгнэлт гаргаж ажиллана.Татвар болон Санхүүгийн тайланг цаг тухайд гаргаж удирдлагад тайлагнахКомпанийн хэмжээнд НББ-г стандартын дагуу үр ашигтай хөтлөн явуулах

2022-01-12
Маркетингийн мэргэжилтэн

Маркетингийн бодлого, стратеги боловсруулах 
Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх шинэ санал санаачлага гаргаж хэрэгжүүлэх
Орчин үеийн маркетингийн чиг хандлага, хэрэгслийг ашиглаж цаг үетэйгээ нийцэн уян хатан компанит ажил зохион байгуулах 
Шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, бүтээгдэхүүний шинж чанарыг тодорхойлох, хэрэгжилтийг хянан хариуцах

2022-01-11
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /МИЛКО ХХК/

Сургалт хөгжил, дасан зохицлын журмын хэрэгжилтийг хангаж, сургалтын үнэлгээг журмын хугацаанд хийж хянуулах
Жилийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлоход дэмжиж ажиллах
Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Хөтөлбөр бичих, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, хаалт хийх
Сургалтын байгууллага болон сургагч багш, ажилтантай журмын дагуу гэрээ байгуулах, гэрээний хаалт хийх
ERP программын сургалт, хөгжлийн модулийг бүрэн хөтлөх
Идэвхжүүлэлтийн жилийн төлөвлөгөөнд санал оруулах
Сарын төлөвлөгөөт идэвхжүүлэлтийн ажлын зохион байгуулалтыг хангах
Салбарын хүрээнд шинэ санал, санаачлага гаргаж, хэрэгжүүлж ажиллах
Бусад

2022-01-11
Ээлжийн ахлах /Милко ХХК/

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний дагуу ажиллах
Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний дагуу үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний үндсэн болон туслах түүхий эд материалыг бэлэн байлгах
Үйлдвэрийн ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны ажлын байрны өдөр тутмын зааварчилгаа өгч байгааг хянаж ажиллах
Үйлдвэрийн ажилчдыг шууд удирдлагаар хангаж, хяналт тавих, бүтээмжтэй, сэтгэл хангалуун ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн ажиллах
Үйлдвэрийн ажилчдын болон ажлын хувцасны ариун цэврийг сахиулах, хянах, хувцасны өрөөг хариуцах, амрах өрөө, цайны өрөөг хариуцах,
Ажлын байрны болон тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээг графикийн дагуу хийлгэх
Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг сайжруулах, төлөвлөгөө боловсруулах үйл явцад санал оруулах
Бэлэн бүтээгдэхүүн борлуулалтанд гарах явцад хяналт тавьж шаардлагатай үед асуудлыг шийдэж, үйлдвэрлэлийн менежер болон нягтланд мэдээллэж байх
Бусад

2022-01-10
Дотоод хяналтын менежер / Аудитор /

Салбар компанийн бэлэн бүтээгдэхүүн, ТЭМ-ын акт устгалын бодитой байдлыг хангуулах, хяналт тавих
Салбар компаний үйл ажиллагааны эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хөтөлбөрт хяналтыг санаачлах хэрэгжүүлэх
Компанийн ажилтнуудын эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээг хангуулах чиглэлээр гэнэтийн шалгалт хийх, зөрчлийг арилгуулах
Дотоодын төлөвлөгөөт хяналтуудын хэрэгжүүлэх

2022-01-11
Нярав /Милко ХХК/

Хариуцсан бараа материалын биет байдал, чанарыг бүрэн хариуцах
Бараа материалын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх
Агуулахын гадна, дотно орчны эмх цэгц, цэвэр байдлыг хангаж ажиллах

2022-01-10
Төсөвчин

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Гүйцэтгэгч компаний авч байгаа материал зарцуулалтынг хянах, баримтжуулах
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулах
Өдөр тутмын барилгын ажлын төсөв тооцоо үнэн зөв гаргах
Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах
 

2022-01-10
Архитектор

Шаардлагатай өөрчлөлт болон гүйцэтгэлийн зургийг цаг тухайд нь боловсруулж, өөрчлөлтийг удирдах
Барилгын ажил тухайн зураг төслөөр баригдаж буй эсэхэд тогтмол хяналт тавих
Бусад алба салбарыг зураг төсөл талаас шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүрэгийн дагуу ажиллах

 

2022-01-11
Худалдан авалтын ажилтан

Программаар батлагдсан захиалгыг батлагдсан журманд заасан хугацаанд үнийн судалгаа хийж худалдан авахНийлүүлэгч байгууллагын судалгаа хийж материалын чанар, нийлүүлэх хугацаа, хүчин чадалын судалгаа хийж мэдээллийн сан үүсгэхТөлөвлөгөөнд тусгагдаагүй гэнэтийн шаардлагатай худалдан авалт нийлүүлэлтийг цаг алдалгүй нийлүүлж ажиллахМатериалыг цаг хугацаанд нь нийлүүлж гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгөхҮйл ажиллагааны тайланг сар бүр гаргаж тайлагнахУдирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх

2022-01-11
Дотоод аудитын албаны дарга

Хөрөнгө, түүний үр өгөөжтэй байдлын хяналтыг хийж, холбогдох удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллах.
Зардал, түүний бодит гүйцэтгэлийг үнэлж, бодит бус зардал /зарцуулалт хийхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллах.
Компанийн эрх мэдлийн шийдвэр гаргах тогтолцоонд хяналт тавьж, хяналтгүй, холбогдох зөвшөөрөл шийдвэргүйгээр хөрөнгө зарцуулахад хяналт тавьж, эрсдлээс сэргийлж ажиллах.
Борлуулалт маркетингийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, борлуулатын тасралтгүй ажиллагааг хангуулах, холбогдон гарсан төсөл хөтөлбөр, түүний гүйцэтгэлийг үнэлэх.

2022-01-10
Жолооч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2022-01-10
Төслийн менежер /Барилга/

Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний макро болон микро орчины судалгааг нарийвчлан хийх.
Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний бизнес модел, бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах.
Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний брэндингийн концепийг боловсруулж баталгаажуулах.
Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний маркетинг, борлуулалтын бодлогыг хянаж, баталгаажуулах
Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх төслийн урьдчилсан төлөвлөлтийг боловсруулж, баталгаажуулах

2022-01-06
Санхүүгийн менежер

Компанийн санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах
Урт хугацаанд санхүүгийн өсөлтийг хангаж компанийн тогтвортой байдыг хадгалах
Удирдлагын дотоод тайлан мэдээллээр хангах
Санхүүгийн тайлан мэдээ гаргах
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, шинжилгээ, хэрэгжүүлэлт
НББ-н тайлагналын удирдлагын тайлан мэдээтэй уялдуулах, холбогдох газартай хамтран ажиллах

2022-01-07
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн / Тэсо Групп /

Компанийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, сургалтын үр өгөөжийг тооцоолох, сургалт хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх
Компанийн дунд ба түүнээс дээш төвшний сонгон шалгаруулалт болон дасан зохицол чиглүүлэгийн процессийг удирдах 
Компанийн идэвхижүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах, ажлын байран дээр эерэг, бүтээлч, бие биенээ дэмжсэн уур амьсгалыг идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан бий болгох

2021-12-21
Ахлах Архитектор /Тэсо пропертис ХХК/

Зураг төслийн компаниудын гүйцэтгэж буй зураг төсөл нь холбогдох БНбД, стандарт болон тухайн төслийн шаардлагыг хангаж буй эсэхэд хяналт тавих
Зураг төслийн зохиогчтой зөвшилцөх
Барилгын ажил зураг төслийн дагуу явагдаж байгаа эсэхэд тогтмол хяналт тавих
Архитекторуудын өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлан мэдээг авах, гүйцэтгэлийг үнэлэх, чиглүүлэг зааварчилгаа өгөх

2022-01-04
Хүний нөөцийн менежер

Бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалтын бодлогын хэрэгжилтийг хангах
Сургалт хөгжил, дасан зохицлын бодлогын хэрэгжилтийг хангах
Байгууллагын нийт ажилчдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг системтэйгээр зохион байгуулах
Компанидаа ухамсарт соёлыг хэвшүүлэх

2022-01-07
Нягтлан бодогч /Милко ХХК/

Бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтод зардалд хяналт тавьж ажиллах.
Санхүүгийн бүртгэлийг ЭМШГТ-ны дагуу баримт бичгийн бүрдлийг хангаж  ажиллах
Авто болон тоног төхөөрөмжийн сэлбэгийн бүртгэлийг тухай бүр баримтын дагуу бүртгэж дараа тайлан хянаж хаах
Түлш зарцуулалтын норм хангалтанд хяналт тавьж, тухай бүрт бүртгэл хийж тайлан гаргах
Үндсэн хөрөнгө худалдан авсан мэдээ нэгтгэл өгөх
Салбар хоорондын тооцоог тухай бүр салбар хариуцсан нягтлан бодогчид мэдээллэж, тулгалт хийж баримтын бүрдүүлэлтийг хангах
Хөрөнгө ашиглалтанд байгаа хангамжийн орлого, зарлагыг тухай бүрт бүртгэж, баримтын бүрдлийг гүйцэд хангаж ажиллах.
Бусад

2022-01-07
Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан менежер

Байгууллагын бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын бодлогыг чиглүүлэх, удирдан зохион байгуулах
Ажилчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээг үнэн бодит үнэлэх өсөх дэвших боломжыг олгох, ажилчдын сэтгэл хангамж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлалыг судалж хэрэгжүүлэх
Группийн хэмжээний сул орон тооны захиалгын биелэлтийг хянах, тайлан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Салбаруудын Хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, стандарт тогтоох

 

2022-01-07
ОФФИС МЕНЕЖЕР /МИЛКО ХХК/

Компаниас зохион байгуулж буй арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх
Хурал зохион байгуулах, бэлтгэл ажил хангах, хурлаас гарч буй санал дүгнэлтийг нэгтгэн, холбогдох албан бичгээр баталгаажуулах
Үйлчилгээний ажилтнуудын ажилд шаардагдах дүрэм, журам болосвсруулан гаргаж батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Оффисын ажилтнуудын хувцаслалт, биеэ зөв боловсон авч явах тал дээр хяналт тавих
Гүйцэтгэх захиралын хурлын протокол хөтлөх, хурлаас гарч буй санал дүгнэлтийг нэгтгэн, холбогдох албан бичгээр баталгаажуулж тараах, шийдвэр гаргуулах
Архивын сан хөмрөгийг нэмэгдүүлэх, бүртгэлжүүлэх, хадгалах, хамгаалах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах

2022-01-05
Хяналтын инженер /Тэсо Фүүдс ХХК/

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж өөрчлөх, шинэчлэх, байршил солих ажилд хяналт тавьж зөвлөх
Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг бүрэн хүчин чадлаар нь ажиллуулж, бүтээмжийг дээшлүүлэх
Тоног төхөөрөмжийн үзлэг үйлчилгээний графикийг мөрдүүлэх, хяналт тавих
Томоохон хэмжээний эвдрэл гэмтэл дээр очиж засвар хийхдээ бусад инженерүүдийг сургаж, зөвлөх
Тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгслийн норм, үзлэг үйлчилгээний ажлуудын норм мөрдүүлэх, хяналт тавих, тайлан тооцоо авах, тайлагнах
Төлөвлөгөөт их засвар болон урсгал засварын ажлуудын чанар болон хугацааны хяналт хийх, хяналтын график тогтоох

2022-01-04
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Бизнесийн шинэ боломжуудыг тодорхойлох, тогтоох
Зах зээлийн болон бизнесийн шинжилгээнд салбарын чиг хандлагыг хянах, шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийх
Компаний бизнес төлөвлөгөө, стратеги төлөвлөгөө боловсруулах

2022-01-05
Импортын менежер /Хятад хэлтэй/

- Компанийн гадаад худалдан авалттай холбоотой бүх төрлийн судалгаа хийх
- Бараа бүтээгдэхүүн захиалах
- Гэрээ хэлэлцээр байгуулж үр ашигтай хамтын ажиллагаа төлөвлөх
- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2021-12-30
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн / Тэсо Групп /

Компанийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, сургалтын үр өгөөжийг тооцоолох, сургалт хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх
Компанийн дунд ба түүнээс дээш төвшний сонгон шалгаруулалт болон дасан зохицол чиглүүлэгийн процессийг удирдах 
Компанийн идэвхижүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах, ажлын байран дээр эерэг, бүтээлч, бие биенээ дэмжсэн уур амьсгалыг идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан бий болгох

2022-01-04
Маркетингийн менежер

Mаркетингийн бодлого,  стратеги боловсруулах
Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх шинэ санал, санаачлага гаргаж хэрэгжүүлэх
орчин үеийн маркетингийн чин хандлага, хэрэгслийг ашиглаж цаг үетэйгээ нийцэн уян хатан компанит ажил зохион байгуулах
Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаан дээр анализ хийж брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах
Шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, бүтээгдэхүүний шинж чанарыг тодорхойлох, хэрэгжилтийг хянах хариуцах
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд гарсан сөрөг мэдээллийн шалтгааныг тодруулж цаг алдалгүй арга хэмжээ авах

2021-12-23
Нягтлан бодогч /Тэсо ХХК/

Санхүүгийн бүртгэлийг ЭМШГТ-ны дагуу баримт бичгийн бүрдлийг хангаж  ажиллах
Харилцагчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй хийх төлбөр тооцооны хэрэгжилтэнд хяналт тавьж,  түргэн шуурхай барагдуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллах
Байгууллагын НББ-ийн бодлогын стандартууд тухайн нөхцөл байдалд нийцэж байгаа эсэх, гарах өөрчлөлтүүдийн талаар санал өгөх

2021-12-20
БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА /МИЛКО ХХК/

Борлуулалтын албаны  ажилтнуудын ажлын төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилтийн явцад заавар, зөвлөгөө өгөх, хянах
Түгээлтийн түвшин төлөвлөж, борлуулалтын төлөвлөлтийг хангаж секторын менежерүүдийн багийг удирдаж зах зээлийг тэлэх
Удирдлаган доорхи ажилтнууддаа байгууллагын бодлого, зорилгыг тайлбарлан ойлгуулах,
Секторын менежерүүд, үйл ажиллагааны менежер нарын ажлын өдөр тутмын гүйцэтгэлийг хянах, хэвийн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл, ажлын тохиромжтой орчин бүрдүүлэх,
Компанийн дунд хугацааны болон жилийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах ажилд оролцох
Компанийг төлөөлөн олон нийтийн болон бизнесийн уулзалт, өдөрлөгт оролцох
Шаардлагатай бусад ажил үүрэг

2022-01-03
Ээлжийн ахлах /Милко ХХК/

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний дагуу ажиллах
Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний дагуу үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний үндсэн болон туслах түүхий эд материалыг бэлэн байлгах
Үйлдвэрийн ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны ажлын байрны өдөр тутмын зааварчилгаа өгч байгааг хянаж ажиллах
Үйлдвэрийн ажилчдыг шууд удирдлагаар хангаж, хяналт тавих, бүтээмжтэй, сэтгэл хангалуун ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн ажиллах
Үйлдвэрийн ажилчдын болон ажлын хувцасны ариун цэврийг сахиулах, хянах, хувцасны өрөөг хариуцах, амрах өрөө, цайны өрөөг хариуцах,
Ажлын байрны болон тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээг графикийн дагуу хийлгэх
Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг сайжруулах, төлөвлөгөө боловсруулах үйл явцад санал оруулах
Бэлэн бүтээгдэхүүн борлуулалтанд гарах явцад хяналт тавьж шаардлагатай үед асуудлыг шийдэж, үйлдвэрлэлийн менежер болон нягтланд мэдээллэж байх
Бусад

2021-12-20
Дизайнер

Гүйцэтгэх үүрэг 

Сошиал хуудсанд оруулах контентийг мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх 
Байгууллагын брэнд хөгжүүлэлт сайжруулалтыг хийх 
Бусад

Ажлын байрны зарууд

  1. БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /МИЛКО ХХК/1 сарын 15. 20:57
  2. БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /Милко ХХК/1 сарын 11. 18:13
  3. Чанарын мэргэжилтэн /МИЛКО ХХК/1 сарын 11. 14:44
  4. Нягтлан бодогч /Милко ХХК/1 сарын 11. 18:11
  5. Программист1 сарын 14. 16:49

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Тэсо Групп. 2003-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.