Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Тэсо Групп

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХҮРГЭЛТИЙН ЖОЛООЧ /ХУВЬДАА МАШИНТАЙ/

Захиалгын дагуу хүнсний бүтээгдэхүүн харилцагчид хүргэх;  

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Хэрэглэгчийн хэрэгцээ, зах зээлийн чиг хандлага болон өрсөлдөгчийн судалгаанд үндэслэн шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх санааг төсөл болгон хөгжүүлэх, төсөл удирдах  Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн төслийг зах зээлд эрэлттэй байхаар болон үйлдвэрлэлийн боломж хүчин чадлыг тооцоолон боловсруулж цаашлаад техник эдийн засгийн үндэслэлийг гаргаж удирдлагуудад танилцуулах

ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ

Бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулан хэрэглэгчийг мэдээллээр хангана                                  Бараа материалын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн борлуулах

НЯРАВ / ЗАЙСАН-д, ЭЭЛЖЭЭР АЖИЛЛАХ/

Хариуцсан бараа материалын биет байдал, чанарыг бүрэн хариуцах Бараа материалын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх Агуулахын гадна, дотно орчны эмх цэгц, цэвэр байдлыг хангаж ажиллах

ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ /СХД/

Захиалгын дагуу хүнсний бүтээгдэхүүн харилцагчид хүргэх;  

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын орлогыг хангах  Борлуулалтын бодлогын бичиг баримтыг боловсруулж хэрэгжилтийг хангах Хариуцсан үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зохион байгуулах Олон нийтийн сувгийг бодлогын дагуу ашиглах Дүрэм журмыг мөрдөж хэрэгжилтэнд хяналт тавих, санал оруулах, зайлшгүй сайжруулалт хийх

БОРЛУУЛАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Борлуулалтын баг хамт олныг удирдах, менежментээр хангах, борлуулалт хийх, байнгын харилцагч хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх Харилцагч үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх Борлуулалтын бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэх, тэдгээрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах Борлуулалтын орлого, зарлагын тайлан, бодит урьдчилсан мэдээг менежментийн багт танилцуулах

НЯГТЛАН БОДОГЧ /ШИНЭ ТӨГСӨГЧ/

Харилцагчийн төлбөр тооцооны бүртгэл хийх, хянах Тухайн бүртгэлийн дагуу хамаарах тайлан гаргах Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын орлогыг хангах  Маркетингийн бодлогын бичиг баримтыг боловсруулж хэрэгжилтийг хангах Хариуцсан үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зохион байгуулах Олон нийтийн сувгийг бодлогын дагуу ашиглах Дүрэм журмыг мөрдөж хэрэгжилтэнд хяналт тавих, санал оруулах, зайлшгүй сайжруулалт хийх

САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

- Санхүүгийн гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх, удирдлагыг тогтмол мэдээллээр хангах - Компанийн дунд болон урт хугацааны санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тайлагнах - Сахүүгийн үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах - Санхүүгийн албаны дотоод үйл ажиллагааны журмын хүрээнд болон компанийн бусад журманд заасан тус ажлын байртай холбоотой ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

АХЛАХ ХУУЛЬЧ /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Компанийн үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хууль зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх Гүйцэтгэх удирдлагад хууль эрх зүйн чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, санал боловсруулах Компанийн хэмжээнд хийгдэж буй гэрээ, хэлцэл, баримт бичиг, гадны гаралтай баримт бичиг, тусгай зөвшөөрөл, патент, дүрэм гэрчилгээ, тамга тэмдэг, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний эрсдэлгүй байдлыг хангах, бүртгэх, дүгнэх, шинэчлэх, сунгах, холбогдох төрийн байгууллагад бүртгүүлэх, төлбөр тооцоо нийлсэн акт авах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ Гэрээ хэлцэл, тушаал шийдвэр зэрэг компаниас гарах эрх зүйн баримт бичгүүдийн төслийг хуульд нийцүүлэн боловсруулах, хянах, бүртгэх Компанийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр төлөөлөн ажиллах

САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ /АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК ХХК/

  Эх үүсвэр шаардлагатай байгууллагуудад санхүүжилтийн боломжийн талаар танилцуулах, мэдээлэл өгөх Санхүүжилтийн шийдвэр гаргахад шаардлагатай санхүүгийн судалгаа, дүгнэлтийг танилцуулах, үнэт цаасны танилцуулга боловсруулах Үнэт цаас бүртгүүлэхтэй холбоотой зохицуулагч байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын дагуу процессийн ажиллагаанд үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцох Хөрөнгийн зах зээлд шинэ үйлчилгээ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ санаачлах Зохицуулагч байгууллагууд болон үнэт цаас гаргахад оролцож буй бусад оролцогч байгууллагуудтай харилцах, мэдээлэл солилцох Санхүүжилтийн эрсдэлийг тооцоолох, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд удирдлагад дэмжлэг үзүүлэх

НЯГТЛАН БОДОГЧ /АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК ХХК/

Харилцагчийн төлбөр тооцооны бүртгэл хийх хянах Тухайн бүртгэлийн дагуу хамаарах тайлан гаргах Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар хийх

НЯГТЛАН БОДОГЧ шинэ төгсөгч /АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК ХХК

Харилцагчийн төлбөр тооцооны бүртгэл хийх хянах Тухайн бүртгэлийн дагуу хамаарах тайлан гаргах Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар хийх

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Хариуцсан салбарын санхүүгийн тайлангийн бүртгэлийн хяналт хийх Үр дүнг тооцоолон дүгнэх Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангахад оршино

САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН МЕНЕЖЕР /ТМЗ зэрэгтэй/

НББ-ийн Бодлого, журам боловсруулах, батлуулах Салбарын Нягтлан бодогчдыг   сургаж хөгжүүлэх Салбарын татвар санхүү -ийн тайлангийн үнэн зөв байдал, тушаалтанд хяналт хийх Салбарын Нягтлан бодогчдод зөвлөх, арга зүйгээр хангах, чиглүүлэх Санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл хийх, шинжилгээ хийх, 

ДОТООД АУДИТОР /САНХҮҮ/

Группийн  эрсдэл, хяналт, засаглалыг үнэлэх хараат бус, бодитой иж бүрэн аудитын циклийг хийж гүйцэтгэх ба үйл ажиллагааны, санхүүгийн, нийцлийн, аудтыг хийж гүйцэтгэх  IPPF-ийн стандартын талаар мэдлэгтэй байх   Группт мөрдөгдөж байгаа дүрэм, бодлого, журмуудыг даган мөрдөж буй ба хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хараат бус, бодит хяналт тавих  Холбогдох хууль тогтоомж, салбарын стандарт, бодлого, журамд нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж, дутагдлыг илрүүлэх, залилангийн улаан туг болон  зөрчил, шаардлага хангаагүй нөхцөл байдлыг илрүүлэх замаар шалгах  Дотоод аудитын зөвлөмж, тайланг тодорхой, товч, үнэн зөв, цаг тухайд нь бэлтгэж, танилцуулах 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн “Хүний нөөцийн бодлого”- ыг хэрэгжүүлэх, удирдлагыг мэдээллээр хангах Хүний нөөцийн чадвар, бүтээмжийг дээшлүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бусад үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, байгууллагын зорилгыг хангах Сургалт хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, тайлагнах Шинэ ажилтан болон ажлын байранд шилжин, дэвшин ажиллаж буй ажилтныг чиглүүлэх, ажлын байр дээр дадлагажуулах Шинэ санал санаачилга дэвшүүлж ажиллах  

БАРИСТА /ТЭСО ИНВЕСТМЭНТ ХХК/

Харилцагч, үйлчлүүлэгчид амт чанартай кофегоор үйлчлэх Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний стандартыг ажлын байранд хэрэгжүүлэн ажиллах Үйлчилгээний стандартыг чанд мөрдөн, тав тухтай орчинд чанартай үйлчилгээ үзүүлэх Хүнсний аюулгүй байдлын дүрэмийг чанд сахин ажиллах Цагийн баристагын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  зааварчилгаа өгөх, ажлын явцыг мэдээллэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавиж суралцуулах

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаархи журмыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;  Группийн мэдээллийн урсгал, зохион байгуулалт, аюулгүй байдлын бодлогод хувь нэмэр оруулах;  Эрсдэл, аюул занал, үр дагаврыг үнэлэх;  Урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг бий болгох, мөрдүүлэх;  Үйл ажиллагааны газрууд, бодлогын газруудад сургалт явуулах; 

IT Төслийн менежер

Шинээр хэрэгжиж буй мэдээлэл технологийн төслийн төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжиж буй төслүүдийн хугацааны биелэлтэд хяналт тавих Бүтээгдэхүүний чанарт онцгой анхаарч бүх түвшний тестийг өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг байх Төслийн менежменттэй холбоотой бүх төрлийн бичиг баримтыг бэлтгэх, нэгтгэж хадгалах Шаардлагатай тайлан мэдээллээр баг хамт олон болон харилцагч талыг мэдээллээр үнэн зөв хангах Процессын хэрэгжилтийг хангах АБТ-д заагдсан бусад ажлуудыг гүйцэтгэх

Тэсо Групп-н салбар компаниуд

  • Тэсо Групп
  • Тэсо Фүүдс ХХК
  • Тэсо Пропертис ХХК
  • Милко ХХК
  • Айсмарк ХХК
  • Хүннү Конкрет ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, Их жанжин Сүхбаатарын нэрэмжит талбай 2 Сэнтрал Тауэр, 903 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.