Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Монгол улс, Улаанбаатар хот СХД 18-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-157, ТЭСО корпораци

Тэсо Корпораци - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-10-25
Төслийн менежер /Барилгын менежмент/

Төслийн менежментийн стандартыг боловсруулах.
Төслийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах.
Төслийг эхлүүлэх, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах болон хаах процессуудыг манлайлах, чиглүүлэх.
Төслийн багийн гишүүдийг удирдлагаар хангах, чиглүүлэх, манлайлах
Төслийн багийн хүрээн дэх тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, зайлшгүй тохиолдолд шууд удирдлагаар шийдвэрлүүлэх.
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, бизнес төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх, тайлагнах.
Төслийн хүрээний алсын хараа, бодлого, төлөвлөлтийг чиглүүлж, төслийн багийн гишүүдийг мэдээллээр хангах
Төслийн багийн гишүүдийн өдөр тутмын ажлыг зохион байгуулах, журамчлах, баримтжуулах.
Удирдлага дор буй ажилчдын тайлан мэдээллийг авах, үнэлж дүгнэх.

2021-10-25
Төсөвчин /Барилгын шинэ төсөл/

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Гүйцэтгэгч компаний авч байгаа материал зарцуулалтынг хянах, баримтжуулах
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулах
Өдөр тутмын барилгын ажлын төсөв тооцоо үнэн зөв гаргах
Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах
Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг гүйцэтгэх захиралд мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

2021-10-25
Нярав /Барилгын салбар/

Хариуцсан бараа материалын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх
Агуулахын гадна, дотно орчны эмх цэгц, цэвэр байдлыг хангаж ажиллах
Компаний зорилгод харш аливаа үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх, гарсан үл тохирлыг шууд удирдлагад мэдээллэх

2021-10-18
БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

Борлуулалтын албаны  ажилтнуудын ажлын төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилтийн явцад заавар, зөвлөгөө өгөх, хянах

Түгээлтийн түвшин төлөвлөж, борлуулалтын төлөвлөлтийг хангаж секторын менежерүүдийн багийг удирдаж зах зээлийг тэлэх


Удирдлаган доорхи ажилтнууддаа байгууллагын бодлого, зорилгыг тайлбарлан ойлгуулах,


Секторын менежерүүд, үйл ажиллагааны менежер нарын ажлын өдөр тутмын гүйцэтгэлийг хянах, хэвийн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл, ажлын тохиромжтой орчин бүрдүүлэх,

Компанийн дунд хугацааны болон жилийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах ажилд оролцох
Компанийг төлөөлөн олон нийтийн болон бизнесийн уулзалт, өдөрлөгт оролцох
Шаардлагатай бусад ажил үүрэг

2021-10-25
ҮЙЛДВЭРИЙН ИНЖЕНЕР

Механикуудын ажил үүргийг зөв зохион байгуулах
Үйлдвэрийн сул зогсолтын нормыг хангаж ажиллах
Үйлдвэрийн хаягдал, орц гарцын норм нормативыг хангаж ажиллах
Техник үзлэг үйлчилгээ цаг тухайд бүрэн хийх
Тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах

2021-10-18
Захирлын туслах

Захирлын өдөр тутмын хурал, уулзалтын цагийг зохион байгуулж 2 талыг мэдээллээр хангах
Захирлын харилцагч байгууллагатай хийх уулзалт, томилолт болон бусад гадны арга хэмжээг зохион байгуулах
Удирдлагыг гадаад орчны шинэ, хэрэгцээт мэдээ мэдээллээр хангах шаардлагатай тохиолдолд удирдлагыг төлөөлөх
Хурлаас гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, удирдлагыг  гүйцэтгэлийн мэдээллээр хангах
Хяналтын цэгийн дагуу хяналт хийж, удирдлагад тайлагнах

2021-10-19
Аудитор

Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг, журмуудыг сайжруулах санал өгөх, түүнд хяналт тавих
Компанийн ажилтнуудын эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээг хангуулах чиглэлээр гэнэтийн шалгалт хийх, зөрчлийг арилгуулах
Корпорацийн бэлэн бүтээгдэхүүн, ТЭМ, хөрөн
гийн акт устгалын бодитой байдлыг хангуулах, хяналт тавих

2021-10-22
МЕХАНИК

Хариуцсан үйлдвэр, цехийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн, найдвартай, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах.

2021-10-13
Үйл ажиллагааны менежер

Борлуулалт түгээлтийн жолооч нарыг шууд удирдлагаар хангах, зааварчилгаа өгөх, гүйцэтгэлийн үнэлнэ.
Автомашины эвдрэл гэмтэл, засвар хийсэн байдал, цэвэрлэгээнд хяналт тавьж, оффисын машинуудыг оновчтой хувиарлах
Найдвартай ажиллагаа бүрэн хангасан автомашиныг ажилд гаргах, автомашины ашиглалтанд хяналт тавих


5S хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оролцох, тасралтгүй сайжруулах хэвшил болгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах

2021-10-22
ЭЭЛЖИЙН АХЛАХ /Үйлдвэр хариуцсан/

Үйлдвэрт орж буй ТЭМ-ийн тайлан тооцоо гаргах мөн тухайн өдөрт үйлдвэрт ажиллаж буй ажилчдад үйлдвэрийн дүрэм журмыг баримтлуулж, удирдлагаар хангаж ажиллана.

2021-10-21
Нягтлан бодогч (Барилгын салбар)

Хариуцсан бараа материал дээр хяналт тавих, тооцоо гаргах
Санхүү бүртгэлийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлтийг хангаж ажиллах
Няравуудыг өдөр дутмын удирдлагаар хангаж хяналт тавих
Санхүү бүртгэлийн тооцоог программд бүртгэж тулгах
Хариуцсан бараа материалтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх, чиглэл өгч ажиллах

2021-10-21
Худалдааны төлөөлөгч /МИЛКО ХХК/

Хяналт, нэгдсэн, нэрлэсэн босгыг хангаж ажиллах
Тогтоосон маршрутын дагуу худалдааны цэгээ бүрэн хамарч ажиллах
Хариуцсан хэсгийн буцаалтанд хяналт тавьж шийдвэрлэх, сэлгэн байршуулалтыг хийсэн байх
Харилцагч болон байгууллагын дунд гүүр болон ажиллаж харилцан уялдаатай үнэн зөв мэдээллээр ханган ажиллах.
Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх санал гаргах

2021-10-19
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн бизнес төлөвлөгөөг үйлдвэртэй хамтарч гаргах, хэрэгжүүлэх
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу тайлан тавих
Шинэ болон цуврал бүтээгдэхүүний санаа санаачлага гаргах,  технологийн заавар боловсруулах
Бүтээгдэхүүний түүхий эд, технологийн судалгаа хийх
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд шаардлагатай түүхий эдийн захиалга өгч  авах, ирсэн дээжний үр дүнг тайлагнах

2021-10-21
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР /МИЛКО ХХК/

Сургалт, Идэвхжүүлэлтийн функц хариуцан ажиллана. 
Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөтэй уялдуулан ажилчдыг сургаж хөгжүүлэх зүйлс дээр байнга анхаарч ажиллах
Ажилчдыг идэвхжүүлэх, хамт олны уур амьсгалыг сайжруулах идэвжүүлэлтийн ажлуудыг зохион байгуулах

2021-10-21
Хабэан менежер /Сургалт хариуцсан/

ХАБЭА-тай холбоотой дүрэм журамыг боловсруулах, сайжруулалтыг хийх
ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, байгууллагын холбогдох дүрэм журамын хэрэгжилтийн явцад, үзлэг шалгалтанд нийцээгүй, аюултай, эрсдэлтэй, хортой ажлын байрны нөхцөл, илэрсэн зөрчил дутагдалыг арилгах, сайжруулах талаар шууд удирдлагад тогтмол санал оруулах, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Байгууллагын ХАБЭА-н үйл ажиллагааг сайжруулах, үр дүнг бий болгох зорилгоор төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

2021-10-20
Санхүүгийн шинжээч

Компанийн санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах
Урт хугацаанд санхүүгийн өсөлтийг хангаж компанийн тогтвортой байдыг хадгалах
Удирдлагын дотоод тайлан мэдээллээр хангах 
Санхүүгийн тайлан мэдээ гаргах
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, шинжилгээ, хэрэгжүүлэлт
НББ-н тайлагналын удирдлагын тайлан мэдээтэй уялдуулах, холбогдох газартай хамтран ажиллах

2021-10-20
Чанарын удирдлагын менежер

Компанийн хэмжээнд Удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг / MNS ISO 9001:2010, MNS ISO 22000:2007 / үр дүнтэй нэвтрүүлж, гадны аудитаар баталгаажуулах, тогтолцооны байнгын ажиллагааг хангах

2021-10-18
ЭЭЛЖИЙН ТЕХНОЛОГИЧ /МИЛКО ХХК/

Үйлдвэрт орж буй түүхий эд материалаас эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх бүхий л шатны технологийн горим, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн хяналтыг нарийн чанд тавьж ажиллах
Чанартай, стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд анхаарч ажиллах

2021-10-20
Цахилгааны хяналтын инженер

Өдөр тутмын ажлын шалгах хуудсыг хөтөлж бүрдүүлэх. Барилгын цахилгаан холбоо дохиоллын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих
Ажилчидыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах, төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжүүлэх
Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, баримтжуулах
Барилгын ажлыг чанартай технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд зориулан гаргасан баримт бичгийг мөрдөх
Ажилтнуудын өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлагнуулах, гүйцэтгэлийг үнэлэх
Барилгын зураг төсөл гаргах, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах

2021-10-18
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /Милко ХХК/

Түгээлтийн түвшин, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж, зах зээлийн боломжит багтаамжийг дүүргэх, борлуулалтын системийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино

2021-10-18
ХАБЭА ажилтан

Хариуцсан салбарын ажиллагсадын ХАБЭА-н хууль болон бусад холбогдох дүрэм журамд нийцсэн үйл ажиллагааны тогтолцоог бүрдүүлэх, нэвтрүүлэх, зорилгоор зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тасралтгүй сайжруулах

2021-10-18
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР /МИЛКО ХХК/

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн бизнес төлөвлөгөөг үйлдвэртэй хамтарч гаргах, хэрэгжүүлэх
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу тайлан тавих
Шинэ болон цуврал бүтээгдэхүүний санаа санаачлага гаргах,  технологийн заавар боловсруулах
Бүтээгдэхүүний түүхий эд, технологийн судалгаа хийх
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд шаардлагатай түүхий эдийн захиалга өгч  авах, ирсэн дээжний үр дүнг тайлагнах

2021-10-18
Чанарын менежер /МИЛКО ХХК/

Компанийн хэмжээнд Удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг / MNS ISO 9001:2010, MNS ISO 22000:2007, MNS ISO 14000:2005 / үр дүнтэй нэвтрүүлж, гадны аудитаар баталгаажуулах, тогтолцооны байнгын ажиллагааг хангах, бүтээгдэхүүний чанарыг тогтвортой хангуулах, чанарын хяналт хийх, хүнс үйлдвэрлэлийн хэлхээний туршид эрүүл ахуй, технологи, орц гарц, ХЭЦ, ТЭМ, ББ-ний хөндлөнгийн хяналт хийж, эцсийн бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулах

2021-10-18
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /ТЭСО ХХК/

Компанийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, сургалтын үр өгөөжийг тооцоолох, сургалт хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх
Компанийн дунд ба түүнээс дээш төвшний сонгон шалгаруулалт болон дасан зохицол чиглүүлэгийн процессийг удирдах 
Компанийн идэвхижүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах, ажлын байран дээр эерэг, бүтээлч, бие биенээ дэмжсэн уур амьсгалыг идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан бий болгох

2021-10-13
Мэдээлэл технологийн инженер

Суурилуулсан тоног төхөөрөмж, програм хангамжийг ашиглагч буюу хэрэглэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх
Хэрэглэгчидээс дуудлага авах
Урьдчилсан оношлогоо, тодорхойлолт гаргах, шийдвэрлэх
Ажлын чиг үүргийн хүрээнд салбар компаниудын үйл ажиллагаанд уялдаа холбоотой, хамтарч ажиллана
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2021-10-13
Ресепшн

Гадны зочдыг угтах, хүлээж авах,
Ажилтуудын хурууны хээг бүртгэх
Ажилтнуудын чөлөөний хуудсыг бүртгэх
Ажил горилогчидыг утсаар ярилцлаганд дуудах, анкет бөглүүлэх,
Хэрэглэгчдийн санал гомдлыг утсаар хүлээн авах, холбогдох албанд хүргүүлэх

2021-10-14
Төслийн удирдагч

Стратегийн төлөвлөлт боловсруулах, хэрэгжилт гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хамтран ажиллах
Гадаад дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах
Төслийн агуулга, хамрах хүрээ, ажлын бүтэц тодорхойлох
Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийн явц дахь төлөвлөгөө, өөрчлөлтийг удирдах
Төслийн нөөцийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа, өртөг зардлыг удирдах
Гэрээ хэлцэл, төлөвлөх, биелэлтэнд хяналт тавих, дуусгавар болгох

2021-10-07
Химич

Түүхийн эд болон бэлэн бүтээгдэхүүний  дээжинд сорилтыг үнэн зөв хийж, үр дүнгээр илэрсэн үл тохирлыг ахлах химичид шуурхай мэдээлнэ
Лабораторийн сорилт шинжилгээний арга, техникийн шаардлагын стандартуудыг мөрдөж ажиллана
Химийн хорт бодисоос хамгаалах тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллана
Бусад

2021-10-11
Борлуулалтын нягтлан бодогч /Милко ХХК/

Хариуцсан нярав ачигч нарын илүү цаг, сарын гүйцэтгэлийн үнэлгээг заасан хугацаанд үнэн зөв үнэлж ерөнхий нягтлан бодогчоор хянуулж хүний нөөцөд өгөх.
БМ-н борлуулалтын бүртгэлийг үнэн зөв, хугацаандаа хийж, баримтын бүрдлийг бүрэн хангаж ажиллах.
Буцаалт, үйлдвэрийн хаягдлын бүртгэлийг тухай бүрт үнэн зөв бүртгэх, баримт бүрдүүлэлт бүрэн гүйцэт байх, чанарын албатай тулгаж баталгаажуулж акт үйлдэх, устгал буцаалтаас үүссэн хуримтлалд хяналт тавиж Ерөнхий нягтлан бодогчид тайлагнах.

2021-10-11
Найрлагын технологич /МИЛКО ХХК/

Үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө системийн цэвэрлэгээ заагдсан горимын дагуу хянаж, хяналтын маягт хөтлөх
- Найрлагыг батлагдсан орц жор технологийн горимын дагуу бэлтгэх
- Хольц болон бэлэн бүтээгдэхүүнээс хяналтын дээж авч лабораторид хүлээлгэн өгөх
- Үйлдвэрт гарч байгаа алдаа дутагдлыг илрүүлэн засч залруулах
- Бусад

2021-10-08
Судалгааны мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх үүрэг

Алба салбаруудаас судалгааны захиалга авах, түүнийг цаг хугацаанд нь чанартай, үр дүнгтэй гүйцэтгэх
Судалгааны анкет боловсруулах
Судалгааг чанартай боловсруулж, тайланг бэлдэх
Судалгааны үнэлгээг захиалагч талын удирдлагуудаас авах

2021-10-06
Хүний нөөцийн ахлах менежер

Бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалтын бодлогын хэрэгжилтийг хангах
Сургалт хөгжил, дасан зохицлын бодлогын хэрэгжилтийг хангах
Байгууллагын нийт ажилчдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг системтэйгээр зохион байгуулах
Компанийн соёлыг хэвшүүлэх төлөвлөгөөт ажлуудыг удирдах
Бусад өдөр тутмын ХН-н үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

2021-10-06
Хуулийн зөвлөх

- Эрх зүйч мэргэжлээр баклавар болон түүнээс дээш зэрэгтэй
- Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан 
- Иргэний эрх зүй, компанийн эрх зүй, гэрээний эрх зүйн чиглэлээр дагнан ажилласан
- Хууль, эрхзүйн эрсдэл, урьдчилан сэргийлэх талаар болон хуулийн шинэчлэлт, өөрчлөлтийн талаар удирдлагуудад зөвлөмж өгөх
- Бусад

2021-10-05
Импортын менежер /Хятад хэлтэй/

- Компанийн гадаад худалдан авалттай холбоотой бүх төрлийн судалгаа хийх
- Бараа бүтээгдэхүүн захиалах
- Гэрээ хэлэлцээр байгуулж үр ашигтай хамтын ажиллагаа төлөвлөх
- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

2021-10-05
Импортын менежер /Англи хэлтэй/

 
- Компанийн гадаад худалдан авалттай холбоотой бүх төрлийн судалгаа хийх
- Бараа бүтээгдэхүүн захиалах
- Гэрээ хэлэлцээр байгуулж үр ашигтай хамтын ажиллагаа төлөвлөх
- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу
 

2021-09-30
Нягтлан бодогч /МИЛКО ХХК/

Санхүүгийн бүртгэлийг ЭМШГТ-ны дагуу баримт бичгийн бүрдлийг хангаж  ажиллах
Бүтээгдэхүүний орц гарцын бүртгэл, нормын хяналт, баримт бүрдүүлэлтийг бүрэн гүйцэт хийх, гүйлгээг тухай бүрт хийх, нөөцийн болон Дуусаагүй үйлвэрийн тайланг бүрэн гүйцэд үнэн зөв бүртгэх
Харилцагчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй хийх төлбөр тооцооны хэрэгжилтэнд хяналт тавьж,  түргэн шуурхай барагдуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллах
Үйлдвэрлэлийн өртөг тооцоололыг үнэн зөв, алдаагүй байдлыг тооцоолж ерөнхий нягтлан бодогчид өгөх
Үйлдвэрийн ажилчидын бүтээмжийг өдөр бүр бүртгэж, үйлдвэрийн менежертэй тулган баталгаажуулж цалингийн нягтлан бодогчид өгөх
Байгууллагын НББ-ийн бодлогын стандартууд тухайн нөхцөл байдалд нийцэж байгаа эсэх,гарах өөрчлөлтүүдийн талаар санал өгөх

2021-09-27
Гааль бүрдүүлэлтийн менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

Ажлын байрны зарууд

  1. Төслийн менежер /Барилгын менежмент/10 сарын 25. 18:01
  2. Төсөвчин /Барилгын шинэ төсөл/10 сарын 25. 17:47
  3. Нярав /Барилгын салбар/10 сарын 25. 17:47
  4. БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА10 сарын 18. 14:20
  5. ҮЙЛДВЭРИЙН ИНЖЕНЕР10 сарын 25. 11:30

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Тэсо Корпораци. 2003-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.