Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Тэнгэр ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Ахлах нягтлан бодогч

1. НББ-ийн бодлого стандартын дагуу компанийн санхүү татвар болон нийгмийн даатгалын тайлан гаргах, дүн шинжилгээ хийх, удирдлагад мэдээлэх, харъяа татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагад тайланг хүргүүлэх 2. Үндсэн хөрөнгө болон түүнтэй холбогдох төлбөр тооцоо хийх, баталгаажуулах, элэгдлийг тооцоолох, тайлагнах; 3. Кассын гүйлгээг тулгах, хянах; 4. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана. 

Түгээгч Жолооч

АБТ-ын дагуу Захиалгын дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг түргэн шуурхай харилцагчдад хүргэх ажлыг хариуцан гүйцэтгэх  

Нарийн бичиг, хүний нөөцийн ажилтан

    1. Компанийн өдөр тутмын албан бичиг төлөвлөх 2. Стандартын дагуу бичиг баримт боловсруулах 3. Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүрэг      

Ачигч

АБТ-ын дагуу

Хамгаалагч

АБТ-ын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Тэнгэр Плаза худалдааны төвд Худалдааны зөвлөх

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Тэнгэр Плаза Худалдааны төвд Касс

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Хамгаалагч

АБТ-ын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Камер хянагч

Худалдааны төвийн камер хянаж, аливаа гэмт хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гарсан үед харуул хамгаалалтын албанд нэн даруй мэдэгдэж, шуурхай таслан зогсоох, байгууллагын стандартыг ханган ажиллах Камерийн шүүлт хийх /тусгай зөвшөөрлийн дагуу/  

Хамгаалагч

АБТ-ын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Камер хянагч

Худалдааны төвийн камер хянаж, аливаа гэмт хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гарсан үед харуул хамгаалалтын албанд нэн даруй мэдэгдэж, шуурхай таслан зогсоох, байгууллагын стандартыг ханган ажиллах Камерийн шүүлт хийх /тусгай зөвшөөрлийн дагуу/  

Тэнгэр Плаза Категори менежер /бараа нийлүүлэлт/

- Сайн барааг хэрэглэгч болон байгууллагын хэрэгцээнд тохируулан төлөвлөж, хөгжүүлж, худалдан борлуулах үйл ажиллагаатай холбогдон гарах нийлүүлэлтийн боломж, харилцагчийн судалгаа, маркетинг, нийлүүлэлт, харилцаа холбоог зөв хийж байгууллагын ашгийг өсгөх

"Борлуулалтын менежер"

  Борлуулалтын сувгийн зохион байгуулалтын бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх Харилцагч (бараа худалдан авагч) нартай харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах Худалдааны төлөөлөгч, Түгээлтийн жолооч нарын гүйцэтгэлт, түгээлт дээр хяналт тавих, үйл ажиллагааны чиглэл өгөх Борлуулалтын сувгийг хөгжүүлэх, авлага зээл дээр биечлэн тухайн бүс дээр хяналт шалгалтыг хийх

Хамгаалагч

АБТ-ын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Тэнгэр бөөний төвд Касc

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

"Маркетингийн менежер"

 Зар сурталчилгаа, урамшуулалт хөтөлбөр болон сошиал медиа хөгжүүлэх, хөтлөх чадвартай байх. -Компани болон бараа бүтээгдэхүүн, брендийн чиглэлээр бүх төрлийн судалгаа, шинжилгээг хийж, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх санал боловсруулах -Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх арга аргачлалыг тодорхойлж, борлуулалтын багтай хамтран ажиллах -Үйл ажиллагааны төсөв, төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийг хангах, тайлагнах -Холбогдох байгууллагуудтай хэлэлцээр хийх, гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах -Компанийн брэнд бүүкийг хэрэгжүүлэх

Тэнгэр Плаза Худалдааны төвд Касс

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Тэнгэр Плаза худалдааны төвд Худалдааны зөвлөх

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Ахлах нягтлан бодогч

1. НББ-ийн бодлого стандартын дагуу компанийн санхүү татвар болон нийгмийн даатгалын тайлан гаргах, дүн шинжилгээ хийх, удирдлагад мэдээлэх, харъяа татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагад тайланг хүргүүлэх 2. Үндсэн хөрөнгө болон түүнтэй холбогдох төлбөр тооцоо хийх, баталгаажуулах, элэгдлийг тооцоолох, тайлагнах; 3. Кассын гүйлгээг тулгах, хянах; 4. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана. 

Гадаад харилцааны ахлах менежер

- Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлттэй холбогдсон зах зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийх, холбогдох ажилтныг мэдээлэл, зааварчилгаагаар хангах - Компанийг төлөөлөн гадаад түнш байгууллагатай харилцах, 2 талын мэдээллийн түргэн шуурхай байдлыг хангах, дамжуулах, шийдвэржүүлэх    - Гадаад болон Дотоод зах зээлийн судалгаа хийх 

Тэнгэр Плаза Худалдааны төвд Касс

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Ахлах нягтлан бодогч

1. НББ-ийн бодлого стандартын дагуу компанийн санхүү татвар болон нийгмийн даатгалын тайлан гаргах, дүн шинжилгээ хийх, удирдлагад мэдээлэх, харъяа татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагад тайланг хүргүүлэх 2. Үндсэн хөрөнгө болон түүнтэй холбогдох төлбөр тооцоо хийх, баталгаажуулах, элэгдлийг тооцоолох, тайлагнах; 3. Кассын гүйлгээг тулгах, хянах; 4. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана. 

Хүний нөөцийн менежер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу  

Тэнгэр Плаза Худалдааны төвд Касс

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Тэнгэр бөөний төвд Худалдааны зөвлөх

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Тэнгэр Плаза худалдааны төвд Худалдааны зөвлөх

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Ахлах нягтлан бодогч

1. НББ-ийн бодлого стандартын дагуу компанийн санхүү татвар болон нийгмийн даатгалын тайлан гаргах, дүн шинжилгээ хийх, удирдлагад мэдээлэх, харъяа татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагад тайланг хүргүүлэх 2. Үндсэн хөрөнгө болон түүнтэй холбогдох төлбөр тооцоо хийх, баталгаажуулах, элэгдлийг тооцоолох, тайлагнах; 3. Кассын гүйлгээг тулгах, хянах; 4. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана. 

Ахлах нягтлан бодогч

1. НББ-ийн бодлого стандартын дагуу компанийн санхүү татвар болон нийгмийн даатгалын тайлан гаргах, дүн шинжилгээ хийх, удирдлагад мэдээлэх, харъяа татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагад тайланг хүргүүлэх 2. Үндсэн хөрөнгө болон түүнтэй холбогдох төлбөр тооцоо хийх, баталгаажуулах, элэгдлийг тооцоолох, тайлагнах; 3. Кассын гүйлгээг тулгах, хянах; 4. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана. 

Тэнгэр Плаза худалдааны төвд Худалдааны зөвлөх

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Ахлах нягтлан бодогч

1. НББ-ийн бодлого стандартын дагуу компанийн санхүү татвар болон нийгмийн даатгалын тайлан гаргах, дүн шинжилгээ хийх, удирдлагад мэдээлэх, харъяа татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагад тайланг хүргүүлэх 2. Үндсэн хөрөнгө болон түүнтэй холбогдох төлбөр тооцоо хийх, баталгаажуулах, элэгдлийг тооцоолох, тайлагнах; 3. Кассын гүйлгээг тулгах, хянах; 4. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана. 

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо чулуун овооны тойргийн ард Тэнгэр бөөний худалдааны төв

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.