Үндсэн хувилбар

Таван Богд Интернэйшнл ХХК

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
Борлуулалтын аудитор /Талбар шалгах/

Сар бүрийн төлөвлөгөөний дагуу талбарын шалгалт хийх, тухайн нэгжийн талбарын гүйцэтгэлд өдөр бүр үнэлгээ өгч, тэмдэглэл хөтлөх; Талбарын стандартыг мөрдүүлэх, шалгах, шаардлага тавьж ажиллах, шаардлагатай тохиолдолд зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх; Харилцагчаас гаргасан санал гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх;      

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /Багануур/

- 5Р 8 алхамыг харилцагч бүр дээр байнга тасалдалгүй хэрэгжүүлэх - Барааг харилцагчдад сурталчлан таниулах, бүтээгдэхүүнийг борлуулж, худалдах,  - Шинээр харилцагч нээх - Борлуулалтын сар бүрийн идэвхжүүлэлтийг хэрэгжүүлэх - Бүтээгдэхүүний танилцуулга, сургалт хийх - Борлуулалтын тайлан тооцоог өдөр бүр санхүүд үнэн зөв гаргаж өгөх

B,C АНГИЛАЛТАЙ ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ

-Тээврийн хэрэгслийг түгээлтэд гарахад бэлэн байлгах -Хуваарилагдсан барааг бүрэн гүйцэт чанар байдлыг алдагдуулахгүй хүлээлгэн өгөх -Түгээлтийн ажилтны хамтаар агуулахаас бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч, автомашинд ачих, харилцагч нарт түгээх -Улаанбаатар хот дотор хүнсний болон ахуйн бараа бүтээгдэхүүнийг харилцагч нарт түгээх    

Түгээлтийн ажилтан /Эрэгтэй/

- Хүлээн авсан падааны дагуу өглөө заасан хугацаанд багтаан няраваас бараагаа хүлээн авч харилцагчид барааг хүргэж хүлээлгэн өгөх- Харилцагчтай бараа бүтээгдэхүүний тооцоог хийх- Санхүүд анхан шатны баримтыг үнэн зөв бэлдэж өгөх- Борлуулах барааны хадгалалт, хамгаалалт, чанар үзэмжийг алдагдуулахгүй байх

БАРАА ӨРӨЛТИЙН АЖИЛТАН /ХУВЬДАА МАШИНТАЙ/

- Харилцагчийн лангууны өрөлтийг хэрэглэгчийн харааны түвшинд, өрөлтийн стандартын дагуу байршуулан харилцагчийн бараа эргэцийг нэмэгдүүлэх - Тухайн сувгийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллах.    

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН /КАССЫН НЯРАВ/

Түгээлтийн ажилтнуудаас тухай өдрийн бараа бүтээгдэхүүнийг төлбөр тооцоог хураан авч компанийн дансанд шилжүүлэх, Санхүүгийн хэлтэст төлбөр тооцооны тайлан гаргаж өгөх, тайлагнах, Компанийн данснаас гүйлгээ гаргах, гүйлгээний баримт бичигт хяналт хийх,  Бэлэн мөнгөний хадгалалтын найдвартай байдлыг ханган ажиллах,

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /Хувьдаа машинтай/

- 5Р 8 алхамыг харилцагч бүр дээр байнга тасалдалгүй хэрэгжүүлэх - Барааг харилцагчдад сурталчлан таниулах, бүтээгдэхүүнийг борлуулж, худалдах,  - Шинээр харилцагч нээх - Борлуулалтын сар бүрийн идэвхжүүлэлтийг хэрэгжүүлэх - Бүтээгдэхүүний танилцуулга, сургалт хийх - Борлуулалтын тайлан тооцоог өдөр бүр санхүүд үнэн зөв гаргаж өгөх

ХҮНИЙ НӨӨЦ СУРГАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн хэмжээнд хүний нөөцийн оновчтой бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт, сургалт хөгжлийн оновчтой бодлого, дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх, үргэлжлүүлэх, Компанийн сургалтын процессийг хэрэгжүүлэх, төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах, Ажлын байранд заагдсан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх,

БОРЛУУЛАЛТЫН ШИНЖЭЭЧ

Нэгж тус бүрийн борлуулалтын сувгуудын борлуулалт, хөнгөлөлт, буцаалт, цэвэр борлуулалт, өртөг болон нэмүү ашгийн түвшинд гүйцэтгэл тогтмол гарган нэгж тус бүрд танилцуулах, Дээрх үзүүлэлтүүдэд үндэслэн хямдрал, урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн тооцоолол гаргах, Борлуулалтын нэгжүүдийн суваг болон брэнд тус бүрээр үр ашгийн тооцоолол тогтмол танилцуулах, Борлуулалтын гүйцэтгэл дээр үндэслэн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн таамаглал гаргаж зардалууд хянах, Мастер төсөвт тусгагдсан нийт зардал болон төлөвлөгөөг хянаж танилцуулах, Сүлжээ дэлгүүрийн харилцагч нарын гэрээний хэрэгжилтэд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэл гаргах, Борлуулалтын нэгжүүдийг нийт авлагын эргэц, үлдэгдэлийг хянаж мэдээллээр хангах, Насжилттай бараа бүтээгдэхүүний мэдээ гарган борлуулалттай харьцуулан танилцуулах, Борлуулалтын нэгжүүдийн хямдрал урамшууллын үр ашгийн тооцоолол хийх, Ханшийн таамаг дээр үндэслэн брэндүүдийн үнийн өсөлтийн тооцоолол хийх, Нийт брэндүүдийн харгалзах категорийн импортын мэдээ улирал бүр гарган танилцуулах, АБТ заасан бусад ажил үүрэг

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /ГЭРЭЭ ХАРИУЦАЖ АЖИЛЛАХ/

-Харилцагчтай гэрээ байгуулах, хамтын ажиллагааг дүгнэх, гэрээний нөхцлүүд сайжруулах уулзалтыг төлөвлөх, удирдах зохион байгуулах замаар гэрээг шинэчлэн байгуулах. -Харилцагч нартай хийсэн гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах -Сар бүр Т&С гэрээ хийх харилцагчийн төлөвлөгөө гаргаж батлуулж, гүйцэтгэлийг хангаж ажиллах, -Нэмэлт борлуулалтанд ач холбогдолтой  нэмэлт өрөлт, жижиглэнгийн кассын гэрээ хийх, батлуулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, -Тухайн нэгжийн сар бүрийн борлуулалт болон ашгийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл хэрэгжилтэнд хяналт тавих, сайжруулах санал гаргах. -Барааны идэвхижүүлэлт явуулах, хямдрал, урамшууллын гүйцэтгэлийг гаргаж танилцуулах. -Борлуулалтын тайлан гаргах,  -Зах зээлийн судалгаа хийж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх    

B,C АНГИЛАЛТАЙ ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ /Дархан-Уул аймаг/

-Тээврийн хэрэгслийг түгээлтэд гарахад бэлэн байлгах -Хуваарилагдсан барааг бүрэн гүйцэт чанар байдлыг алдагдуулахгүй хүлээлгэн өгөх -Түгээлтийн ажилтны хамтаар агуулахаас бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч, автомашинд ачих, харилцагч нарт түгээх -Дархан хот дотор хүнсний болон ахуйн бараа бүтээгдэхүүнийг харилцагч нарт түгээх    

ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

- Агуулахад байгаа бараа, бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдал, борлуулалт, татан авалтад нягтлан бодох бүртгэлээр хяналт тавих, бараа, бүтээгдэхүүнийн тайланг бэлтгэж, удирдлагад танилцуулах- Хариуцсан сувгийн борлуулагч, түгээгч нарын бараа, бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдал, борлуулалтад нягтлан бодох бүртгэлээр хяналт тавих, бараа, бүтээгдэхүүнийн тайланг бэлтгэж, удирдлагад танилцуулах- Бараа материалын өртгийн тооцоо бодох - Бараа материалын хөдөлгөөнийг бүртгэх,гүйлгээ хийх, хяналт тавих- Бараа материалын биет үлдэгдэлд бүртгэлээр хяналт тавьж, тайлан бэлтгэх- Борлуулалт, буцаалт хөнгөлөлтийн тооцооллыг хийх, бүртгэлийн мэдээллийн системд гүйлгээг бүртгэх- Борлуулалттай холбоотой тайлан мэдээлэл боловсруулах- Борлуулалтын багийн ажилд хяналт тавих- Харилцагчийн авлагын бүртгэл, үлдэгдэлд хяналт хийх.

СУПЕРВАЙЗОР / БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР/

-Борлуулалтын багийг удирдан зохион байгуулах  -Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтад хяналт тавих -Барааны идэвхижүүлэлт явуулах -Борлуулалтын тайлан гаргах -Зах зээлийн судалгаа хийж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх    

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /Булган/

- 5Р 8 алхамыг харилцагч бүр дээр байнга тасалдалгүй хэрэгжүүлэх - Барааг харилцагчдад сурталчлан таниулах, бүтээгдэхүүнийг борлуулж, худалдах,  - Шинээр харилцагч нээх - Борлуулалтын сар бүрийн идэвхжүүлэлтийг хэрэгжүүлэх - Бүтээгдэхүүний танилцуулга, сургалт хийх - Борлуулалтын тайлан тооцоог өдөр бүр санхүүд үнэн зөв гаргаж өгөх

СУВГИЙН МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

- Хариуцсан брэндүүдийн маркетинг, идэвхжүүлэлтийн төлөвлөгөөг хэрэглэгчийн судалгаа, тухайн сарын борлуулалт дээр үндэслэн нарийвчлан боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах, тайлагнах,- Категорийг хөгжүүлэх тал дээр байнга шинэ, шинэлэг санал, санаачлага гаргаж, бүтээгдэхүүний нэр хүндийг өсгөх, борлуулалтыг өсгөн нэмэгдүүлэх бодлого, стратеги боловсруулж ажиллах, - Хариуцсан брэндийн борлуулалтын суваг бүрт чиглэсэн маркетинг, идэвхжүүлэлтийн төлөвлөгөөг хэрэглэгчийн судалгаа, тухайн сарын борлуулалт дээр үндэслэн нарийвчлан гаргах  

СИСТЕМ ХАРИУЦАЖ АЖИЛЛАХ МЕНЕЖЕР /СИСТЕМИЙН АДМИН/

- Компанийн хэмжээнд ашиглаж буй программ хангамжийг доголдолгүй, тасралтгүй хэвийн ажиллагааг ханган, дэмжлэг үзүллэн ажиллах, - ERP Програмтай холбоотой шинэ мэдээллээр ажилтнуудад сургалт орох, шуурхай мэдээллийг дамжуулах, - ERP Программтай холбоотой сайжруулалт, хөгжүүлэлтийн ажлыг санаачлан хэрэгжүүлэх, - Компанийн мэдээллийн систем, мэдээллийн сүлжээний аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллах,  

Авлага барагдуулах ажилтан /эмэгтэй/

Зээлээр бараа бүтээгдэхүүн худалдан авсан харилцагчтай утсаар болон шууд нүүр тулан харилцаж бараа бүтээгдэхүүний төлбөр тооцоог төлүүлэх, Компани болон харилцагч хоорондын өглөг авлагын асуудлыг шийдвэрлэх Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоололд дэмжлэг үзүүлэх Бараа материаллын тооллого болон шатахууны цэнэглэлт хийх

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР

Ferrero брэндийн үнэ цэн, бэлтгэн нийлүүлэлтийн стратеги, компанийн үр ашиг, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний зах зээлтэй уялдуулан хариуцсан нэгжийн тухайн оны борлуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах, Компанийн мастер төлөвлөгөөний дагуу борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг биелүүлэх, борлуулалттай холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг удирдан зохин байгуулах. Хэрэглэгч рүү чиглэсэн маркетингийн үйл ажиллагааг цаг үетэйгээ уялдуулан оновчтой зохион байгуулан, хэрэгжүүлэх, сайжруулах, Харилцагч нартай байнгын холбоотой ажиллах замаар тогтвортой, найдвартай харилцагчийг бий болгох, Харилцагчидтай харилцан ашигтай гэрээ хэлэлцээр хийх, Бараа бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээг зөв төлөвлөх. Авлагын зохистой харьцааг барьж ажиллах. Хариуцсан нэгжийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагаа, ажилтнуудын ур чадвар, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах.

Таван Богд Групп-н салбар компаниуд

 • Таван Богд Групп
 • Таван Богд Интернэйшнл ХХК
 • Таван Богд ХХК (Toyota)
 • Таван Богд Проперти ХХК
 • Жуулчин ХХК
 • Таван Богд Фүүдс Пицца ХХК
 • Таван Богд Солюшнс ХХК
 • Таван Богд Финанс ХХК
 • Улаанбаатар гурил
 • Таван Богд Билдинг Саплай ХХК
 • Улаанбаатар Принт ХХК
 • Таван Богд Фүүдс ХХК
 • Ар И Ди Эженси ХХК
 • ТАВАН БОГД МОТОРС ХХК
 • Таван Богд Авто Маркет ХХК
 • Таван Богд Катеринг энд Сервис
 • Эйрлинк Монголиа ХХК

Холбоо барих

Хан-Уул дүүрэг, Таван Богд групп төв байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.