Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн гудамж, Гоёо төв байр

Таван Богд Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-02-01
CRM менежер

Сошиал медиа сувгаар бүтээгдэхүүний тухай нэмэлт мэдээлэл асуусан хэрэглэгчийг мэдээллээр ханган худалдан авалтад хөтлөх
Одоогийн болон ирээдүйн хэрэглэгчдэд сэтгэл ханамжийг бий болгох, халамжлах хэрэглэгчдэд тусгайлсан бүтээгдэхүүн, урамшуулал санал болгох, дахин чиглүүлэх, сэдэл төрүүлэх
Борлуулалт болон маркетингийн багтай нягт уялдаа холбоотой, чиг үүргийн дагуу ажиллах 

 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-01-31
Бизнес хөгжлийн менежер /"Таван Богд Трейд" ХХК/

Төслийн урт богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх
Хариуцсан төслийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх
Гадаад дотоодын харилцагч, түншүүдтэй байгуулж буй гэрээ хэлцийг олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомжид нийлүүлсэн байх
Захирлуудаас өгсөн аливаа үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, өдөр тутмын ажилд дэмжлэг үзүүлэх, гадны харилцагч түншүүдтэй харилцаж, уулзалт зохион байгуулах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүрэг

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-31
Борлуулалтын менежер /Мон Бийф ХХК/

Борлуулалтын багийг удирдан зохион байгуулах  
Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтад хяналт тавих 
Зах зээлийн судалгаа хийж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх  
Талбарын гүйцэтгэлийг сайжруулах /Сүлжээ дэлгүүр, жижиг дэлгүүр, хорека суваг/ 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-31
Санхүүгийн менежер /Таван Богд Трейд ХХК/

 

Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийж, үр ашгийг тооцоолох, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх 
Гадаад банкуудтай харилцаж охин компанид санхүүжилт татах,  шаардсан мэдээ тайлан, материалыг цаг тухайд нь үнэн зөв бэлтгэн, удирдлагаар хянуулж хүргүүлэх 
Шинэ бизнесийн судалгаа хийх, тайлан бэлтгэх 
Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ хийх 

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-31
Ахлах нягтлан бодогч /Таван Богд Финанс ХХК/

Цалин хөлстэй холбоотой  журам, дүрэм, заавар аргачлалын дагуу цалин тооцоолох, бүртгэл хөтлөх, хяналт
Итгэлцлийн үйлчилгээний бүртгэл, хяналт
Бондын гүйлгээний бүртгэл, хяналт
Нягтлан бодогчдын ажил гүйлгээний хэрэгжилтэд хяналт тавих
Тайлант [үе/сар/улирал/хагас жил/жил] бүрийн эцэст өглөг, авлага, хоорондын тооцоо болон бусад тооцооны үлдэгдлийг харилцагчтай тулгах, тооцоо нийлсэн байдалд хяналт тавих


НДШ-н тайлан, ХХОАТ /ТТ-11/  НӨАТ /ТТ-03б/, ХХООСАТ /ТТ-12/, ААНООСАТ /ТТ-13/  бэлтгэх, тайлагнах, баталгаажуулах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-26
Ерөнхий нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, холбогдох журам зааварт нийцүүлэн үйл ажиллагааг оновчтой, үр ашигтай зохион байгуулах, төлөвлөх, хөгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, компанийн мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг хянаж, санхүүгийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах
Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх
Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэх
Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах
Нягтлан бодогч нарыг сургаж хөгжүүлэх, удирдлагаар хангах

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-31
Дотоод аудитор /Мэдээлэл технологи/

Эрсдэлд суурилсан аргыг ашиглан Хяналтын ахлах менежерт дотоод хяналтын жилийн төлөвлөгөө боловсруулахад туслах, үүнд мэдээлэл технологийн аливаа эрсдэл ба хяналттай холбоотой асуудлуудыг мэдээлэх, гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөтэй харьцуулж тайлагнах. 
Мэдээллийн аюулгүй байдлыг сайжруулах, эрсдэлийг бууруулах, хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг нэмэгдүүлэх 
Хяналт, шалгалтыг багаар болон ганцаараа мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэх, баримтуудыг зохистой эсэхийг шалган, чанартай баримт бүрдүүлж, хяналт, шалгалтыг цаг хугацаандаа гүйцэтгэх. 
Хяналт, шалгалтын хамрах хүрээг тодорхойлох, гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах хянах замаар Ахлах менежерт хяналт, шалгалтын бодлого, журам, жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, биелүүлэхэд туслах. 
Дотоод үйл ажиллагааны журмын дагуу ажлын баримтуудыг бэлтгэх 
Эрсдэлийн удирдлага ба дотоод хяналтын системтэй холбоотой асуудлуудыг болон сайжруулах боломжтой зүйлсийг тайлагнах. 

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2023-01-23
Тооцооны нягтлан бодогч

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл,  хөтлөлт
Борлуулалтын тооцоог бүртгэх, хянах
Харилцагчидтай тооцоо нийлэх
Тайлан мэдээг бэлтгэн тайлагнах
Борлуулагчийн гаргаж өгсөн тайланг үндэслэн бүх төрлийн тооцоог хянаж шалгах, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах
Бараа, бэлэн бүтээгдэхүүний тооллого хийх
Өглөг, авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-26
Маркетингийн менежер (Жуулчин ХХК)

Компанийн маркетингийн албыг удирдан маркетингийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
Чиг үүргийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлж ажиллах
Үйл ажиллагааны процессын дагуу ажилтнуудын ажлын төлөвлөлт гүйцэтгэлд хяналт тавьж чиглүүлж ажиллах
Удирдлагад шийдвэр гаргахад шаардлагатай тайлан мэдээ мэдээллийг тухай бүр боловсруулан тайлагнах

 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-01-24
Маркетингийн менежер /Таван Богд Трейд ХХК/

Компанийн мастер төлөвлөгөөний зорилтод үндэслэн маркетингийн төлөвлөлтийг гаргах, маркетингийн үйл ажиллагааны төсөв, төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах
Маркетинг, брэндингийн зөв, оновчтой бодлого, стратегийг тодорхойлох.
Бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, зах зээл, хэрэглэгч, харилцагч, өрсөлдөгчийн судалгааны  холбогдох төсвийг батлуулах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг хэмжих. Судалгааны үр дүнг цаашид хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөлтөнд ашиглаж, үр дүнг үнэлж дүгнэх.
Харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, түүнд чиглэсэн төлөвлөгөө боловсруулан гүйцэтгэх,
Сошиал медиа дээр зорилтот хэрэглэгчээ зөв тодорхойлж, сошиал календарь гаргаж, хуваарийн дагуу мэдээ, мэдээллийг постлох, бүүст хийх (engagement сайжруулах), идэвхжүүлэлтийн үр ашгаа хэмжиж, анализ хийх.
Дижитал болон уламжлалт сувгуудад холбогдох зорилтот сегментүүдийг тодорхойлж, оновчтой идэвхижүүүэллт болон маркетингийн компанит ажлуудыг хэрэгжүүлэх, үр дүнг хэмжих, сайжруулах.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-01-23
Маркетинг, судалгаа үнэлгээний менежер

Таван Богд Группийн бүхий л охин болон харья компаниудын бизнесийн шийдвэр гаргалтад дэмжлэг үзүүлэх маркетингийн судалгааны ажлыг багаар хамтран гүйцэтгэнэ.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-17
Санхүүгийн албаны дарга /Охин компани/

Санхүүгийн цогц мэдээлэл дээр ажиллах, шинжилгээ хийж үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нөхцөл байдлыг үнэлэн шийдвэр гаргах,  
Санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах, 
Санхүүгийн төсөв төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, 
Удирдлагуудыг санхүүгийн тайлан мэдээллээр хангах, 

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-20
ХАБЭА хариуцсан менежер

Компанийн хэмжээнд ХАБЭА-н төлөвлөгөө гаргаж батлуулан хэрэгжүүлж ажиллах
ХАБЭА-н үзлэг хяналт дүгнэлт үнэлгээ хийх 
ХАБЭА-н стандартыг хэрэгжүүлэх
ХАБЭА-тай холбоотой сургалт зохион байгуулах 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2023-01-13
Бүртгэлийн бодлого хяналтын хэлтсийн дарга

Группийн охин компаниудыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн нэгдсэн бодлого”-р хангах, зөвлөмж хүргүүлэх
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг сайжруулан, үйл ажиллагаанд мөрдүүлэх
НБББББичгийн дагуух бүртгэл хөтлөлтөд хяналт тавих, зөвлөмж хүргүүлэх
Программ хангамж нэвтрүүлэлт, сайжруулалт, бүртгэл тооцоо хөтлөлтөд хяналт тавих, тохируулга хийх
Сонгон шалгаруулалтын материал бэлдэх, шалгах, хянах
Группийн нягтлан бодогч нарт ажлын заавар зөвлөмж өгөх
СУГазрын хэмжээнд бүртгэлийн бодлогын стандарттай холбоотой шаардлагатай сургалтуудыг зохион байгуулах, үнэлэх

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-10
Бүртгэлийн бодлого хяналтын менежер

НБББ-ын баримт бичгийн хэрэгжүүлэлт заавар журмын хэрэгжүүлэлт дээр  хяналт тавих, сайжруулалт хийх 
НББ ийн зааварчилгаа, сургалтаар хангах, чиг үүргийн зөвлөмж зөвлөгөө хүргүүлэх, гүйцэтгэл дээр шалгалт хийж зөрчлийн тэмдэглэгээ хөтөлж НББ-ийн бодлогын хэлтсийн даргад тайлагнах 
Сар бүрийн давтамжтай хуваарилагдсан компаниудын бүртгэлийн хяналтыг баримтаар болон программ хангамжаар зайнаас хяналт шалгалтыг явуулж, үр дүнгийн талаар тайлан бичиж, НББ-ийн бодлого хяналтын хэлтсийн даргад танилцуулах 
Таван Богд Группийн НББ ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад санал санаачилга гаргах, санал оруулах, сайжруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, биелэлтийг шалган дүгнэлт өгч, танилцуулах   
НББ ийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэн, сургалт семинар зохион байгуулж, удирдах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-11
Хүний нөөцийн албаны дарга-Таван Богд Проперти ХХК

Компанийн хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангах
Алба, хэлтэс нэгжүүдийг удирдлагаар хангах
Ажилтнуудын сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх
Цалин хөлсний төсөв зардлыг удирдан ажиллах
Ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцааг хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэх, хянах
Компанийн хэмжээнд Хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих;
Компанийн хэмжээнд сургалт, идэвхжүүлэлтийг үйл ажиллагааг хариуцах, удирдан зохион байгуулах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2023-01-10
Ахлах хөгжүүлэгч

Веб, Гар утасны аппликейшн хөгжүүлэх;
Программ хангамжийг турших, шалгах, нэвтрүүлэх, хэвийн ажиллагааг хангах
Бүтээгдэхүүний төлөвлөлт хөгжүүлэлтийг удирдах, багийн гишүүдэд даалгавар өгөх
Чадварлаг код бичих, багийн гишүүдийн кодын чанарт хяналт тавих (review)
Тест кэйс боловсруулах

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот
2023-01-10
Систем Архитект / System Architect

Компаний технологийн алсын хараа, системийн стратеги төлөвлөлтийг гаргах
Энтерпрайз архитектурыг боловсруулах, хөгжүүлэх, төлөвлөлтийг хийх
Шинэ системийн судалгаа шинжилгээ хийх, нэвтрүүлэх, шийдлийг боловсруулах
Мэдээлэл технологийн архитектуртай холбоотой баримт бичгүүдийг боловсруулах
Системд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох
Систем хоорондын уялдаа хамаарлыг сайжруулах, систем интеграцийн шийдэл боловсруулах

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот
2023-01-10
Өгөгдлийн сангийн админ

Компанийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй өгөгдлийн сангуудын хэвийн тасралтгүй найдвартай байдлыг хангах
Өгөгдлийн сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянах
Шинэ системүүдийн өгөгдлийн сангийн архитектур, бүтэц зохион байгуулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот
2023-01-06
Системийн шинжээч

Програм хангамж болон өгөгдлийн сангийн архитектур зохион байгуулалт хийж гүйцэтгэх
Технологийн (програмчлалын хэл, фреймворк) онцлогт тохирсон оновчтой шийдэл гаргах
Шинээр гарч ирж буй дижитал технологи, шийдэл, платформ судалгааг хийж гүйцэтгэх
Судалгаанд үндэслэн шинэчлэлтийг тасралтгүй эрэлхийлэх, зах зээлд нэвтрүүлэх, сайжруулах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
© Таван Богд Групп. 1995-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.