Үндсэн хувилбар
ХОТОЛ ОЛНООРОО САЙХАН НААДААРАЙ
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн гудамж, Гоёо төв байр

Таван Богд Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-08-13
БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

- Брэндүүдийн борлуулалтын төлөвлөгөөг хангах 
- Харилцагчийг халамжлах, шинэ харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх 
- Шинэ харилцагчдад хариуцсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулах 

2020-08-14
FRONT-END DEVELOPER

Must fulfill duties mentioned in the contract
 

2020-08-14
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

1. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоог бий болгох, МАБ-ын үнэлгээ хийх, эрсдэлийг тооцоолох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх зөвлөмж гаргах 
2. Компанийн мэдээллийн систем, мэдээллийн сүлжээний аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдлыг хангах, энэ чиглэлээр дүрэм журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх 
3. Системийн аюулгүй байдлын хяналт хийх 
4. МАБ-ын сургалт, зааварчилга өгөх, ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд МАБ-ыг хэвшүүлэх, хэрэгжүүлж ажиллах 
5. Мэдээллийн системүүд, мэдээллийн технологийн техник болон программ хангамжийн дэд бүтцүүдийн тоног төхөөрөмжүүдийн үүсгэсэн мэдээллийг хянаж, хортой болон сэжигтэй шинж тэмдгүүдийг илрүүлэх 
6. Мэдээллийн системийн хэрэглэгчийн бүртгэлийг нягтлах, хэрэглэгчийн нэвтрэх эрхийн зөвшөөрөл, өөрчлөлт шинэчлэлтийг баталгаажуулах 
7. МАБ-ын тандалт шалгалт хийх, төлөвлөгөөт хугацааны тогтмол тайлангууд боловсруулах 
 

2020-08-14
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Компанийн бизнес хөгжлийн албыг удирдан зохион байгуулж, стратеги төлөвлөлтөнд шаардлагатай зах зээлийн бүхий л төрлийн судалгаа, хөрөнгө оруулалтын судалгааг хийх, нэгтгэн дүгнэх, тайлагнах, удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргахад санал оруулах,  хяналт тавьж ажиллана.

2020-08-13
ЦАХИЛГААН БАРААНЫ ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР

Гэр ахуйн бүх төрлийн цахилгаан барааны оношилгоо, засвар үйлчилгээ хийх
Ашиглалтын тайлбар, зөвлөгөө өгөх
Хэрэглэгчдэд утсаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, дуудлага хүлээн авах,
Хэрэглэгчдыг гомдол санал хүлээн авч барагдуулах 
Засвартай холбоотой тайлан мэдээлэл гаргах, хэрэглэгчийн бүртгэл хөтлөх

2020-08-11
Байгууллага хариуцсан борлуулалтын мэргэжилтэн

Хариуцсан сувгийн борлуулалт хийх
Тайлан тооцоо хийж, авлага барагдуулах
Шууд удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх

 

2020-08-11
Бизнес хөгжүүлэлтийн менежер

Шинэ бизнесийн зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх
Тайлан төлөвлөгөө гаргах
Хийгдсэн судалгаа, шинжилгээнд дүгнэлт хийх, тайлагнах
Мэдээлэл технологийн салбарын шинэчлэл дэвшлийн судалгаа шинжилгээ хийх

2020-08-12
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /DA/

- Маркетингийн хэлтсийн төлөвлөгөө, зорилго зорилтын дагуу зах зээлийн судалгаа, шинжилгээг хийх
- Брэндийн одоогийн болон ирээдүйн хэрэглэгчдэд сэтгэл ханамжийг бий болгох
- Маркетингийн төлөвлөлтийг нэгтгэж, гүйцэтгэлийг хангаж ажиллах
- Шууд удирдлагын өгсөн бусад ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх 
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх

2020-08-11
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Компанийн бизнес хөгжүүлэтийн хэлтсийн төлөвлөгөөг биелүүлэх, удирдан зохион байгуулж, стратеги төлөвлөлтөнд шаардлагатай зах зээлийн бүхий л төрлийн судалгаа, хөрөнгө оруулалтын судалгааг хийх, нэгтгэн дүгнэх, тайлагнах, удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргахад санал оруулах,  хяналт тавьж ажиллана.

2020-08-11
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР / орон сууц шинэ төсөл /

 
1.Хэрэглэгчдэд орон сууц болон төслийн талаар сурталчлах, таниулах, харилцаа тогтоох, захиалга хүлээн авах, захиалагч нартай гэрээ байгуулах
2.Маркетинг, борлуулалтын санал санаачлага гаргаж холбогдох чиг үүргийн менежерүүдтэй хамтран идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг зохион байгуулах
3.Борлуулалт болон төслийн талаарх мэдээ, мэдээллийг боловсруулж хэрэглэгчдэд мэдээлэл хүргэх / FB messenger, утсаар/
4.Компаний зах зээлд эзлэх байр, хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, боломжит худалдан авагчдыг татах, тэдгээрийг татах арга замыг эрэлхийлэн хэрэгжүүлэх
 

2020-08-11
ХАБЭА ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

- Группийн ХАБЭАхуйн бодлого, стандартыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, сайжруулах 
- Жилийн нэгдсэн төсөв батлуулах, гүйцэтгэлийг хянах, тайлагнах 
- Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх, сайжруулах ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах 
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргүүд

2020-08-10
Нугалааны техникч

Хэвлэлийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдал, тохиргоог хийж бэлэн байдал хангах
Өмнөх ээлжээс хэвлэлтэнд явж буй ажил, цаас, ТЭМ хүлээн авах, дараагийн ээлжинд хүлээлгэн өгөх
Спираль нуруу, цоолтуурын машин, цаас пресслэх машинуудыг ажиллуулдаг байх
Тухайн ээлжийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг ажлын дэвтэрт дэлгэрэнгүй бичих

2020-08-10
Дэвтэрлэгч /Улаанбаатар Принт хэвлэх үйлдвэр/

Дэвтэр үйлдвэрлэлийн дамжлагууд дээр ажиллах
Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
Ном, сэтгүүл, танилцуулга, дэвтэр зэрэг хэвлэмэл бүтээгдэхүүний савлагаа хийж, хаягжуулах
Ном, сэтгүүлийн хуудсыг гараар цуглуулах
Дэвтэрлэгээний тоног төхөөрөмжүүд дээр ажиллах, тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийх

2020-08-10
Хэвлэгч /Улаанбаатар Принт хэвлэх үйлдвэр/

Хэвлэх ажиллагааг чанартай жигд явуулах
Усны гол цэвэрлэх 
Хэвлэх тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах

2020-08-10
БАРИЛГЫН ТУСЛАХ АЖИЛТАН

 
 
1.Барилгын талбайд явагдаж буй аж ахуйн ажилд туслан гүйцэтгэх  / бараа материал зөөх, буулгах гэх мэт/
2.Инженерүүдийн өдөр тутмын үүрэг даалгаврын дагуу барилга угсралтын ажлын явцад туслах

2020-08-10
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ /Жуулчин ХХК/

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, холбогдох журам зааварт нийцүүлэн үйл ажиллагааг  оновчтой, үр ашигтай зохион байгуулах, төлөвлөх, хөгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, компанийн мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг хянаж, санхүүгийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах.

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх
Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэх
Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах
Нягтлан бодогч нарыг сургаж хөгжүүлэх, удирдлагаар хангах
Бусад

2020-08-05
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

- Маркетингийн хэлтсийн төлөвлөгөө, зорилго зорилтын дагуу зах зээлийн судалгаа, шинжилгээг хийх
- Брэндийн одоогийн болон ирээдүйн хэрэглэгчдэд сэтгэл ханамжийг бий болгох
- Маркетингийн төлөвлөлтийг нэгтгэж, гүйцэтгэлийг хангаж ажиллах
- Шууд удирдлагын өгсөн бусад ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх 
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх

2020-08-04
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /DA/

Компанийн хэмжээний нягтлан бодох бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж, бүртгэл хөтлөлтийн үнэн зөв байдалд хяналт тавих. Компанийн удирдлага болон татвар, санхүүгийн байгууллага, мэдээлэл хэрэглэгчдийг санхүү, татварын тайлан, санхүүгийн бусад шаардлагатай мэдээллээр цаг тухайд нь шуурхай хангахад оршино.

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл,  хөтлөлт
Харилцагчидтай тооцоо нийлэх
Тайлан мэдээг бэлтгэн тайлагнах
Анхан шатны баримт бүрдүүлэлт
Бараа материалын бүртгэл хөтлөлт

2020-08-04
BACK-END хөгжүүлэгч

BACK-END хөгжүүлэлт хийх

2020-07-30
САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Одоо байгаа болон шинэ төслийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж, тооцооллыг хугацааны давтамжтай тооцож дүгнэлт гаргах;
Макро эдийн засгийн судалгаа хийх;
Гадаад валютын ханшийн таамаглал гаргах;
Санхүүгийн эрсдлийг үнэлэх;
Шинээр хөрөнгө оруулахаар төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтад өөрийн санал зөвлөмжийг оруулж, эрсдлийн шинжилгээ хийх;

© Таван Богд Групп. 1995-2020 он

Монгол хүн бүрийг ажилтай болгохын төлөө.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2020.