Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн гудамж, Гоёо төв байр

Таван Богд Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-07-30
АРХИТЕКТУР

Төслийн удирдамжийн дагуу барилга байгууламжуудыг төлөвлөх, зураг төсөл зохиох, зураг төслийн байгууллагаар хийгдэж байгаа төслүүдийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, уялдуулах, хяналт тавих.
Загвар гаргахын өмнө орчны нөлөөллийн судалгаа, бүсийн сонголт, зардлын шинжилгээ болон газар ашиглах судалгааг хийх
Барилга байгууламжийн зураг төсөл, материалын технологийн шийдэл, тооцоолол, ашиглалтад өгөх хугацааны талаарх мэдээллээр байнга хангах
Барилгын дизайны ажилд гарсан гэнэтийн урьдчилан төлөвлөөгүй асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх

2021-07-30
ХАБЭА мэргэжилтэн

Барилга байгууламжийн ХАБЭА-н бичиг баримтын бүрдүүлэлт, ХАБЭА-н хуулийн хэрэгжилт, гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналтын ХАБЭА-ын  ажилтаны  үүрэг  гүйцэтгэхдээ  БНбД, стандартын дагуу бичиг баримтуудыг боловсруулах,бүрдүүлж,  мөрдүүлж  тайлагнах
Ямар ч нөхцөлд гүйцэтгэгчидтэй эеэлдгээр харилцаж, санаа бодлыг нь ойлгож, тайлагнаж ,ХАБЭА-г өндөр төвшинд хангуулж, ажилтнууд болон гүйцэтгэгчдийн сэтгэл санааг ойлгон манлайлан  багаар  ажиллах
Эрсдэлд үнэлгээ хийх чадвартай, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын болон холбогдох хууль эрхзүйн асуудлыг төслийн талбайд  мөрдүүлэх
Тухайн обьектын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, аюулгүй ажиллагаа тохирох эрүүл ахуйн хэм хэмжээг хэрэглэх
Барилгын талбайн зохион байгуулалтын хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд нийцүүлэн зөв зохион байгуулах

 

2021-07-30
ДОТООД АУДИТОР /IT суурьтай/

Дотоод аудитын үйл ажиллагааг стандартын дагуу гүйцэтгэх
Үйл ажиллагааг сайжруулах, автоматжуулах ажлыг хариуцах
Шаардлагатай тохиолдолд үйл ажиллагааны программ бичиж, хөгжүүлэх, сайжруулах
Үйл ажиллагаанд дата анализийг ашиглах мэдлэг чадвартай
 

2021-07-21
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл,  хөтлөлт
Борлуулалтын тооцоог бүртгэх, хянах
Харилцагчидтай тооцоо нийлэх
Тайлан мэдээг бэлтгэн тайлагнах
Борлуулагчийн гаргаж өгсөн тайланг үндэслэн бүх төрлийн тооцоог хянаж шалгах, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах
Бараа, бэлэн бүтээгдэхүүний тооллого хийх
Өглөг, авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих

2021-07-26
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ /Амралт, сувилал/

1. Амралт, сувилалын төсөлтэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах
2. Төслийн үйл ажиллагааны төсвийн төлөвлөлт ба гүйцэтгэл, борлуулалт болон ашгийн зорилтыг биелүүлэх, санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх
3. Хэрэглэгчийн хүртэж буй үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор брэндийг хөгжүүлэх, инноваци бизнес хөгжлийг дэмжих;
4. Компанийн соёл, засаглалыг төгөлдөржүүлэх, ажилтнуудын бүтээмж ур чадварыг дээшлүүлэх замаар байгууллагын эрхэм зорилгыг биелүүлэх, алсын хараанд хүрэх боломжийг тодорхойлж PDCA зарчмын дагуу ажиллах.
5. Төслийн үйл ажиллагааг хууль эрхзүйн хүрээнд удирдан зохион байгуулах замаар стратеги удирдлагыг хэрэгжүүлэх
6. Төслийн дотоод хяналтын үр дүнтэй тогтолцоог бий болгож, эрүүл, эерэг орчин бүрдүүлж, хэрэгжүүлэх

2021-07-26
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ /Оношлогооны төв/

1. Эрүүл мэндийн оношлогооны төв төсөлтэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах
2. Төслийн үйл ажиллагааны төсвийн төлөвлөлт ба гүйцэтгэл, борлуулалт болон ашгийн зорилтыг биелүүлэх, санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх
3. Хэрэглэгчийн хүртэж буй үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор брэндийг хөгжүүлэх, инноваци бизнес хөгжлийг дэмжих;
4. Компанийн соёл, засаглалыг төгөлдөржүүлэх, ажилтнуудын бүтээмж ур чадварыг дээшлүүлэх замаар байгууллагын эрхэм зорилгыг биелүүлэх, алсын хараанд хүрэх боломжийг тодорхойлж PDCA зарчмын дагуу ажиллах.
5. Төслийн үйл ажиллагааг хууль эрхзүйн хүрээнд удирдан зохион байгуулах замаар стратеги удирдлагыг хэрэгжүүлэх
6. Төслийн дотоод хяналтын үр дүнтэй тогтолцоог бий болгож, эрүүл, эерэг орчин бүрдүүлж, хэрэгжүүлэх

2021-07-07
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /Eco toilet/

Эко жорлонгийн төслийг ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу хариуцан ажиллах, 

2021-07-29
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ

Компанийн санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах
Урт хугацаанд санхүүгийн өсөлтийг хангаж компанийн тогтвортой байдлыг хадгалах
Удирдлагын дотоод тайлан мэдээллээр хангах
Санхүүгийн тайлан мэдээ гаргаж Группийн болон компанийн удирдлагад тайлагнах, ашигт ажиллагааг хангах замаар хөрөнгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, шинжилгээ, хэрэгжүүлэлт
НББ-н тайлагналыг удирдлагын тайлан мэдээтэй уялдуулах, холбогдох газартай хамтран ажиллах

2021-07-03
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

• Маркетинг, идэвхжүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээний ажлыг төлөвлөлтийн дагуу хийж гүйцэтгэх
• Судалгааны үр дүнд үндэслэн цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг хангах
• Компанийг төлөөлөн гадаад түнш байгууллагуудтай харилцах
• Гадаад харилцагчдыг мэдээллээр хангах, дамжуулах, шийдвэрлүүлэх
• Брэндийн төсөв, стратеги төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг гаргах
• Брендэд тохирсон маркетингийн зөв бодлого, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх

2021-07-20
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, холбогдох журам зааварт нийцүүлэн үйл ажиллагааг оновчтой, үр ашигтай зохион байгуулах, төлөвлөх, хөгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, компанийн мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг хянаж, санхүүгийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах.

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах.
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх
Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэх
Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах
Нягтлан бодогч нарыг сургаж хөгжүүлэх, удирдлагаар хангах

2021-07-19
ЗАХИРЛЫН ЖОЛООЧ /ТАВАН БОГД ТРЕЙД ХХК/

Хариуцсан техникийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг хангах
Ажил үйлчилгээнд гарах бүрдээ техникийн хэвийн, аюулгүй ажиллагааг шалгаж, зохих хууль дүрмийн дагуу хөдөлгөөнд оролцох
Удирдлагын өгсөн чиглэлийн дагуу түргэн шуурхай үйлчлэх
Үйлчилгээнд өндөр соёл, шуурхай ажиллагааг хэвшүүлж, гаражаас орох гарах бүртээ спидометрийн заалтыг тэмдэглүүлэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны заавар журмыг чанд мөрдөж ажиллах

2021-07-02
СУВИЛАГЧ /Таван Богд Трейд ХХК/

Сувилхуйн үйлчилгээг Группийн ажилтнуудад түргэн шуурхай үзүүлэх
Группийн эмчийн удирдлаган дор ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх

2021-07-19
ТАЙЛАГНАЛЫН МЕНЕЖЕР

Группийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг сар, улирал, жилээр бэлтгэн, холбогдох мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүргүүлэх
Группийн охин компаниудын гаргасан татварын тайлангуудын нэгтгэлийг улирал бүрээр нэгтгэн, мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүргүүлэх
Охин компаниудын болон группийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангуудад хөндлөнгийн болон дотоод аудит хийлгэж зөвлөмж дүгнэлт авах
Гадаад болон дотоод мэдээлэл хэрэглэгчдийг нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан мэдээ, тодруулгуудаар хангах

2021-07-05
ЭРСДЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Комплаенсийн хэрэгжилтийг хариуцах, Гэрээний удирдлага, хэрэгжилтийг хангах, Зээлийн эрсдэлийн удирдлагыг хангах

2021-07-07
Дизайнер /"RED AGENCY" ХХК/

 

Маркетингийн болон дотоод үйл ажиллагаанд ашиглагдах дизайн, эх бэлтгэх
Гэрэл зураг авах
Видео бичлэг хийх, засварлах

2021-07-03
ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЕНЕЖЕР

• Гадаад, дотоод захиалга хийх
• Нийлүүлэгч компанитай гэрээ хийх
• Бараа бүтээгдэхүүний судалгаа хийх
• Шинэ бэлтгэн нийлүүлэгч компани олох
• Импортоор ирж буй бараа бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтэнд хяналт тавих
• Шинэ салбарын тоног төхөөрөмж, барилгын материал, тавилгын захиалга хийх, холбогдох тооцооллыг хийх гэрээ багуулах

2021-07-02
САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР

Группийн санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах
Урт хугацаанд санхүүгийн өсөлтийг хангаж компанийн тогтвортой байдлыг хадгалах
Удирдлагын дотоод тайлан мэдээллээр хангах
Охин компаниудын мэдээ тайлан хянах, ашигт ажиллагааг хангах замаар хөрөнгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, шинжилгээ, хэрэгжүүлэлт
Ашигт ажиллагааг хангах замаар хөрөнгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх
НББ-н тайлагналыг удирдлагын тайлан мэдээтэй уялдуулах, холбогдох газартай хамтран ажиллах

 

© Таван Богд Групп. 1995-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.