Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн гудамж, Гоёо төв байр

Таван Богд Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-05-19
ХАБЭА-н мэргэжилтэн

Компанийн хэмжээнд ХАБЭА-н хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартыг хэрэгжүүлэх, хуульд нийцүүлэн зохих дүрэм журмыг боловсруулж хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
ХАБЭА-н үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, гүйцэтгэлийг тайлагнах
Ажилтнуудын хугацаат болон урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах ажлыг ХНМ-тэй хамтран зохион байгуулах
Ажлын байранд ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг нормын дагуу цаг хугацаанд олгох, зөв зохистой хэрэглэхэд нь хяналт тавих

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-18
IT төслийн менежер

Төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах
Төслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргах
Харилцагч талуудтай уулзалт цуглаан хийж шийдвэр гаргах
Төслийн нэврүүлэлтүүдийг харилцагч байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэх
Төслийн явцын тайланг шууд удирдлагад тайлагнах

2,500,000 - 3,000,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-18
Маркетинг, судалгаа үнэлгээний менежер

Таван Богд Группт харьяалалтай брэндүүдийн танигдсан байдал, хэрэглэгчийн зан төлөв, шинэ бүтээгдэхүүний туршилт судалгаа, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үйлчилгээний чанар, зах зээлийн багтаамж болон маркетингийн чиглэлийн бусад судалгааны ажлуудыг багаар хамтран гүйцэтгэнэ.

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-18
Тооцооны нягтлан бодогч /Охин компани/

Санхүүгийн өдөр тутмын хяналт, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах
Удирдлагыг тайлан мэдээгээр хангах
Өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах
Компанийн касс, харилцах дансны ажил үйлчилгээг боловсруулж, холбогдох дансанд НББ-ийн бичилт хийх
Салбарын борлуулалт, бараа материалын бүртгэл тооцоог хийх
Гаалийн татан авалтын бүртгэл хийх, нэгжийн өртөг тооцоолох
Агуулахын бараа материалын бүртгэл тооцоог хийх

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-18
PR менежер

Таван Богд Группийн болон салбар компаниудын PR маркетинг дээр ажиллах
Салбар компаниудын олон нийтэд цацагдаж буй мэдээ мэдээллүүдийг хянах, сайжруулах
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, түүнтэй холбогдох харилцагч нартай харилцаж гэрээ байгуулах
Харилцагч нартай гэрээ байгуулах
PR, Маркетинг дээр шинэ санал санаачилга гарган ажиллах

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-18
Санхүүгийн албаны дарга /Охин компани/

Санхүүгийн цогц мэдээлэл дээр ажиллах, шинжилгээ хийж үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нөхцөл байдлыг үнэлэн шийдвэр гаргах,  
Санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах, 
Санхүүгийн төсөв төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, 
Удирдлагуудыг санхүүгийн тайлан мэдээллээр хангах, 

3,000,000 - 4,000,000
Улаанбаатар хот
2022-05-18
Татвар тайлагналын менежер /ТМЗ, МНБ зэрэгтэй/

Холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу бүх төрлийн татварын тайланг бэлтгэх, тэдгээрийн тооцоолол болон үлдэгдэлд хяналт тавих, үнэн зөв тайлагнах,
Компанийн ажилчдын хууль, дүрэм журмын мэдлэгийг дээшлүүлэх замаар үйл ажиллагааг татварын эрсдэлгүй зохион байгуулах 

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-18
Нярав /Жуулчин/

Үйл ажиллагааны тасралтгүй үйл ажиллагааг хэвийн хангахад шаардлагатай бараа, материалын захиалгыг авах, худалдан авалт хийх.
Эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлын хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцах

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
Талбайн инженер /Пицца Хат/

Барилга засварын ажлын талбайн хяналт хийх
Салбаруудын гэмтэл засвар шалгаж, гүйцэтгэгч байгууллагаар засуулах
Барилга засварын ажлын даалгавар, төсөв гаргах, гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах
Байршлын судалгаа хийх

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-18
Тооцооны нягтлан бодогч /Автомашин худалдаа/

Бараа материалын татан авалт болон худалдан авалтыг тухайн гадаад, дотоод харилцагчийн нэхэмжлэхтэй тулган тоо ширхэгийн хувьд бүрэн гүйцэд ирсэн эсэхэд байнга хяналт тавьж ажиллах
Бараа материал хүлээн авах хуудас, дараа тайлан болон бусад шаардлагатай материалд тулгуурлан бараа материалын өртөг бодож, Ерөнхий нягтлангаар хянуулах,
Ерөнхий нягтлан бодогчоор хянагдаж баталгаажуулагдсан бараа бүтээгдэхүүний өртгийг бүртгэлийн мэдээллийн системд оруулах,
Татан авалттай холбоотой дараа тайлангын тооцоонд хяналт тавих ба мөнгөний илүүдэл дутагдлыг хянах

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-18
Санхүүгийн шинжээч

Компанийн санхүүгийн богино, дунд, урт хугацааны төсөв төлөвлөгөөг хийх, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих, шинжилгээ хийх
Компанийн борлуулалтын мэдээг гаргах
Бараа материал, татан авалтад хяналт тавих
Санхүүгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг хянах
Мөнгөний болон ажлын капиталын удирдлагыг зөв зохистой хэрэгжүүлэх

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-18
Financial manager

Develop, review and direct financial budgets and plans for the Head and Subsidiary companies
Provide reports to the Management Levels
Calculate investment plans and returns
Conduct financial analysis

2,500,000 - 3,000,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-10
Financial Controller

Responsible for supporting and encouraging training of all staff in financial matters.
Responsible for developing the annual business plan.
Responsible for conducting monthly P&L meetings.
Responsible for monitoring and controlling all revenues and expenses and making the corresponding recommendations when needed.
Responsible for reviewing the cash position of the hotel in order to optimize the use of funds.
Responsible for preparing and submitting the quarterly self assessment report.
Responsible for preparing and submitting an accurate monthly forecast.
Responsible for reviewing and signing the Balance Sheet reconciliations monthly.
Responsible for ensuring the preparation of the accurate and timely monthly financial report.
Responsible for being the contact for the auditors and acting upon recommendations in the audit report.
Responsible for continuously searching for new business opportunities to benefit the hotel.
Responsible for the control environment within the hotel.
Responsible for keeping and safeguarding all contracts, lease agreements, licenses, insurance policies and all legal and financial documents.

3,000,000 - 4,000,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-10
Ерөнхий нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, холбогдох журам зааварт нийцүүлэн үйл ажиллагааг оновчтой, үр ашигтай зохион байгуулах, төлөвлөх, хөгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, компанийн мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг хянаж, санхүүгийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах
Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх
Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэх
Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах
Нягтлан бодогч нарыг сургаж хөгжүүлэх, удирдлагаар хангах

3,000,000 - 4,000,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-18
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн (Монгол Машин Концерн)

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, сонгон шалгаруулалт, хөдөлмөрийн харилцаа, сургалт хөгжил, идэвхижүүлэлт, гүйцэтгэлийн удирдлага зэрэг хүний нөөцийн функцуудын бүхий л үйл ажиллагааг дэмжин, дүрэм журам, хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэн, хамтран ажиллах
Компанийн захиргааны ажлууд, албан бичиг, гэрээний нэгдсэн бүртгэл, архивын үйл ажиллагааг стандартын дагуу хариуцан ажиллах
Бусад чиг үүргүүд

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот
2022-05-16
Маркетингийн менежер (TOK TOK)

ТокТок брэндийн маркетинг, идэвхжүүлэлтийг хариуцан ажиллах
Хайлтын системийн маркетингийг хариуцан ажиллах
Сошиал медиа маркетингийг хариуцан ажиллах
Харилцагч брэндүүдтэй хамтарсан идэвхжүүлэлт хийх
Төсөв төлөвлөгөө, гүйцэтгэл тайлан тогтмол гаргаж батлуулах
Хэрэглэгч, зах зээлийн судалгаан дээр ажиллах
Брэнд, сайтын өнгө төрх шийдлүүдийг гаргах
Төлөвлөгдсөн маркетингийн компанит ажлуудын идэвхжүүлэлтийг хариуцах
Сайттай холбоотой хэрэглэгчийн дата, мэдээлэл дээр анализ хийж үр дүнтэй шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх
Шинэ бүтээлч санал, санаалчлага гарган хэрэгжүүлэх

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
Маркетингийн менежер (KFC)

KFC брэндийн бүтээгдэхүүн & үйлчилгээний хөгжүүлэлт, хэрэглэгчийн судалгаа тайлагнал, борлуулалтын анализ, CRM & дата анализ, маркетингийн олон талт шинэ санаа санаачлага, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тулгуурлсан маркетингийн insight, story board-ийг Монгол болон Англи хэл дээр бэлтгэх, тайлагнах, төлөвлөх.

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
Маркетинг, судалгаа үнэлгээний мэргэжилтэн

Таван Богд Группийн брэндүүдийн танигдсан байдал, хэрэглэгчийн зан төлөв, шинэ бүтээгдэхүүний туршилт судалгаа, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үйлчилгээний чанар, зах зээлийн багтаамж болон маркетингийн чиглэлийн бусад судалгааны ажлуудыг багаараа хамтран гүйцэтгэнэ. Группийн маркетингийн газрын чиг үүргийн ажлууд дээр дэмжлэг үзүүлж, санал санаачилга гарган ажиллана.

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
Сургалт, идэвхжүүлэлт хариуцсан менежер

Компанийн ажилтнуудын сургалтын хэрэгцээнд тулгуурлан ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх, соёл хөгжлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Сургалтын хөтөлбөр, контент боловсруулах, чиглүүлэг хөтөлбөрт оролцох, сургалт зохион байгуулах
Идэвхжүүлэлт, олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
Хүний нөөцийн менежер /Салбар компани/

Ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцааг хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэх
Компанийн хэмжээнд Хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих;
Байгууллагын Хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, удирдлагын үйл ажиллагаанд удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх;
Компанийн хэмжээнд сургалт, идэвхжүүлэлтийг үйл ажиллагааг хариуцах

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
Маркетингийн мэргэжилтэн /Богд Моторс/

Маркетингийн идэвхжүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээнд харьцуулалт хийж, цаашид баримтлах бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулах  
Бараа бүтээгдэхүүний маркетингийн төсөл төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх  
Компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зах зээлийг тэлэх, ашгийг өсөн нэмэгдүүлэх шинэ үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг өсгөх талаар шинжилгээ судалгаа хийх  
Брэнд бүтээгдэхүүний тухайн сар, улирал, жилд хийгдэх маркетинг, идэвхжүүлэлтийн бодлого төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, нэгтгэн төвлөрүүлэх 
Маркетинг, брэндинг хөгжүүлэлтийн хүрээнд борлуулалтыг дэмжсэн идэвхжүүлэлтийг батлагдсан төлөвлөгөө, төсвийн хүрээнд идэвхжүүлэлтийн олон талт арга хэлбэрийг ашиглан борлуулалтыг дэмжих бодлогыг нэгтгэж, төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих  
Маркетингийн рекламыг хийлгэх хамтран ажиллах харилцагч байгууллагууд болох ТВ, сонин, сэтгүүл, FM радио, олон нийттэй харилцах хэрэгслүүдийн үйл ажиллагааны явцад мониторинг хийдэг байгууллагуудтай харилцаа тогтоож, ажлыг төлөвлөх, хамтран ажиллах  
Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн талаар холбогдох судалгаа, шинжилгээний дүнд харьцуулалт шинжилгээ хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгч, шийдвэр гаргаж, цаашид хэрэгжүүлэх бодлогыг боловсруулж, төлөвлөгөө гаргаж, удирдамж болгох  
Реклам сурталчилгааны мэдээллийн санг бүрдүүлж, байнга нэмэлт өөрчлөлт оруулах, баяжуулж байх, брэнд хариуцсан менежерүүдтэй байнгын холбоотой байж хамтран ажиллах

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
Зах зээл хариуцсан менежер /Хятад хэлтэй/

Гадаад, дотоодын аялалын хөтөлбөр боловсруулж, борлуулах
Аялал зохион байгуулах үйл явцтай холбоотой бүхий л ажилбаруудыг зохион байгуулж ажиллах 
Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот
2022-05-16
Татан авалт борлуулалтын менежер

Бүх төрлийн татан авалтуудын бичиг баримтыг бүрдүүлж гаалиас бараа авах
Гаалийн татвар, хураамжийг тооцоолж төлж барагдуулах
ТОТО хэлтсийн бүх татан авалт захиалгын хуудсыг хянах
INVOICE, Packing list-н дагуу бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн хүлээн авах, дэлгүүрийн агуулах болон төслийн талбай хүлээлгэн өгөх
Хэлтсийн бүх төрлийн борлуулалтыг зохион байгуулах, шинэ хэрэглэгч эрж хайх, одоо байгаа хэрэглэгчидтэй нягт уялдаатай ажиллах, бүтээгдэхүүний танилцуулга хийх
Хэрэглэгч, харилцагчийн эрэлт хэрэгцээнд таарсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ санал болгох, захиалгын хуудас бэлтгэх, үнийн санал боловсруулах, батлуулах            
Борлуулалтын хөнгөлөлт, урамшууллыг тооцоолох, хянах борлуулалттай холбоотой бүх талын мэдээллийг нэгжийн ажилчдад мэдээллэх,
Өрсөлдөгч байгууллагуудын барааны стратеги, үнийн бодлого, зах зээлийн чиг хандлагын талаар шаардлагатай судалгаануудыг хийж, өөрсдийн үйл ажиллагааг сайжруулахад хэрэгцээтэй мэдээллүүд бэлтгэх, санал санаачлага гаргах            
Бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх болон худалдах гэрээ боловсруулан удирдлагуудад танилцуулах, батлуулах, гэрээний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах      

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот
2022-05-16
Төсөвчин /Таван Богд Проперти ХХК/

Батлагдсан зургийн дагуу барилгын төсвийг хийж, төсвийн гүйцэтгэлийг хянах, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Төслийн ажилд шаардлагатай бүхий л бараа, материалын орц, норм, чанар, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, ажиллах хүч тэдгээрийн үнэ ханшийн судалгаа хийх
Барилгын зургийн дагуу шинээр батлагдсан норм, дүрэм, стандарт, судалгааг үндэслэн урт, дунд, богино хугацааны төсөв боловсруулах батлуулах
Барилгын талбай дээр хэмжилт хийж барилгын ажил гүйцэтгэгч гэрээний мэдээллийг үндэслэн ажлын тоо хэмжээ, ажлын хөлсийг үнэн зөв, бодитой бодож тооцоолох
Тооцоолсон төсөв өөрчлөгдсөн, буруу бодогдсон тохиолдолд дахин хэмжилт хийж шалтгааныг тодруулах, төсвийг баталгаажуулах

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
Худалдан авалтын мэргэжилтэн /Мон Бииф/

Ханган нийлүүлэгчидтэй харилцаж худалдааны үйл ажиллагааг үр ашигтай төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 
Бярууны худалдан авалтыг зөв зохистой хийж, малчидтай урт удаан хугацаанд үр дүнтэй хамтран ажиллах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
Өдөр тутмын худалдан авалтын үйл ажиллагаанд оролцох,  
Худалдан авалтын үйл ажиллагаатай холбоотой төлөвлөгөө гаргах, гэрээ боловсруулах 
Бяруу татан авалтаар томилолтоор ажиллах 

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-16
График дизайнер /Таван Богд Трейд ХХК/

Таван Богд Группийн болон брэндүүдийн дизайн эх бэлтгэлийн ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд бүтээлчээр хийж гүйцэтгэнэ. Мөн фото зураг авалт болон видео ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.   

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-13
Дата инженер

Компанийн мэдээллийн их өгөгдөл, өгөгдлийн сангийн найдвартай, аюулгүй байдлыг үнэлэх, үүсч болох эрсдэлийг багасгах
Өгөгдлийг анализ хийхэд тохиромжтой хэлбэрт оруулж зохион байгуулах
ETL хөгжүүлэлт хийх чадвартай

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-02
Програмист инженер

Шинэ систем хөгжүүлэх, системийн загвар загварчилгааг гаргах болон ажлын байрны тодорхойлолт заасан бусад үүргүүд
 

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-02
Сүлжээний админ

Кор сүлжээний төлөвлөлт хийх, шийдэл гаргах,
Сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах,
Сүлжээний аюулгүй байдал хангах, галт ханийн шийдэл, тохиргоо хийх,
Дата төвийн төлөвлөлт, ашиглалтыг хариуцах,
Шинэ технологийн судалгаа шинжилгээ, харьцуулалт хийх,
Багийн гишүүдийг удирдан зохион байуулах, ажлаа тайлагнах,

Мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх, бусадтай мэдлэгээ хуваалцах,

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-02
Өгөгдлийн сангийн админ

Компанийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй өгөгдлийн сангуудын хэвийн тасралтгүй найдвартай байдлыг хангах
Өгөгдлийн сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянах
Шинэ системүүдийн өгөгдлийн сангийн архитектур, бүтэц зохион байгуулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-11
IT төслийн менежер

Төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах
Төслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргах
Харилцагч талуудтай уулзалт цуглаан хийж шийдвэр гаргах
Төслийн нэврүүлэлтүүдийг харилцагч байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэх
Төслийн явцын тайланг шууд удирдлагад тайлагнах

2,500,000 - 3,000,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-05-04
CRM (Juulchin)

Аялал жуулчлалын зах зээлийн чиг хандлагад нийцсэн бүтээдэхүүн, хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэх
Үйлчлүүлэгч, харилцагчийн датанд бүх төрлийн судалгаа хийх
Судалгааг тогтмол шинэчилж үр дүнд тохирсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
Судалдаа шинжилгээнд суурилсан зорилтот зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлох
Харилцагч, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлж, тогтмол сайжруулалт хийх

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот
2022-05-04
Маркетингийн мэргэжилтэн /Жуулчин ХХК/

Маркетингийн төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэлийг хангаж ажиллах
Олон нийтийн үйл ажиллагаа, пи-ар маркетингийг хэрэгжүүлж ажиллах
Байгууллага, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар эерэг имидж бий болгох, олон нийтэд нөлөөлөх, сайн харилцаа тогтоох, түүнийг дэмжихэд чиглэгдсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх
Контент үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар борлуулалтыг дэмжиж ажиллах
Аялал жуулчлалын салбарын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, бусад байгууллагуудтай хамтарч ажиллах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-04
Маркетингийн мэргэжилтэн (KFC)

KFC Брэндийн маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой бүх төрлийн ажлыг чанартайгаар хийж гүйцэтгэх
Брэндтэй холбоотой ажлуудыг бүтээлчээр, чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх
Дижитал, сошиал орчинд маркетингийн ажлыг хийх, түгээх
Бүх төрлийн контентийг хэрэглэгчдэд нийцэмжтэй, ялгаралтай, ойлгомжтой байдлаар хийж гүйцэтгэх, түгээх
Орчин үеийн хэв маягийг шингээсэн, трэнди зүйлсэд цаг алдалгүй хамааралтай ажиллах
Брендийн өнгө төрхийг илэрхийлэх, авч явах томоохон компанит ажлуудыг бие даан гүйцэтгэх

 
 

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-04-27
Ахлах хөгжүүлэгч

Хөгжүүлэлтийн багийг удирдан зохион байгуулах

Технологийн судалгаа хийх, шинэ систем нэвтрүүлэх
Дэд системийн архитектур, шийдэл боловсруулах
Системийн онцлогт тохирсон технологийн оновчтой шийдэл гаргах
Чадварлаг код бичих, кодын чанарт хяналт тавих
Хөгжүүлэлтийн бүхий л шатанд чанарын хяналт тавьж ажиллах

3,000,000 - 4,000,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-04-29
Вэб хөгжүүлэгч (Жуулчин ХХК)

Компанийн хоёр төрлийн вэб сайтыг хөгжүүлэх.
Мэдээллийг тогтмол шинэчлэх.

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот
2022-04-25
FrontEnd (mobile app, web) ахлах инженер

Багийн гишүүдэд төсөлтэй холбоотой хөгжүүлэлтэд асуудал гарвал шийдлийн зааварчилгаа өгөх
Багийн нийт ажлын явцыг хянах, мэдээлэх. Судалгаа хийх технологи нэвтрүүлэх
Мобайл апп, вебтэй холбоотой засвар үйлчилгээг төлөвлөгөөний дагуу, ажлуудыг багийн гишүүдэд хувиарлан гүйцэтгэх
Төсөлтэй холбоотой хөгжүүлэлт хийх
Хариуцсан бүтээгдэхүүний бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой авч явах засвар үйлчилгээг багийн хамт гүйцэтгэх
Хариуцсан бүтээгдэхүүний бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой авч явах засвар үйлчилгээг багийн хамт гүйцэтгэх

3,000,000 - 4,000,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-04-25
BackEnd ахлах инженер

Багийн гишүүдэд хөгжүүлэлтэд асуудал гарвал шийдлийн зааварчилгаа өгөх
Багийн нийт ажлын явцыг хянах, мэдээлэх.
Хариуцсан ажлын чиглэлээр судалгаа хийх технологи нэвтрүүлэх
Платформтой холбоотой засвар үйлчилгээг төлөвлөгөөний дагуу, ажлуудыг багийн гишүүдэд хувиарлан гүйцэтгэх
Төсөлтэй холбоотой хөгжүүлэлт хийх
Хариуцсан бүтээгдэхүүний бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой авч явах засвар үйлчилгээг багийн хамт хийх

4,000,000 - 5,000,000
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
© Таван Богд Групп. 1995-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.