Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн гудамж, Гоёо төв байр

Таван Богд Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-09-22
Financial manager

Develop, review and direct financial budgets and plans for the company
Provide reports to the Management Levels
Calculate investment plans and returns
Conduct financial analysis

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2022-09-27
Борлуулалт маркетингийн албаны дарга

Компанийн маркетингийн албыг удирдан зохион байгуулах, компанийн богино, дунд, урт хугацааны зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн маркетингийн бодлого стратеги боловсруулж холбогдох үйл ажиллагааг хууль дүрэм журамд нийцүүлэн оновчтой бөгөөд үр дүнтэй зохион байгуулах.

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2022-09-19
Маркетингийн мэргэжилтэн /Таван Богд Вашёкү/

Компанийн брэндүүдийн өнгө төрх, бүтээгдэхүүний зураг авалт, пост мэдээний эх бэлтгэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-27
Хуулийн зөвлөх /Мон Бийф ХХК/

 

Компанийн ТУЗ-ийн хурлыг товлох, бэлтгэн зохион байгуулах, хурлын тэмдэглэл хөтлөх, тогтоолын төсөл бэлтгэн батлуулах
ТУЗ-аас гаргасан шийдвэр, тогтоол, мэдээ тайланг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн бирж рүү төлөвлөгөөт хугацаанд бэлтгэн хүргүүлэх
Бизнесийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэх явуулахад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, хууль зүйн дэмжлэг үзүүлэх
Компанийн гэрээ контракт болон эрх зүйн харилцааг үүсгэх, өөрчлөх, дуусгавар болгоход чиглэгдсэн бүх төрлийн бичиг баримтыг боловсруулах, хянах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-26
Бүртгэлийн бодлого хяналтын менежер

НБББ-ын баримт бичгийн хэрэгжүүлэлт заавар журмын хэрэгжүүлэлт дээр  хяналт тавих, сайжруулалт хийх 
НББ ийн зааварчилгаа, сургалтаар хангах, чиг үүргийн зөвлөмж зөвлөгөө хүргүүлэх, гүйцэтгэл дээр шалгалт хийж зөрчлийн тэмдэглэгээ хөтөлж НББ-ийн бодлогын хэлтсийн даргад тайлагнах 
Сар бүрийн давтамжтай хуваарилагдсан компаниудын бүртгэлийн хяналтыг баримтаар болон программ хангамжаар зайнаас хяналт шалгалтыг явуулж, үр дүнгийн талаар тайлан бичиж, НББ-ийн бодлого хяналтын хэлтсийн даргад танилцуула 
Таван Богд Группийн НББ ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад санал санаачилга гаргах, санал оруулах, сайжруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, биелэлтийг шалган дүгнэлт өгч, танилцуулах   
НББ ийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэн, сургалт семинар зохион байгуулж, удирдах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-26
Үйл ажиллагааны менежер /Жуулчин Дюти фрий ХК/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн хүрээнд өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Салбар дэлгүүрүүдийн борлуулалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, борлуулалтын төлөвлөгөөг хангаж ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх
Холбогдох төрийн байгууллагатай- харилцаж хамтран ажиллах 
Үйл ажиллагааны процессын дагуу ажилтнуудын ажлын төлөвлөлт гүйцэтгэлд хяналт тавьж, чиглүүлж ажиллах
Удирдлагад шийдвэр гаргахад шаардлагатай тайлан мэдээ, мэдээллийг тухай бүр боловсруулан тайлагнах
Дэлгүүрийн бараа захиалга, татан авалтын үйл явцыг журмын дагуу гүйцэтгэх
Үйлчилгээний стандарт, компанийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх дотоод үйл ажиллагааны дүрэм журмуудыг боловсруулах, санал оруулах, шийдвэрлүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-26
Ерөнхий нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, холбогдох журам зааварт нийцүүлэн үйл ажиллагааг оновчтой, үр ашигтай зохион байгуулах, төлөвлөх, хөгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, компанийн мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг хянаж, санхүүгийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах
Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх
Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэх
Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах
Нягтлан бодогч нарыг сургаж хөгжүүлэх, удирдлагаар хангах

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-26
Маркетингийн менежер /Салбар компани/

Брэндийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжүүлэлт, хэрэглэгчийн судалгааны тайлагнал, борлуулалтын анализ, CRM & дата анализ, маркетингийн олон талт шинэ санаа санаачилга, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тулгуурласан маркетингийн insight, story-board-ийг бэлтгэх, тайлагнах, төлөвлөх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-09-19
ХАБЭА менежер

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлага, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээний менежментийг байгууллагын онцлогт тохируулан нэвтрүүлэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн арга хэмжээний, төсвийг боловсруулж, байгууллагын төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Хөдөлмөрийн аюулгуй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, зааварчилгааг батлагдсан журмын дагуу чанартай зохион байгуулах, үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэх соёл, зан үйлийг нийт ажилтнуудад төлөвшүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-09-20
IT төслийн менежер

Программ хангамжийн ERP болон RPA төслүүдэд төслийн удирдлага хэрэгжүүлэх
Төслийн баримт бичиг боловсруулах хөтлөх
Төслийн цар хүрээ, цаг хугацаа, зардлын төлөвлөлт болон чанарыг ханган зохион байгуулалт хийж удирдлагын дэмжлэг үзүүлэх
Төслийн оролцогч талуудыг мэдээллээр хангах, хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-19
Маркетингийн ахлах менежер (Таван Богд Трейд)

Маркетингийн үйл ажиллагааны төсөв, стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийг гаргах, тайлагнах
Маркетинг идэвхжүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээний ажлыг төлөвлөлтийн дагуу хийж гүйцэтгэх
Бүтээгдэхүүнд тохирсон маркетингийн зөв бодлого, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийж, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэн ажиллах
Маркетингийн олон талт шинэ санал санаачилга гаргах, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэн ажиллах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-19
Тооцооны нягтлан бодогч

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл,  хөтлөлт
Борлуулалтын тооцоог бүртгэх, хянах
Харилцагчидтай тооцоо нийлэх
Тайлан мэдээг бэлтгэн тайлагнах
Борлуулагчийн гаргаж өгсөн тайланг үндэслэн бүх төрлийн тооцоог хянаж шалгах, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах
Бараа, бэлэн бүтээгдэхүүний тооллого хийх
Өглөг, авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-22
Санхүүгийн албаны дарга /Охин компани/

Санхүүгийн цогц мэдээлэл дээр ажиллах, шинжилгээ хийж үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нөхцөл байдлыг үнэлэн шийдвэр гаргах,  
Санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах, 
Санхүүгийн төсөв төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, 
Удирдлагуудыг санхүүгийн тайлан мэдээллээр хангах, 

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-21
Тайлагналын менежер

Сар бүр нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэх
Группийн хэмжээнд хөндлөнгийн аудитын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах
Түрээсийн бүртгэл, тооцоололд хяналт тавих
Холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу бүх төрлийн татварын тайланг бэлтгэх, тэдгээрийн тооцоолол болон үлдэгдэлд хяналт тавих, үнэн зөв тайлагнах,
Компанийн ажилчдын хууль, дүрэм журмын мэдлэгийг дээшлүүлэх замаар үйл ажиллагааг татварын эрсдэлгүй зохион байгуулах 

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-13
Санхүүгийн шинжээч

Компанийн санхүүгийн богино, дунд, урт хугацааны төсөв төлөвлөгөөг хийх, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих, шинжилгээ хийх
Компанийн борлуулалтын мэдээг гаргах
Бараа материал, татан авалтад хяналт тавих
Санхүүгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг хянах
Мөнгөний болон ажлын капиталын удирдлагыг зөв зохистой хэрэгжүүлэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-09
Хүний нөөцийн менежер /Салбар компани/

Ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцааг хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэх
Компанийн хэмжээнд Хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих;
Байгууллагын Хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, удирдлагын үйл ажиллагаанд удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх;
Компанийн хэмжээнд сургалт, идэвхжүүлэлтийг үйл ажиллагааг хариуцах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-13
Систем Архитект / System Architect

Компаний технологийн алсын хараа, системийн стратеги төлөвлөлтийг гаргах
Энтерпрайз архитектурыг боловсруулах, хөгжүүлэх, төлөвлөлтийг хийх
Шинэ системийн судалгаа шинжилгээ хийх, нэвтрүүлэх, шийдлийг боловсруулах
Мэдээлэл технологийн архитектуртай холбоотой баримт бичгүүдийг боловсруулах
Системд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох
Систем хоорондын уялдаа хамаарлыг сайжруулах, систем интеграцийн шийдэл боловсруулах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2022-09-13
Өгөгдлийн сангийн админ

Компанийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй өгөгдлийн сангуудын хэвийн тасралтгүй найдвартай байдлыг хангах
Өгөгдлийн сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянах
Шинэ системүүдийн өгөгдлийн сангийн архитектур, бүтэц зохион байгуулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-05
Хүний нөөцийн бодлогын менежер

Салбар компаниудын хүний нөөцийн ажилтнуудыг мэргэжлийн чиг үүргийн удирдлагаар хангах замаар Таван Богд Группийн Хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх;
Ажилтнуудыг тогтвортой ажиллахад дэмжлэг болохуйц хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх замаар хүний нөөцийг тогтворжуулах функцийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах;
Хүний нөөцийн аливаа гарын авлага, дүрэм, журмуудад тавигдах нийтлэг шаардлага, стандартыг группийн хэмжээнд тогтоон, салбар компаниудад таниулан хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг удирдан зохион байгуулах;
Хариуцсан үндсэн ажил үүргийн хүрээнд шаардлагатай судалгаа хийх, зохион байгуулах, удирдлагад тайлагнах, төлөвлөлт гүйцэтгэлтэй холбоотой бүртгэл судалгааг хийн, мэдээллийн бааз үүсгэх, удирдлагын тайлан мэдээ гаргах;
Хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд гарын авлага, сургалтын материалыг боловсруулах, шинэчлэх, сургалт зааварчилгаа өгөх;

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-05
Бүртгэлийн бодлого хяналтын хэлтсийн дарга

Группийн охин компаниудыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн нэгдсэн бодлого”-р хангах, зөвлөмж хүргүүлэх
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг сайжруулан, үйл ажиллагаанд мөрдүүлэх
НБББББичгийн дагуух бүртгэл хөтлөлтөд хяналт тавих, зөвлөмж хүргүүлэх
Программ хангамж нэвтрүүлэлт, сайжруулалт, бүртгэл тооцоо хөтлөлтөд хяналт тавих, тохируулга хийх
Сонгон шалгаруулалтын материал бэлдэх, шалгах, хянах
Группийн нягтлан бодогч нарт ажлын заавар зөвлөмж өгөх
СУГазрын хэмжээнд бүртгэлийн бодлогын стандарттай холбоотой шаардлагатай сургалтуудыг зохион байгуулах, үнэлэх

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-08
Худалдан авалтын мэргэжилтэн /Барилга/

Зах зээлийн судалгаа шинжилгээ  хийж, компанийн худалдан авалтын  үйл ажиллагааг үр ашигтай төлөвлөх, зохион байгуулах
Дотоод  зах зээлээс бараа материалуудад технологи, чанарын харьцуулалт судалгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж, зорилтот бизнесийн түнш байгууллагуудтай харилцан, худалдан авалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэн ажиллах 
Компанийн худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгохтой холбоотой санал гаргах хэрэгжүүлэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-07
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Компанийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, хангамж, ажилтантай үүсэх харилцааны талаар компанийн богино, дунд, урт хугацааны зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
Хүний нөөцийн бодлого, стратегид нийцүүлж холбогдох үйл ажиллагааг хууль, дүрэм журамд нийцүүлэн оновчтой бөгөөд үр дүнтэй зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
Green ERP программд ажилтнуудын мэдээлэл оруулах, хөдөлмөрийн харилцааны гэрээ, шийдвэрүүдийг тухай бүр оруулах
Салбарын ажилтнуудын сонгон шалгаруулалтыг хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-07
Бизнес хөгжүүлэлтийн менежер

Шинэ бизнесийн зах зээлийн судалгаа хийх, тайлагнах
Өрсөлдөгчийн судалгаа шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах
Шинжилгээ судалгаанд үндэслэн хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-01
Захирлын жолооч

Хариуцсан техникийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг хангах
Ажил үйлчилгээнд гарах бүрдээ техникийн хэвийн, аюулгүй ажиллагааг шалгаж, зохих хууль дүрмийн дагуу хөдөлгөөнд оролцох
Удирдлагын өгсөн чиглэлийн дагуу түргэн шуурхай үйлчлэх
Үйлчилгээнд өндөр соёл, шуурхай ажиллагааг хэвшүүлж, гаражаас орох гарах бүртээ спидометрийн заалтыг тэмдэглүүлэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны заавар журмыг чанд мөрдөж ажиллах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-08-31
Төслийн менежер

Шинэ бизнестэй холбоотой бүх харилцааг зохицуулах 
Төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллах
Төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган явцыг тайлагнах   
Гадаад харилцааны ажлуудыг хариуцан ажиллах 
Бусад ажил үүргүүдийг удирдлагаас өгсөн зааврын дагуу хийж гүйцэтгэх 

 

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
© Таван Богд Групп. 1995-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.