Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн гудамж, Гоёо төв байр

Таван Богд Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-03-29
Төслийн менежер /Дижитал аггрегатор ХХК/

Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт хэрэгжиж буй төсөл, өөрчлөлт болон төслийн багийг удирдан зохион байгуулах;
Төсөл, өөрчлөлтийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих;
Төсөл, өөрчлөлтийг тодорхойлсон хугацаанд чанарын өндөр үзүүлэлттэйгээр нэвтрүүлж хүсэлт гаргасан газар нэгжид хүлээлгэн өгөх;
Төслийн нэгдсэн төлөвлөгөө гаргах, цар хүрээ, зорилго, үр дүнг тодорхойлох;
Төслийн биелэлтэд хяналт тавих;
Төсөл болон төлөвлөгөөтэй холбоотой эрсдлийг тодорхойлох, эрсдэлээс сэргийлэх;
Төслийн өөрчлөлтийг /change management/ хянан зохицуулах;
Төсөлтэй холбоотой бичиг баримтыг бэлтгэх, нэгтгэж хадгалах.

2021-04-12
ДИЗАЙНЕР /Барилга/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

2021-04-13
ХАБЭА менежер/Улаанбаатар Гурил ХХК/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын ажилтнуудын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангуулах, аюулгүй ажлыг байр бий болгох, зөв зан үйлийг байгууллагын хэмжээнд төлөвшүүлэх, холбогдох хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах
Ажилтан бүрийг нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай хувцсыг ажлын байранд хэрэглэж хэвшүүлэх, хяналт тавих
Ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах, эрүүл мэндийн үзлэгийн дүгнэлтэд үндэслэж, ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх
Аюулыг мэдээллэх тогтолцоог бүрдүүлж, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, осол гарахаас урьдчилан сэргийлэх гэх мэт

2021-04-13
Хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн /Таван Богд Солюшнс ХХК/

АТМ дээр хийгдэх өөрчлөлт, хөгжүүлэлт болон сайжруулалтын хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан боловсруулсан тестийг гүйцэтгэх
Үйл ажиллагаанд байгаа АТМ-ын үйл ажиллагааны явцад гарсан АТМ инженерийн шийдэх боломжгүй алдааг шийдвэрлэх
Үйлдвэрлэгч талаас орох сургалт болон шинэ тоног төхөөрөмж нэвтрэхтэй холбоотойгоор тэдгээрт суралцах

2021-04-13
БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /5с дээш жил ажилласан /

1. Хариуцсан барилгын ажил, хэрэглэгдэх материалын шаардлагыг тодорхойлж гэрээт Гүйцэтгэгчийн барилга угсралтын бүхий л ажлыг аюулгүй ажиллагааны болон мэргэжлийн удирдлагаар хангаж үйл ажиллагаанд технологийн, чанарын, гүйцэтгэлийн хяналт тавих
 
2.Хариуцсан барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, төлөвлөлт, инженерийн бэлтгэл ажил, материал хангамжийн асуудлыг холбогдох нэгжийн удирдлагуудын оролцоотой зохион байгуулж барилгын ажлыг график хугацаанд нь дуусгах нөхцлийг бүрэн хариуцан ажиллах
 
3.Барилга угсралтын ажлын технологи стандарт барилгад хэрэглэгдэх материалын талаарх шинэ ололт дэвшилийн талаар судалгааг хийж, нэвтрүүлэх бүтээлч санаачлагатай байх

2021-04-13
Брэнд менежер /"Улаанбаатар Гурил" ХХК/

Маркетингийн төсөв, төлөвлөгөө боловсруулах
Маркетинг, брэндинг хөгжүүлэлтийн хүрээнд борлуулалтыг дэмжсэн идэвхижүүлэлтийн олон талт арга хэлбэрийг ашиглан борлуулалтыг дэмжих бодлогыг нэгтгэж, төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавих
Өрсөлдөгчөөс ялгарсан маркетингийн бодлого хэрэгжүүлэх гэх мэт

2021-04-13
Дизайнер/Улаанбаатар Гурил" ХХК/

Компанийн маркетинг, борлуулалтын бодлого, стратеги, чиглэлийн дагуу брэнд идэвхижүүлэлт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг зохион байгуулахад хамтран ажиллах
Компанийн маркетингийн идэвхижүүлэлт, брэндийн ажлын хүрээнд хийгдэх сошиал пост, брошур, каталоги, тараах материал, хаяг анонс, видео реклам зэрэг график дизайн, хэвлэлийн эх бэлтгэлтэй холбоотой бүхий л ажлуудыг хийж гүйцэтгэх

2021-03-31
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /Смарт Электроникс/

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл,  хөтлөлт
Борлуулалтын тооцоог бүртгэх, хянах
Харилцагчидтай тооцоо нийлэх
Тайлан мэдээг бэлтгэн тайлагнах
Борлуулагчийн гаргаж өгсөн тайланг үндэслэн бүх төрлийн тооцоог хянаж шалгах, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах
Бараа, бэлэн бүтээгдэхүүний тооллого хийх
Өглөг, авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих

2021-04-12
БАРИЛГЫН ТӨСӨВЧИН

- Барилгын зургийн дагуу шинээр батлагдсан норм, дүрэм, стандарт, судалгааг үндэслэн урт, дунд, богино хугацааны төсөв боловсруулах батлуулах.
- Барилгын талбай дээр хэмжилт хийж барилгын ажил гүйцэтгэгч гэрээний мэдээллийг үндэслэн ажлын тоо хэмжээ, ажлын хөлсийг үнэн зөв, бодитой бодож тооцоолох.
- Хяналтын инженерүүдийн зургийн тооцооллыг үндэслэн бараа материал, түүхий эдийн захиалганд хяналт тавих, үр ашигтай зарцуулж байгаа эсэхийг хянах.
- Төслийн ажилд шаардлагатай бүхий л бараа, материалын орц, норм, чанар, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, ажиллах хүч тэдгээрийн үнэ ханшийн судалгаа хийх.
- Зураг төслийн дагуу эдийн засгийн тооцоо, судалгаа хийх
- Удирдлагыг мэргэжлийн зүгээс шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангах

2021-04-12
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ/ барилга/

Компанийн үйл ажиллагааны талаарх санхүүгийн мэдээлэл боловсруулах,түүнд санхүүгийн шинжилгээ хийх
Санхүүгийн тайлан эдийн засгийн нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, санхүүжилт, хөрөнгө оруулах шийдвэр гаргалтанд ашиглахуйц тайлан гаргах
Төсөв төлөвлөгөө боловсруулах,гүйцэтгэлийг хянах, удирдах
Хөрөнгө оруулалтын боломж хувилбаруудыг судлаж оновчтой хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэр гаргалтын талаарх мэдээллээр удирдлагыг хангах
Төслийн эдийн засгийн тооцоолол, судалгааны тоон өгөгдөл дээр дүн шинжилгээ хийж, оновчтой дүгнэлт гаргаж санал боловсруулах

2021-04-12
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ/ барилга/

Компанийн үйл ажиллагааны талаарх санхүүгийн мэдээлэл боловсруулах,түүнд санхүүгийн шинжилгээ хийх
Санхүүгийн тайлан эдийн засгийн нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, санхүүжилт, хөрөнгө оруулах шийдвэр гаргалтанд ашиглахуйц тайлан гаргах
Төсөв төлөвлөгөө боловсруулах,гүйцэтгэлийг хянах, удирдах
Хөрөнгө оруулалтын боломж хувилбаруудыг судлаж оновчтой хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэр гаргалтын талаарх мэдээллээр удирдлагыг хангах
Төслийн эдийн засгийн тооцоолол, судалгааны тоон өгөгдөл дээр дүн шинжилгээ хийж, оновчтой дүгнэлт гаргаж санал боловсруулах

2021-04-12
Нягтлан бодогч /Little sheep/

- Удирдлага болон татвар, санхүүгийн байгууллагуудыг шаардлагатай санхүүгийн тайлан,       мэдээ мэдээллээр хангах
- Тооцооны нягтлангуудын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд чиглүүлэх, удирдан зохион   
  байгуулах
- Татвар, НД болон санхүүгийн тайлан бэлтгэх
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

2021-04-08
Хуулийн зөвлөх /Таван Богд Солюшнс ХХК/

Гэрээ, контракт болон эрх зүйн харилцааг үүсгэх, өөрчлөх, дуусгавар болгоход чиглэгдсэн бүх төрлийн бичиг баримтыг боловсруулах, хянах гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх,
Хууль эрх зүйтэй холбоотой шинэчлэлт, өөрчлөлтүүдийг үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх,
Компанийг төлөөлөн байгууллага хоорондын эрх зүйн маргаанд оролцох,
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой маргааныг шийдвэрлэх,
Байгууллагын дотоод журам, түүнтэй холбогдон гарсан бусад дүрэм журам, хөдөлмөрийн гэрээ бусад гэрээг боловсруулж, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих,

2021-04-07
Маркетингийн дизайнер /Таван Богд Солюшнс ХХК/

Компанийн болон хэлтсийн маркетингийн төлөвлөгөөний хүрээнд бүх төрлийн постер, богино хэмжээний видеоны дизайн бэлдэх, зураг авах, эвлүүлэх.
Сошиал төлөвлөгөө бэлтгэх, хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийг хангах.
Маркетингийн идэвхжүүлэлтийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангах, зохион байгуулах, хяналт тавих зэрэгт туслах, оролцох.
Вэб сайтад мэдээлэл байршуулах, байршуулж буй мэдээллийг хамтарч бэлтгэх.

2021-04-08
Гадаад харилцаа, худалдан авалтын менежер /LS/

Гадаад, дотоод захиалга хийх
Нийлүүлэгч компанитай гэрээ хийх
Бараа бүтээгдэхүүний судалгаа хийх
Шинэ бэлтгэн нийлүүлэгч компани олох
Импортоор ирж буй бараа бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтэнд хяналт тавих
Шинэ салбарын тоног төхөөрөмж, барилгын материал, тавилгын захиалга хийх, холбогдох тооцооллыг хийх гэрээ багуулах

2021-04-08
Гүйцэтгэх захирал /Таван Богд Солюшнс ХХК/

Орчин үеийн технологийн шийдлийг агуулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг (хэвлэх тоног төхөөрөмж, хяналтын камер систем, сервер түүнд суурилсан шийдлүүд) хэрэглэгчдэд хүргэх, хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн шийдлийг боловсруулан санал болгох зэрэг технологид суурилсан бизнесийн стратегийг тодорхойлох, үйл ажиллагаа үр ашигтай удирдан зохион байгуулах

Компанийн хэмжээнд бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эцсийн хэрэглэгчид хүргэх хүртэлх бизнесийн үйл ажиллагааны процессын урсгал, нэгж, алба, хэлтсийн уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг хэрхэн хангаж байгааг тодорхойлсны үндсэн дээр хэтийн болон ойрын бизнес стратегийн төлөвлөлтөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг үнэлэх, тасралтгүй сайжруулах;
Зах зээлийн багтаамж, борлуулалтын суваг, компанийн нөөцөд үндэслэн борлуулалтын төлөвлөлтийг хийж, гүйцэтгэлтэй нь харьцуулсан дүн шинжилгээнд үндэслэн цаг тухайд нь зохих шийдвэрийг гаргаж хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
Өртөг зардлын судалгаанд үндэслэн үргүй зардлыг бууруулах, зардлын зарцуулалтанд хяналт тавих, борлуулалтыг дэмжсэн ирээдүйд өгөөж өгөх шаардлагатай зардалд зөвшөөрөл олгох;
Брэндийн эрэлт, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор маркетингийн иж бүрэн хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжилтийг хангах, брэндийн нэр төрөл категорийг өргөжүүлэх санаачилга гаргах, стратеги баримталж ажиллах;
Зах зээл, хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээ, хандлагын судалгааны дүнд үндэслэн одоогийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг тасралтгүй сайжруулах, ахиуц ашгийг бий болгохуйц шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, бизнес, төслийг нэвтрүүлэх, үнээс хамааралгүй эрэлт бий болгоход чиглэсэн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэн ажиллах;
Компанийн эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлс, менежментийн зарчмыг тодорхойлон өдөр тутмын үйл ажиллагаанд үлгэрлэн хэвшүүлэх, байгууллагын соёл, засаглалыг төгөлдөржүүлэхэд манлайлж ажиллах;
Ажилтны бүтээмж, ажлын гүйцэтгэлтэй уялдсэн хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх

2021-03-29
ХУУЛЬ, ГЭРЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН/ барилга/

Гэрээ, контракт болон эрх зүйн харилцааг үүсгэх, өөрчлөх, дуусгавар болгоход чиглэгдсэн бүх төрлийн бичиг баримтыг боловсруулах, хянах гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх,
Хууль эрх зүйтэй холбоотой шинэчлэлт, өөрчлөлтүүдийг үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх,
Компанийг төлөөлөн байгууллага хоорондын эрх зүйн маргаанд оролцох,
Байгууллагын хэмжээний бүх гэрээг боловсруулж, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих,

2021-04-08
ЖОЛООЧ, ТУСЛАХ

- Барилгын талбайд няравын шууд удирдлаганд туслах ажил үүрэг гүйцэтгэх
- Хот доторх бараа материалын тээвэрлэлт, ачил, буулгалт хийх
 

2021-03-30
БАРИЛГЫН МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

 Барилгын зургийн дагуу шинээр батлагдсан норм, дүрэм, стандарт, судалгааг үндэслэн урт, дунд, богино хугацааны төсөв боловсруулах батлуулах.
- Барилгын талбай дээр хэмжилт хийж барилгын ажил гүйцэтгэгч гэрээний мэдээллийг үндэслэн ажлын тоо хэмжээ, ажлын хөлсийг үнэн зөв, бодитой бодож тооцоолох.
- Хяналтын инженерүүдийн зургийн тооцооллыг үндэслэн бараа материал, түүхий эдийн захиалганд хяналт тавих, үр ашигтай зарцуулж байгаа эсэхийг хянах.
- Төслийн ажилд шаардлагатай бүхий л бараа, материалын орц, норм, чанар, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, ажиллах хүч тэдгээрийн үнэ ханшийн судалгаа хийх.
- Зураг төслийн дагуу эдийн засгийн тооцоо, судалгаа хийх
- Удирдлагыг мэргэжлийн зүгээс шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангах

2021-03-29
БАРИЛГЫН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛТАН

Барилгын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулахад шаардагдах бараа материалыг захиалсан хугацаанд түргэн шуурхай хангах

2021-03-29
ХУДАЛДАН АВАЛТ, БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Компанид  гадаад зах зээлээс материалын судалгаа, худалдан авалт хийх, гадаадын бизнесийн түнш байгууллагуудтай харилцах.
Худалдан авч буй материалын чанарыг шалгаж бараа нийлүүлэгчидтэй үнийн талаар харилцан тохиролцож худалдааны гэрээ байгуулж, гэрээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэн ажиллах
Зардлын төсөв боловсруулж нөөцийг зохистой ашиглах асуудлыг удирдан зохион байгуулах.

2021-03-16
Тооцооны нягтлан бодогч /УЛААНБААТАР ПРИНТ ХХК/

1. Бараа материалын татан авалт болон худалдан авалтыг тухайн гадаад, дотоод харилцагчийн нэхэмжлэхтэй тулган тоо ширхэгийн хувьд бүрэн гүйцэд ирсэн эсэхэд байнга хяналт тавьж ажиллах,
2. Бараа материал хүлээн авах хуудас, дараа тайлан болон бусад шаардлагатай материалд тулгуурлан бараа материалын өртөг бодож Ерөнхий нягтлангаар хянуулах,
3. Ерөнхий нягитлан бодогчийн хянаж баталгаажуулсан бараа бүтээгдэхүүний өртгийг бүртгэлийн мэдээллийн системд оруулах,
4. Татан авалтын холбоотой дараа тайлангийн тооцоонд хяналт тавих, мөнгөний илүүдэл дутагдлыг хянах

2021-04-05
Гүйцэтгэх захирал /Үхрийн ферм/

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО:
Байгууллагын эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөөний зорилтод нийцүүлэн үйл ажиллагааг стратеги төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу удирдан зохион байгуулах
ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ

Мал, тэжээвэр амьтдын фермийн аж ахуйг холбогдох хууль тогтоомж, чанар стандартын дагуу байгуулах, техник эдийн засаг, технологийн үндэслэл гаргах, боловсруулах, зохион байгуулж, үр ашигтай ажиллуулах
Мал амьтны арчилгаа, маллагаа, тэжээллэгийн технологид үнэлгээ өгөх, боловсруулах, удирдан зохион байгуулах мэдлэгтэй
Компанийн хэмжээнд бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эцсийн хэрэглэгчид хүргэх хүртэлх бизнесийн үйл ажиллагааны процессын урсгал, нэгж, алба, хэлтсийн уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг хэрхэн хангаж байгааг тодорхойлсны үндсэн дээр хэтийн болон ойрын бизнес стратегийн төлөвлөлтөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг үнэлэх, тасралтгүй сайжруулах;
Зах зээлийн багтаамж, борлуулалтын суваг, компанийн нөөцөд үндэслэн борлуулалтын төлөвлөлтийг хийж, гүйцэтгэлтэй нь харьцуулсан дүн шинжилгээнд үндэслэн цаг тухайд нь зохих шийдвэрийг гаргаж хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
Өртөг зардлын судалгаанд үндэслэн үргүй зардлыг бууруулах, зардлын зарцуулалтанд хяналт тавих, борлуулалтыг дэмжсэн ирээдүйд өгөөж өгөх шаардлагатай зардалд зөвшөөрөл олгох;
Брэндийн эрэлт, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор маркетингийн иж бүрэн хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжилтийг хангах, брэндийн нэр төрөл категорийг өргөжүүлэх санаачилга гаргах, стратеги баримталж ажиллах;
Зах зээл, хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээ, хандлагын судалгааны дүнд үндэслэн одоогийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг тасралтгүй сайжруулах, ахиуц ашгийг бий болгохуйц шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, бизнес, төслийг нэвтрүүлэх, үнээс хамааралгүй эрэлт бий болгоход чиглэсэн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэн ажиллах;
Компанийн эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлс, менежментийн зарчмыг тодорхойлон өдөр тутмын үйл ажиллагаанд үлгэрлэн хэвшүүлэх, байгууллагын соёл, засаглалыг төгөлдөржүүлэхэд манлайлж ажиллах;
Ажилтны бүтээмж, ажлын гүйцэтгэлтэй уялдсэн хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх

2021-04-05
Автомашин борлуулалтын албаны дарга (Toyota-ТB)

Автомашины борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, түүний ашигт ажиллагааг хангах
Борлуулалтын төлөвлөгөөг сар, улирал, жилээр батлуулан төлөвлөгөөний дагуу ажиллах
Автомашины борлуулалтын албыг удирдах албаны ажилтнуудыг удирдлагаар хангах 
Багийн ажиллагсдын ур чадварыг хөгжүүлэх замаар албаны үйл ажиллагааг хөгжүүлэх
Бусад чиг үүргүүд

 

2021-03-27
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /БАРИЛГА/

Компанийн хэмжээний нягтлан бодох бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж, бүртгэл хөтлөлтийн үнэн зөв байдалд хяналт тавих. Компанийн удирдлага болон татвар, санхүүгийн байгууллага, мэдээлэл хэрэглэгчдийг санхүү, татварын тайлан, санхүүгийн бусад шаардлагатай мэдээллээр цаг тухайд нь шуурхай хангахад оршино.

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл,  хөтлөлт
Аяллын тооцоог бүртгэх, хянах
Харилцагчидтай тооцоо нийлэх
Тайлан мэдээг бэлтгэн тайлагнах

2021-03-29
ЗАХИРГАА ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /БАРИЛГА/

Захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагаа, албан хэрэг хөтлөлт, хүний нөөцийн үндсэн ажил үүргийн функцэд туслалцаа үзүүлэх

2021-04-01
Харилцагч хариуцсан менежер /Дижитал аггрегатор/

Харилцагч нартай харилцаа холбоо тогтоож, харилцан уялдаатай ажиллах, борлуулалтанд нөлөөлөхүйц санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх
Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих
Тоон өгөгдөлд ажиллаж судалгаа шинжилгээ хийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх оновчтой шийдвэрүүдийг гаргаж хэрэгжүүлэх
Бүтээлч, практик шийдлийг гаргаж асуудлыг шийдвэрлэх
Бусад АБТ-д тусгагдсан ажил үүргүүд


 

2021-04-01
Дуудлагын төвийн оператор /Дижитал аггрегатор ХХК/

Токток хүргэлтийн үйлчилгээний өдөр тутмын үйл ажиллагааг ханган, хүргэлтийн ажилтнуудыг чиглүүлэн ажиллаж, дуудлага, захиалга, гомдол, хүсэлт хүлээн авах замаар байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ.  

2021-03-27
ДИЗАЙНЕР /Барилга/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

2021-03-29
ХАБЭН-Н МЭРГЭЖИЛТЭН /БАРИЛГА/

Нийт ажиллагсдын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах, учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжлийн зохицуулалт, удирдлага, арга зүйгээр ханган ажиллана

2021-03-24
Кузов засварчин /Toyota/

 

 Автомашины гадна кузовын сэв гаргаж, замаска хийх
Будаг хийх

 

2021-03-16
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /Смарт Электроникс/

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл,  хөтлөлт
Борлуулалтын тооцоог бүртгэх, хянах
Харилцагчидтай тооцоо нийлэх
Тайлан мэдээг бэлтгэн тайлагнах
Борлуулагчийн гаргаж өгсөн тайланг үндэслэн бүх төрлийн тооцоог хянаж шалгах, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах
Бараа, бэлэн бүтээгдэхүүний тооллого хийх
Өглөг, авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих

2021-03-15
ДИЗАЙНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

2021-03-16
БАРИЛГЫН НЯРАВ/ туршлагатай/

1.Барилгын материал багаж хэрэгсэл, эд хөрөнгө түүний зарцуулалтын анхан шатны бүртгэл тооцоог хийж, хяналт тавих
2.Зохих захиалгыг өгч бэлтгэн нийлүүлж,хадгалалт хамгаалалтыг бүрэн хариуцан ажиллах 
3.Бараа бүтээгдэхүүнийг коджуулан, орлого зарлагын тайланг үнэн зөв гаргаж ажиллах 

2021-03-20
Ахлах хуульч

Компанийн бүхий л үйл ажиллагааны эрсдэлтэй цэгийг тодорхойлох,  компанийн үйл ажиллааны хүрээнд аливаа  эрхзүйн эрсдэлээс  урьдчилан сэргийлэх, ухуулан таниулах,  хууль, эрх зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг хангахад шууд удирдлага болон бусад газар, хэлтэс албаны удирдлагыг мэдээлэл, зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах
Гэрээний төслийг хянаж боловсруулах
Авлага барагдуулах процессыг удирдаж ажиллагаа 
Компанийн эрх зүйтэй холбоотой ажлууд 
Хууль зүйн  зөвлөгөө өгөх, туслалцаа үзүүлэх
Эрхзүйн болон бодлогын  баримт баримт боловсруулах

2021-03-19
Бизнес хөгжлийн ахлах менежер

Микро, макро түвшний эдийн засгийн орчны шинжилгээ хийх
Бизнес хөтөлбөрүүдэд үнэлгээ хийх
Стратегийн төлөвлөлт боловсруулах, хэрэгжилт гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хамтран ажиллах
Салбар компаниудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, Группийн хэмжээнд шинэ төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх зарчмаар оролцох болон холбоотой хэлтсийн бусад ажлууд
Гадаад дотоод харилцагчтай харилцан ашигтай хамтран ажиллах
Группийн удирдлагуудыг эдийн засаг бизнесийн талаарх мэдээ мэдээлэл дүн шинжилгээний талаарх мэдээллээр хангах

Салбар компаниудын бизнес хөгжлийн менежерүүдэд чиг үүргийн удирдлагын чиглүүлэг өгч дэмжиж ажиллах

2021-03-16
Мужаан /Монгол Машин Концерн ХХК/

Барилгын гипсэн хана тааз хийх, дүүжин тааз угсрах
Паркетан шал шахах, хаалга цонх суулгах, тавилга угсрах
Удирдлагаас өгсөн бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх
Барилгын засал чимэглэл хийдэг бол давуу тал болно.

2021-03-16
Нярав /Улаанбаатар Принт ХХК/

1.Бараа материал түүний зарцуулалтын анхан шатны бүртгэл тооцоог хийж, хяналт тавих
2.Зохих захиалгыг өгч бэлтгэн нийлүүлж,хадгалалт хамгаалалтыг бүрэн хариуцан ажиллах 
3.Бараа бүтээгдэхүүнийг коджуулан, орлого зарлагын тайланг үнэн зөв гаргаж ажиллах 

2021-03-16
Худалдан авалтын менежер /Улаанбаатар Принт ХХК/

Компанид  гадаад зах зээлээс материалын судалгаа, худалдан авалт хийх, гадаадын бизнесийн түнш байгууллагуудтай харилцах.
Худалдан авч буй материалын чанарыг шалгаж бараа нийлүүлэгчидтэй үнийн талаар харилцан тохиролцож худалдааны гэрээ байгуулж, гэрээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэн ажиллах
Дотоод худалдан авалт болон зардлын төсөв боловсруулж нөөцийг зохистой ашиглах асуудлыг удирдан зохион байгуулах.
Багаа удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх

© Таван Богд Групп. 1995-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.