Үндсэн хувилбар

Сүү Хувьцаат Компани

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
Микробиологич

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үндсэн чиг үүргийн дагуу

Судалгааны менежер /маркетингийн алба/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үндсэн чиг үүргийн дагуу

Сургалт хөгжил хариуцсан хүний нөөцийн менежер

               Компанийн  ажилтнуудад стратеги төлөвлөгөөний дагуу тухайн ажилбарууд хийгдэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, хандлага, мэргэшлийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, сургалтын төлөвлөгөөг батлуулах, зохион байгуулах, тайлагнах Компанийн сургалт, хөгжлийн төлөвлөгөөг гарган, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Компанийн хамт олны хэмжээнд зохион байгуулагдах сургалт, мэдээллийн арга хэмжээг зохион байгуулах Сургалтын тайлан, сургалтын сэтгэл ханамжийн судалгаа, сургалтын үр дүнгийн тайланг тухай бүр гаргах Цагийн мэдээлэл, тайлан гаргах Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг хийх

Аарц цөцгийн тосны цехийн инженер

Тоног төхөөрөмж ажиллуулах, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах. Хувийн зохион байгуулалт, техник сэтгэлгээ сайтай. Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаварыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх чадвартай. Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах. Сүү боловсруулах салбар үйлдвэрт дэмжлэг үзүүлж ажиллах.

НЯРАВ

Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж, удирдлагын шийдвэр гаргалтад үнэн зөв мэдээллээр цаг тухайд нь хангаж ажиллах

Үйлчлэгч

Ээлж хүлээлцэх, ажил эхлэхэд бэлтгэх Хуваарьт талбайн угаалга цэвэрлэгээ хийх, бүртгэл хөтлөх

МАШИН УГААГЧ /эрэгтэй/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг, гүйцэтгэх Сүү бэлтгэлийн машинийг стандарт ажлын зааврын дагуу угааж, цэвэрлэх

Ерөнхий инженер

Компанийн тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн бэлэн байдлыг хангуулах, техник ашиглалтын үйл ажиллагааг төлөвлөж, зохицуулах, удирдлагаар тасралтгүй ханган ажиллах. Компанийн авто машиныг оношлох, шаардлагатай засвар үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх ажлыг хариуцан ажиллах. Засварын үйлчилгээний төлөвлөгөөг гаргах ИТА-ыг шууд удирдлагаар ханган ажиллах.

Засварын механик

Авто машинуудын засвар үйлчилгээг чанартай хийж гүйцэтгэх. Засварчдын өдөр тутмын ажилд хяналт тавин удирдлагаар ханган ажиллах. Засварын өдөр тутмын бүртгэлийг хөтлөн ажиллах.

Борлуулалтын жолооч туслах

Борлуулалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах, борлуулах бүтээгдэхүүнийг ачиж, буулгах, зөөж тээвэрлэх

Агро ферм хариуцсан дэд захирал

Сүү ХК-ийн охин компани болох Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд байрлах Эрчимжсэн мал аж ахуйн цогцолбор фермийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Макс Агро ХХК-д дэд захирлын албан тушаалд байрлан ажиллах Газар тариалан, тэжээл бэлтгэх, фермийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх Компанийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх, төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үүрэг даалгавар, нөөцийг хуваарилах, зохион байгуулж, ажлын үр дүн үйл явцыг хянах Байгууллагын үйл ажиллагааны бүхий л түвшинд эрсдэлийн менежментийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих Бизнесийг өргөжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвлөлтүүдийн санал гаргах Фермийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, удирдан зохион байгуулах, процессыг сайжруулах, дэвшилтэт технологи, инноваци ашиглах Ажилтнуудын ажлын бүтээмж, гүйцэтгэлийг сайжруулах ажлуудыг зохион байгуулах Байгууллагын үйл ажиллагаанд ажилтны бүтээмжийг өсгөх замаар чадварлаг багийг бүрдүүлэх, өсөж хөгжихөд дэмжлэг үзүүлэх

Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал

Компанийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх, төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үүрэг даалгавар, нөөцийг хуваарилах, зохион байгуулж, ажлын үр дүн үйл явцыг хянах Байгууллагын үйл ажиллагааны бүхий л түвшинд эрсдэлийн менежментийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих Бизнесийг өргөжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвлөлтүүдийн санал гаргах Компанийн эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн анализ хийх, санхүүгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавьж ажиллах зөв оновчтой шийдвэрийг шуурхай гаргах, ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, удирдан зохион байгуулах, процессыг сайжруулах, дэвшилтэт технологи, инноваци ашиглах Ажилтнуудын ажлын бүтээмж, гүйцэтгэлийг сайжруулах ажлуудыг зохион байгуулах,сайжруулах Байгууллагын үйл ажиллагаанд ажилтны бүтээмжийг өсгөх замаар чадварлаг багийг бүрдүүлэх, өсөж хөгжихөд дэмжлэг үзүүлэх Гэрээ хэлцэл хийх, боловсруулах, дүгнэх, үйл ажиллагаа, тендер зарлах зохион байгуулах, хянах, гүйцэтгэгч компаниудыг сонгон шалгаруулах гэх мэт болон бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Бизнес сэтгэлгээтэй.  Байгууллагын зөв соёлыг төлөвшүүлэх, хөгжлийн үйл явцыг удирдахад дэмжлэг үзүүлэх

АВТОМАТИКИЙН ТЕХНИКЧ

Тоног төхөөрөмжийн удирдлагын цахилгаан холболтын схем зураг унших, эвдрэл гэмтэл оношлох засварлах Хянах хэмжих хэрэгслийн гарын авлагыг уншиж танилцан солих, засаж сэлбэх, урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ хийх

Нягтлан бодогч /Зүүн хараад ажиллах/

Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж, удирдлагын шийдвэр гаргалтад үнэн зөв мэдээллээр цаг тухайд нь хангаж ажиллах

Борлуулалтын жолооч туслах

Борлуулалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах, борлуулах бүтээгдэхүүнийг ачиж, буулгах, зөөж тээвэрлэх

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг заавар, журмын дагуу хөтлөн явуулах, хууль тогтоомж, стандартыг мөрдүүлж ажиллах, хяналт тавих, арга зүйн удирдлагаар хангах, удирдлагын үйл ажиллагааг баримтжуулах Байгууллагын архивын үйл ажиллагааг заавар, журмын дагуу хөтлөн явуулах, хууль тогтоомж, стандартыг мөрдүүлж ажиллах, хяналт тавих, арга зүйн удирдлагаар хангах, удирдлагын үйл ажиллагааг баримтжуулах Байгууллагад мөрдөгдөж буй дүрэм, журмыг чанд мөрдөх. Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж ажиллах

Савлагч /Эрэгтэй/

Үйлдвэрлэлэээс гарсан бэлэн бүтээгдэхүүнийг савлах Ажиллах орчны цэвэрлэгээ хийх

Хөргөлтийн ахлах инженер

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний түгээлтийн машины амбаарын хөргөлтийн системийн тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангуулах,  хяналт, мониторингийг хийж тухай бүр шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх

Хөргөлтийн инженер

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний түгээлтийн машины амбаарын хөргөлтийн системийн тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангуулах,  хяналт, мониторингийг хийж тухай бүр шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх

Бизнес хөгжлийн менежер

Компанийн ерөнхий стратегийн чиглэлийг тодорхойлоход шаардлагатай судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, Өрсөлдөөний давуу талыг хадгалах эсвэл олж авах өсөлтийн стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх Компанийн бизнес төлөвлөгөө, OGSM-ийг боловсруулахад оролцох, хэрэгжүүлэлтэнд дэмжлэг үзүүлэх, гүйцэтгэлийг хянах, сайжруулах зөвлөмж өгөх. Бизнес төслүүдийн үр ашгийн тооцоо болон шаардлагатай судалгаануудыг хийж гүйцэтгэх Судалгаа, дүн шинжилгээг тасралтгүй хийх замаар бизнесүүдийн өрсөлдөөний байр суурь, салбарын чиг хандлагын талаархи ойлголтыг хөгжүүлж, тогтмол шинэчлэх. Бизнестэй нэгдэх ба бизнес худалдан авах, хамтарсан компаниуд үүсгэн байгуулах болон бусад стратегийн ач холбогдол бүхий санаачилгуудыг гол сонирхогч талуудтай уялдуулж, удирдаж ажиллана. Бизнесийн боломжит хэтийн төлөвийг тодорхойлох, тэдний өрсөлдөх чадварыг үнэлэх, түүнийг хэрэгжүүлэх үндэслэлийг боловсруулах. Шинэ бизнесийн боломжит түншүүд, үйлчлүүлэгчид, ханган нийлүүлэгчид зэрэг гадаадын гол оролцогч талуудтай харилцаа холбоог үүсгэх, хөгжүүлэх. Компанийн бүтээгдэхүүний портфолио сайжруулах, шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг манлайлан ажиллах Гадны зөвлөхүүд болон үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй харилцах харилцааг хөгжүүлэх, удирдах. Боломжит аюул занал, боломжуудыг тодорхойлохын тулд өрсөлдөөний орчныг хянаж, тэдгээрийг үнэлэх. Компанийн бизнесийг хөгжүүлэх чиг үүргийн үнэлгээг тогтмол хийж, сайжруулах шаардлагатай чиглэлүүдийг тодорхойлох. Бизнесийг хөгжүүлэх чиг үүргийн үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх.

Савлах машины оператор /Эрэгтэй/

Тоног төхөөрөмж ажиллуулах, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, ажил эхлэхэд бэлдэх Бүтээгдэхүүний савлагааны горим, мөрдөх Хариуцсан тоног төхөөрөмжийг угаах, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх

Макс Групп-н салбар компаниуд

 • Макс Групп
 • Сүү Хувьцаат Компани
 • Макс Өргөө ХХК
 • Мастер фүүдс ХХК
 • Рамада
 • Холидэй Инн Улаанбаатар Зочид буудал
 • Макс Рөүд
 • Макс Центр ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-37, Сүү ХК-ийн байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.