Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Сүү Хувьцаат Компани

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
Судалгааны менежер /маркетингийн алба/

Жилийн төлөвлөгөөний дагуу сар бүр зах зээл, өрсөлдөгч бүтээгдэхүүн, хэрэглэгчийн судалгааны төлөвлөгөө, судалгаа, шинжилгээний тайлан боловсруулах, компанийн удирдлагыг мэдээллээр хангах, багийн бусад гишүүдтэй хамтран багаар идэвх санаачилгатай, бүтээлч, үр дүнтэй ажиллах Групп компаниудын зах зээл болон гадаад орчинтой харьцаж буй бүх үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл бүрдүүлэх;  Сар бүрийн маркетингийн судалгааны тайлан гаргах  Жилийн судалгааны төлөвлөгөөг гаргах  Судалгаа болон амталгаат худалдааны төлөвлөгөөг нь жилийн маркетингийн төлөвлөгөөнд нэгтгэн оруулах  Үйл ажиллагааны бэлтгэл ажлын процессын хугацаатай холбогдуулан маркетингийн судалгааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, төлөвлөгөөг батлуулах  Ямар төрлийн судалгаа хийхээс шалтгаалан судалгааны асуултыг боловсруулах  Судалгаа болон амталгаат худалдаанд ажиллах хүмүүсийг сургалт болон холбогдох мэдээллээр бүрэн хангах  Судалгааны дүн шинжилгээг судалгаа боловсруулах SPSS болон бусад төрлийн software-н программ ашиглан гаргаж үр дүнг танилцуулах  7 хоног бүрд хийсэн бүтээгдэхүүний үнэ, зах зээлийн судалгааны тайланг нэгтгэн гаргах  Маркетингийн судалгааны үр дүнг тодорхойлох, цаашдын маркетингийн судалгааны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг тодорхойлно.  Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүр биелүүлэх 

Үйл ажиллагааны менежер /Сэлэнгэ аймаг Мандал сум/

Үхрийн ферм, газар тариалангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах,  Фермийн ажилтнуудын өдөр тутмын ажилд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх, удирдлагаар хангах, Барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмжийн засвар шинэчлэлтийн ажлуудыг тодорхойлж гүйцэтгүүлэх, Төлөвлөгөөний дагуу явцыг хянах, үр дүнг хэмжих, сайжруулах, Шууд удирдлагын өдөр тутмын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, орлон ажиллах, Шууд удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай хийж гүйцэтгэх, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг сахиулан ажиллах, Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ,

Засварын механик

Авто машинуудын засвар үйлчилгээг чанартай хийж гүйцэтгэх. Засварчдын өдөр тутмын ажилд хяналт тавин удирдлагаар ханган ажиллах. Засварын өдөр тутмын бүртгэлийг хөтлөн ажиллах.

Дата аналист /Борлуулалт/

Борлуулалтын тоон мэдээллийг нэгтгэх, дата  бааз үүсгэх, тоон мэдээлэлд үндэслэн олон талт шинжилгээ хийх, алдагдсан боломжийг бууруулах, борлуулалтын өсөлтийг хангах шийдэл гаргах, Байгууллагын богино, дунд хугацааны зах зээлийн чиг хандлагыг урьдчилан тодорхойлох,  Дата бааз, тайлан боловсруулалтыг хялбарчлах, автоматжуулах, 

Барилгын инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан үндсэн чиг үүргийн хүрээнд ажиллах   

Гагнуурчин

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу ажиллах 

Хүнсний тоног төхөөрөмжийн механик инженер

Тоног төхөөрөмжийг тасралтгүй үйл ажиллагаагаар хангах Техниктэй холбоотой төлөвлөгөө, тайлан гаргах Холбогдох албатай харилцаж техникийн туслалцаа авах

ХАБЭА-н ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үндсэн чиг үүргийн дагуу

Санхүүгийн шинжээч

Ажлын байрны зорилго Компанийн үйл ажиллагааны талаарх санхүүгийн мэдээлэл бэлтгэж боловсруулах, түүнд санхүүгийн шинжилгээ хийж үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, санхүүжилт, хөрөнгө оруулах шийдвэр гаргалтанд ашиглахуйц тайлан бэлтгэх Стратеги, Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, нэгтгэх, дүгнэх чадвартай байх    

Чанар шалгагч

Үйлдвэрийн хэмжээнд ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дэглэмийг сахиулж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах, борлуулалтанд үл тохирол гарахаас сэргийлж ажиллах, үйлдвэрлэлийн орчин эрүүл ахуйн шаардлагыг хангуулах

Малын эмч

1. Компанид нийлүүлэгдэж буй хөдөө аж ахуйн сүүнд чанар, стандартын шаардлагыг баримталж бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллах.  2. Гэрээт бэлтгэн нийлүүлэгчдийн малыг эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллах 3. Сар жилийн ажлын тайлан, төлөвлөгөөгөө хийж танилцуулах

Нярав

Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж, удирдлагын шийдвэр гаргалтад үнэн зөв мэдээллээр цаг тухайд нь хангаж ажиллах

Борлуулалтын жолооч туслах

Борлуулалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах, борлуулах бүтээгдэхүүнийг ачиж, буулгах, зөөж тээвэрлэх

Хүний нөөцийн албаны дарга

Компанийн “Эрхэм зорилго”-д хүрэхийн тулд хүний нөөцийн бодлого функцийг системтэйгээр хэрэгжүүлэх, компанийн ажлын байрны хэрэгцээг судалж, Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн дагуу чадвартай, мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангах, шинэ ажилтныг сонгон шалгаруулах, дотоод шилжилт хөдөлгөөний процесс, бодлого боловсруулж батлуулах, компанийн ажлын байрны шинжилгээ хийж тасралтгүй сайжруулан ажиллах, хүний нөөцийн дүрэм, журам, заавар боловсруулах, хяналт хийх.

Лаборант

АБТ-н дагуу, 

Шалгах механик

Авто машины оношлогоо, засвар, ээлжит үйлчилгээг тогтсон технологийн горимын дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай шуурхай гүйцэтгүүлэх. Авто машины өдөр тутмын үзлэг, техникийн байдлыг нарийн шалгах оношлогоо хийх Эд анги, механизм, системүүдийн бүрэн задаргаа, угсралт, тэдгээрийг солих засварын ажил хийх Техникийн саатал гарсан үед дуудлагаар оношлогоо, засварын ажил гүйцэтгэх

Борлуулалтын жолооч, туслах /Эрдэнэт/

Борлуулалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах, борлуулах бүтээгдэхүүнийг ачиж, буулгах, зөөж тээвэрлэх

Борлуулагч /Эрдэнэт/

Компанийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, Бараа бүтээгдэхүүн алдагдалгүй борлуулах, худалдан авагчдыг бараа бүтээгдэхүүний оновчтой зөв мэдээллээр хангах, бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, таниулах. Компанид ашиг сонирхолын зөрчилгүй үнэн шудрагаар ажиллах.

Мерчиндайзер

Бараа бүтээгдэхүүний өрөлтийг стандартын дагуу лангуун дээр өрөх, зах зээлд эзлэх байр суурийг бататгах, компанийн нүүр царай төлөөлөл болон сурталчилгааны ажилтны үүргийг давхар гүйцэтгэнэ

Борлуулагч /С ангилалтай/

- Компанийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, Бараа бүтээгдэхүүн алдагдалгүй борлуулах, худалдан авагчдыг бараа бүтээгдэхүүний оновчтой зөв мэдээллээр хангах, бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, таниулах. Компанид ашиг сонирхолын зөрчилгүй үнэн шудрагаар ажиллах.

Сүү бэлтгэлийн лаборант /гэрээт/

Сүү бэлтгэлийн албаны журмын дагуу ажиллах Бэлтгэн нийлүүлэгчдээс сүү цуглуулж авчрах Мэдээ мэдээллийг өдөр бүр тогтмол мэдээллэх

Сүлжээ дэлгүүр хариуцсан менежер

Хариуцсан бүсийн борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх Гэрээ хэлцэл хийх, харилцагчийн тоог хадгалах, нэмэгдүүлэх  Шинэ бүтээгдэхүүнийг борлуулалтын сувгуудад байршуулах Бүсийн борлуулагч, борлуулагчийн туслахыг удирдан зохион байгуулж ажиллах Маркетингийн болон борлуулалтын идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх

Захиалгын менежер

Борлуулалтын захиалга төлөвлөх Захиалгыг хүртээмжтэй хуваарилах Гэрээ хэлцэл хийх, харилцагчийн тоог хадгалах, нэмэгдүүлэх 

Макс Групп-н салбар компаниуд

 • Макс Групп
 • Сүү Хувьцаат Компани
 • Макс Өргөө ХХК
 • Макс Рөүд
 • Рамада
 • Холидэй Инн Улаанбаатар Зочид буудал
 • Мастер фүүдс ХХК
 • Макс Центр ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-37, Сүү ХК-ийн байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.