Монгол English
Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Монгол улс | Улаанбаатар хот | Сүхбаатар дүүрэг | 1 хороо | Жамъян Гүний гудамж | ICC Tower | 18 давхар |

Саммит Компьютер Технологи ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-11-04
Системийн инженер

Сүлжээ дэд бүтцийн найдвартай ажиллагааг хариуцах
мэдээллийн сүлжээний онол, бүтээгдхүүнийг судлах, суралцах
харилцагчдад мэдээллийн сүлжээ, мэдээллийн технологийн дэмжлэг үзүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-10
Байгууллагын борлуулалтын мэргэжилтэн

B2B түвшинд ажиллаж борлуулалт нэмэгдүүлэх
Борлуулалтын шинэ суваг нээх
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу. 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-30
Маркетингийн мэргэжилтэн

- B2B Салбарт байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-28
Мобайл апп хариуцсан мэргэжилтэн

Дотоод сүлжээ, интернетийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагаа аюулгүй байдлыг хангах
Сүлжээний тоног төхөөрөмжүүдийн тохиргоог хийх 
Судалгаа хийх, үнэлэлт дүгнэл өгөх, шийдвэр гаргах чадвартай
Цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн дүгнэлт хийх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чадвартай
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-11-28
Тооцооны нягтлан бодогч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-21
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Компанийн эрхэм зорилго, бизнес төлөвлөгөөтэй хүний нөөцийн хэлтсийн стратеги төлөвлөгөөг уялдуулан хүний нөөцийн бодлогыг баримтлах, хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавьж ажиллах.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-11
Багануур дүүрэгт-Зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах
- Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх
- Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх
- Олгосон санхүүгийн түрээст хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг
2022-11-11
Дорноговь-Замын үүд-д Зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах
- Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх
- Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх
- Олгосон санхүүгийн түрээст хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Дорноговь аймаг
2022-11-08
Тусгай активын мэргэжилтэн

Авлагын эргэн төлөлтийг хариуцах, авлага барагдуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах, авлага барагдуулах төлөвлөгөө гаргах, гүйцэтгэлийн тайлан мэдээ гаргах, шаардлагатай тохиолдолд компанийг шүүхэд төлөөлөх зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-11-18
Багануур дүүрэгт Зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах
- Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх
- Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх
- Олгосон санхүүгийн түрээст хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг
2022-11-17
Дотоод хяналтын мэргэжилтэн

Санхүүгийн түрээс /лизинг/ олгох үеийн болон олгосны дараах дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх, хяналтаар илэрсэн зөрчил, алдаа дутагдлыг залруулах, удирдлагыг хэрэгцээт мэдээллээр хангах зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-17
Архангай аймагт Зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах
- Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх
- Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх
- Олгосон санхүүгийн түрээст хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Архангай аймаг
2022-11-17
Өмнөговь аймагт Зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах
- Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх
- Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх
- Олгосон санхүүгийн түрээст хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Өмнөговь аймаг
2022-11-14
Бренд менежер

Харилцагч гадны түнш, байгууллагуудтай албан харилцаа тогтоож бараа бүтээгдэхүүн судлан, импортоор оруулж ирэх болон зах зээл дээр байршуулах  бүхий л харилцааг хийж гүйцэтгэнэ. 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-14
Зээлийн мэргэжилтэн-Баянхонгор аймагт

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах
- Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх
- Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх
- Олгосон санхүүгийн түрээст хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Хөвсгөл аймаг
2022-11-11
Бүтээгдэхүүн төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

Харилцагч гадны түнш, байгууллагуудтай албан харилцаа тогтоож бараа бүтээгдэхүүн судлан, импортоор оруулж ирэх болон зах зээл дээр байршуулах  бүхий л харилцааг хийж гүйцэтгэнэ. 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-11
Сэлэнгэ аймагт Зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах
- Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх
- Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх
- Олгосон санхүүгийн түрээст хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-10
Дуудлагын оператор

- Хэрэглэгчээс ирсэн дуудлага бүрт хариу өгөх, мэдэээллээр хангах
- Хэрэглэгчийн хүссэн үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлэх
- Онлайнаар ирсэн хэрэглэгчийн хүсэлтийг шийдвэрлэх, холбогдох 

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот
2022-11-02
Хэнтий аймагт Зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах
- Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх
- Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх
- Олгосон санхүүгийн түрээст хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Хэнтий аймаг
2022-11-08
Зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан борлуулах
- Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх
- Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх
- Олгосон санхүүгийн түрээст хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-11-07
Бүртгэлийн ажилтан

Компанийн хэмжээнд борлуулагдаж буй татан авсан бүхий л бараа бүтээгдэхүүнийг ERP дахь программд эхлэх цэгээс нь бүртгэлийг зөв бөгөөд цаг тухай бүрт нь бүртгэж оруулах, программд бүртгэх, борлуулах үнийг гаргах процессыг хангаж ажиллана.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-03
График дизайнер

Маркетингийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай видео реклам, сурталчилгаа, постер дизайныг хийж гүйцэтгэх 
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргүүд

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот

Ажлын байрны зарууд

  1. Системийн инженер11 сарын 4. 10:48
  2. Байгууллагын борлуулалтын мэргэжилтэн11 сарын 10. 10:07
  3. Маркетингийн мэргэжилтэн11 сарын 30. 9:03
  4. Мобайл апп хариуцсан мэргэжилтэн11 сарын 28. 11:20
  5. Тооцооны нягтлан бодогч11 сарын 28. 10:28

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Саммит Компьютер Технологи ХХК. 2003-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.