Үндсэн хувилбар

Саммит Компьютер Технологи ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Зээлийн мэргэжилтэн

 Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлан борлуулах  Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх  Олгосон санхүүгийн түрээс хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Эрдэнэт аймагт зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлан борлуулах - Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх - Олгосон санхүүгийн түрээс хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Өмнөговь аймагт Зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлан борлуулах - Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх - Олгосон санхүүгийн түрээс хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Тусгай активын мэргэжилтэн

Авлагын эргэн төлөлтийг хариуцах, Авлага барагдуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах, Авлага барагдуулах төлөвлөгөө гаргах, Гүйцэтгэлийн тайлан мэдээ гаргах, шаардлагатай тохиолдолд компанийг шүүхэд төлөөлөх зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Ховд аймаг Зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлан борлуулах - Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх - Олгосон санхүүгийн түрээс хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Баянхонгор аймагт Зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлан борлуулах - Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх - Олгосон санхүүгийн түрээс хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Маркетингийн мэргэжилтэн

Сошиал медиа сувгуудыг хөтлөх Зорилтот зах зээлд чиглэсэн маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавин, тайлагнах Олон нийтэд чиглэсэн контент, идэвхжүүлэлт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх Эвент зохион байгуулах Удирдлагыг шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллээр хангах

Санхүүгийн менежер

Байгууллагыг санхүүгийн удирдлагаар хангах Байгууллагыг санхүүгийн үр ашгийн тооцоолол хийж санхүүгийн стратегийг хэрэгжүүлэх Зах зээлийн шинжилгээ судалгаа хийн дүн шинжилгээ хийх  Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусд ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ 

Дуудлагын оператор

Хэрэглэгчээс ирсэн дуудлага бүрд хариу өгөх, мэдээллээр хангах Хэрэглэгчийн хүссэн үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлэх Хэрэглэгчийн хүсэлтийг шийдвэрлэх, холбогдох 

Гадаад худалдаа, татан авалтын мэргэжилтэн

Харилцагч гадны түнш, байгууллагуудтай албан харилцаа тогтоож бараа бүтээгдэхүүн судлан, импортоор оруулж ирэх бараанд захилга өгөх, төлбөр төлөх, тооцоо нийлэх, тээвэр зохион байгуулах  Бараа бүтээгдэхүүн зах зээл байршуулах үнийн судалгаа, тооцоолол хийх Бараа танилцуулах материал бэлтгэх 

Сэлэнгэ аймагт Зээлийн мэргэжилтэн

Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлан борлуулах Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх Олгосон санхүүгийн түрээсэнд хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Сүхбаатар аймагт Зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлан борлуулах - Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх - Олгосон санхүүгийн түрээс хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Сошиал маркетинг хариуцсан мэргэжилтэн

- Брэнд бараа бүтээгдэхүүний сошиал маркетингийн ажлыг хийж гүйцэтгэх 

Presales IT manager

Харилцагч байгууллагаас ирсэн IT шийдэл захиалгын дагуу гэрээт гадаад түнш байгууллагатай холбогдон IT шийдлийг хамтран боловсруулж түүний дагуу үнийн санал гарган захиалагч байгууллагатай гэрээ байгуулан борлуулалт хийх ажил хариуцна. 

Замын-Үүд Зээлийн мэргэжилтэн

- Санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлан борлуулах - Санхүүгийн түрээс хүсэгчийг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг холбогдох удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх - Олгосон санхүүгийн түрээс хяналт тавих, эргэн төлөлтийг хариуцах зэрэг ажлын байрны        тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Сайншанд салбарт Тусгай активын мэргэжилтэн

Авлагын эргэн төлөлтийг хариуцах, Авлага барагдуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах, Авлага барагдуулах төлөвлөгөө гаргах, Гүйцэтгэлийн тайлан мэдээ гаргах, шаардлагатай тохиолдолд компанийг шүүхэд төлөөлөх зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Олголт, Бүртгэлийн нярав /Сонсголонд ажиллах/

ERP программ дээр бараа бүтээгдэхүүнийг орлого, зарлага хийх Сар бүр агуулахын барааны тооллогыг багаараа хариуцаж хийх   

Гадаад харилцааны менежер

Харилцагч гаднын түнш, байгууллагуудтай албан харилцаа тогтоож бараа бүтээгдэхүүн судлах Импортоор оруулж ирэх болон зах зээл дээр байршуулах бүх харилцааг хийж гүйцэтгэх

Нягтлан бодогч

Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Тээвэр хариуцсан менежер

Улс хоорондын ачаа тээвэр зохион байгуулах Байгууллагын хэтийн төлөвт үнэлгээ өгч, логистик хүчин чадлыг төлөвлөж шийдвэр гаргах Гаалийн бүрдүүлэлт хийх, олголт, хадгалалтын явцад хяналт тавих мэдээллээр хангах Логистикийн  судалгаа хийх, тооцох, төлөвлөх, тээврийн логистикийн хэтийн төлөвт үнэлгээ өгч, тээвэрлэлтийн оновчтой хэлбэрийг сонгох, Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу  

Баян-Өлгий аймагт Тусгай активын мэргэжилтэн

Авлагын эргэн төлөлтийг хариуцах, Авлага барагдуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах, Авлага барагдуулах төлөвлөгөө гаргах, Гүйцэтгэлийн тайлан мэдээ гаргах, шаардлагатай тохиолдолд компанийг шүүхэд төлөөлөх зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Монгол улс | Улаанбаатар хот | Сүхбаатар дүүрэг | 1 хороо | Жамъян Гүний гудамж | ICC Tower | 18 давхар |

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.