Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Степ Голд

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Усны машины жолооч

“Алтан Цагаан-Овоо” уурхайн талбайд ашиглах усны машины ашиглалт, хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллана. Уурхайн талбайд тарьсан модны усалгаа, түүний усалгааны танк, нөхөн сэргээлт, туршилт судалгаан талбайн усалгаа, уурхайн технологийн болон ердийн зам, талбайн усалгааг усны машинаар гүйцэтгэнэ. Уурхайн талбайд 14/14 ээлжийн хуваарийн дагуу ажиллана. Усны машинд өдөр бүр техникийн тойрох үзлэг хийж бэлэн байдлыг шалгах бөгөөд шууд удирдлагын ажлын зааварчилгааны дагуу ажлыг гүйцэтгэнэ. Тухайн өдөр хийх ажлаа идэвх санаачилгатай хийх бөгөөд өдөр бүр тайлагнах. Уурхайн технологийн зам, уурхайн олборлолтын хэсэгт зам, талбайн усалгаа хийх тохиолдолд холбогдох хэлтсийн ахлахаас зааварчилгаа авч гүйцэтгэх бөгөөд зааварчилгааг хуудсаар баталгаажуулсан байна. Усны машин, техник, тоног төхөөрөмж, хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, аливаа болзошгүй эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, техникийн төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг авто техникийн инженерийн гаргасан хуваарийн дагуу тогтмол хийлгүүлж ажиллана. Шаардлагатай тохиолдолд засвар үйлчилгээ хийх буй засварчинд тусалж, хамтран ажиллана. Уурхайн талбайд радио холбоо харилцааны хэрэгслийг зөв зохистой журмын дагуу ашиглах. Уурхайн замын хөдөлгөөний дүрмийг баримтлан ажиллах. Уурхайн зүгээс зохион байгуулж буй холбогдох сургалтуудад бүрэн хамрагдах Ажлын байранд шаардагдах хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн өмсөж хэрэглэх, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хамгаалах хэрэгслүүдээ зайлшгүй бүрэн хэрэглэнэ. Хариуцаж авсан ажлын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал болон ажлын байрны эмх цэгцийг хангаж ажиллах. Усны машинаас хөрс бохирдуулах техникийн тос, тосолгоо, түлш, моторын тос зэрэг асгаралт гоожилт, хөлрөлт үүссэн тохиолдол хэлтсийн шууд удирдлагад нэн даруй мэдэгдэнэ. Өглөөний ажлын зааварчилгаанд оролцож, ажлын ээлж дуусаж, осол, гэмтэлгүй ажилласан тухайгаа мэдэгдэж, холбогдох бүртгэлд гарын үсэг зурна. Ээлжийн дагуу ажлаас буухаас өмнө техник, тоног төхөөрөмж, багас хэрэгслийг нэг бүрчлэн үзлэг хийж, ээлж хүлээлцэх хуудсаар баталгаажуулж ээлжийн ажилтандаа хүлээлгэж өгнө.  

IT engineer

Responsible for assessing controls around IT infrastructures, including network devices, applications and databases as well as all IT project development.To ensure the smooth and effective day to day running of the onsite-based IT Control Room function. 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Ажлын байрны үндсэн чиглэл:   Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн бүхий л бодлого, дүрэм журмыг компанийн дотоод журам болон тухайн хууль дүрэмд нийцүүлэн боловсруулах. Эрүүл хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн бодлого дүрэм журмуудыг цаг ямагт шалгаж мөрдөгдөж буй эсэхэд анхаарч ажиллана. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу байгууллагын ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах, ажилчдаар байгууллагын аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг мөрдүүлэх, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих Сайтад 14/14 ээлжийн хуваарийн дагуу ажиллана   Ажлын байрны үндсэн үүрэг, хариуцлага    Ажлын байрны эрүүл ахуйн асуудал дээр хяналт тавьж, бүх ажлын байранд Эрүүл ахуйн шалгалтыг хийж, холбогдох тайланг боловсруулж, хариуцсан хэлтэс, удирдах ажилчдад танилцуулна. Ажлын байрнуудын хөдөлмөрийн нөхцөл, эргономик нөлөөллийг үнэлж дүгнэх Ажлын байрны эрүүл ахуйн системийг нэвтрүүлэх, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн журамтай нийцэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх Ажлын байрны аюултай нөхцөл байдал бий болбол түүнийг илрүүлж засаж залруулах Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн бодлого практикийг байнгын сайжруулах, нэвтрүүлэх Бусад холбогдох хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн ажлууд хамаарна Хөдөлмөрийн ЭА-н хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, техникийн зохицуулалт хариуцах Хэмжилтийн багажийн программ хангамжийг ашиглах, хэмжилтийн өгөгдөлтэй ажиллах, үр дүнг бүртгэх, хэмжилтийн багажийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн талаар судалгаа дүгнэлт хийх, ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар тодорхойлуулан, стандартын шаардлага хангасан ажлын байранд ажилтан ажиллах боломжийг бүрдүүлэх үүднээс компанийн эрүүл мэндийн ажилтантай хамтран ажиллах                                       Ажил эхлэхээс өмнө ажлын байран дах аюулыг тодорхойлох, ажлын байран дээрх бүх талын хяналт хангалттай эсэхийг нягтлах Бүх ослын тохиолдлыг шууд удирдлагадаа нэн даруй мэдэгдэх, шаардлагатай тохиолдолд ослын судалгаанд оролцох

Барилгын техник хяналтын ээлжийн ахлах ажилтан

Төслийн бүтээн байгуулалт холбогдох захиалагчийн техникийн хяналтыг хариуцан ажиллана. Барилгын болон бусад холбогдох зөвшөөрөл бичиг баримтуудын бүрдлийг хангаж холбогдох байгууллагуудад танилцуулах, материал бүрдүүлэлт хийх ажлыг хариуцна. Уурхайн талбайд байрлах барилга байгууламж үзлэг шалгалт хийх мэдээллэх Стандартыг дагаж мөрдөх Аливаа зөвшөөрөл болон барилгын зөвшөөрөл зэрэг бичиг баримтуудыг холбогдох газраас авах, мэдүүлэх Шаардлагатай барилгын зураг төсөл боловсруулах,хянах Удирдлагуудад байгууллагын барилгын холбоотой болон бусад зөвшөөрлүүдийн талаарх мэдээллийг цаг тухайд өгөх Дотоод хяналтын хэлтэст сар бүр техникийн хяналтын тайлан гаргаж мэдээллэх Хяналтын ажлыг гүйцэтгэхдээ холбогдох хууль дүрэм журам Барилгын тухай хууль, Газрын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, ажлын дүрэм зэргийг баримтлан мөрдлөг болгож ажиллах Уурхайн талбарт ашиглагдаж буй барилга байгууламжид хууль тогтоомжийн дагуу хувийн хэрэг үүсгэн, хөтлөх. Уурхайн талбай дахь нийт барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээг хариуцан, хяналт тавьж ажиллах. Зураг төслөөр тогтоогдсон хэмжээнээс давсан ус, дулаан, эрчим хүч хэрэглэх, инженерийн шугам сүлжээнд хэт ачаалал өгөхгүй байх тал дээр хяналт тавих. Гэрээт компаниудаас шаардлагатай бичиг баримтуудыг шаардах, авах бүрдүүлэлтийг бүрэн байхад анхаарч ажиллах

Генераторын Засварчин

Бүх төрлийн генераторын засвар, үйлчилгээ, өдөр тутмын үзлэг болон нэмэлт тусгай ажлыг үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу хийж гүйцэтгэх Ялтсан халаагуур бойлерууд, хөргүүртэй тоног төхөөрөмжүүдийн ажиллагааг хянаж, өдөр тутмын үзлэг хийх Дизель хөдөлгүүрүүдийн их засварыг үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу хийж гүйцэтгэх. Бүх генераторуудын доголдлуудыг оношилж засварлах. Уурхайд 14/14 ээлжийн хуваарийн дагуу ажиллах бөгөөд ахлах ажилтны удирдлаган дор генераторуудын өдөр тутмын засварын ажил болон үзлэг шалгалт, шаардагдах урсгал засвар болон мэргэжлийн түвшинд ажиллах чадвартай байх

Тоног төхөөрөмжийн засварчин

Үйлдвэр болон бутлуурын хэсгийн тоног төхөөрөмж болон бусад шаардлагатай засвар, тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын үзлэг, үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэх Ажилчдын кемпийн халаалтын уурын зуух болон түүний бүхий л тоног төхөөрөмжийн үзлэг, шаардлагатай засварын ажлыг гүйцэтгэх Хийн болон цахилгаан гагнуур хийх

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Шангрила оффис 1201 тоот Сүхбаатар дүүрэг 1 хороо олимпийн гудамж Улаанбаатар 14241

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.