Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Алтан Жолоо Трейд ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Түрээсийн менежер

Түрээсийн гэрээ болон түүнтэй холбоотой гэрээг алдаагүй, хугацаандаа хийгдсэн эсэхийг хянаж шаардлагатай хүмүүст хүргэх Түрээсийн авлага цуглуулалт хийх, хугацаа хэтэрсэн авлага үүсгэхгүй байх Оролцогч талуудыг мэдээллээр хангах Компанийн түрээслэх боломжтой байршлуудад шинээр түрээслэгч олох Шинэ байршлын судалгаа хийх, байршил олох Шинэ байршилд санхүүгийн шинжилгээ хийлгэх

Хүний нөөцийн ахлах менежер

Газрын мэдээ тайлан нэгтгэх, дүгнэлт хийх Компанийн хэмжээнд дүрэм журам, бодлого боловсруулах, санал оруулах  ХНМ-үүдийн ажлын төлөвлөгөөг сар, улирлаар гаргах, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Компанийн хэмжээнд хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлтийг хангаж ажиллах Хүний нөөцийн програм хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэх ажлыг хариуцах Салбарын ажилтнуудыг чиглүүлэх, дасан зохицох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, хянах  Хөдөлмөрийн харилцаа, Сонгон шалгаруулалт, Гүйцэтгэлийн үнэлгээ зэрэг функцүүдийг хариуцан ажиллах, хянах, сайжруулах 

График дизайнер

Компанийн/Брэндийн видео графикийн ажлыг хийж гүйцэтгэх, Сошиал сувгуудын видео контент хийх Шаардлагатай үед зураг авалт, хэвлэлийн эх бэлтгэх бусад дизайнеруудтайгаа хамтра ажлаа хуваарилж гүйцэтгэх

Хяналтын ажилтан /БЗД/

Кассуудын барааны бичилтэнд хяналт тавих Дэлгүүрүүдийн ажилтнуудыг хянаж дотоод гадаадад хулгай гарахаас сэргийлэх Сэжигтэй үйлдэл гарсан тохиолдолд бие даан хяналт тавих, мэдээллэх Дэлгүүрийн аюулгүй үйл ажиллагааны дүрмийг сахин биелүүлэх

Дэлгүүр хариуцсан менежер

Дэлгүүрийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах Дэлгүүрийн үйл ажиллагаатай холбоотой МУ-ын хууль дүрэм стандарт болон компанийн дотоод дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих Дэлгүүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, ашигт ажиллагааг хангаж ажиллах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга, санал санаачлага дэвшүүлэн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх Дэлгүүрийн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, шууд удирдлагаар хангах Ажилтнуудын хөдөлмөр зохион байгуулалтыг зүй зохистой төлөвлөн хяналт тавих Ажилтнуудыг чиглүүлэх, зааж сурган хөгжүүлэх

Ахлах Тогооч /СХД/

Хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хянах, сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжид нийцсэн, чанар, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж технологийн дагуу боловсруулсан амт чанартай хоол үйлдвэрлэж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

Засварын инженер/Сантехник суурьтай/

Засвар үйлчилгээний ажилтнуудыг удирдлагын чиг үүргээр хангаж ажиллах Засварын ажлыг төлөвлөгөөний дагуу стандарт, чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгүүлэх Засварын ажилчдын өдөрт тутмын аюулгүй ажиллагаа, зааварчилгааг өгч ажиллах Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтанд хяналт тавих, ашиглалтын заааварчилгааг өгөх Тогтмол үзлэгийн хуваарь гаргаж салбаруудад үзлэг шалгалт хийх, эрсдлийг бууруулах, төлөвлөх Дулаан, сантехниктэй холбоотой засвар үйлчилгээг удирдан зохион байгуулах

Архитектор

-Ажлын зураг төслийг боловсруулах  -Дотор заслын зураг гаргах  -3D зураг гаргах 

Үйл ажиллагааны менежер

Хариуцсан салбаруудын процесс, үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах, доголдол үүсгэхгүй ажиллахад удирдан чиглүүлэх Худалдааны өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л мэдээлэл үйл ажиллагаануудад хяналт тавьж холбогдох нэгж, албан тушаалтнуудыг мэдээлэл тайлангаар хангах Салбар дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүний акт устгалын үйл ажиллагаанд хяналт тавих Дэлгүүрийн бараа захиалга, татан авалтанд хяналт тавих

Хүний нөөцийн менежер

Хариуцсан нэгжийн ажилтнуудыг идэвжхижүүлэх ажлыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах; Албан тушаал дэвших, сэлгэх, шинэ ажилтныг дасан зохицуулах, ажлаас чөлөөлөх зэрэг өдөр тутмын хөдөлмөрийн харилцааг хариуцах ба дэлгүүрийн менежерт мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж ажиллах; Өдөр тутам, 7 хоног тутмын хүний нөөцийн тайланг гаргах; Хариуцсан нэгжийн ажилтнуудыг тогтвортой ажиллуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх холбогдох судалгааг хэрэгжүүлж, үр дүнг сайжруулах төлөвлөгөө гаргах; Ажилтнуудын цаг бүртгэлийг сар бүр гаргах; Ажилтнуудын ур чадварын үнэлгээг хэрэгжүүлж, сургалтын нэгжтэй хамтран ажилтнуудын ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх; Дэлгүүрийн холбогдох стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах, Хариуцсан нэгжийн ажилтнуудын Гүйцэтгэлийн үнэлгээний процессийг хариуцаж нэгтгэх хянах

Туслах категори менежер

Хариуцсан категорийн борлуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, Категорийн бүх нэр төрөл дэлгүүрт байгаа эсэхэд хяналт тавих,  Барааны үнэ, байршуулалт, нэр төрөл, урамшуулал зэрэг нь тогтоосон стандартын дагуу, байгаа эсэхийг хянаж, үнэлэх, үр дүнг сайжруулах, Дэлгүүрийн багт мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, салбар дэлгүүрээр багаар явж тогтмол хяналт шалгалт хийх

Борлуулалтын менежер /Хүнс бус/

Категорийн бодлого боловсруулах /Нэр төрөл, үнэ, дэлгүүрт байршуулах, гэх мэт/ Мерчандайзингийн бодлогод суурилсан категорийн нэр төрлийг дэлгүүр бүр байлгах ажлыг багаар хариуцах; Дотоод харилцагч нартай гэрээ байгуулах, түүнтэй холбоотой харилцааг зохицуулах; Категорийн борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах;

Ахлах нягтлан бодогч

- Салбарын бараа материалын тайланг хугацаанд нь гаргах, дүгнэх, тайлагнах - Бараа материалын тооллого, тооцоог удирдан чиглүүлж ажиллах  - Бүртгэлийн нягтлан бодогч нарын ажил үүрэгт хяналт тавих - Санхүүгийн хяналтын тогтолцоог бүрдүүлж ажиллах

Механик инженер

Авто тээврийн хэрэгслийн тасралтгүй найдвартай ажиллуулах, завсар үйлчилгээг  чанартай хийлгэхэд чиглэсэн хяналт хийх, зөвлөмж өгөх, норм стандарт тогтоох, мөрдүүлэх Авто тээврийн хэрэгслийн урьдчилсан үзлэг, урсгал болон их засвар үйлчилгээг хийх боломжийг бүрдүүлэх, удирдлагаар хангаж сэлбэг хэрэгсэл зарцуулалт ашиглалтад хяналт тавих Авто заcварын сайжруулалт, төлөвлөлтийг хийх чадвартай  Ажлын  багаж хэрэгслийг бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, ажлын байрыг эмх цэгцтэй байлгах хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах  

Мэдээлэл технологийн инженер

Салбар дэлгүүрийн пос комьютерийн найдвартай ажиллагааг хангах, Байгууллагын дотоод сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг хангах ба сүлжээний болон бусад дуудлага бүрт арга хэмжээ авч шийдвэрлэж ажиллах. Сүлжээний тоног төхөөрөмж суурилуулалт, холболт болон сүлжээний төхөөрөмж  хооронд нь холболт хийгдсэн аплинк кабелийн эмх цэгцтэй байдалд анхаарах VPN сүлжээний холболт болон Firewall managed switch төхөөрөмжүүдийн тохиргоо, сүлжээний зохион байгуулалтад администраторуудтай хамтарч ажиллах 

Дэлгүүрийн тасгийн менежер - Carrefour салбар /БЗД

  - Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлчилгээний стандартуудыг хангаж ажиллах хяналт тавих - Тасгийн ажилтнуудад ажлын байрны заавар зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх - Тасгийн бараа бүтээгдэхүүний стандартын хэрэгжүүлэлтийг хангах, сайжруулах арга зам боловсруулах - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд

Үйлчилгээ хариуцсан менежер /Алтан жолоо групп/

- Барилгын цэвэрлэгээ үйлчилгээг стандартын дагуу тогтмол хийлгүүлэх, хянах, сайжруулах  - Барилгын аж ахуйн ажилд хяналт тавих   

Сантехникч

Сантехникийн хэвийн, аюулгүй, тасралтгүй үйл ажиллагааг ханган ажиллах Дуудлага, засвар үйлчилгээг асуудалгүй шийдвэрлэх

Цахилгааны инженер /Алтан Жолоо Констракшн ХХК/

Барилгын явц болон гүйцэтгэлийг хянах Барилгын цахилгааны ажлыг зураг төсөл, норм дүрмийн дагуу гүйцэтгэхэд хяналт тавих Ажлын тайлан гаргах, танилцуулах Ажлын тоо хэмжээ гаргах, тооцоолол хийх  

Захирлын жолооч ("Алтан Жолоо Групп" ХХК)

Захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон тээвэрлэх, туслах болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ; Хариуцсан автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хангах;

Дэлгүүрийн ахлах касс /СХД/

Хэрэглэгчидтэй найрсаг шуурхай, зөв боловсон үйлчилгээ үзүүлэх Үйлчилгээний стандартыг баримтлан ажиллах Хэрэглэгчийн гаргасан санал хүсэлт, гомдлыг хүлээн авах, шууд удирдлагадаа цаг алдалгүй мэлээлэх Ажлын байрны тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг шалгаж, бэлэн байлгах 

Гадаад худалдааны менежер Хятад хэлтэй АЖК

Төсөлд шаардлагатай байгаа бараа материалд үнийн судалгаа хийх, загвар, өнгө үзэмж, чанарын шаардлага хангасан материалын судалгааг хийж, түргэн шуурхай татан авалт хийн төслийн талбайд нийлүүлэлт хийх. Материалын үнийн судалгааг байнга хийж, зах зээлийн бодит үнээр чанартай бараа материалыг худалдан авалт хийнэ. Гадаад харилцагч нартай байгуулах гэрээ, албан хүсэлт бусад албан харилцааг зохицуулах. Бараа материалын гаалийн бүрдүүлэлттэй холбоотой ажил үүрэг.  

Нягтлан бодогч /Алтан Жолоо Констракшн ХХК/

Ажлын байрны тодорхололтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

Төслийн менежер /Алтан Жолоо Констракшн ХХК/

Төслийг хяналтын багийг удирдах; Төслийн хяналтын нөөцийг удирдах; Төслийн гүйцэтгэлийн тайлан гаргах; Төслийн хуваарийг хянах, шинэчлэх; Төслийн төсвийг гаргах, зардлыг хянах; Төслийн удирдлагад дэмжлэг үзүүлж ажиллах 

Нягтлан бодогч (Алтан Жолооо Групп)

Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулах Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу    

Тасгийн менежер /ХУД/

  - Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлчилгээний стандартуудыг хангаж ажиллах хяналт тавих - Тасгийн ажилтнуудад ажлын байрны заавар зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх - Тасгийн бараа бүтээгдэхүүний стандартын хэрэгжүүлэлтийг хангах, сайжруулах арга зам боловсруулах - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд

Тооцооны нягтлан бодогч /СХД БЗД-т/

Ажлын байрны тодорхололтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

Дэлгүүрийн тасгийн менежер - Carrefour салбар /СХД/

  - Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлчилгээний стандартуудыг хангаж ажиллах хяналт тавих - Тасгийн ажилтнуудад ажлын байрны заавар зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх - Тасгийн бараа бүтээгдэхүүний стандартын хэрэгжүүлэлтийг хангах, сайжруулах арга зам боловсруулах - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд

Борлуулалт маркетингийн ахлах менежер /АЖГрупп/

Борлуулалт, маркетингийн стратеги бодлогыг боловсруулах Идэвхжүүлэлтийн төсөв төлөвлөгөөг сар, улирал, жилээр боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үр дүнг хэмжих, тайлагнах Зах зээлийн судалгаа тогтмол хийх Шинэ санал санаачлага гаргах, судлах

Алтан Жолоо Трейд ХХК-н салбар компаниуд

  • Алтан Жолоо Трейд ХХК
  • Арвайн Үндэс ХХК
  • Алтан Жолоо Импекс ХХК

Холбоо барих

СБД 3-р хороо, Сөүлийн гудамж, Altan joloo tower 17 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.