Үндсэн хувилбар

Сансар - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-05-20
САЛБАР ХАРИУЦСАН ЭРХЛЭГЧ Эмэгтэй/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажилллах 
Дэлгүүрийн борлуулалтыг өсгөх санал санаачлага гаргах. 
Дэлгүүрийн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэл, ирцийн бүртгэлд хяналт тавих, ээлжийн хуваарийн зохицуулалт хийх.
Ажилтнуудыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах.
Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах тал дээр үүрэг даалгавар өгч ажиллах

1,800,000 - 2,100,000
2022-05-16
Хангамжийн менежер /Хөрөнгө/

-АБТ-д заагсан чиг үүргүүд 

1,200,000 - 1,500,000
2022-05-19
МАРКЕТИНГИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Салбарын хөгжлийн олон улсын болон дотоодын чиг хандлага, төлөв байдалд нийцүүлэн компанийн маркетинг, ОНХ бодлого, стратегийг боловсруулах;
Стратегитай уялдуулан компанийн маркетинг, ОНХ, брэндингийн богино, дунд хугацааны бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх;
Компанийн одоогийн бизнесийн нэгжүүдийн зах зээлийн судалгаа, шинжилгээний ажлыг зохион байгуулах;
Компанийн маркетинг, ОНХ процессыг салбарын шилдэг туршлага, ноу хау, зах зээлийн хандлагад тулгуурлан боловсронгуй болгох;
Компанийн маркетинг, ОНХ-г хэрэгжүүлэх дэд бүтэц, чадавхийг бэхжүүлэх.

2,100,000 - 2,500,000
2022-05-17
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхололтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

1,200,000 - 1,500,000
2022-05-20
ИМПОРТ МЕНЕЖЕР /Англи хэлтэй/

Гадаад харилцаа, бараа бүтээгдэхүүний татан авалтыг хариуцаж ажиллах  
Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх 
Шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийх, эрж хайх 

1,500,000 - 1,800,000
2022-05-20
ХАРИЛЦАГЧ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Бүтээгдэхүүний төлөвлөлт, татан авалт, захиалгын биелэлтэнд хяналт тавих;
Гэрээг боловсруулан, удирдлага болон харилцагчид тайлагнах, дүгнэх;
Нийлүүлэгч, харилцагчийн хамтын ажиллагааг удирдан ажиллах;
Бэлтгэн нийлүүлэгчийн гэрээг дүгнэх,үнэлэх, хянах;
Бараа бүтээгдэхүүний буцаалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хамтран ажиллах;
Компанийн ханган нийлүүлэгчидтэй харилцах үйл ажиллагааг салбарын олон улсын жишиг болон дотоод зах зээлийн хандлагад нийцүүлэх;

1,500,000 - 1,800,000
2022-05-20
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ /ХУД/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвийг хариуцан ажиллах /хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх, гомдол санал хүлээн авах, сансар лояалти картын захиалга хариуцан ажиллах/,
Дэлгүүрийн ажилтнуудад эерэгээр нөлөөлөх,
Барааны өрөлт хураалт, дүүргэлт, үнэ код тавилт, бараа материалын хадгалалт, түгээлт болон барааны хугацааг тогтмол хянах,
Дэлгүүрийн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэл, ирцийн бүртгэлд хяналт тавих, ээлжийн хуваарийн зохицуулалт хийх,
Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулах

1,000,000 - 1,200,000
2022-05-20
ЖОЛООЧ /Түгээлт СХД/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

1,000,000 - 1,200,000
2022-05-19
Гадаад харилцааны менежер

Гадаад харилцаа, бараа бүтээгдэхүүний татан авалтыг хариуцаж ажиллах  
Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх 
Шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийх, эрж хайх 

1,500,000 - 1,800,000
2022-05-19
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхололтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

1,200,000 - 1,500,000
2022-05-19
ТУСЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ /Хяналтын кассир/

-Касс түүнтэй холбоотой ажлын зохион байгуулалтыг хийх
-Бэлэн мөнгө орлого хүлээн авах, тушаахтай холбоотой ажлыг зохион байгуулах 
-Хэрэглэгчийн санал хүсэлт, асуудлыг бүртгэх шийдэх 
-Лояалти картын олголтыг хариуцах, 
-Кассуудад хяналт тавих
-АБТ-д заасан бусад ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

800,000 - 1,000,000
2022-05-19
Гадаад харилцааны менежер

Гадаад харилцаа, бараа бүтээгдэхүүний татан авалтыг хариуцаж ажиллах  
Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх 
Шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийх, эрж хайх 

1,500,000 - 1,800,000
2022-05-11
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ДАДЛАГАЖИГЧ ОЮУТАН

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын функцэд харьяалагдаж ажиллах ба дараах үндсэн үүргүүдийг гүйцэтгэхэд биечлэн оролцоно:
-Сул орон тооны бүрдүүлэлтийг хангах
-Зөв ажлын байранд зөв ажилтанг олж оновчтой сонгон шалгаруулалт хийх
-Тайлан мэдээ боловсруулах
 

400,000 - 600,000
2022-05-16
ХУДАЛДАГЧ

- Бараа өрөгч нарыг хариуцан, өдөр тутам удирдлагаар ханган ажиллах
- Бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж ажиллах 
- Хариуцсан тасгийн бараа бүтээгдэхүүний хугацааны асуудалд хяналт тавьж ажиллах 
- Дэлгүүрийн тасгийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх 

800,000 - 1,000,000
2022-05-17
НЯРАВ /Барааны мэргэжилтэн/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргүүд

1,200,000 - 1,500,000
2022-05-16
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ /ХУД/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвийг хариуцан ажиллах /хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх, гомдол санал хүлээн авах, сансар лояалти картын захиалга хариуцан ажиллах/,
Дэлгүүрийн ажилтнуудад эерэгээр нөлөөлөх,
Барааны өрөлт хураалт, дүүргэлт, үнэ код тавилт, бараа материалын хадгалалт, түгээлт болон барааны хугацааг тогтмол хянах,
Дэлгүүрийн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэл, ирцийн бүртгэлд хяналт тавих, ээлжийн хуваарийн зохицуулалт хийх,
Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулах

1,200,000 - 1,500,000
2022-05-17
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхололтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

1,200,000 - 1,500,000
2022-05-13
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхололтод заагдсан чиг үүргийн дагуу 

1,200,000 - 1,500,000
2022-05-12
ТУСЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ /Хяналтын кассир/

-Касс түүнтэй холбоотой ажлын зохион байгуулалтыг хийх
-Бэлэн мөнгө орлого хүлээн авах, тушаахтай холбоотой ажлыг зохион байгуулах 
-Хэрэглэгчийн санал хүсэлт, асуудлыг бүртгэх шийдэх 
-Лояалти картын олголтыг хариуцах, 
-Кассуудад хяналт тавих
-АБТ-д заасан бусад ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

800,000 - 1,000,000
2022-05-06
ДАТА АНАЛИСТ

АБТ-ын дагуу 

1,500,000 - 1,800,000
2022-05-06
СЛЕСАРЬ/САНТЕХНИКЧ

Сантехникийн хэвийн, аюулгүй, тасралтгүй үйл ажиллагааг ханган ажиллах
Дуудлага, засвар үйлчилгээг асуудалгүй шийдвэрлэх

1,000,000 - 1,200,000
2022-05-09
НЯРАВ /Барааны мэргэжилтэн/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргүүд

1,500,000 - 1,800,000
2022-05-06
ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ/Англи хэлтэй/

Захирлын хурал, уулзалтын хуваарийг гаргаж уулзалтыг хуваарийн дагуу зохион байгуулах, холбогдох ажилтнуудыг хурал, уулзалттай холбогдолтой мэдээллээр хангах
Захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Албан бичгийн бүртгэл хөтлөх, холбогдох нэгжид танилцуулах.

1,000,000 - 1,200,000
2022-05-06
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР

МТ-н анхан шатны дуудлагуудыг хүлээн авах, шийдвэрлэх
Шаардлагатай угсралт суурилуулалтыг гүйцэтгэх
 

1,200,000 - 1,500,000
2022-05-05
АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕЖЕР /Цахилгаан суурьтай/

Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсаны дагуу

1,800,000 - 2,100,000
2022-04-26
ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН

* Дэлгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах 
* Аливаа болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх 
* Камерь ажиллагаа болон дүрсийн хяналт хийх 
* Хамаарал бүхий зөрчлийг илрүүлэх 

800,000 - 1,000,000
© Сансар. 1997-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.