Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Алтан Жолоо Трейд ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Импорт менежер

Гадаад харилцаа, бараа бүтээгдэхүүний татан авалтыг хариуцаж ажиллах   Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх  Шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийх, эрж хайх 

Цахилгааны инженер /Алтан Жолоо Констракшн ХХК/

Барилга угсралтын ажлыг батлагдсан зургийн дагуу, хяналтын төсөвт багтаан, төлөвлөсөн хугацаанд Монгол Улсын Барилгын тухай хууль, барилгын норм, нормативын баримт бичиг, стандартын дагуу гүйцэтгүүлэхэд явцын байнгын хяналт тавих Зураг төсөл, инженерийн шийдэл тооцоо, техникийн шаардлагуудыг тодорхойлох, ажлын зургийн даалгавар боловсруулах, санал дүгнэлт өгөх, зургийн дагуу ажлын тоо хэмжээ гаргах, тооцоололд хяналт тавих Цахилгааны угсралтын үе шатны ажилд ажлын зургийн дагуу тогтмол хяналт тавих Төслийн багийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр цаг тухайд нь хангах Төслийг ашиглалтанд оруулахад шаардлагатай баримт бичгийн бүрдэлийг хариуцсан гүйцэтгэх

Тасгийн менежер /СХД/

- Дэлгүүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилтыг хангаж ажиллах - Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлчилгээний стандартуудыг хангаж ажиллах хяналт тавих - Тасгийн ажилтнуудад ажлын байрны заавар зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх - Тасгийн бараа бүтээгдэхүүний стандартын хэрэгжүүлэлтийг хангах, сайжруулах арга зам боловсруулах - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд

Маркетингийн ахлах менежер

Сувгийн/BTL/ маркетингийн стратеги бодлогыг боловсруулах Идэвхжүүлэлтийн төсөв төлөвлөгөөг сар, улирал, жилээр боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үр дүнг хэмжих, тайлагнах Зах зээлийн судалгаа тогтмол хийх Шинэ санал санаачлага гаргах, судлах

Сургалт хөгжлийн менежер

Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөний дагуу сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, төлөвлөх, зохион байгуулах, тайлагнах Сургалт, олон нийтийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг тогтмол хангаж ажиллах

Үйл ажиллагааны менежер

Хариуцсан салбаруудын процесс, үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах, доголдол үүсгэхгүй ажиллахад удирдан чиглүүлэх Худалдааны өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л мэдээлэл үйл ажиллагаануудад хяналт тавьж холбогдох нэгж, албан тушаалтнуудыг мэдээлэл тайлангаар хангах Мэдээллийн урсгал, хүртээмж, тодорхой байдалд хяналт тавих, сайжруулах  Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх боломж нөхцөлийг судалж хэрэгжүүлэх 

Нярав /СХД/

-Захиалгат барааг хүлээж авах -Бараа бүтээгдэхүүний нөөцийг зөв зохистой удирдах -Барааны хадгалалт, буцаалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах -Барааны бүртгэл хөтлөлт хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх

Худалдан авалтын менежер /Засвар үйлчилгээ/

Батлагдсан худалдан авалтын захиалгыг хийх Үнийн судалгаа хийх, танилцуулах, архив үүсгэх Авсан бараа материалын заавар зөвлөмжийг эцсийн хэрэглэгчдэд мэдээллээр хангаж ажиллах Засвар үйлчилгээтэй холбоотой худалдан авалтыг стандарт, дүрэм журмын дагуу хийж гүйцэтгэх

ХАБЭА-ын менежер

- Компанийн хэмжээнд ХАБЭА Бодлого, дүрэм журам, төсөв төлөвлөгөө батлуулж хэрэгжүүлж , ажиллах - ХАБЭА-тай холбоотой сургалт зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих - Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа болон бусад бичиг баримт хөтлөлтийг сайжруулах, боловсруулах,    

Тасгийн менежер /БЗД/

- Дэлгүүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилтыг хангаж ажиллах - Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлчилгээний стандартуудыг хангаж ажиллах хяналт тавих - Тасгийн ажилтнуудад ажлын байрны заавар зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх - Тасгийн бараа бүтээгдэхүүний стандартын хэрэгжүүлэлтийг хангах, сайжруулах арга зам боловсруулах - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд

Борлуулалт, Маркетингийн менежер /АЖКонстракшн ХХК/

Маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, Харилцагчидтай бат бөх харилцаа тогтоож,  шинэ боломжуудыг тодорхойлж, гэрээ хэлцэл хийх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүрэг 

Хуулийн зөвлөх "Алтан Жолоо Групп"

1.Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, эрх зүйн актуудын нийцлийг хангах; 2.¨Компанийн дотоод дүрэм, журам, гэрээ хэлцэл, мөн бусад албан бичгийн хууль, эрх зүйн нийцлийг хянах; 3.¨Компанийн ажилтнуудад хууль, эрх зүй, хүний эрхийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, сургалт хийх; 4.¨Төрийн болон холбогдох байгууллагад компанийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөх; 5.¨Удирдлага болон ажилтнуудыг хууль тогтоомжийн мэдээлллээр хангах, шаардлагатай тохиолдолд хуулийн төсөлд санал өгөх; 6.¨Хариуцсан компаниудын хуулийн этгээдийн өөрчлөлт болон шинээр хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, татан буулгахтай холбоотой ажлыг гүйцэтгэх; 7.¨Хариуцсан компаниудын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах, цуцлуулахтай холбоотой өөрчлөлтийг хариуцан гүйцэтгэх

Хяналтын инженер /Алтан Жолоо Констракшн ХХК/

Барилгын зураг төсөл, норм, дүрэм, стандартын дагуу угсарч барих ажилд инженерийн хяналт тавих, Захиалагчийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж, туслан гүйцэтгэгч компаниудтай нягт хамтран ажиллах.

Тасгийн менежер /ХУД/

  - Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах, дүн шинжилгээ хийх - Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлчилгээний стандартуудыг хангаж ажиллах хяналт тавих - Тасгийн ажилтнуудад ажлын байрны заавар зөвлөгөө, чиглүүлэг өгөх - Тасгийн бараа бүтээгдэхүүний стандартын хэрэгжүүлэлтийг хангах, сайжруулах арга зам боловсруулах - Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд

Бараа хүлээн авах нярав /СХД /

-Захиалгат барааг хүлээж авах -Бараа бүтээгдэхүүний нөөцийг зөв зохистой удирдах -Барааны хадгалалт, буцаалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах -Барааны бүртгэл хөтлөлт хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх

Ашиглалтын инженер/Сантехник суурьтай/

Засварын ажлыг төлөвлөгөөний дагуу стандарт, чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгүүлэх Засварын ажилчдын өдөрт тутмын аюулгүй ажиллагаа, зааварчилгааг өгч ажиллах Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтанд хяналт тавих, ашиглалтын заааварчилгааг өгөх Тогтмол үзлэгийн хуваарь гаргаж салбаруудад үзлэг шалгалт хийх, эрсдлийг бууруулах, төлөвлөх Дулаан, сантехниктэй холбоотой засвар үйлчилгээг удирдан зохион байгуулах

Талбайн нярав /Алтан Жолоо Констракшн ХХК /

Барилгын бараа материал хүлээн авах, зарцуулалтыг хянах Бараа материал, тоног төхөөрөмжийн бүртгэл хөтлөх, бүрэн бүтэн байдлыг хангах  Бараа материалын тайлан, тооцоо гаргах 

Жолооч /Оффис/

Компанийн оффисын үйл ажиллагааны хэрэгцээ шаардлагын дагуу автомашинаар үйлчлэх; Хүн тээврийн болон ачаа тээврийн бараа хүргэлтийг цаг тухай бүрт хүргэж үйлчлэх; Авто машины бүрэн бүтэн, аюулгүй, цэвэр ажиллагааг хариуцан ажиллах; Авто машины техникийн эд ангийн засвар үйлчилгээг тогтсон хугацаанд хийлгэх; Авто машины өдөр тутмын арчилгаа, тосолгоо, цэвэрлэгээг хийх; Замын хөдөлгөөний болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах;

Категори менежер (Хүнс бус)

Хүнс бусын категорийн бодлого боловсруулах /Нэр төрөл, үнэ, дэлгүүрт байршуулах, гэх мэт/ Мерчандайзингийн бодлогод суурилсан категорийн нэр төрлийг дэлгүүр бүр байлгах ажлыг багаар хариуцах; Дотоод харилцагч нартай гэрээ байгуулах, түүнтэй холбоотой харилцааг зохицуулах; Категорийн борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах;

Туслах категори менежер

Бүтээгдэхүүний төлөвлөлт, татан авалт, захиалгын биелэлтэнд хяналт тавих; Бараа бүтээгдэхүүний буцаалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хамтран ажиллах; Компанийн ханган нийлүүлэгчидтэй харилцах үйл ажиллагааг салбарын олон улсын жишиг болон дотоод зах зээлийн хандлагад нийцүүлэх; Салбар дэлгүүрүүдэд тогтмол очиж хяналт тавих, стандарт хэргэжүүлэх;

Барилгын төсөвчин /Алтан Жолоо Констракшн ХХК /

Барилгын ажлын материал, цалин, хүн хүчний тооцооллыг зураг төслийн дагуу төсөв боловсруулах Батлагдсан төсөв тооцоотой тулган газар дээр нь очиж шалгах

Хангамжийн менежер /Алтан Жолоо Констракшн ХХК/

Байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулахад шаардагдах бараа материалыг захиалсан хугацааны дагуу олж нийлүүлэн, зохистой хугацаанд нь хүргэх Бараа материалын худалдан авалт хийх болсон тохиолдолд батлагдсан захиалгын дагуу хурдан шуурхай, чанартай, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй арга замаар төсөв боловсруулах Батлагдсан төсвийн дагуу худалдан авалт хийхдээ бараа нийлүүлэгчидтэй үнийн талаар харилцан тохиролцож худалдааны гэрээ байгуулах, хангамжийн шаардлагад нийцүүлж, ажиллах Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийн судалгааг тогтмол хийх Компанийн харилцагчид руу шаардлагатай бичиг баримтыг хүргэх Худалдан авалтын тайланг танилцуулж удирдлагыг мэдээллээр хангах Бараа бүтээгдэхүүний олголтыг зөв хийх Салбар нэгж болон захиалга өгсөн хүнтэй мэдээлэл солилцох

Гадаад худалдаа, ложистикийн газрын дарга "АЖГрупп"

Группийн охин компаниудын түүхий эд, бараа материалын гадаад худалдан авалтын гэрээг хянах, гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах; Гурппийн охин компаниудын гадаад худалдан авалтын үйл ажиллагааг сайжруулах, боловсронгуй болгох санал, зөвлөмж боловсруулж, бусад охин компаний холбогдох алба нэгжийн ажилтануудад зөвлөмж чиглүүлэг өгөх, удирдлагаар хангаж ажиллах; Ложистик болон гадаад тээвэрлэлтийг үр дүнтэй зохион байгуулах, зардлыг хянах; Гадаад худалдан авалт, ложистикийн алба нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд  хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах; Түүхий эд, бараа материалын гадаад худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн зардлын хэмнэлтийг судалж, сайжруулах шийдлийг эрэлхийлэх, хэрэгжүүлэх талаар санал зөвлөмж өгөх; Группийн охин компаниудын нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний удирдлагыг оновчтой болгох, тээвэр ложистикийн үйл ажиллагаатай уялдуулах, процессыг сайжруулах;  

Интерьер дизайнер /Алтан Жолоо Констракшн ХХК /

Интерьер дизайнер нь барилгын дотор гадна болон дохиоллын зургийг зурах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Интерьер дизайны зураг төсөл боловсруулан гаргах Ажлын зургийн дагуу төсөв бодох, материалын сонголт хийх Зургийн дагуу гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах

"Алтан Жолоо Групп" Хуулийн зөвлөх

1.Бизнесийн үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажил үүргийг удирдлагаар хангах 2. Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагатай хууль эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, шаардлагатай үед оновчтой эрх зүйн туслалцааг үзүүлэх  3.Үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцлийг боловсруулах, хянах хууль зүйн дүгнэлт гаргах 4.Хууль шүүх , төрийн эрх бүхий байгууллагад байгууллагын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах төлөөлөх  5.Байгууллагын хэмжээн дэх дүрэм журам боловсруулах, мөрдүүлэх үйл ажиллагааг удирдах, хэрэгжилт, хариуцлагын тогтолцоог системтэй зохион байгуулах, хяналт тавих

Төслийн менежер /Алтан Жолоо Констракшн ХХК/

Төслийн төлөвлөгөө боловсруулах Төслийн ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих Төслийн талбайг хүлээж авах, хүлээлгэн өгөх

Хүний нөөцийн менежер /Blue Sky Tower/

Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн функцуудыг хариуцан ажиллана. Бичиг баримт боловсруулах, хүний нөөцийн төлөвлөлтийн дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана. Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу үндсэн ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана.               

Салбарын дарга /БЗД/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажилллах  Дэлгүүрийн борлуулалтыг өсгөх санал санаачлага гаргах.  Дэлгүүрийн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэл, ирцийн бүртгэлд хяналт тавих, ээлжийн хуваарийн зохицуулалт хийх. Ажилтнуудыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах. Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах тал дээр үүрэг даалгавар өгч ажиллах

Түрээс хариуцсан менежер

Түрээсийн үйл ажиллагааг хариуцаж удирдан зохион байгуулах

Хүний нөөцийн менежер /Blue Sky Tower/

Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн функцуудыг хариуцан ажиллана. Бичиг баримт боловсруулах, хүний нөөцийн төлөвлөлтийн дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана. Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу үндсэн ажил үүргийг гүйцэтгэн ажиллана.               

Мэдээлэл технологийн инженер

Салбар дэлгүүрийн пос комьютер, интернэт сүлжээний, найдвартай ажиллагааг хангах, шаардлагатай үед сүлжээний дэд, бүтцийн угсралт суурилуулалтыг хариуцаж ажиллах. 

Салбарын дарга /ХУД/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах Дэлгүүрийн үйл ажиллагаатай холбоотой МУ-ын хууль дүрэм стандарт болон компанийн дотоод дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих Дэлгүүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, ашигт ажиллагааг хангаж ажиллах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга, санал санаачлага дэвшүүлэн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх Дэлгүүрийн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, шууд удирдлагаар хангах Ажилтнуудын хөдөлмөр зохион байгуулалтыг зүй зохистой төлөвлөн хяналт тавих Ажилтнуудыг чиглүүлэх, зааж сурган хөгжүүлэх  

Импорт менежер /Хятад хэлтэй/

Гадаад харилцаа, бараа бүтээгдэхүүний татан авалтыг хариуцаж ажиллах   Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх  Шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийх, эрж хайх 

Алтан Жолоо Трейд ХХК-н салбар компаниуд

  • Алтан Жолоо Трейд ХХК
  • Арвайн Үндэс ХХК
  • Алтан Жолоо Импекс ХХК

Холбоо барих

СБД 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-17, Blue sky tower 6 давхар 605

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.