Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Премиум Корпорэйшн

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
АВЛАГА, ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Борлуулалтын багтай хамтран авлагын эргэн төлөлтөнд хяналт тавьж, борлуулалтын гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах, харилцагчтай тооцоо нийлэх Авлагын эрсдэлийг тооцож урьдчилан сэргийлэх, Авлагын эрсдлийн үнэлгээ, зээлийн журам, авлага барагдуулах журам, стандарт, процессийг байнга сайжруулах, хэрэгжилтийг хангах Авлагатай холбоотой өдөр тутам, долоо хоног, сар бүрийн тайлан мэдээ бэлтгэх, танилцуулах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

МАРКЕТИНГИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Компанийн үйл ажиллагааны богино, урт хугацааны зорилго, зорилтод тулгуурлан брэндийн стратеги бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх, компанийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх Ялгаатай, үр дүнтэй маркетингийн арга, хэлбэрүүдийг ашиглаж брэндийн танигдалт, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын үйл ажиллагааг тогтмол өсгөх арга хэмжээ, кампанит ажлуудыг зохион байгуулах Дотоод, гадаад зах зээлийн болон өрсөлдөгчийн судалгааг хийж, бодит дата, мэдээн дээр үндэслэн маркетингийн өдөр тутмын үйл ажилагааг зохион байгуулах, төлөвлөлт сайжруулалтыг хийх, маркетингийн төсөв, зардлыг удирдах, удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллах Өндөр гүйцэтгэлтэй маркетингийн багийг бүрдүүлж, удирдан чиглүүлж, гүйцэтгэлийг хангуулж ажиллах Маркетингийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бодлогын бичиг баримтуудыг боловсруулж, мөрдүүлэх Борлуулалт, маркетингийн стратегийг уялдуулах, кампанит ажлыг хэрэгжүүлэхийн тулд борлуулалтын алба болон брэнд эзэмшигчидтэй нягт хамтран ажиллах

Үйлдвэрийн ажилтан (ОТ төсөлд ажиллах)

Бетон зуурмагийн үйлдвэр, Ил уурхай болон Оюу толгой төслийн талбайд мөрдөж буй дүрэм, журам, стандартуудыг дагаж мөрдөн ажиллах Үйлдвэрийн бэлэн байдал болон өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах

ЭМААБО зөвлөх / Оюу Толгой төсөл /

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны хууль тогтоомж болон холбогдох стандартыг ажлын байранд хэрэгжүүлэх Нийт ажилтнуудыг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах Компанийн хэмжээнд ажилтны аюулгүй, эрүүл орчинд ажиллах, байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах 

Цахилгаанчин

Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны тасралтгүй ажиллагааг хангахад цахилгаантай холбоотой гарсан аливаа гэмтэл, хуваарьт засвар үйлчилгээ, шинээр төлөвлөсөн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалтыг удирдлагын заавар зөвлөгөөний дагуу мэргэжлийн түвшин, чанартай хийж гүйцэтгэх.

Нярав

Бараа материалын орлого зарлагыг бүртгэх, олгосон, зарлагадсан, нөөц материалын бүртгэлийг хөтлөх, төслийн үйл ажиллагаанд шаардагдах түүхий эд материал, аж ахуйн хангамжтай холбоотой бараа материал, компанийн үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх, хяналт тавих. 

ХАБЭА ажилтан

Төслийн талбайн болон нийт ажилчдыг эрүүл, аюулгүй ажлын байраар хангах, ХАБЭА,БО дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах.

МАРКШЕЙДЕР ИНЖЕНЕР

Элс угаах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг үйлдвэрийн менежерийн удирдлага дор удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих. Жил бүрийн уулын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах, хяналт тавих. Олборлосон материалын хэмжээг хэмжилтээр баталгаажуулж харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлэх, олборлолтын ажлын горимын биелэлтэд хяналт тавих.

ХЭМАБ Зөвлөх

Корпорэйшн тэдгээрийн оролцогч талуудын хэмжээнд осол, зөрчлөөс ангид, эрүүл аюулгүй ажлын байрыг бий болгох, холбогдох хууль, тогтоомж, ISO 45001:2018 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо, ISO 31000:2020 Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны стандартын шаардлагад нийцүүлэх, ажилтны аюулгүй, эрүүл орчинд ажиллах үйл ажиллагаа явуулах аюулгүй ажиллагааны соёлыг төлөвшил хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх, тогтолцоонд аудит хийх, зөвлөмж гаргах, хэрэгжилтэд хяналт тавих.

Лаборант

Үйлдвэрийн агуулахад шинээр буусан түүхий эд материалын орд газар, бэлтгэн нийлүүлэгч компанийн нэрийг тодруулж хичнээн м3 /тн/ буусан зэргийг тэмдэглэл хөтлөж холбогдох стандартуудын дагуу дээж бэлтгэж, шинжилгээ хийж үр дүнг боловсруулж холбогдох удирдлагуудад танилцуулах Шинээр бууж буй түүхий эд материалууд (элс, хайрга, дайрга, цемент, нэмэлт бодис) дээр  дээж авч, анхан шатны шинжилгээ хийж, тэмдэглэл хөтлөж тогтмол хяналт тавьж ажиллах Бэлтгэсэн бетон сорьцуудыг зөв дараалалтай, хаяг шошгуудыг хольж солилгүй эмх цэгцтэй, стандарт орчинд нь хадгална Лабораторит туршилтанд  хэрэглэгдэх түүхий эд материалуудыг ялгаж  бэлдэх, туршилтын ажилд шууд оролцож ажиллах

Захиалагчийн хяналтын инженер -ББ

Барилгын норм, дүрэм, стандартын дагуу тухайлсан төслийн хүрээнд барилга байгууламжийн зураг гаргах, зургийн дагуу ажлын төлөвлөгөө гаргах, зургийн (Зай хэмжээний, Өндөржилтийн болон Архитектурын, Барилга бүтээцийн) дагуу барилга угсралтын ажилд хяналт тавих, шаардлагатай баримт бичгийг боловсруулан мөрдүүлэх Туслан гүйцэтгэгч нарыг удирдан зохион байгуулах Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасны дагуу бусад ажил үүрэг  

Үйлдвэрийн оператор

Элс угаах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, бэлэн байдлыг хангаж, үйлдвэрийн төлөвлөгөөний дагуу чанарын шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн тасралтгүй үйлдвэрлэх.

ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллын төрөл бүрийн хэвлэлийн болон бусад сурталчилгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэн гүйцэтгэх Маркетингийн үйл ажиллагааны хүрээнд График дизайны ажлуудыг цаг алдалгүй хийж гүйцэтгэх

Орон нутаг хариуцсан Борлуулалтын Менежер

Компанийн борлуулалтын бодлого, зорилтын дагуу орон нутгийн харилцагчдыг хөгжүүлж, нэгж харилцагчийн өгөөжийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх. Бүтээгдэхүүний бэлэн байдлыг хангаж, харилцагчийн үйлчилгээ, хэрэглээний соёлыг бий болгох сургалт, дадлагажуулалтыг бүх түвшинд хэрэгжүүлэх. Өөрийн сувгийн харилцагчидтай урт хугацааны хамтын ажиллагаатай байж, бүх төрлийн борлуулалтыг дэмжсэн үйл ажиллагааг санаачилж, хэрэгжүүлэх. Сар, улирал, жилийн бизнес төлөвлөгөөг биелүүлж, харилцагчийн эрсдэлийг тооцож, урьдчилан сэргийлэх, төлбөр тооцоог цаг хугацаанд нь барагдуулах, орон нутгийн борлуулалтын тайлан гаргах  Тухайн аймаг, сумыг хариуцсан борлуулалт, түгээлтийн багийг удирдлагаар хангах, эрсдэлээс сэргийлэх Орон нутагт томилолтоор ажиллах 

Техникч /Сургаж авна/

Шинээр үйлдвэрлэсэн бетон зуурмагийн бүтэц шинж чанар захиалагчийн шаардлагад нийцэж буй эсэхэд холбогдох стандарт, турших аргын дагуу туршилтыг үнэн зөв гүйцэтгэж үйлдвэрийн технологич инженер, чанарын менежер нарыг мэдээллээр хангах

ТҮГЭЭГЧ

Захиалгын дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг харилцагчид тоо ширхэгийн дагуу бүрэн бүтэн хүлээлгэж өгнө. Төлбөр тооцоог хүлээн авч компанийн дансанд тухай бүр шилжүүлэх, түгээлтийн санхүүгийн гүйцэтгэлийг өдөр бүр бүрэн хангаж ажиллана. Борлуулалтын гүйцэтгэлээр урамшуулалтай тул тухайн өдрийн захиалгыг бүрэн түгээж дуусах хүртэл ажиллана.

САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ

Санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, тооцоолох Компанийн санхүүгийн байдлыг үнэлэх, шинжилгээ, үнэлгээ, дүгнэлт хийх Санхүүгийн эрсдэлийг бууруулах, хамгаалах арга хэрэгслүүдийг судлан, хэрэгжүүлэх Компани дээр ашиглагдаж буй үндсэн хөрөнгүүдийн үр өгөөжийн тооцоо, санал боловсруулах

АХЛАХ МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

Үйлдвэрийн тоног төхөрөмж, багаж хэрэгсэл, машин механизмийн хөдөлгүүр, системийн аюулгүй, оновчтой ажиллагааг хангахад шаардлагатай хяналтын норм стандартыг хамтран тогтоох, мөрдөж ажиллах, дэг журам тогтоох, хяналт тавих. Үйлдвэрийн техник нөхцөл, зааварчилгаа, боловсруулах, шаардагдах материал, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал суурь төхөөрөмжийн байрлал, зохион байгуулалтыг тодорхойлох. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг зохион байгуулах хуваарь график гаргах, оновчтой төлөвлөлт хийх. Механик инженер, засварчин, цахилгаанчин гагнуурчдыг бүхэлд нь удирдаж, зааварчилгаа өгч, шаардлага тавьж ажиллах бөгөөд тоног төхөөрөмжүүд, багаж хэрэгслийг бүхэлд нь хариуцаж, бүртгэл хөтөлж буйд хяналт тавих. Үйлдвэрлэлийн ослоос сэргийлэх бүх талын арга хэмжээ авах, осол зөрчлийг судлах багт орж ажиллаж дүгнэлтийг компанийн удирдлагад мэдэгдэж түүнийг давтан гаргахгүй байх талаар ажил зохион байгуулахад оролцох

Тооцооны нягтлан бодогч

НББ-ийн хууль болон холбогдох тушаал, шийдвэр, НББОУС, СТОУС болон бусад дүрэм, журам, группийн НББ-ийн баримт бичгийн дагуу гүйлгээг тухай бүр үнэн зөв бүртгэх Компанийн Санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах Компанийн мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгө, хангамжийн материал, харилцагчийн тооцооны анхан шатны баримтыг бүрдүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагааны санхүүгийн бүртгэл хөтлөх Өдөр тутмын үйл ажиллагааны бүртгэлийг санхүүгийн программд үнэн зөв, цаг тухай бүрт нь оруулж, бүртгэл хөтлөх. Харилцагч компани, байгууллагуудтай үүссэн тооцоог бүртгэлд тусган тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулах, хэрэв тооцоогоор авлага өглөгтэй  бол арга хэмжээг ерөнхий нягтлан бодогчтой хамтран авч ажиллах

Туслах ажилтан

Захиалга бэлтгэл, ачилт, буулгалт, барааны шилжилт хөдөлгөөнийг биечлэн хэрэгжүүлнэ. Шаардлагатай тохиолдолд гаалиас бараа буулгах, мөн бараа түгээлтийг дэмжиж ажиллана.

Мужаан (УБ хотод хаусын төсөл)

Модон бүтээц бүхий амины орон сууцны барилга дээр мужааны бүхий л төрлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх

Захиалга түгээлтийн оператор/ Шингэн хүнсний үйлдвэрт/

Борлуулалтын захиалгыг бүртгэж авах, хуваарьлах,  Систем дээр бүртгэл хийх, борлуулагч жолооч нарыг мэдээллээр хангаж, удирдаж ажиллах  Агуулахын нөөц, захиалга, түгээлттэй холбоотой мэдээллийг борлуулалт, харилцагчид мэдээлэх, эргэх холбоотой ажиллах Түгээлтийн багийг удирдан зохион байгуулж, цаг хугацаанд нь хамгийн бага зардлаар захиалгын дагуу түргэн шуурхай хүргэх, төлбөр тооцоонд хяналт тавих Бараа түгээлттэй холбоотой бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх Улаанбаатар хотын түгээлтийн бүсчлэлийг тодорхойлж, байнга хөгжүүлэх

Зээлийн эдийн засагч

Зээлийн бүтээгдэхүүн борлуулах Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргах Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах Ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

Эрсдэлийн менежер

Финко капитал ББСБ-н зээлийн эрсдлийг бууруулах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийн удирдлагын үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодлого, журмын төслийг боловсруулах, батлагдсан бодлого, журмын хэрэгжилтийг хангаж, эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд оршино.

Зээлийн менежер

Зээлийн багцад тогтмол хяналт тавин ажиллах, зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, салбарын зээлийн үйл ажиллагааг заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллах, зээлийн үйл ажиллагааны журам зааврыг мөрдүүлэх, борлуулалтын төлөвлөгөөний дагуу зээлийн багцын өсөлтийг хангаж ажиллах. Хариуцсан салбар нэгжийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад хяналт тавин ажиллана.   Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагч болон боломжит харилцагчид идэвхтэй сурталчлан борлуулах Иргэн, хуулийн этгээдийн зээлийн хүсэлтийг судлан, шийдвэрлүүлэх Иргэн, хуулийн этгээдэд итгэлцлийн үйлчилгээг сурталчлан харилцагчийн данс татах ажлыг зохион байгуулах Бүртгэлийн мэдээллийн систем дэх харилцагчийн мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн байдал, зээлийн хувийн хэрэг, зээлийн гэрээний, иж бүрдэл, хүчин төгөлдөр байдлыг хариуцах Бүртгэлийн мэдээллийн системд харилцагчийн мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн оруулах Зээлдэгчтэй гэрээ байгуулах, түүний хүчин төгөлдөр байдлыг хариуцах Холбогдох мэдээ тайлан гаргах Удирдлага болон зээлийн ахлах ажилтнуудыг шаардлагатай мэдээллээр хангах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Монгол улс, Улаанбаатар 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Олимпийн гудамж 19А, Шангри-Ла Төв, Шангри-Ла Оффис, 23 давхар Премиум Корпорэйшн Утас: (976) 7012-2292

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.