Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Платинум Ланд ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
МТ-86 оператор / Өмнөговь/

Өдөр тутмын техникийн үзлэгийг журмын дагуу хийж, уурхайн аюулгүй ажиллагааг бүрэн ханган ээлжийн мастераас өгсөн наръяд зааварчилгааны дагуу ажиллах

Бульдозерын оператор /155/

-Албан тушаалын тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу ажил хийж гүйцэтгэх -Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу элс, хөрс түрэх, зам талбай засах,  уулын ажлыг аюулгүй, цаг хугацаанд нь бүтээмжтэйгээр гүйцэтгэх.

Дугуйн механик

Уул уурхайн хүнд машин механизм, техникүүдийн дугуйн менежмент хийх, Дугуйны тогтмол хяналт, шалгалт хийх Дугуйн засварыг хариуцаж ажиллах Тайлан мэдээ гаргах АТТ дагуу ажиллах

Хөнгөн тэрэгний механик

Уурхайн үйлчилгээнд явдаг хөнгөн тэргийг бүрэн хариуцах, засвар үйлчилгээ оношилгоо хийх, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллах

Бульдозерын оператор /D65/

-Албан тушаалын тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу ажил хийж гүйцэтгэх -Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу элс, хөрс түрэх, зам талбай засах,  уулын ажлыг аюулгүй, цаг хугацаанд нь бүтээмжтэйгээр гүйцэтгэх.

Дугуйт дозерын оператор

-Албан тушаалын тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу ажил хийж гүйцэтгэх -Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу хөрс түрэх, зам талбай засах, уулын ажлыг аюулгүй, цаг хугацаанд нь бүтээмжтэйгээр гүйцэтгэх.

Засварчин

Уул уурхайн хүнд машин механизм, техникүүдийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх бөгөөд ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Уулын сургагч багш

Хүнд машин механизмын операторуудын техник ашиглалтын горимыг байнга мөрдүүлж хэвшүүлэх Хичээлийг онол практик хослуулсан мэргэжлийн өндөр түвшинд заах, үнэлгээ өгөх, хяналт тавих Хөрвөж ажиллах чадварлаг техникийн операторууд бэлтгэх

Уулын мастер / Өмнөговь аймаг/

Үйлдвэрлэлийн норм, норматив тогтоож, олборлолт явуулах талбайг төлөвлөх, цагийн горим тогтоох мөн хангалтыг шийдвэрлэх замаар үйлдвэрийн үйл ажиллагаа болон чанарт хяналт тавих, үйлдвэрлэлийн бүртгэл, тайланг бэлтгэх. Олборлох бодлого боловсруулах асуудлаар бусад удирдлагуудтай зөвлөлдөх, харилцан мэдээлэл солилцох. Ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмж, технологийн хангамжийг тодорхойлж үйлдвэрлэл явуулж байгаа талбайн үр ашгийг үнэлэх. Шаардлагатай тохиолдолд ажлын төлөвлөгөө болон тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, өөрчлөх Уулын хэсгийн ажлыг зөв удирдан зохион байгуулаж, аюул осолгүй, богино хугацаанд бүтээмжтэй ажиллах Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт, дүрэм, технологийг горимыг чанд мөрдөх Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, горимын биелэлтэд хяналт тавих

ERP хариуцсан бүртгэлийн ажилтан

Албан тушаалын тодорхойлолтын дагуу ажиллана

Түлшний машины жолооч /Өмнөговь аймагт /

- Уурхайн дотоод журам, ХАБЭА дүрэм журмыг чанд мөрдөх -  Уурхайн ээлжийн төлөвлөгөөний хүрээнд өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг өөрт ногдсон машин     тоног төхөөрөмжөө ашиглан батлагдсан дүрэм, журам, горим, зааврын дагуу хөдөлмөрийн    аюулгүй байдлыг хангаж, техникүүдийн түлш цэнэглэх ажлыг техник ашиглалт, түлш    цэнэглэх горим, зааврын дагуу уулын хүнд машин механизмуудыг түлшээр таслахгүй хангах     ажиллана.

ХАБЭА-н инженер /Өмнөговь аймаг/

Тусгай хувцас, үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлсээс хамгаалах нэг бүрийн болон хамгаалах хэрэгслийг зааврын дагуу өмсөж хэрэглэхийг хэвшил болгон мөрдөж ажиллуулах. Машин, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны бүрэн бүтэн байдалд тогтмол хяналт тавих. Хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад гарч болзошгүй осол, бэртэл, өвчлөлөөс ажилтныг хамгаалах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежмент нэвтрүүлэх. Ажлын байранд учирч болох аюул ослыг арилгах, хяналт тавих зорилгоор эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийлгэх, ажлын байрны онцлогт нийцсэн дүрэм, заавар, журам батлуулж, мөрдүүлэх. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулах. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх мэдлэгийг үргэлж шалгах. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тоон мэдээллийн талаар тэмдэглэл хөтөлж, холбогдох байгууллагад мэдээлж байх.

МТ-86 оператор / Булган аймаг/

Өдөр тутмын техникийн үзлэгийг журмын дагуу хийж, уурхайн аюулгүй ажиллагааг бүрэн ханган ээлжийн мастераас өгсөн наръяд зааварчилгааны дагуу ажиллах

Уулын мастер / Өмнөговь аймаг Гурвантэс /

Үйлдвэрлэлийн норм, норматив тогтоож, олборлолт явуулах талбайг төлөвлөх, цагийн горим тогтоох мөн хангалтыг шийдвэрлэх замаар үйлдвэрийн үйл ажиллагаа болон чанарт хяналт тавих, үйлдвэрлэлийн бүртгэл, тайланг бэлтгэх. Олборлох бодлого боловсруулах асуудлаар бусад удирдлагуудтай зөвлөлдөх, харилцан мэдээлэл солилцох. Ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмж, технологийн хангамжийг тодорхойлж үйлдвэрлэл явуулж байгаа талбайн үр ашгийг үнэлэх. Шаардлагатай тохиолдолд ажлын төлөвлөгөө болон тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, өөрчлөх Уулын хэсгийн ажлыг зөв удирдан зохион байгуулаж, аюул осолгүй, богино хугацаанд бүтээмжтэй ажиллах Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт, дүрэм, технологийг горимыг чанд мөрдөх Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, горимын биелэлтэд хяналт тавих

Захиргааны ажилтан /Админ/

Төслийн менежер, Хүний нөөцийн менежерийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах ба дараах үндсэн үүрэгтэй. Уурхайд орох, гарах иргэн, бараа материалын зөвшөөрөл гаргах Шуурхай хурлын товыг зарлах, шуурхайн тэмдэглэлийг нэгтгэх, уурхайн болон төв оффисын албан тушаалтнуудад мэдээлэл харилцааг тогтмол дамжуулж, түргэн шуурхай ажиллах Хэсэг нэгжүүдийн тайлан төлөвлөгөө нэгтгэх, холбогдох бичиг баримтыг боловсруулах Оффиссын эмх цэгц, цэвэрлэгээ үйлчилгээг хангуулах, шаардлагатай бараа материалын захиалга хийх Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж ажиллана. 

Захирлын туслах

- Ерөнхий захирлын өдөр тутмын ажил үүрэгт дэмжлэг үзүүлэх

Засварын механик / Өмнөговь аймаг/

Техникийн инженерийн шууд удирдлаганд ажиллах ба өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь түргэн шуурхай, зөв оновчтой байдлаар аюул осолгүй хийж гүйцэтгэнэ.                            Техникийн засвар үйлчилгээний ажилтай холбоотой асуудал гарвал тухай бүрт нь Засварын  мастерт мэдэгдэж зааварчилгаа авч асуудлыг шийдвэрлэнэ. Өөрийн хариуцсан гар багаж, тоног төхөөрөмж, оффисийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, ашиглах заавар горимыг мөрдөж, зөв зохистой, аюулгүй хэрэглэнэ. Засварын ээлжийг ахалж, ээлжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллана.

Уурхайн техник хариуцсан инженер /Өмнөговь/

 Уурхайн талбайд ажиллах, техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засвар үйлчилгээний чанар, техник ашиглалт, операторуудын ур чадвар техник эзэмшилтэд хяналт зохицуулалт хийх,  машин механизмуудын ажиллагааг аюулгүй, хариуцлагатай, тасралтгүй явуулах механизмыг ажилд бэлэн байлгах Засварын хэсгийн механикуудыг өдөр тутам удирдлагаар хангах, төлөвлөх, тайлагнах, хяналт тавих, Компанийн дотоод журам, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын журам, талбайд ажиллах аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа зэргийг чанд мөрдөж ажиллах  

Засварын Клерк /Булган аймагт/

·        Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн дагуу ажиллах ·        Засварын хэсэгтэй холбоотой дүрэм, журмыг хэсэгтээ чанд мөрдүүлэх ·        Засварын хэсгийн бичиг хэрэг, техник тоног төхөөрөмжтэй нэг бүрчлэн ажиллах

Дамп 777 оператор /Өмнөговь Гурван тэс/

Дампын техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх мэргэшсэн оператор

Экскаваторын оператор /Булган аймагт/

Экскаваторын техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

Маркшейдер инженер /Өмнөговь Гурван тэс/

Уурхайн ээлжийн төлөвлөгөөний хүрээнд өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг батлагдсан дүрэм, журам, зааврын дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж, Уурхайн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн маркшейдерийн ажлыг гүйцэтгэж, аюул осолгүй, богино хугацаанд бүтээмжтэй ажиллах Маркшейдерийн хэмжилт, зураглал хийх, уулын ажлын гүйцэтгэлийн тайлан боловсруулах.  

Насосчин

Насосны тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, ашиглалтыг хангах болон засвар үйлчилгээ хийх ажлыг горимын дагуу хийж гүйцэтгэх Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангаж ажиллах түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад  хууль, тогтоомж, дүрэм, журам болон компанийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн бодлого, дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллах

Цахилгаанчин

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу цахилгааны ажлыг уурхайн төслийн талбайд хийж гүйцэтгэнэ. Цахилгааны тоног төхөөрмжүүдийг угсрах, засварлах

Мах ангилан боловсруулах үйлдвэрт нярав

Дамжлагаас гарсан бэлэн болсон бүтээгдэхүүнийг бүртгэж хүлээн авах Хүлээн авсан бүтээгдэхүүнийг дараа дараагийн дамжлага руу зарлагдах Санхүүгийн баримт үйлдэх

Диспитчер-Уулын хэсэг /Өмнөговь /

Уурхайн уулын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг цуглуулан нэгтгэх, тоног төхөөрөмжүүд болон хүнд машин механизмын операторуудын ээлжийн ажлын төлөвлөгөө норм, гүйцэтгэл, бүтээлийн тооцоог үнэн зөв хөтлөх, хоногийн уулын ажлын тайлан, тооцоог боловсруулах,   

Экскаваторын оператор /CAT390/ Нүүрс ялгалт

Экскаваторын техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

Тогооч

Байгууллагаас баталсан технологи картын дагуу эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, амт чанартай хоол үйлдвэрлэх Ажилчдын өдрийн хоолыг хийж гүйцэтгэх

Бэлтгэгч

Уурхайн ажилтнуудын хоол үйлдвэрлэлийг технологийн дагуу амт чанартай боловсруулан хийхэд ээлжийн хоолны бүх бэлдэц, материал бэлтгэнэ.

Гагнуурчин /Булган аймагт/

Ажлын даалгаврын дагуу аюулгүй ажиллагааны горимыг мөрдөн металл болон бусад материалыг тохирох арга, аргачлалаар гагнаж холбох, таслах, эд ангийг засварлах, бэлтгэх.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн-24, Парк Плэйс, 7 давхар 701 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.