Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Платинум Ланд ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Автын цахилгаанчин

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу Тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хэлхээний тусгай тэмдэг тэмдэглэгээг унших чадвартай байх Техникийн засвар үйлчилгээ, цахилгаан системийн засварын ажлыг аюул осолгүй, түргэн шуурхай чанартай хийж гүйцэтгэх чадвартай байх Хүнд даацын механизмын цахилгааны гэмтлийг хурдан шуурхай илрүүлж, засах чадвартай 

ХАБЭА-н инженер /Өмнөговь аймаг/

Тусгай хувцас, үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлсээс хамгаалах нэг бүрийн болон хамгаалах хэрэгслийг зааврын дагуу өмсөж хэрэглэхийг хэвшил болгон мөрдөж ажиллуулах. Машин, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны бүрэн бүтэн байдалд тогтмол хяналт тавих. Хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад гарч болзошгүй осол, бэртэл, өвчлөлөөс ажилтныг хамгаалах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежмент нэвтрүүлэх. Ажлын байранд учирч болох аюул ослыг арилгах, хяналт тавих зорилгоор эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийлгэх, ажлын байрны онцлогт нийцсэн дүрэм, заавар, журам батлуулж, мөрдүүлэх. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулах. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх мэдлэгийг үргэлж шалгах. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тоон мэдээллийн талаар тэмдэглэл хөтөлж, холбогдох байгууллагад мэдээлж байх.

Автобусны жолооч / Уурхайд/

- Ээлжийн хугацаанд ажилтнуудыг уурхай болон кемп хооронд хуваарийн дагуу хүргэх - Өөрт ногдсон машин тоног төхөөрөмжөө ашиглан батлагдсан дүрэм, журам, горим, заавар, паспортын дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж, зорчигч тээвэрлэх, цаг хугацаанд нь гүйцэтгэх.

Сэлбэг бараа материалын нярав

Сэлбэг материалыг тухай бүрд хүлээн авч бүртгэл хөтлөх, тооллого хийх, холбогдох албан тушаалтанд бүртгэл хөтөлж өгөх Агуулахын эмх цэгц, сэлбэг хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах Шаардах хуудсанд үнэдслэн нягтлан бодогчид түлш, сэлбэгийн тайлан гаргаж өгөх Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу ажиллах

Хангамжийн менежер

Уурхайн ажлыг тасалдалгүй явагдах нөхцөлөөр хангах, шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг цаг хугацаанд нь захиалгын дагуу бэлэн байлгах Уурхайн Түлш зарцуулалтын бүртгэлийг цаг тухай бүрт нь хөтөлж удирдлагад мэдээг гаргаж өгөх; АТТ дагуу ажиллах

Түлшний машины жолооч

- Уурхайн дотоод журам, ХАБЭА дүрэм журмыг чанд мөрдөх -  Уурхайн ээлжийн төлөвлөгөөний хүрээнд өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг өөрт ногдсон машин     тоног төхөөрөмжөө ашиглан батлагдсан дүрэм, журам, горим, зааврын дагуу хөдөлмөрийн    аюулгүй байдлыг хангаж, техникүүдийн түлш цэнэглэх ажлыг техник ашиглалт, түлш    цэнэглэх горим, зааврын дагуу уулын хүнд машин механизмуудыг түлшээр таслахгүй хангах     ажиллана.

Эмч, эрүүл ахуйч

Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, орчны эрүүл ахуйн хяналт шинжилгээг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах. Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн үйл ажиллагаанд эрүүл ахуйн талаас хяналт тавих, орцын түүхий эд, бэлэн болсон бүтээгдэхүүнд холбогдох шинжилгээ хийх. Ажилтны эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлохын тулд тэдэнд эмнэлгийн үзлэг хийх. Лабораторийн шинжилгээ, рентген зураг, оношилгооны бусад хэрэгслийг зааж бичих, шинжилгээний хариуг судлан өвчлөл, эмгэгийн шалтгаан үүсвэрийг тодорхойлох. Өвчин, эмгэгээс сэргийлэх, эмчилгээний жор бичиж өгөх, эм тариа хийх, эмчлэх, зөвлөх, хяналт тавих зэрэг хэлбэрээр ажилтанд тасралтгүй эмчилгээний тусламж үзүүлэх. Шаардлагатай  тохиолдолд мэс засал, клиникийн бусад ажилбар хийх чадвартай байх. Өвчин, эмгэгээс сэргийлэх, эдгэрүүлэх зорилгоор эрүүл мэнд, хоол тэжээл, амьдралын хэв маягийн талаар зөвлөгөө өгөх. Нийтлэг өвчлөл үүсэх, тархахаас сэргийлэхэд чиглэсэн хөтөлбөрүүдэд оролцох, тэдгээрийг төлөвлөх. Олон нийтийг хамарсан цар тахал, эмгэгийн үед удирдлагын түвшинд шийдвэр гаргаж ажиллах. Сургалт мэдээлэл өгөх ур чадвартай

Засварын ээлжийн мастер / Өмнөговь аймагт/

 Уурхайн талбайд ажиллах, техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засвар үйлчилгээний чанар, техник ашиглалт, операторуудын ур чадвар техник эзэмшилтэд хяналт зохицуулалт хийх,  машин механизмуудын ажиллагааг аюулгүй, хариуцлагатай, тасралтгүй явуулах механизмыг ажилд бэлэн байлгах Засварын хэсгийн механикуудыг өдөр тутам удирдлагаар хангах, төлөвлөх, тайлагнах, хяналт тавих, Компанийн дотоод журам, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын журам, талбайд ажиллах аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа зэргийг чанд мөрдөж ажиллах  

Засварын Клерк /Өмнөговь аймагт/

·        Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн дагуу ажиллах ·        Засварын хэсэгтэй холбоотой дүрэм, журмыг хэсэгтээ чанд мөрдүүлэх ·        Засварын хэсгийн бичиг хэрэг, техник тоног төхөөрөмжтэй нэг бүрчлэн ажиллах          Шаардлагатай сэлбэгийн төлөвлөлт хийх

Засварын механик / Өмнөговь аймаг/

Техникийн инженерийн шууд удирдлаганд ажиллах ба өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь түргэн шуурхай, зөв оновчтой байдлаар аюул осолгүй хийж гүйцэтгэнэ.                            Техникийн засвар үйлчилгээний ажилтай холбоотой асуудал гарвал тухай бүрт нь Засварын  мастерт мэдэгдэж зааварчилгаа авч асуудлыг шийдвэрлэнэ. Өөрийн хариуцсан гар багаж, тоног төхөөрөмж, оффисийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, ашиглах заавар горимыг мөрдөж, зөв зохистой, аюулгүй хэрэглэнэ. Засварын ээлжийг ахалж, ээлжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллана.

Засварын Клерк /Өмнөговь аймагт/

·        Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн дагуу ажиллах ·        Засварын хэсэгтэй холбоотой дүрэм, журмыг хэсэгтээ чанд мөрдүүлэх ·        Засварын хэсгийн бичиг хэрэг, техник тоног төхөөрөмжтэй нэг бүрчлэн ажиллах

Борлуулалтын менежер

- Борлуулалтын үйл ажиллагааг сайжруулах, харилцагчийн тоог тогтмол нэмэгдүүлэх,    харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүнийг тасалдалгүй нийлүүлэх - Компанийн аслын хараа, эрхэм зорилго зорилтыг баримтлан хариуцсан сувгийн борлуулт, үр   ашгийг нэмэгдүүлэн түүнтэй холбоотойгоор стратеги боловсруулан ажиллах, - Харилцагч тус бүрээр сар бүр үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган ажиллах - Борлуултыг дэмжих, харилцагчдыг хөгжүүлэх, стратеги бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл   ажиллагааг зохион байгуулах  

Хүний нөөцийн менежер

  Төслийн хүний нөөцийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх. Хүний нөөцийн мэдээллийн санг хариуцан бүрдүүлж, ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах. Ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтыг тодорхой хугацаанд тогтмол зохион байгуулах. Хүний нөөцийн чиг үүргийн хүрээнд ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, шинэчлэн сайжруулах. Ажилд шинээр орж буй ажилтанд байгууллагын дүрэм, дотоод журам, ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны нөхцөл, цалин хөлс, ахиж дэвших боломж болон тэтгэвэр тэтгэмжийн талаар тодорхой мэдээлэл өгөх. Байгууллагын дүрэм, дотоод журмын дагуу ажилтны эрх, үүргийн байдлыг хангаж, ажлын байранд аливаа дарамт гаргахгүй байхад анхаарч ажиллах. Ажилтнуудын хувийн хэргийг хөтөлж, ажилд орсон өдөр болон ажлын гүйцэтгэл, шагнал урамшуулал, ажиллаагүй өдрүүд зэрэг тухайн хувь хүнтэй холбоотой хүний нөөцийн статистикийн тайлан гаргах. Статистикийн мэдээ баримтад дүн шинжилгээ хийж, ажилтанд тулгамдаж буй бэрхшээлтэй асуудлын шалтгааныг тодорхойлж, зөвлөгөө зөвлөмж өгөх.

Экскаваторын оператор /CAT6020В/

Экскаваторын техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

Тогооч /Булган аймагт/

Байгууллагаас баталсан технологи картын дагуу эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, амт чанартай хоол үйлдвэрлэх Ажилчдын өдрийн хоолыг хийж гүйцэтгэх

Краны оператор

-Кранаар өргөх ажлыг технологийн дагуу аюулгүй гүйцэтгэх, хөдөлгөөнт болон суурин тоног төхөөрөмж болон механикийн суурь мэдлэгтэй -Ачааны жинг зөв тодорхойлох мэдлэгтэй байх -Кранаар өргөх, тээвэрлэх ажилгүй үед туршлагаас хамааран механик болон туслахын ажил үүргийг нарядаар гүйцэтгэнэ  

Ковш оператор /Дугуйт ачигч/ Булган аймагт

Уулын мастераас өгсөн нарядын дагуу элс, хөрс түрэх, зам талбай засах ажлыг техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны горимын дагуу гүйцэтгэх

Уулын мастер / Өмнөговь аймаг/

Үйлдвэрлэлийн норм, норматив тогтоож, олборлолт явуулах талбайг төлөвлөх, цагийн горим тогтоох мөн хангалтыг шийдвэрлэх замаар үйлдвэрийн үйл ажиллагаа болон чанарт хяналт тавих, үйлдвэрлэлийн бүртгэл, тайланг бэлтгэх. Олборлох бодлого боловсруулах асуудлаар бусад удирдлагуудтай зөвлөлдөх, харилцан мэдээлэл солилцох. Ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмж, технологийн хангамжийг тодорхойлж үйлдвэрлэл явуулж байгаа талбайн үр ашгийг үнэлэх. Шаардлагатай тохиолдолд ажлын төлөвлөгөө болон тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, өөрчлөх Уулын хэсгийн ажлыг зөв удирдан зохион байгуулаж, аюул осолгүй, богино хугацаанд бүтээмжтэй ажиллах Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт, дүрэм, технологийг горимыг чанд мөрдөх Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, горимын биелэлтэд хяналт тавих

Засварын төлөвлөгч /Булган аймаг/

Засвар үйлчилгээний газрын төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, төлөвлөлтийн системийг ашиглан ажлын төлөвлөгөө гаргах, холбогдох тайлан мэдээ гаргах зэрэг ажил үүрэг гүйцэтгэнэ. Төлөвлөлтийн ажлыг аюулгүй, үр ашигтай хэрэгжүүлэх Засвар үйлчигээний гэрээний шаардлагын дагуу төлөвлөлтийн ажлын горимыг боловсруулах Засварын ажлын хуваарь гаргаж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих Төлөвлөгдсөн ажилд шаардлагатай сэлбэг хээгсэл, эд ангийн бэлэн байдлыг хангах Мэдээ, тоон баримтыг ашиглан зөв тайлан боловсруулж цаг тухайд нь мэдээлж, тайлагнаж байх

МТ-86 оператор / Өмнөговь/

Өдөр тутмын техникийн үзлэгийг журмын дагуу хийж, уурхайн аюулгүй ажиллагааг бүрэн ханган ээлжийн мастераас өгсөн наръяд зааварчилгааны дагуу ажиллах

Засварын сургагч багш

Засварын хэлтэст шинээр томилогдсон ажилтнууд болон, өдөр тутмын засварын үйл ажиллагааг гүйцэтгэж буй бүхий л ажилтнуудад зориулан аюулгүй ажиллагаа, туслах тоног төхөөрөмжүүдийн засвар оношлогоо, гагнуур, цахилгааны сургалтуудыг зохион байгуулах Оношилгоо тохируулгын тусгай програмууд дээр ажиллах чадвартай байх, засварын ажлыг аюулгүй явагдаж байгаа эсэх дээр хяналт тавих  Уурхайн техник төлөвлөлтийн дагуу техник, тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн өдөр тутмын хэвийн ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд нь гүйцэтгүүлэх зорилгын хүрээнд засварын хэсгийн ажилчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж шаардлагатай сургалтуудыг орох, сургалтын үр дүнд шаардлагатай арга хэмжээний саналыг боловсруулж Техникийн ерөнхий инженерт танилцуулж арга хэмээ авах

Сэлбэг бараа материалын нярав / Эрэгтэй/

Сэлбэг материалыг тухай бүрд хүлээн авч бүртгэл хөтлөх, тооллого хийх, холбогдох албан тушаалтанд бүртгэл хөтөлж өгөх Агуулахын эмх цэгц, сэлбэг хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах Шаардах хуудсанд үнэдслэн нягтлан бодогчид түлш, сэлбэгийн тайлан гаргаж өгөх Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу ажиллах

Засварын төлөвлөгч /Өмнөговь аймаг/

Засвар үйлчилгээний газрын төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, төлөвлөлтийн системийг ашиглан ажлын төлөвлөгөө гаргах, холбогдох тайлан мэдээ гаргах зэрэг ажил үүрэг гүйцэтгэнэ. Төлөвлөлтийн ажлыг аюулгүй, үр ашигтай хэрэгжүүлэх Засвар үйлчигээний гэрээний шаардлагын дагуу төлөвлөлтийн ажлын горимыг боловсруулах Засварын ажлын хуваарь гаргаж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих Төлөвлөгдсөн ажилд шаардлагатай сэлбэг хээгсэл, эд ангийн бэлэн байдлыг хангах Мэдээ, тоон баримтыг ашиглан зөв тайлан боловсруулж цаг тухайд нь мэдээлж, тайлагнаж байх

Экскаваторын оператор /Булган аймагт/

Экскаваторын техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

Гагнуурчин /Улаанбаатар хот 22-н товчоо/

Ажлын даалгаврын дагуу аюулгүй ажиллагааны горимыг мөрдөн металл болон бусад материалыг тохирох арга, аргачлалаар гагнаж холбох, таслах, эд ангийг засварлах, бэлтгэх.

Уулын сургагч багш /Өмнөговь аймаг/

Хүнд машин механизмын операторуудын техник ашиглалтын горимыг байнга мөрдүүлж хэвшүүлэх Хичээлийг онол практик хослуулсан мэргэжлийн өндөр түвшинд заах, үнэлгээ өгөх, хяналт тавих Хөрвөж ажиллах чадварлаг техникийн операторууд бэлтгэх

Түлшний машины жолооч

- Төсөл хоорондын түлш түгээх, түлшний машин жолоодох

Экскаваторын оператор /CAT390/ Нүүрс ялгалт

Экскаваторын техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

Экскаваторын оператор /CAT390/ Нүүрс ялгалт

Экскаваторын техникийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, өдөр тутмын техникийн үзлэгийг хийж ээлж хүлээлцэх, гарч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан олж илрүүлэх болон ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

Туслах ажилтан /Сэндвич хавтангийн үйлдвэрт/

АТТ дагуу ажиллана

МТ-86 оператор / Булган аймаг/

Өдөр тутмын техникийн үзлэгийг журмын дагуу хийж, уурхайн аюулгүй ажиллагааг бүрэн ханган ээлжийн мастераас өгсөн наръяд зааварчилгааны дагуу ажиллах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн-24, Парк Плэйс, 7 давхар 701 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.