Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД 8-р хороо Ерөнхий сайд Амарын гудамж-7, Петровис компаний байр. /Спортын төв ордны баруун талд Петровис компанийн төв байр/

Петровис Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-05-16
ХАБЭА инженер /Өмнөговь салбарт/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлага, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээний менежментийг хэрэгжүүлэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын ХАБЭА, байгаль орчны бодлого, удирдлагын тогтолцооны хөтөлбөр, бичиг баримт, журам, заавар, дүрмийг боловсруулахад санал оруулах, салбарын үйл ажиллагаанд хэрэгжилтийг ханган ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүрэг

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-10
Сав тоног төхөөрөмжийн засварчин /Толгойт агуулах/

Агуулахын техник, технологийн хэвийн үйл ажиллагаа хангах, түүнд засвар үйлчилгээ хийх
График төлөвлөгөөний дагуу шатахуун түгээгүүр, сав шугам хоолойн холбох хэрэгсэл, хаалт хамгаалалтын тоноглол, юүлэх төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэх. 
Тоног төхөөрөмжүүдийн суурилалт, тохиргоо, засвар үйлчилгээг хариуцан чанартай хийх. 
Ажлын байранд тусгагдсан бусад чиг үүргүүд

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
ХАБЭА инженер /Толгойт агуулах/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи компанийн бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, нийт ажилтныг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх
Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, технологийн аюулгүй ажиллагаа, гамшиг, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, байгаль орчныг хамгаалах, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавьж, зөрчил, осолд дөхсөн тохиолдол, ослын эрсдэлийг бууруулах урьдчилан сэргийлэх ажлыг хариуцах
Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн төрийн болон төрийн бус байгууллагаас олгох бичиг баримтын бүрдлийг цаг тухай бүрт нь бүрдүүлэлт хийх
Галын анхан шатны багаж хэрэгсэл болон гал унтраах техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, байнгын бэлэн байдлыг ханган ажиллах
Чанар (ISO 9001:2015); ХАБЭА(ISO45001:2018); Байгаль орчин (14001:2015) менежментийн  тогтолцоонуудыг  хэрэгжүүлж  үйл ажиллагаандаа төлөвшүүлэх

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-06
Үл эвдэх сорилын инженер

Газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах сав, шугам хоолойн болон бусад металл эд ангид төрөл бүрийн үл эвдэх сорилын үзлэгийг гүйцэтгэх, тайлан бичих. /VT, MT, PT, UT, Vacuum box/
 
 
 

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот
2022-05-10
Аудитор

Дотоод аудитын чиг үүргийг хэрэгжүүлж, группын хэмжээнд засаглал, эрсдлийн удирдлага, дотоод хяналтын систем зохистой, идэвхитэй хэрэгжиж байгаа эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгч, сайжруулах, боловсронгуй болгох чиглэлээр санал, зөвлөмж боловсруулж, группын компаниуд зорилго, зорилтоо хэрэгжүүлэхэд нь туслах
 
 

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот
2022-05-11
Технологийн ахлах ажилтан

ШТС-д орлого хүлээн авах, хадгалах, түгээх үеийн технологийн горим, газрын тосны бүтээгдэхүүний чанарын хяналт, стандарт, дүрэм журмын мөрдөлт, хэрэгжилтийг хангуулж хяналт тавих заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллах
ШТС-д технологийн сахилга, горимын мөрдөлт, ашиглалтын үйл ажиллагааны хяналт тавих, цаашид сайжруулах үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх ажлын аргачлал, заавар зааварчиллгаа, зөвлөмжөөр хангаж ажиллах
ШТС-ын бүхий л шат дамжлагад бүтээгдэхүүний чанар алдагдах, технолгийн горимын зөрчил дутагдал гаргахгүй байх талаар анхаарч, ажиллагсдад шаардлага тавьж ажиллах
ШТС-д үүссэн газрын тосны бүтээгдэхүүний илүүдэл, дутагдлын асуудалд мэргэжлийн дүгнэлт гаргаж, шийдвэрлүүлэх
Чанар (ISO 9001:2015); ХАБЭА (ISO45001:2018); Байгаль орчин (14001:2015) менежментийн  тогтолцоонуудыг  хэрэгжүүлж  үйл ажиллагаандаа төлөвшүүлэх 

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот
2022-05-10
Тээврийн менежер-Говьсүмбэр салбарт

Салбарын тээвэр зохицуулалт, ашиглалт, төлөвлөлтийг оновчтой хийх, аюулгүй ажиллагааг хангах, тээврийн хэрэгслийн техникийн бэлэн байдлыг хангуулах, холбогдох тайлан мэдээ гаргах 
Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-09
ХАБЭА инженер /Говьсүмбэр салбарт/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлага, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээний менежментийг хэрэгжүүлэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын ХАБЭА, байгаль орчны бодлого, удирдлагын тогтолцооны хөтөлбөр, бичиг баримт, журам, заавар, дүрмийг боловсруулахад санал оруулах, салбарын үйл ажиллагаанд хэрэгжилтийг ханган ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүрэг

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-09
Ахлах нягтлан бодогч /Говьсүмбэр салбарт/

Салбарын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан тэнцэл, үр ашгийг тооцож удирдлагад тайлагнах
Өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, ашиглалт, зарцуулалтанд хяналт тавьж тооллого тооцоог журмын дагуу явуулах
Компаниас баримталж буй санхүүгийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлж салбарын санхүүгийн үйл ажиллагааг үр ашигтай ажиллахад чиглүүлэх

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-03
Шатахуун түгээх станцын түгээгч

Хэрэглэгчдэд соёлтой, хурдан шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх 
 

800,000 - 1,000,000
Улаанбаатар хот
2022-04-26
Шатахуун түгээх станцад эрхлэгч

Байгууллагын бодлого, үйл ажиллагааг ШТС-д хэрэгжүүлэх;
ШТС-ын тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах; 

ШТС-ын үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийг бүрэн хариуцаж, санхүүгийн бүртгэл хөтлөн, мэдээ тайланг гаргах;


ШТС–ын борлуулалт, үйлчилгээнд хяналт тавих, борлуулалтыг өсгөхөд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах;


Хариуцсан ажилчдыг удирдаж ажиллах; 

800,000 - 1,000,000
Улаанбаатар хот
2022-04-25
Салбарын инженер (Өмнөговь аймагт)

Компанийн хөрөнгө оруулалт, техник технологийн шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
Барилга байгууламж, техникийн бэлэн байдал, ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хангах, шаардлагатай засвар үйлчилгээг графикийн дагуу тогтмол чанартай хийлгэх, гүйцэтгэлийг тайлагнах
Инженер техникийн ажилтнуудыг өдөр тутмын мэргэжлийн шууд удирдлагаар хангах, зааварчилгаа зөвлөгөө өгөх, гүйцэтгэлийг хангуулах, тайлагнах
ISO 9001:2015 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандарт, компанийн гал, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон бусад холбогдох дүрэм, журмуудыг мөрдүүлж хэвшүүлэх, биелэлтэнд хяналт тавих

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот

Ажлын байрны зарууд

  1. ХАБЭА инженер /Өмнөговь салбарт/5 сарын 16. 16:28
  2. Сав тоног төхөөрөмжийн засварчин /Толгойт агуулах/5 сарын 10. 11:20
  3. ХАБЭА инженер /Толгойт агуулах/5 сарын 13. 13:20
  4. Үл эвдэх сорилын инженер5 сарын 6. 13:36
  5. Аудитор5 сарын 10. 11:19

Шинэ мэдээнүүд

Петровист ажилласнаар2021, 5 сарын 20. 17:10

Фэйсбүүк хуудас

© Петровис Групп. 1997-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.