Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Петровис Групп

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Орон нутгийн жижиглэн борлуулалтын менежер

Орон нутгийн салбаруудыг удирдлагаар хангах, Борлуулалтын тоон мэдээлэл, үйл явцад  дүн шинжилгээ хийх, бизнесийн зорилгод нийцсэн шаардлагыг тодорхойлох, Бизнесийн хэрэгцээг хангах боломжит шийдлүүдийг тодорхойлж, санал болгох, боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

Ачигч /Толгойтод байрлах тосны агуулах/

Тос тосолгооны материалын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан, тоо, чанар, стандартыг алдагдуулахгүйгээр технологийн горимын дагуу ачиж буулгах, зөөвөрлөх, хураах үйл ажиллагааг агуулахын менежер болон нярвын өгсөн зааврын дагуу хийж гүйцэтгэх   Тос, тослогооны материалын агуулахад хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг баримтлан ажиллах, компаний дотоод дүрэм журам, тос, тосолгооны материал хадгалах, хураах, зөөх, ачиж буулгах, галын аюулгүй ажиллагааны тухай дүрэм журам, зааварчилгаа, агуулахын технологийн горимыг мөрдөж ажиллах 

Автын засварчин /Петротрак ХХК-ийн УБ ЗҮТ/

Автомашины засвар үйлчилгээ гүйцэтгэх Техникийн үйлчилгээ, засварын ажлыг хийх үеийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм мөрдөж ажиллах

Салбарын инженер (Дорноговь аймагт)

Компанийн хөрөнгө оруулалт, техник технологийн шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих Барилга байгууламж, техникийн бэлэн байдал, ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хангах, шаардлагатай засвар үйлчилгээг графикийн дагуу тогтмол чанартай хийлгэх, гүйцэтгэлийг тайлагнах Инженер техникийн ажилтнуудыг өдөр тутмын мэргэжлийн шууд удирдлагаар хангах, зааварчилгаа зөвлөгөө өгөх, гүйцэтгэлийг хангуулах, тайлагнах ISO 9001:2015 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандарт, компанийн гал, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон бусад холбогдох дүрэм, журмуудыг мөрдүүлж хэвшүүлэх, биелэлтэнд хяналт тавих

ХАБЭА инженер /Увс НХС/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлага, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээний менежментийг байгууллагын онцлогт тохируулан нэвтрүүлэх Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын ХАБЭА, байгаль орчны бодлого, удирдлагын тогтолцооны хөтөлбөр, бичиг баримт, журам, заавар, дүрмийг боловсруулж батлуулах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүрэг

Нягтлан бодогч /НИК, Төв НХС/

Санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргах, илгээх, тайлагнах, Тооллогын бүртгэл, тайлан тооцоог бодож өр авлага, хэвийн бус хорогдолд хяналт тавин шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авах, Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохих дүрэм, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх,

ОФФИСЫН ЖОЛООЧ

Төв захиргааны үйлчилгээний автомашины аюулгүй байдлыг хангаж, цэвэр цэмцгэр, түргэн  шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх Эзэмшсэн машины техникийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж, засвар үйлчилгээг тогтмол цаг хугацаанд нь хийлгэх

Системийн инженер

МТ-н систем болон дэд бүтцийн байнгын мониторинг, хяналт хийх МТ-н 1-р түвшний саппорт, туслалцааг эхлэн үзүүлэн, тоног төхөөрөмж болон програм хангамжийн суурилуулалт, ситап хийж хангах МТ-н асуудал, тусламж болон шийдлийг боловсруулах, танилцуулах Сервер, системүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах, хандах эрхийн зохицуулалт хийхэд туслалцаа үзүүлэх МТ Хэлпдэск-н үйл ажиллагаанд хяналт тавьж сайжруулах, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг хариуцах Группын хэмжээний МТ-н бүх төрлийн туслалцааг үзүүлэх

Борлуулалтын менежер / Өмнөговь НХС/

Салбарын борлуулалтын үйл ажиллагаанд оролцох, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, шинэ харилцагч татах, борлуулалтыг төлөвлөх, нийлүүлэлтийг удирдан зохион байгуулах, борлуулалтын мэдээ тайлан, ажлын гүйцэтгэлийг сар бүр гаргаж удирдлагад тайлагнах Харилцагчтай гэрээ байгуулах, гэрээний биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих, харилцагчийн үйлчилгээ, идэвхжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэх, үр дүнг улирал бүр тайлагнах, харилцагчтай холбоотой асуудлыг борлуулалтын багтай хамтран шийдвэрлэх Борлуулалтын суваг, бусад худалдааны факторуудыг судалж шинэ харилцагч, үйлчлүүлэгчдийг нэмэгдүүлэх, тусгай зөвшөөрөл болон шаардлагатай бусад баримт бичгийг бүрдүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

Тээврийн менежер

•Компаний тээврийн хэрэгслүүдийн техникийн бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээг зохион байгуулах•Бүх төрлийн мэдээ тайланг батлагдсан маягт, үзүүлэлтээр гарган хугацаанд нь чанартай гаргаж удирдлагад мэдээлж байх, удирдлагыг мэдээллээр хангах•Тээврийн хэрэгслүүдийн засвар, техникийн үйлчилгээний төлөвлөгөө гаргаж мөрдүүлэх.Тээврийн төлөвлөгөө гаргаж гүйцэтгэлд хяналт тавих Тээврийн хэрэгслүүдийн бүртгэл шилжилт хөдөлгөөн, бүртгэлд хяналт тавих•Шаардлагатай сэлбэг, дугуйгаар тухайн улирал, жилд батлагдсан зардлын төлөвлөгөөг үндэслэн хангалт хийж, хяналт тавих, үзлэг, засварыг чанартай гүйцэтгүүлэх

Шатахуун тээврийн жолооч

Группын аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг мөрдөн орон нутгийн НХС-т болон УБ хотын шатахуун түгээх станцуудад шатахууныг цаг алдалгүй, чанарын алдагдалгүйгээр хүргэх, тээвэрлэх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.  

Автын засварчин /Петротрак ХХК-ийн Говьсүмбэр ЗҮТ/

Автомашины засвар үйлчилгээ гүйцэтгэх Техникийн үйлчилгээ, засварын ажлыг хийх үеийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм мөрдөж ажиллах

Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт хариуцсан менежер

Группын хүний нөөцийн бодлого дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журмын дагуу хариуцсан компанийн хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын чиг үүргийг хариуцан ажиллах Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, журмыг сайжруулах, шинэчлэн боловсруулах Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалттай холбоотой тайлан мэдээг тогтмол гаргах, шаардлагатай судалгааг гаргаж дүгнэлт хийх, удирдлагыг мэдээллээр хангах Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн компани, их дээд сургууль, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдтэй хамтран ажиллах Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн сувгийг өргөжүүлэх Сонгон шалгаруулалтын тест материалуудыг боловсруулах, шинэчлэх, Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалттай холбоотой төсвийг жил бүр төсөвлөх, тухай бүр төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих Шууд удирдлага болон чиг үүргийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар, заавар, зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ажиллах

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер

Компанийн хөрөнгө оруулсан төслүүд дээр бизнесийн шинжилгээ хийх замаар хөрөнгө оруулалтын оновчтой шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх Маркетингийн идэвхжүүлэлт, урамшууллын төлөвлөгөө, нөхцөл боловсруулах, компанийн борлуулалтын үр дүнд санхүү, бизнес төлөвлөлтийн дүн шинжилгээ хийх Хэрэглэгчийн зан төлөв, үнэнч хэрэглээг дэмжих хөтөлбөрийн үр ашгийн тооцоолол, бизнес шинжилгээ хийх, Маркетингтай холбоотой, төсөл хөтөлбөрүүдийг шинжилж, зардал, үр ашиг, өгөөж тооцох, тайлан, танилцуулга бэлдэх, боловсруулах

Хуульч

Хариацсан компанийн гэрээний төсөл боловсруулах, хяналт, бүртгэлийг хийх Компаний үйл ажиллагаатай холбогдуулан хууль зүйн зөвлөгөө өгөх Компаний эрх ашгийг шүүхийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа болон хуулийн байгууллагуудаас шалгах явцад хамгаалах Удирдлага болон ажилтнуудыг хууль тогтоомжийн мэдээлллээр хангах, шаардлагатай тохиолдолд хуулийн төсөлд санал өгөх Компаний болон газрын удирдлагаас хууль тогтоомж болон компанийн үйл ажиллагааны зарчмын хүрээнд өгсөн үүрэг, даалгаврыг биелүүлэх Хариуцсан компаниудын хуулийн этгээдийн өөрчлөлт болон шинээр хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, татан буулгахтай холбоотой ажлыг гүйцэтгэх Хариуцсан компаниудын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах, цуцлуулахтай холбоотой өөрчлөлтийг хариуцан гүйцэтгэх Дотооддоо дагаж мөрдөх хэм хэмжээний акт, шаардлагатай тушаал, шийдвэрийн хууль эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, санал өгөх Хуулийн газартай холбоотой хууль эрх зүйн хэм хэмжээний болон бусад шаардлагуудыг тодорхойлох, нийцлийг үнэлэх, тайлагнах Чанар (ISO 9001:2015); ХЭМАБ (ISO45001:2018); Байгаль орчин (14001:2015) менежментийн  тогтолцоонуудыг  хэрэгжүүлж  үйл ажиллагаандаа төлөвшүүлэх

Шатахуун түгээх станцад эрхлэгч

Байгууллагын бодлого, үйл ажиллагааг ШТС-д хэрэгжүүлэх; ШТС-ын тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах;  ШТС-ын үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийг бүрэн хариуцаж, санхүүгийн бүртгэл хөтлөн, мэдээ тайланг гаргах; ШТС–ын борлуулалт, үйлчилгээнд хяналт тавих, борлуулалтыг өсгөхөд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах; Хариуцсан ажилчдыг удирдаж ажиллах; 

Шатахуун түгээх станцын түгээгч

Хэрэглэгчдэд соёлтой, хурдан шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх 

Захирлын туслах

Компанийн албан болон бизнесийн баримт бичиг боловсруулах, оффисын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор мэдээллийн урсгалыг зохицуулах, ажил хэргийг шуурхай явуулах, захиралтай уулзахаар ирсэн зочдыг угтан авах болон тэднийг чиглүүлэн ажиллах;

Нягтлан бодогч

Санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргах, илгээх, тайлагнах Тооллогын бүртгэл, тайлан тооцоог бодож өр авлага, хэвийн бус хорогдолд хяналт тавин шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авах Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохих дүрэм, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх

Ашиглалтын инженер

- Шатахуун тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, тээвэрлэлтийн өртөг зардалд хяналт тавих, тайлагнах - Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих, удирдлагын түвшинд шийдвэр гаргаж ажиллах  - Чанар (ISO 9001:2016); ХЭМАБ ISO(45001:2018);  Байгаль орчин (14001:2015) менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлж үйл ажиллагаандаа төлөвшүүлэх 

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД 8-р хороо Ерөнхий сайд Амарын гудамж-7, Петровис компаний байр. /Спортын төв ордны баруун талд Петровис компанийн төв байр/

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.