Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
11-350484
,
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 25-р хороо Гурвалжингийн гүүрний зүүн талд "Одкон холдинг" ХХК өөрийн байр

Бидний тухай

Тус компани 1937 онд пийшин ба салхин хїрдний ажлыг эрхлэн їйлдвэрлэх тасаг нэртэйгээр байгуулагдан єргєжин тэлсээр 1991 онд Цахилгаан сантехник угсралтын нэгдсэн трестээс салбарлан Засгийн газрын ємч хувьчлалын комиссын шийдвэрээр хувьчлагдан 1,1 сая тєгрєгний дїрмийн сан, 36 ажилчинтай анх їїсэн байгуулагдаж байсан бол єнгєрсєн 10 гаруй жилийн хугацаанд биеэ даасан 7 охин компанитай, 180 гаруй ажиллагсадтай болж єргєжин доорхи тусгай мэргэжлийн ажил їйлчилгээ явуулж байна.

Їїнд: Барилга байгууламжийн дотор халаалт, цэвэр, бохир ус, ариун цэврийн хэрэглэл, халаалтын узель, бойлер, гадна инженерийн шугам сїлжээ, халаалтын тогооны угсралтын ажил; Халаалт, цэвэр, бохир усны бэлдэц, ялтсан болон хурдны бойлер, узель, насосны зангилаа, стандарт бус хийц эдлэл, шахалтын пресс, тохируулгатай элеваторын узель, халаалтын НРЖ-4... НРЖ-60 маркийн тогоонууд; Иргэний болон їйлдвэрийн барилгын бїх дотор, гадна цахилгаан холбоо, галын дохиолол ба хїчит тєхєєрємжийн холболт,  угсралт мєн автомат ажиллагаатай хэмжих хэрэгсэл, тоног тєхєєрємжийн туршилт тохируулгын ажил;

Иргэний болон їйлдвэрийн барилгын салхивч, нимгэн тємєр, хийн тээврийн хийц, бэлдэцийн їйлдвэрлэл, угсралт ба засварын ажил; Цахилгаан, сантехник, салхивчийн зураг тєсєл, эдийн засгийн тєсєв тооцоо, инженерийн байгууламжуудын ажиллагаанд оношлогоо, дїгнэлт єгєх ;

Газар доорхи ба гадаргуугийн усыг эрчим хїч, ус хангамж, услах систем зэрэгт зїй зохистой ашиглахад зориулсан барилга байгууламжийн болон хот суурин газрыг їерээс хамгаалах зураг тєсєл зохиох, хэрэгжїїлэх, зохиогчийн хяналт тавих, дїгнэлт, зєвлємж бичих; Тєрєл бїрийн насосны худалдаа болон засвар їйлчилгээ; Барилгын материалын їзэсгэлэн худалдааны їйл ажиллагаа болно.

“Одкон холдинг” ХХК нь жилд дунджаар 7,0 тэрбум орчим тєгрєгийн барилга угсралт, их засварын ажлыг 30 гаруй объектод гїйцэтгэн, улсад 560,0 гаруй  сая тєгрєгийн татвар тєлєн, захиалагч, хэрэглэгчийн таашаалд нийцсэн ажил їйлчилгээ явуулж "Найдвартай гїйцэтгэгч байгууллага", "Хэрэглэгчийг хаанд єргємжилсєн хамт олон", "Хэрэглэгчийн найдвартай тїнш", 50 шилдэг аж ахуйн нэгж, “Нягтлан бодох бїртгэлийг олон улсын стандартад нэвтрїїлсэн байгууллага”, нийслэлийн “Шилдэг аж ахуйн нэгж”, Монголын Їйлдвэр худалдааны яам, Монголын мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зєвлєл, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоодын “ААА” зэрэглэлийн їйл ажиллагаатай аж ахуйн нэгжээр шалгарч Батламж “Алтан Гэрэгэ”, ДБЯ-ны Шилдэг 10 компанийн Топ-1, 2007-2010 онд БХБЯамны “Алтан цамхаг”, 2009-2010 онд МҮХАҮТ-ын “Интерпренер” шагнал- тус тус хүртсэн.

 Компани нь Сантехник угсралтын хэсэг, Бэлдэцийн їйлдвэр, цахилгаан автоматик угсралт їйлдвэрлэлийн "Одкон эрчим" компани, салхивч угсралт їйлдвэрлэлийн "Одкон салхивч" компани, Барилгын материалын їзэсгэлэн худалдааны “Одкон тех” компани, Дани улсын насос їйлдвэрлэгч Грундфос, халаалтын хэмжїїр хаалт їйлдвэрлэгч Данфосс компаниудын албан ёсны дистрибютерээр ажилласнаар салбар компани болох “Жанхан-Одкон тех” компани, зураг тєслийн "Одтэнхлэг" групп түрээсийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг "Мөнхбүл" компани  гэсэн бїтэц, зохион байгуулалттайгаар ажил їйлчилгээ явуулж байна.

Сантехник угсралтын хэсэг:

Тус компанийн їндсэн ажлыг хийж гїйцэтгэдэг мэргэжлийн нэгж юм. Уг хэсэгт сантехник угсралтын 4 бригад нэгж ажилладаг. Сантехникийн хэсэг нь барилга байгууламжийн дотор халаалт, цэвэр, бохир ус, ариун цэврийн хэрэглэл, халаалтын узель, бойлер, гадна инженерийн шугам сїлжээ, халаалтын тогооны угсралтын ажлыг мэргэжлийн єндєр тївшинд гїйцэтгэдэг. Уг хэсэгт мэргэжлийн єндєр зэрэглэлтэй цахилгаан болон хийн гагнуурчид, сантехникийн болон тоног тєхєєрємжийн слесарь, дулаалагчид ажиллаж байна.

Бэлдэцийн їйлдвэр

 Барилгын дотор халаалт, цэвэр, бохир усны бэлдэц, халаалтын тогоо, бойлер, узель, насосны зангилаа, стандарт бус хийц эдлэлийг захиалагч, угсралтын нэгжийн захиалга хїсэлтээр техникийн норм дїрмийг баримтлан їйлдвэрийн аргаар хийж байна. Тухайн захиалгат барилга объектод зургийн дагуу хэмжилт авч загвар зураг гарган сантехникийн системийг иж бїрнээр угсармал хийц байдлаар шахалт шалгалтанд оруулан нийлїїлдэг. Уг їйлдвэр нь Токарийн цех, сантехникийн бэлдэцийн цехїїдтэй бєгєєд шахалтын пресс, тохируулгатай элеваторын узель, ган задвижка, усан халаалтын бага оврын НР2-16-Ж болон дунд даралтын 125 м2 тогоо зэргийг шинээр їйлдвэрлэн патентжуулсан юм. 

"Одкон эрчим" ХХК   /Цахилгаан, автоматик угсралт їйлдвэрлэл

Тус компани нь Чингэлтэй дїїргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг бєгєєд жилд дунджаар 500 гаруй сая тєгрєгийн иргэний болон їйлдвэрийн барилгын бїх дотор, гадна цахилгаан холбоо, галын дохиолол ба хїчит тєхєєрємжийн холболт угсралтын ажлыг хийж гїйцэтгэдэг бєгєєд автомат ажиллагаатай хэмжих хэрэгсэл, тоног тєхєєрємжийн туршилт тохируулгын ажлыг техник технологийн зохих тївшинд бїрэн хэмжээнд хийж, сургалт явуулан захиалагч, ашиглагчид хїлээлгэн єгдєг.

Уг компанийн харъяанд цахилгаан болон автоматикийн 2 бригад хэсэг ажилладаг бєгєєд мэргэжлийн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн инженер  техникийн ажилтнуудтай юм.  Герман улсын Siemens корпорацитай хамтран їйлдвэрлийн їйл ажиллагааг автоматжуулах LOGO системийг монголд нэвтрїїлэх талаар хамтран ажиллаж байна.

"Одкон салхивч" ХХК /Салхивч, хийц, бэлдэц угсралт їйлдвэрлэл/

 Тус компани Баянгол дїїргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг бєгєєд барилга объектын эрїїл ахуйн гол шаардлага болдог агааржуулалтын тооцоог хийж тїїнд тохирсон салхивчийн агаар оруулах болон бохир агаар зайлуулах системийн зураг тєслийг хийж хэмжилт аван хийц бэлдэцийг єєрийн цехдээ бэлтгэн угсрах ажил їйлчилгээг їзїїлдэг.

  Уг компани нь хийц бэлдэцийн цех, угсралтын бригадуудтай бєгєєд жилд дунджаар 700 гаруй сая тєгрєгийн салхивч угсралтын ажил гїйцэтгэн, салхивчийн системийн ажлыг зураг тєслєєс угсралт дуусгах хїртэлхи бїх ажлыг иж бїрнээр хийдэг ганц компани юм. 

“Одкон тех” ХХК

/Барилгын материалын шинэ техник, технологийн їзэсгэлэн худалдаа

  Тус компани 2003 оны 7-р сард  ашиглалтанд орсон ба орчин їеийн барилгын материалын шинэ техник, технологийн їзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж барилгын материалын худалдааны чиглэлээр байгууллага, хувь хїмїїст склад, лангуу, павильоныг тїрээслїїлэн Орос, Герман, Польш, Чех, Гонконг, Хятад, Солонгос улсын сантехник, цахилгааны бараа зэрэг барилгын бїх тєрлийн материалыг бєєний, жижиглэнгийн їнээр худалдаалж байна. 

“Жанхан-Одкон тех” ХХК

/ Бїх тєрлийн ялтсан бойлер, хаалт/

 Солонгос Монголын хамтарсан хєрєнгє оруулалттай “Жанхан-Одкон тех” ХХК нь 2004 онд байгуулагдсан бєгєєд дулааны їр ашиг, хэмнэлтийг дээшлїїлэх зорилгоор олон улсын стандартад нийцсэн даралт барих систем, ялтсан дулаан солилцуурыг зах зээлд нийлїїлж, борлуулалтын дараах засвар їйлчилгээгээр хангадаг.

 Їндсэн їйл ажиллагааны нэг нь Дулааны шугам сїлжээ-нд холбогдсон хэрэглэгчдэд орчин їеийн халаалтын болон хэрэгцээний халуун усны иж бїрэн тоноглол, ялтсан дулаан солилцуур, зангилааг нийлїїлэх, угсрах, зїгшрїїлэх ажил юм. 

"Одтэнхлэг" групп    / Инженерийн зураг тєсєл /

 Захиалагчийн хїсэлт саналын дагуу барилгын болон цахилгаан, сантехник, салхивчийн зураг тєслийг орчин їеийн технологийн тївшинд иж бїрнээр бїрэн тооцоотой судалгаа  гарган зураг тєслийн ажлыг гїйцэтгэхийн зэрэгцээ хэмнэлттэй байх зарчмыг баримтлан эдийн засгийн тєсєв тооцоог хийнэ. Мєн инженерийн байгууламжуудын ажиллагаанд оношлогоо, дїгнэлт єгч єєрчлєх, шинэчлэх ажлыг хийж байна.        

 Уг группт мэргэжлээрээ 3-36 жил ажилласан мэргэжлийн єндєр туршлагатай 4 инженер ажилладаг бєгєєд ажиллах хугацаандаа 60 гаруй барилгын сантехник, салхивчийн зураг тєсвийг хийж захиалагчид хїлээлгэн єгсєн байна.

 Хийсэн ажлуудаас дурьдвал:

Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй 4000 айлын орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдаж Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотод 140 айлын 4 орон сууц барихаар төлөвлөж 2009-2011 онд эхний ээлжийн 35 айлын 3 орон сууцыг ашиглалтанд оруулсан.

Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилттэй Өнөр хорооллын 5-р ЦТП-д үзүүлэх төслөөр  ялтсан бойлер бүхий насосны зангилааны угсралтын ажил түүнд холбогдож ерөнхий удирдлагаар ажиллах орон сууцнуудын дотор халаалтын системийн шинэчлэлт, АНУ-ын ЭСЯамны өргөтгөлийн ажил, Буянт-Ухаа Нисэх онгоцны буудлын өргөтгөлийн ажил, Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газрын захиалгаар Дорнот аймгийн нисэх онгоцны буудлын гадна дотор инженерийн шугам сүлжээ, ТӨХорооны болейрийн шинэчлэлт, Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газрын захиалгаар “Туул тосгоны гадна дулаан, цэвэр ус, халаалтын тогооны угсралт дотор халаалтын системийн засвар  , 2J төсөл 3-р хорооллын УДДТөвийн цэвэр усны насосны станцын өргөтгөл ,Баянзүрх дүүрэгт баригдсан  Исүс Христийн сүмийн барилгын автомат узель удирдлага бүхий узель,  дотор сантехник, цахилгаан салхивчийн угсралтын ажил, “Махын насосны станцын өргөтгөлийн ажил гэх мэт 20 гаруй объектын дулааны төв пунктын  шинэчлэлтийн ажил, 2003 оноос эхлэн Азийн Хөгжлийн банкны санхүүжилттэй “Дулааны үр ашгийг сайжруулах Багц-2” төслийн ажлыг Солонгос улсын Самсунг инженеринг компанитай хамтран хэрэгжүүлсэн.

2003-2004 онуудад Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгаар Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төслийн ф1000 мм –ийн голчтой 6.15 км урт дулааны шугамын угсралт, 2005 оны төгсгөлд Ханын материалын ф400 мм-ийн голчтой 1.8 км урттай гадна дулаан хангамж, ЦТП-ийн өргөтгөл  шинэчлэлтийн ажлыг хийж улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

2007 онд, Сүхбаатар аймгийн Халзан-Онгон сумын 35кВ-ын 92.1 км ЦДАШугам Сүхбаатар аймгийн Онгон-Наран сумын 15кВ-ын 49.2 км ЦДАШугамын угсралтын ажилуудыг удирдлага зохион байгуулалтын өндөр түвшинд чанарын онц дүнтэйгээр хүлээлгэн өгсөн.

2008-2009 онд Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэг Дулааны 1А,Б гол шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт, Улаанбаатар хотын  6A  магистраль  гол шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт, Улаанбаатар хотын  7A  магистралийн  гол шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт, Улаанбаатар хотын Баянгол амны дулаан хангамжийн угсралт, Улсын төв архивын газар, Улаанбаатар хотын  7Б  магистриал  гол шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт, Улаанбаатар хотын  орон сууцны цэвэр ус хангамж, халуун ус дамжуулах төвүүдийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах төслийн Халуун усны цогц төхөөрөмж, хүйтэн усны өргөлтийн насоснуудын шинэчлэлтийн ажлыг хийж дуусган Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

2010 онд Улаанбаатар хотын  6В  магистриал  гол шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт, Дунлговь аймаг Олгойн говийн цэвэр усны шугамын шинэчлэл, СБ аймаг Баруун-Уртаас Халзан сум хүртэл 35 кВт ЦДАШын утас солих, Ховд аймгийн Дарви сумаас Говь-Алтай аймгийн Дарви сум хүртэлх ЦДАШ 60км угсралтын ажилуудыг удирдлага зохион байгуулалтын өндөр түвшинд чанарын онц дүнтэйгээр Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

2011 онд Дулааны цахилгаан станц-IVын халуун усны насос солих, Эрдэнэт хотын Гэр хороололын цэвэр усан хангамжыг сайжируулах ажлын тоног төхөөрөмж насос нийлүүлэх,  Их тэнгэр цогцолборын гадна инженерийн шугам сүлжээ,Ариутгах татуургын шугам, Сүхбаатар аймаг   Баруун-Урт  хотын Цэвэр усны шугамын ажлуудыг удирдлага зохион байгуулалтын өндөр түвшинд чанарын онц дүнтэйгээр Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

Өвөрхөнгай аймгийн Арвайхээр хотын усан хангамж, ариутгах татуургын системий шинэчлэл 7,9км шугамын ажил,  Дорноговь аймгийн Зүүнбаян сумын гадна дулааны шинэчлэлтийн ажил,  зэрэг 10 гаруй объетын угсралт суурилуулалтийн ажил хийж гүйцэтгэсэн.

Азийн хөгжлийн байнкны хөнгөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Хот байгуулалтын салбарын төсөл МОН2301”-ийн хүрээнд Эрдэнэт хотын гэр хороололын цэвэр усан хангамжийг сайжруулах төсөл, Өвөрхөнгай аймгийн  Арвайхээр хотын усан хангамж, ариутгах татуургын системийг сайжруулах төслийг 2013-2014 онд  удирдан зохион байгуулж хүлээлгэн өгсөн.

Материал хангамжийн алба

  Тус алба нь ОХУ, БНХАУ, Чех, Дани, Австри, Герман, Солонгос улсуудтай хамтран ажиллаж гэрээ хэлэлцээрийн дагуу дэлхийн стандартад нийцэхїйц чанар сайтай, сїїлийн їеийн технологоор хийгдсэн бараа, материалыг єєрийн компанид нийлїїлэн ажиллаж, тєлєвлєж буй ашгийн зохих хувийг бїрдїїлэхэд хувь нэмрээ оруулж ажилладаг бїтээлч хамт олон юм.

Америк улсын тєрийн департаментаас санхїїжїїлсэн АНУ-ын ЭСЯ-ны єргєтгєлийн барилга

Сангийн Яамны захиалгаар Клиникийн 2-р нэгдсэн эмнэлгийн засварын ажил

Багануур ХК-ийн уурхайчдын угсармал орон сууцнуудын угсралтын ажил

ЭМЯ-ны “Эрїїл мэндийн хєгжил хєтєлбєр”-ийн хїрээнд хэрэгжїїлсэн Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын єргєтгєл шинэчлэлт

Эрдэнэт хотын 1296 хїїхдийн сургууль, Улаанбаатар хотын дулааны 7а, 10б гол шугам /ф1000 мм, 6.15км урт/-ын єргєтгєлийн ажил.1АБ гол магистраль шугамын өргөтгөлийн ажил, Баянголын амны орон сууцны хорооллын ГДШ-ын III ээлжийн угсралтын ажил, 6А магистраль өргөтгөл шинэчлэл, 6В магистралийн өргөтгөл шинэчлэлийн ажил.

Дэлхийн банкнаас санхїїжїїлсэн цэвэр усны шугам хоолойн тєсєл

Хєдєєгийн сумдын тєвийн дулаан хангамжийг сайжруулах тєсєл

Монгол улсын Засгийн газар, Азийн хєгжлийн банкны  дэмжлэгтэйгээр хэрэгжїїлж байгаа Дулааны їр ашгийг дээшлїїлэх БАГЦ-2 тєсєл

Шинэ бїтээл, шинэ технологи

            НР-Ж халаалтын тогоо

            Полеуретан дулаалга

            Ялтсан дулаан солилцуурын иж бїрдэл

            Даралтат сав

           Агааржуулалтын хийц эдлэл

           Цахилгааны автомат удирлагын самбарын иж бїрдїїлэлт

Гадаад харилцаа

Дэлхийд нэр хїндтэй Дани улсын хаалт, халаалтын хэмжїїр їйлдвэрлэгч “Данфосс”, тєрєл бїрийн насос їйлдвэрлэгч “Грундфосс” Швед улсын ялтсан бойлер їйлдвэрлэгч “Алфа Лавал”, Герман улсын агааржуулалтын тоног тєхєєрємж їйлдвэрлэгч “Хелиос” компани, Дани улсын тєрєл бїрийн бємбєлгєн хаалт їйлдвэрлэгч “Броен” компани, БНСУ-ын дулааны тоног тєхєєрємжийн даралт барих сїлжээний “Жанхан” компаний албан ёсны дистрибюториор ажиллаж байгаа бєгєєд эдгээр компаниудаас хэсэгчилсэн тоног тєхєєрємжїїдийг авч єєрийн Бэлдэцийн їйлдвэрт иж бїрдїїлэн дулааны эрчим хїчийг хэмнэх ,їр ашиггїй зардлыг багасгах, цахилгаан эрчим хїчийг хэмнэх, дулааны цогц тєхєєрємжийг монголын зах зээлд нийлїїлж, хэрэглэгч нарт ойртуулан тїїний засвар їйлчилгээ, туршилт тохируулгыг гадаад орнуудад сургасан єндєр мэргэжлийн инженер, техникийн ажилтнуудаар дамжуулан їнэгїй сургалт, їйлчилгээ явуулж байна. 

Боловсон хүчний бодлого

 "Тусгай мэргэжлийн ажлаараа улсдаа тэргїїлэх" компанийн эрхэм зорилгоо биелїїлэхийн тулд хариуцлагатай, єндєр ур чадвартай, тогтвор суурьшилтай ажиллах боловсон хїчин бїрдїїлэхэд голлон анхаарч мэргэжлийн ажилчдынхаа ур чадварыг дээшлїїлэх зорилгоор жил бїр мэргэжлийн зэрэг ахиулах, бататгах мєн дадлагажуулах  гадаад, дотоодын сургалтанд хамруулах ажлыг  хэтийн тєлєвлєгєєтэй хэрэгжїїлж байна.

  Компанийн їйлдвэрлэлийн їйл ажиллагааны їр дїн, ажлын чанар нь ажилтан, ажилчдын мэдлэг боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар, ажлын туршлагаас шууд шалтгаалдаг тєдийгїй компанийн амжилтын гол эх сурвалж  болдог. 

  Боловсон хїчний бодлого нь ажиллагсдынхаа мэргэжлийн ур чадварыг системтэй дээшлїїлэх, тэдний нийгмийн баталгаа, цалин хєлс, орон байр, эрїїл мэндийн талаар шаардлагатай арга хэмжээ авч тогтвор суурьшилтай ажиллуулахад чиглэгддэг. Тиймдээ ч манай компаниас ажил мэргэжлээрээ тэргїїний ажилтан, ажилчид олноороо тєрж байна. 

1999 онд Ерєнхий захирал Л.Мєнхбат  Оны шилдэг 50 бизнесмений нэгээр;

2001 онд Бэлдэцийн їйлдвэрийн бригадын дарга, гагнуурчин Пїрэвийн Жигжид Монгол улсын “Гавъяат барилгачин” цолоор;

2003 онд Монгол улсын Зєвлєх инженер Дугаржавын Намсрай Монгол улсын “Гавъяат барилгачин” цолоор

 2004 онд Ерєнхий санхїїч Дашцэрэнгийн Тєгсбаяр “Санхїї бїртгэлийн тэргїїний ажилтан” цолоор 2005 онд Тєрийн дээд шагнал алтан гадас одонгоор

 2004 онд Ерєнхий захирал Лувсанчойдорын Мєнхбат Монгол улсын “Тєрийн шагнал” аар нийт ажилтан ажилчдаас Тєрийн дээд шагнал “Алтан гадас одонгоор” 7, “Хєдєлмєрийн хїндэт медаль”-иар 9, “Тэргїїний барилгачин” тэмдгээр 42 хїн шагнагдсан нь цаашид улам ихийг бїтээх урам зоригийг єгч байна. 

Манай компаний гол шагналууд:

1999-2001 он хїртэл “Найдвартай татвар тєлєгч”, “Найдвартай барилгын гїйцэтгэгч” байгууллага;

2000 онд Монголын Хэрэглэгчдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах Нийгэмлэгээс тус компаний Бэлдэцийн їйлдвэрийг “Хэрэглэгчийг хаанд єргємжилсєн хамт олон” єргємжлєл;               

2002 онд Монголын Хэрэглэгчдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах Нийгэмлэгээс “Одкон салхивч” ХХК-ийг “Хэрэглэгчийн найдвартай тїнш” єргємжлєл цол;

 2003 онд Нийслэлийн “Шилдэг аж ахуйн нэгж”.

 2003 онд “Хэрэглэгчийг Хаанд Єргємжилсєн Хамт Олон”;

 2003 онд “Санхїї бїртгэлийг Олон улсын стандартад нийцїїлсэн байгууллага

2004 онд “Найдвартай татвар тєлєгч байгууллага

2004 онд ДБЯ-ны Шилдэг 10 компанийн ТОП-1

2006.01.19-нд МЇХАЇТ, болон бусад мэргэжлийн холбоодоос гардуулсан Алтан Гэрэгэ шагнал хїртсэн. Энэхїї Гэрэгэ нь МУ-д хїлээн зєвшєєрєгдсєн томоохон компанид олгогддог шагнал юм

2007.03.23-нд МЇХАЇТ, Засгийн газартай хамтран “2006 оны ТОП-100 аж ахуйн нэгж  байгууллага” шагнал хїртсэн.      

 1. 12. 19-нд Засгийн газраас зарласан “Их бїтээн байгуулалт – Шинэ ажлын байр нэмэгдїїлэх жил” –ийн хїрээнд “Хамгийн сайн тэргїїний технологитой инженерийн барилга байгууламж барьсан байгуулага” номинацийн єргємжлєл хїртсэн.
 2. 12. 14-нд Монгол улсын засгийн газрын бодлого мєрийн хєтєлбєрийн хїрээнд “Эрчим хїч инженерийн байгууламжийн шилдэг компани” номинацийн єргємжлєл хїртсэн.

2009.12.23-нд Монгол улсын засгийн газрын бодлого мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд “Эрчим хүчний барилга байгууламжид шинэ техник технологи нэвтрүүлэгч компани” номинацийн өргөмжлөл хүртсэн.

2007-2009 онд БХБЯамны “Алтан цамхаг” шагнал.

2008-2010 онд МХАҮТ-ын “Интерпренер”

 • 2010 онд Шилдэг Инженерийн шугам сүлжээ угсралтын гүйцэтгэгч байгууллага 2011 онд МҮХАҮТанхим ,МУ-н Засгийн газраас 2010 оны “Тор-100” аж ахуйн байгууллагаар
 • 2011 онд Нийгэмд Стандарт хэвшүүлэх сангийн дээд шагнал “Standart 2011 Platinum”
 • 2011 онд Монголын барилгын үндэсний ассиоцацийн Барилгын дэд бүтцийн салбарт үр ашигтай хөрөнгө оруулагч байгууллага номинацийн эзэн..
 • 05.15 Монголын Үндэсний татварын албанаас 'Найдвартай татвар төлөгчийн хаяг өргөмжлөлөөр шагнагдсан.
 • 12.21 Монгол улсын хувийн хэвшил, нийслэл Улаанбаатар хотын эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж салбарын бизнес эрхлэгчдийг өөрийн бүтээлч хөдөлмөрөөр манлайлан 2011 оны ажлын үр дүнгээрээ тэргүүлж өндөр амжилт гаргасаныг үнэлж Улаанбаатар хотын “Хөдөлмөрийн Аварга”-аар шалгаруулан шагнасан.
 • 2011- Л. Мөнхбат захиралд Сангийн яамнаас хүндэт өргөмжлөл.
 • 2012 Монгол улсад нийгмийн даатгалын салбар үүсч хөгжсөний түүхт 70 –н жилийн ойг тохиолдуулан нийгмийн даатгалд даатгуулагчдын “Тэргүүн оюу” нийгэмлэгээс Монгол улсын эдийн засгийн салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулж ажилтан албан хаагчдынхаа гадаад болон дотоод нийгмийн асуудлыг нэн тэргүүнд тавьж Монгол улсын нийгмийн даатгалын салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулсаныг үнэлж тэргүүн дээд шагнал болох “Тэргүүн Оюу”цомоор шагнасан.
 • Монгол Улсын ирээдүйн хөгжил рүү тэмүүлсэн их бүтээн байгуулалтын төлөө 2012 онд үнэт хувь нэмэр оруулсаныг үнэлэн УИХ-ын даргын нэрэмжит шагналаар шагнасан.
 • 10.19 – “Construction Mongolia 2013” Олон улсын хурал, үзэсгэлэнгийн үйл ажиллагааг дэмжиж “GOLD” ивээн тэтгэгчээр ажиллаж Монгол улсын барилгын салбарын ирээдүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсанд талархал илэрхийлэн батламж олгосон.
 • 2013- “Energy Mongolia-2013”
 • 11.14- Хот суурин газрын хүн амын усан хангамжийг сайжруулах, иргэдийг усаар хангах Азийн хөгжлийн банкны МОН-2301 төсөл, улсын төсвийн хөрөнгөөр дулааны шугам сүлжээг шинэчлэх ажлын гүйцэтгэгчээр амжилттай ажиллаж, Арвайхээр сумын цэвэр ус, дулааны инженерийн шугам сүлжээ, байгууламжийг бий болгох ажлыг чадварлаг зохион байгуулж гүйцэтгэсэнийг өндөрөөр үнэлж Өвөрхангай аймгийн засаг даргын өргөмжлөл дурсгалын зүйлээр шагнасан.
 • 2014 оны Сүхбаатар дүүргийн “ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ” өргөмжлөл шагнал-ыг тус тус хүртсэн. 

“Одкон холдинг” ХХК нь нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан ашиг орлогынхоо тодорхой хэсгийг нийгмийн сайн сайхны төлөө зарцуулсаар ирсэн.

 • Сүхбаатар аймгийн 140 айлын орон сууцыг ашиглалтанд хүлээлгэн өгч, орон сууцжууллаа.
 • Constrakshin mongalia 2013, олон улсын хурал үзэсгэлэнд 20 сая төгрөгийн голден ивээн тэтгэгчээр оролцлоо.
 • Energy mongolia 2013, олон улсын хурал үзэсгэлэнд 20 сая төгрөгийн голден ивээн тэтгэгчээр оролцлоо
 • Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд Одкон холдингийн нэрэмжит Улиангар тарьлаа.
 • Сүхбаатар дүүргийн хүүхдийн 2-р эмнэлэгийн ОО-ын өрөөг шинээр хийж, платуудыг тохижуулсан.
 • 10-р хорооны ахмадуудад цагаан сарын баярыг тохиолдуулан гарын бэлэг өглөө.
 • Сүхбаатар аймгийн 10 ахмадад мөнгөн тусламж үзүүлсэн.
 • Ажилчдын амралтыг зөв боловсон өнгөрөөх зорилгоор МУСТА дуучин Л.Идэрбатын Дорнын ихэмсэг тал уран бүтээлийн тоглолтыг ивээн тэтгэгчээр оролцсон.

Хот суурин газрын хүн амын усан хангамжийг сайжруулах, иргэдийг усаар хангах Азийн хөгжлийн банкны МОН-2301 төсөл, улсын төсвийн хөрөнгөөр дулааны шугам сүлжээг шинэчлэх ажлын гүйцэтгэгчээр амжилттай ажиллаж, Арвайхээр сумын цэвэр ус, дулааны инженерийн шугам сүлжээ, байгууламжийг бий болгох ажлыг чадварлаг зохион байгуулж гүйцэтгэсэн.

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотын гэр хорооллын 50 мянган хүн  амын усан хангамжын системийг  сайжруулах ажлын хүрээнд 28км цэвэр усны, ариутгах татуургын 5 км шугам, 18 ус түгээх байр ,Эх үүсвэрийн 3 гүний худаг,1000м3 усан, Өргөлтын насос станц зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

Эрдэнэт  хотын гэр хорооллын 80 мянган хүн  амын усан хангамжын системийг  сайжруулах ажлын хүрээнд 35км цэвэр усны, ариутгах татуургын 5,5 км шугам, 50 ус түгээх байр ,Эх үүсвэрийн 4 гүний худаг, 1000м3*2ш усан, 50м3 усан сан ,Өргөлтын насос станц зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

Хойшид аймгийн нэг сумыг сонгон өртөг зардал багатай иж бүрэн халаалт, цэвэр, бохир усны сүлжээтэй болгох зорилт тавин ажиллаж байна.

Их, бага оврын тогоог Улаанбаатар хот төдийгүй төвөөс алслагдсан сум суурин газруудад суурилуулан тавьснаар халаалт болон түлшний зардлыг 50 хүртэл хувиар хэмнэн найдвартай ажиллагааг ханган ажиллаж байгаа билээ.

Компанийн удирдагчийн хувьд ажилчдын эрх ашгийг хамгаалсан ҮЭ-ийн хороотой нягт хамтран ажиллаж жил бүр "Хамтын гэрээ"~г байгуулан, ажилчдын нийгмийн асуудалд ихээхэн хөрөнге хүч зарцуулан 26 ажилчинг орон сууцаар, 10 гаруй ажилчинг хашаа байшинтай болгосон .

Мөн 2007 онд өөрийн хөрөнгөөр 15 айлын орон сууцны барилгыг барьж ашиглалтапд оруулж , залуу боловсон хүчний тогтвор суурьшилтай, ая тухтай амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэхийн төлөө байнга анхаарч ажиллаж явдаг.

Мөн Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй 4000 айлын орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдаж Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотод 140 айлын 4 орон сууц барихаар төлөвлөж 2009-2011 онд эхний ээлжийн 35 айлын 3 орон сууцыг ашиглалтанд оруулаад байна.

Удирдлагын зөв зохион байгуулалт, манай хамт олны ажил үйлсийг өндөрөөр үнэлж Яам, Төр засгийн одон медалиар шагнагдсныг дурьдвал.

Хийж гүйцэтгэсэн томоохон ажлуудаас дурьдвал :

2009-2011 онд Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэг Дулааны 1А,Б гол шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт, 6A  магистраль  гол шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт,   7A  магистралийн  гол шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт,  Баянголын амны дулаан хангамжийн угсралт, Улсын төв архивын газар, 7Б  магистраль  гол шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт, Улаанбаатар хотын  орон сууцны цэвэр ус хангамж, халуун ус дамжуулах төвүүдийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах төслийн Халуун усны цогц төхөөрөмж, хүйтэн усны өргөлтийн насоснуудын шинэчлэлтийн ажлыг хийж дуусган улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

Улаанбаатар хотын  6В  магистраль  гол шугамын өргөтгөл, шинэчлэл, Дундговь аймаг Олгойн говийн цэвэр усны шугамын шинэчлэл, СБ аймаг Баруун-Уртаас Халзан сум хүртэл 35 кВт ЦДАШын утас солих, Ховд аймгийн Дарви сумаас Говь-Алтай аймгийн Дарви сум хүртэлх ЦДАШ 60км  угсралтын ажлуудыг удирдлага зохион байгуулалтын өндөр түвшинд чанарын онц дүнтэйгээр Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

2012 онд Дулааны цахилгаан станц IV-ын халуун усны насос солих, Эрдэнэт хотын Гэр хорооллын цэвэр усан хангамжийг сайжруулах ажлын тоног төхөөрөмж насос нийлүүлэх,  Их тэнгэр цогцолборын гадна инженерийн шугам сүлжээ, ариутгах татуургын шугам, Сүхбаатар аймаг   Баруун-Урт  хотын Цэвэр усны шугамын ажлуудыг удирдлага зохион байгуулалтын өндөр түвшинд чанарын онц дүнтэйгээр улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

Өвөрхөнгай аймгийн Арвайхээр хотын усан хангамж, ариутгах татуургын системийн шинэчлэл 7,9км шугамын ажил,  Дорноговь аймгийн Зүүнбаян сумын гадна дулааны шинэчлэлтийн ажил,  зэрэг 10 гаруй объектын угсралт суурилуулалтын  ажил хийж гүйцэтгэсэн.

2013-2014 онд  Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Хот байгуулалтын салбарын төсөл МОН2301”-ийн хүрээнд Эрдэнэт  хотын гэр хорооллын 80 мянган хүн  амын цэвэр усны усан хангамжийн системийг  сайжруулах ажлын хүрээнд 35км цэвэр усны, ариутгах татуургын 5,5 км шугам, 50 ус түгээх байр ,Эх үүсвэрийн 4 гүний худаг, 1000м3*2ш усан, 50м3 усан сан, Өргөлтын насос станц зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

 Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотын гэр хорооллын 50 мянган хүн  амын усан хангамжийн системийг  сайжруулах ажлын хүрээнд 28км цэвэр усны, ариутгах татуургын 5 км шугам, 18 ус түгээх байр ,Эх үүсвэрийн 3 гүний худаг,1000м3 усан, Өргөлтын насос станц зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэх төслүүдийг удирдан зохион байгуулж  улсын комисст чанарын өндөр түвшинд хүлээлгэн өгсөн.

2014-2015 онд Улаанбаатар хотын  1В  магистраль  гол шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт,  Өвөрхөнгай аймгийн  Богд сумын усан хангамж, ариутгах татуургын системийг шинээр тавих, цэвэрлэх байгууламж хийх  төслийг удирдан зохион байгуулж хүлээлгэн өгсөн.

Мөн Эрүүл мэнд спортын яамны захиалгаар  үндэсний оношлогооны төвийн цэвэр бохир ус, дулааны шугамын өргөтгөлийн ажил,

Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй 4000 айлын орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдаж Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотод 140 айлын 4 орон сууц барихаар төлөвлөж ашиглалтанд оруулаад байна.

Буянт-Ухаа нисэх онгоцны тєв буудлыг өргөтгөх,

Америк улсын тєрийн департаментаас санхүүжүүлсэн АНУ-ын ЭСЯ-ны өргөтгөлийн барилгын дулаан хангамж,

Сангийн Яамны захиалгаар Клиникийн 2-р нэгдсэн эмнэлгийн засварын ажил

Багануур ХК-ийн уурхайчдын угсармал орон сууцнуудын угсралтын ажил,

ЭМЯ-ны “Эрүүл мэндийн хөгжил хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын өргөтгөл шинэчлэлт,

Эрдэнэт хотын 1296 хүүхдийн сургууль,

Дэлхийн банкнаас санхүүжүүлсэн цэвэр усны шугам хоолойн төсөл,

Монгол улсын Засгийн газар, Азийн хєгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа дулааны үр ашгийг дээшлүүлэх БАГЦ-2 төсөл зэрэг тусгай мэргэжлийн ажил үйлчилгээ хийж гүйцэтгэсэн байна.

 2009 он БНХАУ-ын Зүүн Хатавч боомт– Эрдэнэцагаан сумын 35    кв-ын 73.7 км ЦДАШ, дэд станцын ажил

2010 онд Сүхбаатар аймаг Онгон-Шарбүрд багийн 35 кв-ын 2.4 км ЦДАШ, дэд станцын ажил

2011 онд Ховд аймаг Дарви- Говь-Алтай аймгийн Дарви сумын 70.2 км ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөлүүдийн ажил

2011 онд Сүхбаатар аймаг- Халзан сумын 110 кв-ын габридтай 62.5 км ЦДАШ-ын дамжуулагч утсыг солих ажил

2012 онд Сүхбаатар аймаг Бэрх-Түмэнцогт сум хүртэлх 35 кв-ын 102 км ЦДАШ, дэд станц зураг төсөл барилга угсралтын ажил

2013-2014 онд Дэлхийн банкны төслөөр УБ хотын 35/10 кв-ын Дорнод-1, Дөрвөн зам дэд станц, 35 кв-ын 2.5 км ЦДКШ-ын ажил 

2014 онд Дорноговь аймаг Айраг-Даланжаргалан сумын 25.2 км ЦДАШ, дэд станцын угсралтын ажил

2014 онд Дорноговь аймаг Айраг сумын 0.4 кв-ын ЦДАШ, дэд станцын угсралтын ажил

2015 онд Багануур дүүрэг 35/10 кв-ын 2500 кВа чадалтай, SCADA систем бүхий БАЙДЛАГ дэд станцын ЦУАжил

2015 онд Баян-Өлгий аймгийн төвийн 6 кв-ын цахилгаан хувиарлах байгууламжын шинэчлэлийн ажил

2015 онд Өмнөговь аймгийн Балгасын нуурын услалтын системийг төвийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох ажлын зураг төсөл боловсруулах, угсрах ажил

Улсын 2 дугаар эмнэлэгийн Үндэсний Оношлогоо эмчилгээний төвийн инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил

 • Сүхбаатар аймгийн онгон сумын гадна шугам сүлжээний ажил
 • Өмнөговь аймгийн гэр хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил
 • Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн цэвэр ус, зуухны ажил

“Одкон холдинг” ХХК-ийн бэлдэцийн үйлдвэр нь 21 аймаг, 100 гаруй сумын төвд 126 гаруй НР6Ж-ээс НР85Ж-ын нам даралтын тогоо үйлдвэрлэж борлуулсан.

 • Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын тогооны цахилгаан угсралт
 • Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын цэцэрлэгийн тогооны ЦУАжил
 • Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Ажнай буудлын ЦУАжил
 • Увс аймагийн Өлгий сумын 0,4 кВ-ын ЦДАТ-ын ЦУАжил
 • Өмнөговь аймгийн гэр хорооллын гадна шугамын потки цутгах ажил
 • Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын гадна шугам сүлжээний дулаалгын ажил
 • Өмнөговь аймгийн гэр хорооллын гадна шугам сүлжээний дулаалгын ажил
 • Одкон тех ХХК –ийн салхивч дулаалгын ажил
 • Яргайтын аманд хувийн орон сууцанд Салхивч угсралтын ажил
 • Спорт цогцолборын ордонд Салхивч угсралтын ажил
 • Улаанбаатар хотын 11Г,Д магистраль шугамын дулаалгын ажил гэх зэрэг бусад жижиг салхивч дулаалгын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

1.НР-Ж халаалтын тогоо

2.Полеуретан дулаалга,

3.Ялтсан дулаан солилцуурын иж бүрдэл,

4.Даралтат сав,

5.Агааржуулалтын хийц эдлэл

6. Цахилгааны автомат удирлагын самбарын иж бүрдүүлэлт зэргийг санаачлан хийж шинэ бүтээл, шинэ технологи, оновчтой саналыг хэрэгжүүлэн стандартыг хангаж Патентжуулан  үйлдвэрлэж  байна.

Боловсон хүчний бодлого нь ажиллагсдынхаа мэргэжлийн ур чадварыг системтэй дээшлүүлэх, тэдний нийгмийн баталгаа, цалин хөлс, орон байр, эрүүл мэндийн талаар шаардлагатай арга хэмжээ авч тогтвор суурьшилтай ажиллуулахад чиглэгддэг.

Ажилчдын эрх ашгийг хамгаалсан ҮЭ-ийн хороотой нягт хамтран ажиллаж жил бүр "Хамтын гэрээ"~г байгуулан, ажилчдын нийгмийн асуудалд ихээхэн хөрөнгө  хүч зарцуулан 26 ажилтанг орон сууцаар, 10 гаруй ажилтанг хашаа байшинтай болгосон .

 Өөрийн хөрөнгөөр 15 айлын орон сууцны барилгыг барьж ашиглалтанд оруулж, залуу боловсон хүчний тогтвор суурьшилтай, ая тухтай амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэхийн төлөө байнга анхаарч ажиллаж явдаг.

"Тусгай мэргэжлийн ажлаараа улсдаа тэргүүлэх" компанийн эрхэм зорилгоо биелүүлэхийн тулд хариуцлагатай, єндєр ур чадвартай, тогтвор суурьшилтай ажиллах боловсон хүчин бүрдүүлэхэд голлон анхаарч мэргэжлийн ажилчдынхаа ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор жил бүр мэргэжлийн зэрэг ахиулах, бататгах мөн дадлагажуулах гадаад, дотоодын сургалтанд хамруулах ажлыг  хэтийн төлөвлөгөөтэй хэрэгжүүлж байна.

 

Ажлын байрны зарууд

 1. Захирлын туслах, нарийн бичиг7 сарын 19. 9:05

Шинэ мэдээнүүд

Жиргээ

© Одкон Холдинг ХХК. 1991-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.