Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Очир Ундраа Групп

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
АВТО ЗАСВАРЫН МЕНЕЖЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Засварын үйлчилгээний ажлыг аюул осолгүй, өндөр бүтээмжтэй, үр ашигтайгаар зохион байгуулах, багуудын хоорондын уялдаа холбоог хангах, ажиллагсдыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, техникийн бэлэн байдлын коффициэнтийг төлөвлөгөө нормд байлгах    

ШАЛГАХ МЕХАНИКЧ /Тээврийн салбарт/

Автомашин, өөрөө явагч, өргөгч тээврийн хэрэгслүүдийн ажлын байнгын бэлэн байдалд байлгах, үзлэг оношлогоо хийх, засварын ажилд хяналт тавих, засвараас гарч буй тээврийн хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмжийг шалгах

ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

* Бүртгэлийн стандарт болон Компанийн НББ-ийн бодлого, дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах * Санхүүгийн программд мэдээллийг цаг хугацаанд нь алдаагүй үнэн зөв бүртгэх * Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл хөтлөх * Худалдан авалтын бүртгэл хөтлөх, тайлан бэлтгэх * Бараа материалын няравын тайлан хянах, тооцоо бодох * Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын тооллого хийх, тайлагнах * Харилцагчийн өглөг, авлагын тооцоо гаргах * НӨАТ тайлан гаргах  * Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг  

Хангамж, ашиглалтын инженер /Кемп катеринг/

1.Компанийн хэмжээнд шаардлагатай худалдан авалтын бүхий л үйл ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу хурдан шуурхай зохион байгуулах 2. Компаний барилга,объектийн ашиглалт үйлчилгээ, өргөтгөл сайжруулалт, техник тоног төхөөрөмжүүдийн бэлэн байдал, засвар үйлчилгээ, төлөвлөлттэй  холбоотой бүх ажлын график, тоо хэмжээ, төсөвт өртөг, үнийн саналын харьцуулалт боловсруулах, ашигтай хувилбарыг санал болгох.  

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР /КЕМП КАТЕРИНГИЙН КОМПАНИ/

-Компанийн үйлдвэрлэл ,үйлчилгээний үйл ажиллагааг  стандартын хэмжээнд  зохион байгуулах, салбаруудад  компанийн хэмжээнд хэрэгжиж буй дүрэм журам, зааврын хэрэгжилтийг хангуулах,салбаруудыг  өдөр тутмын удирдлагаар хангаж ажиллах -Салбаруудын  ашигт ажиллагаа, сэтгэл ханамжийг  нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа,хөтөлбөрийг зохион байгуулж ажиллах - Компанийн бизнес төлөвлөгөөнд үйл ажиллагааны чиглэлээр санал боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх,     -Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүрэг

АВТОБУСНЫ ЖОЛООЧ

- Улаанбаатар-Налайх чиглэлд ажилчдын автобус барих. - Хөдөө орон нутагт томилолтоор ажиллах. - Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах. 

ГАГНУУРЧИН /ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ/

- Цахилгаан ба Хийн гагнуур хийх.  - Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу. 

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн бизнес төлөвлөгөөний тоон зорилт, жилийн төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах нэгтгэх, нэгдсэн төсөв, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, зарцуулалтад хяналт тавих, шинжилгээ хийх, тайлагнах Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны үр дүнд судалгаа, шинжилгээ хийх, хяналт тавих, тайлагнах, санал боловсруулах Компанийн санхүү, татварын тайланг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамын дагуу тайлагнан, хөтлөн явуулж, цаг хугацаанд нь гаргаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж удирдлагаар хангаж ажиллах Гадаад болон дотоод санхүүгийн мэдээ, мэдээлэл, хэрэглэгчдэд шаардлагатай бүх төрлийн мэдээлэл тайлангуудыг бэлтгэн танилцуулах Санхүүгийн эх үүсвэрийг үр дүнтэй удирдах талаар санал дүгнэлт гарган, шийдвэрлүүлж хэрэгжүүлэх Бүртгэлийн ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад ажил үүрэг

ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

Шинэ болон хэрэгжүүлж буй бизнес төсөл хөтөлбөртэй холбоотой харилцаа, хяналт, зохицуулалт, хэрэгжүүлэлт, менежмент хийх; Төсөл хөтөлбөрүүдийн төлөвлөгөө гарган явцыг тайлагнах; Төслийн багийг удирдаж, багийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах; Гадаад харилцаа, хөрөнгө оруулалтын татах, зохицуулах;      

БИЗНЕС ПРОЦЕСС САЙЖРУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Бизнесийн үйл явцын шинжилгээ, үнэлгээ: Сайжруулах шаардлагатай үйл ажиллагааг илрүүлэх, оношлох: Одоо байгаа үйл явцад дүн шинжилгээ хийж, саад тотгор, саатал, дахин боловсруулах шаардлагатай хэсгийг тодорхойлох. Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх: Процессын гүйцэтгэлийг үнэлэх, асуудлын үндсэн шалтгааныг тодорхойлохын тулд тоон болон чанарын аргуудыг ашиглах. Процессийн баримтжуулалт ба зураглал: Тодорхой ойлголтыг хангахын тулд урсгал диаграм, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний диаграм болон бусад хэрэгслийг ашиглан үйл явцыг дүрслэх. Үйл явцыг сайжруулах санаачлагыг боловсруулж хэрэгжүүлэх: Шийдлүүдийг боловсруулах, үнэлэх: Зардал, боломж, боломжит нөлөөлөл зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзан тодорхойлсон асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд шийдлийг санал болгох. Сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх: Хугацаа, нөөц, эрсдэлийн удирдлагын стратеги зэрэг үйл явцын өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулах. Төслийн менежмент: Сайжруулах төслүүдийг хэрэгжүүлэх үйл явцыг удирдан чиглүүлэх, даалгавар, нөөц, цаг хугацааг удирдах, шаардлагатай бол дасан зохицох. Өөрчлөлтийн удирдлага болон өөрчлөлтийг хэрэглэгчид хэвшүүлэх: Өөрчлөлтийн менежментийн стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх: Үр дүнтэй харилцаа холбоо, сургалтын хөтөлбөр, өөрчлөлтийг эсэргүүцэх асуудлыг шийдвэрлэх замаар шинэ үйл явцыг хэрэглэгчдэд нэвтрүүлэх. Оролцогч талуудын оролцоо: Мэдээлэл цуглуулах, зөвшилцөлд хүрэх, үйл явцыг сайжруулахад оролцогч талуудын оролцоог хангах зорилгоор янз бүрийн нэгж, багуудтай нягт хамтран ажиллах. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ: Явцыг хянах, үр дүнг хэмжих: Тодорхой хэмжигдэхүүн болон өгөгдлийн шинжилгээгээр хэрэгжүүлсэн өөрчлөлтийн үр нөлөөг хянах. Үр дүнг үнэлэх, стратегийг өөрчлөх: Үр дүнд дүн шинжилгээ хийж, үйл явцыг тасралтгүй сайжруулахын тулд шаардлагатай бол сайжруулах төлөвлөгөөг өөрчлөх. Тайлан ба харилцаа холбоо: Үйл явцыг сайжруулахын үнэ цэнийг харуулсан үр дүн, зөвлөмжийг оролцогч талуудад танилцуулах.

КОМПЛАЕНС ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Групп компанийн хэмжээнд мөрдөх хууль тогтоомж, зохицуулагч байгууллагаас тавьсан шаардлага, мөрдөх ёстой хэм хэмжээний хэрэгжилтийг хангуулах, тайлан мэдээ гарган холбогдх байгууллагуудад хүргүүлэх; Эрсдэлийн үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ гаргах; Групп компанийн комплаенсийн соёлыг бүрдүүлэх, төлөвшүүлэх, сургалт зохион байгуулах;

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Группийн толгой компани

Хүний нөөцийн үндсэн функцуудын хүрээнд хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой үйл ажиллагааг ханган ажиллах;

Бизнес шинжээч

Групп компаниудын бизнес процессийг бүртгэх,дүн шинжилгээ хийж, төрөл бүрийн загварчлалын аргуудыг ашиглан бизнес процесс, өгөгдлийн урсгал, системийн шаардлагыг баримтжуулах, бизнес процесс, тогтолцоог сайжруулах шаардлагыг илрүүлж, шийдлийг боловсруулж, санал болгох, стандаржуулах төлөвлөлтийг үр дүнтэй оновчтой зохион байгуулах, шаардлагатай мэдээлэл, сургалтын арга хэмжээг зохион байгуулах, холбогдох дүрэм, журам, гарын авлага, заавар, зөвлөгөөг боловсруулах, бусад холбогдох компани, газар, нэгжийн удирдлага, ажилтнуудаас санал авч, хэлэлцүүлэн батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үнэлгээ, дүгнэлт хийх, тасралтгүй сайжруулах санал, зөвлөмж гаргаж хэрэгжүүлэх

Бизнес хөгжлийн менежер

Компанийн хүрээнд хамаарах бизнесийн салбаруудын гадаад болон дотоод орчны шинжилгээ хийх Судалгаан дээр үндэслэн компанийн хүрээнд стратегийн бодлогын хувилбаруудыг боловсруулах Стратеги, бодлогын баримт бичиг, дүрэм журам, жишиг баримт бичгийг боловсруулах Бизнес стратегийн дагуу төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, жишиг бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах Стратеги болон бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэмжих, хянах, зөвлөх

ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Компанийн дүр төрх, брэндбүүк, дотоод хэрэгцээтэй холбоотой бүхий л дизайны ажлуудыг хийж гүйцэтгэх; Веб болон сошиал сувгуудын контент, баннер, эх бэлтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх; Компанийн хэвлэлтийн ажлыг хариуцах;

ДИЗАЙНЕР

Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний танилцуулга, дотоод хэрэгцээтэй холбоотой бүхий л дизайны ажлуудыг хийж гүйцэтгэх Веб болон сошиал сувгуудын идэвхжүүлэлт, баннер, эх бэлтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх Компанийн хэвлэлтийн ажлыг хариуцах

СУДАЛГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн алба, нэгжүүдийг судалгааны мэдээллээр ханган, хамтран ажиллах Тоон болон чанарын судалгаа хийх Судалгаа боловсруулж, дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах Баримт бичиг боловсруулах

ТӨСӨЛ, СУДАЛГАА ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн үйл ажиллагааг тэлэх, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой шинэ бараа бүтээгдэхүүн импортлох, ажил үйлчилгээг нэвтрүүлэхтэй холбоотой судалгаа хийх Шинэ зах зээл олж хамтран ажиллах

ХУДАЛДААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Гадаад зах зээлээс барааны судалгаа хийх Нийлүүлэгчтэй харилцах Гэрээ хэлцэл байгуулах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүрэг гүйцэтгэх

Бага эмч, Сувилагч

Ажилтнуудын ажилд гарах болон буухад урьдчилан сэргийлэх тандалтыг (даралт үзэх) графикын дагуу хийж, тайлан мэдээ өгөх, бүртгэл хөтлөх Шаардлагатай үед анхан шатны түргэн тусламж үзүүлэх, арга хэмжээ авах

Борлуулалтын менежер

Тээврийн үйлчилгээг харилцагчдад санал болгох, шинэ харилцагч олох Харилцагчтай уулзах, уулзалтын төлөвлөгөө, тайлан гаргах; Харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, тохирсон тээврийн чанартай санал тавих Харилцагчтай гэрээ байгуулж хамтран ажиллах, Тээврийн үйлчилгээг хөгжүүлэх Доод албан тушаалтнуудыг удирдан зохион байгуулж ажиллах Байгууллагаас зохион байгуулж буй сургалт, бусад арга хэмжээнд идэвхтэй хамрагдаж өөрийгөө хөгжүүлэх

Борлуулалтын мэргэжилтэн

Харилцагч нарт олон улсын тээвэр зуучлалын үйлчилгээг санал болгох Харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагыг судлах, тээврийн үнийн асуулга авах, бүртгэл хөтлөх; Хот хоорондын тээвэр зуучлалын үйлчилгээг санал болгох, борлуулах; Харилцагчтай уулзах, уулзалтын төлөвлөгөө гаргах; Программын бүртгэл хийх; Гэрээ байгуулах; Байгууллагаас зохион байгуулж буй сургалт, бусад арга хэмжээнд идэвхтэй хамрагдаж өөрийгөө хөгжүүлэх

Тээврийн мэргэжилтэн

Ачаа тээврийн замнал боловсруулах, гадаад агентуудтай холбогдох  Ачаа илгээгч, хүлээн авагч, гадаад агенттай холбогдон ачилтын болон замын мэдээ шинэчлэн, талуудыг мэдээллээр ханган ажиллах  Тээврийн болон ачааны дагалдах бичиг баримтыг шалгах, хянах  Борлуулалт хийх  Ачаа олголт, гаалийн бүрдүүлэлт, хадгалалт, дотоод болон гадаад тээвэр дээр хяналт тавих 

Очир Ундраа Групп-н салбар компаниуд

  • Очир Ундраа Групп
  • Очир Ундраа ОМЗ ББСБ

Холбоо барих

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.