Үндсэн хувилбар

Номин Холдинг ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Хүний нөөцийн менежер

Компанийн хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг МУ-ын холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн хэрэгжилтийг хангах сайжруулалтыг тухай бүрт хийх, Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогыг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн харилцаатай асуудлыг шийдвэрлэх, Компанийн хүний нөөцийн нэгдсэн стандартын бодлогыг хэрэгжүүлэх, сайжруулах,

Контент менежер (Силкрөүд)

Компанийн контент бүтээх, түгээх компанийн сошиал хуудсыг хариуцан ажилуулах идэвхжүүлэх; Компанийн зах зээлд эзлэх байр, хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх; Компанийн контентийг мэргэжлийн өндөр түвшинд төлөвлөн бүтээх; Үйл ажиллагааны үр дүнг шинжлэх тайлагнах;

Халаалт агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер (Silver)

Компанийн хэрэгжүүлж буй төслийн ажлын агаар сэлгэлтийн явцад ажлын зургийг зөв эсэхийг хянаж шалгаж, хүлээн авах Шинээр хэрэгжүүлж буй төслийн ажилд хийгдэх ажлын тоо хэмжээ, даалгавар боловсруулж батлуулах Шинээр хэрэгжүүлж буй төслийн ажилд хийгдэх ажлын нарийвчилсан график боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх

Ахлах ХАБЭА инженер (Silver tower)

ХАБЭА-н төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээ, үзлэг шалгалтыг тогтмол явуулах Аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог хөгжүүлэх ХАБЭА-ийн эрсдэлийг  тодорхойлох, арга аргачлаар хангах, анализ хийх. Илэрсэн аюул, осол, осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэн, ажлын байр болон шалтгаанаар нь судалж, осол, осолд дөхсөн тохиолдолд эрсдлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүд ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын дотоодод дагаж мөрдөх журам, заавар боловсруулж батлуулах, стандарт хэрэгжүүлэх

Сургалт хөгжлийн менежер (Олон улсын франчайз С21)

Олон улсын франчайз хөтөлбөрийн агуулгаар сургалт заах Олон улсын франчайз хөтөлбөрийн орчуулга хөтөлбөр бэлдэх Сургалтын дараах үнэлгээ хийх, тайлан боловсруулах Олон улсын хөтөлбөрийн агуулгыг байгууллагын онцлогт тохируулан нутагшуулах АБТ заасан бусад чиг үүргүүд

Сэрээт ачигч машины жолооч (Сүлжээ дэлгүүр)

Худалдааны заалтад шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнийн тасаг лангуу, агуулахад болон контейнерт хүргэх; Бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулалтанд гаргахад ачилтанд бэлтгэх; Агуулахад ХАБЭА-ийн дүрэм, журам, аюулгүй ажиллагааны зааврыг чанд мөрдөн, ачаа барааг стандартын дагуу өрж, хураах ажлыг аюулгүй хийж гүйцэтгэх;

Бараа өрөгч (Сүлжээ дэлгүүр)

Хариуцсан тасгийн өрөлт, дүүргэлт, буцаалтыг хийх Барааны үнийн өөрчлөлтийг цаг тухай бүрд хийх Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд зөв боловсон, соёлтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх Дэлгүүрийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

Агуулахын нярав (Номин Дизайн)

Агуулахын өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн хүрээнд зохион байгуулах, Барааны чанар байдлыг алдагдуулахгүйгээр хадгалах, бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудлыг холбогдох ажилтнуудтай хамтран шийдвэрлэх, бараа ачилтын процессыг хурдан шуурхай, зөв зохион байгуулах хяналт тавих, Ажилтнуудын  үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх,

Ахлах нягтлан бодогч (Сүлжээ дэлгүүр)

НББ-ын тухай хууль, олон улсын стандартын дагуу санхүүгийн бүртгэл тооцоог хөтлөн санхүүгийн шинжилгээнд үндэслэн улирал бүрийн санхүүгийн зорилтыг тодорхойлох, Сар улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбоотой тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харьяа дүүрэг, салбар нэгжийн удирдлагуудад үнэн зөв стандартын дагуу шуурхай гаргаж өгөх, Салбар компаниудтай тооцоо нийлэх, тооцоо нийлсэн актыг дэлгэрэнгүй тайлангийн хамт хариуцсан нягтлан бодогчоор улирлын эцэст гарын үсэг зуруулан баталгаажуулах, Тооцооны нягтлан бодогч нарт чиглүүлэг өгөх 

Сантехникийн засварчин

Сантехникийн угсралтын ажлыг норм, дүрэм стандарт, шаардлагад нийцүүлэн хариуцсан ажлаа чанартай хийж гүйцэтгэх Хариуцсан объектийн дулаан, агааржуулалт, цэвэр бохир усны системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах

Зар сурталчилгаа хариуцсан менежер

Зар сурталчилгааг оновчтой сувгаар, өндөр хүртээмжтэйгээр түгээх Зар сурталчилгааны зардлын гүйцэтгэл, тайлан гаргах Зар сурталчилгааны сувгууд болон хамтрагч байгууллагуудтай хамтран ажиллах 

Эдийн засагч, ахлах нягтлан бодогч (Сүлжээ дэлгүүр)

Салбарын нэгдсэн төсөв, бизнес төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах, Батлагдсан төсвийг зарцуулах ажлын хүрээнд салбарын газар, нэгжүүдтэй хамтран ажиллах, Бизнесийн орчны өөрчлөлт, чиг хандлагын болон зах зээлийн судалгаа боловсруулах, судалгаа хийх, Бүтээгдэхүүний үнэ тогтоох бодлогыг боловсруулахад санал, дүгнэлт өгч удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр хангах;

Тооцооны нягтлан бодогч (СХД гэртэй)

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харьяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх  Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх

Тооцооны нягтлан бодогч /Номин Мишээл ХХК/

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харьяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх  Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх

Борлуулалт импортын менежер (Хятад хэлтэй)

Бараа бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх, Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

Талбайн даамал /Silver tower/

Барилгын төслийн талбай дээр шууд удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаврыг хангаж ажиллах Ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай материал, ажиллах хүчний хэрэгцээг тооцоолж, хуваарилах Хөдөлмөр Хамгааллын дүрэм журмыг дагаж мөрдөх Чанарт нөлөөлж болзошгүй аливаа тохиолдол буюу үйлдлийн талаар шууд удирдлагадаа мэдээлэх

Борлуулалт маркетингийн мэргэжилтэн

Салбарын маркетингийн стратегийг хэрэгжүүлэх, шинэчлэх, сайжруулах; Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэнд сурталчилах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх; Сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгуудын төрлүүдийг нэмэгдүүлж, идэвхижүүлэх, контент бэлдүүлэх, хөгжүүлэлт хийх; Маркетинг, идэхижүүлэлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа бүх төрлийн сурталчилгааны ажлыг шуурхай гүйцэтгэх, салбаруудад хуваарилах; Салбар дэлгүүрээр явж өөрчлөлт сайжруулалт тогтмол хийх.

ХАБЭА инженер (БҮБ)

ХАБЭА-н төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээ, үзлэг шалгалтыг тогтмол явуулах Аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог хөгжүүлэх ХАБЭА-ийн эрсдэлийг  тодорхойлох, арга аргачлаар хангах, анализ хийх. Илэрсэн аюул, осол, осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэн, ажлын байр болон шалтгаанаар нь судалж, осол, осолд дөхсөн тохиолдолд эрсдлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүд ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын дотоодод дагаж мөрдөх журам, заавар боловсруулж батлуулах, стандарт хэрэгжүүлэх

Механик инженер (Номин Моторс)

Засвар үйлчилгээний ажлыг зохицуулж, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах; үйлдвэрлэгч буюу ажил олгогчийн заавар, боловсруулсан дүрэм журмыг дагаж мөрдөх; тусгай үйлчилгээ авах санал гаргах, Техникчдийг сургаж, зааварчлан төслүүдийг хэрэгжүүлэх, Мэдээлэл болон чиг хандлагуудыг цуглуулж, материалын иж бүрдэл, угсралтыг судалж, турших; операторуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавих,

Механикч (Номин Моторс)

Автомашины эд анги, агрегат, төрөл бүрийн эвдрэл гэмтлийг оношилж, тухайн гэмтэлд нь тохирсон завсар үйлчилгээг зохион байгуулж, чанартай засвар үйлчилгээг зохион байгуулах Хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг, хүч дамжуулах эд ангийн тосолгоо үйлчилгээ хийх Компютер оношилгоо хийх,

Худалдааны төлөөлөгч (Косметикс)

Хариуцсан суваг, борлуулалт үйлчилгээний салбаруудад бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж, шинэ харилцагчийг олсноор борлуулалтын бүтээмж, үр ашгийг тогтвортойгоор өсгөх;  Харилцагч үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээг сайжруулах, тэднийг тогтоон барих, бараа бүтээгдэхүүний захиалга авснаас хойш харилцагчаар дамжин эцсийн хэрэглэгчдэд хүрэх хүртлэх бүхий л үйл явцад хяналт тавьж, шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах;  Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, бараа болон харилцагчийн судалгаа, хуваарьт хурал уулзалтад оролцох; 

Борлуулалтын менежер (ХУД, Номин Моторс)

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ бүхий барааны нэр төрлийн судалгаа хийн борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх,бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, борлуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Нийлүүлэлт болон борлуулалтад хяналт тавин, өгөөжийг үнэлж, барааны эргэцийг хянах Өрөлтийн стандартыг хэвшүүлэх; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

Олон улсын тээвэр зуучийн менежер

Гадаад тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах Импортын бараа бүтээгдэхүүний чингэлэгтэй холбоотой үйл ажиллагааг олон улсын хууль тогтоомжийн дагуу саадгүй тээвэрлүүлэх, хяналт тавих Буусан чингэлгийн тээврийн зардлыг хуваарилах, Гадаад тээвэртэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

Борлуулалт маркетингийн Албаны дарга

Компанийн маркетингийн бодлого, стратеги, бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой төлөвлөлт, мэдээлэл, судалгаа шинжилгээ хийх, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих; Компанийн зах зээлд эзлэх байр, хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, маркетингийн үйл ажиллагаатай холбоотой арга хэмжээ зохион байгуулах, хянах; Компанийн маркетинг, зар сурталчилгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд төлөвлөн, зохион байгуулах; Маркетингийн үйл ажиллагааны үр дүнг шинжлэх тайлагнах;

Мэдээлэл судалгааны менежер

Бизнесийн маркетингийн үйл ажиллагаа, өрсөлдөөн, зах зээлийн нөхцөл байдлыг дүгнэх, хэмжих зорилгоор тогтмол болон нэг удаагийн маркетингийн судалгаануудыг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх  Бүтээгдэхүүний судалгаа хийх, нэгтгэн дүгнэх, бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтийн судалгаа хийх, анализ хийж тайланг боловсруулах  Бусад салбарын эрэлт хэрэгцээ, болон хүсэлтийн дагуу зах зээл, өрсөлдөгч хэрэглэгчийн судалгааг чанарын стандартын өндөр түвшинд тогтмол зохион байгуулах  Судалгааны үр дүнг тайлагнах, мэдээллэх 

Мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан менежер

Систем, сүлжээний хамгаалалт, аюулгүй байдлын төхөөрөмжүүд суурилуулах, тохируулах  Систем, сүлжээнд чиглэсэн (техникийн түвшний) кибер хадлага, зөрчил, хандалтуудад байнгын хяналт, мониторинг хийх, халдлага, зөрчлийн үед холбогдох оролцогч талуудтай хамтран шуурхай хариу арга хэмжээ авах  Кибер халдлага, зөрчлийн бүртгэл хөтөлж, тэдгээрт дүн шинжилгээ хийх Компанийн систем, сүлжээг кибер халдлага, зөрчлөөс хамгаалах талаар санал, зөвлөмж боловсруулж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Системийн аюулгүй байдлын шинэчлэл (update, patch, fix)-ийг цаг тухай бүрт хийх Сүлжээний хандалтын эрхийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх

Ахлах төслийн менежер - IT салбар

 Мэдээллийн технологийн Төслийн удирдлага, зохион байгуулалтыг хэрэгжүүлэх, төслийн багуудыг удирдан зохион байгуулах. Бизнес төлөвлөгөө, төсөв санхүү, нөөцийн удирдлага, гүйцэтгэлийг хэсгийн хэмжээнд удирдах, Бизнесийн шинжилгээ, боломжыг тодорхойлох, Хэрэглэгчийн шаардлага, цар хүрээг тодорхойлох, шаардлагатай ажлуудыг төлөвлөн баримт бичгүүдийг боловсруулах.  Төслийн удирдлагын стандартын дагуу хэрэгжилтийг хариуцан ажиллах.

Борлуулалтын менежер (Silver tower)

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ бүхий барааны нэр төрлийн судалгаа хийн борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх,бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, борлуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Нийлүүлэлт болон борлуулалтад хяналт тавин, өгөөжийг үнэлж, барааны эргэцийг хянах Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

Худалдааны Зөвлөх (ХУД гэртэй)

Барилгын материалын бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлах, хэрэглэгч, худалдан авагчдад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Хариуцаж буй брэнд тасгуудын үйлчилгээ болон өрөлтийн стандарт, үнийн өөрчлөлттэй холбоотой ажлыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд зөв боловсон, соёлтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх Дэлгүүрийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

Худалдааны Зөвлөх (Номин Фейшн)

Бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлах, хэрэглэгч, худалдан авагчдад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, Хариуцаж буй брэнд тасгуудын үйлчилгээ болон өрөлтийн стандарт, үнийн өөрчлөлттэй холбоотой ажлыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах, Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд зөв боловсон, соёлтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх Дэлгүүрийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх,

Эрсдэлийн менежер

Компанийн хэмжээнд эдийн засгийн боломж болон ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлж, эрсдэлээс хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх; Компанийн стратеги төлөвлөлт, жил, улирлын бизнес төлөвлөгөө болон хэрэгжилтийн талаар судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, удирдлагыг мэдээллээр хангах; Салбарын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд судалгаа, шинжилгээ хийж цаашид үүсэж болох эрсдэлийг бууруулах талаар санал боловсруулан, дүгнэлт гаргах; Компанийн мөнгөн урсгалын эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг холбогдох газар, хэлтэс, албан тушаалтантай хамтран зохион байгуулах;

Кассч борлуулагч (Сүлжээ дэлгүүр)

Кассын бичилт хийх  Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн худалдан авалтын тооцоог хийх  Бэлэн мөнгөний гүйлгээг хариуцах 

Цахилгаан зургийн инженер (Номин Реалтор)

Барилгын цахилгаан, шугам сүлжээний зураг төсөл, төлөвлөлт, ажлын зураг төслийг норм стандартын дагуу боловсруулж, тооцоолол хийх Хариуцсан төслийн холбогдох инженер, архитекторуудтай уялдаа холбоотой хамтран ажиллах Гадна шугам сүлжээний зураг зурах Бусад алба нэгжтэй ажил үүргийн шаардлагаар харилцан ажиллах Компаниас гаргасан дүрэм журам, төлөвлөлтийг сайн судлан, хэрэгжилтэнд анхаарах Барилгын талбайд зохиогчийн хяналт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

Борлуулалт импортын менежер (Электроникс)

Бараа бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх, Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

Дотоод аудитор

Эрсдэлийн удирдлага болон дотоод хяналтын тогтолцооны үр дүнтэй, үр ашигтай байдал, холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтийг үнэлэх санхүүгийн, нийцлийн, гүйцэтгэлийн болон дагах аудитыг гүйцэтгэх; Оновчтой, хэрэгжүүлэх боломжтой зөвлөмж өгөх, биелэлтийг хангах; Аудитыг үр дүнтэй гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх;

Ахлах программ хөгжүүлэгч

Программ нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлт, төсөл хэрэгжүүлэлтийг удирдан зохион байгуулах Программтай холбоотой бүхий л үйл ажиллагаа, өөрчлөлтийг хянах, зохицуулах Төслийн гүйцэтгэл болон биелэлтийг хангаж, тайлагнах Систем ашиглалтад хяналт тавьж, хөгжүүлэлтэд дэмжлэг үзүүлэх Хөгжүүлэгчийн багийг удирдах зохион байгуулах 

Тооцооны нягтлан бодогч /Банк, санхүү/

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх; Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих; Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх;

Даатгалын орон нутаг хариуцсан менежер

Орон нутгийн салбаруудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй тогтвортой хэвийн явуулах, хүний нөөцийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажилтнуудыг сургаж чадавхижуулах; Орон нутгийн салбаруудын даатгалын хураамжийн орлогыг төлөвлөсөн хугацаанд даатгалын төрлүүдээр бүрдүүлэх, борлуулалтыг хадгалах, нэмэгдүүлэх; Даатгалын гэрээт баталгааны бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, салбар тус бүрийн гэрээт баталгааны болон даатгалын хураамжийн орлогын тайлан тооцоог гаргах, баримт материалыг бүрдүүлэх, салбаруудад гарсан даатгалын тохиолдлын материал бүрдүүлэлт хийж  шийдвэрлүүлэх; 

Теллер /Хан-Уул дүүрэгт/

Харилцагчдад чанартай, түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх; Өдөр тутам гүйлгээ, орлого зарлага болон валют арилжааны гүйлгээ хийх; Ажил гүйлгээ бүрийн баримтыг бүрдүүлэх, үдэж хавтаслах, архивлах;

Хянан шалгагч /Банк, санхүү салбар/

Эрсдэлийн удирдлага болон дотоод хяналтын тогтолцооны үр дүнтэй, үр ашигтай байдал, холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтийг үнэлэх санхүүгийн, нийцлийн, гүйцэтгэлийн болон дагах аудитыг гүйцэтгэх; Оновчтой, хэрэгжүүлэх боломжтой зөвлөмж өгөх, биелэлтийг хангуулах; Аудитыг үр дүнтэй гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх;

Комплаенсийн менежер

-Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг тодорхойлох, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнд хяналт тавих - Комплаенсийн бодлого, дүрэм журмыг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих - Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах, холбоотой санхүүгийн байгууллагад тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь хүргүүлэх - Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай ойлголтыг удирдлага болон ажилтнуудад олгох, мэдлэг, мэдээлэл сургалт зохион байгуулах

Хуулийн зөвлөх /Санхүү, даатгал/

1.Компанийн өр авлагыг барагдуулах үйл ажиллагааг өдөр тутам гүйцэтгэх, салбар нэгжүүдэд эрх зүйн зөрчилтэй асуудлаар хяналт шалгалт хийх, хяналтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг хууль, компанийн дотоод журмын дагуу шийдвэрлэх, шаардлага тавих, холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэх, биелэлтийг хангуулах, 2.Монгол Улсын хууль тогтоомж, компанийн дүрэм журмыг зөрчсөн ажилтанд холбогдох эрүүгийн болон хөдөлмөрийн сахилгын хариуцлага ногдуулах санал гаргах, эрх бүхий хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэх, асуудлыг шийдвэрлэж, компанийг хохиролгүй болгох 3.Монгол Улсын шүүх, Цагдаагийн байгууллага, Прокурорын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад компанийг төлөөлж, нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээд, төлбөр авагчийн эрх үүргийг хэрэгжүүлэн, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох 

Халаалт агаар сэлгэлтийн зургийн инженер (Реалтор)

Компанийн хэрэгжүүлж буйөндөр зэрэглэлийн орон сууц, үйлчилгээний барилгын халаалт агаар сэлгэлтийн тооцоог хийж, Монгол улсад мөрдөгдөж буй барилгын норм дүрэм, стандартад нийцүүлэн ажлын зураг төсөл боловсруулах Шинэтехнологи, барилгын материалын судалгаа хийж дэвшилтэт шийдлийг эрэлхийлэх Архитектур төлөвлөлтийн дагуу зөвлөх инженерийн удирдлагын дор барилгын халаалт агаар сэлгэлтийн шийдлийг оновчтой боловсруулжархитектор, инженерүүд,  зураг төслийн багтай уялдаа холбоотой ажиллах Угсралтын ажлын технологид нийцүүлэн, тогтмол хуваарийн дагуу угсралтын ажлын явцад төслийн талбайд  зохиогчийн хяналт хийж, гүйцэтгэлд хяналт тавих Улаанбаатар хотын дэд бүтэц, төвийн шугам сүлжээний талаар мэдлэгтэй,олон нийтийн болон орон сууцны өндөр барилгын тооцоо хийж байсан туршлагатай байх

Цахилгааны инженер (Ухаалаг эрчим хүч)

Цахилгаан эрчим хүчний зүй бус алдагдлыг бууруулах, эрчим хүчний тасралтгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах Цахилгааны гэмтэл саатлыг цаг алдалгүй илрүүлэх, объектын  бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих 

Цахилгаанчин

Цахилгаан хангамж, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, Цахилгааны гэмтэл саатлыг цаг алдалгүй илрүүлэх, засварлаж, хариуцсан объектын  бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж ажиллах  Угсралт холболтын ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгэх

Хаяг реклам чимэглэлийн ажилтан

  Салбаруудын хаяг реклам чимэглэлийн тогтоолт хийх Хаяг реклам чимэглэлийн үйлдвэрийн бусад ажилд оролцоно  

Борлуулалт импортын менежер (Номин Мишээл ХХК)

Бараа бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх, Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

Борлуулалт маркетингийн менежер (Номин Мишээл)

Компанийн маркетингийн бодлого, стратеги, бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой төлөвлөлт, мэдээлэл, судалгаа шинжилгээ хийх; Компанийн зах зээлд эзлэх байр, хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх; Компанийн маркетинг, зар сурталчилгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд төлөвлөн, зохион байгуулах; Маркетингийн үйл ажиллагааны үр дүнг шинжлэх тайлагнах;

Борлуулалтын менежер (Номин Мишээл ХХК)

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ бүхий барааны нэр төрлийн судалгаа хийн борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх,бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, борлуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Нийлүүлэлт болон борлуулалтад хяналт тавин, өгөөжийг үнэлж, барааны эргэцийг хянах Өрөлтийн стандартыг хэвшүүлэх; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

Механикч (Номин Лифт)

Цахилгаан шат, эскэлэтр зэргийн засвар үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үзлэг оношлогоог тогтмол чанартай хийж гүйцэтгэх, Харилцагчдын санал гомдлыг шийдвэрлэх, Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах,

Хөдөлмөрийн эдийн засагч, шинжээч

Цалин хөлс урамшууллын систем нь байгууллагын эдийн засгийн үр ашиг, нөхцөл байдалд хэрхэн нийцэж байгааг судлах, түүнд холбогдох мэдээлэл цуглуулж, хянан шинжлэх, Цалингийн зардал болон ажилтны цалин хөлсний мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, Ажилтнуудын гүйцэтгэлийг хэрхэн үнэлэх талаар судалгаа шинжилгээ хийх, Гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг сайжруулах, удирдлагуудтай хамтран ажиллах, сар бүрийн тайланд дүн шинжилгээ хийх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх

Тооцооны нягтлан бодогч (Косметикс)

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх  Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх

График дизайнер (Номин Косметикс)

Компанийн маркетингийн нэгдмэл өнгө төрхийг хадгалсан,  дотоодын болон дэлхийн брэнд бүтээгдэхүүний хөтөлбөрүүдийн загвар дизайныг төлөвлөж, зохион байгуулж ажиллах; Эх бэлтгэлийг хариуцах, хэвлэлтэнд хяналт тавих; Маркетинг идэвхижүүлэлтийн материалын хэвлэлийн эх бэлтгэх; Сошиал суваг (Facebook, Instagram)-т тавигдах материалын загварыг боловсруулах, хяналт тавих; Компанийн бодлогын хүрээнд маркетингийн бусад үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах;

График дизайнер (Номин Моторс)

Компанийн маркетингийн нэгдмэл өнгө төрхийг хадгалсан,  дотоодын болон дэлхийн брэнд бүтээгдэхүүний хөтөлбөрүүдийн загвар дизайныг төлөвлөж, зохион байгуулж ажиллах; Эх бэлтгэлийг хариуцах, хэвлэлтэнд хяналт тавих; Маркетинг идэвхижүүлэлтийн материалын хэвлэлийн эх бэлтгэх; Сошиал суваг (Facebook, Instagram)-т тавигдах материалын загварыг боловсруулах, хяналт тавих; Компанийн бодлогын хүрээнд маркетингийн бусад үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах;

Борлуулалт импортын менежер (Номин Хоумстайл)

Бараа бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх, Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

Төсөл хөгжүүлэлтийн менежер

Төслийн санхүүгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн тооцоо хийх, ТЭЗҮ боловсруулахад шаардлагатай урьдчилсан судалгаа, тооцоо шинжилгээг хийж боловсруулах, Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийж урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, эрсдэлийн шинжилгээ хийх, Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах, Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх,

DevOps инженер

CI/CD pipeline-ийг угсрах орчин хоорондын уялдааг сайжруулах болон автоматжуулах, систем болон программ хангамжийн ажиллах орчны үр ашигтай байдлыг хангах, Cистемийн найдвартай хэвийн ажиллагааг хангах, APM төрлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, сайжруулалтын ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, Шинэ технологи, арга барилыг судлан нэвтрүүлэх, шилжилтийг төлөвлөн хэрэгжүүлэх чадамжтай, Үйл ажиллагаа оновчлох, автоматжуулах, гар ажиллагааг бууруулах, үр ашигт байдлыг хангах, Шинэ системийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой шийдлүүд болон хэрэгжүүлэлт дээр ажиллах, Бусад шууд удирдлагаас өгсөн ажлыг  гүйцэтгэх,

Төсөвчин (Silver tower)

Барилгын төсөв зохиох, төсвийн дагуу гүйцэтгэлд хяналт тавих Барилгын төсвийн үр ашгийн тооцоог хийх, хяналт тавих, дүгнэх Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны баримт бичиг боловсруулах Төсөлд гарч болзошгүй эрсдлийг тооцоолох, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авах Материал, технологи, үнийн судалгааг тогтмол хийж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх

Тооллогын ажилтан (Барааны тооллого хийх)

Салбаруудын эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгөнд төлөвлөлтийн дагуу хяналтын тооллого гардан явуулах, тоолсон тоог эд хариуцагчтай тулган баталгаажуулж үр дүнг  мэдээлэх; Тооллогын тайланг батлагдсан стандартын дагуу бэлтгэж хянагч нягтлан бодогчид тайлагнах, хянуулах;  Тооллогоор илрүүлсэн бүртгэгдээгүй орлого, зарлага, кодчилолын алдааны зөрчлийг засуулах,зөрчлийн учир шалтгаанд дүгнэлт хийх, зөрчлийг бууруулахад салбарт  дэмжлэг үзүүлэх,

Сургалт хөгжлийн менежер

Олон улсын хөтөлбөрийн агуулгаар сургалт заах Сургалтын дараах үнэлгээ хийх, тайлан боловсруулах Олон улсын хөтөлбөрийн агуулгыг байгууллагын онцлогт тохируулан нутагшуулах АБТ заасан бусад чиг үүргүүд

Хөргөлтийн засварчин

Компанийн хөргөлтийн систем, техник тоног төхөөрөмжийн аюулгүй хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах Ажил үүргээ мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх Ашиглалтын албаны ажлыг бусдад таниулах, ойлгуулах, харилцан уялдаатай ажиллах Хөдөлгөөнтэй эд ангийн элэгдэл, дулааны уярал, тахир голын гулзайлт, зэргийг цаг алдалгүй оношилж, мотор – компрессорыг хэвийн найдвартай ажиллуулах

Агааржуулалт, салхивчны засварчин

Тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн аюулгүй ажиллагааг хангах, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг оношлон засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь чанартай хийж гүйцэтгэх Шинээр ашиглалтанд оруулах тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалтыг чанар стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах

График дизайнер (Маркетинг)

Компанийн маркетингийн нэгдмэл өнгө төрхийг хадгалсан,  дотоодын болон дэлхийн брэнд бүтээгдэхүүний хөтөлбөрүүдийн загвар дизайныг төлөвлөж, зохион байгуулж ажиллах; Эх бэлтгэлийг хариуцах, хэвлэлтэнд хяналт тавих; Маркетинг идэвхижүүлэлтийн материалын хэвлэлийн эх бэлтгэх; Сошиал суваг (Facebook, Instagram)-т тавигдах материалын загварыг боловсруулах, хяналт тавих; Компанийн бодлогын хүрээнд маркетингийн бусад үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах;

Дата архитект

Группийн дижитал стратегийн зорилго, зорилтуудтай уялдуулан группийн хэмжээнд мөрдөгдөх өгөгдлийн архитектурыг тодорхойлж, баримтжуулж, батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, Төрөл бүрийн хэлбэр, эх сурвалж бүхий өгөгдлүүдийг нэгтгэх, хувиргах загварыг тодорхойлох, Өгөгдлийн сангийн шийдлүүд гаргах, Шинээр нэвтрүүлэх томоохон системүүдийн өгөгдлийн архитектурыг тодорхойлох, загварчлах чиглэлд зөвлөмж өгөх, Энтерпрайз дата вэйрхаусын архитектурыг тодорхойлох, сайжруулах, Группийн хэмжээнд өгөгдлийн аюулгүй байдлыг хангах, чанарыг сайжруулах талаар шийдэл боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, Өгөгдлийн архитектурыг тодорхойлох, өгөгдлийг загварчлах асуудлаар холбогдох оролцогч талуудад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, Холбогдох менежер, мэргэжилтнүүд (дата инженер, дата аналист зэрэг)-ийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах,

Дата Инженер

Өгөгдлийн сангаас шаардлагатай түүхий өгөгдлийг гаргаж, боловсруулж, зохих хэрэглэгчид хүлээлгэн өгөх; Дашбоард хөгжүүлэлт, өгөгдлийн хэлбэржүүлэлт /визуалчлал/-д шаардлагатай өгөгдлийн гаргаж, боловсруулж, бэлтгэж өгөх; Өгөгдлийн вэйрхаус (warehouse), лейк (lake)-т шаардлагатай өгөгдлийг бэлтгэж оруулах; Өгөгдлийн чанарыг үнэлэх, баталгаажуулах, чанарыг сайжруулахад шаардлагатай үйл ажиллагаануудыг зохих оролцогч талуудын хамт хэрэгжүүлэх; Өгөгдөл шинжилгээний зорилгоор өгөгдлийн систем, урсгалуудыг хөгжүүлэх, бий болгох; Өгөгдлийн шинжилгээний платформуудыг хөгжүүлэх;

Программ хөгжүүлэгч

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны программ хангамжийг хөгжүүлэх, программд гарсан алдааг засах, сайжруулах, Хариуцсан программын дараалал болон кодыг сайжруулах, хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах, Программ хангамжийн ашиглалт, өөрчлөлт, сайжруулалт хийх (Одоо ERP дээр ажиллаж байсан бол давуу талтай) Программ хангамжийн хэрэглээ, гүйцэтгэл, найдвартай байдлыг хангах,

Бизнес процесс аналист

Одоо байгаа бизнесийн процесст дүн шинжилгээ хийх, сайжруулах шаардлагатай үйл явцуудыг тодорхойлох, үүнд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж, дүгнэх, Bottle neck, үр ашиггүй хэсгүүд, Автоматжуулах боломжуудыг тодорхойлох, Процессыг загварчлах, процессын баримт бичгүүдийг боловсруулах, өөрчлөлтөөс үүсэх боломж, бизнес кэйсийг боловсруулах, Процессын эрсдэлүүдийг тодорхойлж, зөвлөмж, тасралтгүй сайжруулах аргачлалаар хангах, Нэгж хоорондын процессын уялдаа холбоог сайжруулах, шинэчлэн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэхэд тухайн процесст холбогдох нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж процессын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх, процессын метрикүүдийг тодорхойлж, гарсан үр дүнг хэмжиж, хяналт тавих,

Төслийн менежер - IT салбар

Мэдээллийн технологийн Төслүүдийг удирдах, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, Бизнес төлөвлөгөө, төсөв санхүү, нөөцийн удирдлага, гүйцэтгэл дээр оролцож ажиллах. Бизнесийн шинжилгээ, боломж тодорхойлох, Хэрэглэгчийн шаардлага, цар хүрээг тодорхойлох, шаардлагатай ажлуудыг төлөвлөн баримт бичгүүдийг боловсруулах.  Төслийн удирдлагын стандартын дагуу хэрэгжилтийг хариуцан ажиллах.

Систем инженер

CI/CDpipeline-ийг угсрах орчин хоорондын уялдааг сайжруулах болон автоматжуулах, систем болон программ хангамжийн ажиллах орчны үр ашигтай байдлыг хангах Cистемийн найдвартай хэвийн ажиллагааг хангах, APM төрлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, сайжруулалтын ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх Шинэ технологи, арга барилыг судлан нэвтрүүлэх, шилжилтийг төлөвлөн хэрэгжүүлэх чадамжтай Үйл ажиллагаа оновчлох, автоматжуулах, гар ажиллагааг бууруулах, үр ашигт байдлыг хангах Шинэ системийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой шийдлүүд болон хэрэгжүүлэлт дээр ажиллах Бусад шууд удирдлагаас өгсөн ажлыг шуурхай гүйцэтгэх

Хэрэглэгчтэй харилцах менежер /Банк, санхүү/

Лавлах утсанд хандсан хэрэглэгчдээс ирэх дуудлагыг хүлээн авах, үнэн зөв мэдээлэл өгөх Лавлах утсанд ирсэн дуудлагыг програмд бүртгэх, заавар зөвлөгөө өгөх Үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан санал гомдлыг түргэн шуурхай хариуцсан ажилтнуудад болон удирдлагуудад мэдээлж шийдвэрлүүлэх Гомдол саналыг хэрхэн шийдвэрлэснээ харилцагч, хэрэглэгчид эргэн мэдээлэх

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн менежер (Банк, санхүү)

Байгууллагын үйл ажиллагааны эрсдэлийн төлөвлөгөөний дагуу хянах, удирдах, зохион байгуулах, байнгын сайжруулах арга хэмжээ авах; Байгууллагад учирч болох эрсдэлийг урьдчилан тооцоолох, дүн шинжилгээ хийх,  эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх; Удирдлагыг шаардлагатай тоо, мэдээ мэдээлэлээр хангах; Эрсдэлтэй холбоотой сургалт явуулах; Эрсдэлтэй холбоотой дүрэм журмыг боловсруулж мөрдүүлэх, хэрэгжилтийг хянах;

Борлуулалт импортын менежер (Номин Лифт салбар)

Бараа бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх, Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер /Банк, санхүү/

Санхүүгийн зах зээл дэх бүтээгдэхүүн үйлчилгээний судалгаа шинжилгээг хийх, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, сайжруулах, төсөл хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетингийн компанит ажлуудын ТЭЗҮ, концепц зэргийг боловсруулах (SWOT, TOWS, PESTLE, Cross SWOT г.м шинжилгээний мэдлэгтэй бол давуу)

Цахим зээлийн төвийн хянагч

Цахим зээлийн бүртгэл тооцоо, гүйлгээнд хяналт тавих; Ажил гүйлгээ бүрийн баримтыг бүрдүүлэх, үдэж хавтаслах, архивлах;

Механик инженер (Номин Лифт)

Цахилгаан шатны угсралтын график, төлөвлөгөөг тооцоолж гарган батлуулах; Бүтээмжийг дээшлүүлэн ажиллах; Салбарын олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

Борлуулалт, маркетингийн менежер (Трейдинг)

Компанийн маркетингийн бодлого, стратеги, бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой төлөвлөлт, мэдээлэл, судалгаа шинжилгээ хийх; Компанийн зах зээлд эзлэх байр, хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх; Компанийн маркетинг, зар сурталчилгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд төлөвлөн, зохион байгуулах; Маркетингийн үйл ажиллагааны үр дүнг шинжлэх тайлагнах;

Борлуулалтын менежер (Номин Мишээл ХХК)

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ бүхий барааны нэр төрлийн судалгаа хийн борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх, бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, борлуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Нийлүүлэлт болон борлуулалтад хяналт тавин, өгөөжийг үнэлж, барааны эргэцийг хянах Өрөлтийн стандартыг хэвшүүлэх; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

Мужаан /Дорнод аймагт/

Салбар дэлгүүрийн эд зүйлсийн эвдрэл гэмтлүүдэд засвар үйлчилгээ хийх Ажиллах хэвийн нөхцөлөөр хангах Аж ахуйн ажилд туслах

Кассч борлуулагч (Номин Фейшн)

Кассын бичилт хийх  Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн худалдан авалтын тооцоог хийх  Бэлэн мөнгөний гүйлгээг хариуцах 

Дата аналист

Компанийн бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай өгөгдлийг нэгтгэн тайлагнах, виузалчлал хийх, дашбоард, репортууд хөгжүүлэх, Компанийн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмж бүхий тайлан боловсруулах, тэдгээрийг зохих оролцогч талуудад танилцуулах, Компанийн өгөгдлийн засаглал, удирдлагын тогтолцоох бүрдүүлэх ажилд оролцох,

Борлуулалт маркетингийн мэргэжилтэн

Салбарын маркетингийн стратегийг хэрэгжүүлэх, шинэчлэх, сайжруулах Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэнд сурталчилах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх Сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгуудын төрлүүдийг нэмэгдүүлж, идэвхижүүлэх, контент бэлдүүлэх, хөгжүүлэлт хийх Маркетинг, идэхижүүлэлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа бүх төрлийн сурталчилгааны ажлыг шуурхай гүйцэтгэх, салбаруудад хуваарилах

Тооцооны нягтлан бодогч (ИНомин)

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх  Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх

Борлуулалтын менежер (Номин Мишээл ХХК)

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ бүхий барааны нэр төрлийн судалгаа хийн борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх,бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, борлуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Нийлүүлэлт болон борлуулалтад хяналт тавин, өгөөжийг үнэлж, барааны эргэцийг хянах Өрөлтийн стандартыг хэвшүүлэх; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

График дизайнер (Номин Мишээл ХХК)

Компанийн маркетингийн нэгдмэл өнгө төрхийг хадгалсан,  дотоодын болон дэлхийн брэнд бүтээгдэхүүний хөтөлбөрүүдийн загвар дизайныг төлөвлөж, зохион байгуулж ажиллах; Эх бэлтгэлийг хариуцах, хэвлэлтэнд хяналт тавих; Маркетинг идэвхижүүлэлтийн материалын хэвлэлийн эх бэлтгэх; Сошиал суваг (Facebook, Instagram)-т тавигдах материалын загварыг боловсруулах, хяналт тавих; Компанийн бодлогын хүрээнд маркетингийн бусад үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах;

График дизайнер (Лоттэ төсөл)

Компанийн маркетингийн нэгдмэл өнгө төрхийг хадгалсан,  дотоодын болон дэлхийн брэнд бүтээгдэхүүний хөтөлбөрүүдийн загвар дизайныг төлөвлөж, зохион байгуулж ажиллах; Эх бэлтгэлийг хариуцах, хэвлэлтэнд хяналт тавих; Маркетинг идэвхижүүлэлтийн материалын хэвлэлийн эх бэлтгэх; Сошиал суваг (Facebook, Instagram)-т тавигдах материалын загварыг боловсруулах, хяналт тавих; Компанийн бодлогын хүрээнд маркетингийн бусад үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах;

Даатгалын менежер (Номин Юнайтед салбар)

Даатгалын бүтээгдэхүүн үйчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх; Даатгалын бүтээгдэхүүн үйчилгээний талаар зөвлөгөө өгөх, сурталчилах; Даатгалын борлуулалт хийх; Компанийн харилцагч даатгуулагчийн тоог нэмэгдүүлэх;

Хуулийн зөвлөх

Компанийн өр авлагыг барагдуулах үйл ажиллагааг өдөр тутам гүйцэтгэх, салбар нэгжүүдэд эрх зүйн зөрчилтэй асуудлаар хяналт шалгалт хийх, хяналтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг хууль, компанийн дотоод журмын дагуу шийдвэрлэх, шаардлага тавих, холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэх, биелэлтийг хангуулах, Монгол Улсын хууль тогтоомж, компанийн дүрэм журмыг зөрчсөн ажилтанд холбогдох эрүүгийн болон хөдөлмөрийн сахилгын хариуцлага ногдуулах санал гаргах, эрх бүхий хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэх, асуудлыг шийдвэрлэж, компанийг хохиролгүй болгох Монгол Улсын шүүх, Цагдаагийн байгууллага, Прокурорын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад компанийг төлөөлж, нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээд, төлбөр авагчийн эрх үүргийг хэрэгжүүлэн, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох 

Борлуулалт маркетингийн менежер

Компанийн маркетингийн бодлого, стратеги, бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой төлөвлөлт, мэдээлэл, судалгаа шинжилгээ хийх; Компанийн зах зээлд эзлэх байр, хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх; Компанийн маркетинг, зар сурталчилгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд төлөвлөн, зохион байгуулах; Маркетингийн үйл ажиллагааны үр дүнг шинжлэх тайлагнах;

Даатгалын мэргэжилтэн /Эмэгтэй/ /Номин Юнайтед салбар/

Даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх; Даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар зөвлөгөө өгөх, сурталчилах; Даатгалын борлуулалт хийх;

Зээлийн менежер /Улсын Их Дэлгүүр/

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар хэрэглэгч, харилцагчдад мэдээлэл өгөх, таниулан сурталчлах; Зээл олгох эсэхийг судлах, зээл олгохтой холбоотой бүх процессын ажлуудыг хийж гүйцэтгэх; Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих; 

Зээлийн менежер /Хан-Уул дүүрэгт/

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар хэрэглэгч, харилцагчдад мэдээлэл өгөх, таниулан сурталчлах; Зээл олгох эсэхийг судлах, зээл олгохтой холбоотой бүх процессын ажлуудыг хийж гүйцэтгэх; Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих; 

Салбар хариуцсан менежер /Банк, санхүү/

Салбар, төлөөлөгчийн газрыг удирдлагын тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах; Салбар, төлөөлөгчийн газрыг нэгдсэн удирдлагаар хангах, хамтран ажиллах; Салбар, төлөөлөгчийн газрын ажилтнуудын үнэлгээ хийх;

Агуулахын нярав (Номин Фейшн)

Агуулахын өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн хүрээнд зохион байгуулах, Барааны чанар байдлыг алдагдуулахгүйгээр хадгалах, бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудлыг холбогдох ажилтнуудтай хамтран шийдвэрлэх, бараа ачилтын процессыг хурдан шуурхай, зөв зохион байгуулах хяналт тавих, Ажилтнуудын  үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх,

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед Төв оффис 4 давхарт Хүний нөөц,бодлогын газар

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.