Үндсэн хувилбар

Номин Холдинг ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Мэдээллийн технологийн инженер

Компанийн мэдээллийн системийн аюулгүй найдвартай байдлыг хангаж ажиллахад анхаарах, ажилтнуудын компютер техник хэрэгслийн хэвийн ажилллагааг хангах, засвар үйлчилгээ үзүүлэх, Мэдээллийн системийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, Чанарын удирдлага, байгаль орчин, ХАБЭА-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах

Дата аналист (SAP)

Өгөгдөлд суурилан судалгаа шинжилгээг хийж гүйцэтгэх, мэдээллийг боловсруулах, Байгууллагын дотоод болон гадаад өгөгдөл дээр дүн шинжилгээ хийж загварчлал боловсруулах, үр дүнг тайлагнах, мэдээллээр хангах, Загварчлалыг хөгжүүлэх, сайжруулах, хянах, баримтжуулах,

Төслийн архитектор (Store planner/FSE layout)

Компанийн хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд дэлгүүрийн layout интерьерийн зургийг шаардлагад тулгуурлан боловсруулан гүйцэтгэх, Материал, шинэ техник технологийн судалгаа хийж дэвшилтэт шийдлийг зурагт тусгах, Төслийн талбайн хэмжилт авч худалдаа, хүнсний үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт зохион байгуулалтыг боловсруулж зохион бүтээх, төслийн гүйцэтгэл дээр хяналт тавих,

Худалдааны төлөөлөгч (И НОМИН)

Хариуцсан суваг, борлуулалт үйлчилгээний салбаруудад бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж, шинэ харилцагчийг олсноор борлуулалтын бүтээмж, үр ашгийг тогтвортойгоор өсгөх;  Харилцагч үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээг сайжруулах, тэднийг тогтоон барих, бараа бүтээгдэхүүний захиалга авснаас хойш харилцагчаар дамжин эцсийн хэрэглэгчдэд хүрэх хүртлэх бүхий л үйл явцад хяналт тавьж, шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах;  Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, бараа болон харилцагчийн судалгаа, хуваарьт хурал уулзалтад оролцох; 

Борлуулалт импортын менежер (япон хэлтэй)

Бараа бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

Дотоод аудитор

Эрсдэлийн удирдлага болон дотоод хяналтын тогтолцооны үр дүнтэй, үр ашигтай байдал, холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтийг үнэлэх санхүүгийн, нийцлийн, гүйцэтгэлийн болон дагах аудитыг гүйцэтгэх; Оновчтой, хэрэгжүүлэх боломжтой зөвлөмж өгөх, биелэлтийг хангах; Аудитыг үр дүнтэй гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх;

Бизнес процесс аналист

Одоо байгаа бизнесийн процесст дүн шинжилгээ хийх, сайжруулах шаардлагатай үйл явцуудыг тодорхойлох, үүнд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж, дүгнэх, Bottle neck, үр ашиггүй хэсгүүд, Автоматжуулах боломжуудыг тодорхойлох, Процессыг загварчлах, процессын баримт бичгүүдийг боловсруулах, өөрчлөлтөөс үүсэх боломж, бизнес кэйсийг боловсруулах, Процессын эрсдэлүүдийг тодорхойлж, зөвлөмж, тасралтгүй сайжруулах аргачлалаар хангах, Нэгж хоорондын процессын уялдаа холбоог сайжруулах, шинэчлэн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэхэд тухайн процесст холбогдох нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж процессын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх, процессын метрикүүдийг тодорхойлж, гарсан үр дүнг хэмжиж, хяналт тавих,

Тооцооны нягтлан бодогч /СХД-т гэртэй/

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх, Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих, Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх,

Борлуулалт импортын менежер

Бараа бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх, Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

Тооцооны нягтлан бодогч /шинэ төгсөгч байж болно/

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх  Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх

Худалдааны Зөвлөх /бүтэн цагийн ажлын байр/

Бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлах, хэрэглэгч, худалдан авагчдад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, Хариуцаж буй брэнд тасгуудын үйлчилгээ болон өрөлтийн стандарт, үнийн өөрчлөлттэй холбоотой ажлыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах, Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд зөв боловсон, соёлтой, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх Дэлгүүрийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх,

DevOps инженер

CI/CD pipeline-ийг угсрах орчин хоорондын уялдааг сайжруулах болон автоматжуулах, систем болон программ хангамжийн ажиллах орчны үр ашигтай байдлыг хангах, Cистемийн найдвартай хэвийн ажиллагааг хангах, APM төрлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, сайжруулалтын ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, Шинэ технологи, арга барилыг судлан нэвтрүүлэх, шилжилтийг төлөвлөн хэрэгжүүлэх чадамжтай, Үйл ажиллагаа оновчлох, автоматжуулах, гар ажиллагааг бууруулах, үр ашигт байдлыг хангах, Шинэ системийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой шийдлүүд болон хэрэгжүүлэлт дээр ажиллах, Бусад шууд удирдлагаас өгсөн ажлыг шуурхай гүйцэтгэх,

Мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан менежер

Систем, сүлжээний хамгаалалт, аюулгүй байдлын төхөөрөмжүүд суурилуулах, тохируулах  Систем, сүлжээнд чиглэсэн (техникийн түвшний) кибер хадлага, зөрчил, хандалтуудад байнгын хяналт, мониторинг хийх, халдлага, зөрчлийн үед холбогдох оролцогч талуудтай хамтран шуурхай хариу арга хэмжээ авах  Кибер халдлага, зөрчлийн бүртгэл хөтөлж, тэдгээрт дүн шинжилгээ хийх Компанийн систем, сүлжээг кибер халдлага, зөрчлөөс хамгаалах талаар санал, зөвлөмж боловсруулж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Системийн аюулгүй байдлын шинэчлэл (update, patch, fix)-ийг цаг тухай бүрт хийх Сүлжээний хандалтын эрхийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх

Санхүүгийн менежер (И Номин)

Салбарын бизнес төлөвлөгөө боловсруулах журмын дагуу салбарын бизнес төлөвлөгөөг хийж гүйцэтгэх, холбогдох албан тушаалтнуудаар батлуулах, Салбарын хэмжээнд хийгдэж буй төслүүдийн эдийн засгийн тооцооллыг хийх, үр ашгийг тооцох, хянах, Бизнес, салбарын үйл ажиллагаанд оролцож буй ажилтнуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, заавар зөвлөгөө өгөх; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах. Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах

Борлуулалт импортын менежер (Номин Мишээл)

Бараа бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

Бизнес хөгжлийн менежер

Төслийн удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулах, өөрчлөлтийг удирдах, Төслийн нөөцийг бүрдүүлж, бизнесийн салбарын өргөжилт, тэлэлт, эдийн засгийн тооцооллыг сайжруулах, өртөг зардлыг удирдах, Компанийн бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж гаргах,

Төслийн менежер /SAP/

Хариуцсан модулийн нэвтрүүлэлттэй холбоотой хийгдэх ажлууд болон шинэ захиалгуудыг удирдах, Хариуцсан модультай холбоотой олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэхэд нөлөө үзүүлэх, Байгууллагын одоогийн процесс дахь асуудал, алдаануудыг илрүүлэх, Зөвлөх байгууллагын тодорхойлсон бизнесийн байвал зохих процессийг нэвтрүүлэ,х Нэвтрүүлэлттэй холбоотой өөрчлөлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, Төслийн баримт бичгүүдийг цаг тухай бүрт нь хянаж, батлах

Брэнд менежер /БМОНХГ/

Хариуцсан бараа бүтээгдэхүүний маркетинг идэвхжүүлэлтийн бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, төсөв зардлыг батлуулах, нэр төрлийг олшруулах, шинэ бараа бүтээгдэхүүнийг судалж нэвтрүүлэн тухайн бүтээгдэхүүнийг дотоодын зах зээлд таниулах үйл ажиллагааг явуулах Бүтээгдэхүүний үнэ тогтоолтонд оновчтой шийдэл гаргах Гадаадын харилцагч брэндийн дистрибютьер компанитай байнгын харилцаатай байж ажил хэрэгчээр асуудлыг шийдвэрлэж, зөвлөгөө чиглүүлэг авч туршлага судлан, гэрээнд заасан ёсоор үйл ажиллагааг явуулах тал дээр анхаарал тавьж ажиллах  

Тооцооны нягтлан бодогч (цахилгаан, эрчим хүч)

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх, Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих, Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх,

Диспетчер инженер

Цахилгаан, дулааны тоног төхөөрөмжийн аюулгүй хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах  Инженер техникийн ашиглалтын үйл ажиллагааны тасралтгүй найдвартай, жигд ажиллагааг хангах  Инженер хангамжийн талаар ирж буй дуудлагын барагдуулалтыг шуурхай зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих Дуудлагын бүртгэлд дүн шинжилгээ хийж удирдлага болон харилцагч салбар, албан тушаалтныг шуурхай, үнэн бодит мэдээллээр хангах

Дизайнер (БМОНХГ)

Компанийн маркетингийн нэгдмэл өнгө төрхийг хадгалсан,  дотоодын болон дэлхийн брэнд бүтээгдэхүүний хөтөлбөрүүдийн загвар дизайныг төлөвлөж, зохион байгуулж ажиллах; Эх бэлтгэлийг хариуцах, хэвлэлтэнд хяналт тавих; Маркетинг идэвхижүүлэлтийн материалын хэвлэлийн эх бэлтгэх; Сошиал суваг (Facebook, Instagram)-т тавигдах материалын загварыг боловсруулах, хяналт тавих; Компанийн бодлогын хүрээнд маркетингийн бусад үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах;

Дата аналист (МТС)

Компанийн бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай өгөгдлийг нэгтгэн тайлагнах, виузалчлал хийх, дашбоард, репортууд хөгжүүлэх, Компанийн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмж бүхий тайлан боловсруулах, тэдгээрийг зохих оролцогч талуудад танилцуулах, Компанийн өгөгдлийн засаглал, удирдлагын тогтолцоох бүрдүүлэх ажилд оролцох,

Борлуулалт маркетингийн Ахлах менежер

Компанийн маркетингийн бодлого, стратеги, бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой төлөвлөлт, мэдээлэл, судалгаа шинжилгээ хийх; Компанийн зах зээлд эзлэх байр, хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх; Компанийн маркетинг, зар сурталчилгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд төлөвлөн, зохион байгуулах; Маркетингийн үйл ажиллагааны үр дүнг шинжлэх тайлагнах; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах.

Цахилгаанчин

Цахилгаан хангамж, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, Цахилгааны гэмтэл саатлыг цаг алдалгүй илрүүлэх, засварлаж, хариуцсан объектын  бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж ажиллах  Угсралт холболтын ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгэх

Программ хөгжүүлэгч

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны программ хангамжийг хөгжүүлэх, программд гарсан алдааг засах, сайжруулах, Хариуцсан программын дараалал болон кодыг сайжруулах, хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах, Программ хангамжийн ашиглалт, өөрчлөлт, сайжруулалт хийх (Одоо ERP дээр ажиллаж байсан бол давуу талтай) Программ хангамжийн хэрэглээ, гүйцэтгэл, найдвартай байдлыг хангах,

Төслийн менежер /Автоматжуулалт/

Хариуцсан модулийн нэвтрүүлэлттэй холбоотой хийгдэх ажлууд болон шинэ захиалгуудыг удирдах, Хариуцсан модультай холбоотой олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэхэд нөлөө үзүүлэх, Байгууллагын одоогийн процесс дахь асуудал, алдаануудыг илрүүлэх, Зөвлөх байгууллагын тодорхойлсон бизнесийн байвал зохих процессийг нэвтрүүлэ,х Нэвтрүүлэлттэй холбоотой өөрчлөлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, Төслийн баримт бичгүүдийг цаг тухай бүрт нь хянаж, батлах

Өгөгдлийн баазын админ (Database Adminstrator)

Программ хангамжийн системүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах, Дата баазын үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах, Дата баазын ашиглалт, үйл ажиллагаа, хандалтын стандарт тогтоох, Дата баазын архивлалт, нөөцлөлтийг хийх

Механик инженер (Номин Лифт)

Цахилгаан шатны угсралтын график, төлөвлөгөөг тооцоолж гарган батлуулах; Бүтээмжийг дээшлүүлэн ажиллах; Салбарын олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах; Бизнесийн ёс зүйг мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;

Хүлээн авагч /Төв оффис/

Компанийн оффисын үйлчилгээний соёл стандартыг хэвшүүлэх Харилцагч үйлчлүүлэгч, ажилтнуудад зөв боловсон соёлтой үйлчилгээг үзүүлэх, Хурал уулзалт, сургалт зохион байгуулахад өрөө танхимыг бэлдэх, Хэвлэл захиалга хийх, албан бичиг хүлээн авах

Оффис менежер

Оффисын зохион байгуулалт, цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ, стандартыг хангах Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх Оффисын дотоод журмыг мөрдүүлэх, оффисын ажилтнуудын ирц, эмх цэгцийг хангуулах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх Оффисын үйл ажиллагааг хариуцаж, газрын төсөвлөсөн орлогыг нэмэгдүүлэх замаар ашигт ажиллагааг хангах Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах

Борлуулалт импортын менежер (Лоттэ төсөл)

Бараа бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх, Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

Гүйцэтгэх захирал (Импорт)

Компанийн урт, дунд, богино хугацааны бодлого чиглэл тодорхойлох, зорилгод хүрэх стратеги, бизнесийн төлөвлөлт боловсруулах, хэрэгжүүлэх Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, удирдан зохион байгуулах Салбарын эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн анализ хийж зөв оновчтой шийдвэрийг шуурхай гаргах, ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх

Хуулийн зөвлөх

1.Компанийн өр авлагыг барагдуулах үйл ажиллагааг өдөр тутам гүйцэтгэх, салбар нэгжүүдэд эрх зүйн зөрчилтэй асуудлаар хяналт шалгалт хийх, хяналтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг хууль, компанийн дотоод журмын дагуу шийдвэрлэх, шаардлага тавих, холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэх, биелэлтийг хангуулах, 2.Монгол Улсын хууль тогтоомж, компанийн дүрэм журмыг зөрчсөн ажилтанд холбогдох эрүүгийн болон хөдөлмөрийн сахилгын хариуцлага ногдуулах санал гаргах, эрх бүхий хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэх, асуудлыг шийдвэрлэж, компанийг хохиролгүй болгох 3.Монгол Улсын шүүх, Цагдаагийн байгууллага, Прокурорын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад компанийг төлөөлж, нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээд, төлбөр авагчийн эрх үүргийг хэрэгжүүлэн, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах.

Даатгалын мэргэжилтэн

Даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх; Даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар зөвлөгөө өгөх, сурталчилах; Даатгалын борлуулалт хийх;

Даатгалын менежер

Даатгалын бүтээгдэхүүн үйчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх; Даатгалын бүтээгдэхүүн үйчилгээний талаар зөвлөгөө өгөх, сурталчилах; Даатгалын борлуулалт хийх; Компанийн харилцагч даатгуулагчийн тоог нэмэгдүүлэх;

Суурилуулалтын техникч

Хариуцсан системүүдийн угсралт суурилуулалтыг хийж гүйцэтгэх, хүлээлгэн өгөх, Суурилуулалтын засвар үйлчилгээг үзүүлэх, Компанид шинэ систем, технологи нэвтрүүлэхэд мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, Техник хэрэгслэлүүдтэй ажиллах заавар зөвлөмжийг биелүүлж мөрдөх,

Худалдааны төлөөлөгч (Косметикс)

Хариуцсан суваг, борлуулалт үйлчилгээний салбаруудад бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж, шинэ харилцагчийг олсноор борлуулалтын бүтээмж, үр ашгийг тогтвортойгоор өсгөх;  Харилцагч үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээг сайжруулах, тэднийг тогтоон барих, бараа бүтээгдэхүүний захиалга авснаас хойш харилцагчаар дамжин эцсийн хэрэглэгчдэд хүрэх хүртлэх бүхий л үйл явцад хяналт тавьж, шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах;  Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, бараа болон харилцагчийн судалгаа, хуваарьт хурал уулзалтад оролцох; 

График дизайнер (Номин Косметикс)

Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн контент бэлдэх  Компанийн дүр төрх, брэндбүүктэй холбоотой дизайны ажлуудыг хийж гүйцэтгэх Веб болон сошиал сувгуудын контент, баннер, эх бэлтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх

Орлогын Нярав

Бараа хүлээн авах, олгох, тайлан гаргах, баримт үдэх, эмх цэгцийг хариуцах Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд

Програм хангамжийн архитектур

Технологийн бодлого, системийн стратеги алсын харааг тодорхойлох Системийн архитектур төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, оновчлох Шинэ технологи, дэвшилтэд арга барил, туршлагыг судлах нэвтрүүлэх Үйл ажиллагаа оновчлох, үр ашигт байдлыг хангах Системийн уялдаа холбоог сайжруулах, шинэ системийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой шийдлүүдийг тодорхойлохболон өргөтгөх, өөрчлөх Бусад шууд удирдлагаас өгсөн ажлыг шуурхай гүйцэтгэх

Төслийн удирдагч (Импорт)

Хөрөнгө оруулалт, төслийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх Төслийн удирдлагын аргачлал стандартыг нэвтрүүлэх, таниулах; Компанийн стратегийн удирдлагад дэмжлэг үзүүлэх  Төслийн санхүүгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн тооцоо хийх, ТЭЗҮ боловсруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд зөвөлгөө өгөх, хянах

Солонгос хэлний орчуулагч

Өдөр тутмын баримт бичиг болон аман орчуулгыг чанартай зөв гүйцэтгэх,   Гадаадын франчайз төсөлтэй холбоотой ажлуудыг хариуцаж ажиллах,  Дэмжлэг үйлчилгээний орчуулгын ажлууд дээр гар бие оролцох,

Төслийн менежер (LOTTE төсөл)

Компанийн МУ-н зах зээлд эзлэх хувь хэмжээг тасралтгүй өсгөх, брэндийн стратеги төлөвлөлт бодлогыг хэрэгжүүлэх Гадаад түнштэй харилцах, худалдааны гэрээ хэлэлцээр байгуулж үр ашигтай хамтын ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах, - Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх,

Эрсдэлийн менежер /Санхүү, үйл ажиллагааны эрсдэл/

Компанийн хэмжээнд эдийн засгийн боломж болон ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлж, эрсдэлээс хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх; Компанийн стратеги төлөвлөлт, жил, улирлын бизнес төлөвлөгөө болон хэрэгжилтийн талаар судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, удирдлагыг мэдээллээр хангах; Салбарын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд судалгаа, шинжилгээ хийж цаашид үүсэж болох эрсдэлийг бууруулах талаар санал боловсруулан, дүгнэлт гаргах; Компанийн мөнгөн урсгалын эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг холбогдох газар, хэлтэс, албан тушаалтантай хамтран зохион байгуулах;

Борлуулалт маркетингийн мэргэжилтэн

Салбарын маркетингийн стратегийг хэрэгжүүлэх, шинэчлэх, сайжруулах Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэнд сурталчилах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх Сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгуудын төрлүүдийг нэмэгдүүлж, идэвхижүүлэх, контент бэлдүүлэх, хөгжүүлэлт хийх Маркетинг, идэхижүүлэлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа бүх төрлийн сурталчилгааны ажлыг шуурхай гүйцэтгэх, салбаруудад хуваарилах

Зээлийн эрсдэл, үнэлгээний менежер

Зээлийн үйл ажиллагаанд оролцогчийг холбогдох судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээгээр хангах, дүгнэлт, санал зөвлөмж дэвшүүлэх, Зээлийн хорооны хурлын нарийн бичгийн үүрэг гүйцэтгэх, Зээлийн багцад шинжилгээ хийж санал дүгнэлт боловсруулах, анхаарал татаж буй зээлтэй ажиллах, Зээлийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй дүрэм журам, зохицуулалтын нийцлийг хянах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх санал зөвлөмж боловсруулж танилцуулах, зээлийн үйл ажиллагаанд оролцогчдын чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгуулах, Дотоод хяналт, шалгалт, тайлагнах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

Арилжааны Теллер /Улсын их дэлгүүрт/

Харилцагчдад чанартай, түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх; Өдөр тутам гүйлгээ, орлого зарлага болон валют арилжааны гүйлгээ хийх; Ажил гүйлгээ бүрийн баримтыг бүрдүүлэх, үдэж хавтаслах, архивлах;

Тендерийн мэргэжилтэн

Тендертэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцах Тендерийн баримт бичиг бэлтгэл ажлыг ханган хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх Харилцагч байгууллагуудтай хамтран ажиллах  

Ахлах нягтлан бодогч (Сүлжээ дэлгүүр)

НББ-ын тухай хууль, олон улсын стандартын дагуу санхүүгийн бүртгэл тооцоог хөтлөн санхүүгийн шинжилгээнд үндэслэн улирал бүрийн санхүүгийн зорилтыг тодорхойлох, Сар улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбоотой тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харьяа дүүрэг, салбар нэгжийн удирдлагуудад үнэн зөв стандартын дагуу шуурхай гаргаж өгөх, Салбар компаниудтай тооцоо нийлэх, тооцоо нийлсэн актыг дэлгэрэнгүй тайлангийн хамт хариуцсан нягтлан бодогчоор улирлын эцэст гарын үсэг зуруулан баталгаажуулах, Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах,

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн ажилтан /E Commerce/

Зах зээлд хэрэгцээтэй байгаа шинэ бүтээгдэхүүн судлах, бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх, сайжруулан шинэчлэх, Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн судалгаа шинжилгээг хийх, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, сайжруулах, төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетингийн компанит ажлуудын ТЭЗҮ, концепц зэргийг боловсруулах (SWOT, TOWS, PESTLE, Cross SWOT г.м шинжилгээний мэдлэгтэй бол давуу)

Борлуулалт маркетингийн Ахлах менежер

Компанийн маркетингийн бодлого, стратеги, бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой төлөвлөлт, мэдээлэл, судалгаа шинжилгээ хийх; Компанийн зах зээлд эзлэх байр, хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх; Компанийн маркетинг, зар сурталчилгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд төлөвлөн, зохион байгуулах; Маркетингийн үйл ажиллагааны үр дүнг шинжлэх тайлагнах; Чанарын удирдлага, Байгаль орчин, ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах.

Бизнес хөгжлийн ахлах менежер /Банк, санхүү/

Компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, бизнесийн салбарын өргөжилт, тэлэлт, эдийн засгийн тооцооллыг сайжруулах замаар компанийн зах зээлд эзлэх хувийг өсгөх, ашигт ажиллагааг хангах Бизнес хөгжлийн албыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, удирдлагын шийдвэр гаргалтад санал оруулах, мэдээллээр хангах

Теллер

Харилцагчдад чанартай, түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх; Өдөр тутам гүйлгээ, орлого зарлага болон валют арилжааны гүйлгээ хийх; Ажил гүйлгээ бүрийн баримтыг бүрдүүлэх, үдэж хавтаслах, архивлах;

Арилжааны Теллер /Хөшигийн хөндийн Нисэх буудал/

Харилцагчдад чанартай, түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх; Өдөр тутам гүйлгээ, орлого зарлага болон валют арилжааны гүйлгээ хийх; Ажил гүйлгээ бүрийн баримтыг бүрдүүлэх, үдэж хавтаслах, архивлах;

Эрсдэлийн менежер

Компанийн хэмжээнд эдийн засгийн боломж болон ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлж, эрсдэлээс хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх; Компанийн стратеги төлөвлөлт, жил, улирлын бизнес төлөвлөгөө болон хэрэгжилтийн талаар судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, удирдлагыг мэдээллээр хангах; Салбарын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд судалгаа, шинжилгээ хийж цаашид үүсэж болох эрсдэлийг бууруулах талаар санал боловсруулан, дүгнэлт гаргах; Компанийн мөнгөн урсгалын эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг холбогдох газар, хэлтэс, албан тушаалтантай хамтран зохион байгуулах;

Сургагч багш (Олон улсын франчайз)

Олон улсын франчайз хөтөлбөрийн агуулгаар сургалт заах Сургалтын дараах үнэлгээ хийх, тайлан боловсруулах Олон улсын хөтөлбөрийн агуулгыг байгууллагын онцлогт тохируулан нутагшуулах АБТ заасан бусад чиг үүргүүд

Худалдааны төлөөлөгч (Хоум Стайл)

Хариуцсан суваг, борлуулалт үйлчилгээний салбаруудад бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж, шинэ харилцагчийг олсноор борлуулалтын бүтээмж, үр ашгийг тогтвортойгоор өсгөх;  Харилцагч үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээг сайжруулах, тэднийг тогтоон барих, бараа бүтээгдэхүүний захиалга авснаас хойш харилцагчаар дамжин эцсийн хэрэглэгчдэд хүрэх хүртлэх бүхий л үйл явцад хяналт тавьж, шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах;  Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, бараа болон харилцагчийн судалгаа, хуваарьт хурал уулзалтад оролцох; 

Зохион байгуулагч /Хоум Стайл/

Хариуцсан салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах,  Ажилтнуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, Ажилтнуудын үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх

Нярав /Хоум Стайл/

Бараа материалыг холбогдох дүрэм журам, стандартын дагуу хүлээн авах, түгээх, түүнтэй холбоотой орлого, зарлагын баримт үйлдэх Бараа материалыг хүлээн авах үеийн хяналт болон хадгалалтын үеийн хяналт хамгаалалтыг хариуцан ажиллаж хорогдол үүсэхээс сэргийлэх Анхан шатны бүртгэл хөтлөлт, тооллогыг үнэн зөв гүйцэтгэх Бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудлыг холбогдох ажилтнуудтай хамтран шийдвэрлэх

Халаалт агаар сэлгэлтийн зургийн инженер (Реалтор)

Компанийн хэрэгжүүлж буйөндөр зэрэглэлийн орон сууц, үйлчилгээний барилгын халаалт агаар сэлгэлтийн тооцоог хийж, Монгол улсад мөрдөгдөж буй барилгын норм дүрэм, стандартад нийцүүлэн ажлын зураг төсөл боловсруулах Шинэтехнологи, барилгын материалын судалгаа хийж дэвшилтэт шийдлийг эрэлхийлэх Архитектур төлөвлөлтийн дагуу зөвлөх инженерийн удирдлагын дор барилгын халаалт агаар сэлгэлтийн шийдлийг оновчтой боловсруулжархитектор, инженерүүд,  зураг төслийн багтай уялдаа холбоотой ажиллах Угсралтын ажлын технологид нийцүүлэн, тогтмол хуваарийн дагуу угсралтын ажлын явцад төслийн талбайд  зохиогчийн хяналт хийж, гүйцэтгэлд хяналт тавих Улаанбаатар хотын дэд бүтэц, төвийн шугам сүлжээний талаар мэдлэгтэй,олон нийтийн болон орон сууцны өндөр барилгын тооцоо хийж байсан туршлагатай байх

Тооцооны нягтлан бодогч (Номин Реалтор)

Сар, улирал бүрт санхүүгийн болон түүнтэй холбогдох тайлан, балансыг тогтоосон хугацаанд харъяа дүүрэг, салбар, нэгж, удирдлагад үнэн зөв, стандартын дагуу хурдан шуурхай гаргаж өгөх, Салбарын санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан процесс, журмын дагуу хийлгэх, тэдгээрт хяналт тавих, Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, бусад мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахад ахлах нягтлан бодогчид туслах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх,

Кассч борлуулагч (ХУД-т гэртэй)

Кассын бичилт хийх  Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн худалдан авалтын тооцоог хийх  Бэлэн мөнгөний гүйлгээг хариуцах 

Комплаенсийн менежер

-Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг тодорхойлох, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнд хяналт тавих - Комплаенсийн бодлого, дүрэм журмыг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих - Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах, холбоотой санхүүгийн байгууллагад тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь хүргүүлэх - Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай ойлголтыг удирдлага болон ажилтнуудад олгох, мэдлэг, мэдээлэл сургалт зохион байгуулах

ТООЛОГЧ НЯГТЛАН БОДОГЧ /барааны тооллого хийх/

Салбаруудын  эргэлтийн  болон  эргэлтийн  бус хөрөнгөнд гэнэтийн, хэсэгчилсэн болон төлөвлөгөөт тооллогыг гардан гүйцэтгэх, эд хариуцагчтай тооллогын тооцоог хийх, үp дүнг тайлагнах, зарлан мэдээлэх, тооллогын цэг дээрх барааны хадгалалт, хамгаалалт, өрөлт хураалт, анхан шатны бүртгэл хөтлөлтөнд хяналт тавих; Өдөр бүрийн тооллогын тайлан бэлдэх, салбарын удирдлагад илрүүлсэн зөрчлийг шуурхай засаж сайжруулах үүрэг өгөх, салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад оролцох, дэмжлэг үзүүлэх;

ЭДИЙН ЗАСАГЧ /Холдинг/

Жил бүрийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулахад салбар болон бизнесийн удирдлагад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, төлөвлөгөөг хянах, баталгаажуулах; Бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай төрөл бүрийн судалгаа тооцооны хүрээнд Бизнесийн эдийн засагч болон салбарын санхүүгийн менежерүүдэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, чадавхижуулах; Салбаруудын бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд улирал бүр шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах, бизнес төлөвлөгөөний тодотголыг хянаж,баталгаажуулах;

Ахлах ХАБЭА инженер (Silver tower)

ХАБЭА-н төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээ, үзлэг шалгалтыг тогтмол явуулах Аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог хөгжүүлэх ХАБЭА-ийн эрсдэлийг  тодорхойлох, арга аргачлаар хангах, анализ хийх. Илэрсэн аюул, осол, осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэн, ажлын байр болон шалтгаанаар нь судалж, осол, осолд дөхсөн тохиолдолд эрсдлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүд ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын дотоодод дагаж мөрдөх журам, заавар боловсруулж батлуулах, стандарт хэрэгжүүлэх

Худалдан авалтын менежер (Silver tower)

Бараа, материалын худалдан авалт хийх, зах зээлийн үнийн судалгаа хийх Ханган нийлүүлэгчидтэй харилцаж худалдааны үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төлөвлөх

Материал технологийн инженер (Silver tower)

Барилгын материалын чанар, стандартад хяналт тавих Барилгын ажилд хэрэглэж буй материал хийц эдлэл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, тайлагнах Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах Барилгын материал захиалах үед туршилт судалгаа хийх Барилгын материалын техникийн үзүүлэлт дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

Зээлийн менежер

Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар хэрэглэгч, харилцагчдад мэдээлэл өгөх, таниулан сурталчлах; Зээл олгох эсэхийг судлах, зээл олгохтой холбоотой бүх процессын ажлуудыг хийж гүйцэтгэх; Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих; 

Төсөвчин (Silver tower)

Барилгын төсөв зохиох, төсвийн дагуу гүйцэтгэлд хяналт тавих Барилгын төсвийн үр ашгийн тооцоог хийх, хяналт тавих, дүгнэх Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны баримт бичиг боловсруулах Төсөлд гарч болзошгүй эрсдлийг тооцоолох, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авах Материал, технологи, үнийн судалгааг тогтмол хийж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх

Архитектор (Silver tower)

Компанийн хэрэгжүүлж буйөндөр зэрэглэлийн орон сууц, үйлчилгээний барилгын ажлын зураг төслийг боловсруулах багт нэгдэж ажиллах Шинэ технологи, барилгын материалын судалгаа хийж дэвшилтэт шийдлийг эрэлхийлэх Төслийн ерөнхий концепц, онцгой шаардлагад тулгуурлан ажлын зураг төслийг зураг төслийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулж гүйцэтгэх Барилгын зураг төслийн шаардагдах баримт бичгүүдийн эмх цэгц, холбоотой мэдээллүүдийг хариуцан ажиллах Англи хэлийг ажил үүргээ гүйцэтгэх түвшинд эзэмшсэн байх Төслийн талбайд зохиогчийн хяналт хийж, гүйцэтгэлд хяналт тавих

ХАБЭА-н инженер (Реалтор)

ХАБЭА-н төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээ, үзлэг шалгалтыг тогтмол явуулах Аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог хөгжүүлэх ХАБЭА-ийн эрсдэлийг  тодорхойлох, арга аргачлаар хангах, анализ хийх. Илэрсэн аюул, осол, осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэн, ажлын байр болон шалтгаанаар нь судалж, осол, осолд дөхсөн тохиолдолд эрсдлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүд ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын дотоодод дагаж мөрдөх журам, заавар боловсруулж батлуулах, стандарт хэрэгжүүлэх

Төсөвчин (Реалтор)

Барилгын төсөв зохиох, төсвийн дагуу гүйцэтгэлд хяналт тавих Барилгын төсвийн үр ашгийн тооцоог хийх, хяналт тавих, дүгнэх Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны баримт бичиг боловсруулах Төсөлд гарч болзошгүй эрсдлийг тооцоолох, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авах Материал, технологи, үнийн судалгааг тогтмол хийж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх

ХАС зургийн инженер (Silver tower)

Компанийн хэрэгжүүлж буйөндөр зэрэглэлийн орон сууц, үйлчилгээний барилгын халаалт агаар сэлгэлтийн тооцоог хийж, Монгол улсад мөрдөгдөж буй барилгын норм дүрэм, стандартад нийцүүлэн ажлын зураг төсөл боловсруулах Шинэтехнологи, барилгын материалын судалгаа хийж дэвшилтэт шийдлийг эрэлхийлэх Архитектур төлөвлөлтийн дагуу зөвлөх инженерийн удирдлагын дор барилгын халаалт агаар сэлгэлтийн шийдлийг оновчтой боловсруулжархитектор, инженерүүд,  зураг төслийн багтай уялдаа холбоотой ажиллах Угсралтын ажлын технологид нийцүүлэн, тогтмол хуваарийн дагуу угсралтын ажлын явцад төслийн талбайд  зохиогчийн хяналт хийж, гүйцэтгэлд хяналт тавих Улаанбаатар хотын дэд бүтэц, төвийн шугам сүлжээний талаар мэдлэгтэй,олон нийтийн болон орон сууцны өндөр барилгын тооцоо хийж байсан туршлагатай байх

Барилгын инженер /ИТА/

Барилга угсралтын гүйцэтгэл гаргах, Ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулах, чанарын хяналт хийх Батлагдсан зургийн дагуу барилгын үйл явцыг хянах, талбайд хяналт тавих АБТ-д заагдсан бусад үүргүүд

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед Төв оффис 4 давхарт Хүний нөөц,бодлогын газар

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.