Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед Төв оффис 4,5 давхарт Хүний нөөц,бодлогын газар

Номин Холдинг ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-09-25
Төслийн менежер

Төслийн санхүүгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн тооцоо хийх, тэзү боловсруулах
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийж урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, эрсдэлийн шинжилгээ хийх
Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх

2020-09-01
Интерьер дизайнер

Компанийн захиалгат интерьерийн болон маркетингийн идэвхжүүлэлтийн контентыг бэлтгэх
Компанийн дүр төрх, брэндбүүктэй холбоотой дизайны ажлуудыг хийж гүйцэтгэх
Веб болон сошиал сувгуудын контент, баннер, эх бэлтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх

2020-09-02
Санхүүжилт хариуцсан менежер /Номин Юнион/

Санхүү, хөрөнгө оруулалтад дүн шинжилгээ хийх, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Зах зээлийн нөхцөл байдалд судалгаа хийх, хөрөнгө оруулалтын боломжийг үнэлэх
Орлого, ашгийн талаар санхүүгийн загварчлалыг ашиглан дата боловсруулах
Харилцагч байгууллага, үйлчлүүлэгчидтэй харилцах харилцааг өргөжүүлэх

2020-09-01
Дата аналист

Өгөгдөлд суурилан судалгаа шинжилгээг хийж гүйцэтгэх, мэдээллийг боловсруулах
Байгууллагын дотоод болон гадаад өгөгдөл дээр дүн шинжилгээ хийж загварчлал боловсруулах, үр дүнг тайлагнах, мэдээллээр хангах
Загварчлалыг хөгжүүлэх, сайжруулах, хянах, баримтжуулах

2020-09-02
Дуудлагын оператор

Лавлах утсанд хандсан хэрэглэгчдээс ирэх дуудлагыг хүлээн авах, үнэн зөв мэдээлэл өгөх
Лавлах утсанд ирсэн дуудлагыг програмд бүртгэх, заавар зөвөлгөө өгөх
Үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан санал гомдлыг түргэн шуурхай шийдвэрлүүлэх хариуцсан ажилтнуудад болон удирдлагуудад мэдээллэх

2020-09-11
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн ажилтан

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн судалгаа шинжилгээг хийх, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, сайжруулах, төсөл хөтөлбөр боловсруулах
Зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх
Бараа бүтээгдэхүүн болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өртөг, эргэц зэргийг санхүүгийн аргачлалаар тооцоолох 
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетингийн компанит ажлуудын төлөвлөгөө боловсруулах (SWOT, TOWS, PESTLE, Cross SWOT г.м шинжилгээний мэдлэгтэй бол давуу)

2020-09-10
Борлуулалт маркетингийн менежер

Компанийн маркетингийн стратегийг хэрэгжүүлэх, шинэчлэх, сайжруулах
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэнд сурталчлах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
Сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгуудын төрлүүдийг нэмэгдүүлж, идэвхжүүлэх, контент бэлдүүлэх, хөгжүүлэлт хийх
Маркетинг идэвхжүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийж хэрэгжүүлэх

2020-09-24
Даатгалын мэргэжилтэн

Даатгалын бүтээгдэхүүн үйчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх, зөвлөгөө өгөх, сурталчлах,
Даатгалын борлуулалт хийх, компанийн харилцагч даатгуулагчийн тоог нэмэгдүүлэх

2020-09-24
ХАБЭА Инженер

ХАБЭА-н төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээ, үзлэг шалгалтыг тогтмол явуулах
Аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог хөгжүүлэх
Илэрсэн аюул, осол, осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэн, ажлын байр болон шалтгаанаар нь судалж, осол, осолд дөхсөн тохиолдолд эрсдлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүд ахуйн хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын дотоодод дагаж мөрдөх журам, заавар боловсруулж батлуулах, стандарт хэрэгжүүлэх

2020-09-24
Автоматикийн зургийн инженер

Барилгын архитектурын зургийн даалгаварын дагуу автоматикийн зураг төсөл боловсруулах

 

2020-09-02
Төсөвчин

Батлагдсан зураг төслийн дагуу бодит төсөв гаргах, батлуулах, хэрэгжилтийг хянаж, тендерийн хүсэлт үүсгэн ажиллах
Материалын үнийн судалгааг хийх
Барилгын төсөвтэй холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Барилга угсралт, засвар үйлчилгээ бусад ажлын зардлыг барилгын норм, дүрмийн дагуу хийж гүйцэтгэх
Барилгын менежмент, барилгын инженер зэргээр бакалавр зэрэгтэй байх, мэргэшсэн төсөвчин бол давуу
Төсвийн программ ашиглан барилгын төсөв гаргах, гүйцэтгэлийг бүртгэх, баримтжуулах

2020-09-15
Санхүүгийн менежер

Байгууллагын санхүүгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн тооцоо хийх, тэзү боловсруулахад шаардлагатай урьдчилсан судалгаа хийх
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийж урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, эрсдэлийн шинжилгээ хийх
Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх

2020-09-07
Төслийн удирдагч

Программ нэвтрүүлэлт, тест хийх, төслийн өдөр тутмын ажлыг удирдан зохион байгуулах, удирдлагаар хангаж чиглүүлэх
Хариуцсан төсөл хөтөлбөрүүдийн стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, дүн шинжилгээ хийх,
Байгууллагын удирдлагыг төслийн холбогдох мэдээллээр хангах, тайлагнах
Программ болон системийн төслийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, санхүүгийн шинжилгээ хийх

2020-09-24
Эдийн засагч

- Компанийн, тэр дундаа жижиглэн болон импортын борлуулалтын салбарын нэгдсэн төсөв, бизнес төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах,
- Батлагдсан төсвийг зарцуулах ажлын хүрээнд компанийн газар, нэгжтэй хамтран ажиллах, 
- Бизнесийн орчны өөрчлөлт, чиг хандлагын болон зах зээлийн судалгаа боловсруулах, судалгаа хийх,
- Бүтээгдэхүүний үнэ тогтоох бодлогыг боловсруулахад санал, дүгнэлт өгч удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр хангах;

2020-09-10
Эдийн засагч, төслийн менежер

Төслийн санхүүгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн тооцоо хийх, тэзү боловсруулахад шаардлагатай урьдчилсан судалгаа, тооцоо шинжилгээг хийж боловсруулах
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийж урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, эрсдэлийн шинжилгээ хийх
Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх

2020-09-18
Борлуулалт импортын менежер /Nomin Cosmetics/

Арьс арчилгаа, гоо сайхны бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх
Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

2020-09-17
Борлуулалт импортын менежер /Nomin Enegry/

Барилгын материал, цахилгаан хэрэгслийн бараа бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх
Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

2020-09-04
Барилгын автоматжуулалтын систем - Төслийн менежер

Барилгын автоматжуулалтын систeмийн шийдлийг хариуцан ажиллах
Төслийн санхүүгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн тооцоо хийх, 
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийж урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, эрсдэлийн шинжилгээ хийх
Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх

2020-09-17
Агуулахын нярав /5 ШАРД/

Агуулахын өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулах
Барааны чанар байдлыг алдагдуулахгүйгээр хадгалах, бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудлыг холбогдох ажилтнуудтай хамтран шийдвэрлэх, бараа ачилтын процессийг хурдан шуурхай, зөв зохион байгуулах хяналт тавих
Ажилтнуудын  үндсэн ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавин чиглүүлэх

2020-09-11
Креатив албаны дарга /График дизайн/

График дизайны албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хуваарилалт хийх, хяналт тавих, удирдлагаар хангах
График дизайн, хэвлэлийн эх бэлтгэл, видео промо хийх, маркетингийн идэвхжүүлэлттэй холбоотой контент хийх ажлуудыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих
Хэвлэлийн эх бэлтгэл, лого, брошур, танилцуулга, ном, сэтгүүл, реклам чимэглэлийн ажлуудыг батлагдсан стандарт шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэх ажилд хяналт тавих, стандартыг хангуулах

2020-09-11
Бүрдүүлэлтийн менежер /Хүний нөөц/

Байгууллагын хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн эх үүсвэрийг тодорхойлох, нэмэгдүүлэх, бүрдүүлэлтийн процессийг хариуцан ажиллах
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн сувгийг нэмэгдүүлэх, холбогдох мэргэжлийн байгууллага болон хөдөлмөрийн биржүүдтэй хамтарч ажиллах
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлттэй холбоотойгоор бусад алба хэлтэсүүдтэй хамтран ажиллах
Компанийн хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

2020-09-10
Сантехникийн засварчин

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргүүд

2020-09-10
Экспортын менежер

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг судалж бараа бүтээгдэхүүний захиалга авах, нийлүүлэгчид захиалга өгөх
Экспортын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, харилцагчидтай гэрээ, хэлэлцээр хийх
Экспортын борлуулалт, маркетингийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, гадаад болон дотоодын үзэсгэлэн худалдаанд бүтээгдэхүүнийг сурталчлах
Экспортын журам, үйл ажиллагааг төлөвлөж, тулгарч буй аливаа асуудлыг шийдэх, үр дүнтэй шийдэлд хүрэхэд санаачилга хүчин чармайлт гаргах
Экспортын лиценз, гаалийн мэдүүлэг, бараа бүтээгдэхүүний баглаа боодол, тээвэрлэлт, чиглүүлэлт зэргийг хамгийн оновчтой байдлаар зохион байгуулах
Экспортын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ компанийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх

 

2020-09-10
Борлуулалт импортын менежер /Home style/

Хүүхдийн тоглоомын бараа бүтээгдэхүүний импорт, татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх
Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

2020-09-10
Борлуулалт импортын менежер /Home style/

Шил шаазан эдлэл бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх
Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

2020-09-08
Цахилгаанчин

Цахилгаан хангамж, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, гэмтэл саатлыг цаг алдалгүй илрүүлэх, засварлаж, хариуцсан объектын  бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, угсралт холболтын ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгэх

2020-09-07
Программ хөгжүүлэгч

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны програм хангамжийг хөгжүүлэх, программ гарсан алдааг засах, сайжруулах
Хариуцсан программын дараалал болон кодыг сайжруулах, хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах
Програм хангамжийн ашиглалт, өөрчлөлт, сайжруулалт хийх (Одоо ERP дээр ажиллаж байсан бол давуу талтай)
Програм хангамжийн хэрэглээ, гүйцэтгэл, найдвартай байдлыг хангах

2020-09-04
Мерчендайзер / Номин Фүүдс/

Дэлгүүрийн үйл ажиллагаа, барааны өрөлт хураалтыг заагдсан журам, стандартын дагуу хэрэгжүүлэх, хэвшүүлэх
Худалдааны ажилтнуудад өрөлт хураалтын өдөр тутмын зааварчилга өгөх
Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Бараа эргэлтэд хяналт тавьж, хариуцсан салбаруудад үзлэг шалгалтуудыг тогтмол хийх

 

2020-09-04
Худалдааны төлөөлөгч

- Өөрийн хариуцсан бүс дэх боломжит бүх сувгуудад бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулах, борлуулах
- Борлуулалтын суваг нэмэгдүүлэх
- Борлуулалтын тооцоог сар бүр хийж дуусгах
 

2020-09-04
Үйлдвэрлэлийн менежер

Хэвлэх үйлдвэрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Бүтээгдэхүүний үнэ өртөг, чанар, тоо хэмжээнд нийцүүлэн үйлдвэрлэхэд шаардлагатай нөөц бололцоог төлөвлөх, бэлэн байдлыг хангах
Үйлдвэрлэл, боловсруулалт, хуваарилалтын ажлыг гүйцэтгэх
Үйлдвэрлэлийн ашгийг нэмэгдүүлэх, бараа материал, ажиллах хүч, тоног төхөөрөмжийг үр ашигтайгаар төлөвлөх, төсөв боловсруулах, төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх

2020-09-04
Гэрээний хуульч

Компанийн үйл ажиллагаа болон удирдлагын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах
Гадаад дотоод бизнесийн түншлэлийн хүрээнд компанийн хуулиар олгогдсон эрх ашгийг хамгаалах, итгэмжлэлийн үндсэн дээр компанийг төлөөлөх
Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, ажилтнуудад холбогдох хууль, дүрэм журмын талаар сургалт зохион байгуулах
Гэрээ, албан бичиг боловсруулах, хянах, бүртгэх

2020-09-04
Төслийн менежер

Төслийн санхүүгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн тооцоо хийх, тэзү боловсруулах
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийж урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, эрсдэлийн шинжилгээ хийх
Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх

2020-09-02
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн ахлах менежер

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн судалгаа шинжилгээг хийх, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, сайжруулах, төсөл хөтөлбөр боловсруулах
Зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх
Бараа бүтээгдэхүүн болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өртөг, эргэц зэргийг санхүүгийн аргачлалаар тооцоолох 
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетингийн компанит ажлуудын ТЭЗҮ, концепц зэргийг боловсруулах (SWOT, TOWS, PESTLE, Cross SWOT г.м шинжилгээний мэдлэгтэй бол давуу)

2020-09-02
Хянагч нягтлан бодогч

Салбаруудын эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгөнд хэсэгчилсэн, төлөвлөгөөт тооллогыг гүйцэтгэх, эд хариуцагчтай тооцоог бодох, үр дүнг тайлагнах, тооллогын цэг дээрх барааны хадгалалт, хамгаалалт, өрөлт хураалт, анхан шатны бүртгэл хөтлөлтөд хяналт тавих
Өдөр бүрийн тооллогын тайлан бэлдэх, салбаруудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад оролцох, дэмжлэг үзүүлэх

2020-09-01
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний менежер

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тооцоолох, оновчтой аргачлал боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг тайлагнах
Цалин хөлс, гүйцэтгэлийн үнэлгээнд сайжруулалт, шинэчлэлт хийх
Сар бүрийн тайланд дүн шинжилгээ хийх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх

2020-08-31
Программ хөгжүүлэгч

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны програм хангамжийг хөгжүүлэх, программ гарсан алдааг засах, сайжруулах
Хариуцсан программын дараалал болон кодыг сайжруулах, хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах
Програм хангамжийн ашиглалт, өөрчлөлт, сайжруулалт хийх (Одоо ERP дээр ажиллаж байсан бол давуу талтай)
Програм хангамжийн хэрэглээ, гүйцэтгэл, найдвартай байдлыг хангах

Ажлын байрны зарууд

  1. Төслийн менежер9 сарын 25. 17:31
  2. Интерьер дизайнер9 сарын 1. 11:36
  3. Санхүүжилт хариуцсан менежер /Номин Юнион/9 сарын 2. 15:57
  4. Дата аналист9 сарын 1. 11:51
  5. Дуудлагын оператор9 сарын 2. 15:48

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Номин Холдинг ХХК. 1992-2020 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2020.