Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед Төв оффис 4,5 давхарт Хүний нөөц,бодлогын газар

Номин Холдинг ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-01-18
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн ажилтан

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн судалгаа шинжилгээг хийх, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, сайжруулах, төсөл хөтөлбөр боловсруулах
Зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх
Бараа бүтээгдэхүүн болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өртөг, эргэц зэргийг санхүүгийн аргачлалаар тооцоолох 
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетингийн компанит ажлуудын төлөвлөгөө боловсруулах (SWOT, TOWS, PESTLE, Cross SWOT г.м шинжилгээний мэдлэгтэй бол давуу)

2021-01-18
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн судалгаа шинжилгээг хийх, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, сайжруулах, төсөл хөтөлбөр боловсруулах
Зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх
Бараа бүтээгдэхүүн болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өртөг, эргэц зэргийг санхүүгийн аргачлалаар тооцоолох 
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетингийн компанит ажлуудын ТЭЗҮ, концепц зэргийг боловсруулах (SWOT, TOWS, PESTLE, Cross SWOT г.м шинжилгээний мэдлэгтэй бол давуу)

2021-01-25
Төслийн менежер, Эдийн засагч

Төслийн санхүүгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн тооцоо хийх, тэзү боловсруулахад шаардлагатай урьдчилсан судалгаа, тооцоо шинжилгээг хийж боловсруулах
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийж урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, эрсдэлийн шинжилгээ хийх
Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх

2021-01-25
Хүлээн авагч

Компанийн оффисын үйлчилгээний соёл стандартыг хэвшүүлэх
Харилцагч үйлчлүүлэгч, ажилтнуудад зөв боловсон соёлтой үйлчилгээг үзүүлэх,
Хурал уулзалт, сургалт зохион байгуулахад өрөө танхимыг бэлдэх,
Хэвлэл захиалга хийх, албан бичиг хүлээн авах

2021-01-12
Сургалт хөгжлийн менежер

Байгууллагын ажилтнуудын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох
Байгууллагын үйл ажиллагаа, стратеги зорилготой уялдуулж сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах
Сургалтын хөтөлбөрүүд төлөвлөгдсөн хуваарийн дагуу хийгдэж байгаад хяналт тавих
Сургалтын шинэ хөтөлбөр, арга хэрэгсүүдийг нэвтрүүлэх

2021-01-22
Хамгаалагч

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих 
Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны гарах болон орох үйл явцыг хянах
Дэлгүүрийн өдөр тутмын аюулгүй ажиллагааны журмыг баримтлан ажиллах 

2021-01-16
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /Борлуулалт худалдааны салбарт/

Төслийн ажлын цаг хугацаа, ажиллах хүч, төсөв, хамрах хүрээ, чанараар дамжуулан төслийг хэрэгжүүлэх ажилд оролцох
Төслийн явц болон гүйцэтгэлийг хянах, зохицуулах
Төсөлтэй холбоотой харилцагчаас ирсэн санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх
Төслийн стратегийг боловсруулахад оролцох, хэрэгжүүлэх

2021-01-16
ДЭЛГҮҮР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖЕР /худалдааны салбарт/

Байгууллагын бизнесийн зорилго зорилтын дагуу дэлгүүрийн талбайн орон зайн төлөвлөлтөд нарийвчлан дүгнэлт хийж, дэлгүүрийн талбай дахь хүний урсгалыг зөв тооцоолон худалдан авагчид тав тухтай орчинг бүрдүүлэхийг зорилт болгон ажиллана. 

Дэлгүүрийн загварыг гаргах
Дэлгүүрийн талбайн төлөвлөлтийг хийх
Худалдааны талбайн үр ашгийг нэмэгдүүлэх
Худалдааны талбай дахь худалдан авагчийн урсгалыг нэмэгдүүлэх

2021-01-16
ВИЗУАЛ МЕРЧАНДАЙЗЕР МЕНЕЖЕР /худалдааны салбарт/

 

Дэлгүүрийн талбайн зургийг төлөвлөлтийн дагуу зурах
Худалдааны талбай дахь орчин бүрдүүлэлтийг зураглах
Тасгийн бараа бүтээгдэхүүний өрөлтийн зургийг гаргах
Планограмын зураг зурах
Урамшуулалт арга хэмжээний үеийн өрөлт, барааны байршуулалтын зургийг гаргах
Үндсэн тавиурын барааны өрөлтийн стандартын зургийг гаргах

 

2021-01-16
КАТЕГОРИ ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР /худалдааны салбар/

Зорилтот хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлохын тулд хэрэглэгчдийн болон зах зээл, өрсөлдөгчдийн судалгааг хийж түүнд үндэслэн категорийн нэр төрлийн бүрдлийг нэмэгдүүлэх, хөгжүүлэхэд анхаарал хандуулна.

Хэрэглэгчийн болон зах зээлийн судалгааг хийж барааны нэр төрлийн сонголтыг нэмэгдүүлэх
Сувгийн болон салбар дэлгүүрүүдийн зохистой үлдэгдлийг тооцоолон барааны нөөцийг зөв хуваарилах
Гадаад дотоод өрсөлдөгчийн судалгааг хийн категорийн ангилалд хөгжүүлэлт хийх
Категори бүрийн борлуулалтын шинжилгээг хийж үр ашгийг тооцоолж үнийн бодлоггыг боловсруулах

2021-01-22
Дуудлагын оператор

Лавлах утсанд хандсан хэрэглэгчдээс ирэх дуудлагыг хүлээн авах, үнэн зөв мэдээлэл өгөх
Лавлах утсанд ирсэн дуудлагыг програмд бүртгэх, заавар зөвөлгөө өгөх
Үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан санал гомдлыг түргэн шуурхай шийдвэрлүүлэх хариуцсан ажилтнуудад болон удирдлагуудад мэдээллэх

2021-01-21
Эдийн засагч

- Компанийн, тэр дундаа жижиглэн болон импортын борлуулалтын салбарын нэгдсэн төсөв, бизнес төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах,
- Батлагдсан төсвийг зарцуулах ажлын хүрээнд компанийн газар, нэгжтэй хамтран ажиллах, 
- Бизнесийн орчны өөрчлөлт, чиг хандлагын болон зах зээлийн судалгаа боловсруулах, судалгаа хийх,
- Бүтээгдэхүүний үнэ тогтоох бодлогыг боловсруулахад санал, дүгнэлт өгч удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр хангах;

2021-01-20
Борлуулалт маркетингийн ажилтан

Маркетинг борлуулалтын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх,
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчилах, хөгжүүлэх,
Салбарын маркетингийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах,
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээнд харьцуулалт хийх,
Маркетингийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх, хэрэгжүүлэх
Маркетинг, борлуулалтын орлого, зардлыг төлөвлөх, үр ашгийг тооцох, тайлагнах

2021-01-20
Хянагч нягтлан бодогч

Салбаруудын эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгөнд хэсэгчилсэн, төлөвлөгөөт тооллогыг гүйцэтгэх,
Эд хариуцагчтай тооцоог нэгтгэх, үр дүнг тайлагнах,
Тооллогын цэг дээрх барааны хадгалалт, хамгаалалт, өрөлт хураалт, анхан шатны бүртгэл хөтлөлтөд хяналт тавих,
Өдөр тутмын тооллогын тайлан бэлдэх, салбаруудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад оролцох, дэмжлэг үзүүлэх

2021-01-18
Борлуулалт импортын менежер

Бараа бүтээгдэхүүний импорт, бараа татан авалт, дотоод зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, борлуулалтын төлөвлөгөөг хянаж, хэрэгжүүлэх
Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагад тайлагнах, худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

2021-01-18
Үйлдвэрийн дарга

Төмөрлөгийн үйлдвэрийн ашигт ажиллагаа, хөдөлмөрийн бүтээмж, үйл ажиллагаанд өдөр тутмын хяналт тавих, хэвийн ажиллагааг зохион байгуулах, удирдлагаар хангах
Технологийн горим, үйл ажиллагааны журмыг дагаж мөрдүүлэх, төлөвлөгөөт ажлыг биелүүлэх
Техник хэрэгслийн ашиглалт, материал түүхий эдийн хадгалалт, зарцуулалтад хяналт тавих
Байгууллагын удирдлагуудтай холбоотой ажиллаж, мэдээллээр хангах, зааварчилга авах, тайлагнах 

2021-01-07
Мэдээлэл технологийн төслийн менежер

Хариуцсан төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Төслийн бичиг баримтыг бүрдүүлэх, баримтжуулах баталгаажуулах, өөрчлөлтийг хөтлөн түүхэн бүртгэл мэдээллийг хадгалах
Систем, програм хангамжийн ашиглалт, өөрчлөлт, сайжруулалт
Систем, програм хангамжийн хэрэглээ, гүйцэтгэл, найдвартай байдлыг хангах

2021-01-07
Программ хөгжүүлэгч

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны програм хангамжийг хөгжүүлэх, программ гарсан алдааг засах, сайжруулах
Хариуцсан программын дараалал болон кодыг сайжруулах, хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах
Програм хангамжийн ашиглалт, өөрчлөлт, сайжруулалт хийх (Одоо ERP дээр ажиллаж байсан бол давуу талтай)
Програм хангамжийн хэрэглээ, гүйцэтгэл, найдвартай байдлыг хангах

2021-01-15
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Хүний нөөцийн үндсэн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэх
Салбар компанийг өрсөлдөх чадвартай хүний нөөцөөр хангах, компанийн эрхэм зорилгыг хангахуйц хүний нөөцийн менежментийг иж бүрнээр хэрэгжүүлэх
Тушаал шийдвэр, дүрэм журам, ажлын байрны тодорхойлолт, баримт бичиг боловсруулах, батлуулах, шийдвэрлэх
Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, түүний үнэлгээнд хяналт тавьж, хүний нөөцийн чадамжийг сайжруулах
Компанийн хүний нөөцөд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх 

2021-01-14
Эрсдэлийн менежер

Компанийн хэмжээнд эдийн засгийн боломж болон ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлж, эрсдэлээс хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжүүлэх
Компанийн стратеги төлөвлөлт, жил,  улирлын бизнес төлөвлөгөө болон хэрэгжилтийн талаар судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Салбарын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд судалгаа, шинжилгээ хийж цаашид үүсэж болох эрсдэлийг бууруулах талаар санал боловсруулан, дүгнэлт гаргах, удирдлагад танилцуулах
Компанийн хэмжээнд мөнгөн урсгалын эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг холбогдох газар, хэлтэс, албан тушаалтантай хамтран зохион байгуулах

2021-01-13
Брэнд менежер

Хариуцсан бараа бүтээгдэхүүний маркетинг идэвхжүүлэлтийн бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, төсөв зардлыг батлуулах, нэр төрлийг олшруулах, шинэ бараа бүтээгдэхүүнийг судалж нэвтрүүлэн тухайн бүтээгдэхүүнийг дотоодын зах зээлд таниулах үйл ажиллагааг явуулах
Бүтээгдэхүүний үнэ тогтоолтонд оновчтой шийдэл гаргах
Гадаадын харилцагч брэндийн дистрибютьер компанитай байнгын харилцаатай байж ажил хэрэгчээр асуудлыг шийдвэрлэж, зөвлөгөө чиглүүлэг авч туршлага судлан, гэрээнд заасан ёсоор үйл ажиллагааг явуулах тал дээр анхаарал тавьж ажиллах

 

2021-01-12
Контент хөгжүүлэгч /Сургалт/

Боловсруулсан сургалт хөгжлийн контент, сургалтын материалаар өндөр чанартай видео болон бусад төрлийн сургалтын контент хөгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх
Байгууллагын сургалт хөгжил, идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцох
Онлайн сургалтын чанар, үр дүнг үнэлэх

2021-01-12
Даатгалын албаны дарга

Даатгалын бүтээгдэхүүн үйчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх,
Даатгалын бүтээгдэхүүн үйчилгээний талаар зөвлөгөө өгөх, сурталчлах,
Даатгалын борлуулалт хийх,
Компанийн харилцагч даатгуулагчийн тоог нэмэгдүүлэх

2021-01-11
Борлуулалт маркетингийн ахлах менежер

Компанийн маркетингийн стратегийг хэрэгжүүлэх, шинэчлэх, сайжруулах
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэнд сурталчлах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
Сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгуудын төрлүүдийг нэмэгдүүлж, идэвхжүүлэх, контент бэлдүүлэх, хөгжүүлэлт хийх
Маркетинг идэвхжүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийж хэрэгжүүлэх

2021-01-05
Борлуулалт импортын менежер /Номин Моторс/

Авто машин, авто машины сэлбэг хэрэгсэл, аксессорын бүтээгдэхүүний импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, хянах 
Барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагын болон худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Импортын татан авалт, борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой хийх, барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

2021-01-04
Санхүүгийн менежер

Байгууллагын санхүүгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн тооцоолол хийх, ТЭЗҮ боловсруулахад шаардлагатай урьдчилсан судалгаа хийх,
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийж урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, эрсдэлийн шинжилгээ хийх,
Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах,
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлгээ хийх, тайлан мэдээ бэлтгэх

Ажлын байрны зарууд

  1. Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн ажилтан1 сарын 18. 9:33
  2. Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер1 сарын 18. 9:34
  3. Төслийн менежер, Эдийн засагч1 сарын 25. 18:07
  4. Хүлээн авагч1 сарын 25. 18:00
  5. Сургалт хөгжлийн менежер1 сарын 12. 9:59

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Номин Холдинг ХХК. 1992-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.