Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Шангри-Ла Оффисын 22 давхарт , өрөө #2201, 19 Олимпийн гудамж, 1-р хороо , Улаанбаатар хот 14241

Нэткапитал санхүүгийн корпораци - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-09-29
Дуудлагын төвийн мэдээллийн ажилтан

Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг хэрэгжүүлж, стандартын дагуу харилцагчдад мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх;


Холбогдсон харилцагчийн лавлагаа, гомдол,санал хүсэлт, сонирхсон болон хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, маркетингийн  идэвхжүүлэлтийн хүрээнд хийгдсэн аян, урамшуулалт хөтөлбөрийн бүртгэлийг программд цаг тухай бүрт үнэн зөв алдаагүй бүртгэх;


Харилцагчийн үйлчилгээний газартай холбоотой үзүүлэлтийг хянаж,  үр дүнг сайжруулах;


Орж ирсэн гомдлыг бүртгэж, мэдэгдэх;


Шаардлагатай тохиолдолд гомдол, санал, хүсэлтэд хамааралтай газар, нэгжрүү холбогдох;


Үндсэн хувийн KPI – аа хэмжиж хянах;


Газрын KPI – ийн үзүүлэлтэд хяналт тавих;

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-09-29
Бүтээгдэхүүн хөгжлийн мэргэжилтэн

Макро, микро орчин болон бизнесийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа хийх;
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой бодлого, журам, заавар боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, холбоотой гэрээ, хэлцлийн төсөл боловсруулах, танилцуулах;
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар харилцагчийн судалгаа хийх, хэрэгцээг тодорхойлох;

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-29
Зээлийн ажилтан (22 салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;
Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах;
Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-26
Дижитал салбарын зээлийн ажилтан

- Харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, NetApp аппликэйшн, дижилтал зээлтэй холбоотой мэдээллийг хүргэж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх,
- Сошиал санал хүсэлтэд шуурхай хариу өгөх
- Харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх
- Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих;

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-05
Үйлчлэгч

Оффисийн цэвэрлэгээ өдөр тутамд хийж гүйцэтгэх;
Шаардлагатай үед шууд удирдлагын өгсөн бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх;
Ажлынбайрны тодорхойлолтод заагдсан үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэх;

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-09-23
Дижитал зээл хариуцсан тусгай активын ажилтан

Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл дээр ажиллах, төлүүлэх;
Шүүх болон ШШГ-д шилжүүлэх зээлийн материал бүрдүүлэх, бүрдэлд хяналт тавих, шилжүүлэх;

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-23
Зээлийн ажилтан (Парк-од салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;
Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах;
Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;
Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах. 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-09-22
Зээлийн ажилтан (Их монгол салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;
Зээлийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах;
Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;
Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж, санал болгох, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-21
Гүйцэтгэх удирдлагын газрын Менежер

Удирдлагын баг болон ажилтнуудыг компанийн төлөвлөлттэй холбоотой шаардлагатай мэдээллээр хангах, төлөвлөлт дээр сайжруулалт хийх;
Үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам, заавар, тушаал, шийдвэр, баримт бичиг боловсруулах, батлуулах;
Сургалтын материал боловсруулах, сайжруулах
Удирдлагаас өгсөн чиг үүргийн хүрээнд өдөр тутмын үүрэг даалгаварыг гүйцэтгэж, тайлагнах;

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-21
Сургалтын ахлах менежер /Англи хэлний ахисан/

ХНУГ-н өдөр тутмын үйл ажиллагаанд удирдлагаар хангах, бодлогын түвшинд хамтарч ажиллах
Судалгаа шинжилгээ хийх, ХН-н холбогдох тайлангуудад дүн шинжилгээ хийх
Сургалтыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах, заах арга зүйтэй
Шаардлагатай сургалтуудыг тухай бүр бэлдэж танилцуулах
Өдөр тутамдаа синхроны орчуулга хийж сургалт орох
Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ажлуудыг зохион байгуулах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2022-09-21
Senior Human Resources Manager

Maintains and enhances the organization's human resources by planning, implementing, and evaluating employee relations and human resources policies, programs, and practices;

Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions.
Maintains organization for staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection; conducting and analyzing exit interviews; recommending changes,
Prepares employees for assignments by establishing and conducting orientation and training programs,
Ensures planning, monitoring, and appraisal of employee work results by human resources specialist to coach and discipline employees,
Maintains management guidelines by preparing, updating and recommending human resource policies and procedures,
Maintains human resource staff by recruiting, selecting, orienting and training employees,
Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-21
Гүйцэтгэх удирдлагын газрын Менежер

Удирдлагын баг болон компанийн ажилтануудыг компанийн төлөвлөлттэй холбоотой шаардлагатай мэдээллээр хангах, төлөвлөлтийн эксел файлд засвар сайжруулалт хийх;
Үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам, заавар, тушаал, шийдвэр, баримт бичиг боловсруулах, батлуулах;
Сургалтын материал боловсруулах, сайжруулах
Удирдлагаас өгсөн чиг үүргийн хүрээнд бусад ажлыг хийх;

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-21
Дуудлагын төвийн мэргэжилтэн

Санал, гомдол, хүсэлт, ачаалалтай холбоотой асуудлаар шууд удирдлагатай зөвшилцөх, өдөр тутмын гомдол болон дуудлагын явцад хяналт хийх


Үүсгэсэн ticket дээр хяналт тавьж удаж буй гомдлийн араас хариуцах алба нэгжтэй холбогдох


Call center – ийн мэргэжилтнүүдэд компанитай холбоотой шинэ мэдээ, өөрчлөлтүүдийг цаг тухай бүрт нь хурдан шуурхай хүргэж харилцагчдад үнэн зөв мэдээ өгөх.


Өдөр бүр Call center – ийн үндсэн KPI уудыг хэмжиж тайлагнах (CAC, New customers, Total complaints, solved complaints, missed calls) 


Тухайн ажилтан бүрийн KPI – ийг хэмжих


Дуудлагын төвийн мэргэжилтнүүдийн EQ – д анхаарал тавих


Харилцагчийн үйлчилгээний стандартад хяналт тавьж ажиллах, асуудлыг яаралтай тодруулж, хариу арга хэмжээ авч ажиллах


Call Center - ийн сургалтын хуваарийг зохион байгуулах


Хэцүү харилцагч болон харилцагч ихтэй үед дэмжлэг үзүүлж ажиллах


Шинээр болон шинэчлэн батлагдах бичиг баримтад санал өгөх, удирдлагаар хянуулах


Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-20
Бизнес хөгжлийн мэргэжилтэн

Макро, микро орчин болон бизнесийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа хийх;
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой бодлого, журам, заавар боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, холбоотой гэрээ, хэлцлийн төсөл боловсруулах, танилцуулах;
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар харилцагчийн судалгаа хийх, хэрэгцээг тодорхойлох;

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-20
Хөрөнгө Оруулалтын Менежер /туршлагатай/

Компанийн эх үүсвэрийн төлөвлөгөөний хүрээнд эх үүсвэрийн /бонд, итгэлцэл/ багцыг нэмэгдүүлэх, 
Эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх харилцагчийн баазыг тогтмол нэмэгдүүлэх, халамжлах
Хөрөнгө оруулалтын бодлого, журам боловсруулах, мөрдөж ажиллах, хэрэгжилтийг хангуулах,
Салбаруудын эх үүсвэрийн борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтэд дэмжлэг үзүүлэх,
Судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр байгууллага болон харилцагчид ашигтай байх бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтийг санаачлах,
Гадагшаа чиглэсэн үйл ажиллагаа /Олныг хамарсан арга хэмжээ, сургалт, бусад хөтөлбөрүүд/-зохион байгуулах, тухай бүр тайлагнах,

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-20
Хөгжүүлэгч /developer/

Fintech бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт дээр ажиллах /Frontend, Backend, Full stack хөгжүүлэгч/

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-09-20
Дижитал салбарын зээлийн ажилтан

- Харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, NetApp, дижитал зээлтэй холбоотой мэдээллийг хүргэж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх;
- Сошиал санал хүсэлтэд шуурхай хариу өгөх;
- Харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх;
- Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих;

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-20
Зээлийн ажилтан (Сонгинохайрхан салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;
Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах;
Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-09-20
Нягтлан бодогч

НББ-н стандарт, дүрэм журмын дагуу байгууллагын өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагааны гүйлгээг бүртгэх;
Мэдээ тайлангаа цаг тухайд нь гаргах;
Салбаруудын төлбөр тооцоог хууль ёсны баримтад үндэслэн хүлээн авч бүртгэлийн зөв дансанд тусгаж бүртгэх;
Өдөр тутмын гүйлгээ бүртгэл хийх;
Дотоод бүртгэл шилжүүлэг
Урьдчилгаа хаалт
Удирдлагаас үүрэг болгосон бусад ажлыг цаг тухайд нь гүйцэтгэж байх;

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-20
Ахлах нягтлан бодогч

НББОУС СТОУС, хууль дүрэм журмын дагуу бүртгэл хөтлөх, бүртгэлийн хяналтыг сайжруулах
Санхүүгийн бүх төрлийн тайлан бэлтгэх
Санхүүгийн тайланд дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах
Удирдлагыг санхүүгийн үнэн зөв мэдээллээр хангах

 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-20
Хөрөнгө Оруулалтын Менежер /туршлагатай/

Компанийн эх үүсвэрийн төлөвлөгөөний хүрээнд эх үүсвэрийн /бонд, итгэлцэл/ багцыг нэмэгдүүлэх, 
Эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх харилцагчийн баазыг тогтмол нэмэгдүүлэх, халамжлах
Хөрөнгө оруулалтын бодлого, журам боловсруулах, мөрдөж ажиллах, хэрэгжилтийг хангуулах,
Салбаруудын эх үүсвэрийн борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтэд дэмжлэг үзүүлэх,
Судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр байгууллага болон харилцагчид ашигтай байх бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтийг санаачлах,
Гадагшаа чиглэсэн үйл ажиллагаа /Олныг хамарсан арга хэмжээ, сургалт, бусад хөтөлбөрүүд/-зохион байгуулах, тухай бүр тайлагнах,

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-20
Үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодогч

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, гүйлгээ
Бараа материалын бүртгэл, гүйлгээ
Эд хөрөнгийн тооллого
Агуулахын хяналт бүртгэл

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-20
Санхүү эрхэлсэн захирал

Компанийн стратеги төлөвлөгөөтэй нийцүүлэн мөнгөн урсгалын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах;
Олон улсын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, хяналтын тогтолцоог судалж, компанийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх, санхүүгийн зарчимд нийцүүлэх;
Нягтлан бодох бүртгэлийн өдөр тутмын бүртгэлд хяналт тавих, зөвлөгөө өгөх;
Санхүүгийн бүртгэлийн газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах санхүүгийн чиг үүргийг гүйцэтгэх;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг.
 

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-19
Зээлийн ажилтан (Улаанбаатар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;
Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах;
Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах. 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-09-15
Дижитал салбарын зээлийн ажилтан

- Харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, NetApp аппликэйшн, дижитал зээлтэй холбоотой мэдээллийг хүргэж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх,
- Сошиал санал хүсэлтэд шуурхай хариу өгөх
- Харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх
- Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих;

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-13
Салбар хариуцсан үйл ажиллагааны мэргэжилтэн

Нэткапитал санхүүгийн группийн богино, урт, дунд хугацааны борлуулалтын төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөгдсөн ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд Хотын 12 салбаруудыг үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх, чиглэл мэдээллээр хангах,
Өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, сайжруулах,
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэх
Салбарт мөрдөгдөж байгаа бодлого, дүрэм журмуудын уялдаа холбоог хангах, байнга сайжруулах, тэдгээрийн хэрэгжилт гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах,
Салбарын хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сургах, чиглүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, тогтмол идэвхижүүлэх, чадавхижуулах, хяналт тавих
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нутагшуулахтай холбоотой ажилтнуудад сургалт, зөвлөмж, заавар өгөх, хяналт тавих

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-13
Үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодогч /Эрэгтэй/

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, гүйлгээ
Бараа материалын бүртгэл, гүйлгээ
Эд хөрөнгийн тооллого
Агуулахын хяналт бүртгэл

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-12
Зээлийн ажилтан (Сонгинохайрхан салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;
Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах;


Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-09-07
Зээлийн ажилтан (Эрдэнэт салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;
Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах;
Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах.

1,000,000 - 1,200,000Орхон аймаг
2022-09-05
Дижитал салбарын зээлийн ажилтан

- Харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, NetApp аппликэйшн, дижилтал зээлтэй холбоотой  мэдээллийг хүргэж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх,
- Сошиал санал хүсэлтэд шуурхай хариу өгөх
- Харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх
- Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих;

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-08-30
Зээлийн менежер

Ажлын байрны зорилго

Байгууллагын зээлийн багцын удирдлага, зээлийн эрсдэлийн удирдлагын богино, дунд, урт хугацааны зорилтыг хэрэгжүүлэхэд нэгжийн удирдлагыг өдөр тутмын тоон мэдээллээр хангах замаар шийдвэр гаргалтад дэмжлэг үзүүлэх
Зээлийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй бүх төрлийн системийн бүртгэл хөтлөлт, өдөр тутмын ашиглалтын тасралтгүй байдлыг хангах

 
Ажиллах чиг үүрэг

Зээлийн газрын үйл ажиллагааны асуудлаар захирлын шийдвэрийн дагуу журамд өөрчлөлт оруулах, тушаал боловсруулах, санал гаргах 
Зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой хүсэлтийг бодлого журам заавар тушаалд заасны дагуу эрхийн хүрээнд шийдвэрлэх


Зээлийн үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлуудыг хуулийн дагуу хэрэгжүүлж ажиллах

 
 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
© Нэткапитал санхүүгийн корпораци. 2008-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.