Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Нэткапитал санхүүгийн корпораци - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-06-11
Зээлийн ажилтан (Сонгинохайрхан)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;
Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах;
Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах. 

2021-06-11
Захиргааны ажилтан

Компанийн өдөр тутмын оффис, захиргааны үйл ажиллагааг хариуцах, зохион байгуулах
ХНУГ-н өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох мэдээллүүдээр хангах, хамтарч ажиллах

2021-06-08
Зээлийн ажилтан /Дархан салбар/

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;

• Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах;
• Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
• Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;
• Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах;

Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах;
Корпорацийн болон харилцагчийн нууцыг хадгалах;

2021-06-08
Зээлийн ажилтан /Дархан салбар/

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;

• Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах;
• Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
• Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;
• Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах;

Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах;
Корпорацийн болон харилцагчийн нууцыг хадгалах;

2021-05-18
IT Аудитор

Ажиглалт, судалгаа шинжилгээ, болон өмнөх аудитын тайланг хянах замаар Аудитын урьдчилсан мэдээг цуглуулах,
Эрсдэл болон хяналтуудыг тодорхойлж, эрсдэлийг нөлөөлөл ба магадлалаар нь үнэлэн эрэмбэлэх замаар бүх томилогдсон аудитын эрсдэл хяналтын матрицыг боловсруулж, аудитын хөтөлбөрийг боловсруулах,
Аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хамрах хугацааг танилцуулж, нийтлэг үндэслэлийг бий болгох замаар хоёр талын хүлээлтийг тогтоож аудитын уулзалтыг хөтлөн явуулах,
Тогтоосон хяналтын үр ашиг, болон үр дүнтэй байдлыг нотлох баримт бичиг ба бүртгэлийг шалгах,
Аудитын тайланг англи болон монгол хэл дээр товч, тодорхой, зөв, тууштай, бүтээлч, уялдаатай, бүрэн гүйцэд, цаг тухайд нь бичих.
Мэдээлэл технологийн дотоод хяналтыг шалгах, системийн дизайн, архитектур, үйл ажиллагааны үр дүнтэй байдал, үүсээд буй эрсдэл болон залруулах шаардлагатай ажлыг тодорхойлох, холбогдох зөвлөмжийг боловсруулах гэх мэт. 

2021-05-18
Зээлийн ажилтан /Орчлон салбар/

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;
Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах;
Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах.

© . 1970-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.