Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Шангри-Ла Оффисын 22 давхарт , өрөө #2201, 19 Олимпийн гудамж, 1-р хороо , Улаанбаатар хот 14241

Нэткапитал санхүүгийн корпораци - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-10-21
Зээлийн Багцын Шинжээч

-Зээлийн багцын болон томоохон тухайлсан зээлийн эрсдэлийг тодорхойлох,
-Зээлийн шийдвэр гаргалтанд оролцох,
-Шинжилгээний багийн өдөр тутмын ажилд хяналт тавих, заавар зөвлөмжөөр хангах

2021-10-21
Зээлийн Багцын Шинжээч

-Зээлийн багцын болон томоохон тухайлсан зээлийн эрсдэлийг тодорхойлох,
-Зээлийн шийдвэр гаргалтанд оролцох,
-Шинжилгээний багийн өдөр тутмын ажилд хяналт тавих, заавар зөвлөмжөөр хангах

2021-10-20
Орон нутаг хариуцсан мэргэжилтэн

Нэткапитал санхүүгийн корпорацийн орон нутгийн салбаруудын богино, урт, дунд хугацааны төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэхэд үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх, өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, сайжруулах,
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэх. 

2021-10-19
ISO менежер

ISO 9001:2015 Стандартын нэвтрүүлэх ба хэрэгжүүлэх
ISO 9001:2015 стандартын шаардлагуудын дагуу ажиллахад нь хэлтэс газруудыг дэмжих ба хянан шалгах
Гадаад ба дотоод ISO 9001:2015 стандартын аудитат бэлтгэх, зохион байгуулах
ISO 9001:2015 стандартын сертифкат амжилттай авахад Компанийг бэлтгэх
ISO 9001:2015 стандартын хэрэгжилтын явцыг удирдалагад тайлагнах
Гадаад ба дотоод ISO 9001:2015 стандартын аудитаас илэрсэн үл нийцлийг засаж сайжруулах
ISO 9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлэхэ шилдэг туршлага, багаж хэрэгсэл, техник, гүйцэтгэлийн стандарттай холбоотой мэдлэгийг тасралтгүй хөгжүүлэх
ISO 9001:2015 стандартын талаар үндсэн, дэмжих, удирдах нэгжүүдэд заах, сургах, сургалт явуулж таниулах
Компаний Чанарын Удирдлагын тотголцоонд PDCA циклыг хэрэгжүүлэх
Чанарын удирдлагын тогтолцоо /ЧУТ/-ын хэрэгжилтийг хянах, тогтмол сайжруулалт хийх, оролцогч болон хөндлөнгийн талуудыг ЧУТ-ны холбогдох мэдээллээр хангах, тогтолцооны гүйцэтгэлийг удирдлагуудад нэгтгэн тайлагнах. /Хагас жил бүр/
ISO 9001:2015 стандартын хэрэгжилтын явцыг удирдлагад тайлагнах
Ажлын байранд гарсан осол, осолд дөхсөн тохиолдол, онцгой нөхцөл байдлыг яаралтай мэдээлэх ба “Биет аюулгүй байдал”-ын журмын дагуу болзошгүй аюулаас урьдчилэн сэргийлэх.

2021-10-13
Зээлийн ажилтан (Сонгинохайрхан)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;
Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах;
Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах. 

2021-10-12
Human Resources Manager

Job Description:
The Human Resources Manager will be involved with preparing reports and statements and managing labor relations, by handling a variety of tasks in order to ensure that all interactions between the organization and employees are positive and productive. Moreover, the candidate must provide full support of your senior manager and the Human Resource Department’s work teams.
Responsibilities:

Assisting HRM Department to conduct meeting protocols and introduce it
Assisting Financial Department to collect and prepare the financial reporting
Planning meetings and take detailed minutes
Updating and maintaining HR reports, statements and documents
Preparing standardized official documents when needed
Ordering office supplies and exploring new deals and suppliers
Maintaining or supporting Senior HR manager daily operation
Organizing and schedule appointments for HR committee meeting and interviews
Managing repairs to office equipment and coordinating an administration officer
Performing administration officer’s duties when needed

 

2021-10-11
Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

Компанийн үйл ажиллагаанд Мэдээллийн аюулгүй байдлын стандартыг нэвтрүүлэх, хэрэгжилтийг хянах, холбоотой баримт бичиг боловсруулах, хэрэглэгчийн хандах эрхийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүрэг гүйцэтгэнэ.

2021-10-11
Тогтолцоо хариуцсан менежер /ISO стандарт/

ISO 9001:2015 Стандартын нэвтрүүлэх ба хэрэгжүүлэх
ISO 9001:2015 стандартын шаардлагуудын дагуу ажиллахад нь хэлтэс газруудыг дэмжих ба хянан шалгах
Гадаад ба дотоод ISO 9001:2015 стандартын аудитат бэлтгэх, зохион байгуулах
ISO 9001:2015 стандартын сертифкат амжилттай авахад Компанийг бэлтгэх
ISO 9001:2015 стандартын хэрэгжилтын явцыг удирдалагад тайлагнах
Гадаад ба дотоод ISO 9001:2015 стандартын аудитаас илэрсэн үл нийцлийг засаж сайжруулах
ISO 9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлэхэ шилдэг туршлага, багаж хэрэгсэл, техник, гүйцэтгэлийн стандарттай холбоотой мэдлэгийг тасралтгүй хөгжүүлэх
ISO 9001:2015 стандартын талаар үндсэн, дэмжих, удирдах нэгжүүдэд заах, сургах, сургалт явуулж таниулах
Компаний Чанарын Удирдлагын тотголцоонд PDCA циклыг хэрэгжүүлэх
Чанарын удирдлагын тогтолцоо /ЧУТ/-ын хэрэгжилтийг хянах, тогтмол сайжруулалт хийх, оролцогч болон хөндлөнгийн талуудыг ЧУТ-ны холбогдох мэдээллээр хангах, тогтолцооны гүйцэтгэлийг удирдлагуудад нэгтгэн тайлагнах. /Хагас жил бүр/
ISO 9001:2015 стандартын хэрэгжилтын явцыг удирдлагад тайлагнах
Ажлын байранд гарсан осол, осолд дөхсөн тохиолдол, онцгой нөхцөл байдлыг яаралтай мэдээлэх ба “Биет аюулгүй байдал”-ын журмын дагуу болзошгүй аюулаас урьдчилэн сэргийлэх.

2021-10-07
Зээлийн ажилтан (Улаанбаатар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;
Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах;
Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах. 

2021-10-02
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Хүний нөөцтэй холбоотой журам, зааврыг хэрэгжүүлж ажиллах, ажилтнуудыг шаардлагатай мэдээллээр хангах;
Судалгаа шинжилгээ хийх, сургалтын материал боловсруулах;
Батлагдсан орон тооны төлөвлөгөөний дагуу сонгон шалгаруулалт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх;
Тушаал, шийдвэр, дүрэм журам, ажлын байрны тодорхойлолт, баримт бичиг боловсруулах, батлуулах шийдвэрлэх;
Удирдлагаас өгсөн чиг үүргийн хүрээнд бусад ажлыг хийх;

© Нэткапитал санхүүгийн корпораци. 2008-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.