Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

НБИК ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Борлуулалт Маркетингийн ажилтан /Орон сууц/

Орон сууцны борлуулалт хийх Маркетингийн төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэх Зах зээлийн судлагаа хийх Сошиал медиа хөгжүүлэлт хийх Олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, биечлэн оролцох

ХАБЭА-БО мэргэжилтэн /Орон сууц /

Компанийн ХАБЭА-БО төлөвлөгөө бодлого дүрэм журам боловсруулах Барилгын талбайн аюулгүй ажиллагааны  дүрэм журам болосвруулах Туслан гүйцэтгэгч ААН-ны ажилчдад хяналт тавих дүрэм журам мөрдүүлэх Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай харьцаж, гол ажиллагааны тайлан гаргах

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /Англи хэлтэй/

Төслийн мөчлөгийн бүхий л үе шатанд судлах, төлөвлөх, гүйцэтгэх, хяналт тавих, төгсгөл хүртэлх ажлуудыг хариуцан, шаардагдах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах, ТУГ-аас хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдийг судлах, амжилттай төлөвлөх, заагдсан хугацаанд нь батлагдсан төсвийн дагуу хэрэгжүүлэх; Бодлогыг хэрэгжүүлэх, журмыг мөрдүүлэх, төслийг үр дүнтэй удирдаж, төслийг хүлээлгэж өгөх хүртэл Төслийг шууд удирдлагаар хангаж ажиллана.

Барилгын инженер / УБ төсөлд /

Компанийн хэрэгжүүлж буй урт болон богино хугацааны төслийн хүрээнд хийгдэх ажлын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, барилгын явц болон гүйцэтгэлийг хянах, инженер техникийн ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулж, төслийн ажлын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах ба ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Зураг төсөл боловсруулалт зураг төслийн инженерээс ирсэн зургыг шалгах, танилцуулах; Холбогдох норм стандарт судлах, ажилд тусгах; Тендерт оролцох; Бүх төрлийн зургийн шатны ажлын тоо хэмжээг гаргах; Гүйцэтгэлийн зураг гаргах, зургийн орчуулга хийх; Авторын хяналт хийх, тайланг гаргах; Зураг төсөл гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан гаргах, танилцуулах, дагаж мөрдөх; Эскиз зураг гаргах, барилга угсралтын төлөвлөгөө хийх; Төсөв тооцоолол хийх; Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянах, зөвлөх; Багаа удирдан манлайлж, сургалт зөвлөгөөгөөр хангах;

Төлөвлөгч /Өмнөговь аймагт/

Канадын багтай хамтран ажиллах Төслийн төлөвлөгөөг нарийвчлан хянаж шалгах; Төслийн ажлын 7 хоног тутмын төлөвлөлтийг гаргах, төлөвлөгөөний биелэлт, нийцлийн мэдээ бэлтгэх, хөтлөлт хийх, төслийн багийг мэдээллээр хангах; Эрсдлийн боломжит хамгийн бага түвшинд байлгах, бууруулах, эрсдлийн үнэлгээ боловсруулах;  Барилгын зураг төсөл, архивын хадгалалт, тэдгээрийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтыг хариуцах;

ХАБЭАБО инженер /Өмнөговь аймагт/

Канадын багатай хамтран ажиллах ХАБЭА бодлого, дүрэм журам, төлөвлөгөө, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа болон бусад бичиг баримт хөтлөлтийг сайжруулах, боловруулах, сургалт зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомж дүрэм журмын мэдлэгэтэ

Мэдээлэл холбооны техникч /Өмнөговь аймаг/

Канадын төслийн мэргэжлийн багийн удирдлагад ажиллах Ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх Холбоо мэдээллийн дэд бүтэц хэвийн ажиллах, тест тохируулга, холболтын ажлыг гүйцэтгэх Ажлын төлөвлөгөө, тайланг бэлтгэж өгөх Ажлын багаж, тестийн багажуудтай ажиллах Кабелийн сүлжээ, уул уурхайн дэд бүтэд ажиллах Кабелийн сүлжээ, мэдээллийн холбоо, мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг хянах, шалгах Засварын CMMS, CMS (ORBIT), бичиг баримтын хяналтын JPI программ дээр ажиллах ба хурдан суралцах чадвартай  

Механик техникч /Өмнөговь аймагт/

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ Мотор, моторын холбох хэрэгсэл, агааржуулалтын сэнс, конвейр, бутлуурын машин, гидрийн систем, хөргөлтийн систем, насос, шугам хоолойн тоног төхөөрөмж засварлах Схем зураг унших Уул уурхайн тоног төхөөрөмж ашиглалт

Механикийн ахлах инженер /Өмнөговь аймагт/

Канадын төслийн багтай хамтран ажиллах Механикийн ашиглалтад оруулах багийн хүлээлгэн өгсөн системийг найдвартай эрчим хүчээр хангах ажлыг хариуцах ба  хөргөлтийн суурилуулалт, түлшний систем, агааржуулалтын систем, дамжуулах хоолой, бутлуур, конвейерийн системийг бүрэн буулгах, дахин барих (зарим тохиолдолд дахин инженерчлэл хийх) Механик ашиглалтын багт хүлээлгэн өгсний дараа хөргөх төхөөрөмж, түлшний систем, агааржуулалтын систем, шугам хоолойн систем, бутлуур, конвейерийн системийг бүрэн буулгах, сэргээн засварлах (зарим тохиолдолд шинэчлэх) ажлыг хариуцна. Үйлдвэрийн тоног төхөөрмжийн засвар үйлчилгээ

Механикийн ерөнхий инженер /Өмнөговь аймагт/

Техникийн ажилтны гүйцэтгэсэн бүх ажил хууль эрх зүй, зохицуулалт, чанарын шаардлага, компанийн бодлого, практикт нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах Ашиглалтанд оруулах төслүүдийг хугацаанд нь төлөвлөсөн төсөвт ажлын хүрээнд багтаан дуусгах Механикийн ашиглалтад оруулах багийн хүлээлгэн өгсөн системийг найдвартай эрчим хүчээр хангах ажлыг хариуцах ба  хөргөлтийн суурилуулалт, түлшний систем, агааржуулалтын систем, дамжуулах хоолой, бутлуур, конвейерийн системийг бүрэн буулгах, дахин барих (зарим тохиолдолд дахин инженерчлэл хийх) Механик ашиглалтын багт хүлээлгэн өгсний дараа хөргөх төхөөрөмж, түлшний систем, агааржуулалтын систем, шугам хоолойн систем, бутлуур, конвейерийн системийг бүрэн буулгах, сэргээн засварлах (зарим тохиолдолд шинэчлэх) ажлыг хариуцна. Worley болон ханган нийлүүлэгчийн Ахлах Механик Инженерүүд нь мэргэжлийн техникчдийг дэмжих ажилд бүрэн хамрагдаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах Ажил эхлүүлэхийн өмнөх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, удирдаж байгаа эсэхээ шалгах - таны төлөвлөгөөг багийнхан тань тайлбарлаж, ойлгож, өдөр тутмын төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх хангалттай чадварлаг нөөц байгаа эсэхийг баталгаажуулах Өдөр тутмын ажилд явцад хяналт тавьж, тайлан мэдээлэл гаргаж өгөх

Өндөр хүчдэлийн техникч /Өмнөговь аймагт/

Канадын төслийн мэргэжлийн багийн удирдлаганд хамтран ажиллах Өндөр хүчдэлийн тестийн багажтай ажиллах Өндөр хүчдэл / Нам хүчдэлийн нарийн хэмжүүрийн багаж ашиглах/ Үйлдвэрийн хуваарилах самбар Аюулгүй ажиллагааг баримталж ажиллах ABBA/ SIEMENS багажуудыг ашиглах

Цахилгаан, нарийн хэмжүүр техникч / Өмнөговь/

Канадын мэргэжлийн багтай хамтран ажиллах Үйлдэрийн тоног төхөөрөмжийн туршилт, тохируулга хийх Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг чанад мөрдөх Мотор, моторын холбох хэрэгсэл, агааржуулалтын сэнс, конвейр, бутлуурын машин, гидрийн систем, цилиндр хуваарилах систем, дулаан систем, хаалт, бойлер, тоног төхөөрөмжийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, галын төхөөрөмж, холбоо дохиоллын систем, хөргөлтийн систем, түлшний систем, насос, усны систем, шугам хоолойн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийх, бүрэн бүтэн байдлыг хангах Ашиглалтанд хүлээн авахад туршилт тохируулгыг багажаар хэмжих, турших

Цахилгаан, нарийн хэмжүүр хяналтын ахлах инженер

Канадын мэргэжлийн багтай хамтран ажиллах Үйлдэрийн тоног төхөөрөмжийн туршилт, тохируулга хийх Мотор, моторын холбох хэрэгсэл, агааржуулалтын сэнс, конвейр, бутлуурын машин, гидрийн систем, цилиндр хуваарилах систем, дулаан систем, хаалт, бойлер, тоног төхөөрөмжийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, галын төхөөрөмж, холбоо дохиоллын систем, хөргөлтийн систем, түлшний систем, насос, усны систем, шугам хоолойн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийх, бүрэн бүтэн байдлыг хангах Ашиглалтанд хүлээн авахад туршилт тохируулгыг багажаар хэмжих, турших

Сантехникийн инженер / УБ төсөлд /

Орон сууц төсөл дээр ажиллах Орон сууцны агааржуулалт, халаалт Цэвэр бохир ус,үзэлл дээр ажиллах Зураг төслийн дагуу хийлгэж, захиалагчийн хяналт хийх

PROJECT MANAGER / ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР

Organizes the construction of buildings according to approved design, requirements of norms, rules, standards and technical requirements. Supports the activities of the construction project without delay, to make necessary decisions, to resolve issues urgently to the client and to the management on time, and to make decisions in line with the staff and other corporate departments. Manages and organizes process in construction the according to approved plan and design for engineering controls; Coordinates and directs all purchases, procurement of materials, equipment, financial cost, and construction functions to ensure the successful completion of the project under scheduled plan; Effectively organize to manage construction progress, works of services, operation in the project field; Executes monitoring of construction progress; Meetings with Management team to update and inform as to the progress of the project, report, current status of construction project; Assists in the implementation of OHS policies and management system plans, and to implement relevant regulations in daily operations;

ЦАХИЛГААНЧИН

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг оффис дээрээс ирж авна уу 

Turnover admin /Power BI/

Канадын төсөл дээр ажиллах,  Төслийн багт дэмжлэг үзүүлэх Төслийн дата мэдээлэл дээр ажиллах Шинэ хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт зохион байгуулах Төслийн тайлан мэдээлэл гаргах Төслийн  зохицуулагч болон Worley сайтын багт дэмжлэг үзүүлэх

Өндөр хүчдэлийн цахилгаанчин

Канадын төслийн мэргэжлийн багийн удирдлаганд хамтран ажиллах Өндөр хүчдэлийн тестийн багажтай ажиллах Өндөр хүчдэл / Нам хүчдэлийн нарийн хэмжүүрийн багаж ашиглах Үйлдвэрийн хуваарилах самбар Аюулгүй ажиллагааг баримталж ажиллах ABBA/ SIEMENS багажуудыг ашиглах    

Цахилгааны инженер / УБ төсөлд /

Орон сууц төсөл дээр ажиллах, Орон сууцны цахилгаан болон холбоо дохиололын зургийн дагуу захиалагчийн хяналт хийх

САНТЕХНИКЧ / УБ ТӨСӨЛД

Шувуун фабрик, био комбинат орчмын бүсэд шугам хоолой угсралтын болон шаардлагатай ажлуудад туслах

АГААРЖУУЛАЛТ, ШУГАМ ХООЛОЙН ТЕХНИКЧ

Канадын мэргэжлийн багтай хамтран ажиллах Үйлдэрийн тоног төхөөрөмжийн туршилт, тохируулга хийх Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг чанад мөрдөх Агааржуулалтын сэнс,  дулаан систем, хаалт, бойлер, тоног төхөөрөмжийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, хөргөлтийн систем, усны систем, шугам хоолойн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийх, бүрэн бүтэн байдлыг хангах, ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх Засварын CMMS, CMS (ORBIT), бичиг баримтын хяналтын JPI программ дээр ажиллах ба хурдан суралцах чадвартай Хүнд үйлдвэр, барилга, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, хөргөлтийн систем суурилуулах, гэмтэлийг оношлох, засвар үйлчилгээ хийх, ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 6-р хороо, Яармаг, Наадамчдын зам гудамж, 184 байр, 4 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.