Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Naran Mandal Enterprises LLC

Манай хамт олон
Наран мандал
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Хөнгөн тэрэгний жолооч /Уурхайд/

Тээвэрлэлтийг зөвшөөрөгдсөн чиглэл, хуваарь, цагийн дагуу гүйцэтгэх, шаардлагатай тохиолдолд тээвэрлэлт буюу хөдөлгөөн хийх зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагаас гаргуулан авах талаар дээд удирдлагад уламжлан, шийдвэрлүүлэх; Шаардлагатай тохиолдолд зориулалтын тээврийн хэрэгслээр уурхайн ахуйн хог хаягдлыг аймгийн нэгдсэн хогийн цэгт хүргэх; Удирдлагын даалгавраар бичиг баримт, бараа материалыг зохих газарт тээвэрлэн хүргэх, хүлээн авах, эдгээр үйл ажиллагааг гүйцэтгэхдээ баримт үйлдэн баталгаажуулах, тээвэрлэж буй бичиг баримт, бараа материалын бүрэн бүтэн байдлыг шалгах, хангах; Туслах механикийн хамт хариуцсан техник хэрэгслийн болон тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх.

Туслах нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан мэдээг холбогдох стандарт, хууль журмын хүрээнд үнэн зөв бүртгэх, тайлан, мэдээг боловсруулахад туслах; Компанийн үйл ажиллагааны зардлыг бүртгэх; Авлага өглөгийн бүртгэл хөтөлж, тооцоо нийлэх; Тайлан мэдээг цаг тухайд нь гаргаж тайлагнах, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах Хөрөнгийн бүртгэлийн код үүсгэх; Мөнгөн гүйлгээг бүртгэх; Банкны ханшийн мэдээллийг өдөр бүр шинэчлэх; Санхүүгийн баримт бүрдүүлэх, архивлах зэрэг болно. 

Уурхайчин /нэвтрэгч/ 14/14

Далд уурхайн үндсэн болон бэлтгэл малталтыг олборлолтын блокт хэрэглэгдэх хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус тоног төхөөрөмж, гар багажийг ашиглан Ээлжийн ахлагчаас өгөгдсөн ажлын наряд, даалгаврыг биелүүлж ажиллах, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, заавар, стандартыг чанд мөрдөж ажиллах.

Дугуйт ачигчийн оператор (Ковш)

Уулаас олборлосон хүдэр болон хар шороог  баяжуулах үйлдвэр ба харын отвал руу тасралтгүй зөөж, тээвэрлэхэд автосамосвал дээр ачих үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Далд уурхайн дамп оператор /эрэгтэй/

Ажиллаж буюу техник тоног төхөөрөмжийг зориулалтын дагуу ашиглаж, далд уурхайн дампаар уурхайгаас газрын гадарга руу хүдэр болон хоосон чулуулаг тээвэрлэлт хийх; Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, журам, зааварчилгаа болон замын хөдөлгөөний дүрмийг чанд мөрдөн ажиллах; Ээлжийн ахлагч, инженер болон удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг чанд биелүүлэх, биелэлт гүйцэтгэлийг тайлагнах.

Геотехникийн инженер

Далд уурхайн үйл ажиллагаанд геотехникийн үзлэг, шалгалт тогтмол хийх Ашиглалт бүрд Чулуулгын Хяналт Менежментийн Төлөвлөгөө гаргах, хөтлөх болон хянах Чулуулгын хяналтын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах, хангах Ил болон далд уурхайн орц/ гарцын тогтвортой байдалд хяналт тавих, зохицуулах Хууль тогтоомжид заасан геотехникийн шаардлагад нийцүүлэн хүдрийг оновчтой олборлохын тулд бусад ажилчидтай нягт харилцах, тэдгээрийг геотехникийн мэдлэг мэдээллээр хангах Оператор болон бусад ажилчидыг чулуулгын тухай мэдлэг ойлголт өгөх сургалтад хамруулж байх Техникийн болон ашиглалтын албаны ажилчидтай ажлын бат бөх харилцаа тогтоох Залуу туслах инженерүүдийг цаашид карьераа хөгжүүлэхэд нь туслан сургах,удирдан чиглүүлэх, зөвлөх Шаардлагатай тохиолдолд өөр үүрэг даалгавар гүйцэтгэнэ.

Дугуйт ачигчийн оператор (Ковш)

Уулаас олборлосон хүдэр болон хар шороог  баяжуулах үйлдвэр ба харын отвал руу тасралтгүй зөөж, тээвэрлэхэд автосамосвал дээр ачих үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Маркшейдер

Орд газрын хайгуулын ажлаас эхлээд уурхай байгуулах, ашиглах, түүнийг хааж уулын ажил явагдсан орон зайг нөхөн сэргээх хүртэлх үйл ажиллагааны хэмжилт тооцоо, график хангамжийг бэлтгэх, нөөц ашиглалт, газрын хэвлийн ашигт малтмалыг иж бүрэн, бүрэн гүйцэд олборлох үйл ажиллагааг удирдах, уулын ажлын горимын биелэлтэд хяналт тавих ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.  Газрын гадарга дээрх болон далд уурхайд хийгдэх төрөл бүрийн маркшейдерийн ажлын хэмжилт, боловсруулалтын ажлыг удирдан зохион байгуулах маркшейдрийн зураглал хийх.  Далд уурхайн малталт нэвтрэлтэд чиглэл өгөх, маркшейдрийн график зураг бэлтгэх, гаргах уулын болон маркшейдрийн ажлын төлөвлөгөө гаргах тэдгээрийн бүх төрлийн холбоо, чиглэл, уурхайн нээлт зэргийг онолын түвшинд гүйцэтгэх.  Уурхайн сар бүрийн ахилт, олборлосон хүдрийн хэмжээ, хөрс хуулалтын хэмжээг тодорхойлох, уурхайн талбайд хийгдэх тэсэлгээний хамрах хүрээг гаргах, тооцоолох, тэсэлгээний цооногуудын байрлалыг тогтоох.   Тэсрэх бодисын зарцуулалт, тэсрэх бодисын хэмжээ, хувийн зарцуулалт зэргийг тэсэлгээ хийх цооногтой харьцуулан тодорхойлох, тэсэлгээний дараах хөрс, хүдрийн блокийн хэмжээг гаргах. 

Далд уурхайн ачигчийн оператор (LHD)

Уулаас олборлосон хүдэр болон хар шороог  баяжуулах үйлдвэр ба харын отвал руу тасралтгүй зөөж, тээвэрлэхэд автосамосвал дээр ачих үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Туслах нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан мэдээг холбогдох стандарт, хууль журмын хүрээнд үнэн зөв бүртгэх, тайлан, мэдээг боловсруулахад туслах; Компанийн үйл ажиллагааны зардлыг бүртгэх; Авлага өглөгийн бүртгэл хөтөлж, тооцоо нийлэх; Тайлан мэдээг цаг тухайд нь гаргаж тайлагнах, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах Хөрөнгийн бүртгэлийн код үүсгэх; Мөнгөн гүйлгээг бүртгэх; Банкны ханшийн мэдээллийг өдөр бүр шинэчлэх; Санхүүгийн баримт бүрдүүлэх, архивлах зэрэг болно. 

Цахилгааны инженер

Гэрээт туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын ажлын гүйцэтгэл зураг төслийн дагуу зөв явагдаж байгаа эсэх, төлөвлөсөн цаг хугацаандаа хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, шаардлагатай үед зөвлөгөө зааварчилгаа өгөх Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбоотой эрчим хүч, өндөр хүсдэлийн баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг хангаж, ажлын зөвшөөрөл авах, төрийн байгууллагуудтай харилцах, шаардлагатай тайлан, мэдээллээр хангах; Төслийн ажил аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам, шаардлагын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох арга хэмжээг нэн даруй авах; Холбогдох тайлан мэдээг бэлтгэн удирдлагад тайлагнах.

Баяжуулах үйлдвэрийн туслах ажилтан

Баяжуулах үйлдвэрийн гадаа талбайд ажиллана.  Бункерын хэвийн, тасралтгүй ажиллагааг хангах; Бутлуур болон шигшүүрийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах; Конвейер тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг ханган ажиллах; Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, дүрэм журам, зааварчилгааг чанд мөрдөж ажиллах.

Баяжуулах үйлдвэрийн оператор

Баяжуулах үйлдвэрийн процессын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, төлөвлөгөөт ажлыг биелүүлэх; Тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хэвийн ажиллагааг хангах; Өгөгдсөн зааварчилгааны дагуу үйлдвэрийн гарцын төлөвлөгөөг биелүүлэх, сайжруулан ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд.  

Металлурги инженер

Үйлдвэрийн металлурги тооцоо гаргах болон лабораторийн зөв үйл ажиллагааг хангах  Судалгаа шинжилгээг үр дүнтэй явуулах  Химич нарын өдөр тутмын дараах үйл ажиллагаанд зааварчилгаа өгөх, хяналт тавих.

Далд уурхайн механик

- Далд уурхайн хэлтсийн техник, тоног төхөөрөмж, машин механизмуудын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээг технологийн дагуу хийж, бүрэн бүтэн байдалд тогтмол хяналт тавих, төлөвлөгөө гаргах, засвар үйлчилгээг чанартай түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх -Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу  техник, тоног төхөөрөмж,  машин механизмуудыг ажилд бэлэн байлгах, эвдрэлтэй техникүүдийг хүлээн авч засвар үйлчилгээг хийх, түүний хадгалалт, хамгаалалт, шилжилт хөдөлгөөн, засвар үйлчилгээ болон  хэлтэс, нэгжүүдэд хүлээлгэн өгөх, авах ажлыг дотоод журамд зааснаар  хийж гүйцэтгэх  Хэлтсийн хариуцан гүйцэтгэж буй өдөр тутмын засварын ажил, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус техникийн засвар үйлчилгээ, угсралтын ажлуудыг хийх

Лабораторийн туслах ажилтан /эрэгтэй/

Лабораторийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүднээс лабораторийн химичид туслах; Судалгаа шинжилгээг үр дүнтэй явуулах; Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, дүрэм журам, зааварчилгааг чанд мөрдөж ажиллах; Шаардлагатай үед бусад ажилтнуудтай хамтран ажиллах, хэлтэс, үйлдвэрийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах.

Засварын туслах ажилтан

Баяжуулах үйлдвэрийн гагнуурын ажилд туслах Багаж, тоног төхөөрөмжийн урсгал засвар хийх' Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн дүрэм журмыг чанд мөрдөж ажиллана. Зааврыг дагаж, шаардлагатай бол бусад үүргийг гүйцэтгэнэ.

Цахилгаанчин

Далд уурхайн цахилгааны нөхцөлийг хангаж ажиллах, жижиг хөдөлгөөнт цахилгаан тоног төхөөрөмж, генератор, дэд станц зэрэг төрөл бүрийн хүчин чадалтай цахилгаан үүсгэх болон дамжуулах төхөөрөмжүүдийн цахилгааны угсралт хийх, хянах, засварлах ажлыг гүйцэтгэж, уурхайн цахилгааны үүсгэврийг тасралтгүй, хэвийн ажиллуулахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Генераторын инженер

Уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглагдах цахилгаан үүсгүүрийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах; Генератор болон бусад төрлийн хүчин чадалтай цахилгаан үүсгэх болон дамжуулах төхөөрөмжүүдийн цахилгаан угсралтыг хийх, хянах, засварлах; Дизель генераторуудын засвар үйлчилгээнд шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн захиалга хийх; Засварын ажил эхлүүлэхээс өмнө анхааруулах самбар, дуут дохио, гэрлэн дохио зэргийг журмын дагуу өгөх, бусдад ил харагдахуйцаар байршуулж, өөрийн болон бусад ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангаж, ажиллах; 

Геологичийн туслах /уурхайд/

Компанийн эзэмшлийн хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий уурхайн талбайд явуулах геологи, хайгуулын ажлын урт болон богино хугацааны төлөвлөлт, стратеги бодлогыг хэрэгжүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх, гүйцэтгэх;  Геологи, хайгуулын ажлыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэвийн тасралтгүй явуулж, геологийн багийг мэргэжлийн мэдээлэл, зөв зохистой дээжлэлтийн үр дүнгээр хангах;  Уурхайн дарга, ахлах геологич болон геологийн инженерээс өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг чанд биелүүлэх, биелэлт гүйцэтгэлийг тайлагнах;  Бусад үйл ажиллагаа; 

Уурхайн орчуулагч /Англи хэл/

Компанийн удирдлага, хэлтсийн ахлах менежерууд болон бусад ажилтнуудаас ирүүлсэн аман болон бичгийн орчуулгыг түргэн шуурхай, мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэж, тогтоосон хугацаанд хүлээлгэн өгөх; Шаардлагатай тохиолдолд нэр томьёоны болон мэргэжлийн тайлбар толь, толь бичиг зэргийг ашиглан орчуулгын ажлыг утга, найруулга зүйн болон зөв бичих дүрмийн алдаагүй, үнэн зөв, нягт намбай хийж гүйцэтгэх; Орчуулгын ажлыг гүйцэтгэхдээ интернэт сүлжээ ашиглан шаардлагатай судалгаа шинжилгээг хийх, холбогдох мэдээ мэдээлийг олж цуглуулах, тухайн салбарын үг хэллэгийг түлхүү ашиглахыг зорьж ажиллах; Ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад олж мэдсэн компанийн нууцад хамаарах аливаа мэдээллийг чанд хадгалах; Бусдын орчуулсан материал, бичиг баримтын агуулга, найруулга зүйн болон зөв бичих дүрмийг хянах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах, засварлах, улам сайжруулах; Хурал уулзалтын үед аман орчуулга хийхдээ ярилцагчийн яриаг тасалж орчуулах, хэлэх гэж буй санааг дохио зангаагаар тайлбарлах зэрэг ярианы агуулгыг бүрэн хадгалж орчуулах; Ажлын гүйцэтгэлийн өдөр тутмын тайланг шууд удирдах албан тушаалтанд тухай бүр илгээж, дүгнүүлэх.

Далд уурхайн урт хугацааны төлөвлөлтийн инженер

Уурхайн урт хугацааны төлөвлөлтийн инженер нь далд уурхайн урт болон дунд хугацааны төлөвлөлт, зураг төслийг боловсруулах, компанийн стратеги төлөвлөгөөний зорилтуудын дагуу тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, үйлдвэрлэлийг оновчтой болгох, өөрийн удирдлага дор ажиллаж буй ажилтнуудыг чиглүүлэх, зааварчлах, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, байгаль орчны журмыг сахиулах ажлыг хариуцна. 1. Уурхайн урт болон дунд хугацааны төлөвлөгөө, хуваарь, зураг төслийг боловсруулж, хэрэгжилтэнд нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хяналт тавих; Уурхайн стратегийн төлөвлөгөө болон бизнес төлөвлөгөөг дэмжих нэмэлт хувилбарууд, Уурхайн нөөцийн үнэн зөв загваруудыг бий болгох, боломжит нөөц болон уурхайн ашиглалтын тооцоог хийх, Уурхайн дунд болон урт хугацааны төлөвлөгөө, хуваарийг боловсруулах зорилгоор үйл ажиллагаа, үйлдвэрийн менежерүүдтэй хамтран ажиллана, Геологи, байр зүйн мэдээллийн үнэн зөв бүртгэлийг бэлтгэх, засварлах, хөтлөх, Төлөвлөлт, үйлдвэрлэлийн зорилтуудыг дэмжихийн тулд зохих программ хангамжийг ашиглан одоо байгаа уурхайн болон нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийх, Худалдагч болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн үйл ажиллагааг хянахад туслах, Хэлтсийн төсөв, жилийн төлөвлөгөө, хуваарь гаргахад туслах, 2. Төлөвлөлт, уул уурхайн залуу туслах инженерүүдийг сургаж, чиглүүлэх.

Далд уурхайн бэхэлгээчин

Бэхэлгээнд хэрэглэгдэх шаардлагатай бэхэлгээний мод, банз, элс, цемент, бусад материалыг далд уурхайн зориулалтын тэргэнцэрт ачиж, буулгах, зөөвөрлөх; Бэхэлгээ хийх малталтын аюулгүй байдлыг хангах Ээлжийн ахлагчаас авсан ажлын наряд, даалгаврын дагуу ажил үүргээ зохих ёсоор хийж гүйцэтгэх; Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг дагаж мөрдөх,

Уурхайчин /нэвтрэгч/ 14/14

Далд уурхайн үндсэн болон бэлтгэл малталтыг олборлолтын блокт хэрэглэгдэх хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус тоног төхөөрөмж, гар багажийг ашиглан Ээлжийн ахлагчаас өгөгдсөн ажлын наряд, даалгаврыг биелүүлж ажиллах, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, заавар, стандартыг чанд мөрдөж ажиллах.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Олимп 5 гудамж, Аюуд тауэр, 605 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.