Монгол English
Үндсэн хувилбар
Манай хамт олон
Наран мандал
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Олимп 5 гудамж, Аюуд тауэр, 605 тоот

Naran Mandal Enterprises LLC - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-12-06
Захиргааны туслах ажилтан (УБ хотын оффисд)

Компанийн өдөр тутмын захиргааны үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй явуулах, захирлууд болон харъяалагдах хэлтсийн менежерүүдийн өдөр тутмын ажил үүрэгт туслалцаа үзүүлэх;
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, ажлыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх;
Компьютерын хэрэглээний программ дээр ажиллах, бичиг баримт боловсруулахад туслах;
Компанийн үйл ажиллагаатай холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, зааврыг сайтар судлан, үйл ажиллагаандаа чанд баримтлан ажиллах;
Ажилчдын уурхайн хот хоорондын билетыг захиалах, тээврийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах;
Гадаад ажилчдын Улаанбаатар хотод ирж, явхад зочид буудал, унааны зохицуулалтыг хийх;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-12-06
Генераторын инженер

Засварын хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;
Уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглаж буй генераторийн хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих, гэмтэл саатлын талаар тухай бүрт удирдах албан тушаалтанд мэдэгдэж, хийгдэх засвар үйлчилгээний төлөвлөгөө, хугацаа зэргийг танилцуулж, удирдлагын зөвшөөрлөөр засвар хийх;
Уурхайд ашиглагдаж байгаа өндөр хүчдэлийн болон бусад генераторуудын найдвартай ажиллагааг ханган ажиллах;
Генераторуудын засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, засварын график төлөвлөгөө гарган түүнийг мөрдөж ажиллах;
Дизель генераторуудын засвар үйлчилгээнд шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн захиалга хийх;
Өндөр хүчдэл болон бусад цахилгааны үйлдвэрлэл, дамжуулалт, хэрэглэгчид хүргэх ажлын найдвартай тасралтгүй ажиллагааг ханган ажиллах;
Бусад чиг үүргүүд.

2,500,000 - 3,000,000Баянхонгор аймаг
2022-12-03
Далд уурхайн бэхэлгээчин

Бэхэлгээнд хэрэглэгдэх шаардлагатай бэхэлгээний мод, банз, элс, цемент, бусад материалыг далд уурхайн зориулалтын тэргэнцэрт ачиж, буулгах, зөөвөрлөх;
Бэхэлгээ хийх малталтын аюулгүй байдлыг хангах
Ээлжийн ахлагчаас авсан ажлын наряд, даалгаврын дагуу ажил үүргээ зохих ёсоор хийж гүйцэтгэх;
Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг дагаж мөрдөх,

1,500,000 - 1,800,000Баянхонгор аймаг
2022-12-03
Уурхайчин

Далд уурхайн үндсэн болон бэлтгэл малталтыг олборлолтын блокт хэрэглэгдэх хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус тоног төхөөрөмж, гар багажийг ашиглан Ээлжийн ахлагчаас өгөгдсөн ажлын наряд, даалгаврыг биелүүлж ажиллах, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, заавар, стандартыг чанд мөрдөж ажиллах.

1,200,000 - 1,500,000Баянхонгор аймаг
2022-12-03
Уурхайн орчуулагч /Англи хэл/

Компанийн удирдлага, хэлтсийн ахлах менежерууд болон бусад ажилтнуудаас ирүүлсэн аман болон бичгийн орчуулгыг түргэн шуурхай, мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэж, тогтоосон хугацаанд хүлээлгэн өгөх;
Шаардлагатай тохиолдолд нэр томьёоны болон мэргэжлийн тайлбар толь, толь бичиг зэргийг ашиглан орчуулгын ажлыг утга, найруулга зүйн болон зөв бичих дүрмийн алдаагүй, үнэн зөв, нягт намбай хийж гүйцэтгэх;
Орчуулгын ажлыг гүйцэтгэхдээ интернэт сүлжээ ашиглан шаардлагатай судалгаа шинжилгээг хийх, холбогдох мэдээ мэдээлийг олж цуглуулах, тухайн салбарын үг хэллэгийг түлхүү ашиглахыг зорьж ажиллах;
Ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад олж мэдсэн компанийн нууцад хамаарах аливаа мэдээллийг чанд хадгалах;
Бусдын орчуулсан материал, бичиг баримтын агуулга, найруулга зүйн болон зөв бичих дүрмийг хянах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах, засварлах, улам сайжруулах;
Хурал уулзалтын үед аман орчуулга хийхдээ ярилцагчийн яриаг тасалж орчуулах, хэлэх гэж буй санааг дохио зангаагаар тайлбарлах зэрэг ярианы агуулгыг бүрэн хадгалж орчуулах;
Ажлын гүйцэтгэлийн өдөр тутмын тайланг шууд удирдах албан тушаалтанд тухай бүр илгээж, дүгнүүлэх.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-12-01
Тооцооны нягтлан бодогч

- Байгууллагын нийлүүлэгчид болон бусад харилцагч байгууллагуудтай холбоотой нягтлан бодох бүртгэлийн бүхий л үүргийг гүйцэтгэх
- Худалдан авалтын захиалга, бараа хүлээн авалтын , бүртгэл, тооцоо хийх
- Бичиг баримтуудыг үнэн зөв, нарийвчлан шалгах
- Нягтлан бодох бүртгэлийн системд гүйлгээ хийх
- Тооцоо нийлэх
- Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврууд

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-28
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

- Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хүрээнд ажиллах;
- Байгууллагын дүрэм журам, заавар боловсруулах, шинэчлэгдсэн хуулийн дагуу хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааг хэрэгжүүлэх;
- Хүний нөөцийн асуудлыг судалж, санал боловсруулах, шийдвэрлүүлэх, сургалт хөгжлийг сайжруулах;
- Байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах хүний нөөцийн бүхий л асуудалд хамтарч ажиллах;
- KPI цалин урамшууллын системийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, бусад хүний нөөцийн төслүүд дээр ажиллах;
- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу хүний нөөцийн бусад бүхий л ажлуудыг шийдвэрлэн ажиллах;
 
 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-11-28
Сонгон шалгаруулалтын ажилтан

Компанийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор хэлтэс, нэгжүүдэд үүссэн сул орон тооны дүүргэлтийг тавигдах шаардлагын дагуу гадаад болон дотоод ажиллах хүчний нөөцөд тулгуурлан тухайн ажлын байранд тохирох хүнийг сонгон шалгаруулах, нөөц бүрдүүлэх, ажлын ярилцлага хийх, ажилд авах үйл ажиллагааг нэгдсэн бодлого, зохион байгуулалттайгаар хэрэгжүүлэхэд энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-24
Хүний нөөцийн ажилтан (Уурхайд)

Компаний хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэх;
Ажилтнуудын бүртгэл, хувийн хэрэг хөтлөх;
Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн тэдгээртэй холбоотой компанийн архив, бичиг хэргийн хөдөлгөөнийг бүртгэх, боловсруулах, тайлан мэдээ гаргах;
Ажилтнуудаас ирсэн санал хүсэлт, гомдол өргөдөл зэргийг хүлээн авч удирдах албан тушаалтанд уламжлан шийдвэрлүүлэх;
Ажилтнуудад хөдөлмөрийн харилцааг хууль тогтоомжын дагуу гүйцэтгэх, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх;
Ажилчдыг идэвхижүүлэх, бүтээмж нэмэгдүүлэх;
Ажилчдын цагийн бүртгэлийг бүртгэх, нэгтгэх;
Компанийн удирдлагын шийдвэрийг ажилтнуудад танилцуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

 

1,800,000 - 2,100,000Баянхонгор аймаг
2022-11-21
Лабораторын туслах ажилтан

Лабораторийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүднээс лабораторийн химичид туслах;
Судалгаа шинжилгээг үр дүнтэй явуулах;
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, дүрэм журам, зааварчилгааг чанд мөрдөж ажиллах;
Шаардлагатай үед бусад ажилтнуудтай хамтран ажиллах, хэлтэс, үйлдвэрийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах.

1,500,000 - 1,800,000Баянхонгор аймаг
2022-11-18
Баяжуулах үйлдвэрийн оператор

Баяжуулах үйлдвэрийн процессын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, төлөвлөгөөт ажлыг биелүүлэх;
Тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хэвийн ажиллагааг хангах;
Өгөгдсөн зааварчилгааны дагуу үйлдвэрийн гарцын төлөвлөгөөг биелүүлэх, сайжруулан ажиллах;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд.

 

1,500,000 - 1,800,000Баянхонгор аймаг
2022-11-18
Цахилгаанчин

Далд уурхай, баяжуулах үйлдвэр, барилга, объектын цахилгааны нөхцөлийг хангаж ажиллах, жижиг хөдөлгөөнт цахилгаан тоног төхөөрөмж, генератор, дэд станц зэрэг төрөл бүрийн хүчин чадалтай цахилгаан үүсгэх болон дамжуулах төхөөрөмжүүдийн цахилгааны угсралт хийх, хянах, засварлах ажлыг гүйцэтгэж, уурхайн цахилгааны үүсгэврийг тасралтгүй, хэвийн ажиллуулахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

1,500,000 - 1,800,000Баянхонгор аймаг
2022-11-18
Далд уурхайн механик

Далд уурхайн хэлтсийн техник, тоног төхөөрөмж, машин механизмуудын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээг технологийн дагуу хийж, бүрэн бүтэн байдалд тогтмол хяналт тавих, төлөвлөгөө гаргах, засвар үйлчилгээг чанартай түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэхэд энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

2,100,000 - 2,500,000Баянхонгор аймаг

Ажлын байрны зарууд

  1. Захиргааны туслах ажилтан (УБ хотын оффисд)12 сарын 6. 10:21
  2. Генераторын инженер12 сарын 6. 10:21
  3. Далд уурхайн бэхэлгээчин12 сарын 3. 17:05
  4. Уурхайчин12 сарын 3. 17:03
  5. Уурхайн орчуулагч /Англи хэл/12 сарын 3. 17:02

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Naran Mandal Enterprises LLC. 2014-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.