Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Та бүхнийг найрсаг хамт олон хүлээж байна.
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Хан-Уул дүүрэг, ажилчдын гудамж Наран түгээлтийн төв

Наран косметикс ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-12-08
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн бараа борлуулалтын жилийн болон хэтийн зорилтуудтай уялдуулан маркетингийн төлөвлөгөөг сар, улирал, хагас жилээр болон борлуулалтын суваг тус бүрээр боловсруулан батлуулах 
Судалгаа шинжилгээ хийх, бичиг баримт боловсруулах
Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх салбарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх,
Маркетингийн борлуулалтын орлого, зарлага төлөвлөх, үр ашгийг тооцох тайлагнах


Тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

 
 

2021-12-08
Касс, аж ахуйн нярав ажилд авна.

-Бэлэн мөнгөний орлого зарлагын гүйлгээг ня-бо-гийн хяналтын дор хийх
-Эд аж ахуйн бүртгэл, хадгалалт хамгаалалтыг хянах
-Захиргааны ажлууд хамтран оролцох

2021-12-07
Худалдааны зөвлөх, худалдагч

Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээх гэрээний дагуу бараа материалыг зориулалтын дагуу хадгалах, тоо ширхэг, хэмжээ, нэр төрөл, чанарын талаар бүрэн бүтэн байлгаж хамгаалах үүрэг хүлээж ажиллах
Хариуцаж буй тасгийн барааны хадгалалт, хамгаалалт, борлуулалтыг биечлэн хариуцна.


 
 

2021-12-06
Худалдааны зөвлөх, худалдагч

Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээх гэрээний дагуу бараа материалыг зориулалтын дагуу хадгалах, тоо ширхэг, хэмжээ, нэр төрөл, чанарын талаар бүрэн бүтэн байлгаж хамгаалах үүрэг хүлээж ажиллах
Хариуцаж буй тасгийн барааны хадгалалт, хамгаалалт, борлуулалтыг биечлэн хариуцна.


 
 

2021-12-06
Худалдааны зөвлөх, худалдагч-6 цагаар ажиллах

Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээх гэрээний дагуу бараа материалыг зориулалтын дагуу хадгалах, тоо ширхэг, хэмжээ, нэр төрөл, чанарын талаар бүрэн бүтэн байлгаж хамгаалах үүрэг хүлээж ажиллах
Хариуцаж буй тасгийн барааны хадгалалт, хамгаалалт, борлуулалтыг биечлэн хариуцна.


 
 

2021-12-06
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн бараа борлуулалтын жилийн болон хэтийн зорилтуудтай уялдуулан маркетингийн төлөвлөгөөг сар, улирал, хагас жилээр болон борлуулалтын суваг тус бүрээр боловсруулан батлуулах 
Судалгаа шинжилгээ хийх, бичиг баримт боловсруулах
Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх салбарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх,
Маркетингийн борлуулалтын орлого, зарлага төлөвлөх, үр ашгийг тооцох тайлагнах


Тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

 
 

2021-12-03
Худалдааны зөвлөх, худалдагч

Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээх гэрээний дагуу бараа материалыг зориулалтын дагуу хадгалах, тоо ширхэг, хэмжээ, нэр төрөл, чанарын талаар бүрэн бүтэн байлгаж хамгаалах үүрэг хүлээж ажиллах
Хариуцаж буй тасгийн барааны хадгалалт, хамгаалалт, борлуулалтыг биечлэн хариуцна.


 
 

2021-12-02
Касс, аж ахуйн нярав ажилд авна.

-Бэлэн мөнгөний орлого зарлагын гүйлгээг ня-бо-гийн хяналтын дор хийх
-Эд аж ахуйн бүртгэл, хадгалалт хамгаалалтыг хянах
-Захиргааны ажлууд хамтран оролцох

2021-11-30
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн бараа борлуулалтын жилийн болон хэтийн зорилтуудтай уялдуулан маркетингийн төлөвлөгөөг сар, улирал, хагас жилээр болон борлуулалтын суваг тус бүрээр боловсруулан батлуулах 
Судалгаа шинжилгээ хийх, бичиг баримт боловсруулах
Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх салбарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх,
Маркетингийн борлуулалтын орлого, зарлага төлөвлөх, үр ашгийг тооцох тайлагнах


Тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

 
 

2021-11-29
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн бараа борлуулалтын жилийн болон хэтийн зорилтуудтай уялдуулан маркетингийн төлөвлөгөөг сар, улирал, хагас жилээр болон борлуулалтын суваг тус бүрээр боловсруулан батлуулах 
Судалгаа шинжилгээ хийх, бичиг баримт боловсруулах
Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх салбарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх,
Маркетингийн борлуулалтын орлого, зарлага төлөвлөх, үр ашгийг тооцох тайлагнах


Тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

 
 

2021-11-15
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн бараа борлуулалтын жилийн болон хэтийн зорилтуудтай уялдуулан маркетингийн төлөвлөгөөг сар, улирал, хагас жилээр болон борлуулалтын суваг тус бүрээр боловсруулан батлуулах 
Судалгаа шинжилгээ хийх, бичиг баримт боловсруулах
Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх салбарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх,
Маркетингийн борлуулалтын орлого, зарлага төлөвлөх, үр ашгийг тооцох тайлагнах


Тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

 
 

2021-11-23
БОРЛУУЛАЛТ, МАРКЕТИНГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Компанийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлж тайлагнаж ажиллах
Албаны менежерүүдийг чиглүүлж, зөвлөгөө өгч ажиллаж
Зөв маркетингаар борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх

2021-11-23
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР-ЭМЭГТЭЙ

Компанийн бараа борлуулалтын жилийн болон хэтийн зорилтуудтай уялдуулан маркетингийн төлөвлөгөөг сар, улирал, хагас жилээр болон борлуулалтын суваг тус бүрээр боловсруулан батлуулах 
Судалгаа шинжилгээ хийх, бичиг баримт боловсруулах
Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх салбарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх,
Маркетингийн борлуулалтын орлого, зарлага төлөвлөх, үр ашгийг тооцох тайлагнах


Тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

 
 

2021-11-23
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР-ЭМЭГТЭЙ

Компанийн бараа борлуулалтын жилийн болон хэтийн зорилтуудтай уялдуулан маркетингийн төлөвлөгөөг сар, улирал, хагас жилээр болон борлуулалтын суваг тус бүрээр боловсруулан батлуулах 
Судалгаа шинжилгээ хийх, бичиг баримт боловсруулах
Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх салбарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх,
Маркетингийн борлуулалтын орлого, зарлага төлөвлөх, үр ашгийг тооцох тайлагнах


Тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

 
 

2021-11-22
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР-ЭМЭГТЭЙ

Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх салбарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх,
Сошиал маркетинг хийх 
Сувгууд дээр ажиллах, борлуулалтыг дэмжих


Тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

 
 

2021-11-18
Захиалгын менежер

Борлуулалтын цэгүүдээс бараа бүтээгдэхүүний захиалга авах
Бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчилан борлуулах
Ажлын байранд заасан бусад чиг үүргүүд

2021-11-18
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР-ЭРЭГТЭЙ

Компанийн бараа борлуулалтын жилийн болон хэтийн зорилтуудтай уялдуулан маркетингийн төлөвлөгөөг сар, улирал, хагас жилээр болон борлуулалтын суваг тус бүрээр боловсруулан батлуулах 
Судалгаа шинжилгээ хийх, бичиг баримт боловсруулах
Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх салбарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх,
Маркетингийн борлуулалтын орлого, зарлага төлөвлөх, үр ашгийг тооцох тайлагнах


Тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

 
 

2021-11-17
Худалдааны төлөөлөгч /захиалгын/

Борлуулалтын цэгүүдээс бараа бүтээгдэхүүний захиалга авах, шинэ цэг салбар нээж борлуулалтыг дэмжин ажиллах-Гадуур борлуулалтын цэгүүдээс захиалга авах үүрэг гүйцэтгэнэ

2021-11-16
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн бараа борлуулалтын жилийн болон хэтийн зорилтуудтай уялдуулан маркетингийн төлөвлөгөөг сар, улирал, хагас жилээр болон борлуулалтын суваг тус бүрээр боловсруулан батлуулах 
Судалгаа шинжилгээ хийх, бичиг баримт боловсруулах
Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх салбарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх,
Маркетингийн борлуулалтын орлого, зарлага төлөвлөх, үр ашгийг тооцох тайлагнах


Тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

 
 

2021-11-16
БОРЛУУЛАЛТ, МАРКЕТИНГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Компанийн Борлуулалт, Маркетингийн стратеги, зорилго зорилтыг тодорхойлох, бодлого, төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, удирдан зохион байгуулах
• Бизнесийн болон зах зээлийн шинжилгээ судалгаа хийж Монголын зах зээл дээр эзлэх хувь хэмжээг тодорхойлох, өөрчлөлтөө хянах, өрсөлдөгчийн үйл ажиллагааг судалж, цаашдын үйл ажиллагаанд байнга тусгаж, анхаарч ажиллах, борлуулалтын үйл ажиллагааг дэмжих, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлэх төслийн санал боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлж ажиллах
• Борлуулалт, маркетингийн албаны ажилтнуудыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах гэх зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтын дагуух бусад ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ.

2021-11-15
БОРЛУУЛАЛТ, МАРКЕТИНГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Компанийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлж тайлагнаж ажиллах
Албаны менежерүүдийг чиглүүлж, зөвлөгөө өгч ажиллаж
Зөв маркетингаар борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх

2021-11-12
Захиалгын менежер

Борлуулалтын цэгүүдээс бараа бүтээгдэхүүний захиалга авах
Бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчилан борлуулах
Ажлын байранд заасан бусад чиг үүргүүд

2021-11-12
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн бараа борлуулалтын жилийн болон хэтийн зорилтуудтай уялдуулан маркетингийн төлөвлөгөөг сар, улирал, хагас жилээр болон борлуулалтын суваг тус бүрээр боловсруулан батлуулах 
Судалгаа шинжилгээ хийх, бичиг баримт боловсруулах
Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх салбарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх,
Маркетингийн борлуулалтын орлого, зарлага төлөвлөх, үр ашгийг тооцох тайлагнах


Тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

 
 

2021-11-08
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн бараа борлуулалтын жилийн болон хэтийн зорилтуудтай уялдуулан маркетингийн төлөвлөгөөг сар, улирал, хагас жилээр болон борлуулалтын суваг тус бүрээр боловсруулан батлуулах 
Судалгаа шинжилгээ хийх, бичиг баримт боловсруулах
Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх салбарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх,
Маркетингийн борлуулалтын орлого, зарлага төлөвлөх, үр ашгийг тооцох тайлагнах


Тайлан төлөвлөгөөг боловсруулж тайлагнах
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

 
 

2021-11-08
Худалдааны төлөөлөгч /захиалгын/

Борлуулалтын цэгүүдээс бараа бүтээгдэхүүний захиалга авах, шинэ цэг салбар нээж борлуулалтыг дэмжин ажиллах-Гадуур борлуулалтын цэгүүдээс захиалга авах үүрэг гүйцэтгэнэ

© Наран косметикс ХХК. 1995-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.