Үндсэн хувилбар

МСМ Групп ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ PЕСЕПШН

Үйлчилгээний зааланд ирсэн үйлчлүүлэгч бүрийг угтан авч, мэндчилэх, чиглүүлэх, уух зүйлсээр үйлчлэх Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтийг тодорхойлж, холбогдох ажилтан руу чиглүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд МСМ Групп ХХК-ны процесс болон бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллээр хангах Цаг захиалгын хүсэлтийг харилцаа холбооны бүхий хэрэгслээр хүлээн авч, боломжит цагийг шалган, үйлчлүүлэгчид мэдээлэн, цаг захиалгыг бүртгэн авах, баталгаажсан цагаас 24 цагийн өмнө үйлчлүүлэгчтэй и-мэйл, мессеж эсвэл утсаар холбогдон сануулах Хүлээлгийн танхим болон ажилчдын хэсгийн цэвэр, тохитой байдал болон хангамжийг тухай бүрд бэлэн байлгах Машин угаалгын цаг бүртгэлд угаалгах машины цаг захиалах, системд бүртгэх

SENIOR HUMAN RESOURCE MANAGER

Position overview: As the Senior HR Manager at MSM Group LLC you will play pivotal role in shaping our workforce and ensuring that we attract, retain, and develop the best talent. This position role in shaping our workforce and ensuring that we attract, retain and develop the best talent. This position requires a strategic thinker with a strong background in HR, specially in the areas of training and development and talent acquisition. Main responsibility: Oversee nd execute comprehensive training and development programs to enhance employee skill, knowledge, and career growth. Lead talent acquisition process, working closely with department heads to identify staffing needs, source top talent, and ensure a smooth recruitment process. Continuously assess the effectiveness of training and development initiatives and make improvements to align with the company’s strategic goals. Collaborate with department heads to identify areas for skill development and design targeted training solutions Stay up to date with industry trends, best practices, and emerging technologies in HR, training and talent acquisition.  

Админ Туслах

Тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой бүх өгөгдлийн мэдээллийн санг хөтөлж, бүх мэдээлэл шинэчлэгдсэн байх ёстой. Хэлтсийн администраторын хувьд үнийн санал авах үйл явц, баримт бичиг, дотоод/гадаад захиалга болон бусад шаардлагатай зохицуулалтыг идэвхтэй, үр дүнтэй удирдах. Үнийн санал, үйлчлүүлэгчтэй харилцах, өгөгдөл оруулах болон бусад шаардлагатай дэмжлэгийг багтаасан боловч үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр өдөр тутмын борлуулалтын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох.

HELP DESK ENGINEER

Ажилчдаас ирсэн ticket -үүдийг хурдан шуурхай хаах Ажилчидийн найдвартай сүлжээгээр хангах, сүлжээний свитч болон хамгаалалтын төхөөрөмж дээр тохиргооо хийх төлөвлөлт хийх. Сүлжээний тасалдалыг 1% -с ихгүй байлгах Өдөр тутамд үүссэн мэдээллийн системтэй холбоотой (компьютер, принтер, сүлжээ, телефон, сканнер) асуудлуудыг тухай бүрт нь шийдвэрлэх Сүлжээний тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа болон тохиргоог хийх, хяналт тавих, сүлжээг шинэчлэх, суурьлуулах, сүлжээний төхөөрөмжүүдийн мэдээллүүдийг нөөцлөх Телефон утасны системийг хариуцаж, тохиргоог хийх, Call Center- ийн системийн ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх

АДМИНИСТРАТОР

Харилцагчийн тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээ хийх ажлын хүрээнд харилцагчийн хүсэлт хэрэгцээ шаардлагыг зөв ойлгон хүлээн авч засвар үйлчилгээний ажилд тусгах. Засварын төвийн менежертэй холбогдож тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний явцын талаар харилцагчид тодорхой мэдээлэл өгөх. Харилцагчийн тоног төхөөрөмжийг хүлээн авахаас эхлэн засвар үйлчилгээний ажил дуусах хүртэлх хугацаанд харилцагчийн сэтгэл ханамжийг хангаж холбоотой ажиллах NAV системийг зөв зохистой үр ашигтай байдлаар өдөр тутмын ажилдаа хэрэглэх. Тоног төхөөрөмжийн түүхийг зөв зохион байгуулж хадгалах баяжуулах. Засварын төвийн менежерт Засварын төвийн ажлыг үр дүнтэй явуулахад туслах

TECHNICAL WRITER /OT Project/

Technical writing work for Oyu Tolgoi mine underground project maintenance operational documents such as:     Standard working procedure;     Standards, Procedures and Guidelines;     Other documents are utilized at UG Maintenance department as required; and      Report to the Project Manager The Service Provider must produce high-quality maintenance documents to satisfy the Company Representative. Delivered work will be continuously reviewed by the Company supervising leader and feedback provided to the technical writers. Continuous deliverables in the form of maintenance documents will be reviewed regularly and feedback provided to the writers and vendor as required. All documents produced shall be in the format, language and content as required by the relevant OT LLC standard

АЧААНЫ МАШИНЫ МЕХАНИК /ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСӨЛ/

Засварын газарт ирсэн тээврийн хэрэгслэлд үзлэг оношлогоо, засвар, техник үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх Ажлын байрны дүрэм журмыг мөрдөж, аюулгүй ажиллах Үзлэг оношлогоог үнэн зөв,  гүйцэт  хийж эвдрэлийн шалтгааныг тогтоож бүрэн гүйцэд засварлах. Хийж гүйцэтгэсэн ажлаа заавал дахин хянаж нягтлах. Тухайн тээврийн хэрэгсэлд илэрсэн мөн бусад (үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээс гадна) эвдрэл гэмтлийг ажлын картанд бичиж тэмдэглэх, холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэх. Шаардлагатай сэлбэгийн жагсаалтыг үнэн зөв бодьтой гаргаж, захиалга хийхэд туслалцаа үзүүлэх. Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, холболт суурилуулалтын ажилд биечлэн оролцож, хамтран ажиллагсдад үлгэр дууриал үзүүлэх, тэднийг сургах үүрэгтэй. Тоног төхөөрөмжийг ажлын байранд суурилуулалт холболт хийхэд шаардлагатай ажлын болон материалын тооцооллыг хийх. Хийгдсэн засвар үйлчилгээ, холболт суурилуулалт, шалгалт тохиргооны ажлын тухай SERVICE REPORT бичих, удирдах ажилтнуудад тайлагнах Өдөр тутам хийгдсэн ажлын тухай тайлан бичих, удирдах ажилтнуудад тайлагнах. Шаардлагатай тохиолдолд багийн бусад гишүүнд дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, Бусад ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргүүд 

HSE OFFICER /OT Project/

Health, Safety and Environmental Coordinator is responsible for monitoring and facilitating the company health, safety and environmental management system in an organization work fields; collaborating with employees and OT managers to identify hazards and assess risks to health, safety and environment, put appropriate safety controls at OT mine site, and provide ongoing recommendation and advice on current and emerging risks related to HSE. Ensure that the Health, Safety and Environmental Policy Statement is communicated to employees Lead the process to identify and assess potential health, safety and environmental hazards and risks of operations; Observe laws, regulations and other requirements that pertain to Health, Safety and Environment at MSM operations; Communicate information about legal and other requirements to appropriate personnel; Ensure that there is access to regulatory and other requirements for personnel as appropriate. Ensure all Health, Safety and Environmental non-conformances and incidents are reported, investigated and corrective and preventive actions are taken appropriately in a timely manner; Maintain health, safety and environmental documents appropriately;

АВТЫН МЕХАНИК /ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСӨЛ/

Хариуцсан тоног төхөөрөмжийн оношлогоо, засвар, үйлчилгээ, угсралт суурилуулалтын ажлыг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ болон холболт суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэх, ажлын байрны дүрэм журмыг мөрдөж, аюулгүй ажиллах. Өдөр тутам удирдах ажилтан буюу төслийн ахлах ажилтан, төслийн менежерийн өгсөн зааварчилгааны дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэнэ. Хариуцан ажиллаж буй багаж, тоног төхөөрөмжүүд (автомашин, токарийн машин, өрмийн суурь машин, гидр шахуурга, хийн компрессор, гар багажууд гм) дээр өдөр тутам үзлэг, үйчилгээ (тосолгоо, чангалгаа) хийнэ. Эвдрэлийн шалтгаан оношийг зөв олж тогтоох, эвдрэлийн шалтгааныг бүрэн гүйцэд засварлах. Шаардлагатай сэлбэгийн жагсаалтыг үнэн зөв бодитой гаргаж, захиалга хийх. Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх. Өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь түргэн шуурхай гүйцэтгэх Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, холболт суурилуулалтын ажилд биечлэн оролцож, хамтран ажиллагсдад үлгэр дууриал үзүүлэх, тэднийг сургах үүрэгтэй. Тоног төхөөрөмжийг ажлын байранд суурилуулалт холболт хийхэд шаардлагатай ажлын болон материалын тооцооллыг хийх. Хийгдсэн засвар үйлчилгээ, холболт суурилуулалт, шалгалт тохиргооны ажлын тухай SERVICE REPORT бичих, удирдах ажилтнуудад тайлагнах Өдөр тутам хийгдсэн ажлын тухай тайлан бичих, удирдах ажилтнуудад тайлагнах. Шаардлагатай тохиолдолд багийн бусад гишүүнд дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, Бусад ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргүүд 

ГАГНУУРЧИН /ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСӨЛ/

Оюу Толгойн сайт дээр хөдөлгөөнт болон суурин тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний багтай хамтран ажиллаж, шаардлагатай гагнуурын ажлыг цаг тухайд нь чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх.

RETAIL STORE SALES MANAGER

 Lead Proshack store team towards achievement of established goals and objectives for the store Ensure timely turnaround of inventory needed to comply with commitments to customers Place orders to vendors and handle the order placement with vendors, shipment with Logistics team and delivery process with Proshack team and the customer Manage account receivables with the team and the customers and make sure customers are placing the payments before due date Manage pricing of Proshack store sold items Conduct quarterly meetings with vendors and manage the relationship with vendors Hire, train and monitor performance of the store staff Monitor and adjust inventory to minimize dead stock and to ensure contractual obligation by MSM is fulfilled Handle customer complaints immediately as per the Industrial Department’s procedure

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АЖИЛТАН

Сэлбэгийн багийг зөв мэдээллээр цаг тухайд нь хангах Хүсэлтийн дагуу сэлбэгийн үнэн зөв мэдээллийг үүсгэх Зардал болон тээвэрлэлтийн талаар борлуулагчидтай тохиролцоно Тээвэрлэлтийн талаар ложистикийн албатай нягт хамтран ажиллана Шинэ сэлбэг ирвэл засвар болон сэлбэгийн хэлтэст мэдэгдэнэ Сэлбэг, дагалдах хэрэгслийн сурталчилгааг төлөвлөж, туслах Бүх захиалгыг хянаж, шалгах PO үүсгэж, төлбөрийг шийдэх Ачааг хамтран ажиллан хүлээж авах ажлыг зохицуулна Сэлбэг худалдан авах, тээвэрлэхтэй холбоотой аливаа асуудлыг шийдвэрлэх

ХАБЭАБО ХАРИУЦСАН АХЛАХ АЖИЛТАН

ISO45001 ХЭМАБ-н МТ, ISO14001 Байгаль орчны МТ-г хөгжүүлэх Нийт ажиллагсдыг ХАБЭА-н мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах, сургалт зохион байгуулах Нийт ажилтнуудад аюулгүй, эрүүл орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх ажлын хүрээнд: Үйл ажиллагааны хүрээнд аюулгүй ажиллагааны хяналт тавих Аюулгүй ажиллагаанд манлайлал үзүүлж, өөрийн удирдлагад байгаа ажилтнууддаа үлгэр жишээ үзүүлэн ажиллах ажлын хүрээнд: Гарцаагүй үүссэн аюул, ослын хор хохирлыг бууруулах Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хүрээнд хүлээх үүрэг

Механик (УБ)

Тухайн тээврийн хэрэгсэлд илэрсэн мөн бусад (үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээс гадна) эвдрэл гэмтлийг ажлын картанд бичиж тэмдэглэх, шууд удирдлагадаа мэдэгдэх. Үзлэг оношлогоог үнэн зөв, нямбай хийж эвдрэлийн шалтгааныг тогтоож, бүрэн гүйцэд засварлах. Хийж гүйцэтгэсэн ажлаа заавал дахин хянаж нягтлан, Чанарын хяналтын ажилтанд шалгуулах. Шаардлагатай сэлбэгийн жагсаалтыг үнэн зөв бодитой гаргаж, захиалга хийхэд туслалцаа үзүүлэх.Тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай тусгай багажнуудыг тусгай багаж хадгалах газраас захиалж авах ба зориулалтын дагуу зөв зохистой хэрэглэж цаг тухайд нь буцааж хүлээлгэн өгөх. Шаардлагатай тохиолдолд тухайн тээврийн хэрэгслийг жолоодож шалгах.Хийгдсэн үзлэг оношлогоо, засвар үйлчилгээ болон бусад хийгдсэн ажлын тухай ажлын тайлан/service report бичих, шууд удирдлагадаа тайлагнах. Хариуцан ажиллаж буй багаж, тоног төхөөрөмжүүдээ бүрэн бүтэн байдлыг нь шалгаж, зориулалтын дагуу ашиглаж үзлэг үйлчилгээг (тосолгоо, чангалгаа) хийх.

ЗАСВАРЫН МЕХАНИК (УБ)

УБ Засварын төвд ирсэн тоног төхөөрөмжийн оношлогоо, засвар, үйлчилгээ, угсралт суурилуулалтын ажлыг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх Харилцагчаас өгсөн дуудлага болон харилцагчтай хийгдсэн гэрээний дагуу харилцагчийн ажлын байранд очиж тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ болон холболт суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэх, ажлын байрны дүрэм журмыг мөрдөж, аюулгүй ажиллахХариуцан ажиллаж буй багаж, тоног төхөөрөмжүүд (автомашин, токарийн машин, өрмийн суурь машин, гидр шахуурга, хийн компрессор, гар багажууд гм) дээр өдөр тутам үзлэг, үйчилгээ (тосолгоо, чангалгаа) хийнэ. Төлөвлөгөөний дагуу засварын төвийн багаж, тоног төхөөрөмжүүдэд засвар (тосолгоо, чангалгаа) болон техник үйлчилгээ хийх. Эвдрэлийн шалтгаан оношийг зөв олж тогтоох, эвдрэлийн шалтгааныг бүрэн гүйцэд засварлах. Шаардлагатай сэлбэгийн жагсаалтыг үнэн зөв бодитой гаргаж, захиалга хийх. Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх. Өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь түргэн шуурхай гүйцэтгэх Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, холболт суурилуулалтын ажилд биечлэн оролцож, хамтран ажиллагсдад үлгэр дууриал үзүүлэх, тэднийг сургах үүрэгтэй. Тоног төхөөрөмжийг ажлын байранд суурилуулалт холболт хийхэд шаардлагатай ажлын болон материалын тооцооллыг хийх. Хийгдсэн засвар үйлчилгээ, холболт суурилуулалт, шалгалт тохиргооны ажлын тухай SERVICE REPORT бичих, удирдах ажилтнуудад тайлагнах Өдөр тутам хийгдсэн ажлын тухай тайлан бичих, удирдах ажилтнуудад тайлагнах. Шаардлагатай тохиолдолд багийн бусад гишүүнд дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх,

АВТЫН ЦАХИЛГААНЧИН /ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСӨЛ/

Авто цахилгаантай холбоотой засвар үйлчилгээ хийх, алдааг оношлох, цахилгааны утас болон компьютер дээр суурилсан тоног төхөөрөмжийг засварлах Компанийн болон ОТ уурхайн талбайн дүрэм журмыг мөрдөж аюулгүй ажиллах Электрон түлшний насос, авцуулах холбоо, тоормозны систем, автомат жолоодлого, автомат коробка зэрэг эд ангид хийгдэж буй үйлчилгээг хянаж оршиж буй дутагдлуудыг олж илрүүлэх Цахилгаан үүсгүүр, хувьсгуур, асаагч хөдөлгүүр, аккумлятор зэрэг эд ангийг шалгах, сольж тавих, засч сайжруулах болон суурилуулах Эврдрэлтэй асаалтын систем, цахилгааны утас, гал хамгаалагч, ламп, унтраагуур зэргийг засах, шинээр солих ажлыг тусгайлсан тоног хэрэгсэл ашиглан хийж гүйцэтгэх

BRAND MANAGER

Conduct customer calls to generate sales lead and follow up on sales leads Maintain up to date market survey and competitive environment concerning the assigned product portfolio Prepare and present business proposals to customers in a professional manner, follow up on leads, and negotiate sales contract whilst managing COGS Coordinate with suppliers on a regular basis to offer equipment solutions to customer Handling all processes including quotation, contract conclusion with customers, an order placement with the vendor, installation and setup of after sales support scheme Collect receivables from customers to avoid bad debts Carry out business development and new customer development activities through preparing business case to identify business potential, SWOT analysis and cost vs income estimation. Prepare marketing/advertising/promotional materials and implement sales and marketing activities

АВТОМАШИН УГААЛГЫН АЖИЛТАН

Тухайн өдрийн автомашин угаалгын үйлчилгээний цаг авсан байдал болон бусад нэмэлт мэдээлэлтэй танилцаж ажлаа төлөвлөх Ажил эхлэхэд өөрийн ажилд шаардлагатай хариуцсан багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах, Чанар шалгагч угаалгын хэсэгт автомашин оруулах болон гаргахад дэмжин ажиллах Автомашин угаалгын ажлын явцад үйлчлүүлэгчийн автомашиныг бохирдуулах, зурж гэмтээх зэргээс сэргийлэх Үйлчлүүлэгчийн автомашин болон автомашинд байгаа эд зүйлстэй болгоомжтой харьцаж, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах ба шаардлагатай хамгаалалтын бүрээс, шалавч зэргийг ашиглана Ажиллах явцад ажиллах орчны болон хувийн хөдөлмөр хамгааллын хэвийн байдалд байнга анхааралтай ажиллаж, өөрийн болон хамтран ажиллагсдын аюулгүй байдалд учирч болзошгүй нөхцөл байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 62

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.