Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Ганди гудамж, “Galaxy tower”, 9 давхар, 901 тоот

Монголиан Стар Дистрибюшин ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-09-08
СУВГИЙН МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хийж гүйцэтгэх үүрэг

Сувгийн маркетингийн нэгдсэн бизнес төлөвлөгөөг бэлтгэх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах,
Сувгийн маркетингийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчийн худалдан авалтад эерэг нөлөөлөхүйц урамшуулал хөтөлбөрийг бусад алба хэлтэстэй хамтран санаачлан хэрэгжүүлэх. Харилцагч нарт чиглэсэн заавал нийлүүлэх бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөр, урамшуулал санаачлах, хэрэгжүүлэх. Үр дүнг тайлагнах, сайжруулах.
Сувгийн маркетингийн үйл ажиллагааны үр ашиг, өгөөжийн тооцооллыг категори бүрээр, томоохон харилцагч бүрээр гаргах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, үр ашгийг байнга сайжруулж ажиллах
Харьяалах сувагт чиглэсэн сувгийн маркетингийн бусад үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, удирдлага, баг хамт олныг мэдээ мэдээллээр тогтмол хангах.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-08
КРИЕТИВ МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

“Монголиан Стар Дистрибюшин” ХХК-ийн зах зээлд нийлүүлж буй бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд таниулах зорилгоор тус компанийн Маркетингийн албанаас хөтлөн хариуцдаг албан ёсны цахим хуудсуудаар дамжуулан хэрэглэгчдийг шаардлагатай мэдээллээр цаг алдалгүй хангах, түүнтэй холбоотой тайлан тооцоо гаргах үндсэн ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-05
Агуулахын туслах

Харилцагчийн захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг цаг хугацаанд нь бүрэн гүйцэд ангилан бэлтгэх, агуулахын зай талбайг зөв зохистой ашиглаж, агуулахын бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хангаж,  ХАБЭА-ийн журмын дагуу эрсдэлгүй ажиллах.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-05
Түгээлтийн жолооч

Захиалагдсан бараа бүтээгдэхүүнийг тогтсон маршрутын дагуу цаг хугацаанд нь бүрэн гүйцэд харилцагчдад хүргэж өгөх,
Ажлын тайланг цаг хугацаанд нь бүрэн гүйцэд үнэн зөв гаргаж өгөх.
Түгээлтийн тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн аюулгүй ажиллагаа найдвартай байдлыг ханган ажиллах.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-07
ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХУДАЛДАН АВАЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Компанийн ханган нийлүүлэгчтэй харилцах, гадаад харилцаа, худалдан авалтын ажлыг хариуцаж, төлөвлөлт, татан авалт, бараа бүтээгдэхүүний нөөц, хангамжтай холбоотой үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-12
Талбарын Аудитор

Компанийн худалдаалж буй категориуд түүнд хамаарах брэнд бүтээгдэхүүний талбарын гүйцэтгэл нь компанийн бодлого, стандартад нийцэж буй дээр хяналт тавих, үнэлгээ өгөх,
Компанийн бодлогын хүрээнд гаргасан суваг тус дээрх бүтээгдэхүүний өрөлтийн стандарт, лангууны эзлэмж, бүтээгдэхүүний нэр төрлийн гүйцээлт, харилцагч хамралт болон нийлүүлэлт зэрэгт  хяналт тавих, худалдааны төлөөлөгчдийн тус үзүүлэлтүүдэд хамаарах үнэлгээг хийх, тайлагнах.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-19
БАРАА ӨРӨЛТИЙН АЖИЛТАН

Харилцагчийн лангуу, тавиур дээрх бараа бүтээгдэхүүнийг стандарт өрөлтийн дагуу эмх цэгцтэй, байрлуулах, өрөх;
Cурталчилгааны материал байршуулалтыг стандартын дагуу хийж, гүйцэтгэх;

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-19
СУВГИЙН МЕНЕЖЕР

Борлуулалтын албаны зорилгуудыг хэрэгжүүлж ажиллах;
Зах зээлийн хамралтыг тэлэхэд чиглэсэн сувгийн борлуулалтын зорилгыг хэрэгжүүлж ажиллах;
Харилцагчийн үйлчилгээг сайжруулах;
Сувгийн маршрутыг оновчтой тодорхойлох, сайжруулах;
Холбогдох гэрээ хэлцэл хийх 
Талбарын гүйцэтгэлийг сайжруулах, борлуулалтын үндсэн үзүүлэлтийн талбарын хэрэгжилтийг хангуулах;
Борлуулалтын ажилтануудыг удирдан зохион байгуулах, ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх;
Борлуулалтын ажилтнуудын ажлын цаг ашиглалт, GPS ашиглалтын хэвийн жигд үйл ажиллагаанд өдөр тутмын хяналт тавих, GPS тайлан гаргах, хянах;

ТохиролцоноУлаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-22
БОРЛУУЛАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Борлуулалтын менежментийг үр ашигтайгаар зохион байгуулж, сувгийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх
Борлуулалтын багийг удирдлагаар хангах, бүтээмж ажлын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх
Зах зээлийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, өөрийн онцлогт тохирох борлуулалтын орчин үеийн шинэ хандлага, шинэ арга, аргачлалыг хэрэгжүүлэх, тасралтгүй сайжруулах

ТохиролцоноУлаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-22
МАРКЕТИНГИЙН АЖИЛТАН брэнд хөгжүүлэлт

 Компанийн албан ёсны эрхтэйгээр борлуулдаг брэнд бүтээгдэхүүний болон шинэ бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийг нарийвчлан судлах замаар компанийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ, нэр хүнд, өрсөлдөх чадвар, борлуулалтын үзүүлэлтүүдийг тогтмол судлан шинжилгээ хийх,
Хариуцсан категорийн маркетингийн нэгдсэн бизнес төлөвлөгөөг бэлтгэх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах,
Маркетингийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг төлөвлөгөөт түвшинд хүргэж, зах зээлд буюу хэрэглэгчдийн худалдан авалт хийх шийдвэрт бодит нөлөө үзүүлж чадахуйц зар сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, гүйцэтгэлийн ажлуудад чанарын хяналт тавих,
Хариуцсан категорийн маркетингийн үйл ажиллагааны үр ашиг, өгөөжийн тооцооллыг гаргаж, төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, үр ашгийг байнга сайжруулж ажиллах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-19
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох тайлан, балансыг хугацаанд нь гаргах, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зохицуулалт хийх, санхүүгийн програм дээр зохицуулалт хийх ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-05
Түгээлтийн туслах

Харилцагчийн захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг цаг хугацаанд нь бүрэн гүйцэд хүргэж өгч үйлчлэх, түргэн шуурхай, найдвартай байдлыг хангаж ХАБЭА-ийн журмын дагуу эрсдэлгүй ажиллах.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
© Монголиан Стар Дистрибюшин ХХК. 1998-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.