Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Монос Групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-07-30
КОНТЕНТ, МАРКЕТИНГ КИК ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Маркетинг кит, вэб, аппликейшнд байрших контент хөгжүүлэлт хариуцна. 
Маркетинг кит хөгжүүлж, харилцагчдад санал болгож борлуулалт хийнэ.
Нийлүүлэгч байгууллагуудтай хамтарсан идэвхижүүлэлт хийнэ.
Сошиалд зочинтой Live хөтлөгч хийнэ.
Шаардлага гарвал хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд болон сайтуудад бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сурталчилсан яриа, нэвтрүүлэгт оролцоно.
Бизнес, технологийн үзэсгэлэн, эвэнтүүдэд аппликейшн үйлчилгээгээ сурталчилан зохион байгуулж оролцоно.
Харилцагч байгууллагуудын CRM үйлчилгээг хариуцна. 

 

2021-07-30
СОШИАЛ МЕДИА МЕНЕЖЕР

Youtube, Instagram, Twitter, Facebook - хөгжүүлэх
Тохирсон контент бэлтгэж оруулах
Ажлын тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

2021-07-30
Оффисын үйлчлэгч

Оффисын өдөр тутмын цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хариуцан ажиллах 
Оффисын ногоон ургамлын арчилгаа, усалгааг хариуцан ажиллана. 

2021-07-29
ГОО САЙХНЫ ЗӨВЛӨХ

Гоо сайхны бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид танилцуулах, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханаамжид нийцсэн үйлчилгээг үзүүлэх
Ажлын байрны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

2021-07-28
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ

Барааны нөөцийн датад дүн шинжилгээ хийх, нөөцийн татан авалтанд хяналт тавих
Санхүүгийн тайлан мэдээ бэлтгэх, тайлагнах
Санхүүгийн үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах 
Бус ад ажлын тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүд 

2021-07-27
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлоход оролцох, бизнес төлөвлөгөөтэй уялдуулан хүний нөөцийн менежментийн үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх
Компанийн хүний нөөцийн бодлогыг чиг үүрэг тус бүрээр хэрэгжүүлэх
Тушаал шийдвэр төлөвлөх, баримт бичиг боловсруулах, хүлээн авах, батлуулах, өргөдөл хүсэлт хүлээн авч шийдвэрлэх
Тайлан мэдээ боловсруулах, танилцуулах

2021-07-27
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Маркетингийн бодлого төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
Компанийн борлуулалтыг дэмжих маркетингийн суурь судалгаа шинжилгээ хийх
Сошиал медиаг хөгжүүлэх, зар сурталчилгааны идэвхижүүлэлт хийх
Ажлын тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

2021-07-27
Захирлын жолооч

Хариуцсан техникийн бүрэн бүтэн, цэвэр цэмцгэр байдалд байнга хяналт тавих
Замын хөдөлгөөний дүрмийн дагуу хариуцсан ажил үйлчилгээг чанартай хийж гүйцэтгэх
Гүйцэтгэх захирлын өдөр тутмын үйлчилгээнд түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх 
Замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцож, хөдөлмөр хамгаалалыг сахин ажиллах 
Бусад ажлын чиг үүргүүдийг биелүүлж ажиллана.

2021-07-27
САЛБАР КОМПАНИЙН ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ

Гүйцэтгэх захирлын өдөр тутмын ажилд дэмжлэг үзүүлэх
Хүний нөөцийн менежментийн анхан шатны баримтын боловсруулалт хийх
Оффис орчны хэвийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Ажлын тодорхойлолтын дагуу бусад ажил үүрэг гүйцэтгэх

2021-07-23
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /мэдээлэл технологи/

Системийн бүртгэл, нэвтрүүлэлтийн үйл явцыг удирдан зохион байгуулах
Харилцагч үйлчлүүлэгчид системийг тайлбарлан танилцуулах сургалт явуулах, сургалтын гарын авлага бичих, танилцуулга бэлтгэх
Системийн найдвартай ажиллагаанд байнга хяналт тавих
Харилцагчийн анхан шатны мэдээллийн бүртгэл ажилд дэмжлэг үзүүлэх
Хэрэглэгчийг сургах, зөвлөгөө тусламж өгөх
Мэргэжлийн дагуу шинэ мэдээ мэдээлэл байнга судлан эрэл хайгуул хийх

2021-07-23
ПРОГРАМ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ

Байгууллагын програм хангамжийг сайжруулах
Сиситемийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах
Шинэ програм хангамж боловсруулах

2021-07-27
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ /Буман Ай Ти ХХК/

Бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх хууль тогтоомж, шийдвэрийг биелүүлэх, удирдлагыг үнэн зөв санхүүгийн мэдээллээр цаг тухайд нь хангах
Хариуцсан нэгжүүдэд нягтлан бодох  бүртгэлийн хяналт тавих, холбогдох тайлан, мэдээг цаг хугацаанд нь хууль тогтоомжийн дагуу гаргах
Нягтлан бодох бүртгэлийн өгөгдөл, мэдээллийг судалж, шинжлэн удирдлагыг болон толгой компанийг санхүүгийн мэдээллээр хангах, тайлан бэлтгэх компанийн ИРП нэгдсэн системийн дагуу заавар зөвлөгөө өгөх, хяналт тавих

2021-07-24
ХҮРГЭЛТИЙН ЖОЛООЧ /ЯАРАЛТАЙ/

Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг хурдан шуурхай найдвартайгаар эцсийн хэрэглэгчид хүргэх.
Анхан шатны санхүүгийн баримт үнэн зөв хөтлөх.
Сахилга баттай ажлын цагийг маш сайн баримталж ажиллах.

 

2021-07-24
Лабораторийн бараа бүтээгдэхүүн хариуцсан менежер

Тендерийн гэрээний дагуу нийлүүлэх бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэх захиалга хийх
Нөөцийн зохистой хэмжээнд хяналт тавих
Гадаад харилцагч нартай гэрээ хэлцэл хийх

2021-07-23
БИЗНЕС АНАЛИСТ

Бизнесийн урсгал, системүүдэд шинжилгээ хийх, харилцагч байгууллагуудын бизнесийн шаардлага тодорхойлох
Бизнесийн шаардлагуудад тохирох ERP шийдэл боловсруулах
Бизнес процесс тодорхойлох, зураг гаргах
ERP систем нэвтрүүлэх төслийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Програмын хөгжүүлэлтийн функционал тодорхойлолт боловсруулах
Програм хөгжүүлэгчдийн баг, эцсийн хэрэглэгчид болон бусад оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хангах

2021-07-23
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /Буман Ай Ти ХХК/

Компанийн бизнесийн үнэлгээ хийж сайжруулах дэмжлэг үзүүлэх
Шинэ технологи болон бүтээгдэхүүн хөгжлийн судалгаа хийх
Шинэ төсөл бизнесийн санал гаргаж хэрэгжилтийг хангах
Бизнесийн макро болон микро орчны судалгаа хийх
Компанийн гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

2021-07-23
АГУУЛАХ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Агуулахын стандарт, өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн удирдан зохион байгуулах
Өдөр тутмын агуулах түгээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Шинэ дэвшилтэт технологийг судлах, хэрэгжүүлэх талаар санал санаачлага гаргах
Судалгаа хийх, үр дүнд шинжилгээ хийх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийн дагуу

2021-07-02
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /И-Монос ХХК/

Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн категорийн бизнес хөгжлийг хариуцах, харилцагчийн гэрээ хийх
Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний стратеги, жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Импортын болон дотоодын компаниас эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, гоо сайхны бүтээгдэхүүний татан авалт, тараан байршуулах болон нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх
Борлуулалтын менежмент хийх
Ажлын тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

2021-07-21
Лабораторийн бараа бүтээгдэхүүн хариуцсан менежер

Тендерийн гэрээний дагуу нийлүүлэх бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэх захиалга хийх
Нөөцийн зохистой хэмжээнд хяналт тавих
Гадаад харилцагч нартай гэрээ хэлцэл хийх

2021-07-19
Борлуулалтын анализ, Нөөцийн менежер

Худалдааны сувгийн агуулахууд, Монос эмийн санг нөөцөөр хангах,
МУБ автомат тохируулга хийх,
Борлуулалтын болон нөөцийн өдөр тутмын мэдээ тайлан гаргах, гэрээт эмийн сангийн урамшуулал оруулах, сар бүр компаниудын хөнгөлөлт урамшуулал тооцох,
ТОП тайлан гаргах, улирал бүр ТУЗ-ын тайланд борлуулалттай холбоотой материал бэлдэх

2021-07-08
АГУУЛАХЫН НЯРАВ

Агуулахын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах
Харилцагчийн захиалгын дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн түгээлтэнд бэлэн байлгах
Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт бичгийг бүрдлийг хийж, удирдлагад сар бүр тайлагнах 
Барааны чанар алдахгүйгээр хадгалж, хамгаалах, лангуу тавиурын барааны төрөлжилтөнд хяналт тавьж ажиллах

2021-07-08
АГУУЛАХЫН МЕНЕЖЕР

Агуулахын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тайлагнах 
Агуулахын ажилтнуудыг идэвхижүүлэх, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, манлайлах 
Импортоор бууж байгаа бараа бүтээгдэхүүн болон захиалгын дагуу гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүнд тогтмол хяналт тавьж, нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт бичгийн бүрдлийг хийж, тайлагнах

2021-07-07
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /Тимус Фарм ХХК/

Компанийн Эм, БИБ-ийн нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийх, зах зээлд тохирох үнийн санал авч удирдлагад танилцуулах, бүтээгдэхүүнийг импортлох талаар шийдвэр гаргуулах,болон захиалгын төлөвлөгөө гаргах биелэлтийг тайлагнах

2021-07-07
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Хариуцсан компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох тайлан, балансыг хугацаанд нь гаргах

2021-07-06
ДАТА АНАЛИСТ

Худалдааны сувгийн агуулахууд, Монос эмийн санг нөөцөөр хангах, МУБ автомат тохируулга хийх, Борлуулалтын болон нөөцийн өдөр тутмын мэдээ тайлан гаргах, гэрээт эмийн сангийн урамшуулал оруулах, сар бүр компаниудын хөнгөлөлт урамшуулал тооцох, ТОП тайлан гаргах, улирал бүр ТУЗ-ын тайланд борлуулалттай холбоотой материал бэлдэх

 

2021-07-06
ДИЖИТАЛ МАРКЕТИНГ МЕНЕЖЕР

Компанийн дижитал хөгжүүлэлт, идэвхижүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах
Компанийн болон бүтээгдэхүүний видео, зурган эх бэлтгэлийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах
Бусад шаардлагатай үйл ажиллагаа

2021-07-05
НЯРАВ

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу

2021-07-05
ЖОР БАРИГЧ

Дотоодоос болон импортоор ирсэн эм, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, бараа материалыг холбогдох журмын дагуу хадгалах, захиалах, нөхөн дүүргэлт цаг алдалгүй хийх
 Эмийн сангийн нөөцийн тасалдал үүсгэхгүй байх
Ажлын тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

 

Ажлын байрны зарууд

  1. КОНТЕНТ, МАРКЕТИНГ КИК ХӨГЖҮҮЛЭЛТ7 сарын 30. 10:42
  2. СОШИАЛ МЕДИА МЕНЕЖЕР7 сарын 30. 10:27
  3. Оффисын үйлчлэгч7 сарын 30. 9:29
  4. ГОО САЙХНЫ ЗӨВЛӨХ7 сарын 29. 10:22
  5. САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ7 сарын 28. 17:28

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

© . 1970-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.