Үндсэн хувилбар
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт хийх, сонгон шалгаруулалтыг хийх Ажилдчын цаг гаргах Хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэхэд туслаж дэмжлэг үзүүлж ажиллах Оффис захиргааны ажлууд Ажилдчын цаг ашиглалт, дүрэм журмын мөрдөлтөнд хяналт тавих

ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Ундаа жүүсний үйлдвэрт тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг цахилгааны талаас хангаж ажиллуулах, Тоног төхөөрөмжийн цахилгаан засвар үйлчилгээг ханган ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллана Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг хийх чадвартай

ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Ундаа жүүсний үйлдвэрт тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаагцахилгааны талаас хангаж ажиллуулах, Тоног төхөөрөмжийн цахилгаан засвар үйлчилгээг ханган ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллана. 

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Зах  бөөний цэг хариуцан ажиллах, харилцагч, захиалгын тоог нэмэх, санал санаачлагатай ажиллах Харилцагчаас бараа бүтээгдэхүүний захилга авах  Борлуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах Бараа бүтээгдэхүүнийг  харилцагч нарт сурталчилан танилцуулах Бараа бүтээгдэхүүний өрөлт, нөөц шалгах Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх   

ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ /В,С/

Захиалгын дагуу түгээлт хийх Замын хөдөлгөөнд дүрмийн дагуу оролцож, өөрийн болон машин техникийн аюулгүй байдлыг хангах Харилцагч, үйлчлүүлэгчтэй зөв боловсон харьцах

ҮЙЛДВЭРИЙН АЖИЛТАН (ОПЕРАТОР)

Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах Дамжлагын ажил дээр хариуцлагатай ажиллаж бүтээгдэхүүний гологдол гаргахгүй чанартай тасралтгүй үйлдвэрлэл явууулахад дэмжин ажиллах

МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

Ундаа жүүсний үйлдвэрт тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж явуулах ажлыг ахлан зохион байгуулах, өдөр тутмын засвар үйлчилгээг хийх Төлөвлөлгөөт болон төлөвлөгөөт бус засварыг хийх төлөвлөгөөг гаргах, хэрэгжүүлэх Тоног төхөөрөмжийн насжилт, элэгдэл хорогдолыг тооцон, урьдчилан бараа бүтээгдэхүүн, сэлбэгийн захиалга өгөх Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэлийг зөв оношлох, шаардлагатай завсар үлчилгээг хийх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллана. 

ЭЛЕКТРОНИК ИНЖЕНЕР

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн электроник засвар, тохируулга, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй эвдрэлгүй, тасралтгүй байх урьдчилсан нөхцөлийг хангаж ажиллах Гэнтийн болон төлөвлөгөөт завсвар үйлчилгээг хийх, хянах Шаардлагатай засвар үйлчилгээний сэлбэгийг захиалах, нөөц бүрдүүлэх  Тоног төхөөрөмжүүдийн аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах, ажилтнуудад зөвөлгөө, чиглүүлэг өгөх, заах Бусад АБТ-д заасан ажил үйлчилгээг хийх

АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн автомат тохируулга, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй эвдрэлгүй, тасралтгүй байх урьдчилсан нөхцөлийг хангаж ажиллах Гэнтийн болон төлөвлөгөөт завсвар үйлчилгээг хийх, хянах Шаардлагатай засвар үйлчилгээний сэлбэгийг захиалах, нөөц бүрдүүлэх  Тоног төхөөрөмжүүдийн аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах, ажилтнуудад зөвөлгөө, чиглүүлэг өгөх, заах Бусад АБТ-д заасан ажил үйлчилгээг хийх

ҮЙЛДВЭРИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн бизнес төлөвлөлтөд оролцох бизнесийн стратегийг тодорхойлох Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг сар, өдрөөр гарган дүгнэлт хийх Төлөвлөлтийн дагуу  үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй, чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн ханган нийлүүлэх  өдөр тутмын ажлыг оновчтой  зохион байгуулах Үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ, тоон мэдээлэлд дүн шинэжилгээ хийж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх санал санаачлагатай ажиллах Үйл ажиллагааны процессын дагуу ажилтнуудын ажлын төлөвлөлт гүйцэтгэлд хяналт тавих, чиглүүлэх Бүтээгдэхүүний амт чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал... зэрэгт анхааран ажиллах, холбогдох зохицуулалт, хяналтыг хийх  Бусад АБТ-д заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх  

АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн автомат тохируулга, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй эвдрэлгүй, тасралтгүй байх урьдчилсан нөхцөлийг хангаж ажиллах Гэнтийн болон төлөвлөгөөт завсвар үйлчилгээг хийх, хянах Шаардлагатай засвар үйлчилгээний сэлбэгийг захиалах, нөөц бүрдүүлэх Тоног төхөөрөмжүүдийн аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах, ажилтнуудад зөвөлгөө, чиглүүлэг өгөх, заах Бусад АБТ-д заасан ажил үйлчилгээг хийх

ЭЛЕКТРОНИК ИНЖЕНЕР

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн электроник засвар, тохируулга, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй эвдрэлгүй, тасралтгүй байх урьдчилсан нөхцөлийг хангаж ажиллах Гэнтийн болон төлөвлөгөөт завсвар үйлчилгээг хийх, хянах Шаардлагатай засвар үйлчилгээний сэлбэгийг захиалах, нөөц бүрдүүлэх  Тоног төхөөрөмжүүдийн аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах, ажилтнуудад зөвөлгөө, чиглүүлэг өгөх, заах Бусад АБТ-д заасан ажил үйлчилгээг хийх

ҮЙЛДВЭРИЙН АЖИЛТАН (ОПЕРАТОР)

Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах Дамжлагын ажил дээр хариуцлагатай ажиллаж бүтээгдэхүүний гологдол гаргахгүй чанартай тасралтгүй үйлдвэрлэл явууулахад дэмжин ажиллах

По машины оператор

-Үйлдвэр болон агуулахын түүхий эд ,бэлэн бүтээгдэхүүнийг цэгцлэх эмхэтгэх ажил хийнэ. Түгээлтэнд гарах бараа бүтээгдэхүүнийг зөөвөрлөх.

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ ЗАХ ХАРИУЦСАН

Зах  бөөний цэг хариуцан ажиллах, харилцагч, захиалгын тоог нэмэх, санал санаачлагатай ажиллах Харилцагчаас бараа бүтээгдэхүүний захилга авах  Борлуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах Бараа бүтээгдэхүүнийг  харилцагч нарт сурталчилан танилцуулах Бараа бүтээгдэхүүний өрөлт, нөөц шалгах Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх   

Технологич

Технологийн дагуу ус ундаа найруулах Багаар ажиллах чадвартай Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах Ээлжээр ажиллах      

Үйлдвэрийн механик

Ундаа жүүсний үйлдвэрт тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж явуулах Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллана.  Ээлжээр ажиллах боломжтой байх

ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ /В,С/

Захиалгын дагуу түгээлт хийх замын хөдөлгөөнд дүрмийнэ дагуу оролцож, өөрийн болон машин техникийн аюулгүй байдлыг хангах

График Дизайнер

Маркетингийн төсөл, хөтөлбөр, контентийн дизайны ажлыг хийж гүйцэтгэх   Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, төсөл, маркетингийн идэвхижүүлэлтийн ажил дээр ажиллах Брэнд хөгжүүлэлтийн агентлагууд болон хэвлэлийн компаниудтай хамтран ажиллаж төслүүдийг хэрэгжүүлэх

Микробиологич

ТЭМ болон бэлэн бүтээгдэхүүнтэй харьцаж байгаа бүхий л шат дамжлагуудад нян судлалын шинжилгээг баталгадсан аргачлал, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх Лаборторын хэмжээнд туршилт хийх Тайлан төлөвлөгөө баримт бичиг боловсруулах чадвартай Эрүүл ахуйн тал дээр хяналт тавих Үйлдвэрийн шат дамжлагын чанар хяналтын шинжилгээнүүдийг цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэх Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийн дагуу

Чанар шалгагч,Химич

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой лабораторийн шинжилгээнүүдийг стандарт, дүрэм журмын дагуу бүрэн аюулгүй хийж гүйцэтгэнэ. Компанийн эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлын хүрээнд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах замаар нэгдсэн бодлого, удирдлагаар хангаж хяналт тавьж ажиллана. Үйлдвэрийн цагийн хуваарийн дагуу ээлжийн горимоор ажиллах боломжтой байх

Микробиологич

ТЭМ болон бэлэн бүтээгдэхүүнтэй харьцаж байгаа бүхий л шат дамжлагуудад нян судлалын шинжилгээг баталгадсан аргачлал, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх Лаборторын хэмжээнд туршилт хийх Тайлан төлөвлөгөө баримт бичиг боловсруулах чадвартай Эрүүл ахуйн тал дээр хяналт тавих Үйлдвэрийн шат дамжлагын чанар хяналтын шинжилгээнүүдийг цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэх Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийн дагуу

Технологич

Технологийн дагуу ус ундаа найруулах Багаар ажиллах чадвартай Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах      

ҮЙЛДВЭРИЙН НЯРАВ

Бэлэн бүтээгдэхүүний бараа гаргах Барилгын материал хариуцах Үйлдвэрээс бэлэн бэлэн бүтээгдэхүүн хүлээж авах Буцаалт хүлээж авах, журмын дагуу устгах... бусад  АБТ-ын дагуу

Хүний нөөцийн ахлах менежер

Байгууллагын зорилгын хүрээнд хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөгөө хариуцаж, хэрэгжүүлэх Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалт хариуцан ажиллах Хүний нөөцийн харилцаа захиргааны ажлыг хариуцан ажиллах Хүний нөөцийн идэвхжүүлэлт, урамшуулалт үйл ажиллагаа хариуцан ажиллах

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛГЧ/ ЗАХ

Зах  бөөний цэг хариуцан ажиллах, харилцагч, захиалгын тоог нэмэх, санал санаачлагатай ажиллах Харилцагчаас бараа бүтээгдэхүүний захилга авах  Борлуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах Бараа бүтээгдэхүүнийг  харилцагч нарт сурталчилан танилцуулах Бараа бүтээгдэхүүний өрөлт, нөөц шалгах Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх 

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ

Гадны харилцагч байгууллагуудтай харилцах, холбогдох гэрээ хэлэлцээрийг хийх Түүхий эд, бараа материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн гадаад захиалга, татан авалтыг хариуцах Импортоор орж ирэх бараа бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн явцад хяналт тавих Үйлдвэрийн түүхий эд мартериалыг гаднаас байнгийн тогтвортой хангах Гаалийн бүрдүүлэлт хийх Бараа бүтээгдэхүүний үнийн судалгааг хийх

ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Мэдээ материалыг цуглуулж консепт боловсруулах, Зураг төсөл боловсруулж, батлуулан батлагдсан агуулгыг боловсруулах Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх Брэнд хөгжүүлэлтийн агентлагууд болон хэвлэлийн компаниудтай хамтран ажиллаж төслүүдийг хэрэгжүүлэх

Технологич

Технологийн дагуу ус ундаа найруулах Багаар ажиллах чадвартай Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах      

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ

Гадны харилцагч байгууллагуудтай харилцах, холбогдох гэрээ хэлэлцээрийг хийх Түүхий эд, бараа материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн гадаад захиалга, татан авалтыг хариуцах Импортоор орж ирэх бараа бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн явцад хяналт тавих Үйлдвэрийн түүхий эд мартериалыг гаднаас байнгийн тогтвортой хангах Гаалийн бүрдүүлэлт хийх Бараа бүтээгдэхүүний үнийн судалгааг хийх

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛГЧ /ЗАХ ХАРИУЦСАН/

Зах  бөөний цэг хариуцан ажиллах, харилцагч, захиалгын тоог нэмэх, санал санаачлагатай ажиллах Харилцагчаас бараа бүтээгдэхүүний захилга авах  Борлуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах Бараа бүтээгдэхүүнийг  харилцагч нарт сурталчилан танилцуулах Бараа бүтээгдэхүүний өрөлт, нөөц шалгах Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх   

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Харилцагчаас бараа бүтээгдэхүүний захилга авах  Борлуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах Авлага барагдуулах, борлуулалт нэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллах Бараа бүтээгдэхүүнийг  харилцагч нарт сурталчилан танилцуулах Бараа бүтээгдэхүүний өрөлт, нөөц шалгах Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх 

Гадаад харилцааны ажилтан / Хятад хэлтэй/

Хувьдаа машинтай Харилцааны соёлтой багаар ажиллах чадвар  Хариуцлагатай Хувийн зохион байгуулалтай сайтай Цаашид тогтвор сууршилтай ажиллаж өөрийгөө хөгжүүлэх эрмэлзэлтэй Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно  Барьцаа үл хөдлөх хөрөнгө шаардана.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СХД, 38-р хороо, Москвагийн гудамж, 5-н шар

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.