Үндсэн хувилбар
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ШУУДАНЧ

Илгээмжийн бүрэн бүтэн байдал, эвдрэл гэмтэл, хаяглалт, хамгаалалт зэргийг сайтар шалган хүлээн авч, хүргэж гардуулан бүртгэл хөтлөх. Үйлчилгээг соёлч шуурхай үйлчлэх, үйл ажиллагаагаа сурталчлах, идэвхи санаачилгатай ажиллах, Ялгагчаас шуудангийн илгээмжийг хүлээн авах бүртгэх  Хүлээн авсан шуудангийн илгээмжийг хүргэлтийн маршрутын дагуу хяналтын хугацаанд нь багтаан хүргэж биечлэн гардуулах

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН /касс/

- Үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдээс шуудангийн илгээмжийг хүлээн авах, марк, үнэт цаас болон бусад зүйлийн худалдаагаар үйлчлэх, сурталчлан таниулах, - Хэрэглэгчдээс хүлээн авч байгаа бүртгэгдсэн болон энгийн шуудангийн илгээмжийг хүлээн авахдаа очих, буцах хаяг, баглаа боодол, битүүмжлэлтийг сайтар шалган, шуудангийн илгээмжийн ангилал, нэр төрөл, хэмжээ болон аюулгүй байдал /шуудангаар явуулахыг хориглосон зүйл байгаа эсэх/, шуудангийн дүрэмд тохирох эсэхийг шалгаж жинг тодорхойлсны үндсэн дээр зөв тарифжуулахын зэрэгцээ шуудангийн илгээмжийн маркжуулалтанд хяналт тавьж ажиллах. - Худалдан борлуулахаар хүлээн авч байгаа марк, үнэт цаас болон бусад бараа материалыг падаантай тулган хүлээн авч, тооцоо хийх, - Сар бүр тооллого хийж, тооцоо бодох, - Албан байгууллагаас зээл тооцоогоор явуулж байгаа шуудангийн илгээмжийг хүлээн авахдаа албан зээлийн маягт /М150/ болон системд цэвэр гаргацтай хөтөлж, тайлалтай гарын үсгээр нь баталгаажуулан, тооцоог сар бүрийн эцсээр таслан /системээс/ хэвлэн тулгаж эрхлэгчээрээ хянуулж санхүүд өгөх, - Кассаар хураасан бэлэн мөнгийг санхүүгээр баталгаажсан квитанциар тооцоо хийж зөрчил дутагдал гаргахгүй ажиллах, - Анхан шатны бүртгэлийг бүрэн гүйцэд, зөв хөтлөх - Борлуулалтын тооцоог хийж, бэлэн мөнгийг өдөр бүр банкинд тушааж, үлдэгдлээ тооцож, ня-бо, нярав буюу салбарын эрхлэгчтэй тооцоо нийлж, өр дутагдалгүй ажиллах,  

ШУУДАНЧ

Илгээмжийн бүрэн бүтэн байдал, эвдрэл гэмтэл, хаяглалт, хамгаалалт зэргийг сайтар шалган хүлээн авч, хүргэж гардуулан бүртгэл хөтлөх. Үйлчилгээг соёлч шуурхай үйлчлэх, үйл ажиллагаагаа сурталчлах, идэвхи санаачилгатай ажиллах, Ялгагчаас шуудангийн илгээмжийг хүлээн авах бүртгэх  Хүлээн авсан шуудангийн илгээмжийг хүргэлтийн маршрутын дагуу хяналтын хугацаанд нь багтаан хүргэж биечлэн гардуулах

ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ

Эрх зүйн бичиг баримт боловсруулах, гэрээ хянах, Байгууллагын үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн явуулахад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, хууль зүйн дэмжлэг үзүүлэх, эрх зүйн үр дагавар бүхий эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, Гэрээ, контракт болон эрх зүйн харилцааг үүсгэх, өөрчлөх, дуусгавар болгоход чиглэгдсэн бүх төрлийн бичиг баримтыг боловсруулах, хянах, Байгууллагын дотоод журам, түүнтэй холбогдон гарсан бусад дүрэм журам, хөдөлмөрийн гэрээ бусад гэрээг боловсруулж, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатарын талбай 1, Чингэлтэй дүүрэг, I хороо Улаанбаатар хот 15160-0026, Монгол Улс

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.