Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 11 хороо МҮИС төв байр

Монголын Үндэсний Их Сургууль - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-05-16
БАРИЛГЫН ТӨСӨЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

Архангай аймагт ажиллах.
Барилгын төсөл хариуцах
 

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
Бөөрний их эмчийн

Үйлчлүүлэгчидтэй эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан харьцах,
Батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу бөөрний өвчний тусламж, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх
нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэхэд гар бие оролцох
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
Эмнэлгийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах
Ажилдаа хариуцлагатай
Үнэнч шударга
Байгуулгын журам, горим, зааварчилгааг мөрдөж ажиллах

800,000 - 1,000,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
Сувилагч

Үйлчлүүлэгчидтэй эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан харьцах,
Батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу сувилагчийн тусламж, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх
нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэхэд гар бие оролцох
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
Лабораторийн техникч

Үйлчлүүлэгчидтэй эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан харьцах,
Батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу лабораторийн техникчийн тусламж, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх
нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэхэд гар бие оролцох
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
Дүрс оношлогооны техникч

Үйлчлүүлэгчидтэй эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан харьцах,
Батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу дүрс оношилгооны техникчийн тусламж, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх
нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэхэд гар бие оролцох
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
Хүүхдийн их эмч

Үйлчлүүлэгчидтэй эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан харьцах,
Батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу хүүхдийн өвчний тусламж, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх
нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэхэд гар бие оролцох
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
Амьсгалын эрхтэн тогтолцооны их эмч

Үйлчлүүлэгчидтэй эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан харьцах,
Батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу амьсгалын эрхтэн тогтолцооны өвчний тусламж, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх
нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэхэд гар бие оролцох
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
Дүрс оношлогооны их эмч

Үйлчлүүлэгчидтэй эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан харьцах,
Батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу дүрс оношлогооны тусламж, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх
нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэхэд гар бие оролцох
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
Мэдрэлийн их эмч

Үйлчлүүлэгчидтэй эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан харьцах,
Батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу мэдрэлийн өвчний тусламж, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх
нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэхэд гар бие оролцох
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
Дотрын их эмч

Үйлчлүүлэгчидтэй эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан харьцах,
Батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу дотрын өвчний тусламж, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх
нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэхэд гар бие оролцох
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
Нүдний их эмч

Үйлчлүүлэгчидтэй эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан харьцах,
Батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу нүдний өвчний тусламж, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх
нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэхэд гар бие оролцох
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
Чих хамар хоолойн их эмч

Үйлчлүүлэгчидтэй эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан харьцах,
Батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу чих хамар хоолойн өвчний тусламж, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх
нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэхэд гар бие оролцох
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-13
Зүрх судасны их эмч

Үйлчлүүлэгчидтэй эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан харьцах,
батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу зүрх судасны өвчний тусламж, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх
нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэхэд гар бие оролцох
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-11
ЭДИЙН ЗАСАГ, БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-05-11
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Барилга угсралтын ажлыг нэгдмэл удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах, барилгын өдөр тутмын үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулж засвар, угсралт, техник технологид байнгын хяналт тавьж ажиллах, ажлын үр дүнг дээшлүүлэн ажиллах.
Туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог зохион байгуулах, үр дүнг сайжруулах
Барилга угсралтын ажлыг сар улирал, жилийн төлөвлөгөө талбайн зохион байгуулалтын зураг, технологийн ба үйлдвэрлэлийн карт батлуулах хяналт тавих
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу
Барилгын ажлын явц, гүйцэтгэлд хяналт тавих, удирдан зохион байгуулах
Барилгын стандарт, дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-04-27
РЕСТОРАНЫ МЕНЕЖЕР

АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ДАГУУ АЖИЛ ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭНЭ. 
РЕСТОРАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХАРИУЦАН АЖИЛЛАХ

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-04-28
ЕРӨНХИЙ ТОГООЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. БАРИЛГЫН ТӨСӨЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ5 сарын 16. 15:35
  2. Бөөрний их эмчийн5 сарын 13. 11:30
  3. Эмнэлгийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан5 сарын 13. 11:28
  4. Сувилагч5 сарын 13. 11:26
  5. Лабораторийн техникч5 сарын 13. 11:24

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Монголын Үндэсний Их Сургууль. 1998-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.