Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Реженси Резиденс 201 тоот

Гүнд инвестмент холдинг групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-08-12
Үйлдвэрийн нярав / Эс Ти Эс Фүүдс / ХХК

1.Шаардах хуудасны дагуу бараа материалыг олгох,
2.Бараа материал хүлээн авах,программд бүртгэл хөтлөх.
3.Салбруупаас ирсэн аж ахуйн захиалгын дагуу бараа материал ачуулах,салбарт илгээх
4.Агуулхын эмх цэгц,бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах,
5.АБТ-д заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-08-10
Мэдээллийн технологийн ажилтан /Биз-Интел/

Компанийн мэдээллийн санг үүсгэх,
Компанийн веб сайтыг хөгжүүлэх,
Компанийн брендинг хийх,
Дижитал платформуудын ашиглалтыг идэвхжүүлэх, ашиглах ур чадваруудыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах арга замуудыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Сайжруулалт, шинэчлэлт хийх шаардлагатай мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжүүдийг тодорхойлох

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-10
Нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх
Ажилчдын цалинг тогтоосон журмын дагуу бодож олгох
НДШ, ХХОАТ-ын тайлан гаргах
Төсвийн гүйцэтгэл гаргах
Үндсэн хөрөнгийн тооллого хийх
Авлага өглөгийн тооцоо нийлэх
Санхүүгийн тайлан гаргах
Татварын тайлан гаргах
Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд мониторинг хийх
Ажлыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дараалал, шийдлийг боловсруулах
АБТ-ын дагуу бусад ажил үүрэг

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-09
Оффис менежер /О энд Партнерс/

Үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих,
Компанийн ирсэн, явсан бичиг, тушаалын төсөл боловсруулах, батлуулах, бүртгэл хөтлөх,
Компанийн албан бичиг, тушаал шийдвэрийг архивлах,
Байгууллагын хурал, уулзалт, сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах болон өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
Гэрээ болон болон холбогдох бичиг баримтуудыг архивлах,
Хүний нөөцийн материал хувийн хэрэг хөтлөх.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-09
Нягтлан бодогч /Тод-Ус/

Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах
Бэлэн мөнгөний орлого, зарлага, харилцахын зарлагын гүйлгээг хийж, бүртгэх
Авлагын бүртгэл, үлдэгдлийг хянах
Бараа материал, хангамжийн материалын орлого, зарлагыг бүртгэх, тооллого хийх
Урьдчилж төлсөн тооцоо, зардлыг бүртгэх
Эргэлтийн бус хөрөнгийн бүртгэл хийх
БХӨТөлбөр болон УХӨТөлбөрийн бүртгэл хийх
Хөндлөнгийн аудитаар аудитлагдах
НӨАТ-ын падааныг бүртгэх ,тайлан гаргах
Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх, хянах, гүйлгээг бүртгэх, тайлан бэлдэх
Хангамжийн тооцоог хянаж шалгах , гүйлгээг бүртгэх
Бусад ажил гүйлгээнүүдийг бүртгэх.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-08
Тогооч /O энд Партнерс/

Ресортын үйлчилгээний журмын дагуу хэрэглэгчдэд хоолны үйлчилгээ үзүүлэх
Рестораны хоолны жор, технологийн карт боловсруулах
Гал тогооны ажилтнуудыг удирдаж ажиллах
Эрүүл ахуйн дүрмийг мөрдөх
Технологийн картын дагуу хоолыг боловсруулах
Компанийн дүрэм, журамд заасан хариуцах ажил, үүргүүдийг гүйцэтгэх
АБТ-ны бусад чиг үүрэг

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-08
Зочин угтагч /О энд Партнерс ХХК/

Жуулчны баазаар үйлчлүүлж байгаа зочдыг угтах, үдэх үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх 
Бүртгэл мэдээлэл хөтлөх, төлбөр тооцоо хийх, тайлагнах
Цэвэрлэгээ үйлчилгээнд хяналт тавих, үйлчлүүлэгчдийн тав тухтай байдлыг хангах 
Бусад АБТ-д заасан чиг үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-07-28
Зөөгч /О энд Партнерс ХХК/

1. Үйлчлүүлэгч хүлээн авахад бэлдэх,
2. Үйлчлүүлэгчдэд захиалгын дагуу түргэн шуурхай үйлчлэх,
3. Үйлчлүүлэгчдээс захиалга авах,
4. Үйлчлүүлэгчдийн захиалгыг баталгаажуулах.

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-08-08
Нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх
Ажилчдын цалинг тогтоосон журмын дагуу бодож олгох
НДШ, ХХОАТ-ын тайлан гаргах
Төсвийн гүйцэтгэл гаргах
Үндсэн хөрөнгийн тооллого хийх
Авлага өглөгийн тооцоо нийлэх
Санхүүгийн тайлан гаргах
Татварын тайлан гаргах
Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд мониторинг хийх
Ажлыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дараалал, шийдлийг боловсруулах
АБТ-ын дагуу бусад ажил үүрэг

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-05
Контент бүтээгч мэргэжилтэн /Сократус Студио ХХК/

Хэрэглэгчдийг бүтээгдэхүүний үнэ цэнд итгүүлэх контентуудыг боловсруулах
Маркетингийн судалгаа шинжилгээ хийх, түүнд үндэслэн тохирсон контентуудыг бэлтгэх
Компанийн вэб хаяг болон пэйж хуудасны дизайн боловсруулах, тогтмол сайжруулан шинэчлэх, тордох

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-05
Маркетингийн мэргэжилтэн /Сократус Студио ХХК/

Компанийн маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулж, төлөвлөгөөний дагуу ажлыг гүйцэтгэх
Компанийн сошл хуудсуудыг идэвхитэй байлгах, эвэнт зохион байгуулах
Дижитал маркетингийн чиглэлээр төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг гүйцэтгэх
Компанийн бүтээгдэхүүний үнэ цэнд хэрэглэгчдийг итгүүлэх олон нийтэд зориулсан арга хэмжээг зохион байгуулах
Зах зээлийн судалгаа хийж, судалгаанд үндэслэн, сегментийг тодорхойлж тохирсон зар сурталчилгааг бэлдэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-03
Хувцас дизайнер /Спортек ХХК/

Түүхий эд , материал цуглуулж хийх шаардлагатай ажилд бэлтгэх.
Түүхий эд, материалыг судалж, консепт боловсруулах. загвар гаргах
Загвар төлөвлөгөө, хувилбар саналууд, хэмжээ, хэмжээний тайлбар болон скиз зураг, гоо зүйн консепттой холбоотой зүйлсийг боловсруулж, агуулга бий болгох.
Нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх газрыг судалж гэрээ хийхэд бэлтгэх,
Шинэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид таниулах
Шинэ бүтээгдэхүүний загварыг турших газрыг судалж удирдлагуудад гаргасан загвараар эх бэлтгэн батлуулах
График дизайн болон эвлүүлгийн программ дээр ажиллах чадвартай бол давуу тал болно.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-03
График дизайнер /ТУСС ХХК/

1. Компанийн сошиал сувгууд дээр идэвхжүүлэх контентуудыг хариуцан боловсруулах
2. Хэрэглэгчид танилцуулах материалын дизайныг, танилцуулгад ашиглах зураглалыг боловсруулах
3. Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний брэндбүүкийг боловсруулах
4. Компанийн вэбсайтыг хариуцан ажиллуулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-02
График дизайнер /Шимт боловсрол ХХК/

Компанийн маркетингийн төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд дижитал контент бэлтгэх
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд апп-н контент дизайн бэлтгэх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад үүргүүд

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-02
Технологи, инноваци хариуцсан мэргэжилтэн

Компанийн дунд, урт хугацааны зорилготой уялдуулж технологийн стратегийг тодорхойлох
Холдингийн хэмжээнд синергистик хэв шинжийг бүрдүүлэх зорилгоор компани хооронд технологийн шийдлүүдийг уялдуулах
Компаниудын үйл ажиллагаа явуулж буй салбарт шинээр гарч байгаа технологийн судалгааг хийх
Төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дижитал шийдлүүдийн судалгаа хийх
Хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх дижиталжуулах ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих
Дижитал платформуудын ашиглалтыг идэвхжүүлэх, ашиглах ур чадваруудыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах арга замуудыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Компаниудын дижитал платформуудын хэвийн үйл ажиллагаа, хөгжүүлэлтийн явцад хяналт тавих
Сайжруулалт, шинэчлэлт хийх шаардлагатай мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжүүдийг тодорхойлох

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-02
Мониторингийн мэргэжилтэн

Компанийн үйл ажиллагаа, үр дүнд /ажлын гүйцэтгэл, үүргийн гүйцэтгэл, үр дүн г.м компанийн бүхий л хэсэгт бидний гаргасан аргачлалын дагуу мониторинг хийх/ 7 хоног, сар, улирал бүр мониторинг хийж дүгнэлт гаргах
Өгөгдлийг хүлээн авах, цуглуулах, цуглуулсан өгөгдлийг ангилах, хоорондын уялдаа холбоог тогтоож боловсруулах
Нэгтгэн боловсруулсан өгөгдөлд шинжилгээ хийж дүгнэлт боловсруулах
Шинжилгээний дүгнэлтэд үндэслэн шийдвэр гаргах оновчтой хувилбар, санал санаачлага гаргах

 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-07-21
Оффис менежер /Сократус Студио ХХК/

Үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих
Байгууллагын албан хэргийг хөтлөх
Байгууллагын хурал, уулзалт, сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах болон өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Гэрээ байгуулах, холбогдох бичиг баримтуудыг архивлан хадгалах
Уулзалт бусад арга хэмжээний тэмдэглэл хөтлөх
Хүний нөөцийн материал, хувийн хэргийг хөтлөх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-08-01
Маркетингийн мэргэжилтэн /ТУСС ХХК/

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зорилтот хэрэглэгчид итгүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, оролцох
Зорилтот хэрэглэгчтэй уулзалт хийх
Маркетингийн судалгаа хийх
Маркетингийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-07-21
Маркетингийн менежер /Маркет24/

- Сошиал медиа маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх.
- Photoshop дээр сурталчилгааны эх боловсруулах.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-01
Дадлагажигч график дизайнер

1. Компанийн сошиал сувгууд дээр идэвхжүүлэх контентуудыг хариуцан боловсруулах
2. Хэрэглэгчид танилцуулах материалын дизайныг, танилцуулгад ашиглах зураглалыг боловсруулах
3. Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний брэндбүүкийг боловсруулах
4. Компанийн вэбсайтыг хариуцан ажиллуулах

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-07-25
Back-end хөгжүүлэгч - BrightOn LLC /SAM App/

Програм хөгжүүлэлт хийх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад үүргүүд

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
Ахлах програм хөгжүүлэгч - BrightOn LLC /SAM App/

Компанийн технологийн багийг удирдаж ажиллах 
Програм хөгжүүлэлт хийх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад үүргүүд

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
Front-end хөгжүүлэгч - BrightOn LLC /SAM App/

Front-end хөгжүүлэлт хийх
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад үүргүүд

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
Системийн шинжээч /Бизнесийн шинжээч/_TUSS LLC

1. Хэрэглэгч байгууллагын дата-нд мониторинг, дүн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах
2. TUS D+ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид хүргэх
3. Системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, дүгнэлт гаргах
4. Байгууллагын үйл ажиллагаанд системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, танилцуулах
5. Байгууллагуудад ТУС Д+ бүтээгдэхүүнийг хүргэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-07-21
Хүний нөөцийн менежер

1. Холдингийн хэмжээнд хүний нөөцийн менежерийн үүргүүдийг гүйцэтгэх
2. Хүний нөөцийн дүрэм, журам, аргачлал боловсруулах
3. Холдингийн хэмжээнд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
4. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт хийх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-07-21
Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Холдингийн компаниудын оролцогч талуудтай хамтран ажиллахад шаардлагатай мэдээллийг хүргэх нэгтгэсэн урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах
Холдингийн компаниудын ажилтан, түнш, хэрэглэгч, олон нийттэй үр дүнтэй, тогтвортой хамтран ажиллахад шаардлагатай мэдээллүүдийг боловсруулах, түгээх
Холдингийн компаниудын ажилтан, түнш, хэрэглэгч, олон нийтэд түгээж буй мэдээллийн чанарт мониторинг хийх
Холдингийн компаниудын ажилтан, түнш, хэрэглэгч, олон нийтэд түгээж буй мэдээллийг уялдуулах
Холдингийн компаниудын ажилтан, түнш, хэрэглэгч, олон нийтэд мэдээлэл түгээх шийдэл хөгжүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-07-21
Backend хөгжүүлэгч - Same Space LLC

-Програм хангамж, системийн хөгжүүлэлтийн ажлууд хийж гүйцэтгэнэ.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-07-21
Системийн шинжээч /Сократус Студио ХХК/

1. Гарааны компаниудын дата-нд мониторинг, дүн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах
2. Гарааны компаниудад менежментийн суурь шийдлүүдийг суурилуулах, төгөлдөржүүлэх
3. Системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, дүгнэлт гаргах
4. Байгууллагын үйл ажиллагаанд системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, танилцуулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-07-20
Чанарын менежер / Гарааны Эс Ти Эс Фүүдс ХХК /

1.Үйлдвэрлэлийн бүхийл шатдамжлагад хяналт тавих,
2.Бүтээгдэхүүнийг шинжилгээнд хамруулах,
3.Ажилчдад эрүүл ахуйн хяналт тавих
4.Журам заавар боловсруулах
5.Ажмлчдад сургалт орох

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-07-18
Борлуулагч ажилд авна / Эс Ти Эс Фүүдс ХХК /

1.Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу үүрэг гүйцэтгэнэ
2.Борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг зорин ажиллана.
3.Брендийг сурталчлах,идэвхжүүлэх
 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Үйлдвэрийн нярав / Эс Ти Эс Фүүдс / ХХК4 цаг 44 минутын өмнө
  2. Мэдээллийн технологийн ажилтан /Биз-Интел/8 сарын 10. 16:17
  3. Нягтлан бодогч8 сарын 10. 10:12
  4. Оффис менежер /О энд Партнерс/8 сарын 9. 16:47
  5. Нягтлан бодогч /Тод-Ус/8 сарын 9. 11:26

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Гүнд инвестмент холдинг групп. 1997-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.