Монгол English
Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Реженси Резиденс 201 тоот

Гүнд инвестмент холдинг групп - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-12-02
Сургалтын менежер /ЗСДС/

Сургалтын идэвхижүүлэлтийг хийж суралцагчдыг бүрдүүлэх,
Сургалт зохион байгуулах,
Сургалт зохион байгуулахад шаардлагатай бусад шийдлүүдийг боловсруулах.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-12-02
Нягтлан бодогч

Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах
Бэлэн мөнгөний орлого, зарлага, харилцахын зарлагын гүйлгээг хийж, бүртгэх
Авлагын бүртгэл, үлдэгдлийг хянах
Бараа материал, хангамжийн материалын орлого, зарлагыг бүртгэх, тооллого хийх
Урьдчилж төлсөн тооцоо, зардлыг бүртгэх
Эргэлтийн бус хөрөнгийн бүртгэл хийх
БХӨТөлбөр болон УХӨТөлбөрийн бүртгэл хийх
Хөндлөнгийн аудитаар аудитлагдах
НӨАТ-ын падааныг бүртгэх ,тайлан гаргах
Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх, хянах, гүйлгээг бүртгэх, тайлан бэлдэх
Хангамжийн тооцоог хянаж шалгах , гүйлгээг бүртгэх
Бусад ажил гүйлгээнүүдийг бүртгэх.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-25
Оффис менежер /Хүлэгүүд Спорт Менежмент ХХК/

Үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих
Байгууллагын албан хэргийг хөтлөх
Байгууллагын хурал, уулзалт, сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах болон өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Гэрээ байгуулах, холбогдох бичиг баримтуудыг архивлан хадгалах
Уулзалт бусад арга хэмжээний тэмдэглэл хөтлөх
Хүний нөөцийн материал, хувийн хэргийг хөтлөх
Үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа хийх, танилцуулга хийх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-28
Тогооч

Бэлтгэсэн хүнсний түүхий эдээр батлагдсан жорын дагуу бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх /хоол хийх/
Түүхий эдийг бэлтгэх ажилд хяналт тавих
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журмыг мөрдөж ажиллах
Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг дулааны боловсруулалтанд оруулах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-25
Маркетингийн мэргэжилтэн

Маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх,
Брэндийн концепцыг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх,
Брэндийн сошиал медиа сувгуудыг өдөр тутам хөтлөх.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-25
Нягтлан бодогч /ЗСДС/

Байгууллагын жилийн төсвийг боловсруулан батлуулах
Байгууллагын мөнгөн урсгалын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах
Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийг Od ERP программ ашиглан хөтлөх
Байгууллагын санхүүгийн баримтыг үдэж, архивлах
Үндсэн хөрөнгийн тооллогыг хийх
Байгууллагын орлогын мэдээг гаргаж хүргүүлэх
Байгууллагын зарлагын мэдээг гаргаж хүргүүлэх
Байгууллагын ажилтнуудын НД-ийн дэвтэрт бичилт хийж баталгаажуулан, НД-ийн тайлан гаргаж дүүргийн НДГ-т хүргүүлэх
Мониторинг хийх, сар бүр зорилгын хэрэгжилтийг дүгнэх
Компанийн санхүү болон татварын тайланг бэлтгэх хүргүүлэх
Жилийн санхүүгийн тайланг хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар шалгуулж засаж сайжруулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-22
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

1. Холдингийн хэмжээнд хүний нөөцийн менежерийн үүргүүдийг гүйцэтгэх
2. Хүний нөөцийн дүрэм, журам, аргачлал боловсруулах
3. Холдингийн хэмжээнд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
4. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт хийх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-21
Борлуулалтын мэргэжилтэн /Шимт боловсрол ХХК/

-Худалдан авагчдад бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлах, таниулах, харилцаа тогтоох, гэрээ байгуулах, захиалга авах
-Хэрэглэгчийн эрэлт хүсэлтийг судлах, бүтээгдэхүүнээ тайлбарлах, хэрхэн хэрэглэх талаар зөвлөгөө өгөх
-Барааны үнэ, худалдах нөхцөл, төлбөр төлөх, нөхцөлийг тайлбарлах
-Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг төлөвлөх, зардлыг тооцоолох
-Худалдан авагчдад бараа бүтээгдэхүүнийг таниулах, бүтээгдэхүүний эрэлтийг бий болгох, сурталчлах, борлуулалтыг идэвхижүүлэх, хэрэглэгчийн урамшуулах
-Сурталчилгааны шинэ санааг гаргагч, медиа төлөвлөгч, судлаачидтай хамтран ажиллах, үр нөлөө бүхий арга хэлбэрийг илэрхийлэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-28
UX/UI Designer /ТУС Солюшн ХХК/

Програмын цэсний ангилал, дарааллыг боловсруулах
Програмын хар зураглал боловсруулах
Програмын хуудсуудын дизайныг боловсруулах.
Програмын дизайнд хэрэглээний түвшинг тогтоох, анализ хийх
Ижил төстэй програмуудыг судлаж, харьцуулж дүгнэх
Програмын ерөнхий концепцд саналаа өгөх
Программын техникийн шалгууруудыг тодорхойлсонд саналаа өгөх
Дижитал шийдлийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт тавиж, саналаа өгөх
Дижитал шийдэл хүлээлцэх, нутагшуулах дүгнэлтэд саналаа өгөх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-28
Даатгалын үйлчилгээний менежер /National life ХХК/

1. Харилцагчдад борлуулалтын дараах халамжлах үйлчилгээг үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх
2. Даатгуулагч хамт олон, хувь хүн болон харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээг тайлбарлан таниулах
3. АБТ-д заасан үүргүүд

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-28
Даатгалын үйлчилгээний менежер /National life ХХК/

1. Харилцагчдад борлуулалтын дараах халамжлах үйлчилгээг үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх
2. Даатгуулагч хамт олон, хувь хүн болон харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээг тайлбарлан таниулах
3. АБТ-д заасан үүргүүд
 
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-28
Даатгалын эмч /National life insurance/

1. Байгууллага болон хувь хүний урт хугацааны даатгалд эрсдэлийн үнэлгээ хийх
2. Эмнэлэг болон бусад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудтай хамтран ажиллах 
3. Давхар даатгалтай даатгалын эрсдэлийн үед мэдээллийн урсгалын хариуцан ажиллах 
4. АБТ-д заасан бусад үүргүүд

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-11
Оффис менежер / Гарааны Эс Ти Эс Фүүдс / ХХК

1.Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу.

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-28
Системийн шинжээч /Сократус Студио ХХК/

1. Гарааны компаниудын дата-нд мониторинг, дүн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах
2. Гарааны компаниудад менежментийн суурь шийдлүүдийг суурилуулах, төгөлдөржүүлэх
3. Системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, дүгнэлт гаргах
4. Байгууллагын үйл ажиллагаанд системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, танилцуулах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-28
Хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн-Сократус Студио ХХК

Компанийн үнэлгээ хийх
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж тооцох
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө боловсруулах
Санхүүгийн загвар боловсруулах
Төслийн санхүүжилтийн хувилбар боловсруулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-21
Оффис менежер /Сократус Студио ХХК/

Үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих
Байгууллагын албан хэргийг хөтлөх
Байгууллагын хурал, уулзалт, сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах болон өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, холбогдох бичиг баримтуудыг архивлан хадгалах
Уулзалт бусад арга хэмжээний тэмдэглэл хөтлөх
Хүний нөөцийн материал, хувийн хэргийг хөтлөх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-24
Програм хөгжүүлэлтийн инженер /ТУС Солюшн ХХК/

 Хөгжүүлсэн програмын алдаа доголдол bug-ыг илрүүлж, арилгах
Програм хөгжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх санаачлага гаргах.
Хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн програмын техникийн шалгууруудыг тодорхойлох /ERD, Sequence, C4 Diagram/
Програмын код хөгжүүлэлт хийх. /Front end хөгжүүлэлтийн суурь мэдлэгтэй байх, Back-end хөгжүүлэлтийн туршлагатай байх/
Програмыг deploy хийхэд шаардлагатай ур чадварыг эзэмшсэн байх.

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-24
Маркетингийн мэргэжилтэн /ТУС Солюшн ХХК/

Маркетингийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулах
Маркетингийн судалгаа хийх
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зорилтот хэрэглэгчид итгүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, бусад арга хэмжээнд оролцох
Зорилтот хэрэглэгчтэй уулзалт хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-10
График дизайнер /Mevento LLC/

- Сургалтын зураг авалт, видео эдитийг хариуцаж гүйцэтгэх
- Social сувгууд дээр байрших бусад шаардлагатай постер, thumbnail-ийг  хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-11-16
Борлуулалтын менежер /Гарааны Эс Ти Эс фүүдс ХХК/

Орчин үеийн зах зээлийн чиг хандлага, шинэ арга аргачлал, шинэ технологийг байгууллага, албандаа нэвтрүүлэх
Борлуулалтын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах
Борлуулагч нарыг чиглүүлэх, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих
Борлуулалтын сувгуудыг идэвхтэй байлгана
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил гүйцэтгэнэ. 

 
 
 
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-16
Технологи, инноваци хариуцсан мэргэжилтэн

Компаниудын үйл ажиллагаа явуулж буй салбарт шинээр гарч байгаа технологийн судалгааг хийх
Төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дижитал шийдлүүдийн судалгаа хийх
Хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх дижиталжуулах ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих
Дижитал платформуудын ашиглалтыг идэвхжүүлэх, ашиглах ур чадваруудыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах арга замуудыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Компаниудын дижитал платформуудын хэвийн үйл ажиллагаа, хөгжүүлэлтийн явцад хяналт тавих
Сайжруулалт, шинэчлэлт хийх шаардлагатай мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжүүдийг тодорхойлох

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-11-02
Мэдээлэл технологийн инженер /Рийч Пойнт ХХК/

1. Барилгын дотоод сүлжээ, тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах, илрүүлсэн доголдлыг арилгах
2. Мэдээлэл технологийн тусламж үйлчилгээг загвар, гэрээний дагуу түрээслэгч байгууллагуудад үзүүлэх
3. Мэдээлэл технологийн засвар, суурилуулалт, шинэчлэл хийх ажлын тоо хэмжээ, зураг төсөл, холбогдох зардлыг төлөвлөж, гүйцэтгэлд хяналт тавих
4. Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашигладаг дижитал шийдэл, платформуудыг төгөлдөржүүлэх
5. Шинэ технологи, дэвшилтэт шийдлийн судалгаа хийх, оновчтой санал, санаачилга гаргах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-10
Хэрэглэгчийн хөгжлийн менежер /ТУС Солюшн ХХК/

TUSS D+ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид танилцуулга хийж, борлуулах
Хэрэглэгч байгууллагад дижитал шийдлийг нэвтрүүлэх
Байгууллагын үйл ажиллагаанд системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, танилцуулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. Сургалтын менежер /ЗСДС/4 минут 24 секундын өмнө
  2. Нягтлан бодогч4 минут 48 секундын өмнө
  3. Оффис менежер /Хүлэгүүд Спорт Менежмент ХХК/11 сарын 25. 11:17
  4. Тогооч11 сарын 28. 17:30
  5. Маркетингийн мэргэжилтэн11 сарын 25. 11:18

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Гүнд инвестмент холдинг групп. 1997-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.