Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, БГД 20-р хороо ЭӨЧ-186 Ажилчны 1-р гудамж Эс Би төв 4 давхар

MBC ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-02-25
Барилгын туслах инженер

Барилга угсралтын ажил явагдаж байгаа талбайн зохион байгуулалтыг хангах
Барилгын ахлах инженерийн удирдлаганд ажиллах

2021-02-25
Барилгын ахлах инженер

Барилга, байгууламжийг зураг төслийн дагуу угсаргч барих ажлыг удирдан зохион байгуулах, барилгын норм, дүрэм, стандарт, техникийн нөхцлийн шаардлагыг хангах, хяналт тавих зэрэг үүрэг гүйцэтгэнэ
Барилга байгууламжийг зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг удирдан зохион байгуулж, хяналт тавиж ажиллах
Төслийн газар дээр барилга угсралтын ажил, үйл ажиллагаа, засварын ажлуудыг удирдах
Материал, тоног төхөөрөмж, ажиллах хүчний тоо хэмжээ, үнэ өртгийг тооцоолон төслийн бодит хэрэгжих боломжийг тооцоолох
Барилга угсралтын ажлын чанар болоод хугацаанд хяналт тавьж, талбайн ажлын уялдааг хангах; 
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх, мэдээллээр хангах

2021-02-25
ХАБЭА ажилтан

Ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг зохион байгуулж, сургалт дүрэм журмыг мөрдлөг болгон хэвшүүлэн ажиллуулах
Талбай угсралтын ажилд ажилтнуудын ХАБЭА-ийн ажлын зохистой орчныг бүдүүлэх, үйлдвэрлэлийн осол,мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээ авах,
Шууд ба шууд бус удирдах албан тушаалтанд, ажилчдад ХАБЭА-н стандартын дагуу ажиллаж буйд хяналт, шаардлага тавин аюулгүй ажиллагааг мөрдүүлж ажиллах, зааварчилгааг тухай бүрт өгөх

2021-02-25
Барилгын нярав

Үндсэн болон бараа материалын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж байнгын бүртгэж хянаж, эмх цэгцтэй байдал, хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан, орлого зарлагын хөдөлгөөнийг бүртгэж, НББ-ийн анхан шатны бичиг баримт хөтлөх.

2021-02-25
Барилгын инженер

Барилга байгууламжийг зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг удирдан зохион байгуулж, хяналт тавиж ажиллах
Барилгын норм, дүрэм, стандарт, техникийн нөхцлийн шаардлагыг хангаж ажиллах, 
Удирдлага болон ИТА-аас өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх, мэдээллээр хангах
Ажлын төлөвлөгөөний дагуу багаа үр бүтээлтэй удирдан ажиллах
Барилга угсралтын ажлын чанар болоод хугацаанд хяналт тавьж, талбайн ажлын уялдааг хангах; 

2021-02-11
Арматурчин

Барилгын зураг төслийн дагуу барилгын талбайд бетон цутгалтын өмнө арматур төмрийг зангидаж бэлдэх ажлыг гүйцэтгэнэ

2021-02-11
Цахилгаанчин

Төслийн дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжийн цахилгааны угсралт суурилуулалт, холболт, туршилт тохируулгын ажлыг Захиалагчийн шаардлага, холбогдох норм стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх

2021-02-11
Механикийн ахлах ажилтан

Төслийг төлөвлөсөн хугацаандаа, ажлын зураг төслийн дагуу чанарын өндөр түвшинд, аюул осолгүй амжилттай хэрэгжүүлэхэд Барилга угсралтын болон Төслийн удирдлагын менежментийн арга барилаар амжилттай гардан гүйцэтгэх

2021-02-11
Цахилгааны супервайзор

Төслийн барилга угсралтын ажлыг төлөвлөсөн хугацаандаа , ажлын зураг төслийн дагуу чанарын өндөр түвшинд, аюул осолгүй амжилттай хэрэгжүүлэхийн тул барилга угсралтын талбайг анхан шатны удирдлагаар хангаж ажлыг тасралтгүй үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлэх

2021-02-11
Барилга угсралтын ахлах ажилтан

Төслийг төлөвлөсөн хугацаандаа, ажлын зураг төслийн дагуу чанарын өндөр түвшинд, аюул осолгүй амжилттай хэрэгжүүлэхэд Барилга угсралтын болон Төслийн удирдлагын менежментийн арга барилаар амжилттай гардан гүйцэтгэх

2021-02-11
Агуулахын ажилтан

Агуулахын бараа материалын орох гарах хөдөлгөөн, байршуулалт, хадгалалт зэрэг өдөр тутмын үйл ажиллагааг стандарт шаардлагын дагуу ханган ажиллах

2021-02-03
Carpenter /Мужаан/

Оюу Толгой Төслийн бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд хийгдэж буй уурхайн гүн дэх барилга бүтээцийн арматур, хэв хавшмал угсралт мөн металл болон бетон хийц, газар шорооны ажлыг захиалагчийн шаардлага , холбогдох норм стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

2021-02-03
Mechanical worker /Механик засварчин/

Төслийн бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд хийгдэж буй уурхайн гүн дэх дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжийн механизм болон халаалт агаар сэлгэлтийн угсралт суурилуулалт, холболт туршилт тохирууллагын ажлыг холбогдох стандарт нормын дагуу хийж гүйцэтгэх

2021-02-03
Welder /Гагнуурчин/

Төслийн талбай дахь барилгын металл хийцийн угсралтын цахилгаан нуман болон хагас автомат гагнуур, хийн гагнуур /аргон/ болон хагас автомат гагнуур хийх, таслах өнгөлөх, шугам хоолойг өнгөлөх зэрэг ажил гүйцэтгэх

2021-02-03
Mechanical fitter / Rigger /Оосорлогч дохиочин/

Агуулах ложистик хариуцсан багийн үйл ажиллагааны хүрээнд нэмэлт хүн хүч шаардахуйц ачаа барааг биеэр зөөвөрлөх, машин механизмаар ачаа бараа зөөвөрлөх үед операторт оосорлогч болон дохиочны үүрэг гүйцэтгэн туслах

2021-02-03
E&I supervisor /Цахилгааны инженер/

Компанийн хэрэгжүүлж байгаа барилгын төслийн цахилгаан хангамж, угсралтын ажлын нэгдсэн стандарт, техникийн шаардлагыг мөрдүүлэх
Төслийн цахилгаан хангамж, угсралтын ажил түүний зураг төсөл, төсөвт өртөг, төлөвлөлт, материал хангамжийн асуудлыг компанийн холбогдох нэгж, гүйцэтгэгч байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицууулах
Төслий нцахилгаан хангамж, угсралтын ажлын хэрэгжилтын явц, гүйцэтгэл болон хэрэглэгдэх материал, технологид мэргэжлийн болон чанарын хяналтыг хэрэгжүүлэх
Төслийн цахилгаан хангамж, угсралтын ажилтай холбогдох болон дэд бүтцийн баримт бичгийн бүрдлийг хангах
Төслийн цахилгаан хангамж, угсралтын ажил, түүнд хэрэглэгдэх материал, шинэ технологитой холбогдох бүх чиглэлийн судалгаа, сургалт, туршилтыг хариуцах
ХАБЭА-н үйл ажиллагааны найдвартай ажиллагааг хангах, хэрэгжүүлэх

2021-02-03
Civil supervisor /Барилгын ахлах ажилтан/

Гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэж буй барилгын ажлуудыг удирдан тэдгээрийн гүйцэтгэлийг хуваарь, зардал, чанарын шаардлагуудыг хангаж буй эсэхэд хяналт тавих.
Гүйцэтгэгчид ажлыг аюулгүйгээр, аюулгүй ажиллагааны төлөвлөгөөний дүрэм, журам, төслийн журамд нийцүүлэн гүйцэтгэж буй эсэхэд хяналт тавих.
Барилгын эрсдэлийн үнэлгээний үйл явцуудад оролцон төлөвлөсөн ажлыг аюулгүй, төслийн талбарын дүрэм журамд нийцсэн байдлаар гүйцэтгэхэд анхааран ажиллана.
Ажлын зөвшөөрлүүд, бараа материал, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, ажиллах хүчин зэргийг зохицуулах гэх мэт төслийн төлөвлөгөөг гарган биелэлтэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллана.
Барилгын бүхий л үйл ажиллагааг хангалттай төлөвлөхөд нь төслийн оролцогч талуудтай харилцан, хувь нэмрээ оруулах, төлөвлөгөөнөөс өөрчлөгдсөн аливаа тохиолдлыг мэдээлэх.
Гүйцэтгэгчдээс гаргасан талбайн инженерчлэлтэй холбоотой асуулт, асуудлууд, өөрчлөлтүүдэд дэмжлэг үзүүлэн харилцан хамтран ажиллана.
Төсөлтэй холбоотой баримт бичгийн бүрдүүлэлт, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж шаардлагатай засаж залруулах арга хэмжээнүүдийг авах.
Зураг төсөл барилгын гүйцэтгэлд стандарт, техникийн нөхцөлийн дагуу магадлалыг гүйцэтгэж, шаардлага хангаагүй зүйлсийг мэдээлэх.
Төр болон засгийн газрын агентлагуудаас тавьсан бүх шаардлагыг хангуулах тал дээр төслийн ЧБ/ЧХ-ын багтай харилцан хамтран ажиллах.
Гүйцэтгэлийн үр дүнг бодитоор сайжруулах инженерчлэлийн болон барилгын аргачлалуудад хийх өөрчлөлтүүдийг тодорхойлох.
Өдөр тутмын болон долоо хоног бүрийн тайланд ажлууд, явц/гүйцэтгэл, төлөвлөгдөөгүй асуудлуудын төлөвийг тусгадаг байх.
Ажлын байран дах зааварчилгаа болон сургалтын хөтөлбөрүүдээр дамжуулан ажиллах хүчний мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд туслах

2021-02-03
HSE advisor /ХАБЭА-н ахлах ажилтан /

МУ-ын ХАБЭА-н тухайн хууль  болон салбарын бусад холбогдох хууль, дүрэм , стандартад нийцсэн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
Компанийн аюулгүй үйл ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах
Байгууллагаас болон төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагаас гаргасан дүрэм журмыг дагаж мөрдүүлэх тайлан болон бусад бичиг баримтийн бүрдүүлэлтийг цаг тухайд нь тайлагнаж байх
Компанийн хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн эрсдлийн үнэлгээг хийж, гарч болох аюул осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хурдан шуурхай арга хэмжээ авч ажиллах
 

Ажлын байрны зарууд

  1. Барилгын туслах инженер2 сарын 25. 17:02
  2. Барилгын ахлах инженер2 сарын 25. 16:47
  3. ХАБЭА ажилтан2 сарын 25. 16:44
  4. Барилгын нярав2 сарын 25. 16:36
  5. Барилгын инженер2 сарын 25. 16:33

Фэйсбүүк хуудас

© MBC ХХК. 1998-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.