Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Монгол Эм Импэкс Концерн

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Дефектар /Хөвсгөл аймаг/

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн стандартын дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах; Тендерийн эм бараа бэлтгэх;  Импортын болон дотоодын гэрээ, тусламжаар ирсэн эм, барааг хүлээн авч орлого авах, дээж авч чанарын менежерт хүлээлгэн өгөх,  хадгалах;  Эм барааны тооллого хийх; 

Салбарын захирал /Хөвсгөл аймаг/

Салбар эм хангамжийн бизнес төлөвлөгөө, стратегийг боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Салбар эм хангамжийн борлуулалт, үр ашиг, зах зээлд өрсөлдөх чадвар болон эзлэх хувь хэмжээг дээшлүүлж, шинэ санал санаачлага гарган ажиллах Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, удирдлагаар хангаж ажиллах

НЯГТЛАН БОДОГЧ (Сэлэнгэ аймагт)

Санхүү, тайлан бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Компанийн тайлан балансыг цаг хугацаанд нь гаргах Удирдлага болон татвар НББ-ийн бодлого, санхүүгийн заавар журмуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, дагаж мөрдөх Бараа материалын бүртгэлийг стандартын дагуу бүртгэж, тайлагнах Бараа материалын эргэц, үлдэгдэл, нөөцөд хяналт тавих Бараа материалын тооллого хийж, үр дүнг тайлагнаж холбогдох бүртгэлүүдийг хийх Борлуулалтын орлого, кассын ажил гүйлгээг тулган баталгаажуулах Эд хариуцагчидтай тооцоо нийлж баталгаажуулах

Түгээлтийн жолооч /Дархан-Уул аймаг/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ

ЭХНТ - Эрхлэгч /Дархан-Уул аймаг/

Эмийн сангийн стандартын дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах Иргэдэд эм, барааны зөвлөмж үйлчилгээг үзүүлэх, борлуулалт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх

ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ/Улаанбаатар хот

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ

Эмийн сангийн эрхлэгч /Дархан-Уул аймаг/

Эмийн сангийн стандартын дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах Иргэдэд эм, барааны зөвлөмж үйлчилгээг үзүүлэх, борлуулалт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх

Дефектар /Говь-Алтай аймаг/

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн стандартын дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах; Тендерийн эм бараа бэлтгэх;  Импортын болон дотоодын гэрээ, тусламжаар ирсэн эм, барааг хүлээн авч орлого авах, дээж авч чанарын менежерт хүлээлгэн өгөх,  хадгалах;  Эм барааны тооллого хийх; 

Жор баригч /Говь-Алтай/

Эмийн сангийн стандартын дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах Иргэдэд эм, барааны зөвлөмж үйлчилгээг үзүүлэх, борлуулалт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх

Жор баригч /Өмнөговь аймаг/

Эмийн сангийн стандартын дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах Иргэдэд эм, барааны зөвлөмж үйлчилгээг үзүүлэх, борлуулалт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх

Эмийн сангийн эрхлэгч /Ховд/

Эмийн сангийн стандартын дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах Иргэдэд эм, барааны зөвлөмж үйлчилгээг үзүүлэх, борлуулалт хийх Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, удирдлагаар хангаж ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх

Борлуулалтын менежер / Гоо сайхан бусад/

Харилцагч байгууллагуудтай компанийг төлөөлөн хамтран ажиллах;  Хариуцсан сувгийн борлуулалтын цэг бүрд өөрийн брэндийн бараа бүтээгдэхүүнийг байршуулах; Харилцагчийн тоо, борлуулалтын цэгийг нэмэгдүүлэх;  Борлуулалтын эргэн төлөлтийг хариуцах, эргэцийг сайжруулан ажиллах;  

Захиалга хүлээн авагч /ЭХНТ/

Эм барааны захиалга хүлээн авах, захиалгын дагуу төлбөр тооцоо хийлгэх; Шинэ харилцагчийн тоог байнга нэмэгдүүлэх, харилцагчийг халамжлах, эргэх холбоог бий болгох;  Борлуулалтыг өсгөх, борлуулалтын төлөвлөгөө биелүүлэх; 

Харилцагчийн менежер

Харилцагчтай уулзалт хийх, компанийг төлөөлөн худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулах; Харилцагчтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, харилцагчийн тоог байнга нэмэгдүүлэх;  Захиалга авах, худалдан авалтыг идэвхжүүлэх, борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх;  Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, борлуулалтын акц, урамшуулал, маркетингийн идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааг мэдээлэх танилцуулах;  Хариуцсан бүсийн харилцагчдын /эмнэлэг, эмийн сан/ худалдан авалт, борлуулалтын дүнд шинжилгээ хийх;

МАРКЕТИНГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Маркетингийн албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, багийн гишүүдийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх;  Компанийн богино, дунд, урт хугацааны зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн Маркетингийн бодлого, стратеги боловсруулж холбогдох үйл ажиллагааг хууль, дүрэм журамд нийцүүлэн оновчтой, үр дүнтэй зохион байгуулах;  Брэнд бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт, хэрэглэгчийн судалгаа тайлагнал, борлуулалтын анализ, CRM & дата анализ, маркетингийн олон талт шинэ санаа санаачилга, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тулгуурласан маркетингийн төлөвлөлтийг бэлтгэх, тайлагнах, хэрэгжүүлэх;  Компанийн брэндинг, өнгө төрх тодорхойлох, борлуулалтын баг, бүтээгдэхүүн төлөвлөлтийн багтай нягт уялдаа холбоотой ажиллаж байгууллагын борлуулалтын төлөвлөгөөг хангаж ажиллах; 

ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР Эм зүйч /Сонгинохайрхан, Орбит/

Компанийн агуулах, түгээлтийн үйл ажиллагаанд шаардагдах чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх; Эм бараа бүтээгдэхүүний нөөц, хадгалалт, түгээлтэд хяналт тавих; Импортын болон дотоодоос татан авч буй эм бараа бүтээгдэхүүнд чанарын хяналт тавих; Ажлын тайлан, төлөвлөгөө боловсруулах, танилцуулах;

ХЯНАЛТЫН НЯ БО (ОРОН НУТАГ ДАХ САЛБАР ХХК ХЯНАХ)

Салбар компаниудын нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх, зөвлөн чиглүүлэх Гадаад, дотоод санхүүгийн тайлагналд хяналт тавих, дотоод хяналт хийх Бүртгэлийн үнэн зөв байдлыг хянах Тодруулах бичилт хийх Бүртгэл, дансын бичилтийг хянах Салбар, нэгжүүдийн борлуулалтын орлого, авлага, өглөг, бараа материалын ажил гүйлгээ болон бүртгэлд хяналт тавих Шаардлагатай тохиолдолд орон нутагт томилолтоор ажиллах

БҮС ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР /Орон нутгийн салбар/

Хариуцсан салбар эмийн сангийн борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавьж дүн шинжилгээ хийх; Ажилтнуудыг шууд удирдлагаар ханган, удирдан зохион байгуулах, ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх  Эм бараа бүтээгдэхүүний захиалга, үлдэгдэл, нөөц, эргэцэд  хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх; Өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийг ажилтнуудаар хангуулан ажиллах, зөвлөн чиглүүлэх; Борлуулалт, маркетингийн идэвхжүүлэлтийн ажлыг дэмжиж хамтран ажиллах; Үйлчлүүлэгчийн гомдол саналыг шийдвэрлэх;

Сошиал контент хөгжүүлэлт хариуцсан дизайнер

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасны дагуу ажиллах;  Дизайны төслийг чанартай цаг тухайд нь дуусгах; Дизайн төслүүдийн туршид шилдэг туршлага, оновчлолын талаар зөвлөлдөх; Олон төрлийн медиа болон график дизайны программ хангамжтай ажиллах; Брэндийн удирдамжийн хүрээнд компанийн өнгө төрхийг бүтээлч байдлаар бүтээх; Сошиал орчинд хэрэглэгчдийг таних судалгаа хийж сошиал стратеги боловсруулж, хэрэгжүүлэх;  Дижитал болон хэвлэх зориулалттай төрөл бүрийн материалыг бүтээх; 

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Их тойруу-39, Компаний өөрийн байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.