Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Монкон Групп ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Ашиглалт хариуцсан менежер / Омоте Проперти Менежм

Ашиглалтын албыг чиг үүргийн удирдлагаар хангаж, удирдан зохион байгуулах Ашиглагч байгууллагатай харилцах харилцааг зохицуулах АБТ-д тусгагдсан бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.

СИСТЕМ ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН /Омоте Проперти Менежмент

Компанийн хэрэгжүүлж ашиглалтанд оруулсан орон сууцны хорооллын УДИРДЛАГЫН НЭГДСЭН СИСТЕМ (Home automation)-ийг ашиглан системд хяналт тавих, үйл ажиллагаа болон оршин суугчдад гарсан аливаа асуудлыг холбогдох нэгжид шуурхай мэдээлэл өгч шийдвэрлүүлэх, мөн хотхоны оршин суугчдыг нэгдсэн систем ашиглалтын заавар, зөвлөгөөг зайнаас өгч бүрэн мэдээллээр хангаж ажиллах.

Оюу толгойд ажиллах Цахилгаанчин UES

Оюу Толгойд гадаргын төсөлийн дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжийн цахилгааны угсралт суурилуулалт, холболтын ажлыг холбогдох норм стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх.  Ахлах ажилтны өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд чанартай мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх

УУРХАЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ /ЭГЭ МАЙНИНГ ХХК/

Байгууллагуудын авлага, өглөгийг хариуцаж тооцоо нийлэх Уурхайн бараа материал, үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг хянах, хариуцан ажиллах Ажилтнуудын цаг бүртгэлийг гаргах, хянах Нярвуудын үйл ажиллагааг хянаж, чиг үүргээр хангаж удирдан ажиллах Нягтлан бодох бүртгэлийн бусад үндсэн үүргүүдийг гүйцэтгэх

Төслийн ахлах инженер /Энержи Вист ХХК/

Тухайн төслийг удирдан зохион байгуулж цаг тухайд мэдээлэл өгөх  Барилгын ажлын график төлөвлөгөө боловсруулах, Төлөвлөгөөний дагуу ажиллах Барилга угсралтын ажил технологийн горимын дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавих Гэрээт болон туслан гүйцэтгэгч компаниудын ажилд хяналт тавих, ажлыг шалгаж хүлээж авах, зөрчил дутагдлыг арилгуулах Хөдөлмөрийн аюулгүй  байдлыг зөрчилгүй байлгаж аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэн ажиллах  Барилгын материалын тоо хэмжээ, зарцуулалтад хяналт тавих Үйлдвэрийн болон менежментийн ажилтнууд бусад инженерүүдтэй байгууламжийн дизайн, барилга угсралтын ажлуудын талаар захиалагчийн зөвлөгөө өгөх; Барилга угсралтын явцад үүссэн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх, гарсан доголдлын шалтгааныг судалж тодорхойлох, сэргийлэх арга хамжээ авах; Барилга байгууламжийг улсын комисст хүлээлгэн өгөх, холбогдох бичиг баримтын бүрдүүлэлтэд хяналт тавих;

Талбайн инженер /Энержи Вист ХХК/

Барилга угсралтын ажлыг зураг төсөл, БНБД, чанарын шаардлага, техникийн шаардлага, ажлын аргачлал, технологийн картын дагуу гүйцэтгэгч компаниар гүйцэтгүүлэх, туслан гүйцэтгэгчийн өдөр тутмын барилга угсралтын ажил батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байгаа эсэхэд хяналт тавих, өдөр тутамд тайлагнах болон талбайг зохион байгуулж ажиллах;

Санхүүгийн шинжээч "Вертмон Пропертис" ХХК

Судалгаа, шинжилгээ хийх Шинжилгээнд тулгуурлан төслийн санхүүгийн тооцоолол, санал боловсруулах Хөрөнгө оруулалтын төсөв, төлөвлөгөө зохиох, санал боловсруулах Хөрөнгийг эргэлтэнд оруулах, ашигт ажиллагааны тооцоолол хийх Компанийн төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах, хяналт тавих

Тооцооны нягтлан бодогч /Энержи Вист ХХК/

Санхүүгийн бүх төрлийн туслах тайлангуудыг гаргах, ерөнхий нягтлан бодогчийн ажилд дэмжлэг үзүүлэх Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын цалин хөлсний тооцоог бодох, олгох, тайлагнах Бараа материал болон касс бүртгэл хариуцах Шаардлагатай үед аж ахуй нэгжийн тайлан гаргах боломжтой

Тооцооны нягтлан бодогч - Монкон Консорциум ХХК

- Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай холбоотой бүхий л хууль дүрэм, зааврын хэрэгжилтийг стандартын хүрээнд гүйцэтгэх  - Байгууллагын дотоодод мөрдөгдөх бүртгэлийн заавар, журам, анхан шатны бүртгэлийн маягтууд болон зааварчилгааг стандартын хүрээнд гүйцэтгэх  - Мөнгөн хөрөнгө, хангамж, ажилтны цалин хөлс бодох, авлага өглөг, үндсэн хөрөнгө, эд хөрөнгийн ажил гүйлгээг цаг хугацаанд нь үнэн зөв бүртгэж , баримт бүрдэлийн бүрэн гүйцэт байдлыг хангаж ажиллах.  - Хугацаатай  үүрэгт ажлаа цаг тухай бүрд нь хугацаандаа биелүүлэх   - Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.  

Сантехникийн инженер / Энержи Вист ХХК/

- Барилга угсралтын талаар мэдлэгтэй; - Сантехник угсралтын төлөв байдлыг үнэлэх, хэвийн ажиллах горимыг тооцоолох, зураг төсөл зохиох, норм дүрмийн шаардлагыг хангах; - Барилгын хорших зураг төслийн дагуу угсрах ажлыг удирдан зохион байгуулах, инженерийн хяналт тавих; - Сантехник угсралтын явц, төлөвлөгөөний биелэлт болон материал, бүтэц, эдлэхүүний чанар, хийцэд зураг, төсөв, барилгын норм, дүрэм стандарт, техникийн нөхцөлийн дагуу хяналт тавих; - Сантехник материал, эдлэхүүнийг шаардлагатай тохиолдолд сайжруулах солих, угсралтын явцад өөрчлөлт оруулах Барилга байгууламжийг барих явцад захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх

Цонхны үйлдвэрийн дарга (UES)

Компанийн U window үйлдвэрийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах. 

Ахлах нягтлан бодогч (Рөүд вэй констракшн ХХК)

Нягтлан бодох бүртгэлийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт, Монгол улсын НББ-ийн тухай хууль, бусад эрхийн актуудын хүрээнд санхүүгийн тайланг бэлтгэх, тайлагнах, бүртгэл хөтлөлтийг явуулах, нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргах.

Ахлах нягтлан бодогч /Энержи Вист ХХК/

Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, компаний бодлогын бичиг баримт бичгийн хүрээнд бүртгэл хөтлөх , хэрэгжилтэнд хяналт тавих Санхүүжилт , зардлын тооцоог хянаж баталгаажуулах Компанийн сар, улирал, жилийн тайлан баланс нэгтгэн гаргах , удирлагад үнэн зөв мэдээ тайлан гаргаж танилцуулах Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтийг оновчтой зохион байгуулах, явцыг шинжлэх,удирдлагаар хангах, хяанлтыг хэрэгжүүлэх, бүртгэлийн алдааг засах, бүртгэлийн тогтолцоог хянах, сургалт зохион байгуулах Бүртгэл,санхүү,татварын эрсдэлийг илрүүлэх, урдчилан сэргийлэх,залруулах,мэдээллээр хангах, мэргэжлийн удирдлага, зөвлөгөө, сургалтаар хангах

ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ (Монкон Групп ХХК)

Төслийн явцад баримт бичгийн бүрдлийн менежментийн тогтолцоог хангахад төслийн удирдлагад дэмжлэг үзүүлэх Баримт бичгийн бүрдлийн зохион байгуулалтыг эрэмбэ, дэс дараатайгаар хангаж төслийн багийг тогтвортой мэдээллээр хангах Төслийн бүх үе шатанд төслийн баримт бичиг, зураг төслийн бэлэн байдлыг цаг алдалгүй хангах

САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ (Монкон Групп ХХК)

Судалгаа, шинжилгээ хийх Шинжилгээнд тулгуурлан төслийн санхүүгийн тооцоолол, санал боловсруулах Хөрөнгө оруулалтын төсөв, төлөвлөгөө зохиох, санал боловсруулах Хөрөнгийг эргэлтэнд оруулах, ашигт ажиллагааны тооцоолол хийх Компанийн төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах, хяналт тавих

Ахлах нягтлан бодогч "Вертмон Пропертис" ХХК

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг ОУ-н бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох тайланг хугацаанд нь бэлтгэх, тайлагнах, бүртгэл хөтлөлтийг явуулах НББ-н бүх модуль дээр ажиллах Тайлан мэдээ бэлтгэх, дотоод үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх; 

Япон хэлтэй талбайн инженер /Монкон Групп ХХК/

Барилгын стандарт, техникийн нөхцөл болон зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгүүлэх, хяналт тавих  

Хүний нөөцийн менежер /Урбан Инженеринг Спейшилстс

Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг хариуцан ажиллана Сургалт, олон нийтийн идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, зохион байгуулах Албан бичиг, захиргааны ажлыг хариуцан ажиллана  Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх

Ахлах нягтлан бодогч /Энержи Вист ХХК/

Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, компаний бодлогын бичиг баримт бичгийн хүрээнд бүртгэл хөтлөх , хэрэгжилтэнд хяналт тавих Санхүүжилт , зардлын тооцоог хянаж баталгаажуулах Компанийн сар, улирал, жилийн тайлан баланс нэгтгэн гаргах , удирлагад үнэн зөв мэдээ тайлан гаргаж танилцуулах Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтийг оновчтой зохион байгуулах, явцыг шинжлэх,удирдлагаар хангах, хяанлтыг хэрэгжүүлэх, бүртгэлийн алдааг засах, бүртгэлийн тогтолцоог хянах, сургалт зохион байгуулах Бүртгэл,санхүү,татварын эрсдэлийг илрүүлэх, урдчилан сэргийлэх,залруулах,мэдээллээр хангах, мэргэжлийн удирдлага, зөвлөгөө, сургалтаар хангах

Холбоо барих

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.