Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Мобиком корпораци ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
БОРЛУУЛАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

Борлуулалт үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд явуулах, соёлч боловсон түргэн шуурхай үйлчлэх; Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай борлуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга өндөрт байлгах; Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх; Борлуулалтын үйл ажиллагааны тайланг өдөр бүр тэмдэглэн хөтлөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах.

РАДИО СҮЛЖЭЭ ОНОВЧЛОЛЫН ИНЖЕНЕР

Радио сүлжээний шинэчлэл, өргөтгөл, сайжруулалттай холбоотой өгөгдлүүдийг хэрэглэгчийн гомдол, хүсэлт болон хийгдсэн хэмжилт, статистикийн үзүүлэлтэд тулгуурлан цуглуулж шаардлагатай бол засаж сайжруулах ажлыг хийх, Хөдөө орон нутагт томилолтоор ажиллах, Радио сүлжээний өдөр тутмын оновчлол хийж, системийн чанарын үзүүлэлтийг тогтоосон хэмжээнд байлгахад шаардлагатай зүйлсийг хийх,

РАДИО СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Үүрэн холбооны радио сүлжээ, сүлжээний төхөөрөмжүүдийн, инженерчлэл, өргөтгөл шинэчлэл, эдгээртэй холбоотой төслийн хэрэгжилт, тест менежемент, өдөр тутмын сайжруулалтыг төлөвлөлтийн дагуу гүйцэтгэх, систем дээх хийгдэх өөрчлөлтийг алдаагүй гүйцэтгэх ажлыг хариуцан ажиллах, ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх. 

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШИНЖЭЭЧ

Сүлжээ, системийг цахим халдлагаас хамгаалах, халдлагыг илрүүлэх таслан зогсоох, МАБ-ын зөрчлийг шийдвэрлэх, МАБ-ын тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, хяналтын лог дээр шинжилгээ хийж стандарт хугацаанд шуурхай шийдвэрлэх, шалтгааныг тодорхойлох, халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, холбогдох албан тушаалтанд мэдээлэх.

ЗАЙ ТЭЖЭЭЛ, СИСТЕМИЙН ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР

• Мобикомын сүлжээний ажиллагааг 24 цагийн туршид хянах, тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах, гэмтэл саатлыг түргэн шуурхай засварлах• 1000В хүртэл хүчдэлтэй цахилгаан байгууламжид ажил гүйцэтгэх • Өндөрт ажил гүйцэтгэх (барилгын дээвэр, цамхаг, шон болон бусад) • SCADA автоматжуулалтын систем дээр ажиллах.

РАДИО СҮЛЖЭЭНИЙ ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР

Радио сүлжээний найдвартай ажиллагааг шалгах, сайжруулах, гэмтэл саатлаас урьдчилан сэргийлэх, гэмтэл саатал гарвал цаг алдалгүй чанартай засах.

ДАТА ИНЖЕНЕР

Корпорацийн Нэгдсэн Мэдээллийн Систем КНМС-д мэдээлэл нэгтгэх хөгжүүлэлт хийх Загварын дагуу мэдээллийг бэлтгэж, КНМС-д нэгтгэх Автомат тайлан мэдээлэл, шинжилгээний датаг бэлтгэх Өгөгдөл боловсруулалтын процессуудыг шалгах, тестлэх, нэвтрүүлэлтэнд бэлдэх Хөгжүүлэлтийн явцыг бизнес шинжээчид мэдээллэх КНМС-ийн болон мэдээллийн чанарын хяналт КНМС-д байгаа болон түүнээс гарч буй тайлан,  мэдээллийн чанарыг шалгах, хангах КНМС-дэх өгөгдөл мэдээллийг боловсруулах процесын найдвартай ажиллагааг хангах КНМС- ийн найдвартай үйл ажиллагааг хангуулах КНМС-рүү хандалтуудыг нээх, хаах, хянах

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Төрөл бүрийн систем програм хангамж боловсруулах, unit тест бичих, бусдын code review хийх, тест хийх, програмын баримтжуулалтыг хийх гэсэн үүрэг даалгавартайгаар ажиллана. Боловсруулсан програм хангамжийг заасан журмын дагуу тестийн шатанд хүлээлгэн өгөх.

СИСТЕМ ИНЖЕНЕР /Database/

Мэдээллийн системүүдийн датабаазын төлөвлөлт, сайжруулалт, өргөтгөл, шинэчлэлт, хяналт болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, тэдгээрийн cистемийн хэвийн, тасралтгүй ажиллагааг ахисан түвшинд хариуцан ажиллах

IT ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

-  МТ систем, процессын журам, стандарт боловсруулах, Мэдээллийн технологийн платформ, дэд бүтцийн төлөвлөлт хийх, Технологийн шийдэл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, Технологийн судалгаа, туршилт хийх, хэлтэс нэгжийн төслийн багт ажиллах, удирдах.

СҮЛЖЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР /Мобинет/

Байгууллагын интернэт болон VPN үйлчилгээний суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэх Байгууллагын хэрэглэгчийн LAN/WAN сүлжээний асуудлыг шийдвэрлэх Радио болон шилэн кабелын дэд бүтцийн ашиглалт үйлчилгээ, гэмтэл саатлыг засварлах

БОРЛУУЛАЛТЫН ШИНЖЭЭЧ

Борлуулалтын сувгийн стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үр ашигтай борлуулалтын сувгийг удирдах, бизнес төлөвлөгөөг зөв зохистой хуваарилах, үр дүнд чиглэсэн урамшууллын системийг хэрэгжүүлэх замаар компаний бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хангах

ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ИНЖЕНЕР

Өгөгдлийн сангийн инженер: Олон төрлийн өгөгдлийг цуглуулах, нэгтгэх, цэвэрлэх, хувиргах, дүн шинжилгээ хийх, их хэмжээний өгөгдлийг үр ашигтайгаар зохион байгуулах Автоматжуулах: Мэдээллийн технологийн давуу талыг ашиглан систем, сүлжээ болон сервер түвшинд автоматжуулах шийдэл боловсруулан нэвтрүүлэх.

СИСТЕМ ИНЖЕНЕР (Billing system)

Мобиком корпорацийн төлбөр тооцооны хэлстийн хэвийн үйл ажиллагаг хангах, Шинэ төсөл, өргөтгөлийн ажлуудад оролцох, хамтран ажиллах, Системийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах,  

МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Мобинет/

Хариуцсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний урамшуулал үйл ажиллагааны бодлого стратегийг боловсруулан, хэрэглэгчдийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор урамшууллын төлөвлөлт гаргах, биелэлтийг хянаж ажиллана. Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээ, сэтгэл ханамжийн одоогийн түвшинг судлан дүн шинжилгээ хийж сайжруулах боломжийг эрэлхийлэх, ирээдүйн чиг хандлага, олон улсын туршлага дээр үндэслэн шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний санал санаачлага гаргах

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ЧАНАРЫН ИНЖЕНЕР

Үндсэн чиг үүрэг Мобиком Корпорацийн эрхэм зорилго, зорилтод нийцүүлэн,  шинэ үеийн дэвшилтэт мэдээллийн технологи дээр суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжүүлэлтийн чанарт төвлөрч ажиллан, чанарын баталгааг хангах,бүтээгдэхүүн  үйлчилгээ, урамшууллыг хэрэгжүүлэх боломжийг судлан шийдлийг тодорхойлох болон хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах.   

ГАР УТАС, ТӨХӨӨРӨМЖ ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР

Корпорациас хэрэглэгчид борлуулсан бүхий л төрлийн гар утас төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг  түргэн шуурхай үзүүлэх Өдөр тутам гар утас нийлүүлэгчдийн support-той холбогдох, тогтоож өгсөн журам стандартын дагуу ажиллах Өөрийн туршлагыг дараагийн инженерүүдэд хуваалцах, бэлтгэх, хэрэглэгчийн тусламж үйлчилгээний ажилтнуудыг анхан шатны засвар оношлогооны мэдлэгтэй болгон сургах, хяналт тавих Сэлбэг болон утас захиалгыг хоцроохгүй байх, орон нутаг алслагдсан сум дүүргээс утас хүлээн авч зассаны дараа тээвэр зуучаар хүргүүлэх Өөрт харъяалагдах бараа материалыг дутаахгүй гэмтээхгүй байх Гар утасны нийлүүлэгч болон Монгол дахь төлөөлөгчийн газартай нягт холбоотой ажиллах, асуудал илэрвэл дараагийн шатанд мэдэгдэх мэдээллэх. Нийлүүлэгчийн өгөгдсөн заавар журмын дагуу ажиллах, засвар үйлчилгээний алдаа гаргахгүй байх

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨХ

Үйлчилгээний нэгдсэн төвд хандсан хэрэглэгчдэд утсаар үнэн зөв мэдээ мэдээлэл өгөх, санал хүсэлт гомдлыг хүлээн авах, стандартын дагуу үйлчилгээ үзүүлэх замаар хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх.

БҮСИЙН ИНЖЕНЕР (Дорнод аймаг)

Дорнод аймгийн өрхийн интернет болон байгууллагын үйлчилгээний шинэ холболтыг стандартын дагуу гүйцэтгэж, шийдэл гаргах, холбогдох тайлан гаргах, техникийн даалгавар гаргах, актуудыг үйлдэх, гүйцэтгэгч компанид ажлын захиалга өгөх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, борлуулалт хийх   Дорнод аймгийн төвийн Мобикомын харьяа сайтуудыг хариуцаж бүх төрлийн УСҮҮ-г хариуцан гүйцэтгэх, гэмтэл саатлыг хяналтын хугацаанд сэргээж ажиллах, хяналт хийх 

БҮСИЙН ИНЖЕНЕР (Хэнтий аймаг)

Хэнтий аймгийн өрхийн интернет болон байгууллагын үйлчилгээний шинэ холболтыг стандартын дагуу гүйцэтгэж, шийдэл гаргах, холбогдох тайлан гаргах, техникийн даалгавар гаргах, актуудыг үйлдэх, гүйцэтгэгч компанид ажлын захиалга өгөх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, борлуулалт хийх   Хэнтий аймгийн төвийн Мобикомын харьяа сайтуудыг хариуцаж бүх төрлийн УСҮҮ-г хариуцан гүйцэтгэх, гэмтэл саатлыг хяналтын хугацаанд сэргээж ажиллах, хяналт хийх 

БҮСИЙН ИНЖЕНЕР (Завхан аймаг)

Завхан аймгийн өрхийн интернет болон байгууллагын үйлчилгээний шинэ холболтыг стандартын дагуу гүйцэтгэж, шийдэл гаргах, холбогдох тайлан гаргах, техникийн даалгавар гаргах, актуудыг үйлдэх, гүйцэтгэгч компанид ажлын захиалга өгөх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, борлуулалт хийх   Завхан аймгийн төвийн Мобикомын харьяа сайтуудыг хариуцаж бүх төрлийн УСҮҮ-г хариуцан гүйцэтгэх, гэмтэл саатлыг хяналтын хугацаанд сэргээж ажиллах, хяналт хийх 

БҮСИЙН ИНЖЕНЕР (Архангай аймаг)

Архангай аймгийн өрхийн интернет болон байгууллагын үйлчилгээний шинэ холболтыг стандартын дагуу гүйцэтгэж, шийдэл гаргах, холбогдох тайлан гаргах, техникийн даалгавар гаргах, актуудыг үйлдэх, гүйцэтгэгч компанид ажлын захиалга өгөх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, борлуулалт хийх   Архангай аймгийн төвийн Мобикомын харьяа сайтуудыг хариуцаж бүх төрлийн УСҮҮ-г хариуцан гүйцэтгэх, гэмтэл саатлыг хяналтын хугацаанд сэргээж ажиллах, хяналт хийх 

ПЛАТФОРМ ИНЖЕНЕР

Корпорацийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн бүх шатанд шаардагдах түүлүүдийг нэгтгэж хөгжүүлэлтийн багт шаардлагатай нэгдсэн платформыг загварчлаж, бий болгож, хэвийн ажиллагааг хангах. Шинэ технологиудыг платформд нэгтгэх, тэдгээрийн боломжит үр нөлөөг судалж, тасралтгүй сайжруулалт хийх. Платформын иж бүрэн баримт бичгийг боловсруулж, тогтвортой найдвартай ажиллагаагаар хангах.

ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Мобиком корпорацын Үүрэн холбооны шинэ сайт болон дамжуулах сүлжээний өргөтгөл, инженерчлэл, шинэчлэл, сайжруулалт, тест тохируулгын ажлуудыг төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх, эдгээртэй холбоотой төслүүдийг хэрэгжүүлэх, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх;

СИСТЕМ ИНЖЕНЕР

Мэдээллийн системүүдийн төлөвлөлт, сайжруулалт, өргөтгөл, шинэчлэлт болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллыг идэвхижүүлэх, cистемийн хэвийн, тасралтгүй ажиллагаа болон администрацийг хангаж ажиллах, урамшуулал бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, 

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР (Mobile developer)

Төрөл бүрийн систем програм хангамж боловсруулах, unit тест бичих, бусдын code review хийх, тест хийх, програмын баримтжуулалтыг хийх гэсэн үүрэг даалгавартайгаар ажиллана. Боловсруулсан програм хангамжийг заасан журмын дагуу тестийн шатанд хүлээлгэн өгөх.

МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

• Байгууллагын хэтийн зорилго, стратеги болон эдийн засгийн байдал, салбарын шинэчлэл, зах зээлийн эрэлттэй уялдуулан шаардлагатай урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх • Хэрэглэгчдийн  мэдээлэл болон хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг нэгтгэн дүгнэх, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг хэмжих, тайлагнах • Төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай байгууллагууд, групп компаниуд, дотоод алба хэлтсүүдтэй холбоо тогтоох, гэрээ хэлцэл хийх, хамтын ажиллагааг хариуцан ажилла • Байгууллагын дотоод нөөцийг үр дүнтэй хуваарилах, бизнес төлөвлөгөөг ханган ажиллах

БОРЛУУЛАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН /Говь-Алтай аймаг/

Борлуулалт үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд явуулах, соёлч боловсон түргэн шуурхай үйлчлэх Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай борлуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга өндөрт байлгах Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх Борлуулалтын үйл ажиллагааны тайланг өдөр бүр тэмдэглэн хөтлөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах.

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Мобиком Групп компанийн Борлуулалтын орлого өртгийн бүртгэл, Бараа материалын бүртгэл, Авлага өглөгийн бүртгэл, Татварын бүртгэл, Борлуулалтын сувгийн тооцоо бүртгэл хийх Нягтлан бодох бүртгэлийн хяналтыг хийх Харилцагчийн тооцоо нийлж авлага өглөгийг барагдуулах Бэлэн мөнгө болон барааны тооллого хийж,  санхүүгийн хяналт хийх Аудит болон удирдлагыг шаардлагатай мэдээ тайлангаар хангах

СОШИАЛ СУВАГ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, урамшуулал, идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагаатай уялдан сошиал сувгийн үл тасалдах үйл ажиллагааг хангах Сошиал медиад сурталчилгааг үр дүнтэй хийх Судалгаа хийх, сошиал сувгийн сурталчилгааны арга замыг сайжруулах, хөгжүүлэх Контентын стратеги, төлөвлөгөө гаргах Сошиал сувгийн анализ хийх, тайлан гаргах  

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР /Монгол контент/

Програм кодчилох, програмын кодчилолын баримт бичиг боловсруулах Програмд хөгжүүлэгчийн анхан шатны тестийг хийх /unit testing/

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй явуулахад шаардагдах Хүний нөөц бүрдүүлэх, чадварлаг ажил горилогчийг татан төвлөрүүлэх, сонгон шалгаруулах; Ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлуудыг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмуудад нийцүүлэн удирдан зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх;

СУРГАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажилтнуудыг нэг нэгнээсээ тасралтгүй суралцах, харилцах, хамтран бүтээх, бүтээлч, инновацилаг хөгжлийн орчныг бий болгох ба түүнтэй холбоотой үйл ажиллагааг чанартай зохион байгуулах Байгууллагын бүх шатны ажилтнуудын урт болон богино хугацааны хөгжлийг үр дүнтэйгээр төлөвлөх

БИЗНЕС ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

​Тодорхойлогдсон төслийн судалгаа, зах зээлийн мэдээлэл боловсруулах, шаардлагатай мэдээлэлээр төслийн баг болон удирдлагыг хангах,   Бизнес хөгжүүлэлт болон, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтэгдэхүүн үйлчилгээний стратеги боловсруулж, хөгжүүлэх,  үйл ажиллагааны холбогдох тайлан мэдээг гаргах, Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх бүхий л үе шатуудыг удирдан болон хамтран гүйцэтгэх  

СТРАТЕГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Корпорацийн хэмжээнд баримтлах дунд болон урт хугацааны стратегийг тодорхойлох Дотоодын болон олон улс дахь харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи, финтек салбарын хөгжлийн чиг хандлагыг судлан нэвтрүүлэх боломжийг судалж, стратегийн чиглэлийг тодорхойлох Стратегийн ач холбогдол бүхий бизнесийн боломжуудыг судалж, чадамж бүхий гуравдагч талуудтай хамтран ажиллах түншлэлийг эрэлхийлэх Шинэ бизнесийн боломжуудыг судалж, тодорхойлох

СУПЕРВАЙЗОР ИНЖЕНЕР /Мобинет/

Техникийн тусламж үйлчилгээний хэсгийн инженерүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих. Хэсгийн хэмжээнд холбогдох тайлан мэдээлэл гүйцэтгэх архивлах. Хэсгийн инженерүүдийг Техникийн тусламж зөвлөгөөгөөр хангах, шинэ үйлчилгээ өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээллээр хангах мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах. Шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллыг зах зээлд нэвтрүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааны бэлэн байдлыг хангах, нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэх, нэвтэрсний дараах хяналтыг хийх, шаардлагатай сайжруулалт хийх.

ГЭРЭЭ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Үүрэн холбооны сүлжээний хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор нийслэл болон орон нутагт инженерийн байгууламж /байр талбай, цамхаг, цахилгаан тэжээл/ -ийг түрээслэх болон түрээслүүлэх, өөрийн дэд бүтцийг бүтээн бий болгохтой холбоотойгоор үүсэх газрын харилцааны болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх, бүртгэлжүүлэх, үнэ тариф болон өртгийг тооцоолол хийх.

НЯРАВ

Агуулахад буй хөрөнгийн чанарыг алдагдуулахгүйгээр, стандартын дагуу хадгалж хамгаалах, хөрөнгийн орлого, зарлага, шилжилт хөдөлгөөнийг иж бүрэн, хүчин төгөлдөр АШБ үндэслэн бүртгэх, хөрөнгийн үлдэгдлийг мэдээлэх, тайлагнах, агуулахын хөрөнгийн эргэцийг сайжруулах арга хэмжээ авах зэрэг болно.   Байршил: ХУД, 8-р хороо, Шинэ нисэх рүү явах замд, Буянт Ухаа спорт цогцолбороос 2,8 км

БОРЛУУЛАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН /Хэнтий аймаг/

Борлуулалт үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд явуулах, соёлч боловсон түргэн шуурхай үйлчлэх Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай борлуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга өндөрт байлгах Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх Борлуулалтын үйл ажиллагааны тайланг өдөр бүр тэмдэглэн хөтлөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах.

КОНТЕНТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН /Мобинет/

Контентын бизнестэй холбоотой бүх төрлийн видео, унших, сонсох төрлийн контентуудын төлөвлөлт. VOO үйлчилгээний контентын бодлогыг тодорхойлох, контент санг тасалдалгүй өсгөх, шинэ кино, контент түүнтэй холбогдох урамшуулал, идэвхжүүлэлт, сурталчилгааны санал санаачлага гаргах, бүтээх.

СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР /Мобинет/

Сервер хостинг, домайн, виртуал серверийн үйлчилгээний найвдартай ажиллагааг хангах, хөгжүүлэлт, ашиглалт үйлчилгээ, гэмтэл саатлыг хариуцан ажиллах Хариуцсан системийнхээ өргөтгөл, суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэх

МЭРГЭЖИЛТЭН

SAP-ERP системд хийгдэх өөрчлөлт сайжруулалтын ажлуудын гүйцэтгэлд хяналт тавих, удирдан зохион байгуулах,  захиалагч болон холбоотой талуудыг оролцуулан шаардлага бүрэн болгох, шийдэл гаргах, тестийн баг бүрдүүлэх, тест хийхэд дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай хурал уулзалтын зөвшөөрөл авах, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, акт үйлдэх. Power BI dashboard санхүүгийн тайлангийн дата мэдээллийг хадгалах, засвар үйлчилгээний ажлыг хариуцан ажиллах.

ШИЙДЛИЙН ИНЖЕНЕР /Мобинет/

Байгууллагын хэрэглэгчид зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эрэлт хэрэгцээнд нь тохируулан хүргэх зорилгоор хэрэглэгч бүрт тохирсон ICT бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шийдэл боловсруулах, шинэ тоног төхөөрөмж, технологийн судалгаа хийх, нэвтрүүлэх болон ICT төсөл болон тендерийн багт ажиллах, харилцагч байгууллагуудын ICT үйлчилгээтэй холбоотой ахисан шатны асуудлыг шийдвэрлэх, халамжлах,

ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР

Мобиком корпорацын Үүрэн холбооны шинэ сайт болон дамжуулах сүлжээний өргөтгөл, инженерчлэл, шинэчлэл, сайжруулалт, тест тохируулгын ажлуудыг төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх, эдгээртэй холбоотой төслүүдийг хэрэгжүүлэх, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх;

ЗЭЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН /MONPAY/

Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн зээл, бусад санхүүгийн бүтэгдэхүүн үйлчилгээний стратеги боловсруулж, хөгжүүлэх, Банк санхүүгийн зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, санхүүгийн хэрэгслийг судалж нэвтрүүлэх

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хариуцсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний амьдралын мөчлөгийг (Product lifecycle management) удирдах, компаний бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэх Хариуцсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний маркетингийн хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, зах зээлд амжилттай байршуулах үйл ажиллагааг бүхэлд нь удирдан зохион байгуулах.

БАЙГУУЛЛАГЫН БИЗНЕС ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Зах зээлийн судалгаа, борлуулалтын багийн санал хүсэлт дээр үндэслэн шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх дээр дүн шинжилгээ хийж, зах зээлд нэвтрүүлэх эсэхийг холбогдох алба нэгжүүдтэй нягт хамтран ажиллаж, тайлагнах. Үндсэн чиг үүрэг, зорилгын хүрээнд удирдлагын баг, борлуулалтын баг, бусад алба хэлтсийг үнэн зөв мэдээллээр хангах, санал санаачлага гаргаж, шаардлагатай программ хангамжийг хариуцах, үйл ажиллагааг хялбарчлах процессын сайжруулалт, автоматжуулалтын ажлыг тогтмол хийх гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулах чиглэлээр урт болон богино хугацааны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулах, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах

ДИЖИТАЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Дижитал сувгуудын борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах, үүнтэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцах, урт болон богино хугацааны урамшууллын  хөтөлбөр боловсруулах, үр дүнг хэмжих, сайжруулах, тайлагнах  Дижитал бүтээгдэхүүн болон дижитал сувгууд, цахим төлбөрийн системийг зөв шийдлээр хөгжүүлүүлэх, бэлэн байдлыг хангах, хэрэглээг хялбаршуулах, хэрэглээг нэмэгдүүлэх, тасралтгүй сайжруулах

ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн хэвлэмэл сурталчилгааны загвар дизайн гаргах ажлуудыг хариуцан ажиллах; Бүтээлч дизайны ажил гүйцэтгэх Шинээр гаргах бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон урамшууллын лого, бичиглэл, дизайн гаргах Шинэ талент, шилдэг контентын талаар судлах Арга хэмжээ болон бусад үйл ажиллагааны декор зураг гаргах

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН /MONPAY/

Монпэй апликейшн болон платформ (вэб болон бусад), Монпэй экосистемийн зах зээлд эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, өргөжүүлэх, цахим төлбөрийн систем, түүнийг дагалдан үүсэх маркетплэйс, мини аппуудыг зөв шийдлээр хөгжүүлүүлэх, бэлэн байдлыг хангах, хэрэглээг хялбаршуулах, тасралтгүй сайжруулах. Борлуулалтын болон хэрэглэгчийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах, үүнтэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцах, урт болон богино хугацааны урамшууллын хөтөлбөр боловсруулах, үр дүнг хэмжих, сайжруулах, тайлагнах.  

ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН /Мобинет/

Voo үйлчилгээний шинэ Box төхөөрөмжийг шинэчлэн солих мэдээллийг Voo Box-той айлуудад очиж мэдээлэл хүргэж шинэ гэрээг байгуулж, танилцуулах Шаардлагатай тохиолдолд төхөөрөмж холбох үйлчилгээ үзүүлэх   

СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР /Мобинет/

Сервер хостинг, домайн, виртуал серверийн үйлчилгээний найвдартай ажиллагааг хангах, хөгжүүлэлт, ашиглалт үйлчилгээ, гэмтэл саатлыг хариуцан ажиллах Хариуцсан системийнхээ өргөтгөл, суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэх

МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /MONPAY/

Монпэй апликейшн болон платформ (вэб болон бусад), Монпэй экосистемийн бүрдэл хэсгүүд болох цахим төлбөрийн систем, маркетплэйс, мини аппууд, апликйшны функц гэх мэт бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, холбоотой урамшуулал зэргийг хэрэглэгчдэд хүргэх маркетингийн бодлогыг боловсруулах, шаардлагатай бол Мобиком корпорацийн маркетнгийн бодлоготой уялдуулах, тасралтгүй сайжруулах

МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Монгол Контент ХХК/

Компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний маркетинг, борлуулалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, судалгаа шинжилгээ, тооцоолол хийх, санаачлах, төлөвлөх, эхлүүлэх, зохион байгуулах, гүйцэтгэх, хянах, дуусгах үйл явцыг хөтлөн явуулна.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХАЯГ: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, ЮНЕСКО-гийн гудамж – 28, МПМ Цогцолбор, Улаанбаатар И-МЭЙЛ: hrd@mobicom.mn УТАС: 75759944-1501

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.