Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХАЯГ: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, ЮНЕСКО-гийн гудамж – 28, МПМ Цогцолбор, Улаанбаатар И-МЭЙЛ: hrd@mobicom.mn УТАС: 75759944-1501

Мобиком корпораци ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-08-12
ЦАЛИНГИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ

Цалин тооцооллын үйлчилгээний хүрээнд гэрээт компаниудын цалинг тооцоолох, цалингийн зардлын бүртгэлийг НББОУС, СТОУС, Монгол улсын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн тухай хууль, Группын НББ-н бодлого, Татварын бодлого, холбогдох дотоод журам, ажлын заавар, аргачлал, аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу үнэн зөв бүртгэх холбогдох татварыг Монгол улсын татварын хууль, тогтоомжийн дагуу үнэн зөв бүртгэх аудит болон удирдлагыг шаардлагатай мэдээ тайлангаар хангах
ХХОАТ, НДШимтгэл, цалинтай холбоотой авлага, өглөгийн үлдэгдлийг санхүүгийн програм дахь үлдэгдэлтэй тулгах, баталгаажуулах, зөрүүгүй байх, хяналтыг хийх
Цалин түүнтэй холбоотой үүссэн тооцооны дэлгэрэнгүй тайланг бэлтгэж цалингийн зардлыг өртгийн төвүүдэд хуваарилан санхүүгийн системд бүртгэж, хяналт тавих,
Сар бүрийн цалингийн зардлыг өртгийн төвүүдэд хуваарилсан нэгтгэлийг форматын дагуу гаргаж, Захиалагч талын санхүүтэй тооцоо нийлэх, хяналтыг хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-12
КОНТEНТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Контентын бодлогыг гаргах, шинэ контентын эрэл хайгуул хийх, худалдан авах гэрээ хэлэлцээр хийх, контентын зах зээлийг судлах
Контентуудыг судлах, rating, popularity мэдээллийг тайлагнаж байх
Контент үйлчилгээний контентын санг бүрдүүлэх, контентуудыг худалдан авах, холбогдох гэрээг байгуулах
Контент үйлчилгээний контентын бодлого, төлөвлөгөөг гаргах 
Контент операторын outsourcing компанитай харилцах, ажлын захиалга өгөх
Контент үйлчилгээний контент үзлэгийн тайлан, шинжилгээг тогтмол хийх 
 
 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-08-11
МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Мобайл бизнесийн шинэ боломжуудыг тодорхойлох, шинэ технологи, шинэ зах зээл хайх, судалгаанд үндэслэн бизнесийг хөгжүүлэх.
Компанийн санхүүгийн бизнесийн цар хүрээг өргөжүүлж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилгоор салбарын хөгжил, чиг хандлагыг судалж, компанийн бизнесийн шинэ боломжийг тодорхойлох.
Гадаад болон дотоод байгууллагуудтай хамтран ажиллах, бизнесийн шийдэл гаргах, гэрээ хэлцэл хийх. Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан үнийн санал, саналыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Байгууллага болон хувь хэрэглэгчийн хэрэглээний шинэ боломжийг судлах, шинэ хэрэглэгчийг татахын зэрэгцээ одоогийн үйлчлүүлэгчдийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-10
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Мобиком Группын мөнгөн хөрөнгийн дансуудын бүртгэл, мөнгөн хөрөнгийн удирдлагатай холбоотой орлого зардлын дансуудын бүртгэл, ББСБ-ийн байгууллагын орлого зардлын бүртгэлийг НББОУС, СТОУС, Монгол улсын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн тухай хууль, Группын НББ-н бодлого, Татварын бодлого, холбогдох дотоод журам, ажлын заавар, аргачлал, аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу  аудит болон удирдлагыг шаардлагатай мэдээ тайлангаар хангах нягтлан бодох бүртгэлийн хяналтыг хийх, групп компаниудын харилцах, хадгаламжийн дансуудын хуулгыг цаг хугацаандаа, үнэн зөв оруулах, байгууллагуудын бэлэн мөнгө, түүнтэй холбоотой бүртгэл, хяналтыг хэрэгжүүлэх.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-09
КОНТЕНТ ХАРИУЦСАН БРЭНД МЕНЕЖЕР

Гадаадын болон өрсөлдөгчдийн сурталчилгаа брэндингийн үйл ажиллагааг судлах, харьцуулах
Кино, контенттой холбоотой бүх төрлийн мэдээ мэдээллийг бэлтгэх, цацах, сайжруулах
Сурталчилгаа, брэндинг хөгжүүлэх тал дээр байгууллага, агентлагтай үр дүнтэй хамтран ажиллаж, мэдээллээр хангах
Хариуцсан кино, контентын сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэлэлтэй байж бусад хамтран ажиллагсдадаа түгээх, шинэ арга хэрэгслийг ашиглах, судлах
Цахим сувгуудад нийтлэгдэх мэдээлэл, сурталчилгааны төлөвлөгөөг 7 хоног, сараар урьдчилан төлөвлөх, батлуулах
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу цахим сүлжээнд түгээх, үр дүн тайланг тухай бүрт гаргах дээр дэмжлэг үзүүлэх, чиглүүлэх
Сувгуудын үр ашигтай хэрэглээг нэмэгдүүлэх, хөгжүүлэх, хуваарийн дагуу байршуулсан мэдээлэл, сурталчилгааны үр дүнг сар бүр гарган тайлагнах
Кино, контентыг сурталчилан түгээхэд зориулсан төсвийг үр дүнтэй ашиглах.
ТВ болон бусад эвентүүдтэй хамтран ажиллаж, VOO үйлчилгээг сурталчилах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-09
ЖОЛООЧ

Тээврийн хэрэгслийг ашиглах журмын дагуу автомашиныг мэргэжлийн түвшинд жолоодож техникийн хувьд бүрэн бүтэн байдлыг ханган осол зөрчил гаргахгүй ажиллах;

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-08
ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Автоматжуулах: Систем дээр хийгддэг өөрчлөлтүүдтэй холбоотой ажлуудыг автоматжуулах, Мэдээллийн технолгийн давуу талыг ашиглан систем, сүлжээ болон сервер түвшинд автоматжуулах шийдэл боловсруулан нэвтрүүлэх.
Судалгаа хөгжүүлэлт: Системийн ирээдүйн чиг хандлага, шинэ шийдэл судлах, хөгжүүлэх талаар судалгаа хийж, инноваци бий болгох.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-08-08
СИСТЕМИЙН ИНЖЕНЕР

Системийн найдвартай ажиллагааг ханган доголдол саатал гаргахгүй байх, гэмтэл саатал гарсан үед хурдан шуурхай засах, шинэ системд суурилуулахад шаардлагатай техникийн нөхцөл байдлыг хангах.
Системүүдийн back-up-ыг цаг хугацаа бүрд нь хийх. Байгууллагын дотоод сервер болон сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-04
БОРЛУУЛАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

Борлуулалт үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд явуулах, соёлч боловсон түргэн шуурхай үйлчлэх;
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай борлуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга өндөрт байлгах;
Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх;
Борлуулалтын үйл ажиллагааны тайланг өдөр бүр тэмдэглэн хөтлөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах.

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот
2022-08-04
БОРЛУУЛАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

Борлуулалт үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд явуулах, соёлч боловсон түргэн шуурхай үйлчлэх;
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай борлуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга өндөрт байлгах;
Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх;
Борлуулалтын үйл ажиллагааны тайланг өдөр бүр тэмдэглэн хөтлөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах.

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот
2022-07-30
Гэрээт борлуулалтын ажилтан

- Мобикомын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөл урамшууллын мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүргэх, танилцуулах
- Хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, тайлагнах
- Урамшуулал, сурталчилгааны материал тараах, наах байршуулах
- 2022 оны 8 дугаар сар дуустал ажиллах 
-1 өдрийн цалин гарт олгох 35,000 төгрөг. 

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот
2022-07-29
РАДИО СҮЛЖЭЭНИЙ ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР

Үүрэн холбооны радио сүлжээ түүний core сүлжээ, сүлжээний төхөөрөмжүүдийн, инженерчлэл, эдгээртэй холбоотой төслийн хэрэгжилт, тест менежемент, өдөр тутмын өргөтгөл, шинэчлэл, сайжруулалтыг төлөвлөлтийн дагуу гүйцэтгэх, систем дээх хийгдэх өөрчлөлтийг алдаагүй гүйцэтгэх ажлыг хариуцан ажиллана.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-07-29
IP NETWORK ENGINEER

Дамжуулах сүлжээ, АйПи сүлжээний богино хугацааны болон дунд хугацааны төлөвлөгөөг хийж, бизнес төлөвлөлтийн хүрээнд дамжуулах байгууламжийн сүлжээний болон багтаамжын өргөтгөл, шинэчлэл, оновчлол, буулгалт, сүлжээний найдвартай ажиллагааг нэмэгдүүлэх, шинэ технологи судлан түүнийг нэвтрүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан шаардлагатай төсвүүдийг батлуулах.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
БЛОКЧЕЙН БИЗНЕС ХӨГЖҮҮЛЭГЧ

KDDI корпорац болон түүний групп компаниудын хүрээнд хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд дээр хамтран ажиллах, төслийн баг хамт олонд дэмжлэг үзүүлж ажиллах үндсэн чиг үүрэгтэй байна
IT аутсорсинг бизнесийн хүрээнд блокчейн технологи дээр суурилсан төрөл бүрийн систем, програм хангамжийг хөгжүүлэх, тест хийх, програм хангамжийн баримтжуулалтыг хийх 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-25
ВИДЕО ГРАФИКЧ

Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд видео, график, дизайн, контентийн бүх төрлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх

Видео шторк
Богино хэмжээний видео
Сошиал видео контент
Сурталчилгааны шторк
ПР ажлын хүрээнд Live дамжуулалт
After video
Making video
Захиалагчийн хүсэлтийн дагуу бусад захиалгат видео ажлууд
Захиалагчийн эрэлт хэрэгцээнд суурилсан видео контентуудыг бүтээх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-18
БРОУДБЭНД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР

Өрхийн суурин интернет үйлчилгээнд хэрэглэгч холбох, суурин болон хөдөлгөөнт интернет үйлчилгээний гомдолд онсайт инженерээр ажиллах, бүсийн өрхийн байрууд дээр үзлэг үйлчилгээ хийх,

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-07-18
ЛАВЛАХ УТАСНЫ ОПЕРАТОР

Үйлчилгээний нэгдсэн төвд хандсан хэрэглэгчдэд утсаар үнэн зөв мэдээ мэдээлэл өгөх, санал хүсэлт гомдлыг хүлээн авах, стандартын дагуу үйлчилгээ үзүүлэх замаар хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх.

600,000 - 800,000Улаанбаатар хот
2022-07-25
SOFTWARE DEVELOPER

Захиалагчын шаардлагын дагуу гаргасан дизайнаар веб хөгжүүлэлт хийх
Вебийн засвар, сайжруулалтыг захиалгын дагуу шуурхай гүйцэтгэх
Програмыг захиалагчидад сургах, тэстлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах
Хэрэглэгчийн интерфейсийн шаардлага гаргахад оролцох

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-07-22
ӨГӨГДЛИЙН ШИНЖЭЭЧ

Өгөгдлийн гүн шинжилгээ AI, ML
Үнэ цэнэтэй мэдээллийг судлах, илрүүлэх
Өгөгдлийн уялдаа холбоог олох, үр дүн гаргах data insights

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-07-22
СИСТЕМ ИНЖЕНЕР /BS/

Хариуцсан сүлжээний хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангаж шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг алдаагүй зөв хийж гүйцэтгэх, шинэ төсөл, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийн техникийн шийдлүүд гаргаж хамтран ажиллах, гадны болон дотоодын үйлдвэрлэгч харилцагч нартай ажиллах, сүлжээний гэмтэл саатлыг цаг хугацаанд нь шийдвэрлэх, сүлжээний үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллүүдийг боловсруулах.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-07-21
ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Автоматжуулах: Систем дээр хийгддэг өөрчлөлтүүдтэй холбоотой ажлуудыг автоматжуулах, Мэдээллийн технолгийн давуу талыг ашиглан систем, сүлжээ болон сервер түвшинд автоматжуулах шийдэл боловсруулан нэвтрүүлэх.
Судалгаа хөгжүүлэлт: Системийн ирээдүйн чиг хандлага, шинэ шийдэл судлах, хөгжүүлэх талаар судалгаа хийж, инноваци бий болгох.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-07-21
БОРЛУУЛАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН / ЗУУНМОД САЛБАР /

Борлуулалт үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд явуулах, соёлч боловсон түргэн шуурхай үйлчлэх
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай борлуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга өндөрт байлгах
Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх
Борлуулалтын үйл ажиллагааны тайланг өдөр бүр тэмдэглэн хөтлөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах.

600,000 - 800,000Төв аймаг
2022-07-21
САППОРТ ИНЖЕНЕР

Мобиком группийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа мэдээлийн технологийн тоног төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хяналт болон засвар үйлчилгээг хийх, компьютер, бусад мэдээллийн технологийн төхөөрөмжүүдийн сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг хангах, O365 системийн өдөр дутмын хэвийн ажиллагааг хангах, шинэ техник технологиудыг судлан нэвтрүүлж, системийн өргөтгөл сайжруулалт, угсралт суурилуулалтын ажлуудыг хийж ажиллана.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-07-21
IT COORDINATOR

Захиалагч талын бизнесийн болон техникийн дизайн, шийдэлд тавигдах шаардлагуудыг нарийвчлан тодорхойлж, тухайн шаардлагуудыг ойлгомжтой үг хэллэгээр аман болон бичигэн хэлбэрээр хөрвүүлэн зуучлах, гүйцэтгэсэн бүтээгдэхүүнийг хүлээлгэн өгөхтэй холбоотой ажилбаруудыг удирдан зохион байгуулан захиалагч болон гүйцэтгэгч талуудын хооронд гүүр болж ажиллах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-07-20
МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ялгаатай сегментүүд болон боломжит зах зээлд тохирсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний стратеги, бодлогыг бусад хүчин зүйлстэй (өрсөлдөгч, технолги гэх мэт..) уялдуулан тодорхойлох
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах болон гүйцэтгэлийг таамаглах, хянах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-19
ЗЭЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН

Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн зээл, бусад санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний стратеги боловсруулж, хөгжүүлэх
Банк, санхүүгийн зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, финтек-д суурилсан шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, санхүүгийн хэрэгслийг судалж нэвтрүүлэх (Дата анализ, дүн шинжилгээ хийх зээлжих зэрэглэл)
Finteck эрх зүйн орчны мэдлэгтэй

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-07-19
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ИНЖЕНЕР

Групп компанийн хэмжээнд ХЭМАБ удирдлагын тогтолцоог бий болгож, хадгалж, тасралтгүй хөгжүүлэх;
Техникийн үйл ажиллагаатай холбоотой ХЭМАББО-ны холбогдох хууль тогтоомж, шаардлага, стандарт дарааллын хэрэгжилтэд хяналт тавьж мөрдүүлэх, сайжруулах;
Ажлын байрны аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийж, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах, ажилтнуудыг аюулгүй ажиллагааны заавар, удирдамжаар тухай бүр хангах;

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-07-19
ТӨСЛИЙН КООРДИНАТОР /IT/

Захиалагч талын бизнесийн болон техникийн дизайн, шийдэлд тавигдах шаардлагуудыг нарийвчлан тодорхойлж, тухайн шаардлагуудыг ойлгомжтой үг хэллэгээр аман болон бичигэн хэлбэрээр хөрвүүлэн зуучлах, гүйцэтгэсэн бүтээгдэхүүнийг хүлээлгэн өгөхтэй холбоотой ажилбаруудыг удирдан зохион байгуулан захиалагч болон гүйцэтгэгч талуудын хооронд гүүр болж ажиллах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-07-18
РАДИО СҮЛЖЭЭНИЙ БАЙГУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Бизнес төлөвлөлтийн хүрээнд радио сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл, оновчлол, сүлжээний найдвартай ажиллагааг нэмэгдүүлэх, шинэ технологи судалж нэвтрүүлэх, төлөвлөгөө боловсруулан шаардлагатай төсөв батлуулж төлөвлөсөн хугацаанд хэрэгжүүлэх ажлуудыг хариуцан ажиллана.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот

Ажлын байрны зарууд

  1. ЦАЛИНГИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ3 цаг 16 минутын өмнө
  2. КОНТEНТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН4 цаг 8 минутын өмнө
  3. МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН8 сарын 11. 15:46
  4. НЯГТЛАН БОДОГЧ8 сарын 10. 14:51
  5. КОНТЕНТ ХАРИУЦСАН БРЭНД МЕНЕЖЕР8 сарын 9. 17:52

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Мобиком корпораци ХХК. 1996-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.