Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Мобиком корпораци ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨХ

Үйлчилгээний нэгдсэн төвд хандсан хэрэглэгчдэд утсаар үнэн зөв мэдээ мэдээлэл өгөх, санал хүсэлт гомдлыг хүлээн авах, стандартын дагуу үйлчилгээ үзүүлэх замаар хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх.

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Төрөл бүрийн систем програм хангамж боловсруулах, unit тест бичих, тест хийх, програмын баримтжуулалтыг хийх гэсэн үүрэг даалгавартайгаар ажиллана. Боловсруулсан програм хангамжийг заасан журмын дагуу тестийн шатанд хүлээлгэн өгөх.

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Төрөл бүрийн систем програм хангамж боловсруулах, unit тест бичих, бусдын code review хийх, тест хийх, програмын баримтжуулалтыг хийх гэсэн үүрэг даалгавартайгаар ажиллана. Боловсруулсан програм хангамжийг заасан журмын дагуу тестийн шатанд хүлээлгэн өгөх.

ЗЭЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН

Зээл хүсэгчийн хүсэлтийг судлан, зээл олгох шийдвэр гаргуулах, Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих, Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн зээл, бусад санхүүгийн бүтэгдэхүүн үйлчилгээний стратеги боловсруулж, хөгжүүлэх, Банк санхүүгийн зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, санхүүгийн хэрэгслийг судалж нэвтрүүлэх

БАЙГУУЛЛАГЫН БИЗНЕСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Зах зээлийн судалгаа, борлуулалтын багийн санал хүсэлт дээр үндэслэн шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх дээр дүн шинжилгээ хийж, зах зээлд нэвтрүүлэх эсэхийг холбогдох алба нэгжүүдтэй нягт хамтран ажиллаж, тайлагнах. Үндсэн чиг үүрэг, зорилгын хүрээнд удирдлагын баг, борлуулалтын баг, бусад алба хэлтсийг үнэн зөв мэдээллээр хангах, санал санаачлага гаргаж, шаардлагатай программ хангамжийг хариуцах, үйл ажиллагааг хялбарчлах процессын сайжруулалт, автоматжуулалтын ажлыг тогтмол хийх гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулах чиглэлээр урт болон богино хугацааны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулах, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах

МАРКЕТИНГИЙН СҮЛЖЭЭ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн алсын хараа, эрхэм зорилгод хүрэхэд дэмжлэг болох зорилгоор маркетингийн судалгаа, дүн шинжилгээ хийх замаар хэрэглэгч, өрсөлдөгч, зах зээлийн бүхий л төрлийн мэдээлэл, төлөв байдлыг тодорхойлох Үүрэн холбооны сүлжээ тэлэлтийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих.   УБ болон 21 аймаг, 330 сумын хэмжээнд байршилд суурилсан маркетингийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний дагуу явагдах бүхий л үйл явцад оролцох талуудын оролцоог дэмжих, хэрэгжилтэд хяналт тавих, үүнийгээ удирдлага болон шаардлагатай алба нэгжүүдэд тайлагнах.

МУЛЬТИМЕДИА ДИЗАЙНЕР

Хариуцсан үйлчилгээнүүдийн брэндийн бодлого, маркетингийн стратеги зорилттой уялдуулан хэрэглэгчдэд хүргэх зорилгоор бүтээгдэхүүн үйлчилгээний брэнд, сурталчилгаатай холбоотой болон компанийн дотоод алба хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбогдсон бүх төрлийн дизайны шийдлийг гаргах, байнга хөгжүүлэх

АХИСАН ТҮВШНИЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР

Байгууллагын интернэт үйлчилгээний  хэрэглэгчдэд техникийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж гомдлыг хяналтын хугацаанд, цаг алдалгүй бүрэн шийдвэрлэж гомдлын талаар асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлүүлэх

ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН /Мобинет/

Мобинетийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөл мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүргэх, танилцуулах - Шинэ харилцагч байгууллагатай гэрээ хийх - Харилцагч байгууллагуудыг халамжлах, уулзалт хийх, санал хүсэлтийг тухай бүрд шийдвэрлэх- Гэрээ, бичиг баримттай ажиллах  

БОРЛУУЛАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН /Өмнөговь аймаг/

Борлуулалт үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд явуулах, соёлч боловсон түргэн шуурхай үйлчлэх Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай борлуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга өндөрт байлгах Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх Борлуулалтын үйл ажиллагааны тайланг өдөр бүр тэмдэглэн хөтлөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах.

СИСТЕМ ИНЖЕНЕР (Billing system)

Мобиком корпорацийн төлбөр тооцооны хэлстийн хэвийн үйл ажиллагаг хангах, Шинэ төсөл, өргөтгөлийн ажлуудад оролцох, хамтран ажиллах, Системийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах,  

БРОУДБЭНД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР

Өрхийн суурин интернет үйлчилгээнд хэрэглэгч холбох, суурин болон хөдөлгөөнт интернет үйлчилгээний гомдолд онсайт инженерээр ажиллах, бүсийн өрхийн байрууд дээр үзлэг үйлчилгээ хийх,

ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН АРХИТЕКТ ИНЖЕНЕР

Санхүүгийн програмын архитектур дезайн гаргаж хэрэгжүүлэх багтай хамтран ажиллах, гадны бусад системүүдтэй холбогдож өгөгдөл мэдээлэл солилцох, интегрешн хийх төлөвлөлт хийх

РАДИО СҮЛЖЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР

Радио сүлжээний шинэчлэл, өргөтгөл, сайжруулалттай холбоотой өгөгдлүүдийг хэрэглэгчийн гомдол, хүсэлт болон хийгдсэн хэмжилт, статистикийн үзүүлэлтэд тулгуурлан цуглуулж шаардлагатай бол засаж сайжруулах ажлыг хийх, Радио сүлжээний өдөр тутмын оновчлол хийж, системийн чанарын үзүүлэлтийг тогтоосон хэмжээнд байлгахад шаардлагатай зүйлсийг хийх

СИСТЕМ ИНЖЕНЕР

Мэдээллийн системүүдийн төлөвлөлт, сайжруулалт, өргөтгөл, шинэчлэлт болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллыг идэвхижүүлэх, cистемийн хэвийн, тасралтгүй ажиллагаа болон администрацийг хангаж ажиллах, урамшуулал бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, 

СИСТЕМ ИНЖЕНЕР /Database/

Мэдээллийн системүүдийн датабаазын төлөвлөлт, сайжруулалт, өргөтгөл, шинэчлэлт, хяналт болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, тэдгээрийн cистемийн хэвийн, тасралтгүй ажиллагааг ахисан түвшинд хариуцан ажиллах

МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТАН

Үйлчилгээний нэгдсэн төвд ажиллаж мобикомын бүртгэлтэй гадаад хэрэглэгчид рүү залгалт хийн Дугаарын багц ахиулах,  Дараа төлбөрт үйлчилгээ рүү шилжүүлэх, Хэрэглэгчийг халамжлах залгалтыг Англи, Солонгос, Хятад, Орос хэлээр хийнэ.   7 хоногт 12-32 цаг ажиллана 1 цагийн цалин 15,000₮

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ЧАНАРЫН ИНЖЕНЕР (Япон хэлтэй)

Үндсэн чиг үүрэг Мобиком Корпорацийн эрхэм зорилго, зорилтод нийцүүлэн,  шинэ үеийн дэвшилтэт мэдээллийн технологи дээр суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжүүлэлтийн чанарт төвлөрч ажиллан, чанарын баталгааг хангах,бүтээгдэхүүн  үйлчилгээ, урамшууллыг хэрэгжүүлэх боломжийг судлан шийдлийг тодорхойлох болон хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах.   

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР (Mobile developer)

Төрөл бүрийн систем програм хангамж боловсруулах, unit тест бичих, бусдын code review хийх, тест хийх, програмын баримтжуулалтыг хийх гэсэн үүрэг даалгавартайгаар ажиллана. Боловсруулсан програм хангамжийг заасан журмын дагуу тестийн шатанд хүлээлгэн өгөх.

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ЧАНАРЫН ИНЖЕНЕР

Үндсэн чиг үүрэг Мобиком Корпорацийн эрхэм зорилго, зорилтод нийцүүлэн,  шинэ үеийн дэвшилтэт мэдээллийн технологи дээр суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжүүлэлтийн чанарт төвлөрч ажиллан, чанарын баталгааг хангах,бүтээгдэхүүн  үйлчилгээ, урамшууллыг хэрэгжүүлэх боломжийг судлан шийдлийг тодорхойлох болон хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах.   

РАДИО СҮЛЖЭЭНИЙ ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР

Радио сүлжээний найдвартай ажиллагааг шалгах, сайжруулах, гэмтэл саатлаас урьдчилан сэргийлэх, гэмтэл саатал гарвал цаг алдалгүй чанартай засах.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨХ /Дархан хот/

Үйлчилгээний нэгдсэн төвд хандсан хэрэглэгчдэд утсаар үнэн зөв мэдээ мэдээлэл өгөх, санал хүсэлт гомдлыг хүлээн авах, стандартын дагуу үйлчилгээ үзүүлэх замаар хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх.

ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Newfund/

Зээл хүсэгчийн хүсэлтийг судлан, зээл олгох шийдвэр гаргуулах, Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих, Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлан мэдээг гаргах Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн зээл, бусад санхүүгийн бүтэгдэхүүн үйлчилгээний стратеги боловсруулж, хөгжүүлэх, Банк санхүүгийн зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, санхүүгийн хэрэгслийг судалж нэвтрүүлэх

МАРКЕТИНГИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН /Монгол контент/

Маркетингийн агентлагийн бизнесийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, ахалж ажиллах, Компаний болон харилцагч байгууллагын бүтээлч/креатив төслүүдийг удирдан зохион байгуулах, хэрэглэгч, харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, борлуулалтыг идэвхижүүлэх, хэрэглэгчдээ урамшуулах, маркетингийн агентлагийн төслийн хэрэгжилт болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдаж ажиллах

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Мобиком Групп компанийн Борлуулалтын орлого өртгийн бүртгэл, Бараа материалын бүртгэл, Авлага өглөгийн бүртгэл, Татварын бүртгэл, Борлуулалтын сувгийн тооцоо бүртгэл хийх Нягтлан бодох бүртгэлийн хяналтыг хийх Харилцагчийн тооцоо нийлж авлага өглөгийг барагдуулах Бэлэн мөнгө болон барааны тооллого хийж,  санхүүгийн хяналт хийх Аудит болон удирдлагыг шаардлагатай мэдээ тайлангаар хангах

МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Бүх төрлийн маркетингийн стратегийг боловсруулах, бизнесийн нэгжүүдийг маркетингийн стратеги, чиглэлээр хангах Маркетингийн газрын төлөвлөгөө, үйл ажиллагааг бусад газрын төлөвлөгөө, үйл ажиллагаатай уялдуулах, уялдааг хангуулах, газар хоорондын гүүр болж ажиллах Их өгөгдөл дээр ажиллаж, бүх төрлийн дүн шинжилгээ хийж үр дүнг удирдлага болон шаардлагатай алба нэгжүүдэд тайлагнах, мэдээллээр хангах

БҮТЭЭГДЭХҮҮН МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хариуцсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний амьдралын мөчлөгийг (Product lifecycle management) удирдах, компаний бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэх Хариуцсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний маркетингийн хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, зах зээлд амжилттай байршуулах үйл ажиллагааг бүхэлд нь удирдан зохион байгуулах.

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Шинэ бүтээгдэхүүнийг Монголын болон олон улсын зах зээлд тохируулан хөгжүүлэх, тухайн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргах хүртэлх эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйл явцыг удирдах, хянах зохицуулалтыг хийх Харилцаа холбооны салбарын шинэ бүтээгдэхүүний боломжуудыг тодорхойлох, холбогдох дүн шинжилгээг, дүгнэлтийг хийх

БОРЛУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН

Мобикомын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний борлуулалтын гүйцэтгэлийг сайжруулах

БОРЛУУЛАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

Борлуулалт үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд явуулах, соёлч боловсон түргэн шуурхай үйлчлэх; Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай борлуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга өндөрт байлгах; Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх; Борлуулалтын үйл ажиллагааны тайланг өдөр бүр тэмдэглэн хөтлөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах.

АХЛАХ ПРОГРАМ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ /Монгол контент/

Програм хангамжтай холбоотой хөгжүүлэлтийн ажлын шаардлагыг судлаж, шийдлийг гарган, хөгжүүлэлтийг гүйцэтгэх

IT ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

-  МТ систем, процессын журам, стандарт боловсруулах, Мэдээллийн технологийн платформ, дэд бүтцийн төлөвлөлт хийх, Технологийн шийдэл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, Технологийн судалгаа, туршилт хийх, хэлтэс нэгжийн төслийн багт ажиллах, удирдах.

МАРКЕТИНГИЙН СУДАЛГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн маркетингийн үйл ажиллагаа, өрсөлдөөн, зах зээлийн нөхцөл байдлыг дүгнэх, хэмжих зорилгоор тогтмол болон нэг удаагийн маркетингийн судалгаануудыг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдлага болон шаардлагатай алба нэгжүүдэд тайлагнах, мэдээллээр хангах Салбарын өрсөлдөөний нөхцөл байдал, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг боломжит бүх сувгаар тогтмол ажиглах, тайлагнах, мэдээллээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх, удирдан чиглүүлэх

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР /Монгол контент/

Програм кодчилох, програмын кодчилолын баримт бичиг боловсруулах Програмд хөгжүүлэгчийн анхан шатны тестийг хийх /unit testing/

НЯРАВ

Агуулахад буй хөрөнгийн чанарыг алдагдуулахгүйгээр, стандартын дагуу хадгалж хамгаалах, хөрөнгийн орлого, зарлага, шилжилт хөдөлгөөнийг иж бүрэн, хүчин төгөлдөр АШБ үндэслэн бүртгэх, хөрөнгийн үлдэгдлийг мэдээлэх, тайлагнах, агуулахын хөрөнгийн эргэцийг сайжруулах арга хэмжээ авах зэрэг болно.   Байршил: ХУД, 8-р хороо, Шинэ нисэх рүү явах замд, Буянт Ухаа спорт цогцолбороос 2,8 км

АРХИВЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой  ажилтнуудын хувийн хэрэг, хүний нөөцийн баримт бичиг, архивын үйл ажиллагааг заавар, журмын дагуу хөтлөн явуулах, хууль тогтоомж, стандартыг мөрдүүлж ажиллах, хяналт тавих Байгууллагад мөрдөгдөж буй дүрэм, журмыг чанд мөрдөх. Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж ажиллах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХАЯГ: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, ЮНЕСКО-гийн гудамж – 28, МПМ Цогцолбор, Улаанбаатар И-МЭЙЛ: hrd@mobicom.mn УТАС: 75759944-1501

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.