Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Мишээл Групп ХХК

Мишээл Групп ХХК
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
График дизайнер

Компанийн бүтээгдэхийн, үйлчилгээний сурталчилгааны загвар дизайн гаргах; Хэвлэл болон видео сурталчилгааны материалын эх бэлтгэх; Маркетингийн төлөвлөгөөний дагуу видео болон зурган контентуудыг бэлтгэх;  

ХАБЭА-н ажилтан

ХАБЭА-н менежментийн бодлогын бичиг баримт боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах; Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх; Үүссэн аюул, ослын хор, нөлөөллийг бууруулах ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, амжилттай даван туулах;

Нярав

Компанийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад шаардагдах мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгийн өдөр тутмын орлого, зарлагын гүйлгээг хийж, НББ-д үнэн зөв тусгах, хөрөнгөнүүдийн үлдэгдлийн тайланг сар бүр гаргах, тэдгээрийн анхан шатны баримт бүрдэлтийг хийн ажиллах.

Нярав

Компанийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад шаардагдах мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгийн өдөр тутмын орлого, зарлагын гүйлгээг хийж, НББ-д үнэн зөв тусгах, хөрөнгөнүүдийн үлдэгдлийн тайланг сар бүр гаргах, тэдгээрийн анхан шатны баримт бүрдэлтийг хийн ажиллах.

Заслын ажилтан

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, гадна болон дотор засвар үйлчилгээ, заслын  ажлыг өнгө үзэмжтэй, чанарын шаардлагад нийцүүлж, төлөвлөсөн хугацаанд хийж гүйцэтгэх

Төслийн захиргааны ажилтан

Зочин, үйлчлүүлэгч, харилцагчдыг угтаж авах, үдэх,тэднийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах,  Түргэн шуурхай эелдэг, боловсон харьцах, цай кофегоор үйлчлэх; Төслийн танилцуулга өгөх, менежерүүдтэй холбож өгөх;  Загварын байрны дотоод зохион байгуулалтыг хангаж ажиллах; Борлуулалтын багийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хурал уулзалт зохион байгуулах; Борлуулалтын мэдээ, тайлан, бүртгэл хөтлөлт хийх; Албан хэрэг хөтлөх, боловсруулах;

Захирлын туслах/ захиргааны менежер

- Гүйцэтгэх захирлын хурал, уулзалтыг товлох, захирлын өдөр тутмын ажлыг гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх, өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх; - Компанийн дотоод болон гадаад харилцаа холбоо, мэдээллийн урсгалыг зохицуулах; - Албан хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу хөтлөх; - Компанийн дотоод зохион байгуулалт, эмх цэгцийг хариуцан ажилтнуудад ажлаа хэвийн, үр бүтээлтэй явуулах орчинг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах;     

Холбоо, дохиолол, автоматикийн (ХДА) инженер

Барилга угсралтын ажлыг батлагдсан зургийн дагуу, хяналтын төсөвт багтаан, төлөвлөсөн хугацаанд Монгол Улсын Барилгын тухай хууль, барилгын норм, нормативын баримт бичиг, стандартын дагуу гүйцэтгүүлэхэд явцын байнгын хяналт тавих; Зураг төсөл, инженерийн шийдэл тооцоо, техникийн шаардлагуудыг тодорхойлох, ажлын зургийн даалгавар боловсруулах, санал дүгнэлт өгөх, зургийн дагуу ажлын тоо хэмжээ гаргах, тооцоололд хяналт тавих; Холбоо, дохиолол, автоматикийн угсралтын үе шатны ажилд ажлын зургийн дагуу тогтмол хяналт тавих; Төслийн багийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр цаг тухайд нь хангах; Төслийг ашиглалтанд оруулахад шаардлагатай баримт бичгийн бүрдэлийг хариуцсан гүйцэтгэх;

Цахилгааны инженер

Барилга угсралтын ажлыг батлагдсан зургийн дагуу, хяналтын төсөвт багтаан, төлөвлөсөн хугацаанд Монгол Улсын Барилгын тухай хууль, барилгын норм, нормативын баримт бичиг, стандартын дагуу гүйцэтгүүлэхэд явцын байнгын хяналт тавих; Зураг төсөл, инженерийн шийдэл тооцоо, техникийн шаардлагуудыг тодорхойлох, ажлын зургийн даалгавар боловсруулах, санал дүгнэлт өгөх, зургийн дагуу ажлын тоо хэмжээ гаргах, тооцоололд хяналт тавих; Цахилгааны угсралтын үе шатны ажилд ажлын зургийн дагуу тогтмол хяналт тавих; Төслийн багийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр цаг тухайд нь хангах; Төслийг ашиглалтанд оруулахад шаардлагатай баримт бичгийн бүрдэлийг хариуцсан гүйцэтгэх;

Хамгаалалтын ажилтан

Хариуцсан обьектын эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, ашиглалт, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, гэнэтийн хэрэг зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, үйлчилгээний байгууллагын стандартыг мөрдөж, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах

Барилгын инженер

Зураг төсөл, инженерийн шийдэл тооцоо, техникийн шаардлагуудыг тодорхойлох, ажлын зургийн даалгавар боловсруулах, санал дүгнэлт өгөх, зургийн дагуу ажлын тоо хэмжээ гаргах, тооцоололд хяналт тавих; Барилга угсралтын үе шатны ажилд ажлын зургийн дагуу тогтмол хяналт тавих; Барилгын зураг төсөл  шаардлагатай баримт бичгийн бүрдэлийг хариуцсан гүйцэтгэх; Барилгын ажлыг  зургийн дагуу, хяналтын төсөвт багтаан, төлөвлөсөн хугацаанд Монгол Улсын Барилгын тухай хууль, барилгын норм, нормативын баримт бичиг, стандартын дагуу гүйцэтгүүлэхэд явцын байнгын хяналт тавих;  

График дизайнер

Компанийн бүтээгдэхийн, үйлчилгээний сурталчилгааны загвар дизайн гаргах; Хэвлэл болон видео сурталчилгааны материалын эх бэлтгэх; Маркетингийн төлөвлөгөөний дагуу видео болон зурган контентуудыг бэлтгэх;  

Маркетингийн менежер

Компанийн зорилго, зорилттой уялдуулан урт хугацааны бизнесийн стратегийг тодорхойлох, төлөвлөлтийг боловсруулж хэрэгжүүлэх, зах зээл дэх байр суурийг нэмэгдүүлэх, шинэ боломжуудыг тодорхойлох, шаардлагатай судалгаа шинжилгээг хийн дүгнэлт гаргах, вэб сайтыг ажиллагаанд хяналт тавих, видео бичлэг хийх, худалдан авагчдыг татах, харилцагчдын борлуулалт ашгийг нэмэгдүүлэх, маркетингийн урамшуулал идэвхжүүлэлтийг оновчтой зохион байгуулах. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх.

Худалдааны төвд мэдээллийн ажилтан

Мишээл барилгын их дэлгүүрт харилцагч, үйлчлүүлэгчдийг угтах, мэдээллээр хангах, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлүүлэх дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад дэмжин ажиллах;

Харилцагч үйлчилгээний менежер

Мишээл барилгын их дэлгүүрийн дотоод зохион байгуулалт, нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ, үйлчилгээний ажилтнуудын үйлчилгээний стандарт чанарыг өндөр түвшинд байлгах, зохион байгуулах, дэлгүүрийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах, харилцагч үйлчлүүлэгч нарт бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх, урт хугацаанд  хамтран ажиллах, түрээсийн орлогыг цагт нь төвлөрүүлэх, үйл ажиллагааг хэвийн гүйцэтгэхтэй холбоотой шаардлагатай бичиг баримт, гэрээ боловсруулж батлуулах.  

Тооцооны ажилтан

Мишээл автозогсоолын  постонд төлбөр хурааж ажиллах  тооцооны ажилтан нь хурдтай, харилцааны эерэг хандлагатай байхад болно.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХУД 20-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл Сити цогцолбор, Мишээл барилгын их дэлгүүр, Show room,

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.