Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Олимп 5 гудамж, Аюуд тауэр, 605 тоот

Naran Mandal Enterprises LLC - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-01-27
Уурхайчин

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүрэг;
Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврууд;
Өдөр тутмын уул ашиглалтын үйл ажиллагаанд оролцох;

2021-01-26
Гагнуурчин

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуух бүх үүргийг гүйцэтгэнэ.

2021-01-20
Сантехникч

Уурхайн сангийн шугам сүлжээний өдөр тутмын хэвийн, найдвартай үйл ажиллагааг хангах, эвдрэл гэмтлийг засах, уурын халаалтын систем, урсгал засвар үйлчилгээг хийнэ.

2021-01-18
Лабораторын туслах

Лабораторийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүднээс лабораторийн химичид туслах;
Судалгаа шинжилгээг үр дүнтэй явуулах;
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, дүрэм журам, зааварчилгааг чанд мөрдөж ажиллах;
Шаардлагатай үед бусад ажилтнуудтай хамтран ажиллах, хэлтэс, үйлдвэрийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах.

2021-01-18
Уурхайн эмч

Харьяа уурхайн ажилтнуудын эрүүл мэндийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тандах, судлах, хянах, урьдчилан сэргийлэх
Эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх
Зонхилон тохиолдох өвчний оношлогоо, эмчилгээний стандарт, түгээмэл үйлдлийн стандарт, удирдамжийг баримтлах
Ажилтнуудыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх, уурхайн орчинд эрүүл ахуйн шаардлага тавих
Аливаа осол аваар, халдварт ба халдварт бус өвчин, хурц хордлогын үед эмнэлгийн анхан шатны тусламжийг цаг алдалгүй чанартай гүйцэтгэх
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд үзүүлнэ.

2021-01-17
Далд уурхайн ХАБ-н ажилтан

Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл эрүүл ахуйн шаардлага нь холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам стандарт, шаардлагад нийцэж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх;

• Компанийн ажилчдын хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангах, үйлдвэрлэлийн хортой болон аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллийг багасгах;
• Ажлын байрны эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажлын явцтай танилцах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлж эрсдэлийн үнэлгээ хийх;
• Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр явагдах сургалт зохион байгуулах, ажилчдыг сургалтанд хамруулах; 
• Удирдлагаас тавьсан үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, нарядын дагуу ажиллах;
• Эрүүл, аюулгүй ажлын байрны соёлыг бий болгоход туслах;
• Уурхайн аюулгүй ажиллагаа болон тоног төхөөрөмжүүдийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийх, аливаа гарч болзошгүй осол аваарыг шалгах, арилгах, шалтгааныг тодорхойлох, дахин гаргахгүй байх арга хэмжээг авах,
• Галаас урьдчилан сэргийлэх бүхий л арга хэмжээг авч, галын хор зэргийг тогтмол шалгаж, тэмдэглэгээ хийх,
• Уурхайн орчмын аюулгүй ажиллагааг хангасан тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулах, хяналт тавих,

2021-01-15
Далд уурхайн механик

Далд уурхайн машин механизм, өөрөө явагч техник тоног төхөөрөмжүүдийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу далд уурхайн өөрөө явагч  техник, тоног төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээ,  угсралт суурилуулалт, тохируулгыг хариуцах, үзлэгт оруулах, эвдрэл гарсан тохиолдолд нэн даруй оношлох, засварлах

2021-01-14
Далд уурхайн ухаж, ачих машины оператор

Далд уурхайн хязгаарлагдмал орчны техникийг мэргэжлийн түвшинд сайн барих чадвартай
Далд уурхайн тэслэгдсэн уулын цэвэрлээ хийх

2021-01-13
Гүний уурхайн дамп оператор

Далд уурхайн хязгаарлагдмал орчинд техникийг мэргэжлийн түвшинд сайн барих чадвартай
Далд уурхайгаас уулын цулыг тээвэрлэх

2021-01-12
Уурхайн Маркшейдер

 

Гүний уурхайн ажлын төлөвлөлтийг хянаж сайжруулах
Уурхайн багуудын үйл ажиллагааг чиглүүлж, хяналт тавих
Гүний уурхайн ухалт малталтын ажлыг лазер болон компьютерийн системийг ашиглан зураг төслийн дагуу гүйцэтгэх
Хоосон орон зайн хэмжилт
Геологи, геотехникийн структур хэмжилт
Эзлэхүүний тооцоолол, тайлан мэдээлэл
Барилга, дэд бүтцийн маркшейдерын ажлуудыг гүйцэтгэх
Улсын геодезийн зурагтай холболт хийх 

 
 
 

2021-01-12
Цахилгаанчин

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуух чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

2021-01-08
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн

Компанид өндөр мэдлэг, ур чадвар бүхий мэргэшсэн боловсон хүчнээр хангахтай холбоотойгоор тухайн ажлын байранд тохирох хүнийг сонгон шалгаруулах, нөөц бүрдүүлэх, ажлын ярилцлага хийж, ажилд авах үйл ажиллагааг нэгдсэн бодлого, зохион байгуулалттайгаар хэрэгжүүлэх.

2021-01-07
Хүний нөөцийн ажилтан (Уурхайд)

Компаний хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэх
Ажилтнуудын бүртгэл, хувийн хэрэг хөтлөх
Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн тэдгээртэй холбоотой компанийн архив, бичиг хэргийн хөдөлгөөнийг бүртгэх, боловсруулах, тайлан мэдээ гаргах
Ажилтнуудаас ирсэн санал хүсэлт, гомдол өргөдөл зэргийг хүлээн авч удирдах албан тушаалтанд уламжлан шийдвэрлүүлэх
Ажилтнуудад хөдөлмөрийн харилцааг хууль тогтоомжын дагуу гүйцэтгэх, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх
Ажилчдыг идэвхижүүлэх, бүтээмж нэмэгдүүлэх
Ажилчдын цагийн бүртгэлийг бүртгэх, нэгтгэх
Компанийн удирдлагын шийдвэрийг ажилтнуудад танилцуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

 

2021-01-06
Уурхайчин

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүрэг;
Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврууд;
Өдөр тутмын уул ашиглалтын үйл ажиллагаанд оролцох;

2021-01-01
Далд уурхайн ухаж, ачих машины оператор

Далд уурхайн хязгаарлагдмал орчны техникийг мэргэжлийн түвшинд сайн барих чадвартай
Далд уурхайн тэслэгдсэн уулын цэвэрлээ хийх

2021-01-01
Далд уурхайн өрөмдлөгийн машины оператор

Далд уурхайн хязгаарлагдмал орчны техникийг мэргэжлийн түвшинд сайн барих чадвартай


Мөргөцөгт паспортын дагуу өрөмдлөгийн ажил хийх

2021-01-01
Далд уурхайн механик

Далд уурхайн машин механизм, өөрөө явагч техник тоног төхөөрөмжүүдийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу далд уурхайн өөрөө явагч  техник, тоног төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээ,  угсралт суурилуулалт, тохируулгыг хариуцах, үзлэгт оруулах, эвдрэл гарсан тохиолдолд нэн даруй оношлох, засварлах

Ажлын байрны зарууд

  1. Уурхайчин1 сарын 27. 10:12
  2. Гагнуурчин1 сарын 26. 10:29
  3. Сантехникч1 сарын 20. 15:03
  4. Лабораторын туслах1 сарын 18. 18:12
  5. Уурхайн эмч1 сарын 18. 18:05

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© Naran Mandal Enterprises LLC. 2014-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.