Үндсэн хувилбар

М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
ХАБЭА-н ажилтан/ MCA төсөл

Байгууллагын хэрэгжүүлж буй ХАБЭАБО-ы бодлогын хэрэгжилтийг хангах, төслийн ХАБЭАБО-ны багийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, үүсч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, гарцаагүй үүссэн аюул ослын хор, нөлөөллийг бууруулах ажлыг зохион байгуулах

Чанар хяналтын инженер /Механик, шугам хоолой/

Төслийн үйл ажиллагаанд чанарын менежментийн бодлого, стандарт, төслийн чанарын менежментийн процессыг оновчтой нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн чиглэлийн дагуу баримт бичгүүдийг боловсруулах, хяналт тавих, төслийг чанарын шаардлагад нийцүүлэн ажиллах

Чанар хяналтын зохицуулагч (Улаанбаатар-МСА төсөл)

Төслийн үйл ажиллагаанд чанарын менежментийн бодлого, стандарт, төслийн чанарын менежментийн төлөвлөгөө, процессыг хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх, төслийн багт мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх  Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа барилгын хууль, дүрэм, журам, холбогдох олон улсын болон дотоодын стандарт, норм ба дүрмийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хянан төслийн чанарын болон хүлээлгэн өгөх баримт бичгийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдан хэрэгжүүлж, төслийг чанарын өндөр түвшинд захиалагчид хүлээлгэн өгөх

Цахилгааны талбайн инженер /Улаанбаатар МСА/

Төслийн шаардлага зураг төсөл болон холбогдох стандарт, норм, дүрмийн дагуу барилга угсралтын ажилд талбайн хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллах

Төлөвлөлтийн ажилтан/ Оюу толгой төсөл

Төслийн төлөвлөлт боловсруулах, төслийн багийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих

ХАБЭА-н ажилтан/Оюу Толгой төсөл

Байгууллагын хэрэгжүүлж буй ХАБЭАБО-ы бодлогын хэрэгжилтийг хангах, төслийн ХАБЭАБО-ны багийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, үүсч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, гарцаагүй үүссэн аюул ослын хор, нөлөөллийг бууруулах ажлыг зохион байгуулах

Механик, шугам хоолойн инженер /Оюу толгой төсөл/

Төслийн шаардлага болон холбогдох стандарт, норм, дүрмийн дагуу тооцоо, судалгаа, материалын түүвэр, зураг төсөл боловсруулах

Төслийн координатор /Оюу толгой төсөл-ELHL/

Барилга угсралтын багуудын хоорондын уялдаа, харилцаа холбоог хангахад дэмжлэг үзүүлэх Англи-Монгол, Монгол-Англи хэлний аман болон бичгийн орчуулгыг чанар, ур чадварын өндөр түвшинд гүйцэтгэх

Нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтан

Харилцах дансуудын бүртгэл, ажилчдын дараа тооцоо хаах, цалингийн тооцоолол, үндсэн хөрөнгө, бараа материалын бүртгэл хариуцах, системийн шинэчлэлт нэвтрүүлэх багт ажиллах 

Чанар хяналтын зохицуулагч (Улаанбаатар-МСА төсөл)

Төслийн үйл ажиллагаанд чанарын менежментийн бодлого, стандарт, төслийн чанарын менежментийн төлөвлөгөө, процессыг хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх, төслийн багт мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх  Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа барилгын хууль, дүрэм, журам, холбогдох олон улсын болон дотоодын стандарт, норм ба дүрмийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хянан төслийн чанарын болон хүлээлгэн өгөх баримт бичгийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдан хэрэгжүүлж, төслийг чанарын өндөр түвшинд захиалагчид хүлээлгэн өгөх

Цахилгааны талбайн инженер /Улаанбаатар МСА/

Төслийн шаардлага зураг төсөл болон холбогдох стандарт, норм, дүрмийн дагуу барилга угсралтын ажилд талбайн хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллах

Чанар хяналтын инженер /Механик, шугам хоолой-ОТ/

Төслийн үйл ажиллагаатай уялдуулан барилга угсралтын ажилд холбогдох олон улсын чанарын стандарт шаардлага болон МУ-ын норм дүрэмд нийцүүлэн талбайн чанарын хяналтыг тавьж , баримт бичгээр баталгаажуулах. Мэргэжлийн чиглэлийн дагуу аргачлал, үзлэг шалгалтын төлөвлөгөө, техникийн баримт бичгүүдийг боловсруулах, барилга угсралтын ажлыг захиалагчийн шаардлагад нийцүүлэн хүлээлгэн өгөх

ХАБЭА-н мэргэжилтэн /Баянхонгор аймаг

Байгууллагын хэрэгжүүлж буй ХАБЭАБО-ы бодлогын хэрэгжилтийг хангах, төслийн ХАБЭАБО-ны багийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, үүсч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, гарцаагүй үүссэн аюул ослын хор, нөлөөллийг бууруулах ажлыг зохион байгуулах

Зөвшөөрөл хариуцсан ажилтан /Баянхонгор аймаг

Төслийн бүх зөвшөөрөл, нийцлийн бүрэн байдлыг хангах

Эрчим хүч хэмнэлтийн менежер

Салбарын үйл ажиллагаанд эрчим хүчний хэмнэлтийн ажлуудыг зохион байгуулах,  Эрчим хүчний менежментийн тогтолцоо ISO 50001-ын хэрэгжилтийг хангах,  Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль холбогдох дүрэм журмын биелэлтийг  хангах , Захиалагч байгууллагын эрчим хүч хэмнэлтийн ажлуудыг зохион байгуулах

ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТАН (ӨМНӨГОВЬ, ЦОГТЦЭЦИЙ СУМ)

Компанийн өдөр тутмын хэвийн, найдвартай үйл ажиллагааг хангах зорилгоор захиргааны оновчтой менежментийг хэрэгжvvлэх, мэдээллийн урсгалыг зохицуулах Ажил хэргийг шуурхай явуулах, компанийн зөв соёлыг төлөвшvvлэх, байгууллагын хөгжлийн vйл явцыг удирдахад дэмжлэг vзvvлэх Компанийн ажлын байранд тохилог, таатай орчин бүрдүүлэх, зөв боловсон үйлчилгээгээр хангах, цэвэр цэмцгэр байлгах

Зуухны машинч

Зуухны ашиглалтын албаны үндсэн болон туслах тоноглолын хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөт зорилтыг биелүүлэх, зуухны тооцоот чадлыг бүрэн ашиглахад чиглэсэн техникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.  

Туршилт тохируулгын инженер/ Цахилгаан

Төслийн үйл ажиллагаатай уялдуулан кран өргөх төхөөрөмж болон бусад Цахилгаан  тоног төхөөрөмжийн угсралтад улсын чанарын стандарт шаардлага болон МУ-ын норм дүрэмд нийцүүлэн талбайн чанарын хяналтыг тавьж, тоног төхөөрөмжийг ашиглалтанд оруулах, ашиглалтанд оруулахтай холбоотой үзлэг шалгалтуудыг зохион байгуулах, гүйцэтгэх, техникийн баримт бичгүүдийг  бүрдүүлэх, баталгаажуулах Тоног төхөөрөмж, өргөх хэрэгсэл түүний ажиллагааг үйлдвэрлэгчийн болон захиалагчийн шаардлагад нийцүүлэн хүлээлгэн өгөх Тэдгээрийг хүлээлгэн өгөхтэй холбоотой техникийн баримт бичгийг бүрдүүлэн ажиллах

Материал, ложистикийн ажилтан (УБ MCA төсөл)

Төслийн хүрээнд материалтай холбоотой тээвэрлэлт, ачилт, хадгалалт, агуулахын ажлууд, гадаад дотоод тээврийн ажлуудыг хариуцан ажиллана

Гааль тээврийн хариуцсан ажилтан /Баянхонгор/

Төслийн төлөвлөгөөний дагуу ачаа тээвэрийг зохицуулах

Чанар хяналтын инженер /Барилга (Баянхонгор аймаг)

Төслийг төлөвлөсөн хугацаандаа, ажлын зураг төслийн дагуу чанарын өндөр түвшинд, аюул осолгүй амжилттай хэрэгжүүлэхэд барилга угсралтын чанар хяналтыг гүйцэтгэх, төслийн удирдлагын менежментийн арга барилаар амжилттай гардан ажиллах

Цахилгааны инженер (Баянхонгор аймаг)

Төслийн шаардлага зураг төсөл болон холбогдох стандарт, норм, дүрмийн дагуу барилга угсралтын ажилд талбайн хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллах

Барилгын инженер (Баянхонгор аймаг)

Төслийн ажлын хүрээнд техникийн баримт бичигтэй харьцан материал захиалга хийх, олон улс болон Монгол улсын стандарт, норм дүрэмд нийцүүлэн эдийн засгийн үр ашигтай, оновчой техникийн шийдэл гарган баримт бичиг техникийн зураг төсөл боловсруулах

Чанар хяналтын инженер /Механик, шугам хоолой-ОТ/

Төслийн үйл ажиллагаатай уялдуулан барилга угсралтын ажилд холбогдох олон улсын чанарын стандарт шаардлага болон МУ-ын норм дүрэмд нийцүүлэн талбайн чанарын хяналтыг тавьж , баримт бичгээр баталгаажуулах. Мэргэжлийн чиглэлийн дагуу аргачлал, үзлэг шалгалтын төлөвлөгөө, техникийн баримт бичгүүдийг боловсруулах, барилга угсралтын ажлыг захиалагчийн шаардлагад нийцүүлэн хүлээлгэн өгөх

Баримт бичиг хариуцсан ажилтан (Баянхонгор төсөл)

Төслийн баримт бичиг бүрдүүлэх, хадгалах, ашиглах журмын дагуу чанарын өндөр түвшинд шаардлага хангаж ажиллах

Захиргааны ажилтан (Баянхонгор төсөл)

Төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд аж ахуй, захиргааны шинжтэй ажлуудыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд оролцох, хяналт тавих

М-Си-Эс Групп-н салбар компаниуд

 • М-Си-Эс Групп
 • М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК
 • Юнител Групп
 • ДДэшТВ
 • М-Си-Эс Проперти ХХК
 • Анунгоо ХХК
 • Тотал дистрибюшин ХХК
 • Скай Резорт ХХК
 • Интермед эмнэлэг
 • М-Си-Эс Кока-Кола ХХК
 • Вэлл Бий ХХК
 • Мэтагро ХХК
 • Юнисервис Солюшн ХХК
 • М-Си-Эс Эстэйтс ХХК
 • М-Армор ХХК
 • Эрчим Сүлжээ ХХК
 • ТекПак Групп ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 14241, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 19А, Шангри-Ла Оффис 7 давхар 704

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.