Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Макс Групп

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
САЛБАРЫН МЕНЕЖЕР /М Март/

  ­Салбарын ашигт ажиллагааг байнга нэмэгдүүлэх ажлыг шууд хариуцан зохион байгуулах, хянах ­Бараа бүтээгдэхүүний татан авалт болон чанар, хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавьж барааны эргэцийг сайжруулах талаар санал санаачилга гаргаж холбогдох ажилтнуудад заавар зөвлөгөө өгч, манлайлах ­Салбарын зардлын тайланд дүн шинжилгээ хийх, зардлыг бууруулах, хэмнэлт гаргах ажлыг шууд хариуцан зохион байгуулах ­Салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах,тухай бүр шийдвэрлэх, холбогдох албан тушаалтанд уламжлан шийдвэрлүүлэх Салбар дэлгүүрийн ажилчдын  хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах зорилгын хүрээнд холбогдох газар нэгжүүдэй хамтран ажиллах, гүйцэтгэлд хяналт тавих

СУВАГ ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР /хорека/

Хорека сувгийн борлуулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, сувгийг хөгжүүлэх  Хариуцсан сувгийн худалдааны цэгүүдэд сар, улирал, жилээр борлуулалтанд нь дүгнэлт хийж, ажлын төлөвлөгөө боловсруулах Өөрийн сувгийн борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх, гүйцэтгэлийг үнэлэх, шагнах урамшуулах, санал гаргах Хорека сувагт сургалт орох          

ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ /УУЛ УУРХАЙН САЛБАРТ/

Хариуцсан ажил үүргийн дагуу санхүүгийн тайланг НББОУС болон хууль журмын дагуу бүртгэж, тооцоолох, баримтжуулах, холбогдох албан тушаалтныг санхүүгийн үнэн зөв мэдээллээр хангах Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх Компанийн санхүүтэй холбоотой тушаал заавар, журмын биелэлтийн хангаж ажиллах Анхан шатны маягт бүрдүүлэх баримт үдэж цэгцлэх, архивлах Удирдлагын шаардлагатай санхүүгийн мэдээллээр хангах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

ЖОЛООЧ

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Хариуцсан автомашины бүрэн бүтэн, аюулгүй, бэлэн байдлыг хангах Замын хөдөлгөөний дүрэм болон аюулгүй тээврийн стандартын дагуу зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох  Үйл ажиллагаандаа Хөдөлмөрийн эрүүл, аюулгүй ажиллагааг баримтлан ажиллах. Автомашины өнгө үзэмж, цэвэр цэмцгэр байдлыг хариуцах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлнэ

ХӨРӨНГӨ АШИГЛАЛТЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ

  Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх Компанийн санхүүтэй холбоотой тушаал заавар, журмын биелэлтийг хангаж ажиллах Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл хийх, хөдөлгөөн хийх Үндсэн хөрөнгийн тооллого хийх

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Салбар дэлгүүрүүдийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах Үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, чиглүүлэх Гомдлын менежментийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, чиглүүлэх Салбар дэлгүүрүүдийн менежерүүдийг сургах, чиглүүлэх Төр олон нийтийн байгууллагын журам стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, чиглүүлэх

ХЯНАЛТЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ /ХУДАЛДААНЫ САЛБАРТ/

Сүлжээсалбар дэлгүүрүүдийн тооллого хийх Тооллогонд хяналт тавих  Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх Компанийн санхүүтэй холбоотой тушаал заавар, журмын биелэлтийн хангаж ажиллах Анхан шатны маягт бүрдүүлэх баримт үдэж цэгцлэх, архивлах Удирдлагын шаардлагатай санхүүгийн мэдээллээр хангах Салбар дэлгүүрийн тооллогын тайланг бэлтгэх 

САЛБАРЫН МЕНЕЖЕР /М Март-Яармаг салбар/

  ­Салбарын ашигт ажиллагааг байнга нэмэгдүүлэх ажлыг шууд хариуцан зохион байгуулах, хянах ­Бараа бүтээгдэхүүний татан авалт болон чанар, хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавьж барааны эргэцийг сайжруулах талаар санал санаачилга гаргаж холбогдох ажилтнуудад заавар зөвлөгөө өгч, манлайлах ­Салбарын зардлын тайланд дүн шинжилгээ хийх, зардлыг бууруулах, хэмнэлт гаргах ажлыг шууд хариуцан зохион байгуулах ­Салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах,тухай бүр шийдвэрлэх, холбогдох албан тушаалтанд уламжлан шийдвэрлүүлэх Салбар дэлгүүрийн ажилчдын  хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах зорилгын хүрээнд холбогдох газар нэгжүүдэй хамтран ажиллах, гүйцэтгэлд хяналт тавих

Хамгаалалтын үйл ажиллагааны албаны дарга

Компаний хамгаалалтын албыг удирдлагаар хангах Компанийн урт дунд богино хугацааны зорилт зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, стратегийг хэрэгжүүлэх Идэвхжүүлэлтийн шинэ, орчин үеийн, үр нөлөөтэй арга хэлбэрүүдийг сонгон хэрэгжүүлэх АБТ дагуу ажиллах

Рестораны туслах менежер

Салбар рестораны өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, стандартыг өндөр түвшинд хангуулан, брэндийн үнэ цэнийг өсгөхөд салбарын оновчтой удирдлагаар хангаж ажиллаж, борлуулалт, маркетингийн зорилтыг хэрэгжүүлэн, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх

Маркетинг, борлуулалтын албаны дарга

Маркетинг, идэвхжүүлэлтийн стратеги боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах; Маркетинг идэвхжүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийж хэрэгжүүлэх; Маркетингийн зардлыг төлөвлөх, зардал үр ашгийг тооцож харьцуулалт хийн дүгнэлт гаргах; Албаны ажилтнуудыг бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд бүх талын зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, өдөр тутмын удирдлагаар хангаж ажиллах; Бусад хэлтэс алба нэгжүүдтэй уялдаа холбоотой ажиллаж шаардлагатай тохиолдолд шууд удирдлагатай нь зөвшилцөн маркетингийн үйл ажиллагааны хүрээнд чиг үүргийн удирдлагаар алба нэгжийг хангаж манлайлан ажиллах;

СОШИАЛ МАРКЕТИНГ МЭРГЭЖИЛТЭН

Сошиал контент хөгжүүлэлт хариуцах, бүтээгдэхүүний цахим хуудсыг хөтлөх, хөгжүүлэх Сошиал контент төлөвлөгөө, тайлан гаргах, дүн шинжилгээ гаргаж сайжруулах, хэрэгжүүлэх Олон нийттэй харилцахтай холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Компанийн нэр хүнд, имиджийг өсгөх

График Дизайнер

Дизайн, зураг төслийн эхийг бэлтгэх, гүйцэтгэх Холбогдох тайлан тооцоог хийх, төсөв төлөвлөгөө гаргах, тайлагнах Захиалгын хуудасны дагуу ажлыг хийж гүйцэтгэнэ

Мэдээлэл Технологийн Инженер

Нийт ажилчдын компьютеруудын техник хангамж болон программ хангамжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах, гэмтэл гарсан үед оношилон засварлах Байгууллагын дотоод сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах Орон нутагт байрлах кемпийн интернэт, компьютер, принтерүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах Байгууллагын мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

КАТЕГОРИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Сүлжээ дэлгүүрийн барааны удирдлагын бодлогыг төлөвлөх, хяналт тавих Салбар дэлгүүрүүдийн тасгийн төлөвлөлт, нөөцийг зөв зохистой удирдан зохион байгуулах Харилцагч байгууллагуудтай гэрээ хэлэлцээр хийх Барааны ашгийн түвшинг өсгөх, нэр төрөл нэмэгдүүлэх Шинэ харилцагчийн судалгаа хийх

КАТЕГОРИ МЕНЕЖЕР

Сүлжээ дэлгүүрийн барааны удирдлагын бодлогыг төлөвлөх, хяналт тавих Салбар дэлгүүрүүдийн тасгийн төлөвлөлт, нөөцийг зөв зохистой удирдан зохион байгуулах Харилцагч байгууллагуудтай гэрээ хэлэлцээр хийх Барааны ашгийн түвшинг өсгөх, нэр төрөл нэмэгдүүлэх Шинэ харилцагчийн судалгаа хийх

САЛБАРЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ

  Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх Компанийн санхүүтэй холбоотой тушаал заавар, журмын биелэлтийн хангаж ажиллах Анхан шатны маягт бүрдүүлэх баримт үдэж цэгцлэх, архивлах Удирдлагын шаардлагатай санхүүгийн мэдээллээр хангах Салбар дэлгүүрийн тооллогын тайланг бэлтгэх 

САЛБАРЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ /БАЯНХОШУУ САЛБАРТ/

  Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх Компанийн санхүүтэй холбоотой тушаал заавар, журмын биелэлтийн хангаж ажиллах Анхан шатны маягт бүрдүүлэх баримт үдэж цэгцлэх, архивлах Удирдлагын шаардлагатай санхүүгийн мэдээллээр хангах Салбар дэлгүүрийн тооллогын тайланг бэлтгэх 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хүний нөөцийн мэдээллийн системийг тогтмол хөтлөх, шинэчлэх Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой А, Б тоот тушаал төлөвлөх Архив, Албан бичиг боловсруулах Оффисын хангамжийг хариуцах Оффисын үйлчилгээний машины маршрутыг зохион байгуулах

АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

  Салбаруудын ашиглалт үйлчилгээ, өргөтгөл сайжруулалт, техник тоног төхөөрөмжүүдийн бэлэн байдал, засвар үйлчилгээ, төлөвлөлттэй холбоотой бүх ажлын график, тоо хэмжээ, төсөвт өртөг, үнийн саналын харьцуулалт боловсруулах, ашигтай хувилбарыг санал болгох, Салбаруудын ашиглалт, үйлчилгээнд хяналт тавих, Салбаруудын ажилтнуудыг зааварчилгаагаар хангах,

ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ

Заасан маршрутын дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг харилцагчид түргэн шуурхай хүргэж өгөх Хүлээлгэж өгсөн бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой төлбөр тооцоог хийх, хяналт тавих Хариуцсан автомашины бүрэн бүтэн байдал, цэвэр байдалд хяналт тавих  

ТЭСРЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖОЛООЧ

- Уурхайн талбайд тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг холбогдох дүрмийн дагуу тээвэрлэх - Тэсэлгээний ажилд туслах

НЯГТЛАН БОДОГЧ (УУЛ УУРХАЙН САЛБАРТ)

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх Компанийн санхүүтэй холбоотой тушаал, заавар, журмын биелэлтийн хангаж ажиллах Анхан шатны маягт бүрдүүлэх, хадгаламжийн нэгж үүсгэх Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн мэдээллээр хангах

САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ (УУЛ УУРХАЙН САЛБАРТ)

Компанийн санхүүгийн тайлан бэлдэх, шинжилгээ дүгнэлт хийх Бизнес болон хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалттай холбоотой судалгаа шинжилгээ, тооцоолол хийх Компанийн санхүүгийн төсөв боловсруулах, шинжлэх, санхүүгийн үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих

ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ТУСЛАХ АЖИЛТАН

- Тэсэлгээний ажлыг технологийн дагуу, удирдлагын өгсөн зааварчилгааны дагуу хийж гүйцэтгэх - Ажлын талбай дээр ХАБЭА-н хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм журам, зааврыг хэрэгжүүлэх, мөрдлөг болгон ажиллах - Бусад АБТ-н дагуу

СОШИАЛ МАРКЕТИНГ МЭРГЭЖИЛТЭН

Сошиал контент хөгжүүлэлт хариуцах, Сошиал хуудсыг хөтлөх, хөгжүүлэх, Сошиал контент төлөвлөгөө, тайлан гаргах, дүн шинжилгээ гаргаж сайжруулах, хэрэгжүүлэх Олон нийттэй харилцахтай холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Компанийн нэр хүнд, имиджийг өсгөх  

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /Хувьдаа машинтай/

Бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулж, худалдах, шинээр харилцагч нээх, Барааг харилцагчдад сурталчлан таниулах, өрөлт хураалт хийх, Борлуулалтын идэвхжүүлэлтийг харилцагч дээрээ сар бүр хийх Борлуулалтын сар бүрийн тайлан тооцоог санхүүд үнэн зөв гаргаж өгөх  

ТҮГЭЭЛТИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН

Барааг чингэлэгээс зөөж буулгах Хүлээн авсан бараа бүтээгдэхүүнийг агуулахад байршуулахдаа Агуулахын няравын удирдлаганд зааврын дагуу байршуулах Харилцагчдад бараа бүтээгдэхүүн хүргэж өгөх

ЗУРАГЛААЧ

  Мэдээ нэвтрүүлгийн дүрс авах  Эвлүүлэг хийх 

СЭТГҮҮЛЧ

Мэдээ, нэвтрүүгийн текст бичих, судалгаа хийх  Сэдвийн анализ хийж, эх сурвалж олох  Шинэ сэдэв, нэвтрүүлэг санаачлах 

ЭФИРИЙН НАЙРУУЛАГЧ /ТЕЛЕВИЗЭД/

Эфирийг хөтөлбөрийн дагуу явуулах  Эфирт орж байгаа контентуудыг хянах  Эфирийн техникийн аюулгүй байлыг хянаж, мэдээллэх 

НАЙРУУЛАГЧ

Шинэ нэвтрүүлэг, контент санаачлах  Нэвтрүүлэг, шууд дамжуулалтын багийг зохион байгуулах  Нэвтрүүлгийг зохиолын дагуу найруулан бэлтгэх  Нэвтрүүлгийн зохиол бичих 

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн санхүү, татварын тайланг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын дагуу тайлагнан, хөтлөн явуулж, цаг хугацаанд нь гаргаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж удирдлагаар хангаж ажиллах  Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах  Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны үр дүнд судалгаа, шинжилгээ хийх, тайлагнах  НББ журам боловсруулах чадамжтай  АБТ-д заасны дагуу бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх 

ДОТООД АУДИТОР

Группийн охин компаниуд болон салбар нэгжүүдийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн нийцтэй байдалд дотоод аудитын шалгалтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх Аудитын дагуу зөвлөмж өгөх, хэрэгжилтийг хангуулах Дотоод аудитын үйл ажиллагааг сайжруулах, үр дүнтэй гүйцэтгэхэд шаардагдах процесс, бодлого, журамд тасралтгүй сайжруулалт хийх; 

ХАБЭА АЖИЛТАН

 ХАБЭА ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ Ажилчдад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаа өгөх, сургалт зохион байгуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах  Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд өөрийн чиг үүргийн хүрээнд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх

Гадаад харилцааны менежер /Англи хэлтэй/

Шинэ бараа бүтээгдэхүүн, зах зээл, үнийн судалгаа хийх Гадаад нийлүүлэгч нартай холбогдож бараа бүтээгдэхүүний шинэ захиалга хийх, нөөцийг зохистой түвшинд барих, хяналт хийх Нийт импортын барааны нөөцийн байдлыг тодорхойлох, замд яваа барааны нөхцөл байдлыг тодорхойлох, ачааны бичиг баримтыг бэлтгэх Тээвэр зуучийн тайлан, хяналтыг хийх, төлбөр тооцоох бүртгэж хянах Гадаад харилцагч нартай байгуулах гэрээ, албан хүсэлт бусад албан харилцааг зохицуулах Гадаад харилцагч компаниудтай маркетингийн дэмжлэг, сургалт, судалгаа хөгжлийн чиглэлээр тогтмол харилцах  

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн -механикч /инженер/

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж угсралт, тохиргоо, засвар үйлчилгээг бүрэн хариуцах   Тоног төхөөрөмжийг хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангах, эвдрэл гэмтлийг засварлах  Бүтээгдэхүүний гарцанд хяналт тавих  Баг хамт олонг удирдан зохион байгуулах 

НЯГТЛАН БОДОГЧ /МАКС ЭКСИМ/

 Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх Компанийн санхүүтэй холбоотой тушаал заавар, журмын биелэлтийн хангаж ажиллах Анхан шатны маягт бүрдүүлэх баримт үдэж цэгцлэх, архивлах Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн мэдээллээр хангах

Захиргаа хүний нөөцийн менежер

Бүтээмжид суурилсан хүний нөөцийн төлөвлөлтөд үндэслэн компанийн зорилго, стратегийг хэрэгжүүлэх Хандлага, эрмэлзэл, чадварт суурилсан сонгон шалгаруулалтын аргачлалаар хүний нөөцийн бүрдүүлэх Албан ба албан бус идэвхжүүлэлтийн хэлбэрүүдийг тодорхойлж оновчтой сонгосноор хамт олны хандлага бүтээлч байдлыг дэмжих Хүний нөөцийн бүтээмжийг дээшлүүлж байгууллагын зорилгыг хангах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх Хөдөлмөр харилцаа, захиргааны ажил үүргүүдийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Smart HR болон Time attendance программ дээр ажиллах

НЯРАВ

Барааны захиалга өгөх, бараа хүлээн авах Барааны хадгалалт, буцаалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах Барааг тасагт нийлүүлэх Тайлан мэдээ бэлтгэх, судалгаа хийх Санхүүгийн бүртгэл хөтлөлт

Хамгаалалтын албаны ажилтан

-Хариуцсан объектод дүрэм журмыг сахиулах -Эмх цэгц аюулгүй байдлыг хангах -Гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх -Заавал дагаж мөрдөх дүрэм журмыг мөрдөх, хэрэгжүүлэх.

Макс Групп-н салбар компаниуд

 • Макс Групп
 • Сүү Хувьцаат Компани
 • Макс Өргөө ХХК
 • Макс Рөүд
 • Рамада
 • Холидэй Инн Улаанбаатар Зочид буудал
 • Мастер фүүдс ХХК
 • Макс Центр ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, M Plaza төв, 14 давхар, 1403 тоот Арж капитал ХХК

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.