Үндсэн хувилбар

Макс Групп

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
МАРКЕТИНГ БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /BK/

Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх маркетингийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө санаачлах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах Борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэхэд чиглэсэн төсөв, төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжүүлэх Хоол хүргэлтийн үйл ажиллагааг дэмжих төлөвлөгөө санаачлах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах, хяналт тавих

Бэлэн борлуулагч

Бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулж, худалдах, шинээр харилцагч нээх, түгээх Барааг харилцагчдад сурталчлан таниулах, өрөлт хураалт хийх, Борлуулалтын төлөвлөгөөний дагуу борлуулалтыг хийх Борлуулалтын сар бүрийн тайлан тооцоог санхүүд үнэн зөв гаргаж өгөх  

МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Зах зээл дээр захиалагч, үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээг судлах, үнийн бодлого, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, боломжит хэрэглэгчийг таньж олох, өрсөлдөх давуу талыг олох Судалгааны байгууллагууд, реклам, сурталчилгааны агентлагуудтай түншлэлийн харьцаа үүсгэн, зар сурталчилгаа, PR-ын үр дүнг дээшлүүлэх талаар санаачилга гарган ажиллах, Компанийн үйл ажиллааг мэдээллийн бүх талын хэрэгслийг ашиглаж сурталчилах, бизнес эрхлэгч иргэд байгууллагын төвлөрлийг бий болгоход анхаарч, сар тутам судалгаа гаргаж, тайлагнаж ажиллах Судалгааны үндсэн дээр байгууллагын зорилгын хүрээнд зах зээлийн шинж чанар, хэрэглэгчийн зан төлөв, маркетингийн стратегийг тодорхойлон боловсруулж үнэлгээ өгөх Сурталчилгаа, PR-ыг тогтмол хийж, байгууллагын вэб хөгжүүлэлт, пэйж хуудсыг идэвхжүүлэх

НЯГТЛАН БОДОГЧ /ХУДАЛДААНЫ САЛБАРТ/

  Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх Компанийн санхүүтэй холбоотой тушаал заавар, журмын биелэлтийн хангаж ажиллах Анхан шатны маягт бүрдүүлэх баримт үдэж цэгцлэх, архивлах Удирдлагын шаардлагатай санхүүгийн мэдээллээр хангах Салбар дэлгүүрийн тооллогын тайланг бэлтгэх 

Хамгаалагч

Хариуцсан объектод дүрэм журмыг сахиулах, эмх цэгц аюулгүй байдлыг хангах, гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, заавал дагаж мөрдөх дүрэм журмыг мөрдөх, хэрэгжүүлэх.

АГУУЛАХЫН ТУСЛАХ АЖИЛТАН

Захиалгын дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах Харилцагч байгууллагад бараа бүтээгдэхүүнийг бүрэн бүтэн хүлээлгэж өгөх Бараа бүтээгдэхүүнийг зөөж тээвэрлэх, хадгалах, өрж хураах стандартын дагуу агуулах болон худалдааны танхимд байршуулах  

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулж, худалдах, шинээр харилцагч нээх, Барааг харилцагчдад сурталчлан таниулах, өрөлт хураалт хийх, Борлуулалтын идэвхжүүлэлтийг харилцагч дээрээ сар бүр хийх Борлуулалтын сар бүрийн тайлан тооцоог санхүүд үнэн зөв гаргаж өгөх  

Камер хяналтын ажилтан

Хариуцсан объектын барилга, эд аж ахуй, бараа бүтээгдэхүүнийг хулгай, луйвар болон бусад гэмт хэрэг, халдлагын эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор хяналтын камераар хяналт тавих, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх, гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

  Хүний нөөцийн зарим функцуудыг хэрэгжүүлэх Бүтэц, орон тооны дагуу бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт хийх Хүний нөөцийн мэдээллийн системийн бүртгэл, хөтлөлт хийх Ажилтнуудтай уулзаж тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх  Цагийн тайлан гаргах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

ТҮГЭЭЛТИЙН ЖОЛООЧ

Заасан маршрутын дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг харилцагчид түргэн шуурхай хүргэж өгөх Хүлээлгэж өгсөн бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой төлбөр тооцоог хийх, хяналт тавих Хариуцсан автомашины бүрэн бүтэн байдал, цэвэр байдал хяналт тавих  

Үйлдвэрийн механик инженер /ЦГ/

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж найдвартай, тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллана; Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн үзлэг, угсралт, оношлогоо, засвар үйлчилгээг бүрэн хариуцна; Техникийн зураг гаргах, оношлогоо хийх;

Төслийн технологич инженер /ЦЭНГАЗАР ХХК/

Үйлдвэрлэлийн бүх процессийг оновчтой болгох арга замыг боловсруулж, үйлдвэрийн лаборатор дахь туршилтуудыг хийж, гүйцэтгэлийн графикийг гаргах ба тэдгээрийг зөв тайлбарлах; Бүтээгдэхүүний, чанар болон эмистэй холбоотой ажлуудыг сайжруулах боломжуудыг олох, хэрэгжүүлэх зэрэг процесс дээр мэргэжлийн дагуу зөвлөмж, чиглэл өгөх; Үйлдвэрлэлийн процессийн бүх л шатуудыг оновчтой зохион байгуулахуйц системийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх замаар байнгын сайжруулалтыг хангах; Ажлын захиалгуудтай танилцаж, нэн тэргүүний хийж гүйцэтгэх шаардлагатай ажлуудыг тогтоох, хийж гүйцэтгэх, удирдлагаар хангах, чиглүүлэх;

Захиргааны мэргэжилтэн /Бургер Кинг/

Баримт бичиг, албан хэрэг хөтлөлтийг стандарт журмын дагуу бүртгэх, хөтлөх, архивлах Ажилтантай холбоотой бүртгэл хийх Хүний нөөцийн ажилд туслалцаа үзүүлэх Оффисын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах

САЛБАРЫН МЕНЕЖЕР

  ­Салбарын ашигт ажиллагааг байнга нэмэгдүүлэх ажлыг шууд хариуцан зохион байгуулах, хянах ­Бараа бүтээгдэхүүний татан авалт болон чанар, хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавьж барааны эргэцийг сайжруулах талаар санал санаачилга гаргаж холбогдох ажилтнуудад заавар зөвлөгөө өгч, манлайлах ­Салбарын зардлын тайланд дүн шинжилгээ хийх, зардлыг бууруулах, хэмнэлт гаргах ажлыг шууд хариуцан зохион байгуулах ­Салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах,тухай бүр шийдвэрлэх, холбогдох албан тушаалтанд уламжлан шийдвэрлүүлэх Салбар дэлгүүрийн ажилчдын  хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах зорилгын хүрээнд холбогдох газар нэгжүүдэй хамтран ажиллах, гүйцэтгэлд хяналт тавих

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын функцийн шинэлэг арга, аргачлалыг судалж хэрэгжүүлэх  Хүний нөөцийн орон тооны төлөвлөлтийн дагуу бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалтын хэрэгжилтийг хангах  Ажилтнуудын ур чадварыг хөгжүүлэх, тогтвортой ажиллуулахад чиглэсэн ажлуудыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх  Хүний нөөцийн менежерүүдийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах 

Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер /Бургер Кинг/

“Бургер Кинг” брэндийн үйл ажиллагааны стандартыг хангаж ажиллах Салбар рестораны менежерүүдийг удирдлагаар ханган ажиллах Борлуулалтыг дэмжин ажиллах  

ХЭМАБ,БО-НЫ МЕНЕЖЕР /МАКС ӨРГӨӨ ХХК/

Барилгын компанийн ХЭМАБ-ын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх Удирдах болон нийт ажилтны аюулгүй, эрүүл орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх  

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЕНЕЖЕР /МАКС ӨРГӨӨ ХХК/

Барилгын бараа материалын гадаад, дотоод худалдан авалтын судалгаа хийх, харьцуулалт, дүгнэлт хийх, худалдан авалтын шийдвэрийг баталгаажуулах, гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтийг гүйцэтгэх, Ажлын үр дүнг тайлагнах, акт, баримт бичиг бүрдүүлэх

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /МАКС ӨРГӨӨ ХХК/

Батлагдсан зураг төсөв, гүйцэтгэх хугацааны хүрээнд норм, стандартын шаардлагад нийцсэн, барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, Барилга байгууламжийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулах, Инженер техникийн ажилтан нарыг удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, Инженерийн шийдэл, тооцоолол хийх, хянах Нэгдсэн төлөвлөлт графикийн дагуу ажиллах

КОНСТРАКШН МЕНЕЖЕР /МАКС ӨРГӨӨ ХХК/

Батлагдсан зураг төсөв, гүйцэтгэх хугацааны хүрээнд норм, стандартын шаардлагад нийцсэн, барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, Барилга байгууламжийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулах, Инженер техникийн ажилтан нарыг удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, Инженерийн шийдэл, тооцоолол хийх, хянах Нэгдсэн төлөвлөлт графикийн дагуу ажиллах

ТӨСӨВЧИН /МАКС ӨРГӨӨ ХХК/

Батлагдсан норм, дүрэм, стандартыг үндэслэн төслийн зургийн дагуу урт, дунд, богино хугацааны төсөв боловсруулах батлуулах Компанид хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн төсвийн тооцоог үнэн зөв гаргах Ажлын зургаас тоо хэмжээ тооцох Төсвийн гүйцэтгэлийг хянаж, удирдлагууд болон инженерүүдийг мэдээллээр хангах Төслийн явцад Худалдан авалт, хангамжийн албатай нягт хамтран ажиллах

Гадаад харилцааны албаны дарга Хятад, Англи хэлтэй

Байгууллагын бизнес төлөвлөгөөтэй холбоотой зах зээлд нэвтрүүлэх боломжтой шинэ бараа бүтээгдэхүүн, зах зээл, үнийн  судалгааг хийх, хяналт тавих, удирдлагаар хангах Нийлүүлэгч, харилцагчийн хамтын ажиллагааг дэмжин ажиллах Оруулж ирэх боломжтой бараа бүтээгдэхүүнийг олж бэлтгэн нийлүүлэгчтэй холбоо барьж, байгууллагад ашигтай гэрээг хийх, албан хүсэлт бусад албан харилцааг зохицуулах Харилцагч компаниудтай маркетингийн дэмжлэг, сургалт, судалгаа хөгжлийн чиглэлээр тогтмол харилцах, удирдлагаар хангах Барааны хөнгөлөлт урамшуулал, сурталчилгааны төсөв, материал авах талаарх харилцааг зохицуулах

КАТЕГОРИ МЕНЕЖЕР

Сүлжээ дэлгүүрийн барааны удирдлагын бодлогыг төлөвлөх, хяналт тавих Салбар дэлгүүрүүдийн тасгийн төлөвлөлт, нөөцийг зөв зохистой удирдан зохион байгуулах Харилцагч байгууллагуудтай гэрээ хэлэлцээр хийх Барааны ашгийн түвшинг өсгөх, нэр төрөл нэмэгдүүлэх

Шуурхай жолооч

Хамгаалалтын албаны шуурхай бүлгийн эргүүлийн автомашиныг жолоодох, хэвийн ажиллагааг хангах замаар хамгаалалтын албаны ажилд дэмжлэг үзүүлэх, түргэн шуурхай, аюулгүй ажиллагааг хангах, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

СУВАГ ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР /хорека/

Хорека сувгийн борлуулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, сувгийг хөгжүүлэх  Хариуцсан сувгийн худалдааны цэгүүдэд сар, улирал, жилээр борлуулалтанд нь дүгнэлт хийж, ажлын төлөвлөгөө боловсруулах Өөрийн сувгийн борлуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх, гүйцэтгэлийг үнэлэх, шагнах урамшуулах, санал гаргах Хорека сувагт сургалт орох          

Хүний нөөцийн менежер

Хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах Хүний нөөцийг сургах, хөгжүүлэх Хүний нөөцийн мэдээллийн системийг хэрэгжүүлэх Хөдөлмөрийн харилцааг зөв зүйтэй зохион байгуулах Сургалт хөгжлийн хөтөлбөрийг санаачлан боловсруулах Захиргаа хүний нөөцийн албанаас зохион байгуулж буй ажлуудад ажил үүргийн хуваарийн дагуу оролцох

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ДЭД ЗАХИРАЛ

Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөнд уялдуулан жилийн үр дүнгийн өсөлтөнд гүйцэтгэлийн менежментийг хангуулах, удирдлагаар хангах чиглүүлэх, тайлагнах Байгууллагын үйл ажиллагаанд ажилтны бүтээмжийг өсгөх замаар чадварлаг багийг бүрдүүлэх, өсч хөгжихөд дэмжлэг үзүүлэх Олон улс болон дотоод компаниудтай үр дүнтэй хамтын ажиллагааг эрхэмлэх замаар байгууллагын нэр хүндийг сурталчлах Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд технологи, инновацийн шинэчлэл хийх

Захиргаа хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бичиг баримт, тушаал шийдвэр төлөвлөх Хүний нөөцийн зарим функцуудыг хэрэгжүүлэх Хүний нөөцийн шаардлагатай бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалт хийх Хүний нөөцийн мэдээллийн системийн бүртгэл, хөтлөлтийг тасралтгүй хийх Захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

НЯГТЛАН БОДОГЧ (Зам гүүр, дэд бүтэц салбарт)

  Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх Компанийн санхүүтэй холбоотой тушаал, заавар, журмын биелэлтийн хангаж ажиллах Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн мэдээллээр хангах АБТ-д заасан бусад чиг үүргүүд

БАРАА МАТЕРИАЛЫН НЯРАВ (УУЛ УУРХАЙН САЛБАРТ)

Тэсрэх материал болон бусад эд хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалт, хадгалалтыг тогтоосон журмын дагуу гүйцэтгэн компанийн өдөр тутмын нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх Тэсрэх материал болон түүхий эд, бусад бараа материалуудын эргэлтэд хяналт тавьж бүртгэлжүүлэн тайланг холбогдох байгууллагуудад тогтмол хүргүүлэх

Мэдээлэл Технологийн Инженер

Нийт ажилчдын компьютеруудын техник хангамж болон программ хангамжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах, гэмтэл гарсан үед оношилон засварлах Байгууллагын дотоод сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах Орон нутагт байрлах кемпийн интернэт, компьютер, принтерүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах Байгууллагын мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

НЯГТЛАН БОДОГЧ /ХУД, СХД, БЗД, БГД/

  Нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх Компанийн санхүүтэй холбоотой тушаал заавар, журмын биелэлтийн хангаж ажиллах Анхан шатны маягт бүрдүүлэх баримт үдэж цэгцлэх, архивлах Удирдлагын шаардлагатай санхүүгийн мэдээллээр хангах Салбар дэлгүүрийн тооллогын тайланг бэлтгэх 

Санхүүгийн менежер

Групп компанийн нэгтгэл тайлан бэлдэх, шинжилгээ дүгнэлт хийх Бизнес болон хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалттай холбоотой судалгаа шинжилгээ, тооцоолол хийх Компанийн санхүүгийн төсөв боловсруулах, шинжлэх, санхүүгийн үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Компанийн хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангах  Хүний нөөцийн стратеги бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийн нэгжийг удирдлагаар хангах  Цалин хөлсний төсөв зардлыг удирдан хянах; Ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцааг хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэх хянах; Компанийн хэмжээнд сургалт, идэвхжүүлэлтийн ажлыг удирдах, хянах   

Жолооч /Оффис/

  Захиалгын дагуу ажилтнуудыг хүргэх Оффисын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Хариуцсан автомашины бүрэн бүтэн, аюулгүй, бэлэн байдлыг хангах Замын хөдөлгөөний дүрэм болон аюулгүй тээврийн стандартын дагуу зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох  Автомашины өнгө үзэмж, цэвэр цэмцгэр байдлыг хариуцах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлнэ  

Макс Групп-н салбар компаниуд

 • Макс Групп
 • Сүү Хувьцаат Компани
 • Макс Өргөө ХХК
 • Мастер фүүдс ХХК
 • Рамада
 • Холидэй Инн Улаанбаатар Зочид буудал
 • Макс Рөүд
 • Макс Центр ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, M Plaza төв, 14 давхар, 1403 тоот Арж капитал ХХК

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.